close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı sıra tahs sl bekleyenler l stes

embedDownload
T. C ORMAN VE SU
LER BAKANLI I
LOJMAN TAHS S KOM SYONU
2014 YILI SIRA TAHS SL BEKLEYENLER L STES
Dosya Tahsis Ad
Soyad
Ünvan
Birim
Puan
Konut
Açõklama
Tipi
1
1604 S
Celal
DEMIRAY
Meteoroloji Uz.
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
187,56
2
1941 S
Servet
POLAT
Rasatçõ
MGM-Hava Tahminleri Dairesi Ba kanlõ õ
180,71
3
5244 S
Ali
KES KBA
Uzman
MGM-Bilgi
180,03
3+1
4
4212 S
Bekir
TALAY
Teknisyen
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
169,89
3+1
5
5617 S
erife
KUZU
Bilgisayar
DS -Teknoloji Dairesi Ba kanlõ õ
168,74
1+1
6
1244 S
Hasan
KARAKAS
APK Uzmanõ
COB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
168,47
3+1
7
5521 S
Necla
ÖNCÜ
Bilgisayar
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
167,19
3+1
8
5405 S
smail
AKYILDIZ
V.H.K. .
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
165,63
3+1
9
5596 S
Aynur
T RYAK O LU
Programcõ
DS -Personel ve E itim Dairesi Ba kanlõ õ
160,22
3+1
10
2147 S
Kenan
KARAKAS
V.H.K. .
MGM- dari ve Mali
160,12
3+1
11
5397 S
Fikret
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
153,69
3+1
12
5360 S
Mehmet
BORLU
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
152,43
3+1
13
3181 S
Oktay
GÜNES
Programcõ
MGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
151,72
3+1
14
5616 S
Kazõm
KUZU
S/S
DS -Teknoloji Dairesi Ba kanlõ õ
151,48
3+1
Bodrum 3+1
Standart dõ õ 2+1
15
5453 S
Turgay
GÜNDO AN
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
149,16
1+1
Apart Lojman 1+1
Normal Lojman 3+1
16
5431 S
Fidan
ÇOBANKAYA
S/S
DS - çmesuyu Dai. B k.
147,83
3+1
17
5335 S
Rabiya
V.H.K.
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
147,55
1+1
18
5398 S
Sevgi
S/S
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
146,27
3+1
YANIKO LU
V.H.K.
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
145,67
3+1
AH N
AH N
DURSUN
ef
letmeni
letmeni
lem ube Müdürlü ü
ler Daire Ba kanlõ õ
3+1
19
5516 S
Mustafa
20
5441 S
Çetin
A ANLI
Tekniker
DS -Emlak ve Kam. Dai. B k.
145,52
3+1
21
5463 S
Osman
CEYLAN
Mühendis
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
145,50
3+1
22
5296 S
Hatice
DEM REL
V.H.K.
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
144,86
3+1
13.03.2014
Sayfa : 1 / 29
Apart 1
Normal Lojman 3+1
Normal 3+1 (94-97 m2)
23
5450 S
Avni
YAZICI
T.
S/SC ORMAN VE SU
DS
-Makina
malat ve Donatõm
LER
BAKANLI
I Dairesi
Ba kanlõ õ
144,10
3+1
24
5608 S
Osman
BA ARAN
Formen
DS -Personel ve E itim Dairesi Ba kanlõ õ
143,52
3+1
25
2003 S
Engin
ÖZTUNCER
Mühendis
OSB- n aat Emlak ve Makine kmal ube
Müdürlü ü
142,72
3+1
26
5473 S
Ay egül
CÖMERT
V.H.K.
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
142,68
3+1
27
5625 S
Canan
SATIR B ÇER
S/S
DS -Dõ
142,34
3+1
28
1731 S
Irfan
DOGAN
Uzman
MGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
142,28
3+1
29
5563 S
Arap
TELL
V.H.K.
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
142,26
3+1
30
1568 S
Nilgün
KARAKAS
MGM- dari ve Mali
142,08
3+1
31
5279 S
Canan
TURGAL
Bilgisayar
32
5445 S
Semiha
YOLDA
33
5306 S
Dursun
34
5374 S
35
ef
ler Daire Ba kanlõ õ
Normal Lojman 3+1
Standart dõ õ
Normal Lojman 3+1
Standart dõ õ 2+1
Apart
Standart 2+1
DS -Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
142,00
Teknisyen
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
141,16
3+1
ALTIN
Memur
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
141,04
3+1
Yasemin
NSEL
V.H.K. .
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
140,33
3+1
Normal 3+1
Standart dõ õ Lojman 2+1 ( 80 m2 )
5564 S
Erol
ERCAN
V.H.K.
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
140,19
1+1
Apart
Standart dõ õ
36
5429 S
Zeliha
B RCAN
V.H.K. .
DS - çmesuyu Dai. B k.
140,13
3+1
Normal Lojman 3+1
Tek odalõ apart 1+1
37
5477 S
Erol
CEYLAN
Puantör
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
140,07
3+1
38
5448 S
Yusuf Ziya
AKÇ
S/S
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
140,06
3+1
39
5409 S
Murat
DEM RHAN
Memur
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
139,63
1+1
40
5401 S
Zübeyde
GÜLO LU
S/S
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
139,20
3+1
Normal 3+1
Apart 1+1
41
5380 S
Gülfiraz
RECEP
V.H.K.
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
138,71
3+1
5 Katlõ olan 3+1
10 Katlõ olan 3+1
42
5336 S
Murat
ULUSAN
V.H.K.
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
138,55
3+1
Standart 3+1 (94-97 m2)
Standart Dõ õ 2+1 80 m2
43
5427 S
Emine
DA
Teknisyen
DS - çmesuyu Dai. B k.
137,82
1+1
44
5582 S
Tahsin
ALTAN
DS -Personel ve E itim Dairesi Ba kanlõ õ
137,13
1+1
ef
letmeni
li kiler
Normal 3+1
Standart Dõ õ 2+1
13.03.2014
Sayfa : 2 / 29
Normal 3+1
Standart dõ õ 2+1
45
5575 S
Selçuk
ARZUTU
T.
C ORMAN VE SU
Mühendis
LER
BAKANLI
I Ba kanlõ õ
DS
-Hidroelektrik
Enerji Dairesi
137,11
1+1
46
5491 S
Burhanettin
KAHREMAN
Tekniker
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
136,62
3+1
47
5513 S
Cem
AKTEPE
S/S
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
136,54
3+1
48
5570 S
YE LYURT
S/S
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
135,07
3+1
49
1508 S
PEK EN
Bilgisayar
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
134,73
2+1
50
5536 S
erban
SÜMER
Teknisyen
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
133,96
3+1
51
5522 S
Nurhan
SUN
S/S
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
133,62
2+1
52
5549 S
Raziye
ÖRKÜN
V.H.K.
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
133,55
3+2
53
5512 S
Muhsin
YALÇIN
Ara tõrma Teknisyeni
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
132,73
1+1
54
1601 S
Adem
ÖZKAN
Teknisyen
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
132,25
3+1
55
5313 S
Mine
TOLUN
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k
130,07
3+1
56
1803 S
Muharrem
DOGAN
V.H.K. .
MGM- dari ve Mali
129,06
3+1
57
5478 S
Celalettin
KÖSE
Memur
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
128,65
3+1
128,48
3+1
adiye
Ahmet Sõtkõ
letmeni
ler Daire Ba kanlõ õ
Apart 1
Standart dõ õ 2+1
58
5454 S
Nesrin
YO URTÇU
Teknisyen
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
59
5416 S
Fatma
KARSLI
Teknisyen
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
128,28
3+1
Normal 3+1
Apart 1+1
60
5375 S
Ali
SANCAKTAR
Savunma Uzmanõ
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
128,20
3+1
5 Kat'lõ olandan 3+1
10 Kat'lõ olandan 3+1
61
5289 S
Sultan
M EK
APK Uzmanõ
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
127,58
3+1
62
5571 S
Gülcan
KANMAZ
V.H.K.
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
127,46
3+1
63
6495 S
Hakan
AKSU
Mühendis
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
127.42
3+1
64
5489 S
Selma
ERARSLAN
Teknisyen
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
127,30
3+1
65
4177 S
Nebahat
KÖSEOGLU GÜLER
Bilgisayar
66
2099 S
Yeter
YILDIZ
67
3158 S
Sitki
ALACALI
68
2053 S
Mustafa
69
5284 S
smail
OSB-Hukuk Mü avirli i
127,20
2+1
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
127,19
2+1
Tekniker
OGM- dari ve Mali
126,91
2+1
ÜNER
Mühendis
OGM-Silvikültür Dai. B k.
126,90
3+1
KILINÇ
V.H.K.
DS -Hukuk Mü avirli i
126,59
3+1
çi
letmeni
13.03.2014
Sayfa : 3 / 29
ler Dairesi
MGMkaynaklarõ ve eI itim Dairesi
LERnsan
BAKANLI
Ba kanlõ õ
126,48
3+1
çi
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
126,44
2+1
ERTÜRK
çi
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
126,05
3+1
GÖKTEPE
çi
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
125,48
3+1
çi
OSB-Müste arlõk
125,32
3+1
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
125,12
1+1
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
125,08
2+1
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
124,89
2+1
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
124,88
2+1
70
2142 S
Zeliha
YALÇINKAYA
71
1788 S
Süleyman
ÖZDEMIR
72
1373 S
Hamza
73
3019 S
Ihsan
74
1843 S
Refika
EKICILER ÇELIK
T.
C ORMAN VE SU
Rasatçõ
75
5468 S
Mehmet
CAN
Bilgisayar
letmeni
76
1468 S
Münevver
DEMIRBAS
77
1526 S
Kubilay
GÖK
78
1225 S
Nurdan
BAKI
Bilgisayar
79
1272 S
Nese
ERSÖZ
Mimar
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
124,69
3+1
80
5393 S
clal
ALTAN
Teknisyen
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
124,64
1+1
81
1104 S
Nergiz
EVREN
Mühendis
çi
çi
letmeni
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
124,59
3+1
124,58
3+1
82
1539 S
Nurten
ATALAY
çi
OSB-Ara tõrma ve Geli tirme Daire
Ba kanlõ õ
83
5377 S
Satõ
BARLAS
ef
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
124,53
3+1
84
1489 S
Dönay Figen
KILIÇ
çi
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
124,40
2+1
85
5312 S
Mehmet
YILDIZ
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. dai. B k
124,40
3+1
86
5480 S
Güne
S/S
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
124,30
87
1302 S
Kadriye
MERTTÜRK
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
124,15
3+1
88
5451 S
Suna
ALBAYRAK
Bilgisayar
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
124,13
3+1
89
5275 S
Akõn
SARICA
V.H.K.
DS -Hukuk Mü avirli i
123,95
3+1
90
1439 S
Veysel
EROL
Teknisyen
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
123,92
3+1
91
2090 S
Ceyhun
CEYLAN
çi
OGM-Bölge Müdürlü ü
123,91
2+1
92
2101 S
Mehmet Sadik
AYDOGDU
çi
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
123,83
2+1
93
3072 S
Kemal
YARKAN
ube Müdür V.
MGM- dari ve Mali
123,78
3+1
94
1850 S
Leila
KAVASOGLU
çi
OGM-Bölge Müdürlü ü
123,78
3+1
95
5561 S
Fatma
BOYACI
Memur
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
123,72
3+1
96
5235 S
evket
GÖNCÜ
V.H.K.
