close

Enter

Log in using OpenID

8 Takdir Edilen Degeri TL. Adedi 1

embedDownload
t
Ornek No: 25*
T.C.
AD ANA
14. ICRA DAIRESI
2014/14 TLMT.
TASINIRIN ACIK ARTIRMA ILANI
Asagida cins, miktarve dcgerleri yazih raallar satisa cikanlmis olup:
Birinci artirmamn asagida belirtilen giin, saat ve yerde yapilacagi ve o gun kiymetlerinin %50'sine istekli bulunmadlgl
taktirde, yinc asagida belirtilen giin, saat veayni yerde 2. artirmamn yapilarak satilacagi; sukadarki, artirma bedelinin malm tahmin
edilen degerinin %50'sini bulmasimn ve satis isteyenin alacagma ni9ham olan alacaklann toplammdan fazla olmasmin ve bundan
baska paraya cevirme ve paylann paylastirma giderlerini ge9mesinin sart oldugu; birinci artlrmadan on gun once baslamak uzere
artirma tarihinden onceki gun sonuna kadaresatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecegi, birinci artirmada
istekli bulunmadlgl takdirdc elektronik ortamda birinci artlrmadan sonraki besinci gunden baslamak uzere ikinci artirma gunundcn
onceki giin sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecegi, mahcuzun satis bedeli iizerinden asagida belirtilen oranda
KDV.'nin ahciya ait olacagi ve satis sartnamesinin icra dosyasmdan gorulcbilecegi; gideri verildigi takdirde sarmamenin bir
orneginin isteyene gonderilebilecegi; fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yaziii dosya numarasryla dairemize basvurrnalan ilan
olunur. 01/09/2014
Mehmet Suat OTER
Icra Miidur"YardimciE
IJhale Tarihi
: 01/10/2014 giinu, saat 11:00 - 11:10 arasi.
2Jhale Tarihi
: 16/10/2014 giinii, saat 11:00 - 11:10 arasi.
/
V
/
Ihale Yeri
: YEDiEMiNiMUHITTIN BILIR- YELJ^OBA METAL SANAYI SITESi,14-6 BLOK,461 19
SK.NO:32-SEYHAN/ADANA - null null / null
No
Takdir Edilen
Degeri TL.
Adedi
KDV
Cinsi (Maliiyeti ve Onemli Nitclikleri)
I
756,00
1
%18
2
375,00
30
%18
boru bag seklinde 26 lik 50 metre spiral boru
sartel sartel 3*50+25 nyy 28 metre
3
220,00
11
%18
boru 18 lik 100 metre spiral boru
4
1.350,00
9
%18
boru samil marka 40 lik 6. atii kangal boru
5
1.080,00
9
%18
boru samil marka 150 metre kangal boru 32 lik
6
1.008,00
148
%18
boru 1 8 lik markasiz kangal boru lOOmetre
7
846,00
47
%18
boru 14 luk lOOmetre kangal boru
8
858,00
39
%18
boru 26 lik 1 00 metre kangal boru
9
144,00
8
%18
boru 14 luk kangal boru lOOmetre
10
1.375,00
55
%18
boru aclat 14 luk mavi renkli yanmaz kangal boru 200 metre
11
2.080,00
40
%I8
boru 1 8 lik mavi renkli yanmaz kangal boru 200 metre
12
2.406,00
52
%18
boru 1 6 lik mavi renkli yanmaz kangal boru 200 metre
13
1.288,00
23
%18
boru 1 8 lik turuncu renkli 200 metre kangal boru
14
5.424,00
113
%18
boru 16 hk 200 metre turuncu renkli boru kangal boru
15
336,00
7
%18
boru 16 lik 200 metre mavi yanmaz kangal boru
16
576,00
8
%18
boru 16 hk 300 metre turuncu renkli kangal boru
17
4.032,00
84
%18
boru 1 6 hk mavi renkli yanrnaz kangal boru 200 metre
18
1.920,00
40
%18
boru 26 lik mavi renkli yanrnaz kangal boru 200 metre
19
J.I 80,00
59
%18
boru mutlusan turuncu renkli 100 metre kangal boru
20
468,00
6
%18
boru ate 1 8 lik 300 metre turuncu renkli kangal boru
21
2.544,00
53
%18
boru 16 lik mavi renkli 200 metre kangal boru
22
3.072,00
64
%18
boru 16 hk 200 metre rnavi renkli yanmaz kangal boru
23
1.080,00
45
%18
boru 18 lik 100 metre spiral boru
•
1.188,00
54
%18
boru 14 liik 100 metre spiral boru
25
728,00
11
%18
boru 26 Ilk 100 metre spiral boru
26
468,00
13
%18
boru mavi renkli 200 metre yanmaz boru
27
836,00
76
%18
t boru mutlusan ibareli 18 lik 50 metre spiral boru
28
264,00
22
%18
t boru mutlusan ibareli 1 6 lik 50 metre spiral boru
24
'
29
25,00
1
%18
boru 26 lik mutlusan ibareli 9elik spiriral boru 25 metre
30
250,00
5
%18
boru 19 luk yanmaz spiral boru 50 metre
31
1.200,00
6
%18
boru 26 lik mavi renkli yanmaz 200 metre kangal boru
32
1.440,00
12
%18
priz 5 met far elektr.teknolojileri ibareli priz (kutusu 12 ad.)
33
1.344,00
14
%18
priz 3 metre far elektrik teknolojileri ibareli u'clii priz
priz 2 metre far elektrik teknolojileri ibareli u^Hi pirz
34
864,00
12
%18
35
1.500,00
12
%18
36
900,00
6
%18
6 Paket isildak 60 ledli igildak
37
720,00
6
%18
buat ozkarakus ibareli kare buat mavi
38
745,00
1
%18
kablo 6'znur kablo 4*6 nym 149 metre
39
480,00
1
%18
kablo 3*35+16 nyy kablo 15 metre
40
858,00
1
%18
kablo 4*6 nym kablo 143 metre
41
336,00
1
%18
kablo 2*4 nhxmh kablo 24 metre
42
750,00
!
