close

Enter

Log in using OpenID

(I. DÖNEM) - Açık Öğretim Lisesi

embedDownload
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KAYIT YENİLEME KILAVUZU
(I. DÖNEM)
(Kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okumadan kayıt yenilemeyiniz)
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Açık Öğretim Lisesi
Ankara
1
İçindekiler
1.
Başvuru Tarihleri....................................................................................................................... 4
2.
Başvuru Yeri ............................................................................................................................... 4
3.
Kılavuzda Kullanılan Bazı Terimler ........................................................................................ 4
4.
Kayıt Yenileme İşlemini Kimler Yaptırabilir? ....................................................................... 4
5.
Üç Adımda Kayıt Yenileme Süreci ........................................................................................... 5
6.
Kayıt Yenileme Katılım Bedeli ................................................................................................. 5
6.1.
Katılım Bedelinin Ödenmesi ................................................................................................. 5
6.2.
Katılım Bedeli Alınmayacak Öğrenciler ............................................................................... 6
1.
Öğrencinin Yapacağı İş ve İşlemler ......................................................................................... 6
2.
Öğrencinin Bilgi Yönetim Sisteminde Yapması Gereken İşlemler ....................................... 8
3.
Mesleki Açık Öğretim Lisesinden, Açık Öğretim Lisesine Geçişler ..................................... 8
4.
Ders Seçme İşlemiyle İlgili Tavsiyeler ...................................................................................... 9
5.
Açık Öğretim Lisesi için Mezuniyet Şartları ........................................................................... 9
6.
Sınav Şekli ve Tarihi .................................................................................................................. 9
7.
Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler ............................................................................. 9
8.
Sınavların Değerlendirilmesi .................................................................................................... 10
Sınavlar bilgisayar ortamında değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik
okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.
Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir.
Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır.
Sınavınızın iptal edilerek, mağduriyet yaşamamanız için sınav cevap kâğıdınızı kimseye
göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. ............................................................................. 10
9.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması ............................................................................................ 10
10. Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi .......................................................................................... 10
11. Halk Eğitimi Merkezi ve Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler ve
Dikkat Edilecek Hususlar ................................................................................................................ 10
12. İletişim ....................................................................................................................................... 12
Sevgili Öğrenciler, ......................................................................................................................... 12
Açık Öğretim Lisesi ile ilgili sorunlarınız hakkında ilk başvuracağınız yer Açık Öğretim Lisesi
Müdürlüğünün www.aol.meb.gov.tr resmi web sitesi, ALO 147 iletişim hattı ve bulunduğunuz
bölgedeki Açık Öğretim Okulları Bürosu olarak görev yapan Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî
Eğitim Merkezi Müdürlükleridir. ................................................................................................... 12
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİZE ULAŞMAK VE MERAK ETTİĞİNİZ
KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN ALO 147’Yİ 7/24 SAAT TÜRKİYENİN HER YERİNDEN
ARAYABİLİRSİNİZ. .................................................................................................................... 12
Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi ............................................................................................ 12
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü .................................................................................................... 12
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21 ....................................................................................... 12
2
(Konya Yolu Üzeri – Talim Terbiye Kurulu Binası Yanı) ............................................................ 12
06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara ................................................................................... 12
1.1.
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi .................................................................... 12
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü ...................................................................................... 12
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21 ....................................................................................... 12
(Konya Yolu Üzeri – Talim Terbiye Kurulu Binası Yanı) ............................................................ 12
06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara ................................................................................... 12
Sorun, istek ve her türlü iletileriniz için e posta adresi .................................................................. 12
3
1. Başvuru Tarihleri
Açık Öğretim Lisesi 2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru
Tarihleri: 18 Eylül – 24 Ekim 2014
2. Başvuru Yeri
İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri.
Dikkat Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında Kayıt Yenileme Yaptıracaklar;
Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad),
Libya, Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt
yenileme işlemlerini yaptırabilirler.
İletişim: http://www.aol.meb.gov.tr/yurt-disi/index.html
3. Kılavuzda Kullanılan Bazı Terimler
Aktif Öğrenci: Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenci,
Donuk Öğrenci: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrenci,
Silik Öğrenci: Üst üste en az iki kez kaydını yenilemeyen öğrenci,
Mezuniyet İncelemesinde Olan Öğrenci: Mezuniyet aşamasına gelmiş, kayıt evrakı
incelenecek öğrenci.
