close

Enter

Log in using OpenID

countıs e15/e16

embedDownload
COUNTIS E15/E16
Tek fazlı aktif enerji ölçüm cihazı
80 A direkt M-BUS
Kullanım talimatları
TR
İçindekiler
1. DOKÜMANTASYON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. UYARILAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1. ELEKTRIK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM, YANMA VEYA PATLAMA RISKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2. CIHAZDA HASAR RISKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. İLK IŞLEMLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4. GENEL BAKIŞ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.1. ANA FONKSIYONLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.2. EKRAN GÖRÜNÜMLERI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5. KURULUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
TAVSIYELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BOYUTLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TERMINALLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BAĞLANTILAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.4.1. 2 TELLI BAĞLANTI - TEK FAZLI YÜK IZLEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.5. MÜHÜRLENEBILIR KAPAKLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6. M-BUS ILETIŞIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
GENEL NOKTALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TAVSIYELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
COMMUNICATION STRUCTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
COMMUNICATION TABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7. PROGRAMLAMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.1. GEZINME PRENSIBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.2. PROGRAMLAMA MENÜSÜNE GENEL BAKIŞ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
7.3. M-BUS PROGRAMLAMA MENÜSÜNÜN AYRINTILI GÖRÜNÜMÜ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8. KULLANIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8.1. MENÜLERIN DETAYLI GÖRÜNÜMÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
9. HATA MESAJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
10. YARDIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
11. TEKNIK VE ELEKTRIKSEL ÖZELLIKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
12. MID UYUMLULUĞU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2
COUNTIS E15/E16 - Ref.: 542 102 A
COUNTIS E15/E16 M-BUS
1. Dokümantasyon
COUNTIS E15/E16 cihazlarına ait tüm dokümantasyona online
olarak şu adresten erişilebilir:
www.socomec.com/en/countis-e1x
2. Tehlike ve uyarılar
Bu cihazın kurulumu yalnızca yetkililerce yapılmalıdır.
Üretici, kılavuzdaki talimatlara uyulmamasından sorumlu tutulamaz.
2.1. Elektrik çarpması sonucu ölüm, yanma veya patlama riski
• Cihazdaki kurulum ve servis çalışmaları yalnızca kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Gerilimin var olmadığını doğrulamak için her zaman uygun bir gerilim algılama cihazı kullanınız.
• Tüm cihazları, kapakları ve kaplamaları ekipmanın güç bağlantısını açmadan önce değiştiriniz.
• Cihazı her zaman doğru nominal gerilim ile besleyiniz.
Bu önlemlerin alınmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir.
2.2. Cihazda hasar riski
Aşağıdakileri kontrol ediniz:
• şebeke frekansı (50 Hz).
• gerilim giriş klemenslerinde faz/nötr arası maksimum gerilim 276 VAC.
• maksimum akım 80 A.
3. Ön işlemler
Personel ve ürün güvenliği için lütfen cihazın kurulumu öncesinde kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
COUNTIS E15/E16 paketini aldığınızda aşağıdaki noktaları hemen kontrol ediniz:
• paketin iyi durumda olduğu,
• ürünün nakliye sırasında hasar görmediği,
• Ürün referans numarasının sipariş ile örtüştüğü,
• p
aketin içinde ürünün, iki mühürlenebilir kapağın, iki plastik mühürün ve Hızlı Başlangıç kılavuzunun
bulunduğunu.
COUNTIS E15/E16 - Ref.: 542 102 A
3
4. Genel Bakış
COUNTIS E15 ve E16 kWh izleme için kullanılan, aktif modüler elektrik enerjisi ölçüm cihazlarıdır. Bu cihazlar tek fazlı
şebekeler için tasarlanmıştır ve maks. 80A direkt bağlantı olanağı sunar. Bu cihazlarda M-BUS haberleşme bulunur.
