close

Enter

Log in using OpenID

(OLİMPİK KULAÇLAR). - Gaziantep Yüzme İl Temsilciliği

embedDownload
2013 – 2014
Olimpik Kulaçlar YAŞ GRUPLARI (11-12 yaş) Programı
 Müsabaka Takvimi;
Müsabaka Adi
1. Olimpik Yas Grupları Kış İl Müsabakaları
Tarih
Kasım/Aralık 2013 **
Düzenleyen
İl Müdürlükleri
2. Olimpik Yas Grupları İl Müsabakaları
 Yas Grupları 23 Nisan Seçmesi
Şubat 2014 **
İl Müdürlükleri
3. 23 Nisan Çocuk Senlikleri Müsabakası
01-03 Mayıs 2014
 Olimpik Kulaçlar Yas Grupları Kampı seçmesi – 1
TYF
4. Olimpik Yaş Grupları Yaz İl Müsabakaları Temmuz 2014 **
 Olimpik Kulaçlar Yas Grupları Kampı seçmesi – 2
İl Müdürlükleri
5. TYF Türkcell Yüzme Günleri
TYF
Temmuz/Ağustos 2014
** İl’ler müsabaka tarihinde karar vereceklerdir.
 Olimpik Kulaçlar – Yas Grupları Kamp Takvimi;
1. Olimpik Kulaçlar – Yas Grupları (11 Yaş) Kampı
18-20 Ağustos 2014
TYF
2. Olimpik Kulaçlar – Yas Grupları (12 Yaş) Kampı
21-23 Ağustos 2014
TYF
Olimpik Kulaçlar – Yaş Grupları Kamp Seçim Kriterleri;
1. Kampa katilim için zorunlunu branşlar aşağıda belirtilmiştir.
 Zorunlu Branşlar;
200m Karışık :
11 yas Bayan/Erkek, 12 Yas Bayan/Erkek
200m Serbest :
11 Yas Bayan/Erkek
400m Serbest :
12 Yas Bayan/Erkek
2. Zorunlu branşların yüzülmesi sonucu sıralama yapılacaktır. İlgili sıralamalar aşağıdaki
kurala göre düzenlenecektir.
 11 yas Bayan/Erkek : 200m Karışık + 200m Serbest Fin Puan toplamı,
 12 yas Bayan/Erkek : 200m Karışık + 400m Serbest Fin Puan toplamı.
3. Sıralamalar sonucu Olimpik Kulaçlar – Yas Grupları Kampları düzenlenecektir.
Sıralamalara göre kampa davet ve davet edilecek sporcu sayları aşağıda belirtilmiştir.
 11 yaş
“23 Nisan Çocuk Senlikleri” ve “Yas Grupları Yaz İl müsabakaları” zorunlu
branşların fin puanları toplam sıralaması sonucu;
Yaş
11 Yaş