Dikkat Mezuniyet incelemesinde olan öğrencilerin mezuniyetinin gerçekleşebilmesi için
dosyasının hızlı bir şekilde ve eksiksiz olarak (Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne ANKARA)
gönderilmesi gerekmektedir. Dosyası gelmeyen öğrencilere mezuniyetlerine ilişkin belge
düzenlenemeyeceğinden sorumluluk dosyayı göndermekle yükümlü olan irtibat bürolarındadır.
4. Kayıt Yenileme İşlemini Kimler Yaptırabilir?
Öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini
yaptırabilirler. (Kayıt yenileme döneminde “silik” öğrencilerimiz de başvuru yapabilir. Ancak bu
öğrencilerimizin Kayıt Yenileme işlemi yerine Silik Öğrenci Aktifleştirme işlemi yaptırmaları
gerekir).
Dikkat Örgün orta öğretim kurumlarında olduğu gibi Açık Öğretim Lisesinde de "Alan"
uygulaması kademeli olarak kaldırılmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılı II. Döneminden
itibaren tüm öğrencilerimiz alan yok (alansız) olarak eğitimlerine devam etmektedirler.
4
5. Üç Adımda Kayıt Yenileme Süreci
6. Kayıt Yenileme Katılım Bedeli
6.1. Katılım Bedelinin Ödenmesi
Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler her yıl belirlenen kayıt
yenileme katılım bedelini ödemek zorundadır. 2014 yılı için kayıt yenileme katılım bedeli olarak
belirlenen 25 TL.’nin;
 20 TL.’si Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca
havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaralarını bildirerek Açık
Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Kurumsal Tahsilât Programı aracılığı ile ödenecek. Kayıt
yenileme yaptıracak öğrenci, katılım ücretini bankaların para yatırılabilen bankamatiklerinden T.C.
Kimlik Numarasını kullanarak yatırabilir.
 5 TL.’si ise kaydını yenileyeceği Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi
Müdürlükleri okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okul
müdürlüklerine okul aile birliğinin makbuzu karşılığında ödenecektir. (Kayıt yenileme işlemlerini
irtibat bürolarına yaptırmayan öğrencilerimiz 5TL’yi irtibat bürosuna kitaplarını alırken veya
herhangi bir sebeple başvurularında ödeyecektir. Her öğrenci her kayıt döneminde bir defa 5TL
ödeyecektir. Mükerrer ödeme yapmamak için 5TL makbuzlarını yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir.)
Dikkat

Kayıt yenileme katılım bedeli olan 20TL’yi bankaya yatıran ve yatırdığı hafta içerisinde irtibat
bürolarından kayıtlarını yeniletmeyen öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri her haftanın
Cuma günü mesai bitiminde otomatik olarak yapılacaktır. Bu işlem sadece öğrencilik durumu
aktif veya donuk olan öğrenciler için yapılacağından, öğrencilik durumu silik olan öğrencilerimiz
kayıt yenileme işlemlerini irtibat bürolarından yaptıracaklardır.
Açık Öğretim Lisesi katılım bedelini ilgili bankaya ödeyenlerin katılım bedelini ödediğine
dair bilgiler sistem üzerinden görülebilmektedir. Katılım bedelini ödemeyen veya eksik/yanlış
ödeyenlerin kayıtları sistem tarafından yapılmamaktadır.
5
Dikkat Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. kimlik numarası
olmayanların kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Müdürlüklerinden yabancı uyruklular için verilen vatandaşlık numarasını almaları
gerekmektedir.
T.C. Kimlik Numarası almak zorunda olmayan vatandaşlar ile cezaevlerinde hüküm
giymiş yabancı uyruklulardan vatandaşlık numarasını alamayanlar, katılım bedellerini
ödeyebilmek için kayıt yenileme yaptıracakları okul/cezaevi öğretmeni aracılığıyla Açık Öğretim
Lisesi Müdürlüğüne, 0 312 213 01 75 numaralı faks ile veya [email protected] mail adresi ile
ulaştırmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından kayıt
yenileme ücretlerini ödeyebilecekleri banka hesap numarası verilecektir.
Yabancı uyruklu hükümlüler verilen banka hesap numarasına katılım bedelini ad ve
soyadını beyan ederek havale yaptıracaklardır. Havale dekontuyla birlikte kayıt yenileme işlemi
yapan müdürlüklere başvurulması gerekmektedir.
