close

Enter

Log in using OpenID

30.06.2014 tarihli ihtar listesi - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

embedDownload
SamsunTicaretSiciliMüdürlüğü
Bilgileriaşağıdayeralananonimvelimitedşirketlerilekooperatiflerin,ticaretsicilikayıtlarıüzerindeyapılanincelemeneticesindemünfesihdurumdaolduğuanlaşılmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan
kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun
bildirilmesi,ayrıcaşirketyadakooperatifindavacıveyadavalısıfatıyladevamedendavasınınbulunupbulunmadığınailişkinyazılıbeyanınMüdürlüğümüzeverilmesigerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde
şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren
ilanolunur.30/06/2014
SemraAYSEVİNÇ
SamsunTicaretSiciliMüdürü
Sıra TicaretSicili
No No
1
2
3
4
5
6
7
22040
AKTAŞOĞULLARI,PETROL,İNŞAAT,TAAHHÜTTİCARETSANAYİ
LİMİTEDŞİRKETİ
BERKOTEKSTİLKONFEKSİYONTURİZMSANAYİVETİCARET
LİMİTEDŞİRKETİ
ÖZELMATESTEĞİTİMÖĞRETİMHİZMETLERİTİCARETLİMİTED
ŞİRKETİ
ÜNALMÜHENDİSLİKELEKTRİKİNŞAATTAAHHÜTVETİCARET
LİMİTEDŞİRKETİ
SAMKEKGIDA,UNLUMAMULLER,ŞEKERLEMESANAYİTİCARET
LİMİTEDŞİRKETİ
ÖZELMESEĞİTİMÖĞRETİMTURİZMİNŞAATSANAYİVETİCARET
LİMİTEDŞİRKETİ
HİLALAYDINLATMASİSTEMLERİİNŞAATELEKTRİKMALZEMELERİ
TURİZMSANAYİTİCARETLİMİTEDŞİRKETİ
ULUSOYMOTORLUARAÇLARYEDEKPARÇALASTİKELEKTRİK
MALZEMELERİPETROLTARIMGIDAİNŞAATVETAAHHÜTİŞLERİ
ORMANÜRÜNLERİSANAYİVETİCARETLİMİTEDŞİRKETİ
YEŞERENPETROLNAKLİYATİNŞAATTURİZMHAYVANCILIKSANAYİ
VETİCARETLİMİTEDŞİRKETİ
ANADOLUGRUPİLETİŞİMHİZMETLERİİNŞAATTAAHHÜTTURİZM
GIDAVETEKSTİLSANAYİTİCARETLİMİTEDŞİRKETİ
SAMKAYELEKTRİK,MÜHENDİSLİK,İNŞAATVETAAHHÜTSANAYİVE
TİCARETLİMİTEDŞİRKETİ
SİSTEMLOKANTACILIKHİZMETLERİ.YEMEKCİLİK.HAYVANCILIK.
GIDAMADDELERİPAZARLAMASANAYİVETİCARETLİMİTED
ŞİRKETİ
TUTYAYAĞTARIMVEKİMYAÜRÜNLERİAKARYAKITNAKLİYE
SANAYİVETİCARETLİMİTEDŞİRKETİ
1050
AMİSOSİTHALATİHRACATGIDAVETİCARETLİMİTEDŞİRKETİ
1107
19135
19476
19739
765
20573
20658
8
815
9
10
11
21584
21695
21953
12
1221
13
14
TicaretUnvanı
İhtarİlanınaMuhatapİlgililer
(Adı‐Soyadı)
HARUNAKTAŞ
AHMETKARAMAN,YÜKSELAK
MUSTAFAYILDIZ,HİKMETKOCA
TOLGAGÜÇLÜ
OZANDEMİRÖZ
TURGAYMAYADAĞLI
AHMETKÜÇÜK
HAYATİULUSOY
ADEMKOCABAŞ,AYTENKOCABAŞ
İNCİKABAŞ
AHMETKEMALETTİN
GÜLCÜOĞLU,NAZMİİPEK
HAMİDEYAMANER
MEHMETŞAHİN
KAZIMBİLGİN
Sayfa1/2
İnfisahSebebi
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
Sıra TicaretSicili
No No
15
16
17
18
19
20
22286
22489
22584
22588
22744
23125
ECEMEDHASTANEMALZEMELERİPAZARLAMASANAYİTİCARET
LİMİTEDŞİRKETİ
GÖRKEMŞİMŞEK
VOLKİİNŞAATTURİZMTAŞIMACILIKSANAYİVETİCARETLİMİTED
ŞİRKETİ
AYHANERGÜN
MESKARTEKSTİLKONFEKSİYONİNŞAATTURİZMGIDAHAYVANCILIK
SANAYİVETİCARETLİMİTEDŞİRKETİ
FARUKASLANBAYRAK
