close

Enter

Log in using OpenID

Doç. Dr. Metin KESLER - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı:
Metin KESLER
Unvanı: Doç. Dr.
Eposta:
Telefon: 0 228 214 15 57
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Teknik Eğitim Fak. / Elektrik
Kocaeli Üniversitesi
2000
Y. Lisans
Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Eğitimi
Kocaeli Üniversitesi
2005
Doktora
Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Eğitimi
2010
Doç.
Elektrik – Elektronik Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi
2014
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : “Paralel Aktif Güç Filtresinin Tasarımı ve VisSim
Yazılımı İle DSP Üzerinden Denetimi”, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Engin ÖZDEMİR
Doktora Tezi Çalışması/Başlığı ve Danışmanı : “Birleşik Güç Kalite Düzenleyicisinin Senkron
Referans Yapı Tabanlı Uygulama Tasarımı ve Analizi”, Danışman: Doç. Dr. Engin ÖZDEMİR
Postdoc : “Dağıtılmış Enerji Kaynakları (DEK) ve Elektrik Enerji Şebekesi Arasında Güvenli
Entegrasyonu
Sağlamak
İçin
Güç
Sistem
Donanım
Test
Emülatörü
Tasarımı”
Director: Prof. Dr. Leon M. Tolbert, (University of Tennessee, TN, USA)
AKADEMİK GÖREVLER
Görev
Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Ar. Gör.
Kocaeli Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü
2002 - 2009
Öğr. Gör. Dr.
Bilecik Ş. E. Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Bil. Müh.
2010 - 2011
Yar. Doç. Dr.
Bilecik Ş. E. Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Bil. Müh.
2011 - 2014
Visiting Prof.
Electrical Engineering and Computer Science, The Unıversıty Of
Tennessee, Knoxville, TN, USA. Not: TÜBİTAK yurt dışı Doktora
sonrası araştırma programı kapsamında
Bilecik Ş. E. Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Bil. Müh.
2012 - 2013
Doç. Dr.
DR. METIN KESLER
2014 - ~
1
İDARİ GÖREVLER
Görev Yeri
Yıl
Bölüm Başkan Yardımcılığı (Bil gisayar Mühendisliği Bölümü)
2011 - 2012
Bölüm Başkan Yardımcılığı (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
2013 - 2014
Müdür (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu)
2014 - ~
Senato Üyesi (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi )
2014 - ~
YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
4- Mobil Uygulama Destekli Mezun Bilgi Sistemi Geliştirilmesi
(Öğrenci: Musa TURKAN) (2014)
3- PMSM Denetim Sisteminin Hızlı Modellenmesi ve DSP Gömülü Kodlarının Otomatik Üretilmesi
(Öğrenci: Öğr. Gör. Cem MORKOÇ ) (2014)
2- Yerçekimsel Arama Algoritması ile PID Denetleç Parametrelerinin Tespiti
(Öğrenci: Semih ÇAKIR ) (2012)
1- Gerçek Tıbbi Veriler Üzerinde Veri Madenciliği Yöntemlerini Kullanarak Hastalık Teşhisi (Öğrenci:
Arş Gör. Hatice ÇATALOLUK) (2011)
PROJE DENEYİMİ
12- Değişken Hızlı Rüzgâr Türbinlerinin Rüzgâr Sensörsüz Maksimum Güç İzleme Tabanlı Doğrusal
Olmayan Ve Tam Uyarlamalı Denetimi (TÜBİTAK-Proje 108E083) (2014) (Araştırmacı-Devam
Ediyor)
11 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde Güneş Açılarına Bağlı Olarak Optimum
Sabit Eğim Açısının Saptanması (BAP-Bilecik Ş.E. Üniversitesi) (2014) (Yürütücü-Devam Ediyor)
10- Development of A Scaled Hardware Test Bed To Emulate The Large Scale Power System and
Analyze Interconnection Between Distributed Energy Resources and Electrical Grids Safely. (The
University of Tennessee, ABD) (2013) (Araştırmacı-Tamamlandı)
9- Reactive Power Operation of an Off-board Three-phase 30 kVA Fast charging Station for Smart Grid
Applications (The University of Tennessee, ABD) (2013) (Araştırmacı-Tamamlandı)