%18
kablo 5*6n2xh kablo 30 metre
43
432,00
1
%18
kablo 4*10 nyy kablo 24 metre
44
600,00
1
%18
kablo 5*4 n2xh 30 metre kablo
45
175,00
1
%18
kablo 3*25+16 nyy 7 metre
46
120,00
1
%18
polyester cetsan marka 60x40 polyester
47
100,00
1
%18
polyester cetsan marka 70x50 polyester
12 Paket armator 35 vat ralina armator
48
750,00
1
%18
bisiklet arora marka bisiklet
49
350,00
1
%18
forklift kirmizi renkli tckno lift marka cl forklift trans palet
50
350,00
10
%18
otomat chint marka Ixl6otomat
51
400,00
1
%18
KAP chint marka 4x40 karp
52
560,00
1
%18
kontaktor chint marka 12 amper kontaktor
53
390,00
6
%18
termik role chint 37-50 termik role
54
480,00
10
%18
termik role chint 0,63-1 termik role
55
468,00
13
%18
56
250,00
1
%18
57
240,00
12
%I8
projektor atlantis marka 1000 valt projektdr
58
700,00
20
%18
zaman saati kael astro 01 zaman saati
59
1.900,00
5
%18
5 Paket role kael marka zaman rolesi 2R30
60
280,00
20
%18
20 Paket ARMATOR coplet marka armator 8 valtlik
61
kontaktor sivic chint marka 220-50 kontaktor sivic
TMS chint marka 200 amper TMS
1.125,00
9
%18
9 Paket buat sari renkli 4 lu buat kalemesi
62
700,00
7
%18
7 Paket buat turuncu renkli 3 kutuplu buat kilamesi
63
1.225,00
7
%18
7 Paket buat kilamesi 5 kutuplu buat kilamesi
10
%18
armator 80 valt atlantis marka coplet armator
64
1.300,00
65
275,00
5
%18
armator 15 valthk atlantis coplet armator
66
540,00
18
%18
sent led hi 542 3 cipli sent led
67
660,00
1
%18
1 Koli projektor ACK 1X100 led projektor
68
375,00
1
%18
1 Koli telefon kutus cetsan marka 4 lii telefon kutusu
69
1.350,00
1
%18
1 Koli plastik buat cetsan 110x110 terma plastik buat
70
360,00
1
%18
1 Koli projektor atlantis marka 500 valthk projektor
71
250,00
1
%18
1 Koli pano cetsan marka 3x25 kombinasyon pano
72
644,00
1
%18
kablo 4x6 TTR 92 metre kablo
73
408,00
1
%18
kablo 5x4 MYM 51 metre kablo
74
140,00
I
%18
kablo 5x10 MYM 20 metre
75
75,00
1
%18
kablo 3x2,5 myy 25 metre kablo
rO
l
kablo 4x 1 6 mlt 23 metre kablo
76
414,00
1
%18
77
800,00
1
%18
kablo 2x2,5 nyy 200 metre kablo
78
576,00
1
%18
KABLO 3X70+35 16 metre kablo
79
1 .494,00
1
%18
kablo 4x6 nym 249 metre kablo
80
3.542,00
1
%18
kablo 7x2,5 lycy 253 metre kablo
81
1.392,00
1
%18
kablo 4x2,5 nyy 174 metre kablo
82
1.914,00
1
%18
kablo 4x6 nym 3 19 metre kablo
83
510,00
1
%18
kablo 3x1,5 NYY 255 metre kablo
84
258,00
1
%18
kablo 4x10 NYY 43 metre kablo
85
420,00
1
%18
kablo 5x2,5 NYY 70 metre kablo
86
228,00
1
%18
kablo 5x35 NYY 12 metre
87
252,00
1
%18
kablo 5x6 NYY 28 metre
88
1.404,00
1
%18
kablo 12x15 YIYCY 78 metre kablo
89
288,00
1
%18
kablo 5x10 nym 36 metre kablo
90
432,00
1
%18
kablo 4x6 MSXH 36 metre kablo
91
576,00
1
%18
kablo 1x50 nya 36 metre kablo
92
280,00
1
%18
kablo 1x35 NYA 20 metre kablo
93
574,00
1
%18
kablo 4x4 NYY 41 metre kablo
94
1.290,00
1
%18
kablo 2x25 NXMH 20 metre kablo
95
960,00
1
%18
kablo 4x6 NYM 160 metre kablo
96
208,00
1
%18
kablo 4x10 nyy 26 metre kablo
97
396,00
1
%18
98
396,00
1
%18
kablo 3x16+10 NYY metre kablo
99
836,00
1
%18
kablo 3x50+25 NYY 38 metre kablo
100
3.212,00
1
%18
kablo 5x6 NYM 292 metre kablo
101
320,00
1
%18
kablo 4x2,5 likNYY40 metre kablo
102
1.440,00
1
%18
kablo 3x1 6+ 10 NYY 80 metre kablo
103
500,00
1
%18
kablo 3x50+25-25 metre kablo
104
1 .300,00
100
%18
boru 26 hk samil marka du'z duvar borusu
105
3.312,00
144
%18
boru 1 8 lik samil marka duz duvar borusu
3 Koli balans 4x18 su mekanik balans
kablo 3x1 6+ 10 NYY 22 metre kablo
106
750,00
3
%18
107
900,00
3
%18
3 Koli balan 4x 1 8 su mekanik balans
108
360,00
3
%18
3 Koli armator gecem marka 2x1 8 etunj armator
109
44,00
1
%18
1 Koli balans gefcm marka 2x1 8 akarsu elektronik marka balans
110
360,00
1
%18
1 Koli plastik cetsan marka 250+195 termo plastik
111
2.400,00
10
%18
10 Koli armator gee. em marka 4x1 8 sivi alti armator
112
207,00
9
%18
9 Koli bua ozkarakus marka 15x15 kare buat mavi
113
2.400,00
15
%18
15 Koli buat ozkarakus marka 12x12 karebuat mavi renkli
114
240,00
1
%18
1 Koli buat ozkarakus marka 10x10 kare buat mavi
115
2.640,00
11
%18
11 Koli balans gecem marka 4x1 8 sivi alti mekanik balans
116
2.600,00
13
%18
13 Koli armator gecem marka 2x36 etanj armator
117
1.456,00
14
%18
14 Koli armator nursen marka 4060 armator
118
3.150,00
21
%18
2 1 Koli armator nursen marka 400 armator
119
2.040,00
17
%18
1 7 Koli armator nursen marka 4025 armator
120
2.240,00
14
%18
14 Koli armator nursen marka 4067 armator
121
2.160,00
15
%18
1 5 Koli armator nursen marka 4047 armator
122
2.880,00
18
%18
1 8 Koli armator nursen marka 4060 armator
123
3.450,00
33
%18
33 Koli otomat kutusu borusan marka 6 li otomat kutusu
124
1.650,00
11
%18
1 1 Koli otomat kutusu borsan marka 24 lu otomat kutusu
125
975,00
13
%18
1 3 Koli otomat kutusu cetsan marka 24 lu otomat kutusu
126
3.240,00
48
%18
48 Koli armator ge9em marka 1x36 terns armator
L
127
4.332,00
19
%18
19Koli otomat kusutu borsan marka 181i otomatkutusu
128
17.664,00
92
%18
92 Koli priz borsan marka 3 lu gurup priz
129
2.300,00
23
%18
23 Koli kutusu borsan 1-2 otomat kutusu
130
2.850,00
19
%18
19 Koli otomat kutusu borsan 3-4 otomat kusrusu
131
3.240,00
27
132
10.000,00
50
%18
50 Koli balans 13 valt mekanik balans
133
168,00
2
%18
2 Koli krose go9men 4 no fivili krose
27 Koli armator 400 valt metal hailnde armator
134
144,00
2
%18
2 Koli krope gc^men 3 no ?ivili krose
135
2.750,00
11
%18
1 1 Koli balans best 400 valt metal halinde balans
136
1.800,00
15
%18
15 Koli balans cata 400 valt mekanik balans
137
720,00
6
%18
6 Koli balans cata 400 valt mekanik balans
138
1.848,00
7
%18
7 Koli kit jupiter 150 valt metal halinde kit
139
600,00
5
%18
5 Koli balans cata 150 valt metal halinde balans
140
2.280,00
19
%18
1 9 Koli balans best 400 valt metal halinde balans
141
1,00
200
%18
200 Koli balans cat 1 3 valt mekanik balans
142
120,00
1
%18
1 Koli balans best 400 valt metal hailnde balans
143
200,00
1
%18
