close

Enter

Log in using OpenID

#MainTypes.OfEvents

embedDownload
TOPLAM TUTUKLU SAYısı: 47 (KADIN:ll
(09.01.2014
+ ERKEK:36)
TARiHi iTiBARiYLE)
"
SENDiKALARIMIZA GÖRE TUTUKLU LisTESi:
EGiTiM SEN
SIRA
ADI/SOYADı
LO(.A~
fd,A-~Iy'~&t~C
ŞUBE
UNrt?~
Cltg.ô~i
tA-A-.4. -
ı Ayhan KURTULAN
KARS
ŞIRNAı<
TUNCEli
TUT.TRH.
,
rfotC
CEZAEVi
<$:l
3/12/2010
3/16/2010
~
ERZURUM-H Tipi CEZAEvi
c/)
~
#"-4Cff
ls,.ter,.J~
i-
Ş BE BAŞKANı
9/19/2011
9/21/2011
DiYARBAKıR D Tipi CEZAEVi
10/17/2011
10/19/2011
iNEBOLU L Tipi CEZAEVi-KASTAMONU
~
"'El"
t. e>
~c;....v
3 Mehmet Ali ASLAN
GÖZT. TRH.
t/V(t:>~r
,~./
ÜYE- ŞUBE ESKi YÖN.
t. D~,tI c,
2 Serhat UGUR
€ f)~CAJ7'&>H'
ÜYE-ŞUBE ESKi BAŞK.
t-e-/
/A..c..-.e..-..
4 Seyfettin YAVUZ
MARDiN
ÜYE
5 Doğan ANGAY
MARDiN
UYE-ŞUBE ESKI BAŞı<.
6 Tarık ALTIN
ŞIRNAK
ÜYE
,,~C:----
i
(;j
10/17/2011
10/23/2011
4 No'lu T Tipi KAPALI CEZAEVi
YENiŞAKRAN-ALiAGA/izM i R
10/17/2011
10/22/2011
MARDiN E Tipi KAPALI CEZAEVi
~
o
cı
,~
~e--
"-L--/
DiYARBAKıR D Tipi CEZAEVI
-e
M
O
'"<.o
M
-'"ro
u
O
OJ
.o
E
Q)
rl
""m
W.::;
a.
rl
~
J..oc tKMALATYA
7 Ali PiRO
t) ~ .
~ (-'cil. (;N.J1bf
ŞUBE SEKRETERI
6/19/2012
6/22/2012
10/16/2012
10/20/2012
10/30/2012
11/4/2012
12/18/2013
12/19/2013
rc."..-.J. e >
8 Yusuf DEMiR
iSTANBUL 7 NOLU
ÜYE
9 Mustafa
DiYARBAKıR
ÜYE
MALATYA- E Tipi KAPALI CEZAEVi
Tekirdağ
3'1
.
1 Nolu F Tipi Cezaevi
Bl
~_J,G-/
BALiN
Diyarbakır
D Tpi Cezaevi
~_J,~
ÜYE
ÇORUM
10 Halil TOP
N
fJ)tc C-tH7
O ,v
$
ClJ(.rrı(?~
~
EGiTiM SEN: 19.02.2013
L~C~<SIRA
ADI/SOYADı
1 Mehmet
PÜREMiş
iSTNABUL-1
LS
J:fl ( <-
fl;.T)q.ı...ıG~
ŞUBE
c/)
OPERASYONU SONUCUNDA TUTUKLANANLAR
GÖREVi
"'ı"')o.1.: 'l·t~
..S
CN-ıt~
Orgütlenme Se re
GÖZT. TRH.
TUT.TRH.
~
CEZAEVi
en.
~
ri
2/19/2013
2/23/2013
Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi
Edirne F Tipi Cezaevi
~
~
2 Aşır EMiR
iSTANBUL -1
2/19/2013
2/23/2013
3 Yalçın DÜZGÜN
iSTANBUL 1-
2/19/2013
. 2/23/2013
4 Nazife ONAY
iSTANBUL-2
2/19/2013
2/23/2013
o
cı
Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi
~
5 Nursel TANRIVERDi
ISTANBUL -3
Örgütlenme
Sekreteri
2/19/2013
2/23/2013
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi
6 Sinan EşiyOı<
iSTANBUL -3
Denetime
Kur. Üyesi
2/19/2013
2/23/2013
Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi
7 Ayşe TUNCER
iSTANBUL- 3
Disiplin
Kurulu Üyesi
2/19/2013
2/23/2013
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi
8 Selvi POLAT
iSTANBUL-2
2/19/2013
2/23/2013
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi
9 Erkan KARATAŞ
iSTANBUL -4
2/19/2013
2/23/2013
Edirne F Tipi Cezaevi
iSTANBUL -4
2/19/2013
2/23/2013
Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi
.