6.2. Katılım Bedeli Alınmayacak Öğrenciler
Aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan öğrencilerimizden, durumlarını
belgelendirmek şartıyla, yeni kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmaz.
a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimiz, eş ve çocukları,
b) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit düşenlerin eş ve çocukları,
c) Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz, eş ve çocukları,
d) Terörle mücadele görevini yaparken şehit düşenlerin eş ve çocukları,
e) İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar,
f) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler.
Dikkat Şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından evlenenler katılım bedeli muafiyetinden
yararlanamaz.
“Özel Durum” listesinde katılım bedeli muafiyeti sağlayan seçeneklerin yanı sıra,
“Çocuk Esirgeme Kurumu/Islahevinde Yaşıyorum ve Tutukluyum/Hükümlüyüm” seçenekleri
de yer almaktadır. Bu seçenekler, öğrenci profili hakkında bilgi sahibi olmak maksadıyla
eklenmiştir. Bu seçeneklerin işaretlenmiş olması öğrenciye katılım bedeli muafiyeti sağlamaz.
1. Öğrencinin Yapacağı İş ve İşlemler
a) Öğrenciler Kayıt yenileme işlemi sırasında, fotoğrafları sistemde kayıtlı değilse ya da
var olan fotoğraf tanınmayacak kadar silik, karanlık, bozuk vs. ise fotoğraflarının sisteme yeniden
aktarılmasını sağlamak zorundadır. (İleriki sınavlarda, sınav giriş belgelerinde fotoğrafı olmayan
öğrenciler sınava alınmayacaktır).
b) T.C. Kimlik Numarası, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kayıtlı olmayan
öğrencilerin anlaşmalı bankalara kayıt yenileme ücreti ödemeleri mümkün olmamaktadır. Bu
durumdaki öğrencilerin öncelikle T.C. Kimlik Numaralarını, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim
Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bunun için, durumlarını anlatan bir
dilekçeye(dilekçeye öğrenci numarası ve T.C. Kimlik No yazılması kaydıyla), nüfus cüzdanı
fotokopisini de ekleyerek, 0 312 213 01 75’e faks ya da [email protected] adresine e-posta
yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
c) Ders seçme işlemi en geç 7 Kasım 2014 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Ders
seçme işlemi sistemde ,“Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders
6
Dikkat
Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı
açıklama resmî web sitemizde yer almaktadır.
Öğrencilerin ders seçme işlemine geçmeden önce genel ders durumunu ve kredi
bilgilerini, “Öğrenci Genel Bilgiler” menüsü altındaki seçeneklerden kontrol etmeleri yararlarına
olacaktır.
Ders seçimi açıklamaları için bağlantı:
http://www.aol.meb.gov.tr/upload/genel/ders_secme.pdf
d) Sınav giriş yerini değiştirme veya adres bilgilerinde güncelleme işlemleri en geç 7 Kasım
2014 mesai bitimine kadar yapılacaktır.
Dikkat
Sistemde, Sınav giriş yerini değiştirmek isteyen öğrenciler, “Bilgi Düzenleme” menüsü
altındaki “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğini,
Adres bilgilerini güncellemek veya değiştirmek isteyenler “Bilgi Düzenleme” menüsü
altındaki “Adres Bilgileri” seçeneğini kullanabilirler.
Adres bilgilerinizi değiştirmeniz sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu
nedenle sınav merkezinizi mutlaka sistemde “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğinden kontrol
ediniz ve değişmesi gerekiyorsa değiştiriniz.
e) Açık Öğretim Lisesi, sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini resmî web sitesi aracılığı
ile duyurmaktadır. Öğrenciler sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini www.aol.meb.gov.tr
adresinde yer alan “sisteme giriş” öğrenci butonundan öğrenci numarası ve şifresini kullanarak
öğrenir. Bu bilgiler posta aracılığı ile gönderilmez.
f) Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile Halk
Eğitimi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaklardır.
g) Öğrencilerimiz, Sınav giriş yeri bilgileri için sisteme giriş yaptıktan sonra “Öğrenci
Genel Bilgiler” menüsü altında bulunan “Sınav Giriş Bilgileri” seçeneğinden sınav giriş yeri
bilgilerinin yazıcıdan çıktısını alacaklardır. Bu belge ile birlikte nüfus cüzdanı veya geçerli kimlik
belgesinden biriyle (ehliyet, pasaport) sınava gireceklerdir. Öğrencilerimiz sınav giriş yeri
bilgilerini, sınava en geç 6 gün kala sistemden alabilirler.