Bayan
ilk 25
Erkek
ilk 25
Toplam
50 sporcu
12 yaş
“23 Nisan Çocuk Senlikleri” ve “Yas Grupları Yaz İl müsabakaları” zorunlu
branşların fin puanları toplam sıralaması sonucu;
Yaş
12 Yaş
Bayan
ilk 25
Erkek
ilk 25
Toplam
50 sporcu
YAS GRUPLARI MÜSABAKA GENEL TALIMATLARI
1. Müsabakalarda TYF yönetmelik ve talimatları çerçevesinde gerçekleşecektir. Yarışmalarda
FINA kuralları uygulanacaktır.
2. Müsabakalar sırasında Başhakem tarafından gerekli görüldüğü durumlarda baş üstü start
uygulaması yapılabilecektir.
3. Bayrak Takım Listeleri ilgili seans öncesinde müsabaka sekretaryasına teslim edilecek, daha
sonra getirilecek listeler sekretarya tarafından alınmayacaktır.
4. Açılış seremonisine her kulüpten en az 1 bayan - 1 erkek sporcu katılacaktır.
5. Müsabakalarda itirazlar Kulüp yetkilisi tarafından yazılı olarak Başhakeme yapılacak olup,
itirazlar söz konusu yarışının bitiminden 30 dakika içerisinde itiraz bedeli ile birlikte
yapılmalıdır. İtiraz bedeli 350TL.dir.
6. Yarışmalarda diskalifiye olması durumunda diskalifiye sebebi anons edilmeyecek ancak sonuç
listelerinde açıklamalı olarak yayınlanacaktır.
7. Müsabakaların yapılacağı havuz yarışlar başlamadan ve açılış töreninden 15 dakika önce
boşaltılacaktır.
8. Müsabaka esnasında olabilecek eylem ve diskalifiyelere itiraz bedeli tutanakla doğrudan
Müsabaka Başhakemine teslim edilir.
9. Türkiye Yüzme Federasyonu işbu reglemanda her türlü değişiklik yapma ve iptal etme hakkına
sahiptir.
10. Sporcuların elde ettikleri derecelerinin geçerlilik kazanabilmesi için derecenin yüzüldüğü
yarışın Türkiye Yüzme Federasyonu gözlemcisinin yarışta hazır bulunarak yarış sonuçlarını
onaylamış olarak Türkiye Yüzme Federasyonuna ulaşmış olması gerekmektedir.
11. Kulüplerin müsabaka iştirak listelerinin başvurularını ilgili müsabaka reglamanında belirtilen
tarih saat'e kadar TYF/İlgili bölge yarışma kayıt sisteminden “SPLASH MÜSABAKA
PROGRAMINI” kullanarak yapmaları gerekmektedir. Formun geçerli olması için tüm bilgilerin
eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.
12. Bir kulüp en fazla 1 takım ile bayrak yarışında yer alabilir.
13. Son başvuru tarihinin ardından Türkiye Yüzme Federasyonu veya İlgili Bölge tarafından
yarışmaya 1 hafta önce giriş kontrol listeleri yayınlanacak ve 2 gün süre ile itirazlar ve
düzeltmeler toplanacaktır.
14. Yarışmadan 1 gün önce start listeleri yayınlanacak, start listeleri teknik toplantıda ibraz
edilecek belgeli sağlık durumları haricinde kesinlikle sporcu çıkarma, sporcu ve yarış eklemesi,
derece düzeltmesi yapılmayacaktır.
15. Müsabakaların seans başlangıç saatleri Bölge Reglamanı programında veya Teknik
toplantıda bildirilecektir.
16. Müsabakalara lisanslı yüzücüler kabul edilecektir.
Olimpik Kulaçlar - Yaş Grupları İl Müsabakası
Müsabaka tarihi
:
Müsabaka havuzu
Katılım Yaşı
:
:
MÜSABAKA KURALLARI
Kasım/Aralık 2013**
** İl’ler müsabaka tarihinde karar vereceklerdir.
25m veya 50m
11-12 Bayan,11-12 Erkek
:
1. Türkiye Yüzme Federasyonu Yaş Grupları Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir.
MÜSABAKA FORMATI
:
1. Her sporcu zorunlu branşları yüzmek zorundadır. Zorunlu branşlar dışında sporcu
istediği kadar branşa katılabilir.
 Zorunlu Branşlar;
200m Karışık :
11 Yas Bayan/Erkek, 12 Yas Bayan/Erkek
200m Serbest :
11 Yas Bayan/Erkek
400m Serbest :
12 Yas Bayan/Erkek
2. Müsabakalarda bütün branşlar yaş dikkate alınmaksızın karma olarak yavaş seriden
hızlı seriye doğru yüzülecektir. Sonuçlar yas göre ayrı ayrı 11 yas bayan/erkek, 12
yas bayan/erkek olarak açıklanacaktır.
3. Müsabaka Programı;
1.Gun Perşembe
Sabah
Aksam
*200m Karışık
4x50 Karışık Bayrak
2.Gun Cuma
3.Gun Cumartesi
50m Kelebek
100m Sırtüstü
50m Kurbağalama
100m Serbest
200m Serbest (12 Yas)
100m Karışık**
*200m Serbest (11 yas)
50m Serbest
*400m Serbest (12 yas)
100m Kurbağalama
4x50 Serbest Bayrak
* Zorunlu branş
** Sadece 25m’lik havuzda yüzülür.
50m Sırtüstü
100m Kelebek
Olimpik Kulaçlar - Yaş Grupları Kış İl Müsabakası
Müsabaka tarihi
:
Müsabaka havuzu
Katılım Yaşı
:
:
MÜSABAKA KURALLARI
Şubat 2014**
** İl’ler müsabaka tarihinde karar vereceklerdir.
25m
11-12 Bayan,11-12 Erkek
:
1. Türkiye Yüzme Federasyonu Yaş Grupları Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir.
MÜSABAKA FORMATI
:
1. Her sporcu zorunlu branşları yüzmek zorundadır. Zorunlu branşlar dışında sporcu
istediği kadar branşa katılabilir.
 Zorunlu Branşlar;
200m Karışık :
11 Yas Bayan/Erkek, 12 Yas Bayan/Erkek
200m Serbest :
11 Yas Bayan/Erkek
400m Serbest :
12 Yas Bayan/Erkek
2. Müsabakalarda bütün branşlar yaş dikkate alınmaksızın karma olarak yavaş seriden
hızlı seriye doğru yüzülecektir. Sonuçlar yaşa göre ayrı ayrı 11 yas bayan/erkek, 12
yas bayan/erkek olarak açıklanacaktır.
3. Bu müsabakada aşağıdaki müsabaka için seçme niteliği taşıyacaktır.