1 Koli balans cata 13 valt mekanik balans
144
144,00
4
%18
klavuz ertbay 15 metre 9elik klavuz
145
1.200,00
1
%18
1 Paket otomat monfeza otomat buasi
146
90,00
1
%18
avize knrmzi desenli krom sarkit avize
147
60,00
1
%18
avize krimi9zi desenli sarkit avize
148
120,00
1
%18
avize kristal tash knmizi buji duyulu avize
149
150,00
1
%18
avize kristal tash krern renkli sarkit avize
150
80,00
1
%18
avize siyah desenli styah fonlu sarkit avize
151
200,00
1
%18
avize kumandah kristal tash beyaz renkli simit avize
152
400,00
1
%18
avize bal renkli kapsul ampullu kumandall tepsi avize
153
500,00
1
%18
kristal boncuklu kapsul ampullu tepsi avize
154
400,00
1
%18
avize fume desenli kumandah kristal tash tepsi avize
155
400,00
1
%18
avize bal renkli kristal tash buji duyulu tepsi avize
156
300,00
1
%18
avize kristal tash kapsul ampullu tepsi avize
157
400,00
1
%18
avize kristal tash bal renkli buji duyulu kumandall tepsi avizc
158
450,00
1
%18
avize kristal tash mavi renkkapsul ampullu kumandah tepsi
159
400,00
1
%18
avize bal renkli kristal tash kapsul ampullu tepsi avize
160
500,00
2
%18
avize siyah renkli krom desenli tepsi avize
161
600,00
1
%18
avize bal renkli kristal tasli G12 duyulu tepsi avize
162
500,00
1
%18
avize bal renkli G 1 2 duyulu tepsi avize
163
900,00
1
%18
avizc bal renkli kristal tasli kapsul ampullu tepsi avize
164
350,00
1
%18
avize bal renkli kristal tash kapsul ampullu tepsi avize
165
300,00
1
%18
avize bal renkli kristal boncuklu kristal tash pover Icdli tcpsi a
166
500,00
1
%18
avize fume renkli kristal tash tepsi avize
167
800,00
1
%18
avizc altm sansi 6 kollubuji duyutu avize
168
300,00
1
%18
avize beyaz renkli kristal tash kumandah tepsi avize
169
300,00
1
%18
avize G 1 2 duyulu krom renkli tepsi avizc (camm biri kirik )
170
1.200,00
1
%18
avize kristal tash kristal boncuklu tepsi avize
171
550,00
1
%18
avize kristal tash G12 duyu.kapsul ampulu krom renk tepsi
172
300,00
1
%18
aviz kristal tash kapsiil ampullu kumandah tepsi avize
173
900,00
1
%18
avize beyaz renkli 6 kollu siyah desenli sarkit avize
174
900,00
1
%18
avize beyaz renkli kristal tash 6 kollubuji duyulu avize
175
1.000,00
1
%I8
avize 15 kollukristal tash nikelajh buji duyulu avize
176
1.000,00
1
%18
avize 20 kollu kristal tash nikelajh buji duyulu avize
111
1.000,00
1
%18
avize 8 kollu kristal tapli nikelajh buji duyulu avize
178
300,00
1
%18
avize kristal tash kapsu'l ampullu tepsi avize
17,9
180
200,00
1
%18
avize kristal tash kapsul ampullu tepsi avizc
250,00
1
%18
avize beyaz ahsap kapsul ampullu tepsi avize
181
250,00
1
%18
avize beyaz ahsap kapsul ampullu tepsi avize
182
250,00
1
%18
avize beyaz ahsap kapsu'l ampullu tepsi aviez
183
150,00
1
%18
avize tash beyaz renkli kapsul ampullu tepsi avize
avizef kristal tash kapsul ampullu kumandah tepsi avize
184
100,00
1
%18
185
250,00
1
%18
avize kristal tash kapsul ampullu kumandah tepsi avizc
386
300,00
1
%18
avize kristal tash kapsul ampullu kumandah tepsi avize
187
100,00
1
%18
avizie kristal tash kapsul ampullu tepsi avize
188
100,00
1
%18
avize kristal tash kapsul ampullu tepsi avize
189
300,00
1
%18
190
200,00
1
%18
avize beyaz renkli kristal tash kapsul ampullu tepsi avize
avize kristal tash bal renkli kapsul ampul ampullu tepsi
191
350,00
1
%18
avize kristal boncuklu kapsul ampullu kumandah tepsi aviez
192
200,00
1
%18
avize nikelajh kristal tash kapsul ampullu tepsi avize
193
900,00
1
%18
avize kristal boncuklu kapsul ampullu tepsi avize
194
150,00
1
%18
avize beyaz renkli kirstal tash kapsul ampullu tepsi avize
195
250,00
1
%18
avize kristal tash kristal boncuklu tepsi avize
196
50,00
1
%18
avize 1 adet altin sansi renkli sarkit normal duyulu avize
197
400,00
1
%18
avize 1 adet sarkit mat sari ve camh dort duyulu cam avize
198
400,00
1
%18
avize 1 adet sarkit mat sari ve camh puskulsuz dort duyulu
199
1.750,00
1
%18
avize 1 adet 8 duyulu altin sansi kristal camh avize
200
260,00
1
%18
avize 1 adet altin sari eskitme 3 duyulu beyaz camh avize
201
150,00
1
%18
avize 1 adet altin sansi renkli kristal camh tavan aplik avize
202
650,00
1
%18
avize 1 adet 5 duyulu altin sansi krsital bnocuklu tavan aplik
203
150,00
1
%18
avize 1 adet eskitme mat sari beyaz camh tavan aplik avize
204
550,00
1
%18
avize 1 adet 3 kollu mat sari buji duyulu cam avize
205
400,00
1
%18
avize 1 adet 3 kollu allm sansi kumandah kristal tash avize
206
450,00
1
%18
avize 1 adet alti kapsul ampullu altin sansi renkli avize
207
450,00
1
%18
1 Adet avize 1 adet giivercin sekilli kapsul ampullu bcyaz renkli
avize (1 tane giivercin cami eksik)
208
250,00
1
%18
avize 1 adet 3 kollu kristal tash nikalajh biju duyulu avize
209
250,00
1
%18
avize 1 adet beyaz renkli dekoratif sarkit avize (kenar kismmda
eziklik mevcut)
210
250,00
1
%18
avize 1 adet beyaz renkli dekoratif tul desenli avize
211
1 .000,00
1
%18
avize altin sansi kristal tash kapsul ampullu avize
212
400,00
1
%18
avizc altin sansi kapsul ampu'Ilu kristal tash silindirseklinde
213
450,00
I
%18
avize altin sansi kapsul ampullu kristal tash avize
214
1.200,00
1
%18
avize yuvarhk tash U camh kapsul ampullu seffaf beyaz renkli
tavan tepsi avize (1 adet cami kink)
215
1.000,00
1
%18
1 Adet avize yuvarlak tash U camh kapsul ampullubal renkli tavan
tepsi avize (12 adet yuvarlak topu eksik)
216
1.300,00
1
%18
avize kristal tash ci?ek camh kapsul ampullu oval tavan tepsi
aviez (4 topu eksik)
217
500,00
1
%18
avize ufleme camla dikdortgen 8 buji ampullu sarkit tepsi avize
fume renkli kumandah (5 optikonlu ufleme cami eksik)
218
800,00
1
%18
avize kristal tash yumurta camh 6 buji duyulu tavan tepsi fume
renkli (2 adet kristal tasi eksik)
219
1.000,00
1
%18
avize kristal tash kapsul ampullu 3 kath nikalaj tavan tepsi
kumandah
220
600,00
1
% 18
avize kristal tash kapsul ampullu kirmizi seritli tavan tepsi av(kup
taslarinda cksikler mevcut)
221
1.100,00
1
%18
avize kristal tash kapsul ampullu led isikh tavan tepsi avize
