close

Enter

Log in using OpenID

Kongre Programı - 15. Ulusal Kromatografi Kongresi

embedDownload
Kromatografi2015 Kongresi
Kongre Programı
8 Nisan 2015, Çarşamba
09:00 – 10:20 Kongre Kayıtları
10:20 – 11:20 Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış Konuşmaları
11:20 – 11:35 Ara + Çay-Kahve İkramı
I. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şana SUNGUR
11:35 – 12:10 ÇAĞRILI KONUŞMA 1
Prof. Dr. Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU (Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya ABD)
“NADPH Koenzimli Enzimlerin ve Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Afinite Kromatografisi
Yöntemiyle İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılması”
12:10 – 12:30 SÖZLÜ SUNUM 1
Yenilebilir Yağlarda Öncelikli Poliaromatik Hidrokarbonların Ekstraksiyonu ve Kromatografik
Tayinleri
Abdullah Akdoğana,c, Sibel Kaçmazb,c, Thomas Wenzlc, Franz Ulbertc
Pamukkale Üniversitesi, DTBMYO, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri, 20070-Kınıklı-Denizli
Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği, 28200-Giresun
c
European Commission, Joint Research Centre, Institute for Reference Materials and Measurements, Retieseweg 111, 2440
Geel, Belgium
a
b
12:30 -12:50 SÖZLÜ SUNUM 2
Kanola Yağından In Situ Yöntemiyle Elde Edilen Biyodizelin Steril Glukozit İçeriğinin HPLC/ELSD ile
Belirlenmesi
Ayhan Dağdelena, Gülcan Özkanb, Darrin Haagensonc, Dennis P. Wiesenbornc
Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
c
North Dakota State Üniversitesi, Ziraat ve Biyosistem Mühendisliği Bölümü
a
b
12:50-14:00 Ara + Öğle Yemeği
14:00–16:00 Poster Sunumları 1 (PS1- PS50)
II. Oturum
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Dilek AK
16:00 – 16:30 ÇAĞRILI KONUŞMA 2
Mikrodializ Yöntemleri ve Uygulamaları
Doç. Dr. Erol ŞENER
Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya ABD., Eskişehir.
16:30 – 16:50 SÖZLÜ SUNUM 3
Yüksek Rezolusyonlu Orbitrap LC/MS-MS Teknolojisi ve Uygulamaları
Tekin Şensoy
Redoks Lab A.Ş.
16:50–17:10 SÖZLÜ SUNUM 4
Sıvı Kromatografisi Elektron Sprey Tandem Kütle Spektrometresi (UHPLC-MSMS) ile Yüksek Polar
Pestisitlerin Analizinde Farklı Mobil Faz Kombinasyonlarının Etkisi
Emrah Görmez a, Orhan Dinçay b
Pia Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Alaşehir, MANİSA
Proanaliz Alaşehir Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Alaşehir, MANİSA
a
b
17:10 – 17:30 SÖZLÜ SUNUM 5
Aspir Tohumu Katkılı Karma Yemle Beslemenin Piliç Eti Yağ Asitleri Kompozisyonuna Etkisi
Yasin YAKAR1, Yener TEKELİ2, Metin DURU3
Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, 31030 Hatay, Türkiye
Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 31024 Hatay, Türkiye
3
Uşak Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Zootekni Bölümü, Uşak, Türkiye
1
2
17:30 – 19:30 Sosyal Program
- Kent Tarihi Müzesi Gezisi
- Kültür Müzesi Gezisi
19:30-22:00 Açılış Kokteyli
9 Nisan 2015, Perşembe
III. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR
09:00 –09:30 ÇAĞRILI KONUŞMA 2
Moleküler Baskılanmış Kriyojellerin Biyomakromoleküllerin Tanınmasına Yönelik Uygulamaları
Doç. Dr. Müge Andaç
Hacettepe Üniversitesi,Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı, Beytepe, Ankara
09:30-09:50 SÖZLÜ SUNUM 6
Laktoperoksidaz Enziminin Sülfanilamid Türevleri İle Tek Basamakta Saflaştırılması
Zeynep Köksala,b, Hande Usanmaz c, Songül Bayrak a, Hasan Özdemira
a
Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 25240-Erzurum, Turkey
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 34730-İstanbul
c
Sinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 57000-Sinop
b
09:50–10:10 SÖZLÜ SUNUM 7
Dioksin ve Dioksin Benzeri Bileşiklerin Düzenleyici Analizleri