DR. METIN KESLER
2
8- Analysis of an On-board Single-phase EV/PHEV Bidirectional Charger for Advanced Grid Support for
Smart Grid Applications (The University of Tennessee, ABD) (2013) (Araştırmacı-Tamamlandı)
7- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde Güç Kalitesi Sorunlarının Tespiti ve Analiz
Çalışması (BAP-Bilecik Ş.E. Üniversitesi) (2012) (Araştırmacı-Tamamlandı)
6- Motor Sürücü Denetim Sisteminin Hızlı Modellenmesi ve DSP Gömülü Kodlarının Otomatik
Üretilmesi (BAP-Bilecik Ş.E. Üniversitesi) (2011) (Yürütücü-Tamamlandı)
5- IR Led'li Kamera ile Gece Görüşlü Mobil Robot Platformu Tasarımı ve Gerçeklemesi (BAP-Bilecik
Ş.E. Üniversitesi) (2011) (Araştırmacı-Tamamlandı)
4- Yapay Arı Koloni (Artificial Bee Colony, ABC) Algoritmasının Bulanık Sistem Tanıma ve
Modellemede Başarımının İncelenmesi (BAP-Bilecik Ş.E. Üniversitesi) (2011) (AraştırmacıTamamlandı)
3- 3-Fazlı 4-Telli Sistemlerde Güç Kalitesi Düzeltimi için Birleşik Seri-Paralel Aktif Filtre Sisteminin
Tasarımı Denetimi ve Gerçekleştirilmesi (TÜBİTAK-Proje 108E083) (2010) (Araştırmacı-Tamamlandı)
2- Matlab Üzerinden Model Tabanlı Gömülü Kod Üretimi ve DSP ile Aktif Güç Filtresi Denetimi
(TÜBİTAK-) (2007) (Araştırmacı-Tamamlandı)
1- Şönt Aktif Güç Filtresi ile Harmoniklerin Filtrelenmesi ve Reaktif Güç Kompanzasyonu (TÜBİTAKProje 103E034) (2005) (Araştırmacı-Tamamlandı)
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
2- IEEE Membership
1- IEEE Industrial Electronics Society Membership
ÖDÜLLER
5- Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (TÜBİTAK-Bilimsel Yayın) (2014)
4- Tübitak Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırmacı Desteği (TÜBİTAK-BİDEB) (2012)
3- Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (TÜBİTAK-Bilimsel Yayın) (2012)
2- Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (TÜBİTAK-Bilimsel Yayın) (2011)
1- ESPA - Excellence in Signal Processing Award (TI- Texas Instrument) (2009)
DR. METIN KESLER
3
VERDİĞİ DERSLER (Son İki Yıl)
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2012-2013
Bahar
2013-2014
Güz
Bahar
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Teorik
Uygulama
BM307-Mikroişlemcili Sistemler
3
1
29
BM521-Kullanıcı Ara yüzü
Tasarımı(YL)
3
0
4
BM415-Gömülü Sistemler
3
1
22
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
3
0
3
EEM216-İşaret ve Sistemler
3
0
27
BM316-Sayısal İşaret İşleme
3
0
12
BM416-DSP Uygulamaları
3
1
26
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
BM307-Mikroişlemcili Sistemler
BM415-Gömülü Sistemler
3
3
3
0
1
1
2
BM309-Mesleki İngilizce I
BM400-Bitirme Çalışması- B
BM306-Proje I- B
2
1
2
0
3
2
20
BM401-Proje II- B
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
EEM310-Mesleki İngilizce
BM316-Sayısal İşaret İşleme
BM416-DSP Uygulamaları
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
BM400-Bitirme Çalışması- C
2
3
3
3
3
3
1
2
0
0
0
1
0
3
10
27
12
2
12
2
17
4
26
2
2
DİĞER FAALİYETLER
(Hakemlik, Editörlük, Bilimsel Toplantı Düzenleme, Komisyon ve Kurul Üyelikleri)
1- Electric Power Components and Systems; (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
2- IEEE Transection on Industrial Electronics; (2013, 2014)
3- Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences; (2012, 2013, 2014)
DR. METIN KESLER
4
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A7. Kisacikoglu, M.C., Kesler, M., Tolbert, L.M., “Single-phase On-board Bidirectional PEV Charger
for V2G Reactive Power Operation”, IEEE Transactions on Smart Grid, (Accepted), 2014.