MGM-Muamelat ube Müdürlü ü
123,64
3+1
M EK
çi
letmeni
13.03.2014
Sayfa : 4 / 29
ler Daire Ba kanlõ õ
Apart 1+1
Standart Dõ õ 2+1 ( 80 m2 )
Normal 3+1
Standart dõ õ 2+1
97
2087 S
Mehmet
YÜZER
T.çiC ORMAN VE SU
OSB-Personel
Dairesi Ba Ikanlõ õ
LER BAKANLI
123,62
3+1
123,51
1+1
98
5527 S
Nuriye
UZUNHAN ERDO AN
Ayniyat Saymanõ
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
99
1022 S
Saliha
KAYA
Teknisyen
OGM-Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanlõ õ
123,51
3+1
100
1618 S
Esma
KAYA
Teknisyen
OGM-E itim Dairesi
123,42
2+1
101
1975 S
Esra
YAGDIRAN
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
123,38
3+1
102
3081 S
Yilmaz
TÜMER
OGM-Bölge Müdürlü ü
123,04
3+1
103
1273 S
Mustafa
ÖZDEMIR
ef
OGM-Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanlõ õ
122,98
2+1
104
4796 S
Nevin
ÖZCAN
çi
OSB-Strateji Geli tirme Dairesi
122,80
2+1
105
1979 S
Tijen
YAZAR
çi
OGM- dari ve Mali
122,45
2+1
106
5519 S
Ayfer
UYANIK
Teknisyen
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
122,41
1+1
107
1481 S
Adem
AGIR
Mühendis
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
122,03
3+1
108
1146 S
A.Serdar
YALÇIN
Tekniker
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
121,90
2+1
109
4119 S
Kamil
SOYLU
Teknisyen
OGM- dari ve Mali
ler Dairesi
121,44
3+1
110
1815 S
Haydar
GAZELOGLU
Mühendis
MGM- dari ve Mali
ler Daire Ba kanlõ õ
121,36
3+1
111
1859 S
Kadriye
ÇELEBI
Memur
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
121,31
3+1
112
5236 S
Habib
CEYLAN
Teknisyen
MGM- letme ve Bakõm ube Müdürlü ü
121,05
3+1
113
5276 S
Emine
TEMEL
Bilgisayar
DS -Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
120,98
1+1
114
1816 S
Suat
KINAY
Tekniker
MGM-Strateji Geli tirme Dairesi
120,63
3+1
115
3039 S
Orhan
ABDURRAHMANOGLU
OSB-Özel Kalem Müdürlü ü
120,62
3+1
116
5569 S
Hanõm
KURUMLU
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
120,53
3+1
117
3017 S
Güngör
SANVEREN
118
1705 S
Fatih
MUTLU
çi
Mühendis
çi
S/S
çi
letmeni
ler Dairesi
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
120,48
3+1
Mühendis
MGM-Tahminlar Dairesi Ba kanlõ õ
120,26
3+1
119,98
3+1
119,80
2+1
2+1
119
5475 S
Ayhan
DAMAR
V.H.K.
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
120
5413 S
Sihem
POLAT ÇEL K
V.H.K.
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
121
1325 S
Zülal
DASDANDIR
çi
OSB-Müste arlõk
119,69
122
3131 S
Ali Osman
YILMAZ
oför
OGM-Bölge Müdürlü ü
119,62
2+1
123
5504 S
Aydõn
SA LIK
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
119,33
3+1
124
3022 S
Yalçin
YÜKSEL
OGM-Bölge Müdürlü ü
118,92
2+1
Mühendis
çi
13.03.2014
Sayfa : 5 / 29
125
1963 S
Çetin
AKBAYIR
T.çiC ORMAN VE SU
LER BAKANLI
I Ba kanlõ õ
OSB-Destek
Hizmetleri Dairesi
118,78
2+1
126
1549 S
Torun
DEDE
Teknisyen
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
118,75
3+1
127
5314 S
Seyit
SARI
Uzman
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
118,73
3+1
Bodrum 3+1
Standart dõ õ 2+1
128
5396 S
Hatice
GÜNER
V.H.K.
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
118,67
3+1
Standart 3+1
Apart 1+1
129
5518 S
brahim
SAYLAM
S/S
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
118,55
3+1
130
1956 S
Deniz
DEMIRCI
Mühendis
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
118,38
2+1
131
1555 S
Gülten
KOÇ
çi
132
4180 S
Hamza Kürsat
BALLI
Teknisyen
133
2048 S
Veysel
YOGURTÇU
134
1786 S
Serife
BEKTAS
Bilgisayar
135
1211 S
Mustafa
ÖZEN
Mühendis
136
2064 S
Kadir
NAZLI
V.H.K. .
çi
letmeni
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
117,72
2+1
OGM-Orman Koruma ve Yangõnla
Mücadele
117,62
2+1
OGM-Bölge Müdürlü ü
117,26
2+1
OSB-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
117,05
2+1
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
117,03
3+1
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
117,02
3+1
116,99
3+1
116,62
2+1
137
1336 S
Canan
KARACA
çi
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlü ü
138
4142 S
Lokman
HAZER
oför
OSB-Ba oförlük Salonlarõ
139
3014 S
Büsra
COSKUNOGLU
çi
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
116,49
3+1
140
2108 S
Ibrahim
SAHIN
oför
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
116,47
3+1
141
5609 S
Hüdai
DEM R
çi
DS -Personel ve E itim Dairesi Ba kanlõ õ
116,44
3+1
142
1488 S
I.Hakan
AYTAÇ
çi
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
116,38
3+1
143
1474 S
Gülen
MALKOÇ
Memur
OSB-Do a Koruma Daire Ba kanlõ õ
116,09
2+1
144
5372 S
enel
YA MUR
Tekniker
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
115,88
145
1334 S
Murat Demir
UGUR
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlü ü
115,84
2+1
146
5096 S
Fevzi
KUNDUZ
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
115,08
2+1
147
4278 S
Hüseyin
HARMANCI
Hizmetli
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
115,07
2+1
148
5348 S
Yalçõn
DALGIN
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
115,04
3+1
149
4281 S
Ahmet Hamdi
SEMIZ
Mühendis
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
114,76
3+1
150
3153 S
Gülümser
ÇELIK
çi
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
114,68
3+1
151
1353 S
Nizameddin
BILGIN
çi
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
114,51
3+1
çi
Teknisyen
13.03.2014
Sayfa : 6 / 29
Ocaklarõ - Toplantõ
LERn aat
BAKANLI
I Ba kanlõ õ
OGMve kmal Dairesi
114,42
2+1
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
114,25
2+1
Mühendis
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
114,22
3+1
KASAR
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
113,95
3+1
Burak
SEN
Mühendis
MGM-Hava Tahminleri Dairesi Ba kanlõ õ
113,88
3+1
2088 S
Süleyman
TIRYAKI
çi
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
113,74
2+1
158
2115 S
Kurtulus
DEREYURT
çi
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
112,84
2+1
159
5524 S
Serap
KEM KKIRAN
Teknisyen
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
112,24
1+1
160
3025 S
Sibel
CENGIZ
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
112,13
3+1
161
1039 S
Songül
ARSLAN
Memur
OSB-Ara tõrma ve Geli tirme Daire
Ba kanlõ õ
112,07
2+1
162
2049 S
Narin
SEVEN
çi
OSB-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
111,72
3+1
163
1371 S
Zafer
YALÇIN
çi
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
111,46
2+1
164
5494 S
Tevfik Fikret
AKSU
Mühendis
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
111,46
3+1
165
5492 S
Fatma
KUZU
Teknisyen
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
111,29
1+1
152
5077 S
Mehmet
AYTAÇ
153
1485 S
Recep
YILDIZ
154
1771 S
Nihan Yenilmez
ARPA
155
5515 S
Filiz
156
1828 S
157
T.oför
C ORMAN VE SU
çi
166
42 S
ükrü
KU
Koruma Güvenlik Memuru
MGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
111,08
3+1
167
1441 S
Yildiz
ÇELEBI
Sekreter
OSB-Hukuk Mü avirli i
111,07
3+1
168
2139 S
Eyüp Sabri
BÜRKE
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
110,96
2+1
169
5415 S
Nur Özlem
HAVUÇO LU
V.H.K.
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
110,60
3+1
170
1331 S
Osman
ÇELIK
çi
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlü ü
110,47
3+1
171
3016 S
Erdogan
ERTÜRK
Mühendis
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
110,34
2+1
172
3092 S
Büsra
ERTAN
Memur
OGM- dari ve Mali
110,22
2+1
173
3065 S
Cemal
TOSUN
Koruma Güvenlik Memuru
MGM-Özel Koruma ve Güvenlik
Müdürlü ü
110,02
3+1
174
3205 S
Fikret
DINÇ
Teknisyen
OGM-Orman Koruma ve Yangõnla
Mücadele
109,76
2+1
çi
13.03.2014
Sayfa : 7 / 29
ler Dairesi
LABORANT
Apart 1+0
Normal Lojman 3+1
DS 3+1
Ay e
BOZKURT AÇIKGÖZ
T.efC ORMAN VE SU
LER
BAKANLI
I Ba kanlõ õ
DS
-Personel
ve E itim Dairesi
109,63
3+1
ALTIN GERÇEK
Memur
OSB- dari ve Sosyal
108,88
2+1
V.H.K. .
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
108,81
3+1
175
5595 S
176
4147 S
177
5559 S
Murat
178
5324 S
Volkan
YILMAZ
Labaratuvar Ustasõ
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
108,65
3+1
179
1094 S
Tuncay
DUR
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
108,63
3+1
180
1861 S
Özlem
AYDEMIR
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
108,61
2+1
181
1290 S
Havva
ÖZTÜRK
Mühendis
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
108,02
2+1
182
3140 S
Sule
TASÖZ
Memur
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
107,75
2+1
183
1478 S
Kadriye
MOLLAMEHMETOGLU
Mühendis
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
106,92
3+1
184
2047 S
Aysel
TAYDAS
V.H.K. .
OSB-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
106,87
3+1
106,76
3+1
2+1
ükran
AH N
çi
ler ube Müdürlü ü
185
1465 S
Nejat
ERTEKIN
çi
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
186
1347 S
Saadet
YENEN
çi
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
106,73
187
1856 S
Nuray
TURAN
çi
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
106,69
2+1
188
3154 S
Sevinç
KAYABASI
çi
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
106,68
3+1
189
5399 S
Çetin
GÜMÜ DA
V.H.K.
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
106,62
190
2077 S
Ibrahim
ALTINOLUK
Teknisyen
OGM-Bölge Müdürlü ü
106,37
3+1
191
3064 S
Serdar
ASLANER
Koruma Güvenlik Memuru
MGM-Özel Koruma ve Güvenlik
Müdürlü ü
106,27
3+1
192
2092 S
Semih
SÖLEN
OGM-Bölge Müdürlü ü
106,18
2+1
193
3129 S
Süleyman
DEMIRKAN
OGM-Hukuk Mü avirli i
106,08
3+1
194
1091 S
Sema
OYMAK
Mühendis
OGM- zin rtifak Dairesi Ba kanlõ õ
106,03
3+1
195
5568 S
Fazõl
ÇNC
Ara tõrma Teknisyeni
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
105,84
3+1
196
2062 S
Serpil
KÜÇÜKGILAVUZ
V.H.K. .
