close

Enter

Log in using OpenID

Çarptığı yayayı hastaneye götürdü

embedDownload
YENİ
BLUEHELIX TECH
YOĞUŞMALI KOMBİLER
Ferroli patentli, titanyum alaşımlı
paslanmaz çelik eşanjör
Premix yo€uşma teknolojisi ile
yüksek verim
Mükemmel izolasyon, sessiz çalışma
Modülasyonlu sirkülasyon pompası
Kompakt ölçüler, montaj kolaylığı
3YIL
*
CERTIFICA
GY
N
TIO
ENER
GARANTi
According to 92/42 EEC
* Ferroli, ürünlerin garanti sürelerinde de€işiklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
YOĞUŞMA TEKNOLOJİSİ NEDİR?
Yanma sürecinin sonucunda ortaya baca gaz› ç›kar.
Ç›kan baca gaz›n›n içinde yüksek miktarda su buhar›,
su buhar›n›n içinde ise ›s› enerjisi bulunmaktad›r.
Kalorifer devresinde kullan›lm›ş ve üstündeki ›s›
enerjisini ortama aktarm›ş olan kalorifer devresi dönüş
suyu, özel olarak tasarlanm›ş Ferroli Patentli yo€uşma
eşanjörü içinde baca gaz› ile karş›laş›r. Baca gaz› içindeki
›s› enerjisini kalorifer devresi dönüş suyuna aktar›r.
Böylelikle yak›t enerjisinden maksimum düzeyde
yararlan›larak, verim art›r›lmakta, çevreye yay›lan NOx ve
CO oranlar› azalt›lmaktad›r.
PREMİX TEKNOLOJİSİ NEDİR?
Premix teknolojili yo€uşmal› kombilerde frekans
kontrollü fan ve modülasyonlu gaz valfi kullan›lmaktad›r.
Frekans kontrollü fan ile her kapasitede ideal hava
miktar› elde edilmektedir. Böylelikle ideal yanma için
gerekli olan gaz ve hava, brülöre gelmeden önce en
ideal şekilde kar›şarak yüksek verimli yanma elde edilir.
Bu teknolojiye “Premix Teknolojisi” denir.
>>BLUEHELIX TECH GENEL ÖZELLİKLER
Isıtma devresinde 26,5 kW ve 34 kW’lık iki kapasite seçeneği,
92/42 EEC direktifine göre dört yıldızlı enerji verimlilik sınıfı,
2009/142 EEC gaz yakan cihazlar direktifine uygun,
Özel olarak tasarlanmış yeni, ergonomik LCD ekranlı
kontrol paneli ile rahat kullanım,
Doğalgaz veya LPG ile kullanım ve dönüşüm olanağı,
14 farklı ileri emniyet sistemi ile yüksek güvenlik standartları,
Modülasyonlu, uzaktan kumandalı on-off oda termostatları
ve dış hava sensörüne bağlanabilme olanağı,
Kalorifer devresi suyunu hazırlayan Ferroli patentli
titanyum alaşımlı paslanmaz çelik yoğuşma eşanjörü,
Güneş kollektörü ile entegre çalışma özelliği ve yakıttan tasarruf,
Geniş modülasyon aralığı (%23-%100),
Premix brülör grubu ile yüksek yanma verimi ve
düşük emisyon değerleri,
Akıllı arıza teşhis, uyarı ve otomatik giderme sistemi,
Kompakt ölçüler ile dar mekanlarda montaj kolaylığı,
Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruma sistemi.
KOMPLE İZOLASYON
Cihaz iç kısmı ısı ve ses yalıtımı için soft izolasyon
malzemesi ile komple kaplanmıştır.
ANA EŞANJÖR
Ferroli patentli, yüksek verimli, titanyum alaşımlı
AISI 316 paslanmaz çelik ana eşanjör kullanılmıştır.
PREMİX BRÜLÖR GRUBU
Modülasyonlu fan, hava/gaz karıştırıcısı ve entegre
paslanmaz çelik brülörden oluşmaktadır.