A6. Kesler, M., Kisacikoglu, M.C., Tolbert, L.M., “Vehicle-to-Grid Reactive Power Operation Using
Plug-in Electric Vehicle Bidirectional Off-Board Charger”, IEEE Transactions on Industrial Electronics,
vol. 61, no.12, pp. 6778-6784, 2014.
A5. Kesler, M., Özdemir, E., Kisacikoglu, M.C., Tolbert, L.M., “Power Converter-based Three-phase
Non-linear Load Emulator for Hardware Test-Bed System”, IEEE Transactions on Power Electronics, vol.
29, no.11, pp. 5806-5812, 2014.
A4.
Kesler, M., “A New Control Strategy for Three-Phase PWM Boost-Rectifier”, International
Review of Electrical Engineering-IREE, vol.7, no. 6, pp. 6014-6019, 2012.
A3.
Kesler, M., Özdemir, E., “Synchronous Reference Frame (SRF) Based Control Method for UPQC
under Unbalanced and Distorted Load Conditions”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 58,
no. 9, pp. 3967-3975, 2011.
A2.
Kesler, M., Özdemir, E., "Power Quality Improvement With UPQC In 3-Phase 4-Wire Systems”,
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi - Journal of The Faculty of Engineering and
Architecture of Gazi University, vol. 25, no. 4, pp.681-692, 2010.
A1.
Kesler, M., Özdemir, E., "Design and Implementation of Grid Based Harmonic Voltage Source",
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi - Journal of The Faculty of Engineering and
Architecture of Gazi University, vol. 25, no .4, pp.795-801, 2010.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler:
B10. Morkoç C., Önal Y., Kesler M., “DSP Based Embedded Code Generation for PMSM Using
Sliding Mode Controller”, 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and
Exposition, PEMC, Antalya, Turkey, 2014.
B9.
Hasar, Ş., Önal Y., Kesler, M., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsünde Güç
Kalitesi Analizi ve Değerlendirilmesi, 2rd International Symposium on Innovative Technologies in
Engineering and Science, pp.174-182, Karabuk, 18-20 Jun, 2014.
B8.
Çataloluk, H., Kesler M., “A Diagnostic Software Tool for Skin Diseases with Basic and
Weighted K-NN”, International Symposium on Innovations in Intelligent systems and Applications
(INISTA2012), pp.1-4, Trabzon, Türkiye, 2-4 July, 2012.
DR. METIN KESLER
5
B7.
M. Kesler, C. Karakuzu, U. Yüzgeç, “Güncel Sezgisel Arama Algoritmalarının Denetleyici
Parametrelerinin Optimizasyonunda Başarım Kıyaslaması”, 6th International Advanced Technologies
Symposium (IATS’11) Proceedings CD, vol 4, pp.281-286, Elazığ, Türkiye, 16-18 May, 2011.
B6.
Kesler, M., Özdemir, E., “A Novel Control Method for Unified Power Quality Conditioner
(UPQC) Under Non-Ideal Mains Voltage and Unbalanced Load Conditions”, 25th Annual IEEE Applied
Power Electronics Conference & Exposition, pp.374-379, Palm Springs, California, USA, 21-25 February,
2010.
B5.