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
105,77
2+1
197
5566 S
Mehmet
Teknisyen
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
105,62
3+1
198
3172 S
Salise
Uzman
MGM-Strateji Geli tirme Daire Ba kanlõ õ
105,38
3+1
199
5337 S
Adnan Deniz
ÖZDEM R
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k
105,34
3+1
200
4283 S
Meltem
SEN
Teknisyen
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
105,33
3+1
201
3091 S
Belma
GÜNDOGDU
Memur
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
105,20
2+1
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
105,16
3+1
202
2091 S
Ayten
EN
ATACAN
EKINCI
çi
ef
çi
13.03.2014
Sayfa : 8 / 29
Normal Lojman 3+1
Standart dõ õ 2+1 (80 m2)
203
4457 S
Ekrem
CO GUN
Bilgisayar
letmeniVE SU
T.
C ORMAN
204
4271 S
Bülent
TASKIN
Koruma Güvenlik Memuru
205
4901 S
Birsen
ARSLANGÖRÜR
V.H.K.
206
1664 S
Mehmet
BILGI
Mühendis
207
3122 S
Ahmet Turan
YIGIT
208
2072 S
Havva
ALTUNDAL
V.H.K. .
OGM- dari ve Mali
209
4137 S
Tülay
MEYDAN KOCAMAN
Mühendis
210
5237 S
Bayram
ALTIN
Hizmetli
MGM-Döner Sermaye
211
1891 S
Hasan
AYHAN
Mühendis
212
5438 S
Sinan
KARADA
213
1980 S
Aynur
BOZKURT
214
5449 S
Birnur
AYAN
Teknisyen
215
5456 S
Mehtap
GÜL
Mühendis
216
4219 S
Aylin
DOGAN
Bilgisayar
217
5466 S
Atiye Ebru
218
1045 S
219
3037 S
220
221
105,01
3+1
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
104,89
3+1
MGM-santral
104,88
3+1
OGM-Orman daresi ve Planlama
104,75
3+1
OGM-Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanlõ õ
104,66
3+1
ler Dairesi
104,58
3+1
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
104,53
3+1
104,43
3+1
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
104,43
3+1
Mühendis
DS -Emlak ve Kam. Dai. B k.
104,24
3+1
V.H.K. .
OGM-E itim Dairesi
104,23
3+1
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
104,03
3+1
ube Müdür V.
ALCI
Hem ire
A kõn
KIRAÇ
Mühendis
Mehmet
ERKOL
1881 S
Ersin
KALENDEROGLU
3035 S
Haydar
GÜLTEKIN
222
1252 S
Günay
TEZCAN
223
2105 S
Gökalp
ARSLAN
224
1432 S
Nuray
KIVANÇ
OGM-Orman
Genel Müdürlü
LER BAKANLI
I ü
letmeni
çi
Mühendis
çi
Bilgisayar
letmeni
çi
V.H.K. .
çi
letme Müdürlü ü
DS -Emlak ve Kam. Dai. B k.
103,90
1+1
OGM- n aat ve kmal
103,60
2+1
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
103,57
3+1
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
103,15
3+1
OGM-Bölge Müdürlü ü
103,12
2+1
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
103,11
2+1
OGM-Bölge Müdürlü ü
103,04
2+1
OGM-Orman Koruma ve Yangõnla
Mücadele
102,78
2+1
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
102,77
2+1
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
102,65
3+1
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlü ü
102,62
3+1
225
1532 S
Zuhal
SEYINDI
226
1227 S
Yunus
SEVEN
Mühendis
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
102,42
2+1
227
4880 S
Mehmet Birol
YILDIZ
Teknisyen
MGM- M Daire Ba kanlõ õ
102,42
3+1
228
1969 S
Demet
VARLIBAS
Mühendis
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
102,31
2+1
229
1966 S
Ümit
TURHAN
Mühendis
OGM-E itim Dairesi
102,18
2+1
230
5095 S
ule
TA ÖZ
Bilgisayar
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
101,83
2+1
231
1291 S
Ahrar
TASDELEN
Mühendis
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
101,82
3+1
232
1020 S
Sami
BAYÇELEBI
Mühendis
OGM-E itim Dairesi
101,32
3+1
233
1890 S
Ilker
ÖZOGLU
Mühendis
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
101,29
2+1
letmeni
13.03.2014
Sayfa : 9 / 29
Normal 3+1 (94-97 m2)
Standart dõ õ 2+1 80 m2
GÜNDOGAN
T.
C ORMAN
VE SU
Koruma
Güvenlik Memuru
Hasan
NACAROGLU
Ahmet
KILIÇ
2164 S
Hüseyin
AKBA
Bilgisayar
238
1051 S
Salman
ÖZKAN
Koruma Güvenlik Memuru
239
5560 S
Mustafa
GEZER
240
5537 S
Muzaffer
YOLCU
241
5075 S
Selma
AYTAÇ
242
3024 S
Sündüs
KANKILIÇ
243
4270 S
Ünal
KARAKOÇ
234
1061 S
Ömer
235
1744 S
236
3112 S
237
LER BAKANLI
I Ba kanlõ õ
OSB-Destek
Hizmetleri Dairesi
101,07
Mühendis
OGM- n aat ve kmal
100,97
3+1
Memur
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
100,63
3+1
MGM-Döner Sermaye
100,61
3+1
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
100,60
2+1
Tekniker
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
100,52
1+1
Mühendis
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
100,40
3+1
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
100,39
2+1
V.H.K. .
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
100,28
2+1
Koruma Güvenlik Memuru
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
100,16
3+1
100,05
2+1
letmeni
çi
letme Müdürlü ü
3+1
244
4440 S
Tuncay
ÖZBA
Hizmetli
OSB-Orman A açlarõ ve Tohunlarõ Islah
Ara tõrma
245
2187 S
Zeynep
KIRISAK
Memur
MGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
100,02
3+1
OGM-Orman Koruma ve Yangõnla
Mücadele
100,01
3+1
ler Daire Ba kanlõ õ
99,78
3+1
246
1658 S
Rõdvan
TOSUN
Mühendis
247
2145 S
Erkan
IPEK
Bilgisayar
248
5533 S
Hülya
GÜRSOY
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
99,77
3+1
249
1482 S
Meltem
KUKUL
Mühendis
OSB-Av ve Yaban Hayatõ Daire Ba kanlõ õ
99,70
2+1
250
5467 S
Gülser
ARTANTA
Teknisyen
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
99,57
3+1
251
1262 S
Yeliz Arzu
KILINÇ
Teknisyen
OGM- zin rtifak Dairesi Ba kanlõ õ
99,57
2+1
252
1809 S
Esma
AKIN
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
99,46
2+1
253
1715 S
Cihaner
KEÇELI
Teknisyen
MGM-Hava Tahminleri Dairesi Ba kanlõ õ
99,45
3+1
254
2169 S
Hatice
BAGBASI
Memur
MGM- dari ve Mali
99,29
3+1
255
3148 S
Dilber
DEMIRCI
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
99,01
2+1
99,01
2+1
çi
çi
letmeni
MGM- dari ve Mali
ler Daire Ba kanlõ õ
256
1523 S
Münevver
ARSLAN
Mühendis
OSB-Ara tõrma ve Geli tirme Daire
Ba kanlõ õ
257
5502 S
Ümit
ÜNAL
Mühendis
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
98,84
3+1
Mühendis
OSB-Ara tõrma ve Geli tirme Daire
Ba kanlõ õ
98,80
2+1
258
3165 S
Ülkü
ISSEVER
13.03.2014
Sayfa : 10 / 29
259
5365 S
O uzhan
AYDIN
Mühendis
T.
C ORMAN VE SU
DS
-Etut Planlama
ve Tah.I Dai. B k.
LER
BAKANLI
98,77
3+1
260
1066 S
Ayhan
KIZILIRMAK
Bilgisayar
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
98,27
3+1
261
1855 S
Murat
ÖNAL
çi
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
97,97
2+1
çi
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
97,57
3+1
MGM-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
97,56
3+1
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
97,55
3+1
262
1551 S
Elvan
CANTÜRK
263
5240 S
Zekiye
SAPAZ
264
3087 S
Burhan Teoman
MERIÇ
265
3044 S
Sebnem
GÜNDOGDU
266
1608 S
Zübeyde
MAN
267
1614 S
M.Vuslat
268
1509 S
Suat
269
4115 S
270
1554 S
271
272
Bilgisayar
letmeni
letmeni
Mühendis
OGM-Bölge Müdürlü ü
97,49
2+1
Mühendis
çi
OGM-E itim Dairesi
97,15
2+1
TILKICI
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
97,08
3+1
BILEN
Koruma Güvenlik Memuru
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
97,03
3+1
Arzu Coskun
DURAK
Mühendis
Sibel
KESKINCIOGLU
2159 S
Mine
DEGERLI
2079 S
Ömer
IPEK
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
96,93
3+1
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
96,72
2+1
Memur
MGM-deniz meteoroloji b Müd.
96,72
3+1
Mühendis
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
96,62
3+1
OSB-Çevresel Etki De erledirmesi ve
Planlama Genel Müdürlü ü
96,45
3+1
DS -Hidroelektrik Enerji Dairesi Ba kanlõ õ
96,26
3+1
95,87
3+1
çi
273
1447 S
Bahar Sel
FEHIM
274
5578 S
Ahmet
AKTA
Bilgisayar
275
3066 S
Nurten
CIVELEK
Memur
MGM- dari ve Mali
276
4226 S
Fatih
SARIÇAM
Uzman
OGM-Orman daresi ve Planlama Dairesi
Ba kanlõ õ
95,78
2+1
277
1683 S
Özden
MEKEÇ
Mühendis
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlü ü
95,58
2+1
278
5238 S
Saadettin
KAPISIZ
Bilgisayar
MGM-Döner Sermaye
95,10
3+1
279
2194 S
Idris
ARSLAN
Uzman
OGM-Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanlõ õ
94,87
3+1
280
4108 S
Naci
SAHIN
Memur
OGM- letme ve Pazarlama
94,68
3+1
Mühendis
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlü ü
94,65
2+1
OSB-Ara tõrma ve Geli tirme Daire
Ba kanlõ õ
94,62
2+1
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
94,43
3+1
281
1032 S
Yildiz
KARA
282
1525 S
Ilhami
TURAN
283
5526 S
aban Aydõn
AYTAÇ
ehir Plancõsõ
çi
Mühendis
letmeni
letmeni
13.03.2014
Sayfa : 11 / 29
ler Daire Ba kanlõ õ
letme Müdürlü ü
284
3043 S
Eyyup
HANCI
Mühendis
T.
C ORMAN VE SU
OGMve kmal
LERn aat
BAKANLI
285
5523 S
Nergiz
YALÇIN
Mühendis
286
3026 S
Ferhat
GÖKDEMIR
287
1808 S
Nalan
KIRALI
V.H.K. .
288
3052 S
Ahmet
ÖZKÖK
Bilgisayar
I
94,15
2+1
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
94,06
3+1
OSB-Avrupa Birli i ve Dõ
Ba kanlõ õ
93,94
3+1
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
93,73
3+1
TA RA-9.Bölge Müdürlü ü
93,72
3+1
çi
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlü ü
93,68
3+1
çi
OSB-E itim ve Yayõn Daire Ba kanlõ õ
93,27
3+1
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
93,22
2+1
3+1
çi
letmeni
li kiler Daire
289
1858 S
Nergis
TORUN
290
1390 S
Emel
DEMIRAG
291
1992 S
Nurten
HOSAFCI
292
1476 S
Tugba
USTA
Mühendis
OSB-Mesire Yerleri Daire Ba kanlõ õ
93,16
293
1413 S
Nilgün
TARKAY
Mühendis
OSB-E itim ve Yayõn Daire Ba kanlõ õ
93,03
3+1
294
1491 S
Özge
ALTUN
çi
OSB-Mesire Yerleri Daire Ba kanlõ õ
93,02
3+1
295
1983 S
Gülin Berna
ECZACIBASI
çi
OSB-Ara tõrma ve Geli tirme Daire
Ba kanlõ õ
92,98
2+1
296
1657 S
Kemal
GÜLSEN
çi
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
92,96
3+1
297
4127 S
Soner
TÜMÜKLÜ
Mühendis
OGM-E itim Dairesi
92,89
3+1
298
1057 S
Erdal
KARASU
Koruma Güvenlik Memuru
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
92,82
3+1
299
2044 S
Filiz
SAKA UMAZ
V.H.K. .