222
500,00
1
%18
avize kristal iitash osmanh tugrasckilli led isikli kapsul ampullu
kumandah tavan tepsi avize(3 adet kristal tasi eksik)
1
223
700,00
1
%18
avize kristal tasll Voptikonlu led isikh kapsul ampullu kumandall
tavan tepsi bal kenkli avize
224
900,00
1
%18
avize kristal boncuk descnli kapsul ampullu kumandall bal renkli
tavan yonca tepsi avizc
225
200,00
1
%18
avize sapka camli led isikh kumandall buji duyulu tavan tepsi bal
beyaz renkli avize
226
500,00
1
%18
avize kristal tasli 9icek camli kapsul ampullu kumandall tavan tepsi
bal beyaz seffaf renkli avioze
227
500,00
1
%18
avize kristal tasli iifleme camli kapsul ampiillu kumandall tavan
tepsi bal seffaf renkli avize (1 adet u'flcme cami eksik)
228
1.000,00
1
%18
avize kristal tasli iifleme camli kapsul ampullu tavan tepsi bal
seffaf renkli avize (2 adet kiil tasi eksik)
229
600,00
1
%18
avize kristal tasli yaprak camli poverledli sarkit dikdortgen tepsi
avize (2 adet kristal tasi eksik)
230
1.000,00
1
%18
avize kristal tasli cubuk desenli kapsul ampullu dikdortgen sarkit
tepsi avize (3 kristal tasi eksik)
231
650,00
1
%I8
avize kristal tasli cubuk desenli kumandall led isikli kapsul
ampullu tavan tepsi avize
232
900,00
1
%18
avize kristal tasli 9ubuk desenli kumandall led isiikli kapsul
ampullu tavan tepsi avize
233
400,00
1
%18
avize kristal camli kapsul ampullu sarkit avize
234
600,00
1
%18
avize kristal tasli kapsul ampullu tavan sarkit altin sansi renkli
235
700,00
1
%I8
avize kristal tasli cubuk desenli poverledli tavan tepsi avize
236
600,00
1
%18
avize kristal tasli buji duyulu sarkit avize
237
800,00
1
%18
avize kristal tasli kumandall boncuk suslemeli sarkit tepsi kapsul
ampul pover ledli avizc
238
600,00
1
%18
avize kristal tasli kapsul ampullu led isikh kumandall tavan tepsi
avize (1 adet kristal tasi eksik)
239
1.300,00
1
%18
avize kristal tasli yaprak desenli kapsul ampullu tavan tepsi seffaf
240
650,00
1
%18
avize kristal tasli S nikalajli kapsul ampullu tavan tepsi
241
400,00
1
%18
avize kristal tasli kapsul ampullu kumandall tavan tepsi avize
242
450,00
1
%18
avizc altm sarisi kapsul kapsul ampullu krislal tasli avize
243
650,00
1
%18
avize altin sansi kapsul ampullu kristal tasli avize
244
450,00
1
%18
avize kapsul ampullu fume renkli nikalaj li avize
245
600,00
1
%18
avize altin sarisi kristal tasli buji ampullu avize
246
600,00
1
%18
avize altin sansi renkli kristal camli buji duyulu
247
1.000,00
1
%18
avize nikalajli kapsul ampullu kristal tasli sarkit
248
500,00
1
%18
avize nikalajli 5 kollu buji duyulu kristal tasli
249
700,00
1
%18
avize nikalajli 7 duyulu zincir desenli buji duyulu
250
300,00
1
%18
avize 5 kollu nikalajli kristal camli buji duyulu ampullu
251
850,00
1
%I8
avize nikalajli 6 duyulu nikalaj boncuklu buji duyulu avize
252
250,00
1
%18
avize kapsul ampullu kristal camli sarkit avicz (ta$i eksik)
253
950,00
1
%18
avize nikalajli 5 kollu kapsul ampullu kristal avize
254
900,00
1
%18
avize nikalajli kapsul ampullu tepsi avize
255
750,00
1
%18
avize nikalajli 6 kollu kapsul ampullu tepsi avize
256
1 .000,00
1
%18
avize beyaz renkli dunya seklindc balonlu sarkit avize
257
1.100,00
1
%18
avize bakir renkli dunya seklinde balonlu normal duyulu avize
258
400,00
1
%18
avize beyaz renkli 12 camli mantar seklinde avize
1.400,00
1
259
avize ahsap desenli kristal eskitme buji duyulu avize
1
260
2.600,00
1
%18
avize mat san renkli kapsul ampullu mantar seklinde avize
(cammda kink mevcut)
avize 3 kollu altin sarisi kristal tash avize
261
200,00
1
%18
262
800,00
1
%18
263
450,00
1
%18
avize kapsul ampullu beyaz renkli guvercinli avize (tasi eksik)
264
800,00
1
%18
avize kapsul ampullu beyaz renkli guvercinli avize
265
350,00
1
%18
avize altm sansi renkli kristal camh avize
266
900,00
1
%18
avize altin sansi renkli kristal tash aviez
267
500,00
1
%18
avize beyaz renkli T5 dekoratif avize
268
350,00
1
%18
avize nikalajll T5 dekoratif avize
269
250,00
1
%18
avize dekoratif 2'li krem renkli avize
270
450,00
1
%18
avize dekoratif T5 2'li krem renkli avize
271
300,00
1
%18
avize dekoratif 5 toplu nikalajll kapsul ampullu
272
250,00
1
%18
avize dekoratif nikalajll kapsul ampullu avize
t avize dekoratif nikalajll kapsulampullu degisikboy ve ebatlarda
ve degisik desenlerde
avize 6 kollu ahsep desenli sarklt buji duyulu avize (bir cami lank
bir cami eksik)
273
4.700,00
17
%18
274
850,00
1
%18
275
850,00
1
%18
avize kristal camh fume beyaz renkli tepsi
avize beyaz camli kristal tepsi avize
avize kristal tasli camh tepsi bay beyaz kansimli
276
900,00
1
%18
111
900,00
1
%18
avize bal renkli camh kristal tepsi avize
278
1.200,00
1
%18
avize kristal tash tepsi avize
279
700,00
1
%18
avize kristal tash tepsi buji duyulu tepsi avize
280
850,00
1
%18
avize fume beyaz tash sarklt avize
281
200,00
1
%18
avize kapsul ampullu kristal camli tepsi avize
282
500,00
1
%18
avize kumandah kapsul ampullu kristal camli tepsi avize
283
550,00
1
%18
avize kumandah kapsul ampullu kristal camh avize
284
600,00
1
%18
kristal tash camli sarklt tepsi avize (taslarmdan bazilan eksik)
285
650,00
1
%18
avize beyaz desenli kapsul ampullu kristal tepsi a\-ize
286
500,00
1
%18
kristal camli kapsul ampullu tepsi zvize (taslarmdan bazilan kink)
287
1.100,00
1
%18
avize bal renkli krsital camli sarklt tepsi avize
288
850,00
1
%18
avize bal renkli kristal camli buji duyulu tepsi avize
289
1.100,00
2
%18
avize beyaz ve bal reukli kristal camh kapsul ampullu avize
290
400,00
1
%18
avize bal renkli kristal camli kapsul ampullu avize
291
400,00
1
%18
avize 5 kollu bal renkli kapsul ampullu kristal avize
292
600,00
1
%18
avize 3 toplu kristal camli kapsul ampullu avize
293
800,00
1
%18
avize kapsul ampullu kumandah kristal camh tepsi avize
avize kristal camli kristal desenli avize
294
800,00
1
%18
295
700,00
1
%18
avize kapsul ampullu kristal tash kumandah tepsi avize (tasi eksik)
296