EVCİMENEVTEKSTİLMOBİLYAPAZARLAMATİCARETLİMİTED
ŞİRKETİ
TUNCAYASİLTÜRK
ÖZERİHTİYAÇMADDELERİGIDASANAYİVETİCARETLİMİTED
ŞİRKETİ
TACETTİNÖZER
SAMETABAZA
MUSTAFAAYHANFİL
18516
USTADYAZILIMSİSTEMLERİTİCARETVESANAYİLİMİTEDŞİRKETİ
SAMSUNPANELKAPIMOBİLYAİNŞAATTAAHHÜTTURİZMGIDA
NAKLİYEHAYVANCILIKSANAYİVETİCARETLİMİTEDŞİRKETİ
DÜNYAKÜLTÜRMERKEZİKİTAPKIRTASİYEPAZARLAMASANAYİVE
TİCARETLİMİTEDŞİRKETİ
ÖZELZAFEREĞİTİMYAYINGIDAHAYVANCILIKİNŞAATTAAHHÜT
TURİZMTİCARETSANAYİANONİMŞİRKETİ
18681
SAMESGIDA‐TARIM‐HAYVANCILIK‐SUÜRÜNLERİ‐TAVUKÇULUK‐
TURİZMOTOMOTİV‐MAKİNA‐İNŞAAT‐TEMİZLİK‐DANIŞMANLIK
SANAYİVETİCARETANONİMŞİRKETİ
17543
22
25667
1688‐
23
TEKKEKÖY
25
26889
26
27
14912
28
18659
29
12675
30
31
İhtarİlanınaMuhatapİlgililer
(Adı‐Soyadı)
MMSTEKSTİLGİYİMSANAYİVETİCARETLİMİTEDŞİRKETİ
ÖZKAPLANAVİZEVEÇELİKELALETLERİSANAYİTİCARETLİMİTED
ŞİRKETİ
21
24
TicaretUnvanı
18625
21945
HAKSAHALIKİLİMSANAYİVETİCARETANONİMŞİRKETİ
19MAYISPROJE,YATIRIM,İMAR,GIDA,TARIM,HAYVANCILIK,SU
ÜRÜNLERİ,MAKİNA,İNŞAAT,TURİZMSANAYİVETİCARETANONİM
ŞİRKETİ
LÜTFİÇAĞLAR
KEMALYAVUZ
EMİNEALEV
BETÜLDOKUR,SABRİ
KORKMAZ,ÜNVERDOKUR
DEMİRŞEN,AHMET
ÖZTÜRK,MEHMETODABAŞ,TEMEL
KARADEMİR,EŞREFCAN
ABDULLAHTUNAHAN
DOK,HÜSEYİNDOK,BURHAN
AKTULGA
ÇAĞRIUÇAK,ERKAMUÇAK,FİKRET
UÇAK
SEVİMKÜLCÜ,A.LÜTFİ
DÜNDAR,ERGÜNKÜLCÜ,NUSRET
EMSAŞENDÜSTRİYELMUTFAKVEMAKİNASANAYİANONİMŞİRKETİ UÇAK,ABDULLAHUÇAK
DETAYMEDYATANITIMVEÜRÜNLERİSANAYİVETİCARETANONİM MUSTAFAKEMALCEBECİ,AHMET
ŞİRKETİ
CEBECİ,KEMALCEBECİ
KUTENGRİİNŞAAT,TURİZM,GIDASANAYİVETİCARETANONİM
MEVLÜDEBERÇİN,GONCA
ŞİRKETİ
UZUN,SUATUZUN
Sayfa2/2
İnfisahSebebi
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalar
Kanununun10ve32ncimaddelerigereğiOdakaydınızsilindiğiiçin
VergiDairesiresenterkveadresindebulunamamanedeniilemünfesih
durumadüşme
VergiDairesiresenterkveadresindebulunamamanedeniilemünfesih
durumadüşme
VergiDairesiresenterkveadresindebulunamamanedeniilemünfesih
durumadüşme
VergiDairesiresenterkveadresindebulunamamanedeniilemünfesih
durumadüşme
aralıksızsonbeşyılaaitolağangenelkurultoplantılarıyapılamayan
AnonimŞirketler
aralıksızsonbeşyılaaitolağangenelkurultoplantılarıyapılamayan
AnonimŞirketler
aralıksızsonbeşyılaaitolağangenelkurultoplantılarıyapılamayan
AnonimŞirketler
aralıksızsonbeşyılaaitolağangenelkurultoplantılarıyapılamayan
AnonimŞirketler
aralıksızsonbeşyılaaitolağangenelkurultoplantılarıyapılamayan
AnonimŞirketler
aralıksızsonbeşyılaaitolağangenelkurultoplantılarıyapılamayan
AnonimŞirketler
aralıksızsonbeşyılaaitolağangenelkurultoplantılarıyapılamayan
AnonimŞirketler
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
49 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content