GENLEŞME TANKI
25C modelinde 8 litre, 35C modelinde 10 litre kullanılmıştır.
SUSTURUCU
Taze hava kanalında kullanılan susturucu ile çalışma
ses seviyeleri minimize edilmiştir.
KULLANIM SUYU EŞANJÖRÜ
Kullanım suyu üretimi için yüksek verimli paslanmaz
çelik plakalı eşanjör.
MODÜLASYONLU SİRKÜLASYON POMPASI
Tüm kombi modellerinde; sistemin ısı taleplerine göre
çalışan modülasyonlu sirkülasyon pompası kullanılmıştır.
Böylelikle elektrik tüketimi azaltılmıştır.
>>BLUEHELIX TECH’İN TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜKLERİ
FERROLİ PATENTLİ
ANA EŞANJÖR GRUBU
PREMİX BRÜLÖR GRUBU
BLUEHELIX TECH kombilerde Ferroli
patentli, yüksek verimli, titanyum
alaşımlı, AISI 316 paslanmaz çelik ana
eşanjör kullanılmıştır. Eşanjörde kaynaklı
bölümler bulunmamaktadır. Eşanjör baca
gazı içinde bulunan sert yoğuşma sularına
karşı son derece dayanıklıdır.
STAINLESS
STEEL
BLUEHELIX TECH kombilerde, yeni
teknoloji birbirlerine entegre
hava/gaz karıştırıcısı, modülasyonlu
fan ve geniş yanma yüzeyli mikro
alevli paslanmaz çelik brülör
kullanılmıştır.
>GELİŞMİŞ KONTROL PANELİ
5
1
2
9
10
7
17
BLUEHELIX TECH kombi kontrol paneli geliştirilmiş yeni bir dijital
ekrana ve yazılıma sahiptir. Ergonomik olup kullanım kolaylığı
sağlamaktadır. Kontrol paneli üzerinde bulunan çok fonksiyonlu soft
butonları sayesinde sıcaklık ayarları ve servis parametreleri kolayca
ayarlanabilmektedir. Kontrol paneli aynı zamanda dış hava sensörü
takılarak eko-panel olarak da kullanılabilmektedir.
8
11
12
14
3
4
13
15
16
6
1-2 Kullanım suyu sıcaklık ayar tuşları 3-4 Kalorifer gidiş suyu sıcaklık ayar tuşları 5 Renkli LCD ekran 6 Reset / yaz - kış / kompanzasyon eğrisi ayar tuşu 7 Ekonomi - konfor / on - off tuşu
8 Kullanım suyu sembolü 9 Kullanım suyunda çalışma göstergesi 10 Yaz konumu sembolü 11 Çoklu - fonksiyon göstergesi 12 Ekonomi sembolü 13 Kalorifer konumunda çalışma
göstergesi 14 Kalorifer sembolü 15 Brülör yanma ve alev modülasyon seviye göstergesi 16 Servis bağlantı noktası 17 Su basınç göstergesi
>GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İLE ENTEGRE ÇALIŞMA
FUNCTIONS
BLUEHELIX TECH kombiler, güneş enerji sistemlerine çok kolay bağlanabilecek ve çalıştırılabilecek şekilde
tasarlanmıştır. Bu özelliği sayesinde entegre sistem çözümleri sunmaktadır. Bluehelix kombi, sadece güneş paneli ile
kullanım suyu ısıtması yetersiz kaldığında devreye girmekte; böylece yüksek oranlarda yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.
>ODA TERMOSTATLARI VE UZAKTAN KUMANDA İLE BAĞLANTI
OPENTHERM
BLUEHELIX TECH kombiler Ferroli ürün gamında ve fiyat listesinde bulunan tüm
oda termostatları ve uzaktan kumandalar ile uyumlu çalışmaktadır. Romeo ve
Romeo RF gibi modülasyonlu oda termostatları kombiye opentherm yazılım
protokolü üzerinden bağlanarak kombinin daha verimli çalışmasını sağlamaktadırlar.