650,00
1
%18
avize kristal tash kapsul ampullu tepsi avize (tasi eksik)
297
400,00
1
%18
298
500,00
1
%18
bal renkli kristal camh kristal desenli kapsul ampullu tepsi avize
299
800,00
1
%18
avize kristal camh kristal desenli sarklt avize
avize kristal. tash kapsul ampullu beyaz camli tepsi avize
300
600,00
1
%18
avize kristal camh kapsul ampullu sarklt avize
301
500,00
1
%18
avize kristal camh kapsul ampullu beyaz desenli tepsi avize
302
500,00
1
%18
avize kristal camli kapsul ampullu fume desenli tepsi avize (4 adet
topu eksik)
303
500,00
1
%18
avize kumandah kapsul ampullu cicektesenli tepsi avize (4 adet
cammda eksiklik mevcut)
\4
b»
avize kristal camk kapsul 9i9ek desenli tepsi aviez
400,00
1
%18
305
800,00
1
%18
avize kristal camh kapsul ampullu bal ve beyaz gul desenli tepsi
avize (1 adet tasi eksik)
306
400,00
1
%18
avize kristal camli kristal desenli bal renkli kapsul ampullu
kumandah tepsi avize
307
650,00
1
%18
aviez bal renkli kristal camli led isikk tepsi avize
308
800,00
1
%18
avize kristal camh bal renkli kapsul ampullu tepsi avize
309
1.050,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu altin sansi cam renkli kristal task buji duyulu
310
947,00
1
%18
avize 1 adet 8 kollu altin sansi renkli kristal task buji duyulu avize
311
950,00
1
%J8
avize 1 adet 6 kollu mat sari renkli kristal task buji duyulu avize
312
1.228,00
1
%1S
avize 1 adet 5 kollu seffaf altin sansi renkli cam buji duyulu avize
313
1.063,00
1
%18
avize 1 adet kapsul ampullu led ipikk kumandak kristal avize
314
300,00
1
%18
avize 1 adet seffaf camli 6 kollu buji duyulu avize (govde
cammda catlakmevcut)
315
758,00
1
%18
avize 1 adet 3 kollu abajurlu beyaz metalik gri normalduyulu avize
316
860,00
1
%18
avize 1 adet 12 kollu seffaf camli buji duyulu avize
317
1.028,00
1
%18
avize 1 adet 10 kollu altin sansi renkli camli buji duyulu
31S
819,00
1
%18
avize 1 adet 8 kollu bal renkli buji duyulu cam avize
319
1.949,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu giil desenli altin renkli kristal buji duyulu cam
320
330,00
1
%18
avize 1 adet 5 kollu buji duyulu kristal camli avize
321
1.063,00
1
%18
avize 1 adet 6kollu kristal camli bal seffaf renkli avize
322
225,00
1
%18
avize 1 adet 3 kollu gobekli sampanya renkli buji duyulu avize
323
400,00
1
%18
avize 1 adet 5 kollu beyaz camli gobekk" buji duyulu cam avize
324
1.020,00
1
%18
avize 1 adet 8 kollu ahsaq desenli kahverengi renkli normal
duyulu camk avize
325
1.950,00
1
%18
avize 1 adet 8 kollu ahsap desenli eksiltme renkli buji duyulu
kristal camli avize
326
1.320,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu absap desenli eskitme renkli buji duyulu kristal
327
1.063,00
1
%18
avize 1 adet 8 kollu eskitme ahsap desenk kristal camli buji duyulu
328
1.860,00
1
%18
a\"ize 1 adet 8 kollu ahsap desenli eskitme kristal camli buji duyulu
329
1.360,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu eskitme buji duyulu desenli kristal camli avize
330
1.620,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu bal renkli buji duyulu desenk' kristal camli
331
1.118,00
1
%18
avize 1 adet 5 kollu beyaz ve bal renkli kristal duyulu avize
332
950,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu mat renkli kristal camh buji duyulu avize
333
1.328,00
1
%I8
1 adet 6 kollu ahsep desenli eskitme mat kristal avize (bir tasi eksik)
334
505,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu desenli kahverengi renkli buji duyulu camh
335
330,00
1
%18
avize 1 adet 3 kollu desenli kahverengi renkli buji duyulu camli
336
423,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu normal duyulu krem renkli camli avize
337
676,00
1
%18
avize 1 adet S kollu fume renkli normal duyulu camh avize
33S
515,00
1
%18
avize 1 adet 8 kollu futme renkli normal duyulu camli avize (2
adet cami eksik)
339
423,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu fume renkli normal duyulu camli avize
340
420,00
1
%18
avize 1 ad.6 kollu ahsap desenl.skitme kristal camil normal duyulu
341
950,00
1
%18
avize 1 adet 5 kollu bal ve seffaf renkli buji duyulu kristal avize
342
1.500,00
1
%18
avize 1 adet 12 kollu murdiin renkli kristal camli buji duyulu avize
343
711,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu bal renkli kristal buji duyulu avize
344
1.060,00
1
%18
avize 1 adet S kollu fume renkli camk kristal camli buji duyulu
345
1.425,00
1
%18
346
860,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu fume renkli buji duyulu kristal camli avize
347
974,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu nikelaj kristal camh buji duyulu avize
avize 1 adet 8 kollu fume renkli kristal camli buji duyulu avize
1
avize 1 ad.6 kollu nikalaj ve kristal kirrnizi camll buji duyulu avize
1
%18
1.228,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu nikalaj bal kristal desenli buji duyulu kristal
350
889,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu nikalaj ve kristal camli sari renkli buji duyulu
351
618,00
1
%18
1 Adet avize 1 adet 6 kollu nikalaj kirmizi ve siyah renk kansimh
buji duyulu avize
352
997,00
1
%1S
avize 1 adet 6 kollu nikalaj ve siyah beyaz kansimh kristal camll
buji duyulu avize
353
250,00
1
%18
1 Adet avize 1 adet 3 kollu beyaz tu'l desenli buji duyulu avize
354
618,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu nikalaj kirmizi ve siyah renk kansimh buji
duyulu a's-ize
355
860,00
1
%18
avize 1 2 kollu fume renkli kristal camli buji duyulu avize
356
860,00
1
%18
avize 1 adet 12 kollu fume renkli kristal camli buji duyulu avize
357
960,00
1
%18
avize 1 adet 8 kollu bal renkli seffaf camli kristal buji duyulu avize
358
1.320,00
1
%18
avize 1 adet 8 kollu fume ve seffaf renkli kristal camli buji duyulu
359
1.130,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu bal ve seffaf renkli kristal camli buji duyulu
360
720,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu kristal camli ve kristal boncuklunikalaj buji