OGM-Silvikültür Dai. B k.
92,73
2+1
300
5283 S
Mukadder
SERTTA
Bilgisayar
DS - ç Denetim Birimi
92,50
3+1
301
2123 S
Meryem
SÖZSAHIBI
V.H.K. .
OGM- letme ve Pazarlama
92,48
2+1
302
5525 S
Hülya
AYTAÇ
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
92,46
3+1
303
5359 S
brahim
AH N
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
92,27
3+1
304
1681 S
Müjde
TÜRKER
çi
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
92,26
3+1
305
1540 S
Hatice
ÇIKRIKÇI
çi
Uzman
letmeni
92,18
3+1
92,15
3+1
OSB-Bütçe dairesi Ba kanlõ õ
91,94
3+1
306
4116 S
Güven
KAYA
307
4113 S
Bayram
SANLITÜRK
308
5298 S
brahim
GÖK ENL
Mühendis
DS -Atõksu Dairesi Ba kanlõ õ
91,79
3+1
309
1528 S
Güllü
GIDER
Memur
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
91,75
3+1
310
3104 S
Salim
ÇELIK
Bilgisayar
TA RA-9.Bölge Müdürlü ü
91,57
3+1
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
91,31
3+1
311
1469 S
Sule
GÜLAY (BUHARALI)
Mühendis
TA RA-9.Bölge Müdürlü ü
OSB-Ormancõlõk Ara tõrma ve Geli tirme
ube Müdürlü ü
çi
Mühendis
letmeni
13.03.2014
Sayfa : 12 / 29
Standart 3+1
Standart dõ õ 2+1
312
1615 S
Mustafa
KENDÜZLER
Mühendis
T.
C ORMAN VE SU
90,83
3+1
OSB-Ara tõrma ve Geli tirme Daire
Ba kanlõ õ
90,70
2+1
MGM- dari ve Mali
90,52
3+1
DS -Personel ve E itim Dairesi Ba kanlõ õ
90,48
3+1
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
90,37
2+1
OGM-Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanlõ õ
90,19
3+1
2+1
313
3210 S
Melahat
KARAHAN
314
3171 S
Sibel
ALTUN
Memur
315
5601 S
Dilek
KILIÇKAPLAN
Bilgisayar
316
1486 S
E.Sühendan
KARAUZ
317
1954 S
U. Ahmet
318
1415 S
Cafer
ALPARSLAN
çi
OSB-Özel Kalem Müdürlü ü
90,07
319
1647 S
Irfan
HÜNER
oför
OGM- n aat ve kmal
89,61
3+1
320
3048 S
Nildilek
ÖZBEDEL
Mühendis
TA RA-9.Bölge Müdürlü ü
89,00
3+1
321
5442 S
Süleyman
AYDIN
V.H.K.
322
1639 S
Süleyman
ALICI
Bilgisayar
323
1700 S
Ömer
KIRAÇ
324
2046 S
Murat
DELIBAS
325
1759 S
Meral
ALTUN
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
88,22
2+1
326
4803 S
Derya
POLAT
Memur
OSB-Strateji Geli tirme Dairesi
88,18
2+1
327
3102 S
Alpay
GÖÇER
Memur
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
88,03
2+1
328
4168 S
Yusuf
KURT
Mühendis
EKERCAN
329
1393 S
Melek
ÇANKAYA
330
5636 S
Sibel
ÇAKAN
331
2133 S
Bahadir
ÇETIN
332
5464 S
Atilla
TURAB K
333
5542 S
Zerrin
334
4895 S
335
4267 S
çi
OGM-Orman
Genel Müdürlü
LER BAKANLI
I ü
letmeni
çi
Mühendis
letmeni
çi
Mühendis
çi
Mühendis
ler Daire Ba kanlõ õ
DS -Emlak ve Kam. Dai. B k.
88,74
3+1
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
88,72
2+1
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
88,70
3+1
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
88,37
2+1
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
87,97
3+1
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
87,50
3+1
1+1
OSB-DKMP Genel Müdürlü ü
87,04
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
86,89
3+1
Mühendis
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
86,89
3+1
GÜRKÖK
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
86,86
2+1
Öznur
B LGE
Memur
MGM-Strateji Geli tirme Dairesi
86,83
3+1
Aysel
MEMIS
Bilgisayar
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
86,82
2+1
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
86,76
3+1
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
86,61
2+1
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
86,36
3+1
OGM-Bilgi Sistemleri Dai. B k.
86,27
3+1
çi
336
1483 S
Gökhan
SEYHAN
Mühendis
337
1964 S
Ismail
BABAARSLAN
Bilgisayar
338
2134 S
Osman
KARADUMAN
339
5635 S
Hüseyin
ERKAAN
çi
Mühendis
letmeni
letmeni
13.03.2014
Sayfa : 13 / 29
Apart 1
Standart dõ õ 2+1
340
3215 S
Selahattin
GÜLER
Bilgisayar
letmeniVE SU
T.
C ORMAN
OGM-Bölge
Müdürlü ü
LER BAKANLI
341
1863 S
Tarik
ALPAY
Teknisyen
OGM- dari ve Mali
342
3132 S
Kenan
CIVAS
Bilgisayar
letmeni
343
1624 S
Gülhatun
YILMAZ
Bilgisayar
letmeni
344
3137 S
Ala Atakan
ÜN
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
84,87
3+1
345
2039 S
Ümit
GÜL
V.H.K. .
OGM- dari ve Mali
84,78
2+1
346
1208 S
Osman
GÜRBÜZ
Teknisyen
OGM- n aat ve kmal
84,74
3+1
347
5530 S
Aysel
GÜLBAHAR
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
84,64
3+1
348
4797 S
Mehmet
AYBULUT
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi
84,49
3+1
349
4273 S
Hatice
DEMIRBAS
Mühendis
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
84,40
3+1
350
2132 S
Murat
ÇETINER
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
84,32
3+1
351
1610 S
Özcan Nihan
KO AR
Mühendis
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
84,28
3+1
OSB-Ara tõrma ve Geli tirme Daire
Ba kanlõ õ
83,83
2+1
SIVRI
çi
oför
352
2136 S
Sevinç
çi
353
2131 S
Gökhan
ÜNAL
354
3033 S
Yüksel
KAVAS
355
5482 S
Levent
ATAK
356
2149 S
Yavuz
GÜÇLÜ
357
4129 S
Nimet
KAYA
Mühendis
358
5620 S
Mehmet
KARADAYI
Tekniker
359
2089 S
Istemi Bilgehan
KILIÇ
Mühendis
I
86,22
3+1
86,08
2+1
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
85,35
2+1
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
84,88
3+1
ler Dairesi
ler Dairesi
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
83,65
3+1
OGM-Bölge Müdürlü ü
83,59
2+1
Mühendis
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
83,44
3+1
Mühendis
MGM- dari ve Mali
83,30
3+1
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
83,24
3+1
DS -Teknoloji Dairesi Ba kanlõ õ
83,23
2+1
TA RA-9.Bölge Müdürlü ü
82,84
2+1
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
82,79
3+1
çi
çi
360
1762 S
Cihangir
ALTUN
Mühendis
361
1085 S
Tugba
BÜYÜKLÜ
Bilgisayar
letmeni
ler Daire Ba kanlõ õ
OSB-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
82,53
3+1
82,51
2+1
Normal lojman 3+1
Standart dõ õ lojman 2+1
362
4121 S
Ayse
SARAL
V.H.K. .
OGM-Orman Koruma ve Yangõnla
Mücadele
363
4461 S
Ya ar
AYYILDIZ
Tekniker
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
82,35
2+1
364
5622 S
Oya
ARASTAMAN
Tekniker
DS -Teknoloji Dairesi Ba kanlõ õ
82,20
3+1
Normal Lojman 3+1
Apart loj. 1
365
5432 S
Hatice
SA LAM OKUMU O LU Tekniker
DS - çmesuyu Dai. B k.
82,18
3+1
Normal Lojman 3+1
Standart dõ õ Lojman 2+1
366
5358 S
Hülya
KESMÜK YÜCEL
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
82,16
3+1
367
5307 S
Yücel
KAYA
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
82,10
3+1
368
1616 S
Aynur
CANSU
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
82,06
2+1
13.03.2014
Sayfa : 14 / 29
Mühendis
T.
C ORMAN VE SU
369
1883 S
Adem
KARACIF
370
3160 S
Ferhan
KAYA
Teknisyen
371
3109 S
Nurgül
SAHIN
Bilgisayar
372
1189 S
Yõlmaz
DOGAN
373
5567 S
Ayhan
374
5339 S
375
TA
RA-9.Bölge
Müdürlü ü
LER
BAKANLI
I
81,77
2+1
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
81,64
2+1
OGM-E itim Dairesi
81,58
2+1
Teknisyen
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
81,51
2+1
Ç ÇEK
S/S
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
81,20
2+1
Songül
ALTIN KESK N
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
81,13
3+1
3069 S
Ayhan
KIRIK
Teknisyen
MGM-idari Sosyal
81,02
3+1
376
3147 S
Ö.Faruk
BARDAKCI
80,73
3+1
377
5423 S
ule
GÜLAY
Mühendis
DS - çmesuyu Dai. B k.
80,55
3+1
378
1196 S
Meltem
DANISMAN (ÇETIN)
Mühendis
OGM- zin rtifak Dairesi Ba kanlõ õ
80,28
2+1
379
3164 S
Hakan
SEÇER
Bilgisayar
OSB-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
80,15
2+1
380
5309 S
Sevinç
TEKBUDAK
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai.B k.
80,12
3+1
381
4900 S
Zeki
AYTAÇ
Teknisyen
MGM- M Daire Ba kanlõ õ
80,08
3+1
382
5412 S
YILMAZ ALTUN
Mühendis
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
80,06
3+1
383
1201 S
AKÜLKER
Bilgisayar
OGM- n aat ve kmal
79,74
2+1
79,68
3+1
79,26
3+1
79,20
2+1
ahnur
Ayla
letmeni
çi
ler ube Müdürlü ü
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
letmeni
letmeni
384
3152 S
Mehmet
KAYABASI
V.H.K. .
OGM-Orman Koruma ve Yangõnla
Mücadele
385
2163 S
Serdar
EVRIM
Memur
MGM- dari ve Mali
386
2083 S
Nejla
ÖZBEK
Memur
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
387
1186 S
Nuray
YÜCEL (ÇELIK)
V.H.K. .
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
78,74
3+1
388
1172 S
Eyüp
BÜLBÜL
Teknisyen
OGM-Hukuk Mü avirli i
78,70
2+1
389
5055 S
Hüseyin
AYGÜN
ef
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi
78,60
2+1
390
2117 S
Birgül
SIMSEK
çi
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
78,60
2+1
391
1617 S
Ersan
AYDOGDU
V.H.K. .