Kesler, M., Özdemir, E., “Operation of Shunt Active Power Filter under Unbalanced and
Distorted Load Conditions”, ELECO 2009 6th International Conference on Electrical and Electronics
Engineering, pp.92-94, Bursa, Turkey, 5-8 November, 2009.
B4.
Kesler, M., Özdemir, E., "Simplified Control Method for Unified Power Quality Conditioner
(UPQC)", ICREPQ’09, International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Valencia,
Spain,15-17 April, 2009.
B3.
Ozdemir, E., Ucar, M., Kesler, M., Kale, M., “The Design and Implementation of a Shunt Active
Power Filter based on Source Current Measurement”, IEMDC 2007, The IEEE International Electric
Machines and Drives Conference, pp.608-613, Antalya, Turkey, 3-5 May, 2007.
B2.
Ozdemir, E., Ucar, M., Kesler, M., Kale, M., “A Simplified Control Algorithm for Shunt Active
Power Filter without Load and Filter Current Measurement", IECON'06, The 32nd Annual Conference of
the IEEE Industrial Electronics Society, pp.2599-2604, Paris, France, 7-10 November, 2006.
B1.
Kesler, M., Ucar, M., Ozdemir, E., “Rapid Prototyping of Real Time DSP Based Shunt Active
Power Filter using Automatic Embedded Code Generation”, 27. International PCIM Conference for
Power Electronics, Intelligent Motion and Power Quality, pp.763-767, Nurnberg, Germany, 2006.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1.
-
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1.
Kesler, M., Karabacak, M., Özdemir E. , “Genel Amaçlı Tristör Sürücü Eğitim Setinin Tasarımı
ve Uygulaması”, Otomasyon Dergisi, 225, 298-304, 2011.
DR. METIN KESLER
6
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E19. Önal Y., Kesler M. “Asenkron Motorun Boşta Çalışma Veriminin Arttırılması ve DSP Tabanlı
Uygulaması” V. Enerji Verimliliği Ve Kalitesi Sempozyumu, Sf. 103-107, 23-24 Kocaeli, Mayıs, 2013.
E18. C. Morkoç, M. Kesler, “PMSM Denetim Sisteminin Hızlı Modellenmesi ve DSP Gömülü
Kodlarının Otomatik Üretilmesi”, Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Sf. 5154, Bursa, 29 Kasım - 01 Aralık, 2012.
E17. Ç. Çiçekdemir, M. Kesler, C. Karakuzu, U. Yüzgeç, “Arm Mikrodenetleyici Tabanlı Bilkopter’in
9DOF ile Dengelenmesi”, Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Sf. 673-677,
Bursa, 29 Kasım - 01 Aralık, 2012.
E16. H.
Üçgün,
M.
Kesler,
U.
Yüzgeç,
C.
Karakuzu,
“Bilkopter için
GPRS
Tabanlı Navigasyon Uygulaması”, Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Sf.
542-546, Bursa, 29 Kasım - 01 Aralık, 2012.
E15. Y. Karamahooğuları, U. Yüzgeç, M. Kesler, C. Karakuzu, “Bilkopter’ in Web
Tabanlı Güzergâh Planlaması”, Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Sf. 547551, Bursa, 29 Kasım - 01 Aralık, 2012.
E14. N. Yalçın, S. Çakır, M. Kesler, N.Kazak,“Yerçekimsel Arama Algoritması ile PID Denetleç
Parametrelerinin Tespiti”, Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Sf. 725-729,
Bursa, 29 Kasım - 01 Aralık, 2012.
E13. C. Karakuzu, Ö. Yıldırım, U. Yüzgeç, M. Kesler, " ABC Algoritmasının PID Denetleç
Parametrelerinin Optimizasyonunda Kıyaslamalı Başarımı" ASYU 2012 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve
Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sf. 101-105, Trabzon, 3-4 Temmuz, 2012.