duyulu avize
361
955,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu nikalaj ve kristal camli buji duyulu avize
362
1.065,00
1
%18
avize 1 adet 16kkollukapsul ampullu beyaz nikalajh avize (
taslannda ve toplarrnda 9 adet tasi eksik)
363
925,00
1
%18
avize 1 adet 8 kollu bal renkli camli buji duyulu kristal avize
364
1.115,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu bal ve seffaf beyaz kansunh kristal buji
duyulu avize
365
720,00
1
%18
avize 1 adet 12 kollu beyaz kristal buji duyulu avize
366
920,00
1
%18
arae 1 adet 6 kollu beyaz kristal camli buji duyulu avize
367
650,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollubeyaz renkli buji duyulu cam avize
368
850,00
1
%18
AVIZE 1 adet 8 kollu beyaz renkli buji duyulu cam avize
369
900,00
1
%18
avize 1 adet 8 kollu altin sansi renrkli kristal camli avize
370
650,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu altrn sarisi renkli kristal camsiz buji duyulu
371
850,00
1
%18
avize 1 adet 8 kollu altin sansi renkli kristal buji duyulu camsiz
372
600,00
1
%18
avize 1 adet 6 kollu altin sansi renkli kristal camsiz buji duyulu
373
1.750,00
1
%18
avize 1 adet 8 kollu mat sari renkli kristal camli buji duyulu
374
300,00
1
%18
avize 1 adet 3 kollu altin sansi renkli buji duyulu cam avize
375
300,00
1
%18
avize 1 adet 3 kollu normal duyulu altin sansi renkli sarkit avize
376
90,00
1
%18
avize 1 adeteskirme sarkit krom normal duyulu avize
377
90,00
1
%18
avize 1 adet altin sansi normal duyulu sarkit krom avize
378
140,00
1
%18
avize 1 adet altin sansi renkli boncuklu sarkit normal duyulu avize
1
%18
avize kristal camli gul desenli bal renkli kapsul ampullu tepsi avize
347S
513,00
349
379
850,00
380
900,00
1
%18
avize kristal camli kapsul ampullu kumandah bal renkli kapsul
381
900,00
1
%18
avize kristal camli kapsul ampullu kumandah bal renkli
382
800,00
1
%18
avize kristal camll kapsul ampullu kumandali sarkit bal renkli avize
383
900,00
1
%18
avize kristal tasli kapsul ampullu kumandah sarkit bal renkli tepsi
384
2.000,00
1
%18
avize kristal tash kapsul ampullu kumandali tavan bal renkli tavan
tepsi avize
385
750,00
1
%18
a-s-ize kristal tash kapsul ampullu' kapsul ampullu yonca acamh
kumandah tavan tepsi avize
386
1.800,00
1
%18
avize kristal amh tash kapsul ampullu kumandali bal renkli tavan
tepsi avize
387
900,00
1
%18
avize ufleme tash kapsul ampullu bal renkli kumandah tavan tepsi
388
1.000,00
1
%18
avize kristal tash kapsul ampullu bal renkli kumandah tavan tepsi
389
1.000,00
1
%18
avize kristal Utash kapsul ampullu kumandah bal renkli tavan
tepsi aviez
\0
391
avize kristal tash V camh bal beyaz renkli kumandah 7 duyulu
tavan tepsi avize
1.000,00
1
%18
40,00
1
%18
avize 3 toplubeyaz renkli sarkit avize
392
50,00
1
%1S
avize 2toplu siyah desenli sarkit avize
393
30,00
1
%18
avize 2 tash beyaz renkli buji duyulu sarkit avize
394
50,00
1
%18
avize 3 toplu beyaz renkli sarkit avize
395
60,00
1
%18
avize giimup renkli kapsul ampullu sarkit avize
396
50,00
1
%18
aviez 3 toplu krem renkli buji duyulu avize (taslari eksik)
avize 3 toplubeyaz renkli sarkit avize
397
40,00
1
%18
398
40,00
1
%18
avize 3 toplu siyah renkli sarkit avize
399
200,00
1
%18
avize kristal camh altin renkli kapsul ampullu sarkit avize
400
80,00
1
%18
avize fume renkli nikelajh sarkit avize
401
90,00
1
%18
avize 3 toplu beyaz renkli sarkit aviez
402
60,00
1
%18
avize beyaz desenli siyah fonlu sarkit avize
403
30,00
1
%18
avize kristal tash kinruzi sarkit a\Tze
avize balar desenli sarkit avize
404
50,00
1
%18
405
30,00
1
%18
avize krem renkli sarkit avize
406
20,00
1
%18
avize beyaz renkli sarkit avize
407
30,00
1
%18
aviez beyaz renkli desenli kollu sarkit avize
408
30,00
1
%18
avize krem renkli sarkit avize
409
40,00
1
%18
avize leopar desenli sarkit avize
410
30,00
1
%18
avize beyaz desenli sarkit avize
411
50,00
1
%18
avize 3 toplu beyaz renkli nikelajh sarkit avize
412
40,00
1
%18
avize 3 kollu leopar desenli sarkit avize
413
20,00
1
%18
avize beyaz sarkit avize
414
40,00
1
%18
avize beyaz renkli siyah kollu sarkit avize
415
30,00
1
%18
avize beyaz desenli sarkit avize
416
40,00
1
%18
avize balar desenli sarkit avize
%18
avize elma sarkit avize
%18
avize kirmizi zar avize
430
50,00
431
1.100,00
:
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
432
650,00
433
434
417
30,00
418
10,00
419
10,00
420
10,00
421
120,00
422
75,00
423
150,00
424
60,00
425
50,00
426
60,00
427
150,00
428
80,00
429
50,00
%18
avize siyah zar avize
%18
avize krem zar avize
%18
avize 8 kollu kristal tash avize
%18
avize 3 toplu beyaz desenli sarkit avize
%18
avize kristal tash kollu sarkit avize
%18
avize bom desenli sarkit avize
%18
avize krem desenli sarkit avize
%18
avize bal renkli kristal tash sarkit avize
%18
avize kristal tash gumus desenli sarkit avize
%18
avize kristal camh fume renkli sarkit avize
%18
avize krem tash sarkit siyah avize
%18
avize krem tash sarkit siyah avize
%18
avize kristal tash kugu islemeli sarkit tepsi pover ledli kapsul
ampullu kumandall avize
i
%18
avize kristal tash pover led isikh kapsul ampullu kumandah sarkit
dtepsi avize
650,00
i
%18
avize kristal tash optikon suslemelipover ledli kapsul ampullu
kumandall sarkit tepsi avize
700,00
i
%18
avize kristal yaprak cam suslemeli led isikh kapsul ampullu
kumandah tavan tepsi avize
'
435
650,00
1
%18
avize osmanll tugrak kristal task sapka cam suslemeli led isikh
kapsul ampullu tavan tepsi a\ize
436
600,00
1
%1S
avize kristal task optikum ve yaprak suslemeli led isikli kapsul
ampullu tavan tepsi avize
437
400,00
1
%18
avize kristal boncuk suslemeli ?anak ampullu tavan tepsi avize
438
800,00
1
%18
avize kristal task kapsul ampullu sarkit avize
439
500,00
1
%18
aviez kristal task kampus ampullusarkit 9emberavize
1
%18
avize kristal task 9ubuk ve boncauk suslemeli kapsul ampullu
pover ledli Icumandah sarkit tepsi avize