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
78,02
2+1
392
5531 S
Aydõn
BALI
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
77,91
1+1
393
1775 S
Murat
ÇELIK
Bilgisayar
TA RA-9.Bölge Müdürlü ü
77,75
2+1
394
2125 S
Latife
YALÇIN
V.H.K. .
OGM- letme ve Pazarlama
77,48
2+1
395
3086 S
Burcu
BURSALI
Memur
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
77,18
2+1
396
1986 S
Serpil
KALEM
Bilgisayar
OGM-Hukuk Mü avirli i
76,87
2+1
397
1972 S
Gülsüm
MIRZA
Mühendis
OGM-E itim Dairesi
76,66
3+1
letmeni
letmeni
13.03.2014
Sayfa : 15 / 29
ler Daire Ba kanlõ õ
Apart Lojman 33 m2
Normal Lojman 3+1 (94-97 m2)
398
5368 S
Sennur
ÖZENÇ
Mühendis
T.
C ORMAN VE SU
DS
-Etut Planlama
ve Tah.I Dai. B k.
LER
BAKANLI
76,59
3+1
399
3174 S
Demet
KARAKÖSE
Tekniker
MGM-Strateji Geli tirme Daire Ba kanlõ õ
76,52
3+1
400
5486 S
Müfik efik
DO DU
Mühendis
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
76,44
3+1
401
5565 S
Yasemin
ÖZDEM R KILIÇ
Hem ire
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
75,91
3+1
402
4122 S
Mustafa Erol
KUSDEMIR
Bilgisayar
OGM-Orman Koruma ve Yangõnla
Mücadele
75,90
2+1
403
5455 S
Hüseyin
F NCAN
Mühendis
404
3108 S
Sinan
ARSLAN
405
3101 S
Mehmet
ÖZ
V.H.K. .
406
5286 S
Zuhal
BOZKURT
Bilgisayar
407
3207 S
Mehmet
TAS
408
4191 S
Elif
409
5462 S
Nuray
410
4229 S
411
letmeni
DS -Emlak ve Kam. Dai. B k.
75,55
3+1
OGM-Bölge Müdürlü ü
75,43
2+1
OGM- dari ve Mali
75,01
2+1
DS - ç Denetim Birimi
74,50
2+1
Memur
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
74,36
2+1
ÇIMENOGLU
Biyolog
TA RA-9. Bölge Müdürlü ü
74,33
3+1
BAL
Mühendis
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
74,28
3+1
Özlem
MUTLUER YURDAKUL
Mühendis
OSB-E itim ve Yayõn Daire Ba kanlõ õ
73,49
3+1
5610 S
brahim
GÜRZ
Memur
DS -Personel ve E itim Dairesi Ba kanlõ õ
73,48
1+1
412
5241 S
Kerim
AYDIN
Teknisyen
MGM-Veri
73,41
3+1
413
1504 S
Baris Okan
ÜNAL
V.H.K. .
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
73,38
2+1
414
1254 S
Ethem
FIL
Bilgisayar
OGM-Orman Koruma ve Yangõnla
Mücadele
73,17
2+1
415
1253 S
Sezgin
DEMIRDAS
V.H.K. .
OGM-Orman Koruma ve Yangõnla
Mücadele
73,16
2+1
416
1689 S
Hanife
YAMAN
V.H.K. .
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
73,07
2+1
417
2081 S
Filiz Isik
ÖNOGLU
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
72,94
3+1
418
2067 S
Gökhan
TEPELI
Orman Muhafaza Memuru
OGM-Bölge Müdürlü ü
72,81
2+1
419
4775 S
Alikan
KAYA
72,79
3+1
420
5433 S
Sevil
D NÇSOY
çi
letmeni
letmeni
ef
ler Dairesi
lem Dairesi Ba kanlõ õ
OGM-Ankara Orman
letme Müdürlü ü
Mühendis
DS - çmesuyu Dai. B k.
72,48
3+1
OSB-Ara tõrma ve Geli tirme Daire
Ba kanlõ õ
72,04
2+1
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
71,88
3+1
OGM-Bilgi
71,27
3+1
421
2082 S
Özge
UGURLUOGLU
Kimyager
422
2057 S
Metin
YIGIT
Bilgisayar
423
4183 S
Bülent
GÜNES
Mühendis
letmeni
13.03.2014
Sayfa : 16 / 29
lem Dairesi Ba kanlõ õ
Apart
Standart dõ õ 2+1
Erol
AKSU
T.çiC ORMAN VE SU
TA
RA-9.Bölge
Müdürlü ü
LER
BAKANLI
I
71,27
2+1
GENÇ
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
71,26
3+1
OGM- dari ve Mali
71,16
2+1
70,58
2+1
424
2103 S
425
5541 S
eyda
426
3015 S
Mehmet
AK
Bilgisayar
427
1981 S
Gülnaz
MERAL (DOGAN)
V.H.K. .
OGM-Silvikültür Dai. B k.
428
4265 S
Ahmet
DÜNDAR
Hizmetli
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
70,20
3+1
429
1652 S
Süleyman
KUNDAKÇI
V.H.K. .
OGM-Hukuk Mü avirli i
70,15
2+1
430
4935 S
Aytaç
ERGENE
Tekniker
OGM-9.Bölge Müdürlü ü
70,08
2+1
431
4896 S
Tuba
ÖZDEM R
Memur
MGM-Sosyal
432
1985 S
Settar
GÜNER
433
1512 S
Nusret
BIRIM
Bilgisayar
434
5555 S
Zekeriya
TOM
435
3139 S
Elif
436
1183 S
Özlem
letmeni
ler Dairesi
69,93
3+1
TA RA-9.Bölge Müdürlü ü
69,47
3+1
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
69,44
2+1
Teknisyen
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
69,39
2+1
GEZEN
Memur
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
68,34
2+1
AYDIN
Bilgisayar
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
68,13
2+1
68,00
2+1
çi
letmeni
letmeni
ler ube Müdürlü ü
437
3074 S
Serdar Kamuran
YAVUZ
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
OSB-Avrupa Birli i ve Dõ
Ba kanlõ õ
li kiler Daire
438
1564 S
Mehmet
GÖLGE
Çevre ve Orman Uzmanõ
OSB-Do a Koruma Daire Ba kanlõ õ
67,37
2+1
439
5371 S
Deniz
ULUSOY
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
67,22
3+1
440
4877 S
Cemalettin
CANKARA
Memur
MGM-Strateji Geli tirme Dairesi
67,17
3+1
Mühendis
OGM-Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanlõ õ
67,11
3+1
441
3150 S
Aydin
YUMUS
442
4131 S
Polat
PAMUK
Mühendis
OGM-Özel Kalem Müdürlü ü
66,82
2+1
443
3141 S
Nazan
BILGIN
Mühendis
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
66,47
2+1
444
5362 S
Meral
KÖKSAL
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
66,38
3+1
445
1629 S
Bahar
TURAN
V.H.K. .
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
66,35
2+1
446
4262 S
Kenan
ÖZTÜRK
Mühendis
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
66,29
2+1
447
3090 S
Sevil
BOLAT UÇAR
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
OSB-Ara tõrma ve Geli tirme Daire
Ba kanlõ õ
66,20
3+1
448
4898 S
Ergün
ATAK
Hizmetli
MGM-santral
65,88
2+1
449
5474 S
Halide Senem
CO KUN
Mühendis
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
65,53
3+1
450
2106 S
Nevin
YILMAZ
OSB-Özel Kalem Müdürlü ü
65,03
2+1
451
5290 S
Süleyman
FIRAT
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
64,86
3+1
çi
Tekniker
13.03.2014
Sayfa : 17 / 29
Standart dõ õ 2+1
2 kõsõm Bodrum 3+1
Normal 3+1
Standart dõ õ 2+1
452
2114 S
Kenan
AGÖREN
Memur
T.
C ORMAN VE SU
OSB-Hukuk
Mü avirli i
LER BAKANLI
I
64,77
2+1
64,28
2+1
453
2073 S
Fehmi
SENGÜL
Mühendis
OGM-Orman Koruma ve Yangõnla
Mücadele
454
1778 S
Irfan
FILIK
Mühendis
OGM- n aat kmal Dairesi Ba kanlõ õ
64,13
2+1
63,88
2+1
455
4140 S
Kemal
IRGE
Veznedar
OSB-Koruma ve Güvenlik ube
Müdürlü ü
456
5297 S
Hakan
TA DEM R
S/S
DS -Atõksu Dairesi Ba kanlõ õ
63,50
3+1
457
5538 S
Füsun
GÖKO LU
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
63,46
3+1
458
1684 S
Emine
TINMAZ
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlü ü
63,40
2+1
459
1563 S
Aybars
ALTIPARMAK
Çevre ve Orman Uzmanõ
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
63,37
2+1
460
5446 S
Filiz
BULUT
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
63,29
3+1
461
3054 S
Derya
YAGCI
TA RA-9.Bölge Müdürlü ü
62,94
2+1
462
3055 S
Gürkan
KALENDER
Mühendis
TA RA-9.Bölge Müdürlü ü
62,81
2+1
463
5333 S
Ahmet Faruk
ÖZTÜRK
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
62,73
464
4123 S
Semiha
KOÇAK
Bilgisayar
OGM-Bölge Müdürlü ü
62,72
2+1
465
3045 S
Lütfiye
YILMAZ
AKYAR
çi
ehir Plancõsõ
letmeni
çi
Normal Lojman 3+1
Apart 1+0
OGM-Bölge Müdürlü ü
62,17
2+1
Memur
MGM-Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanlõ õ
62,04
3+1
Mühendis
DS - çmesuyu Dai. B k.
61,50
3+1
466
4882 S
Nagehan
467
5420 S
Reyhan
468
5618 S
Ay e
DÖNMEZ
Bilgisayar
DS -Teknoloji Dairesi Ba kanlõ õ
61,41
3+1
469
4114 S
Hatice
ARSLAN
Mühendis
OSB-Kooperatifler Daire Ba kanlõ õ
60,75
2+1
470
5311 S
Deniz
GÖKDEM R
V.H.K.
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
60,71
1+1
471
2071 S
Süleyman
OKUMUS
Bilgisayar
OGM-Personel Dairesi Ba kanlõ õ
60,25
2+1
OSB-Avrupa Birli i ve Dõ
Ba kanlõ õ
60,19
3+1
AH N
ef
letmeni
letmeni
li kiler Daire
472
4263 S
Mehmet Fatih
BOYACI
473
2205 S
Yasin
GÜNDÜZ
Memur
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
59,84
2+1
474
5278 S
Bülent Levent
NAR
V.H.K.
DS -Hukuk Mü avirli i
59,42
1+1
475
4190 S
Yusuf
HATAY
V.H.K. .
OGM-Orman daresi ve Planlama
59,29
2+1
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
59,20
2+1
59,03
3+1
58,72
3+1
476
2135 S
Harun
TÜRE
çi
477
2168 S
Atifet
ÇEVIK DÜZGÜN
Memur
MGM- dari ve Mali
478
4280 S
Yasin
ESEN
Tekniker
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
13.03.2014
Sayfa : 18 / 29
ler Daire Ba kanlõ õ
SÖZLESMELI MEMUR
479
5435 S
Hakan
UZUN
V.H.K.
.
T.
C ORMAN
VE SU
DS
-Emlak
ve Kam. Dai. BI k.
