close

Enter

Log in using OpenID

Bekir Aydın LEVENT 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
1.
2.
3.
4.
Adı Soyadı
: Bekir Aydın LEVENT
Doğum Tarihi : 1945
Unvanı
: Prof. Dr.
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Lisans
Tıpta Uzmanlık Ruh Sağ.ve Hast.
Üniversite
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp fakültesi
Yıl
1969
1975
5. Akademik Unvanlar
Yar. doç
Doçent
Profesör
Ruh sağ. ve Hast.
Ruh Sağ. ve Hast.
Ruh sağ. ve Hast.
Çukurova Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
1982
1983
1988
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
6. 2 Doktora Tezleri
Prof. Dr. Bekir Aydın Levent tarafın yönetilen tıpta uzmanlık tezleri
Tıpta uzmanlık
Konu
Yıl Tez yöneticisi
Öğrencisi adı
Juvenil diabetlilerde uyum sorunları ve
Doç. Dr. Bekir A.
8Dr. Nihal Öztürk
1984
ruhsal bozukluklar
Levent
Toplumsal zorlarla yangısal barsak
Doç. Dr. Bekir A.
1
Dr. Hüseyin Salman
1986
hastalıkları arasındaki ilişki
Levent
0
Toplumsal zorlarla esansiyel
Doç. Dr. Bekir A.
1
Dr. Kadir İncikli
1990
hipertansiyon arasındaki ilişki
Levent
2
Dr.
Şule
Güney
Prof. Dr. Bekir A.
1
Obezitede psikososyal etmenler
1990
Levent
4Gürses
Enüretik çocuk ve ailesi: Ruhsal ve
Prof. Dr. Bekir A
1
Dr. Esen Cengizler
1994
organik değerlendirme
Levent
8
Konversiyon bozukluğuna eşlik eden
Prof. Dr. Bekir A.
2
Dr. Şükrü Uğuz
1998
diğer
psikopatolojiler
Levent
3
Hemodiyalize giren kronik böbrek
Prof. Dr Bekir Aydın
2Dr. Abdülkadir
1999
hastalarında psikopatoloji
Levent
5Şentürk
Alkol bağımlılığı olan hastalarda
Prof. Dr. Bekir Aydın
3
Dr. Hidayet Öner
2001
eştanıların değerlendirilmesi
Levent
0
Prof. Dr. Bekir Aydın
3
Dr. Nazlı Alcan
Panik bozuklukta yaşam kalitesi
2004
Levent
5
Prof. Dr. Bekir Aydın
3Dr. Ebru Yurdagül Panik Bozuklukta Yaşam Kalitesi: 3
2006
Aylık İzlem Çalışması
Levent
7Altıntaş
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins)
basılan bildiriler.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2006;2(12):21-25, Panik
Bozukluk: Etiyoloji, Klinik Gidiş, Komorbidite ve Tedavisi, Ş. Uğuz, E. Y. Altıntaş,
B.A. Levent.
 Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2006;2(12):26-29, Sosyal
Fobi: Etiyoloji, Klinik Gidiş, Komorbidite ve Tedavisi, B.A. Levent, Ş. Uğuz, H.
Aydın.
 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2002;12(1):14-22, Alkol bağımlılığı olan yatan
hastalarda eksen I ve eksen II eştanılarının değerlendirilmesi, H. Öner, L. Tamam,
B.A. Levent, S. Öner.
Çukurova Ü. Tıp Fak. Psikiyatri ABD, Adana
 Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2000;8(Ek 1):91-92, Psikiyatrik
yardım açısından Ceyhan- Adana depreminin genel bir değerlendirilmesi, Ş. Uğuz, B.
A. Levent, L. Soylu.
 Klinik Psikiyatri Dergisi 2000;3(Ek 3):16-20, 98 Adana-Ceyhan Depreminden Sonra
Ortaya Çıkan Akut Stres Bozukluğunun Araştırılması, Ş. Uğuz, B.A. Levent, L.
Soylu, Ö. Kocabaş, S. Demirci.
 Kriz Dergisi 1996;4(1):57-62, Bir Post Travmatik Stres Bozukluğu Olgusu ve Etik
Sorunlar, R.S. Diler, L. Tamam, B.A. Levent.
 Psikiyatri Bülteni 1996;4(3):135-138, Bir Post-Travmatik Stres Bozukluğu Olgusu ve
Etik Sorunlar, R.S. Diler, L. Tamam, B.A. Levent.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı
 PsychoMed 1996;2(4):155-157, Panik Bozukluğu ve Paranoid Kişilik: Olgu Sunumu,
M. Fettahlıoğlu, S.H. Aslan, B.A. Levent.
 Türk Psikiyatri Dergisi 1992;3(2):39-42, Elektrokonvulsif Tedavinin Serum Eser
Element Düzeyleri Üzerine Etkileri, Y.E. Evlice, L. Kayrın, M. Ünal, G. Yüregir, B.A.
Levent.
 Türk Psikiyatri Dergisi 1992;3(1):55-57, Alkol Bağımlılannda BBT Bulguları, Y.E.
Evlice, E. Atilla, N. Özpoyraz, M. Ünal, B.A. Levent.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6. Diğer Yayınlar
Kitaplardan Çeviriler:
7.6.1. Kitaplar
1- Gebelik psikolojisi, Bekir Aydın Levent, Kitap bölümü. Kadın hastalıkları ve Doğum
Temel Bilgileri, Ed. İsmet Köker.
2- Doğum Sonrasında Ruhsal Sorunlar, Bekir Aydın Levent, Kitap bölümü, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Temel Bilgileri, Ed. İsmet Köker
7.6.2.Ulusal Yayın Organlarında Yayınlanan Makaleler
7.6.3. Tebliğler
8. Projeler
9. İdari Görevler






Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcılığı 1993,
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı,
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Bölüm Başkanlığı,
Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanlığı,
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği,
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
2011-2012
2010-2011
2010-2011
2011-2012
Dönem
Güz-bahar
Güz-bahar
Bahar
Bahar
Dersin Adı
Ç.Ü. Tıp Fak. 5. Sınıf Alkol ve madde bağ. (ayda)
Ç.Ü. Tıp Fak. Arş. Gör. Genel Psikiyatri (haftada)
Ç.Ü. Tıp Fak. 1. Sınıf Psikoseksüel gelişim (yılda)
Ç.Ü. Tıp fak. 3. Sınıf Alkol ve madde bağ. (yılda)
Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
2
10
4
2
2
10
-
25
10
65
45
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
55
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content