h) Öğrencilik durumu mezuniyet incelemesine gelen öğrenciler mezuniyet işlemlerinin
yapılabilmesi için yeni kayıt sırasında teslim ettikleri belgelerinin (oluşturulan dosya içeriği) irtibat
büroları tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne(Ankara) gönderilmesini takip etmeleri
faydalarına olacaktır.
i) Askerlik Ertelemesi; Askerlik kanununda (1111 - 35 /c) yapılan değişiklikle Açık
öğretim Lisesi öğrencilerine askerlik tecil (erteleme) hakkı verilmiştir. Askerlik çağında olup
aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilerimiz, Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi
Müdürlüklerinden alacakları onaylı “Ek.C2” formuyla Askerlik şubelerine tecil (erteleme)
başvurusunda bulunabilirler.
Tecil şartları; Askerlik çağının gelmiş olması.
Dikkat Öğrencilik durumu “Aktif”, “Donuk” ve “Silik” konumdaki öğrencilere Ek.C2 belgesi
düzenlenebilir. Ancak belgenin kabulü Askerlik Şubelerinin sorumluluğundadır.
j) Engelli, Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler
 Engelli öğrenciler kayıt aşamasında engel durumlarını sisteme kaydettirmemiş veya
engeli sonradan oluşmuş ise engelli olduğunu belgeleyen raporu ve engellerini açıkça ifade ettikleri
dilekçeyi Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt yenileme
sırasında vermeleri gerekmektedir.
7
 Bu öğrencilerimize ait listeler İl Sınav Yürütme Kuruluna gönderilmektedir. Ancak
sınav organizasyonunun yapılmasından sonra durumunda değişiklik olan (engeli oluşan) öğrenciler,
sınavdan önce Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, Açık Öğretim
Lisesine veya İl/İlçe Sınav Yürütme Kuruluna başvurdukları takdirde, başvurularının uygun
görülmesi durumunda uygun salonlarda sınava alınacaklardır.
 Sınavın kurallarına uygun şekilde tamamlanabilmesi için öğrencinin engel türüne göre
öğretmenler görevlendirilmektedir.
 Sağlık nedeniyle (sağlık raporu ile belgelenmiş olması kaydıyla) sınava evde girmek
zorunda olan öğrenciler, belgelerini irtibat bürolarına teslim ederek, sistemde “Bilgi Düzenleme”
menüsü altındaki “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğinde yer alan “yatarak tedavi görüyor”
seçeneğinin işaretlemesini sağlamalıdırlar.
 Ceza ve tevkif evlerinde bulunan öğrencilerin sınavları, bulundukları il/ilçe içinde
belirlenen bir cezaevinde yapılmaktadır.
 Ceza ve tevkif evlerinde bulunan öğrenciler, kitap ve ders notları ile diğer belgelerini
cezaevi öğretmeni aracılığı ile alabileceklerdir.
 İşitme engeli %40 ve üzerinde olanlar (Sağlık Bakanlığının öngörmüş olduğu sağlık
kuruluşlarından alınmış heyet raporu olmak kaydıyla) isterlerse “Yabancı Dil” dersinden muaf
olabilirler. Bunun için durumunu gösteren rapor ile “Yabancı Dil” derslerinden muaf olmak
istediğini ifade eden dilekçeyi Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne(Ankara) göndermelidir.
 Hiçbir engeli olmadığı halde, Açık Öğretim Lisesi sisteminde özür gruplarından biri
işaretlenmiş olan öğrencilerin, bu yanlışlığın Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne dilekçe göndermek
suretiyle düzeltilmesini sağlaması gerekmektedir.
2. Öğrencinin Bilgi Yönetim Sisteminde Yapması Gereken İşlemler
Kayıt yenileme işlemini yaptıran öğrencilerimizin ilgili dönem sürecinde Bilgi Yönetim
Sisteminde yapması gereken zorunlu işlemler vardır. Bilgi Yönetim Sistemine girmek için,
“www.aol.meb.gov.tr” resmî web sitesinde yer alan Öğrenci Girişi butonuna tıklanır, giriş
sayfasında öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapılır. Her işlem süresi içerisinde olmak kaydıyla
öğrenci;
 Ders seçimi yapar (Sınavına gireceği dersleri kendisi seçmek zorundadır) ,
 Seçtiği derslere ait kitap listesi yazdırır (Bu liste ile kitap dağıtım bürolarından
kitaplarını temin eder),
 Sınava giriş belgesi yazdırır (Sınava girebilmek için bu belge gereklidir).