LER
BAKANLI
58,69
3+1
480
4282 S
Ali Osman
GÜN
Teknisyen
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
58,19
3+1
481
3029 S
Seyfettin
SAHIN
TA RA-9.Bölge Müdürlü ü
58,03
3+1
482
5637 S
Fatih
ÜLKÜDÜR
Mühendis
OGM-Özel Kalem
57,64
3+1
483
5243 S
Mustafa
BA ARAN
Teknisyen
MGM-Tahminler Dairesi Ba kanlõ õ
57,52
3+1
484
3216 S
Aysun
ÖZKAN
Mühendis
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
57,43
3+1
485
5624 S
Safi
ALTUNÖZ
Mühendis
DS -Teknoloji Dairesi Ba kanlõ õ
57,10
3+1
486
5562 S
Nuray
YAZICI
Memur
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
57,08
3+1
Normal Lojman 3+1 (97 m2)
Normal Lojman 3+1 (94 m2)
487
5325 S
Gül en
ÜZÜM
Laborant
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
56,73
2+1
Standart 2+1 80 m2
Standart 1 33 m2
488
3079 S
Ibrahim Ethem
AVSAR
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
OSB-E itim ve Yayõn Daire Ba kanlõ õ
56,61
2+1
489
1970 S
Turhan
GÜNGÖR
OSB-Özel Kalem Müdürlü ü
55,63
2+1
490
4268 S
Reyhan
ZARARSIZ
Memur
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
55,33
3+1
491
3050 S
Sibel
DEMIRTAS
Mühendis
OGM-Silvikültür Dai. B k.
55,03
3+1
492
5345 S
Özcan
ALKAYA
Harita Mühendisi
DS -Etut Planlama ve Dai. B k.
54,71
3+1
493
3170 S
Recep
AYDIN
Memur
MGM- dari ve Mali
54,02
3+1
494
4284 S
Ahmet
YILDIRIM
Bilgisayar
495
4184 S
Galip Çagtay
TUFANOGLU
GÖKTA
çi
çi
ler Daire Ba kanlõ õ
letmeni
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
53,53
3+1
Mühendis
OGM-Bilgi
53,40
3+1
Bilgisayar
letmeni
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
53,33
3+1
letmeni
lem Dairesi Ba kanlõ õ
496
5483 S
Mehmet
497
4224 S
Süreyya
DEMIRCI
Bilgisayar
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
53,19
3+1
498
3027 S
Arife
ÖZÜDOGRU
Mühendis
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlü ü
53,07
3+1
499
1886 S
Ramazan
DEMIRCI
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
53,03
3+1
53,03
3+1
500
5520 S
Akõn
HAMAMCIO LU
Mühendis
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
501
5497 S
smal
CENG Z
Mühendis
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
52,58
502
4182 S
Mevlüt
SENER
Bilgisayar
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
52,43
2+1
503
5510 S
O uzhan
BAL
Mühendis
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
52,21
3+1
504
5338 S
Aysel
SALUR AVCI
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
51,67
3+1
505
5490 S
BOZKURT
Mühendis
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
50,45
3+1
Tekniker
MGM-Strateji Geli tirme Dairesi
Ba kanlõ õ
50,28
3+1
506
4897 S
engül
Yasemin
ÇELENK
letmeni
13.03.2014
Sayfa : 19 / 29
Normal Lojman 3+1
Apart tek odalõ 1+0
507
4816 S
Mehmet
DEM RC
T.
C ORMAN VE SU
Mühendis
OGM-Orman
daresi ve Planlama
Dairesi
LER BAKANLI
I
Ba kanlõ õ
49,96
3+1
508
5503 S
Ahmet Veli
TEK N
Mühendis
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
49,92
3+1
Apart tek odalõ 1+0
Normal Lojman 3+1
509
5545 S
Ali
OCAK
S/S
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
49,38
3+1
Normal Lojman 3+1
Standart dõ õ 2+1
510
4879 S
Diler
DEM R
Memur
MGM-Özlük
49,38
2+1
Keçiöeren kalaba Mah.
511
5517 S
H. Deniz
K
Veteriner
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
49,05
3+1
512
5347 S
Özgüven
ALTUN
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
48,76
513
5331 S
Mahfuz
ÜZÜM
Bilgisayar
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
48,60
3+1
514
4815 S
Hüseyin Cihad
ANLAR
Mühendis
OGM-Orman daresi ve Planlama Dairesi
Ba kanlõ õ
48,41
3+1
515
5404 S
Özgün
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
48,38
3+1
ÖZCAN HALILOGLU
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlü ü
48,35
2+1
3+1
SEL
ENBAHAR
letmeni
leri Müdürlü ü
Standart 1+0 33 m2
Normal Lojman 3+1 97 m2
Normal 3+1 (94-97 m2)
516
3046 S
Mediha
517
5434 S
Nermin
ÜNLÜ
Mühendis
DS -Emlak ve Kam. Dai. B k.
47,97
518
5421 S
Tülay
GÖKDEM R
Mühendis
DS - çmesuyu Dai. B k.
47,85
3+1
519
5461 S
Orçun
TA KIN
Bilgisayar
DS -Basõn Mü avirli i
47,56
3+1
520
4218 S
Hatice
ÜSTÜN
çi
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlü ü
47,47
2+1
521
3021 S
Mahat
KÜÇÜK
çi
OGM-Bölge Müdürlü ü
46,33
2+1
522
5411 S
Zübeyde
ODABA I
Teknisyen
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
46,31
3+1
Normal Lojman 3+1
Apart 1+0
523
5386 S
Abdulkerim
YANAL
Mühendis
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
46,14
3+1
Normal 3+1
Standart dõ õ 2+1
524
5321 S
Onur
GEZER
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
46,09
3+1
525
5496 S
Nimet
KUMCU
Teknisyen
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
45,06
3+1
526
5406 S
Muharrem
UZEL
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
44,93
3+1
527
5422 S
Tolga
BAHADIRLI
Mühendis
528
4124 S
Zafer
TERZI
529
4132 S
Ibrahim
UYSAL
530
5556 S
Özlem
531
4438 S
532
5550 S
letmeni
DS - çmesuyu Dai. B k.
44,44
3+1
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
44,35
2+1
Mühendis
OGM-Özel Kalem Müdürlü ü
44,32
2+1
TOM
V.H.K.
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
43,18
3+1
Gamze
GÜÇLÜ
Uzman Yrd.
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlü ü
42,84
2+1
Canan
GÖKHAN DO AN
Teknisyen
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
42,39
3+1
çi
13.03.2014
Sayfa : 20 / 29
Normal Lojman 3+1
Normal Lojman 2+1
2 Kõsõm Bodrum 3+1
Standart dõ õ 2+1
533
5418 S
Murat Ekrem
ÇOBAN
T.
C ORMAN VE SU
Mühendis
LER
BAKANLI
I Ba kanlõ õ
DS
-Barajlar
ve HES Dairesi
42,24
3+1
534
4857 S
Serpil
ACARTÜRK
Uzman
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlü ü
41,87
3+1
535
5436 S
Nihal
KARAKURT
Mühendis
DS -Emlak ve Kam. Dai. B k.
41,77
3+1
536
5598 S
Volkan Hasan
ÜSTÜNDA
Memur
DS -Personel ve E itim Dairesi Ba kanlõ õ
41,59
3+1
537
5384 S
Halil
SARICA
V.H.K.
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
41,32
1+1
538
3142 S
Emrah
KABASAKAL
Mühendis
OGM-E itim Dairesi
41,29
2+1
Mühendis
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
40,90
3+1
539
5543 S
Ça lar Dursun
SARIMUTLU
540
5292 S
Soner
KURNAZ
Mühendis
DS -Atõksu Dairesi Ba kanlõ õ
40,88
3+1
541
5487 S
Rabia
PARLAK
Mühendis
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
40,77
3+1
542
5383 S
Elif
AK
V.H.K.
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
40,28
3+1
543
5407 S
Koray
C HAN
Mühendis
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
40,13
3+1
544
5242 S
Bilal
ATE
stidlalci
MGM-Tahminler Dairesi Ba kanlõ õ
39,95
3+1
545
5385 S
Süleyman
KIZILASLAN
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
39,51
3+1
546
3098 S
Aytunç
NANE
Mühendis
OGM- zin rtifak Dairesi Ba kanlõ õ
39,50
2+1
547
3118 S
Emine
ÇETIN
Mühendis
OSB-Bilgi
39,21
2+1
548
3032 S
Haluk
ERSAN
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlü ü
39,20
1+1
549
3156 S
Yasin
KÖYCÜ
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
38,60
2+1
550
3114 S
Selami
ERCAN
Mühendis
OSB-Bilgi
38,50
2+1
551
5356 S
Derya
KOÇTÜRK
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k
38,41
3+1
552
4819 S
Nihat
KARAKAYA
Mühendis
OGM-Dõ li kiler E itim ve Ara tõrma
Dairesi Ba kanlõ õ
38,19
3+1
553
5364 S
Mustafa
DEM R
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
38,06
3+1
554
5400 S
Sevim
ZA M
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
37,80
3+1
555
5317 S
Haydar
ARPACI
Teknisyen
DS -Atõksu Dairesi Ba kanlõ õ
37,73
556
3157 S
Aynur
GÜNES
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
37,60
1+1
557
5410 S
Mustafa Naci
YÜKSEK
Mühendis
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
37,38
3+1
558
5361 S
Mehmet
YILDIZ
Mühendis
559
5639 S
Ömer
ERARSLAN
Bilgisayar
letmeni
lem Dairesi Ba kanlõ õ
lem Dairesi Ba kanlõ õ
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
37,13
3+1
37,12
2+1
Sayfa : 21 / 29
Normal 3+1 (94-97 m2)
Bodrum Katõ 3+1 94 m2
Dublex Bodrum 3+1 102 m2
OSB-Hukuk Mü avirli i
13.03.2014
Normal Lojman 3+1
Apart 1
560
5507 S
Ramazan
TELL
Tekniker
T.
C ORMAN VE SU
DS
-TAKK.
Dairesi Ba kanlõ
LER
BAKANLI
I õ
37,11
3+1
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
37,06
3+1
561
5479 S
enol
CEVAH R
V.H.K.
562
4220 S
Adem
ATÇEKEN
Mühendis
OSB-Bilgi
36,85
2+1
563
5465 S
Mürüvvet
ÖZD N
Teknisyen
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
36,51
1+1
564
5597 S
Mustafa Nuri
ZAYIF
Bilgisayar
DS -Personel ve E itim Dairesi Ba kanlõ õ
36,38
1+1
565
5395 S
smail
KARABULUT
Mühendis
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
36,06
3+1
566
5394 S
Fatih Vehbi
ARSLAN
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
35,91
567
5552 S
Can
GÜNBATAR
Tekniker
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
35,82
568
4455 S
M.Bahattin
AVCIO LU
Memur
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlü ü
35,61
3+1
569
5476 S
Cemal
YILDIZ
Mühendis
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
35,33
3+1
570
3111 S
Oguzhan
EKEN
Mühendis
OSB-Bilgi
lem Dairesi Ba kanlõ õ
35,01
2+1
OSB-Ara tõrma ve Geli tirme Daire
Ba kanlõ õ
34,89
1+1
letmeni
lem Dairesi Ba kanlõ õ
3211 S
Mustafa Burak
ARSLAN
Mühendis
572
1995 S
Cahit
YILMAZ
Mühendis
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlü ü
34,68
1+1
34,57
3+1
3+1
573
5485 S
Burcu
ERDO DU
Mühendis
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
574
5613 S
Mehmet
KARTAL
Mühendis
DS -Teknoloji Dairesi Ba kanlõ õ
34,44
575
5470 S
Ömer
TARLAK
Tekniker
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
34,25
3+1
576
3123 S
Ilyas
BOZTAS
Mühendis
TA RA-9.Bölge Müdürlü ü
34,18
1+1
577
5294 S
Muhammed Abdulkadir
BAYRAK
Mühendis
DS -Atõksu Dairesi Ba kanlõ õ
33,98
3+1
578
5414 S
Sebahattin
YILDIRIM
Mühendis
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
33,95
3+1
579
4222 S
Hasim
KORKMAZ
Bilgisayar
OSB-Hukuk Mü avirli i
33,92
1+1
580
5535 S
Aylin
KAYA
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
33,80
3+1
581
4264 S
Neslihan
ALTUG
Memur
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
33,70
3+1
582
5532 S
Ahmet
ARSLAN
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
33,67
3+1
583
5447 S
Vedat
DEM R
Tekniker
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
33,51
3+1
584
5378 S
Aysu
DEM RC
Mimar
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
33,49
3+1
585
4230 S
Ferhat
TAKCI
Memur
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
33,42
1+1
586
4802 S
O uz
TUNÇ
Mühendis
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi
33,42
2+1
587
5775 S
Çi dem
MAN
V.H.K.