.
M
10 Veli ZENGiN
~
~
LfJ
19.•..•
o
Z
rı»
11 Mehmet
SARI
12 Aynur BARKIN
iSTANBUL -5
iSTANBUL-7
Hukuk Sekreteri
Eğitim sekreteri
2/19/2013
2/19/2013
2/23/2013
2/23/2013
§
;
Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi
t;
~
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi
o
O
13 Ömer AÇiK
iSTANBUL -7
14 Nurcan KISA
ISTANBUL -7
15 Berivan DOGAN
iSTANBUL -8
Güvencesiz
2/19/2013
2/23/2013
Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi
2/19/2013
2/23/2013
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi
2/19/2013
2/23/2013
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi
a
---
"-_._---------------
._ ..._~._.__
.
---------_. --_._-
.-
16 Erdal KORKMAZ
TEKiROAG
Şube Başkanı
2/19/2013
2/23/2013
Edirne F Tipi Cezaevi
EGiTiM SEN TOPLAM: 26 Kişi (KADIN:7 + ERKEK:19) .
rt!!SIRA
PS(
ADI/SOYADı
SES
ŞUBE
GÖREVi
/-tc"'//- C T/~
GÖZT. TRH.
.
tt ;ı.// O.A/
TUT.TRH.
CEZAEVi
"'"
1 Olcay KANlıBAŞ
DiYARBAKıR
ÜYE-ESKi MYK ÜYESi
4/17/2009
4/17/2009
DiYARBAKıR E Tipi CEZAEVi
2 Celal ÇAlıŞıR
ŞANLIURFA
ÜYE
10/13/2011
10/13/2011
ALANYA KAPALI CEZAEVi
~~
tr:
a
z
,~
~
"'"
~
SES: 19.02.2013
SIRA
ADI/SOYADı
i
ŞUBE
iSTANBUL BAKıRKÖY
1 Yüksel ALMAZ
Wf.
OPERASYONU SONUCUNDA
P<:l
GÖREVi
J
TUTUKLANANLAR
GÖZT. TRH.
TUT.TRH.
CEZAEVi
2/19/2013
2/23/2013
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi
~
o
cı
SES:TOPLAM 3 Kişi (KADIN:2 +ERKEK:l)
o
Ii-#
SIRA
(Jr i
ADI/SOYADı
TÜM BELSEN
ŞUBE
GÖREVi
GÖZT. TRH.
TUT.TRH.
.
rA-L
L
CEZAEVi
1 Hüseyin BAYRAK
DiYARBAKıR
ÜYE
12/23/2009
12/25/2009
DiYARBAKıR D Tipi KAPALICEZAEVi
2 Metin FINDIK
CiZRE/HAKKARi
ŞUBE SEKRETERi
6/17/2009
6/19/2012
Kandıra F Tipi Cezaevi/ KOCAEli
3 Zeynep Sular OKAN
DiYARBAKıR
ÜYE
10/7/2011
Gebze Kadın kapalı cezaevi/Kocaeli
4 Mesurt ECER
ŞIRNAK/HAKKARi ŞB.
ÜYE
9/22/2011
DiYARBAKıR D Tipi KAPALICEZAEVi
v)
..ı:ı
~
CZJ
9/19/2011
..
!
ta
~
Z
5 Ali SARıPINAR
BATMAN/siiRT
ŞUBE
6 Erol HANBAYAT
iZMiR 1 NOLU ŞB
iL TEMSiL. YÖNET.