4.1. Ana fonksiyonlar
• Ö
lçüm ve gösterim:
- aktif ve reaktif enerji: Ea+/Ea-/Er+/Er- aktif ve reaktif güç: P1+/P1-/Q1+/Q1• İki tarifenin yönetimi: T1/T2
• İletişim üzerinden erişilebilen elektrik parametrelerinin ölçümü
- P-N voltajı: V1
- Akım: I1
- Aktif güç: P1+/P1- Reaktif güç: Q1+/Q1- Görünür güç: S1
- Güç faktörü: PF1+/PF1- Toplam aktif enerji: Ea+/Ea- Toplam pozitif reaktif enerji: Er+
- Tarifeye göre pozitif aktif enerji: Ea+
- Tarifeye göre pozitif reaktif enerji: Er+
• M-BUS haberleşme
• MID sürümü (referansa göre)
Özellikler
Referans
COUNTIS E15
4850 3033
COUNTIS E16 (MID)
4850 3034
4.2. Ekran görünümleri
COUNTIS E15: ref. 4850 3033
4
COUNTIS E15/E16 - Ref.: 542 102 A
COUNTIS E16 (MID): ref. 4850 3034
8 basamaklı LCD ekran
kWh/kvarh gösterimi
Giren ->/çıkan <- aktif ve reaktif enerji
Geçerli tarife
Endüktif/reaktif güç görüntüleme
Kapasitif/reaktif güç görüntüleme
Akım görüntüleme (Açılışta 80A)
Tüketimi gösteren çubuk grafiği
(% Pmax)
Metroloji LED'i
Seçim/ayarlar düğmesi
Seçim/ayarlar düğmesi
TAMAM düğmesi
COUNTIS E15/E16 M-BUS
5. Kurulum
5.1. Tavsiyeler
• Elektromanyetik parazit üreten sistemlerin yakınında durmayınız,
• 50 Hz altındaki frekanslarda, 1 G'yi geçen ivmelendirmelerde titreşimleri engelleyiniz.
5.2. Boyutlar (mm)
1 2 3 4 5 6
45 90
L1
L1
N
44
6
54
64
5.3. Klemensler
esnek 1,5 - 2,5
sert 1- 4 mm2
0,35 inç / 9 mm
1 2 3 4 5 6
PZ2
0,8 Nm
45 90
esnek veya sert
7 - 50 mm2
PZ2
L1
L1
0,61 inç /
15,5 mm
2 Nm
54
N
6
44
64
COUNTIS E15/E16 - Ref.: 542 102 A
5
5.4. Bağlantılar
5.4.1. 2 telli bağlantı - tek fazlı yük izleme
COM M-Bus
-
+
-
1
2
3
4
L1
L
N
T1/2
+
L1
230 VAC
5
6
N
80A
L’
M-BUS
1-3: + (klemensler dahili olarak bağlanmıştır).
2-4: - (klemensler dahili olarak bağlanmıştır).
Tarife
5-6: Tarife değişikliği:
0 VAC -> Tarife 1
230 VAC -> Tarife 2.
Şebeke
L1: Faz girişi.
L1: Faz çıkışı.
N: Nötr bağlantısı.
230 VAC fn = 50 Hz
5.5. Mühürlenebilir kapaklar
Plastik mühür
COUNTIS E16 MID
Ön ve arka yüz
arasındaki mühür
etiketi
Klemens kapakları
6
COUNTIS E15/E16 - Ref.: 542 102 A
COUNTIS E15/E16 M-BUS
6. M-BUS haberleşme
6.1. Genel bilgiler
Standart bir yapılandırmada, bir M-BUS bağlantısı 1000 metrelik** bir mesafede maksimum 250* ürünü bir PC veya
PLC'ye bağlamak için kullanılabilir.
* M-BUS master cihazına bağlıdır
** ürün sayısına ve haberleşme hızına bağlıdır
M-BUS kablolama
N1
M-BUS
N2
Nn
≈ 1000 m veya 250 ürün
Sinyal güçlendirici ile kablolama
Repetör
Repetör
Repetör
N1
N2
≈ 1000 m veya 250 ürün
≈ 1000 m veya 250 ürün
M-BUS
N1
6.2. Tavsiyeler
JYSTY Nx2x0,8 mm (0,5 mm²) ekranlanmamış esnek kablo çifti kullanılmalıdır.