OSB-Bilgi
33,33
13.03.2014
Sayfa : 22 / 29
lem Dairesi Ba kanlõ õ
Apart 1+1
Standart dõ õ
3+1
571
letmeni
Normal lojman 3+1
Standart dõ õ lojman 2+1
Normal Lojman 3+1
Normal Lojman 2+1
Eski ehir Yolu 3+1
Eski ehir Yolu 2+1
Normal 3+1 (94-97 m2)
Sõtandart dõ õ lojman 2+1
588
5600 S
Filiz
KAYA
T.
C ORMAN VE SU
Memur
LER
BAKANLI
I Ba kanlõ õ
DS
-Personel
ve E itim Dairesi
33,24
3+1
589
5580 S
Sinan
ÇAKICI
Mühendis
DS -Hidroelektrik Enerji Dairesi Ba kanlõ õ
33,07
3+1
590
5430 S
Neslihan
DEM R
Memur
DS - çmesuyu Dai. B k.
32,93
3+1
591
5391 S
Önder
ÖKMEN
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
32,89
3+1
592
5539 S
Aydõn
B NB R
Mühendis
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
32,87
3+1
593
5315 S
Hasan
TA
Mühendis
DS -Atõksu Dairesi Ba kanlõ õ
32,61
3+1
594
3113 S
Cengiz
ADIYAMAN
Mühendis
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
32,56
2+1
595
5301 S
Yasemin Meriç
AYAN
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
32,44
3+1
596
5443 S
Leyla
TUL AR GÜNAL
Tekniker
DS -Emlak ve Kam. Dai. B k.
32,43
3+1
597
5388 S
Bülent
POLAT
Mühendis
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
32,35
3+1
598
5379 S
Gamze Cansu
BORAN
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
31,83
3+1
31,82
2+1
Normal Lojman 3+1
Standart dõ õ 2+1
Normal 3+1 (94 - 97 m2 )
599
3203 S
Hasan
YALGIN
Mühendis
OGM-Orman Koruma ve Yangõnla
Mücadele
600
3198 S
Fatõh
BESPARMAK
Memur
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
31,74
2+1
601
5469 S
Burak
GÖNENCAN
Mühendis
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
31,57
3+1
602
3117 S
Oguz
SAHIN
Programcõ
OSB-Bilgi
lem Dairesi Ba kanlõ õ
31,50
1+1
603
3119 S
Hasan
INCE
Mühendis
OSB-Bilgi
lem Dairesi Ba kanlõ õ
31,50
2+1
604
4293 S
Sabri
SALTAN
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlü ü
31,43
3+1
605
5529 S
Ejder
GÖKYILDIZ
Mühendis
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
31,33
3+1
606
5323 S
Yakup
ATLIER
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
31,31
1+1
Apart 1
Standart dõ õ 1+1
607
5444 S
Berat
ÇEZ K
Mühendis
DS -Emlak ve Kam. Dai. B k.
31,00
3+1
Normal Lõjman 3+1
Tek odalõ Apart Lojmanõ
608
5428 S
Kamber
KA IKCI
V.H.K.
DS - çmesuyu Dai. B k.
30,98
3+1
609
5528 S
Önder
ÇALDA
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
30,93
3+1
610
5326 S
Gülçin
T RYAK
Mühendis
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
30,92
3+1
611
3155 S
Aynur
ERTURHAN
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
30,78
2+1
5508 S
Aslõhan
BORAN
Mühendis
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
30,74
3+1
612
ube Müdür V.
13.03.2014
Sayfa : 23 / 29
Normal lojman 3+1
Apart Tek odalõ 1+0 (33 m2)
613
5322 S
Betül
KARAASLAN
Mühendis
T.
C ORMAN VE SU
DS
-Etut Planlama
ve Tah.I Dai. B k.
LER
BAKANLI
30,63
3+1
614
5457 S
Birhan
KARM L
Mühendis
DS -Emlak ve Kam. Dai. B k.
30,43
3+1
615
5299 S
Ça lar
DEN Z
Mühendis
DS -Atõksu Dairesi Ba kanlõ õ
30,07
3+1
616
3110 S
Esra
KIZILAY
Mühendis
OSB-Bilgi
30,03
2+1
617
5534 S
Umut Tarõk
AKDEN Z
Mühendis
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
29,89
1+1
618
5615 S
Veli
KAYA
V.H.K.
DS -Teknoloji Dairesi Ba kanlõ õ
29,86
3+1
619
3116 S
Mustafa
UGURLUAY
Mühendis
OSB-Bilgi
29,40
2+1
28,97
1+1
lem Dairesi Ba kanlõ õ
lem Dairesi Ba kanlõ õ
620
3201 S
Nergõz
BELEN
Memur
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
621
3200 S
Suzan
SAYILGAN
Mühendis
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
28,97
1+1
622
3202 S
Zeynep Tugba
TEFEK
Mühendis
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
28,97
1+1
623
4817 S
Metin
Memur
OSB-E itim ve Yayõn Dairesi Ba kanlõ õ
28,83
2+1
624
4120 S
Yunus Baris
ODABASI
Mühendis
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlü ü
28,63
1+1
625
5558 S
Dilek
KAYA
V.H.K.
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
28,44
3+1
626
3204 S
Banu
ÖZEN
Mühendis
OGM-Orman Koruma ve Yangõnla
Mücadele
28,17
2+1
627
5363 S
Murat
YAKUT
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
27,90
1+1
628
5605 S
Mevra
TA
Memur
DS -Personel ve E itim Dairesi Ba kanlõ õ
27,73
3+1
629
5581 S
Hüseyin Baran
DO AN
Mühendis
DS -Hidroelektrik Enerji Dairesi Ba kanlõ õ
27,61
3+1
630
5484 S
Mehmet
SÖYLEMEZO LU
Mühendis
DS -Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. B k.
27,51
3+1
631
5346 S
Nesrin
BOZDEM R
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
27,45
3+1
632
5579 S
Ozan
ÇOBAN
Mühendis
DS -Hidroelektrik Enerji Dairesi Ba kanlõ õ
27,39
3+1
633
5408 S
Mehmet
ÖZGÜN
Memur
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
27,36
3+1
634
5308 S
Taylan
SARIALTIN
statistikçi
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
27,23
3+1
635
3183 S
Arif
TURHAN
V.H.K. .
MGM-Hukuk Mü avirli i
26,94
3+1
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
26,60
2+1
636
4141 S
Oktay
RN
ÖZDEMIR
çi
13.03.2014
Sayfa : 24 / 29
Standart 3+1
Standart 2+1
OGM, DS ,METEOROLOJ
LOJMANLARIDA OLAB L R
Normal Lojman 3+1 (94 m2)
Standart dõ õ 2+1 (80 m2)
T.
C ORMAN VE SU
Teknisyen
LER
BAKANLI
I Ba kanlõ õ
DS
-Destek
Hizmetleri Dairesi
AKPINAR TÜRK
Memur
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi
26,24
2+1
ATABAS
Bilgisayar
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
26,04
2+1
Mühendis
DS -Teknoloji Dairesi Ba kanlõ õ
25,73
3+1
Normal Lojman 3+1
Apart 1
DÖNMEZ
Mühendis
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
25,52
3+1
Normal Lojman 3+1
Apart 1+0
Harun
ÇEL K
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
25,40
3+1
5603 S
Esra
BURAN
Bilgisayar
DS -Personel ve E itim Dairesi Ba kanlõ õ
25,09
3+1
644
5305 S
Yusuf
ÖZYÜREK
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
24,99
3+1
645
5417 S
Serdar
BAHADIRO LU
Tekniker
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
24,99
3+1
646
5285 S
Gülçin
BALTA
V.H.K.
DS -Hukuk Mü avirli i
24,98
1+1
647
5540 S
Deniz
DÖNE ALANTOR
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
24,86
3+1
648
5619 S
Sevgi
KARABIYIK
Mühendis
DS -Teknoloji Dairesi Ba kanlõ õ
24,59
3+1
24,58
3+1
637
5557 S
Leyla
ALKAN
638
4436 S
Eda Nurhan
639
4118 S
Fatma
640
5621 S
Hakan Bora
ASLAN
641
5509 S
Zeynep Kübra
642
5302 S
643
letmeni
letmeni
26,26
3+1
649
5544 S
Bilal
ÇEL K
Mühendis
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
650
3197 S
Harun
YILMAZ
Mühendis
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
24,42
2+1
651
3031 S
Bayram
HOPUR
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlü ü
24,20
1+1
652
5611 S
Mahmut Sami
KILIÇ
Tekniker
DS -Teknoloji Dairesi Ba kanlõ õ
23,99
5+1
653
5425 S
Özgür
Y
Mühendis
DS - çmesuyu Dai. B k.
23,92
654
5614 S
Gökay
AKINCI
Mühendis
DS -Teknoloji Dairesi Ba kanlõ õ
23,69
3+1
655
5076 S
Aytaç
AYTAÇ
Bilgisayar
OGM- n aat ve kmal Dairesi Ba kanlõ õ
23,44
2+1
656
5553 S
Kübra
KARAARSLAN
Biyolog
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
23,40
3+1
657
4856 S
Elif
YILDIZ
Biyolog
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
23,35
2+1
658
5327 S
Fatma Ya mur
ALBAYRAK
Mali Hizmet Uzmanõ
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
23,24
3+1
659
5390 S
Türker
ARSLAN
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
22,97
3+1
660
5599 S
Sinem
DO U
Memur
DS -Personel ve E itim Dairesi Ba kanlõ õ
21,76
3+1
T
letmeni
13.03.2014
Sayfa : 25 / 29
Normal Lojman 3+1
Standart dõ õ 2+1
Normal Lojman 3+1
Apart 1
661
5481 S
Çetin
ALTINBA
T.
C ORMAN VE SU
Mühendis
DS
-Makina
malat ve Donatõm
LER
BAKANLI
I Dairesi
Ba kanlõ õ
21,70
3+1
662
5498 S
Lokman
B LEN
Memur
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
21,69
3+1
663
3115 S
Leyla
SERTDÜSER
Programcõ
OSB-Bilgi
21,50
2+1
21,38
1+1
lem Dairesi Ba kanlõ õ
664
4215 S
Ahmet
KÜÇÜKDÖNGÜL
Mühendis
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlü ü
665
5551 S
Selma
BULUT
V.H.K.