Grafikte modülasyonlu ve on-off oda termostatlarının tipik
davranışları görülmektedir. Modülasyonlu oda termostatları
cihaz ile sürekli olarak opentherm yazılım protokolü
üzerinden haberleşerek kombinin alev boyunu yeniden
ayarlamasını sağlar; böylelikle oda sıcaklığının gereksiz
yere artmasını engeller, daha fazla yakıt tasarrufu
yapılmasını sağlar.
Oda Sıcaklığı
22
20
18
MODÜLASYONLU ODA TERMOSTATI
ON-OFF ODA TERMOSTATI
>MODÜLASYONLU SİRKÜLASYON POMPASI ÖZELLİĞİ
PUMP
Bluehelix Kombilerde devrini değiştirebilen Modülasyonlu Pompa Sistemi kullanılmıştır.
Böylelikle kombinin küçük/büyük tüm tesisatlarla uyumlu çalışması garanti edilmiştir. Bu özellik
sayesinde kalorifer Gidiş-Dönüş suyu ∆T=20°C' de sabit tutulabilmekte ve yoğuşma veriminin
artması sağlanmaktadır. Aynı zamanda elektrik tüketiminden de tasarruf yapılmaktadır.
>3 YILDIZLI KULLANIM SUYU KONFOR SEVİYESİ
DHW
EN 13203
Bluehelix Kombiler Yeni Avrupa Standardı EN13203'e göre sıcak kullanım suyunda en yüksek
konfor seviyesi olan 3 Yıldızlı kullanım suyu konfor kriterlerine uygun olup, bol miktarda ve çok
hızlı sıcak su üretebilme özelliğine sahiptir.
>KULLANIM SUYUNDA EKONOMİ/KONFOR ÖZELLİĞİ
ECO/
COMFORT
Bluehelix Kombi 'Comfort' modunda iken, kullanım suyunu ısıtarak 35ºC'de eşanjör içinde hazır
olarak bekletir. Böylelikle tüketici kullanım suyunu çok kısa bir sürede temin edebilir. Musluktan
sıcak su gelinceye kadar soğuk suyun akarak israf edilmesi önlenir. Kombi 'Eco' modunda iken,
sadece tüketicinin kullanım suyu talep etmesi durumunda istenilen sıcaklıkta kullanım suyu
hazırlar, yakıt tasarrufu sağlar.
>DIŞ HAVA SENSÖRÜ BAĞLANTISI İLE EKOPANEL ÖZELLİĞİ
CLIMATIC
Bluehelix Kombiye opsiyonel olarak bağlanılabilen dış hava sensörü ve devre kartında bulunan
yazılımı sayesinde kombi ekonomi paneline dönüşmekte ve kalorifer gidiş suyu sıcaklığını dış hava
sıcaklığına bağlı olarak ayarlamaktadır. Bu sistem kullanıcı için maksimum ısıl konforu garanti
ederken aynı zamanda sıcaklık dalgalanmalarını da önleyerek enerji tasarrufu sağlamaktadır.
>DONMA KORUMASI ÖZELLİĞİ
ANTIFROST
Bluehelix Kombi, tesisattaki su sıcaklığı 5°C ve altına düştüğünde öncelikle sirkülasyon
pompasını çalıştırır daha sonra gerektiğinde brülörü deotomatik olarak yakarak donma nedeniyle
oluşabilecek herhangi bir hasara karşı kombiyi ve tesisatı korur. Bu sistemin çalışabilmesi için
kombinin elektrik ve gazının açık olması gerekmektedir.
>>BACA UYGULAMALARI
(
1. Yatay Baca
Ø 60/100, Lmax = 7 m
(1 adet 90º dirsek dahil)
Ø 80/125, Lmax = 27,5 m
(1 adet 90º dirsek dahil)
= Hava /
= Duman)
2. Dikey Baca
Ø 60/100, Lmax = 8 m
Ø 80/125, Lmax = 28 m
(
= Hava /
= Duman)
3. Ayrık Baca
25C için: Ø 80,
Lmax: La+Lb: 80 m eşd.