440
1.100,00
441
300,00
1
%18
442
300,00
1
%18
avize kristal tapk kristal desenli kapsul ampullusarkit avize
avize 4 kollu kristal task nikelajk buji duyulu avize
443
150,00
1
%18
a\-ize kristal task nikelajk gill desenli sarkit avize
444
200,00
1
%18
aNize kristal task bal renkli kapsul ampullu sarkit avize
445
250,00
1
%18
avize kristal tash desenli kumandak sarkit avize
446
250,00
1
%18
avize kristal task bal renkli buji duyulu avize
447
200,00
1
%18
avize beyaz yaprak desenli altin snsi kapsul ampullu avize
448
50,00
1
%18
a\Tze beyaz camli sarkit avize
449
250,00
1
%18
avize kristal camk 6 kollu balve seffaf renkli sarkit avize
450
80,00
1
%1S
avize ahsap desenli normal duyul sarkit avize
451
30,00
1
%18
avize bal renkli sarkit avize
452
30,00
1
%18
avize bal renkli task sarkit avize
453
50,00
1
%18
avize bal renkli kristal task sarkit avize
454
70,00
1
%18
avize beyaz renkli beyaz camk eskitme sarkit avize
455
50,00
1
%18
avize bakirrenkk bakir desenli sarkit avize
456
10,00
1
%18
avize fume renkli sarkit avize
457
50,00
1
%18
avize beyaz renkli nikelajh sarkit avize
458
50,00
1
%18
avize ahsap desenli asansor avize
459
30,00
1
%18
avize nikelajk iki kollu sarkit avize
460
30,00
1
%18
avize gumus renkli gumus desenli sarkit avize
461
50,00
1
%18
avize nikelajk 4 kollu sarkit avize
462
50,00
1
%18
avize bakir renkli bakir desenli sarkit avize
463
30,00
1
%18
avize beyaz camk sarkit avize
464
40,00
1
%18
465
50,00
1
%18
avize 3 kollu normal duyulu sarkit avize
466
10,00
1
%18
avize beyaz camh normal duyulu sarkit avize
467
15,00
1
%1S
avize beyaz camk sarkit avize
nikelajlibuji duyulu sarkit avize
468
20,00
1
%18
avize beyaz camk kahverengi desenli sarkit avize
469
200,00
1
%18
avize kristal camli fume renkli 6 kollu kristal avize (camlan eksik)
470
15,00
1
%18
avize parlakkrem sarkit avize
471
80,00
1
%18
avize 2 toplu krem renkli sarkit avize
472
40,00
1
%18
avize krem renkli normal duyulu avize
473
90,00
1
%18
avize 3 kollu krem renkli buji duyulu avize
474
60,00
1
%18
475
80,00
1
%18
476
50,00
1
%18
avize 3 toplu krom renkli buji duyulu sarkit avize
477
50,00
1
%18
avize siyah tonlukrom task sarkit avize
a'S'ize uc kollu beyaz renkli sarkit avize
avize nikelajk krom renkk'4 toplu buji duyulu avize
478
70,00
7
%18
kablo klavuzu 15 metrelik celik kablo klavuzu
479
850,00
85
%18
t kablo klavuzu 20 metrelik 9elikkablo klavuzu
480
40,00
4
%18
kablo klavuzu 10 roetrelik celik kablo klavuzu
481
320,00
10
%18
t kablo klavuzu 30 metrelik PVCkaph celik spiral kablo klavuzu
482
440,00
55
%18
kapi otomatigi veel marka 12 voltluk butonlu kapi otomatigi
4S3
432,00
IS
%18
ISKoli tekfezscnheisder marka 18*12 25 amperliktekfez 1*25
484
1.500,00
50
%18
kontektor 38 amperlik flash marka kontektor
485
440,00
22
%18
dekoratif fan catamarka 150 mm'lik dekoratif fan
4S6
120,00
120
%18
kablo bandi pvc tabe siyah renkli 50 mm'lik kablo bandi
487
696,00
29
%18
sigorta Schneider marka 1*10 araper sigorta
488
450,00
18
%18
1 8 Paket erkek fis Ay-ka marka toprakli erkek fis
489
370,00
37
%18
aspirator 100'liikbanyo aspiratdru
490
850,00
34
%18
34 Paket klomes 2 numara srra klames
491
816,00
68
%18
t banyo fani 120'lik banyo fani
492
200,00
8
%18
8 Paket tavan duy tavan duy
493
60,00
6
%18
6 Paket priz nemliyer kapali kapakk priz
494
520,00
52
%18
52 Paket dubeldiibel
495
950,00
95
%18
95 Paket lamba dekoratif bahce aydinlatma lambasi
496
169,00
13
%18
497
250,00
100
%18
49S
480,00
48
%18
lamba dekoratif bahce aydmlatma lambasi
499
1.025,00
41
%18
klames veel marka 2 numara srra klames
aspirator 160'likni-sa marka banyo aspiratoru
aspirator 120'lik guclu marka banyo aspiratoru
fan200'luk Ni-sa marka fan
armator Gold marka spot armator
500
384,00
32
%18
501
200,00
20
%18
502
200,00
20
%18
aspirator 100'luk gu9lu marka banyo aspiratoru
503
450,00
3
%18
led serit ligtex marka slikonlu 1 00 metre led sent
504
600,00
24
%18
erkek fis toprakli biyikh marka erkek fis 24*50
505
2.250,00
90
%18
dedektor mavi gart marka dogalgaz dedektoni
506
30,00
2
%18
aspirator nisa marka 25'Iik baca tipi aspirator
5 Paket aspirator nisa amrka 20'lik baca tipi aspirator
507
50,00
5
%18
508
100,00
10
%18
3
%18
10 Paket aspirator 120'lik mutfak aspiratoru
aspirator 30'Iuk baca aspiratoru
509
45,00
510
420,00
511
525,00
35
%18
35 Paket pri simon marka toprakli priz
512
190,00
38
%18
38 Paket serceve simon marka tekli serceve
513
100,00
20
%18
20 Paket $er$eve simon marka3'lu 9er9eve
8 Paket buton simon marka buton
4 Paket priz simon marka tv prizi
28 Paket anahtar simon marka adi anahtar
28
514
120,00
8
%18
515
60,00
4
%18
516
270,00
18
%18
ISKoli komitator anahtar simon marka komitator anahtar 18*10
517
75,00
5
%18
5 Paket priz simon marka entemet prizi
518
230,00
46
%18
uzatma-seyyar 2'li 2metrelik uzatma-seyyar
519
144,00
24
%18
uzatma-seyyar 5 metrelik 2'li uzatma seyyar
%18
uzatma seyyar 4'lii 3 metrelik uzatma seyyar
%18
21 Koli klames guclu marka3 numara srra klames
520
630,00
84
521
1.050,00
21
r
522
400,00
16
%18
523
750,00
29
%18
16 Koli erkek fis Ay-ka marka krnlmaz erkek fis
disi fis ayka marka kinlmaz disi fis
524
560,00
48
%18
48 Koli adi anahtar snchidermarka adi anahtar
525
345,00
23
% 18
23 Paket priz plast rnarka nemliyer kapakli priz
526
240,00
12
%18
komitator anahtar gu9lu marka komitator anahtar
527
90,00
90
%18
zil ayarh telefon zili
528
640,00
32
%18
armator gecem marka siva ustu anahtar
529
190,00
19
%18
aspirator 150'lik nisa marka aspirator
530
150,00
30
%18
30 Kilogram kablo muhtelif hurda kablo
531
40,00
4
%18
aplik nursen marka duvar aplik
532
200,00
10
%18
pano 4 seyyarh siva alti 539 pano
533
100,00
5
%18
pano 4 seyyarh sivaiistu 539 pano
534
80,00
8
%18
priz fahider marka tu prizi
535
80,00
8
%I8
anahtar scniader marka adi anahtar
536
180,00
18
%18
alci pano meno faze sayacli siva al?! pano
537
20,00
2
%18
pano trifaze pano sayaf (eski ikili)