3. Mesleki Açık Öğretim Lisesinden, Açık Öğretim Lisesine Geçişler
Mesleki Açık Öğretim Lisesinden halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine
geçiş yaptırmak isteyenler, il ve ilçelerde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini
yürüten meslek liselerine müracaat edeceklerdir.
Bu öğrencilerin işlemleri müracaat edilen meslek liseleri tarafından sistem üzerinden
öğrencilik durumu “Aktif” yapıldıktan sonra Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk
Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek geçiş dilekçelerini
vereceklerdir.
Not
Geçiş işlemiyle ilgili ayrıntılı bilgi : http://www.aol.meb.gov.tr/sayfa_goster.asp?ID=140
8
4. Ders Seçme İşlemiyle İlgili Tavsiyeler
 Ders Seçme işlemine geçmeden önce mezuniyet şartlarını mutlaka okuyunuz.
 Genel ders durumunuzu (başarmış olduğunuz, muaf olduğunuz ve zorunlu dersleri)
kontrol ediniz.
 Ders listelerinde “Kategori” başlığı altında “Ortak” ile ifade edilen dersler sizin
öncelikle seçmeniz gereken derslerdir. Öğrenim döneminize uygun olarak öncelikle “Ortak”
dersleri seçiniz, sonra “Seçmeli” olan derslerden seçiniz.
 Açık Öğretim Lisesi öğrencileri muaf oldukları dersleri tekrar seçebilirler. Seçilen
dersten başarısız olunduğu takdirde dersin muafiyeti devam eder.
 Kayıt yenileme işleminizi tamamladıktan sonra sistemden giriş yaparak bilgilerinizi bir
daha kontrol etmeniz yaranınıza olacaktır.
5. Açık Öğretim Lisesi için Mezuniyet Şartları
 Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzerinde olması,
 Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
 Ortak derslerin tamamını başarması veya başaramadığı ortak derslerden muaf
olması(Dil ve Anlatım dersinden muafiyet yoktur. Öğrenci bu dersi başarmak zorundadır),
 Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olması.
6. Sınav Şekli ve Tarihi
Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test
metodu kullanılarak yapılmaktadır.
Sınavlarda;
 Her dersten 20 soru sorulmaktadır,
 Her soru 4 seçeneklidir,
 Her doğru cevabın değeri 5 puandır,
 Sınavda, 20 sorudan en az 10’ una doğru cevap veren öğrenci 50 puan alır ve
başarılı sayılır.
 Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).
Not
Sınav tarihleri için www.aol.meb.gov.tr sayfasında yer alan İŞ TAKVİMİNİ
etmeyi unutmayınız.
takip
7. Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler
 Resimli Nüfus Cüzdanı, pasaport ya da ehliyet.
 Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (varsa).
 Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi (sistem üzerinden alınır).
9
 Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
 Tarafınıza verilecek olan cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.
8. Sınavların Değerlendirilmesi
Sınavlar bilgisayar ortamında değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için
düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama
yaparken dikkatli olunuz.
Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğünce optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği"
kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilerek, mağduriyet yaşamamanız için sınav cevap kâğıdınızı
kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz.
9. Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Sınav sonuçları internet ortamında “www.aol.meb.gov.tr” adresinden duyurulmaktadır.
Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim
işlemlerini yapması gerekmektedir.
10.Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sınav sonuçlarının www.aol.meb.gov.tr ve
www.maol.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde
dilekçeyle Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Bu
konudaki itirazlarınız için Açık Öğretim Lisesine başvurmayınız.
a) Öğrenciler, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C.
Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine,
MEB Sınav İtiraz (Kurumsal Tahsilât) Programı aracılığı ile yapabilirler.
b) Sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına itiraz başvurusunda bulunacak öğrencilerin
başvuruları, 10 TL (On TL) sınav itiraz ücreti banka dekontu/makbuzu ve sınav adının yazılı olduğu
dilekçe (itiraz gerekçeleri ayrıntılı olarak belirtilerek) ile yapılması gerekmektedir.
c) Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
çıkarılan, öğrencilerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
d) Faks ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
e) İtirazların cevaplanmasında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
f) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, adaya ait T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci
Numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate
alınmayacaktır.