Mesafe 1000 m ise ve/veya maksimum ürün sayısı 250'yi aştıysa, ek ürünlerin bağlanması için bir sinyal güçlendirici
kullanılmalıdır.
Eğer 250 üründen fazla varsa, yalnızca ikincil adresi kullanın.
6.3. Haberleşme yapısı
Ürünle iletişim, master-slave (ana ünite/yardımcı ünite) diyaloğunu kullanan bir yapıya sahip olan M-BUS protokolü
üzerinden sağlanır. COUNTIS (slave) birimleri hem birincil, hem de ikincil adresleme modlarıyla uyumludur. Birincil ve
ikincil adresler ürün arayüzü üzerinden yapılandırılabilir.
6.4. Haberleşme tablosu
İletişim tablolarını ve ilgili açıklamaları aşağıdaki adresten online
olarak ulaşabileceğiniz
COUNTIS E15/E16 dokümantasyon
sayfasında bulabilirsiniz:
www.socomec.com/en/countis-e1x
COUNTIS E15/E16 - Ref.: 542 102 A
7
7. Programlama
7.1. Gezinme prensibi
Programlama modu, iletişim parametrelerinin değiştirilebilmesine olanak sağlar. Programlama modunda gezinme ile
ilgili süreç aşağıdaki adımlarda açıklanmıştır:
Belirlenecek öğeye gidiniz
(
> 4 saniye
Programlama moduna girin
düğmesine 4 saniye basın)
Değiştirilecek değer
> 4 saniye
Değeri doğrulayın
7.2. Programlama menüsüne genel bakış
tuşuna 4 saniye süreyle bastığınızda cihaz programlama moduna girer.
Kullanabileceğiniz çeşitli ekranlar aşağıda sırayla verilmiştir:
Programlama modu
Birincil adres
Haberleşme hızı
İkincil adres
8
COUNTIS E15/E16 - Ref.: 542 102 A
COUNTIS E15/E16 M-BUS
7.3. M-BUS programlama menüsünün ayrıntılı görünümü
x 10
Birincil adres
İkincil adres
4
sn.
4
sn.
4
sn.
4
sn.
x1
x1
Haberleşme hızı
4
sn.
4
sn.
4
sn.
4
sn.
x1
x1
COUNTIS E15/E16 - Ref.: 542 102 A
9
8. Kullanım
Toplam ve kısmi aktif enerji değerlerine, kendi özel düğmeleriyle erişilebilir. İlgili düğmeye birkaç kez basılarak
kullanılabilir tüm ölçümler görülebilir. Mevcut bilgiler ve ölçümler aşağıdaki diyagramda açıklanmıştır:
Tarife T1
Ea+ (kWh)/P+ (kW)
______________
Tarife T1
Ea- (kWh)/P- (kW)
______________
Tarife T1
Er+ (kvarh)/Q+ (kvar)
______________
Tarife T1
Er- (kvarh)/Q- (kvar)
______________
Tarife T2
Ea+ (kWh)/P+ (kW)
______________
Tarife T2
Ea- (kWh)/P- (kW)
______________
Tarife T2
Er+ (kvarh)/Q+ (kvar)
______________
Tarife T2
Er- (kvarh)/Q- (kvar)
______________
M-BUS birincil adresi
______________
Haberleşme hızı
______________
M-BUS ikincil adresi
Not: P (kW) ve Q (kvar) güç değerleri yalnızca mevcut tarife için görüntülenir.
10
COUNTIS E15/E16 - Ref.: 542 102 A
COUNTIS E15/E16 M-BUS
8.1. Menülerin detaylı görünümü
Ea+ (kWh)/P (kW) Tarife T1/T2*
veya
Ea- (kWh)/P (kW) Tarife T1/T2*
*Mevcut tarifeye ve enerjiye bağlıdır
x1
Ea+ (kWh) Tarife T1
Ea- (kWh) Tarife T1
Er+ (kVarh) Tarife T1
Er- (kVarh) Tarife T1
Ea+ (kWh) Tarife T2
Ea- (kWh) Tarife T2
Er+ (kVarh) Tarife T2
Er- (kVarh) Tarife T2
P (kW) ve Q (kvar) güç değerleri
x7
yalnızca mevcut tarife için görüntülenir
x1
x1
M-BUS
x1
COUNTIS E15/E16 - Ref.: 542 102 A
11
9. Hata mesajı
• Bu mesajlar görüntülendiğinde ölçüm cihazında bir arıza meydana gelmiştir ve cihazın değiştirilmesi gerekir.