23 Nisan Çocuk Senlikleri Müsabakası
4. Müsabaka Programı;
1.Gun Perşembe
Sabah
Aksam
*200m Karışık
4x50 Karışık Bayrak
*200m Serbest (11 yas)
*400m Serbest (12 yas)
4x50 Serbest Bayrak
* Zorunlu branş
2.Gun Cuma
3.Gun Cumartesi
50m Kelebek
100m Sırtüstü
50m Kurbağalama
100m Serbest
200m Serbest (12 Yas)
100m Karışık
50m Serbest
100m Kurbağalama
50m Sırtüstü
100m Kelebek
23 Nisan Çocuk Şenlikleri Müsabakası
Müsabaka tarihi
Müsabaka havuzu
Teknik Toplantı
Katılım Yaşı
Son Liste Bildirimi
:
:
:
:
:
01 - 03 Mayıs 2014 - Marmaris
Marmaris Belediyesi Yüzme Havuzu - 25m
30 Nisan 2014 - Saat 13:00’da Müsabaka havuzunda.
11-12 Bayan,11-12 Erkek
25 Nisan 2014 saat 17:00
MÜSABAKA KURALLARI
:
1. Türkiye Yüzme Federasyonu Yaş Grupları Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir.
MÜSABAKA FORMATI
:
1. Müsabakalara katilim “Olimpik Yas Grupları Kış İl müsabakaları” sonucu aşağıdaki
kurala göre yapılacaktır;
 Türkiye geneli 11 yas Bayan/Erkek her branşın ilk 18 sporcusu,
 Türkiye geneli 12 yas Bayan/Erkek her branşın ilk 18 sporcusu.
2. Her sporcu zorunlu branşlar ve müsabakaya davet edildiği branşları yüzmek
zorundadır.
 Zorunlu Branşlar;
200m Karışık :
11 Yas Bayan/Erkek, 12 Yas Bayan/Erkek
200m Serbest :
11 Yas Bayan/Erkek
400m Serbest :
12 Yas Bayan/Erkek
3. Müsabakalarda bütün branşlar yaş dikkate alınmaksızın karma olarak yavaş seriden
hızlı seriye doğru yüzülecektir. Sonuçlar yaşa göre ayrı ayrı 11 yas bayan/erkek, 12
yas bayan/erkek olarak açıklanacaktır.
4. Her branşın müsabakası sonucunda ilk üç sırayı alan sporcuya madalya verilecek
olup, müsabakalara katılan tüm sporculara “Katilim Sertifikası” verilecektir.
5. Muğla ili dışından katılan tüm sporculara ve her kulüpten sadece 1 antrenöre harcırah
ödemesi yapılacaktır.
6. Müsabaka Programı;
1.Gun Perşembe
Sabah
Aksam
*200m Karışık
4x50 Karışık Bayrak
*200m Serbest (11 yas)
*400m Serbest (12 yas)
4x50 Serbest Bayrak
* Zorunlu branş
2.Gun Cuma
3.Gun Cumartesi
50m Kelebek
100m Sırtüstü
50m Kurbağalama
100m Serbest
200m Serbest (12 Yas)
100m Karışık
50m Serbest
100m Kurbağalama
50m Sırtüstü
100m Kelebek
Olimpik Kulaçlar - Yaş Grupları Yaz İl Müsabakası
Müsabaka tarihi
:
Müsabaka havuzu
Katılım Yaşı
:
:
MÜSABAKA KURALLARI
Temmuz 2014**
** İl’ler müsabaka tarihinde karar vereceklerdir.
50m
11-12 Bayan,11-12 Erkek
:
1. Türkiye Yüzme Federasyonu Yaş Grupları Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir.
MÜSABAKA FORMATI
:
1. Her sporcu zorunlu branşları yüzmek zorundadır. Zorunlu branşlar dışında sporcu
istediği kadar branşa katılabilir.
 Zorunlu Branşlar;
200m Karışık :
11 Yas Bayan/Erkek, 12 Yas Bayan/Erkek
200m Serbest :
11 Yas Bayan/Erkek
400m Serbest :
12 Yas Bayan/Erkek
2. Müsabakalarda bütün branşlar yaş dikkate alınmaksızın karma olarak yavaş seriden
hızlı seriye doğru yüzülecektir. Sonuçlar yaşa göre ayrı ayrı 11 yas bayan/erkek, 12
yas bayan/erkek olarak açıklanacaktır.
3. Bu müsabakada aşağıdaki kamp için seçme niteliği taşıyacaktır.

Olimpik Kulaçlar Yas Grupları Yaz Kampı
4. Müsabaka Programı;
1.Gun Perşembe
Sabah
*200m Karışık
4x50 Karışık Bayrak
2.Gun Cuma
50m Kelebek
100m Sırtüstü
3.Gun Cumartesi
50m Kurbağalama
100m Serbest
200m Serbest (12 Yas)
Aksam
*200m Serbest (11 yas)
*400m Serbest (12 yas)
4x50 Serbest Bayrak
* Zorunlu branş
50m Serbest
100m Kurbağalama
50m Sırtüstü
100m Kelebek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
426 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content