11.Halk Eğitimi Merkezi ve Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerince
Yapılacak İşlemler ve Dikkat Edilecek Hususlar
a) Katılım bedelini (kayıt yenileme ücreti) T.C. Kimlik Numarasını beyan etmek
suretiyle anlaşmalı bankalara ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.
b) Kayıt yenilemek için gelen öğrencilerden, sistemde fotoğrafı olmayanların ya da var
olan fotoğrafı tanınmayacak kadar bozuk, silik vb. standartlara uymayanların fotoğrafları yeniden
çekilerek veya vesikalık fotoğrafından fotoğrafı taranarak sisteme aktarılacaktır.
c) Kayıt yenileme işlemini yapacak müdürlükler, istenmedikçe Açık Öğretim Lisesi
Müdürlüğüne herhangi bir evrak göndermeyecektir.
10
d) Katılım bedeli muafiyeti sağlayan belgeler, ilgili öğrencinin dosyasında saklanacaktır.
(muafiyet belgesi olmayanların kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından
iptal edilir).
e) Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. Kimlik Numarası
olmayanların kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Müdürlüklerine başvurmak suretiyle yabancı uyruklular için verilen vatandaşlık numarasını
almaları esastır. Bu durumdaki öğrencilerin yukarıda ifade edilen çerçevede yönlendirilmesi
gerekmektedir.
f) Kayıt yenileyen öğrencilerin ders seçimlerini yapmaları sağlanacak, ders seçimi
yapanlara
kitapları
verilecektir.
Kayıt yenileme işlemi sırasında, “Kayıt Yenileme İşlemleri Bilgi Girişi” ekranının , “Öğrenci
Kimlik Bilgileri Güncelleme” bölümünde yer alan “Kimlik Sorgula” butonuna basılarak
öğrencinin bilgileri güncellenecektir (Bu işlem öğrencinin güncel nüfus bilgilerinin Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri veri tabanından Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine yüklenmesini
sağlar).
g) Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, dosyaları kendi müdürlüklerinde bulunan
öğrencilerden sistemde öğrencilik durumu “mezuniyet incelemesinde” şeklinde görülenlerin,
mezuniyet incelemelerinin yapılabilmesi için öğrenci dosyaları Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne
gönderilecek, söz konusu öğrencilerin durumları sistem üzerinden takip edilecektir.
h) Mezuniyet inceleme listesinde dosyası meslek liselerinde veya okullarda görülen
öğrencilerin dosyaları bulundukları il/ilçedeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin
sorumluluğunda olup bu öğrencilerin dosyalarının ilgili okullardan alınarak Açık Öğretim
Lisesi Müdürlüğüne gönderilmesi yine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yapılması
gerekmektedir.
11
12.İletişim
Sevgili Öğrenciler,
Açık Öğretim Lisesi ile ilgili sorunlarınız hakkında ilk başvuracağınız yer Açık
Öğretim Lisesi Müdürlüğünün www.aol.meb.gov.tr resmi web sitesi, ALO 147 iletişim
hattı ve bulunduğunuz bölgedeki Açık Öğretim Okulları Bürosu olarak görev yapan Halk
Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleridir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİZE ULAŞMAK VE
MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN ALO 147’Yİ 7/24 SAAT
TÜRKİYENİN HER YERİNDEN ARAYABİLİRSİNİZ.
Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21
(Konya Yolu Üzeri – Talim Terbiye Kurulu Binası Yanı)
06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara
1.1. Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21
(Konya Yolu Üzeri – Talim Terbiye Kurulu Binası Yanı)
06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara
Açık Öğretim Lisesi Halkla ilişkiler
0 312 213 01 34’ten (Dahili : 1304, 1305, 1306)
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Halkla ilişkiler 0 312 213 01 44’ten (Dahili : 1302, 1303)
Açık Öğretim Lisesi Faks
0 312 213 01 75
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Faks
0 312 213 01 76
Sorun, istek ve her türlü iletileriniz için e posta adresi
[email protected]
İnternet ve Siz
www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi ile ilgili öğrenmek istediğiniz bilgilere İNTERNET
kanalıyla da ulaşabilirsiniz. E-posta yoluyla yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen adresler
aracılığıyla yapılması gerekmektedir.
E-posta adreslerimiz
BİMER(Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi)
www.basbakanlik.gov.tr
[email protected]
[email protected]
Millî Eğitim Bakanlığı
http://www.meb.gov.tr/BilgiEdinme/bilgiedinme.asp
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
843 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content