10. Yardım
Nedenler
Çözümler
Hata mesajı
Ölçüm cihazının doğru çalıştığını kontrol edin
12
COUNTIS E15/E16 - Ref.: 542 102 A
COUNTIS E15/E16 M-BUS
11. Elektriksel ve teknik özellikler
Genel
Kasa
Montaj
Genişlik
Çalışma özellikleri
Bağlanabilirlik
Enerji ve yapılandırma değerlerinin saklanması
Tarife gösterge tanıtıcısı
3 DIN 43880 modülü
DIN EN 60715 ray
54 mm
230V 2 telli tek fazlı
Evet: EEPROM
T1 ve T2
Besleme kaynağı
Onaylanmış Un gerilimi
Çalışma gerilimi aralığı
Frekans aralığı
Nominal güç tüketimi (maks.) Pv
230 VAC
110 ... 276 VAC
48 ... 62 Hz
≤ 8 VA (0,6 W)
Aşırı yük
Direkt gerilim Un
Anlık gerilim Un (1 s)
Direkt akım Imax
Anlık akım Imax (10 ms)
276 VAC
300 VAC
80 A
2400 A
Ekran
Ekran
Aktif enerji: 1 x 7 basamaklı ekran
Reaktif enerji: 1 x 7 basamaklı ekran
Anlık aktif güç: 1 x 3 basamaklı ekran
Anlık reaktif güç:1 x 3 basamaklı ekran
Ölçüm güncelleme dönemi
8 basamaklı (2 ondalık basamak)
0,01 -> 999999,99 kWh
0,01 -> 999999,99 kvarh
000 ... 999 W, kW/MW
000 ... 999 var, kvar/Mvar
1s
Ölçüm hassasiyeti
Aktif güç ve enerji (E15)
Reaktif güç ve enerji
Aktif güç ve enerji (E16)
IEC 62053-21 sınıf 1
IEC 62053-23 sınıf 2
EN 50470-3 sınıf B
Giriş ölçümü
Bağlantı tipi
Gerilim ölçüm aralığı
Akım (Iref)
Akım (Imin)
Akım ölçüm aralığı (Ist ... Imax)
Onaylı frekans
Enerji ölçümü başlangıç akımı (Ist)
direkt faz/N
110 ... 276 VAC faz/N
5A
0,25 A
0,020 ... 80 A
50 Hz
20 mA
Optik arayüzler
Darbe değeri
1 Wh/imp
Güvenlik
Dahili ölçüm
Polüsyon derecesi
Çalışma gerilimi
AC gerilim testi (EN 50470-3, 7.2)
Gerilim darbe testi
Koruma sınıfı (EN 50470)
Kasa yangına dayanıklılık sınıfı
evet
2
300 VAC
4 kV
6 kV
Sınıf II
Sınıf V0
Entegre haberleşme
M-BUS
2 telli, maks. 9600 bps
Bağlantı klemensleri
Faz bağlantıları için kablo kesiti
Tarife ve iletişim bağlantıları için kablo kesiti
esnek veya sert: 7 - 50 mm2
esnek 1,5 - 2,5 mm / sert 1- 4 mm2
Ortam koşulları
Mekanik ortam
Elektromanyetik ortam
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Bağıl nem
50 Hz genliği
IP derecesi
M1
E2
-25 ... +55°C
-25 ... +70°C
≤ %80
±0,075 mm
IP51(*)/IP20
(*) En az IP51 korumasına sahip bir kapakla kurulduğunda.
COUNTIS E15/E16 - Ref.: 542 102 A
13
12. MID uyumluluğu
COUNTIS E16 ölçüm cihazı, tek fazlı şebeke bağlantılarıyla ilgili MID direktifine uyumludur (bkz. "5.4. Bağlantılar",
page 6).