35C için: Ø 80,
Lmax: La+Lb: 70 m eşd.
Not 1: Kullanılan her bir Ø 60/100, 90° bir dirsek 1m boru boyuna, Ø 60/100, 45° bir dirsek ise 0,5m boru boyuna eşdeğer olup baca uzunluklarını azaltmaktadır.
Not2: Ayrık baca uygulamalarında verilen uzunluklar, kayıplar düşülmeden verilen uzunluklardır. Net metrajlar için cihaz kitaplarından kayıp tablosuna bakınız.
(
= Hava /
= Duman)
Hermetik Baca Seti
1 adet 90º’lik flanşlı dirsek ve
90 cm’lik baca uzatmasından
oluşan settir.
L = 100 cm
Ø = 60/100 mm
>>BLUEHELIX TECH HİDROLİK DEVRESİ
AÇIKLAMALAR
8
9
10
11
14
32
36
37
39
42
56
Kullanım suyu-sıcak su çıkış
Kullanım suyu-soğuk su giriş
Kalorifer gidiş
Kalorifer dönüş
Emniyet ventili
Sirkülasyon pompası
Otomatik hava purjörü
Soğuk su giriş süzgeci
Su debi ayar regülatörü
Kullanım suyu sensörü
Genleşme tankı
74
95
114
136
154
186
193
194
241
278
Doldurma musluğu
3 yollu vana
Su basınç anahtarı
Akış kontrol anahtarı
Kondens hortumu
Kalorifer dönüş sensörü
Yoğuşma sifonu
Kullanım suyu eşanjörü
Otomatik by-pass
İkiz sensör (Kalorifer gidiş+emniyet)
> > P O M PA Y Ü K / B A S I N Ç K AY I P D İ YA G R A M L A R I
> BLUEHELIX TECH 25 C
> BLUEHELIX TECH 35 C
7
7
6
6
2
2
5
A
5
A
4
4
3
2
2
1
0
1
3
1
1
0
500
1.000
Q [l/h]
1.500
2.00
0
0
500
1.000
Q [l/h]
1.500
2.00
A Kombi yük kay›plar› / 1-2 Pompa hızları (min.-max.)
>>BOYUTLAR/BAĞLANTILAR
> BLUEHELIX TECH 25 C/35 C
Üstten Görünüm
Alttan Görünüm
AÇIKLAMALAR
1 Kalorifer GİDİŞ 3/4” 2 Kullanım suyu - Sıcak Su ÇIKIŞ 1/2” 3 Gaz GİRİŞ 1/2” 4 Kullanım Suyu - Soğuk Su GİRİŞ 1/2” 5 Kalorifer DÖNÜŞ 3/4” 6 Emniyet Ventili Çıkışı
2 014
G20-G31
G20-G31
C13-C23-C33-C43-C53C63-C83-B23-B33
C13-C23-C33-C43-C53C63-C83-B23-B33
kW
kW
kW
kW
kW
kW
24,5
5,7
26,5
6,2
25,0
5,8
31,4
6,6
34,0
7,2
32,0
6,7
kW
kW
kW
kW
27,0
5,7
27,5
5,8
34,1
6,6
34,8
6,7
%
%
%
%
%
97,8
98
107,5
106,1
108,8
97,8
98
107,5
106,1
108,8
°C
bar
bar
20 - 90
0,8
3
5
20 - 90
0,8
3
5
ºC
lt/dak.
bar
bar
40 - 70
15,5
0,3
9
40 - 70
19,5
0,3
9
mbar
mbar
20
37
20
37
m³/h
m³/h
kg/h
kg/h
2,91
0,61
2,15
0,45
3,68
0,71
2,72
0,52
VAC/Hz
Watt
IP
Amper
230 / 50
100
IP X 5D
3
230 / 50
120
IP X 5D
3
Gaz Bağlantısı
Kalorifer Devresi Gidiş/Dönüş
Kullanım Suyu Giriş/Çıkış
inch
inch
inch
½
¾
½
½
¾
½
Genel Özellikler
Ebatlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ağırlık (Ambalajsız)
Genleşme Tankı Kapasitesi
Baca Çapı (Ø)
mm
kg
lt.