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
21,29
3+1
666
4535 S
Emre
ÇOKMAKLI
Uzman Yrd.
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlü ü
21,16
3+1
667
5366 S
Seden
YALINKILIÇ
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
20,88
3+1
668
4139 S
Murat
YALÇIN
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
OSB-Hukuk Mü avirli i
20,81
1+1
669
5117 S
Resul
KIZILTA
OGM-Yedek Parca Müdürlü ü
20,74
1+1
670
3008 S
Dursun
AK
Anbar Memuru
TA RA-9.Bölge Müdürlü ü
20,68
2+1
671
5506 S
Hakan brahim
SOYSAL
Mühendis
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
20,49
1+1
672
5280 S
Fatma
ERDO AN
V.H.K.
DS -Hukuk Mü avirli i
20,46
3+1
673
5459 S
Gülistan
ATA
Bilgisayar
DS -Basõn Mü avirli i
20,33
3+1
674
5387 S
Yücel
AKTA
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
20,33
3+1
675
5304 S
Erkan
KAPLAN
Memur
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
20,27
3+1
676
5493 S
Fadime
TUNÇ
Mühendis
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
20,24
3+1
677
5612 S
Yasin
ARSLAN
Teknisyen
DS -Teknoloji Dairesi Ba kanlõ õ
19,79
3+1
Normal Lojman 3+1
Standart dõ õ 2+1
678
5381 S
Veysel Fatih
TOKAY
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
19,69
3+1
Normal 3+1 (94-97 m2)
679
5287 S
Nagihan
SELÇUK
Memur
DS - ç Denetim Birimi
19,52
3+1
680
5460 S
Tu ba
YURT
V.H.K.
DS -Basõn Mü avirli i
19,15
3+1
681
5320 S
Hakan
ESNEMEZ
Hidrolog
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
18,65
3+1
682
5376 S
Fehime
AKCANCA
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
18,52
3+1
683
5343 S
Fatih
D NÇ
Kaptan
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
18,50
3+1
684
5332 S
Zeynep
KIZILARSLAN
Fizikçi
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
18,45
3+1
685
5554 S
Ça rõ
ÖZTÜRK
Mühendis
DS -Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
18,32
3+1
çi
letmeni
13.03.2014
Sayfa : 26 / 29
Normal Lojman 3+1
Apart 1
Apart 1+0
Normal Lojman 3+1
Normal Lojman 3+1
Apart Lojman 1+0
Normal Lojman 3+1
Apart Lojman tek oda 1+0
686
5626 S
Betül
MERT
V.H.K.
T.
C ORMAN VE SU
DS
-Dõ liBAKANLI
kiler
LER
687
5349 S
Gökhan
KALIN
Mühendis
688
5239 S
Kahraman
O UZ
689
5367 S
Selcan
690
5389 S
Selim Kazõm
691
5303 S
O uzhan
692
5426 S
693
5500 S
694
695
I
18,31
1+1
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
18,24
3+1
Mühendis
MGM-Atmosfer Modelleri ube Müdürlü ü
18,16
3+1
KOÇ
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
18,02
3+1
BAYER
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
17,54
3+1
BAYRAMO LU
statistikçi
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
17,10
3+1
Erkan
ERDO AN
Mühendis
DS - çmesuyu Dai. B k.
17,10
3+1
Alper
YERL
Memur
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
16,79
5471 S
Safiye
AVCI
Mühendis
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
16,74
3+1
4464 S
Reyhan
AKAR
Programcõ
OSB-Bilgi
16,62
2+1
16,20
3+1
lem Dairesi
696
5488 S
Ramazan
TOPSAKAL
Mühendis
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
697
5403 S
Gözde
AÇIKALIN AYDIN
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
16,19
3+1
698
5281 S
Mustafa
SARARMI
Teknisyen
DS -Hukuk Mü avirli i
15,96
3+1
15,93
1+1
699
4228 S
Gönül
ÇETINKAYA
V.H.K. .
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlü ü
700
5291 S
Yasemin
KAPLAN
Memur
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
15,83
3+1
701
5402 S
Senem
AVCI YILMAZ
Mimar
oför
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
15,53
3+1
DS -Makine kmal Donanõm Dairesi
Ba kanlõ õ
15,27
3+1
702
5288 S
Alparslan
ÖCAL
703
4276 S
Rasit
ÇELEBI
Mühendis
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
15,01
3+1
704
5458 S
brahim Burak
YE LO LU
Mühendis
DS -Emlak ve Kam. Dai. B k.
14,67
3+1
705
5330 S
Seda
KÖRO LU
Memur
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
14,56
3+1
706
4458 S
Tahsin
ERVÜZ
V.H.K.
OSB-Strateji Geli tirme Dairesi
14,55
1+1
707
5357 S
Esra
KAYA
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
14,42
3+1
708
4915 S
ule
KARAKOÇ
Tercüman
OSB-AB ve Dõ
14,29
3+1
709
5392 S
Hasan
YILMAZ
Mühendis
DS -Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlõ õ
14,13
3+1
710
5546 S
Selçuk
SUCU
Usta
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
13,53
1+1
13.03.2014
Sayfa : 27 / 29
li kiler Dairesi Ba kanlõ õ
Apart 1 (33 m2)
Normal 3+1 (94-97 m2)
Standart 3+1
Standart 2+1
Normal Lojman 3+1
Apart 1+0 33 m2
711
5511 S
Hatice
KAYA
712
5319 S
Hüseyin Nail
713
5295 S
Re at
T. C ORMAN VE SU
LER BAKANLI I
Normal Lojman 3+1
2 Kõsõm Lojman 3+1
Laborant
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
13,27
3+1
KARAASLAN
Mühendis
DS -Atõksu Dairesi Ba kanlõ õ
13,25
3+1
Normal 3+1 ( 94-97 m2)
Standart 2+1 (80 m2)
ORHAN
Memur
DS - ç Denetim Birimi
13,20
1+1
Apart
13,18
1+1
714
3208 S
Burçin
BAYDEMIR
Memur
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlü ü
715
5424 S
Ezgi
Ç MEN
Tekniker
DS - çmesuyu Dai. B k.
12,83
3+1
716
5341 S
Alaybey
KOMUT
Hidrolog Yrd.
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
12,52
1+1
717
5329 S
Nur
KAYA
Mühendis
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k
12,26
3+1
718
5282 S
Betül
TÜRKYILMAZ
DS - ç Denetim Birimi
12,12
3+1
719
4799 S
Caner
TORTOP
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
11,82
1+1
720
5514 S
Ahmet Kür at
ÖZTA
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
11,59
3+1
721
5604 S
Salih
O UZ
Memur
DS -Personel ve E itim Dairesi Ba kanlõ õ
10,71
2+1
722
4800 S
Tu çehan Fikret
G RAYHAN
Uzman Yrd.
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlü ü
10,09
1+1
723
5318 S
Meltem
KARAKAN
Memur
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
9,96
3+1
724
4795 S
Ceren
GÜZEL
Mühendis
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlü ü
9,63
1+1
725
4875 S
Semra
KILINÇ
Memur
MGM- nsan kaynaklarõ ve e itim Dairesi
Ba kanlõ õ
9,52
2+1
726
4855 S
Nazmi
KOÇ
Uzman Yrd.
OSB-AB ve Dõ
9,49
1+1
727
5638 S
Osman
ÖZDEM R
Uzman Yrd.
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlü ü
9,47
2+1
728
5452 S
Suat
AKBABA
Mühendis
DS - letme ve Bakõm Dairesi Ba kanlõ õ
8,83
1+1
729
5437 S
sa
GÖKÇÜL
Mühendis
DS -Emlak ve Kam. Dai. B k.
8,79
3+1
730
5342 S
Güngör
UYSAL
Hidrolog Yrd.
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
8,52
2+1
731
5499 S
Ço kun
KARAB BER
Laborant Yrd.
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
8,45
3+1
732
5501 S
Emre
KILIÇ
Tekniker
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
8,31
3+1
733
5334 S
Alev
ERG N
Memur
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
7,95
1+1
734
5676 S
Ey e
SPARTA
V.H.K. .
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlü ü
7,94
2+1
735
5606 S
Sultan
ÜNAL
Memur
DS -Personel ve E itim Dairesi Ba kanlõ õ
7,75
1+1
ef
Uzman Yrd.
çi
13.03.2014
Sayfa : 28 / 29
li kiler Dairesi Ba kanlõ õ
Apart Lojman Tek Odalõ
Standart dõ õ lojman 1+1
Standart 3+1
Standart 2+1
Apart tek oda
Standart dõ õ 1+1
Standart Dõ õ Lojman 2+1
1. Kõsõm Bodrum 3+1
Apart oda
736
5602 S
Aytül
HAK
T.
C ORMAN VE SU
V.H.K.
LER
BAKANLI
I Ba kanlõ õ
DS
-Personel
ve E itim Dairesi
7,57
2+1
737
5439 S
Süleyman Hakan
LAL
Mühendis
DS -Emlak ve Kam. Dai. B k.
6,65
3+1
738
5344 S
Muammer
UÇARKU
Hidrolog
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
6,50
3+1
Apart Tek Oda
Standart Lojman 3+1
739
5340 S
Sefa
BARAN
Hidrolog Yrd.
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
6,50
1+1
Apart Lojman Tek Odalõ
õtandart do o 1+1
740
5373 S
Davut
CUHADAR
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
4,06
3+1
Normal 3+1 (94-97 m2)
741
5495 S
Gülsüm
YAVUZ
DS -Makina malat ve Donatõm Dairesi
Ba kanlõ õ
4,05
2+1
742
5328 S
Volkan
TOKA
Memur
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
3,71
1+1
743
5310 S
Deniz
KARAKOÇ
Memur
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
3,57
1+1
744
5277 S
Gülten
ZC
V.H.K.
DS -Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
3,22
3+1
745
5355 S
Bilge
YILDIRIM
Uzman Yrd.
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
2,54
1+1
746
5675 S
Kadriye
ESEN
V.H.K.
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlü ü
1,94
2+1
747
5293 S
Fazilet
D NÇ
Memur
DS -Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlõ õ
1,37
3+1
748
5623 S
Ünsal
AYÇ ÇEK
Mühendis
DS -Teknoloji Dairesi Ba kanlõ õ
0,32
3+1
749
5505 S
Hasan Murat
PEKEDIZ
Tekniker
DS -TAKK. Dairesi Ba kanlõ õ
-0,42
3+1
750
5382 S
Ba ak
ÇITIR ARSLAN
Mühendis
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
-0,86
3+1
Normal 3+1 (94-97 m2)
Normal Lojman 3+1
Standart dõ õ 2+1
çi
751
5577 S
Derya
ALTUNKESER
Bilgisayar
752
5607 S
Nuretdin Said
AVCI
753
5440 S
Volkan
754
5576 S
Veysel
letmeni
DS -Hidroelektrik Enerji Dairesi Ba kanlõ õ
-4,88
3+1
Memur
DS -Personel ve E itim Dairesi Ba kanlõ õ
-6,93
2+1
SÜTGEL
Mühendis
DS -Emlak ve Kam. Dai. B k.
-8,35
3+1
DA
Mühendis
DS -Hidroelektrik Enerji Dairesi Ba kanlõ õ
-8,38
13.03.2014
Sayfa : 29 / 29
Normal Lojman 3+1 (90-97 m2 )
Standart Dõ õ Lojman 2+1 (80 m2)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
108
File Size
166 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content