E12. G. Ekinci, M. Kesler, U. Yüzgeç, C. Karakuzu, "BİLKOPTER İnsansız Hava Aracının (İHA)
Tasarımı ve Kontrolü" ASYU 2012 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler
Kitabı, Sf. 89-93, Trabzon, 3-4 Temmuz, 2012.
E11. Kesler M., Özdemir, E., Karabacak, M., “Şebeke Gerilim ve Yük Akım Harmoniklerinin Birleşik
Güç Kalite Düzenleyicisi İle Düzeltilmesi”, EVK 2009, 3. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu,
Sf.291-296, Kocaeli, 21-22 Mayıs, 2009.
E10. Kesler M., Özdemir, E., “Bilgisayar ve DSP Destekli Harmonik Analiz Sistemi Geliştirilmesi ve
Birleşik Güç Kalite Düzenleyicisine Uygulanması”, EVK 2009, 3. Enerji Verimliliği ve Kalitesi
Sempozyumu, Sf.313-317, Kocaeli, 21-22 Mayıs, 2009.
E9.
Karabacak, M., Saraçoğlu, B., Eskikurt, H. İ., Kesler, M., “Harmonik Optimal Uzay Vektör Darbe
Genişlik Ayarı”, EVK 2009, 3. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, 3. Enerji Verimliliği ve
Kalitesi Sempozyumu, Sf.143-148, Kocaeli, 21-22 Mayıs, 2009.
DR. METIN KESLER
7
E8.
Kesler M., Sunan, M., “Düşük Maliyetli DSP Uygulama Geliştirme Kartının Tasarımı ve Güç
Sistemlerinde Harmonik Analizin Gerçekleştirilmesi”, ELECO 2008, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar
Mühendisliği Sempozyumu, Sf.311-315, Bursa, 26-30 Kasım, 2008.
E7.
Kesler, M., Özdemir, E., “Birleşik Güç Kalite Düzenleyicisi (UPQC) Denetim Algoritmasının
Geliştirilmesi ve PSIM Ortamında Simülasyonu”, ELECO 2008, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar
Mühendisliği Sempozyumu, Sf.301-305, Bursa, 26-30 Kasım, 2008.
E6.
Saraçoğlu, B., Karabacak, M., Kesler, M., “Asenkron Motorun Sinüzoidal Darbe Genişlik Ayar
İle Açık Çevrim Skaler Hız Denetimi Uygulaması”, TOK'08, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi,
Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Sf.803-808, İstanbul, 13-15 Kasım, 2008.
E5.
Kesler, M., Uçar, M., Özdemir, E., “Paralel Aktif Güç Filtresi İçin DSP Tabanlı Denetim
Algoritmasının Otomatik Gömülü Kod Üretimi İle Hızlı Prototiplendirilmesi”, ELECO 2006, Elektrik,
Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Sf.181-185, Bursa, 6-10 Aralık, 2006.
E4.
Uçar, M., Kesler, M., Özdemir, E., “DSP Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Tasarımı ve
Uygulanması”, ELECO 2006, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Sf.131-135,
Bursa, 6-10 Aralık, 2006.
E3.
Uçar, M., Kesler, M., Özdemir, E., “3-Fazlı 4-Telli Paralel Aktif Güç Filtresi ile Harmonik,
Reaktif Güç ve Nötr Akımı Kompanzasyonu”, EVK 2005, I. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu,
Sf.238-242, Kocaeli, 17-18 Mayıs, 2005.
E2.
Kesler, M., Uçar, M., Özdemir, E., “DSP ile Paralel Aktif Güç Filtresinin Kontrolü”, EVK 2005,
I. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Sf.243-247, Kocaeli, 17-18 Mayıs, 2005.
E1.
Uçar, M., Kesler, M., Özdemir, E., “DSP Kontrollü Paralel aktif güç filtresi ile Harmonik ve
Reaktif Güç Kompanzasyonu”, ELECO 2004, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği
Sempozyumu, Sf.210-214, Bursa, 8-12 Aralık, 2004.
DR. METIN KESLER
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
32
File Size
553 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content