mm
400 x 320 x 600
29
8
60/100 veya 80/125
400 x 320 x 600
31,5
10
60/100 veya 80/125
√
√
√
Elektronik
Var
Uygun
Elektronik
Var
Uygun
√
Uygun
Uygun
√
Uygun
Uygun
Gaz Tipi
Cihaz Kategorisi
Kalorifer Devresi - Güç
Maksimum Isıtma Gücü-Pmax. (80/60°C )
Minimum Isıtma Gücü-Pmin. (80/60°C )
Maksimum Isıtma Gücü-Pmax. (50/30°C )
Minimum Isıtma Gücü-Pmin. (50/30°C )
Maksimum Isıl Yük-Qmax.
Minimum Isıl Yük-Qmin.
Kullanım Suyu Devresi - Güç
Maksimum Isıtma Gücü-Pmax. (80/60°C )
Minimum Isıtma Gücü-Pmin. (80/60°C )
Maksimum Isıl Yük-Qmax.
Minimum Isıl Yük-Qmin.
Verimler
Verim (80/60°C-minimum yükte)
Verim (80/60°C-maksimum yükte)
Verim (50/30°C-minimum yükte)
Verim (50/30°C-maksimum yükte)
Verim (50/30°C-%30 kısmi yükte)
Verimlilik seviyesi (92/42 EEC'ye göre)
Kalorifer Devresi
Sıcaklık Ayar Aralığı
İşletme Basıncı-Minimum
İşletme Basıncı-Maksimum
Nox Sınıfı
Kullanım Suyu Devresi
Sıcaklık Ayar Aralığı
Kullanım Suyu Üretimi (ΔT=25°C)
Minimum Çalışma Basıncı
Maksimum Çalışma Basıncı
Gaz Giriş Basıncı
Doğalgaz (G20)
LPG (G31)
Yakıt Tüketimi
Doğalgaz-Maksimum Yükte
Doğalgaz-Minimum Yükte
LPG-Maksimum Yükte
LPG-Minimum Yükte
Elektriksel Özellikler
Elektrik Beslemesi (Voltaj/Frekans)
Kalorifer Devresinde Max. Elektrik Tüketimi
Koruma Sınıfı
Kullanılacak Sigorta
Tesisat Bağlantıları
Diğer Özellikler
Ateşleme Sistemi
Akıllı Arıza Tespit, Uyarı ve Giderme Sistemi
Modulasyonlu/On Off Oda Termostatları İle Çalışmaya Uygun mu?
Kablolu/Kablosuz Uzaktan Kumandalı Oda Termostatları İle Çalışmaya
Uygun mu?
Dış Hava Sensörü ile Çalışmaya Uygun mu?
MART
Bluehelix Tech 35C
Birim
Ferroli; bu broşürde bask› ya da yaz›m hatalar›ndan dolay› meydana gelebilecek problemlerde hiçbir sorumluluk kabul etmez, ürünleri ve ürünlerin özelliklerini önceden bildirmeksizin de€iştirme hakk›n› sakl› tutar.
Bluehelix Tech 25C
TEKNİK ÖZELLİKLER
• YO⁄UŞMALI KOMB‹ • KOMB‹ • YO⁄UŞMALI KAZAN (YER/DUVAR T‹P‹) • DÖKÜM KAT KALOR‹FER‹ • MERKEZ‹ KAZAN (ÇEL‹K/DÖKÜM) • BRÜLÖR • BOYLER
• ÇEL‹K PANEL RADYATÖR • HAVLU KURUTUCU • TERMOS‹FON • TERMOBOYLER • KL‹MA • ISI POMPASI • SU SO⁄UTMA GRUBU • FAN COIL • ELEKTR‹KL‹ KAT KALORİFERİ
Bayi Kaşesi
FERROLI ISITMA ve KLiMA SiSTEMLERi SAN. TiC. ve SERViS A.Ş.
www.ferroli.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
803 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content