Ürünün bağlantısını yaptıktan sonra, klemens kapaklarının doğru biçimde takıldığını ve ürünle birlikte verilen iki plastik
mühür ile güvenlik altına alındığını kontrol edin. (bkz."5.5. Mühürlenebilir kapaklar", page 6). Klemens kapaklarını
açmanız gerekirse, 4850 304U parça numaralı mühürün kullanıldığından emin olun.
Haberleşme üzerinden verilen bilgi, yalnızca bilgilendirme amacına yöneliktir ve yasal değeri yoktur.
MID uyumluluğu için belirlenmiş çalıştırma koşulları teknik özellikler tablolarında verilmiştir.
COUNTIS E16 ürününe ait MID uyumluluk deklarasyonuna aşağıdaki
adreste online olarak erişilebilir:
www.socomec.com/en/countis-e1x
14
COUNTIS E15/E16 - Ref.: 542 102 A
COUNTIS E15/E16 M-BUS
COUNTIS E15/E16 - Ref.: 542 102 A
15
Socomec dünya çapında
ANKARA
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
Şerifali Mevkii Türker Cad. Beyan
Sok. No:38 Y.Dudullu Ümraniye
34775 Istanbul
TÜRKİYE
Tel. +90 216 540 71 20-21-22
Faks +90 216 540 71 27
[email protected]
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
İvedik OSB. 1368. Cd. M. Gökçek Blv.
Eminel İş Merkezi No:18/70 Ostim
06370 Ankara
TÜRKİYE
Tel. +90 312 395 08 06
Faks +90 312 395 08 50
AvRUPA
ASYA PASİFİK
OrTADOğu
ALMANyA
İTALYA
AVUSTRALyA
BİRLEşİK ARAP EMİRLİKLERİ
Critical Power
[email protected]
Power Control & Safety / Energy Efficiency
[email protected]
Critical Power
[email protected]
Power Control & Safety / Energy Efficiency
[email protected]
Solar Power
[email protected]
Critical Power
[email protected]
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency
[email protected]
AMErİKA
POLONyA
HİNDİSTAN
ABD, KANADA & MEKSİKA
BELÇİKA
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
BİRLEşİK KRALLIK
Critical Power
[email protected]
Power Control & Safety / Energy Efficiency
[email protected]
FRANSA
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
HOLLANDA
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
İSPANYA-İBER YARIMADASI
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
gENEl MERKEz
SOCOMEC GROUP
S.A. SOCOMEC capital 10 816 800€
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse
F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE
Tel. +33 3 88 57 41 41
Fax +33 3 88 74 08 00
[email protected]
www.socomec.com.tr
Critical Power
[email protected]
Power Control & Safety / Energy Efficiency
[email protected]
PORTEKİZ
Critical Power / Solar Power
[email protected]
ROMANyA
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
RUSyA
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
SLOVENyA
ÇİN
Critical Power
[email protected]
Power Control & Safety / Energy Efficiency
[email protected]
Solar Power
[email protected]
Power Control & Safety / Energy Efficiency
[email protected]
SİNgAPUR
Cezayir / Fas / Tunus
[email protected]
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency
[email protected]
TAyLAND
Critical Power
[email protected]
VİETNAM
Critical Power
[email protected]
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
DİğEr ÜLKELEr
KUZEY AFRİKA
AFRİKA
Diğer ülkeler
[email protected]
GüNEy AVRUPA
Kıbrıs / Yunanistan / İsrail / Malta
[email protected]
gÜNEY AMERİKA
[email protected]
DAHA FAZLASI İÇİN
www.socomec.com.tr/worldwide
DİSTrİBÜTÖrLEr
Ref. 542 102 B - TR - 03/14
ISTANBUL
Sözleşme dışı belge. © 2014 Socomec SA. Tüm hakları saklıdır. - Çevrenin korunmasına yardımcı olmak için, bu belgenin PEFC kağıt (Orman Sertifikasyonu Onaylama Programı) basılmıştır.
TÜrKİYE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
4 738 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content