ÜYE
2/4/2012
2/7/2012
BATMAN MERKEZ KAPALI CEZAEVi
11/13/2012
11/16/2012
Kırıklar 1No'Iu F Tipi Cezaevi Buca/
izmir
11/16/2012
Kırıklar 1No'Iu F Tipi Cezaevi Buca/
ızmir
v»
i
C;;
~
7 Uğur TEPE
iZMIR 1 NOLU ŞB
TÜM Bel SEN: 19.02.2013
ÜYE
11/13/2012
o
cı
OPERASYONU SONUCUNDA TUTUKLANANLAR
(;)
SIRA
,/
ŞUBE
ADI/SOYADı
GÖREVi
1 Ali ERDOGAN
iSTANBUL- 1
Örgütlenme
2 Hüseyin
KALANÇ
iSTANBUL -1
3 ibrahim SÖNMEZ
4 Nazmiye
KAVA
n-Fr. Pf/
Sekreteri
GÖZT. TRH.
TUT.TRH.
CEZAEVi
2/19/2013
2/23/2013
Edirne F Tipi Cezaevi
Mali Sekreter
2/19/2013
2/23/2013
Edirne F Tipi Cezaevi
iSTANBUL -1
ida ri Sekreter
2/19/2013
2/23/2013
Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi
iSTANBUL -2
ÜYE
2/19/2013
2/23/2013
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi
-o
~
~
if)
TÜM BELSEN :TOPlAM 11 Kişi ( KADıN: 2 + ERKEK:9)
•....
ol
~
(h.
Mi ~ fS!
i
BES
i
SIRA
ŞUBE
ADI/SOYADı
GÖREVi
GÖZT. TRH.
TUT.TRH.
(;l
CEZAEVi
~
o
ci
KIRIKKALE SULAKYURT Kapalı
1 Ali KARATAV
ÜVE
iZMiR
BES: 19.02.2013
SIRA
ADI/SOYADı
ŞUBE
2/28/2011
2/28/2011
Cezaevi
OPERASYONU SONUCUNDA TUTUKLANANLAR
GÖREVi
GÖZT. TRH.
TUT.TRH.
CEZAEVi
r:
~
!J es'!
~
pT,1;5
y
!J 'fo '-(
HABER SEN
HABER SEN: 19.02.2013
Lo ~ 14- c.... 1I/lf.1-<
N~"11:: ~ f Cltlıv,~ e
SIRA
ŞUBE
ADI/SOYADı
1
MUZAFFER HAlisDEMiR
OPERASYONU
f./
SONUCUNDA
"1~~vf
iSTANBUL AVR YAKASı ŞUBE SEKRETERi
(1t~
TUTUKLANAI\ NLAR
eas;
TUT.TRH.
2/19/2013
2/23/2013
rfol'<CEZAEVi
o (
A
~'--7
!Jr) ?~-v S~
Edirne F Tipi Cezaevi
HABER SEN: TOPLAM 1 Kişi (ERKEK: 1)
00
.s
~
ı:rı
~
~
<f>.
i
<;:.-.
;l
o
'"
Q
i
i
i
i
i
i
i
i
,
-~--~---------
------
--_
..•..
~-
---".-
_.-
\V
L
ı Dursun
DaGAN
iSTANBUL- 1
Şube Başkanı
2 Ejder ERBULAN
iSTANBUL -1
Örgütlenme
3 Metin
Erkan
Özkan
4 Ulaş ERDURAN
2/19/2013
2/23/2013
Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi
2/19/2013
2/23/2013
Kandıra 2 No'lü F Tipi Cezaevi
iSTANBUL -1
2/19/2013
2/23/2013
Edirne F Tipi Cezaevi
iSTANBUL -2
2/19/2013
2/23/2013
Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi
Sekreteri
ı--
BES :TOPlAM 5 Kişi (ERKEK: 5)
i
i
~
.---.1
l':W-I .
,
i
o:
@
-
PJI
ADI/SOYADı
1 CAFER BiN
';:;
YAPI YOL SEN
o
z
J
YAPI YOL SEN: 19.02.2013
SIRA
tS
ŞUBE
iSTANBUL ŞB.
i
OPERASYONU SONUCUNDA TUTUI(lANANlAR
GÖREVi
GÖZT. TRH.
2/19/2013
TUT.TRH.
2/23/2013
ce-,a
CEZAEVi
rJ)
o
O
Edirne F Tipi Cezaevi
YAPI YOLSEN: TOPLAM 1 Kişi (ERKEK:l)
d
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
4 089 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content