538
200,00
1
%18
panose9el marka ayagh sayacli sac pano
pano 1 trifoze sayac panosu
539
160,00
16
%18
540
180,00
18
%18
pano trifoze sayac panosu
541
120,00
6
%18
armator forver marka armator
542
20,00
2
%18
pano 20*30 539 pano
543
140,00
3
%18
pano 30*50*30 539 pano
544
40,00
4
%18
armator farvel marka 2'Ii armator
545
100,00
100
%18
spot lamba zine marka spot lamba
546
150,00
150
%18
priz aksu marka sabitiiclu priz
547
100,00
2
%18
aspirator nisa marka 50 cm'lik aspirator
548
150,00
10
%18
anahtar simon marka adi anahtar
549
100,00
2
%18
aspirator nisa marka 50 cm'lik
550
40,00
20
%18
551
60,00
30
%18
9cr9eve simon marka tekli 9cr9eve
9er9eve simon marka 3'lii 9er9eve
552
90,00
6
%18
balast pamir elektronik balast
553
680,00
68
%18
kablo klavuzu 10 metrelik plastik klavuz
554
50,00
2
%18
2 Pakct asma duy cctsan marka asma duy
555
100,00
5
%18
5 Paket rekor pano dpi rekor
556
50,00
6
%18
6 Paket sigorta chit marka bi9akli sigorta
557
35,00
1
%18
1 Paket multimetre entes marka multimetre
558
80,00
8
%18
priz scnhidcr marka pano tipi 32 amperHk priz
559
75,00
1
%18
tms chit marka 1325 amper TM§
560
160,00
4
%18
4 Paket otomat chit marka trifaze otomat
561
300,00
99
%18
gaz dedektorii gaz dedektorii
562
240,00
6
%18
6 Paket dagitim unitesi feta marka 4kutuplu dagitim unites!
563
50,00
100
%18
erkek fis toprakli erkek fis
564
2.175,00
87
%18
565
1.500,00
300
%18
566
70,00
14
%18
567
80,00
16
%18
aplik pamir tepe marka loke aplik
kosebent 2 metre uzunlugunda galvanizli topraklama kosebent
kosebent 1 metre uzunlugunda galvanizli topraklama kosebent
armator parnir tepe marka glop armator
568
80,00
8
%18
armator elecsus marka dik armator
569
90,00
9
%18
glop pamir marka okyanus glop
570
2.000,00
50
%18
kablo kanati 40*40 berk markakablo kanati
571
14,00
7
%18
amper sigorta snchder marka 1 *40 amper sigorta
572
40,00
2
%18
duy duvar tipi duy
573
64,00
4
%18
priz veel marka trifoze priz
florans kapagi farmcl marka sicva ustu florans kapagi
574
5,00
1
%18
575
20,00
4
%18
576
35,00
1
%18
armator formel marka sokak armatoru
577
25,00
1
%18
florans armator gecem marka siva alti 2* 1 8 siva alti armator
ge9mc ampul
578
270,00
18
%18
armatdr gecem marka siva alti 2*18 armator gccme ampul
6
%18
06 Paket buton simon marka altin renkli buton
155
%18
kablo bagio cato marka 3,6* 1 50 kablo bagi
579
15,00
580
155,00
priz kilitli duz makina prizi
581 '
240,00
582
583
krose yapiskan krose
120
%18
160,00
80
%18
175,00
70
%18
duy duvar ayarh. day
krose yapiskan krose
5S4
300,00
30
%18
buat 30*30 yerbuati
5 85
60,00
40
%18
priz schnider marka tv prizi
armator bera marka armator
5S6
72,00
24
%18
587
98,00
98
%18
588
40,00
8
%18
aplik pah marka aplik
589
40,00
8
%18
aplikmirse marka aplik
590
10,00
2
%18
aplik eraylar elektrik aplik
591
200,00
10
%18
PC GECEM marka halis v tipi PC
592
200,00
410
%18
593
150,00
3
%18
594
160,00
5
%18
sigorta kutusu imiburlu sigorta kutusu
PC gecem marka lialis v tipi
3 Takim anfilatorteknikset marka anfilator
armator 2*3 6 ebatlannda armator
595
1.250,00
25
%18
spot fullight led spot
596
600,00
20
%18
kablo kanali 25*16 PVCkablo kanall
597
600,00
20
%18
kablo kanali 25*40 PVCkablo kanali
598
225,00
15
%18
599
840,00
18
%18
1 8 Paket kablo kanali evel marka kablo kanali
600
1.400,00
IS
%18
1 S Paket kablo kanali scnhider marka kablo 40*40
601
100,00
10
%18
priz scnhider marka pane tipi priz
armator 2*18 standart bant armator
A.sigorta CHNT3*40 sigorta
602
40,00
4
%18
603
1.000,00
10
%18
604
200,00
100
%18
krose kiifuk yapiskan krose
605
160,00
80
%18
priz scnhider marka toprakli priz
606
860,00
86
%18
kablo klavuzu 15 metrePVC kablo klavuzu
607
128,00
64
%18
buton scnhider marka buton
608
60,00
30
%18
priz gunsan marka tv prizi
609
350,00
35
%18
sinyal lambasi yangm sinyal lambasi
610
960,00
48
%18
kablo merdiveni 25 cm kablo merdiveni
kablo kanall legroad kablo kanali
611
75,00
5
% 18
hoparlor BOTS anes hoparlorii
612
380,00
380
% 18
du'bel 1 0 mm celik dubel
613
400,00
20
%18
hoparlor beyaz renkli duvar tipi hoparlor
614
48,00
12
%18
tava 200*40 tava
615
240,00
12
%18
priz telefon pirizi scnhider marka
616
150,00
10
%18
aplik E27 duyuhi tavan aplik
617
900,00
15
%18
pks ultra shnider marka PKSultra 100*35
618
90,00
3
%18
kablo kanali 16*16 PVCARS kablo kanah
619
720,00
18
%18
boru PVC 100 metre kangal boru
620
150,00
25
%1S
25 Metre sent Scm'liktopraklama seridi
621
900,00
150
%18
150 Metre sent 2,5 cm'lik topraklama seridi
622
120,00
12
%18
623
40,00
2
%18
merdiven 3 metre kirmizi renkli merdiven
sent 2,5 cm'lik yerbuati
624
60,00
1
%18
raf5 rafli3*2raf
625
160,00
4
%18
kangal boru 18 mm siyah kangal boru
626
160,00
4
%18
kangal boru 20 mm lik mavi renkli kangal boru
627
40,00
1
%18
kangal boru 20 mm likktrmizi renkli kangal boru
628
120,00
4
%18
629
420,00
9
%18
630
600,00
12
%18
631
150,00
3
%18
kangal bom 14 mm siyah renkli kangal boru
boru 16mm'lik gri renkli 100 metre yanmaz boru
boru 25 mm'lik gri renkli 50 metre yanmaz boru
boru 26 mrn'lik acik gri renkli 50 metre yanmaz boru
,
632
1.550,00
31
%18
boru 26 mm'lik siyah renkli PVC izoleli 25 metrelik spriral boru
633
450,00
15
%18
bom 1 6 mm'lik mavi renkli 1 00 metrelik spiral boru
634
450,00
18
%18
boru 26 mm'lik mavi renkli 50 metre spiral boru
635
488,00
61
%18
636
915,00
61
%18
priz scnheisder marka 2P+ toprak 32 amper seyyar mavi renkli
kablo plastik 1 0 metrelik kablo klavuzu
637
375,00
25
%18
fis scnheider marka 2P+ toprak 32 amper fis
638
170,00
17
%18
kablo 30 metrelik 9elik kablo klavuzu
639
838,00
1
%18
1 Top kablo hastel marka QRG59/6 559 metre kablo
640
100,00
1
%18
1 Top kablo hastem marka 10*2*0,50+0,50 840 metre kablo
641
830,00
1
%18
1 Top kablo lookaiu marka video kuplo 690 metre kablo
642
690,00
1
%18
1 Top kablo hastel marka 10*2*0,50+0,50 578 metre kablo
643
1.700,00
1
%18
1 Top kablo hastel marka RG 59/46 1433 metre kablo
644
2.000,00
1
%18
1 Top kablo hastel marka RG 59 46 1 699 metre kablo
645
2.400,00
1
%18
1 Top kablo hastel marka RG 59/46 2000 metre kablo
646
800,00
1
%18
1 Top kablo sturtel marka 5*1 6 mm YYY 36 metre kablo
647
170,00
1
%18
1 Top kablo hastel marka 10*2,0,50+ 0,50 143 metre kablo
648
238,00
1
%18
649
5.420,00
39
%18
M? Aclenillint markaNM8250 S3 TM?
TMS federal marka 200 AMP TMS
1 Top kablo lookain marka (ses ve goriintii) 149 metre 2*cc tv
8* 14 metre kablo
650
450,00
2
%18
651
8.000,00
140
%18
armator gecem marka T 1 armator (acil aydinlatmah)
652
195,00
130
%18
kablo pabucu 50 mm borsan marka kablo pabucu
653
830,00
475
%18
kablo pabucu 70 mm borsan marka kablo pabucu
654
840,00
120
%18
kablo pabucu 95 mm borsan marka kablo pabucu
655
594,00
270
%18
kablo pabucu 120 mm borsan marka kablo pabucu
656
570,00
301
%18
kablo pabucu 1 50 mm borsan marka kablo pabucu
657
155,00
69
%18
kablo pabucu 1 85 mm borsan marka kablo pabucu
658
100,00
26
%18
kablo pabucu 240 mm borsan marka kablo pabucu
1 Adet kontaktdrchin marka 800 AMP AC kontaklor
659
1.500,00
1
%18
660
4.500,00
1
%18
1 Top kablo hastel marka RG 1 1/46 Cuaksiyel yer alti kablosu
2250 metre
661
480,00
8
%18
8 Top kablo hiinka marka RG 59U2 800 metre
662
320,00
8
%18
8 Top kablo hiinka marka koken flat kablo 800 mt
663
320,00
4
%18
4 Top kablo ozel mas marka FG T9 kablo 400 metre
664
600,00
3
%18
3 Top kablo koken marka flot 2*7*0,05 kablo 300 metre
1 Top kablo tiirk marka 430 metre cat 3
665
130,00
1
%18
666
200,00
5
%18
5 Top kablo hiinka marka koken flot kablo 500 metre
667
140,00
2
%18
2 Top kablo hiinka marka goriintulii diafon kablosu 200 metre
668
90,00
1
%18
1 Top kablo iletisim erla marka 300 metre temlefon kablosu
669
70,00
7
%18
sartel empa marka 25 ampyildiz iicgen sartcl
670
80,00
4
%18
swiceh floater swiceh 5 metre
671
150,00
1
%18
M§ sems marka 1 50 amp TM£
672
50,00
5
%18
TERMID POLE sems marka 1,1 amp termid pole
673
60,00
5
%18
5 Top klavuzu mutlusan marka 9clik klavuz 25 metre
674
400,00
42
%18
sartel enfu marka 6 amp su seviye sarteli
675
80,00
88
%18
(IIKm.114/1, 114/3)
kablo bagi vito marka 2,5 * 150 kablo bagi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
3 738 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content