Devrim KAYAHAN
SEM A.Ş Satış Müdürü
10:10-10:30 Ara + Çay-Kahve İkramı
IV. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emrah KILINÇ
10:30–10:50 ÇAĞRILI KONUŞMA 3
Afinite Kromatografi Tedavi Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Gözde Baydemir
Aksaray Üniversitesi, Kimya Bölümü, Biyokimya ABD.,Aksaray, Türkiye
10:50–11:10 SÖZLÜ SUNUM 8
Noskapinin LC-MS/MS Tekniği ile Zorlanmış Koşullardaki Bozunurluk Ürünlerinin Tayini
İbrahim Bulduka, Süleyman Gökçeb
Uşak Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Uşak
Uşak Üniversitesi, Bilimsel Araştırma ve Teknolojik Araştırma Merkezi (UBATAM), Uşak
a
b
11:10–11:30 SÖZLÜ SUNUM 9
Okratoksin A’ nın HPLC-FLD ile Tayini Öncesi İyonik Sıvı Bazlı Dispersif Sıvı Sıvı Mikroekstraksiyon
Tekniği Kullanılarak Zenginleştirilmesi
Hayriye Mine Antep, Serap Seyhan Bozkurt
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Tınaztepe Kampüsü, İZMİR
11:30 – 11:50 SÖZLÜ SUNUM 10
İçme sularında Oluşan Haloasetonitrillerin Gaz Kromatografisi ile Analizi
Zehra Öztürka, Şebnem Genişoğlua, Hasan Köseoğlua, Ş.Şule Kaplan Bekaroğlub
a
Süleyman Demirel Üni, Müh. Fak., Çevre Müh. Böl. 32260, Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Enstitüsü, 32260, Isparta
b
11:50 – 12:10 SÖZLÜ SUNUM 11
Rasyonlarına Keten Tohumu Yağı İlave Edilen Bıldırcınların (Coturnix Coturnix Japonica) Yumurta
Sarısındaki Yağ Asiti Kompozisyonlarının İncelenmesi
Özcan Barış ÇİTİLa,*, Mustafa Selçuk Alataşb, İskender Yıldırımc, Sinan Sefa Parlatc
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, Veterinerlik Bölümü, Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu, Selçuk
Üniversitesi, Karapınar / KONYA, Turkey, Tel: +90332 7556896 e-mail: [email protected]
b
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.B.D., Veteriner Fakültesi, Selçuk Universitesi, 42075 Konya, Turkey
c
Hayvan Besleme Bölümü, Zootekni A.B.D., Ziraat Fakültesi, Selcuk University, 42075 Konya, Turkey
a,*
12:10 – 12:30 SÖZLÜ SUNUM 12
Ekmekte Poli Aromatik Hidrokarbon (PAH) Analizi; GC/MS de izotop Seyreltme Yöntemi ile Yeni Bir
Analitik Metot
Sibel Kaçmaza,c, Abdullah Akdoğanb,c, Thomas Wenzlc, Franz Ulbertc
Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 28200-Giresun
Pamukkale Üniversitesi, DTBMYO, Kimya ve Kimyasal İşleme Tekn. Prog, 20070-Kınıklı Denizli
c
European Commission, Joint Research Centre, Institute for Reference Materials and Measurements, Retieseweg 111, 2440
Geel, Belgium
a
b
12:30 – 12:50 SÖZLÜ SUNUM 13
Toprakdaki Poliklorlu Bifenillerin GC-MS ile Tayini İçin Minyatürize Solvent Ekstraksiyonu
Senar Aydın, Ali Tor, Mehmet Emin Aydın
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Müh. ve Mim. Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Konya
12:50-14:00 Ara + Yemek
14:00–16:00 Poster Sunumları 2 (PS51- PS122)
V. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adem ASAN
16:00 – 16:30 SÖZLÜ SUNUM 14
Su ve Atıksularda Bulunan Organoklorlu Pestisitlerin Tayini için Kolay ve Hızlı Metotlar
Senar Aydın, Ali Tor, Mehmet Emin Aydın
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Müh. ve Mim. Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Konya
16:30–16:50 SÖZLÜ SUNUM 15
Kanser İlaçlarının Su ve Atıksularda HPLC-MS ile Analizleri
Senar Aydın, Mehmet Emin Aydın, Arzu Tekinay, Havva Kılıç
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Müh. ve Mim. Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Konya
16:50–17:10 SÖZLÜ SUNUM 16
Sularda Antibiyotiklerin SPE-HPLC/MS İle Tespiti
Mehmet Emin Aydın, Senar Aydın, Havva Kılıç, Arzu Tekinay
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Müh. ve Mim. Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Konya
17:10–17:30 SÖZLÜ SUNUM 17
Metanın Karbon Dioksit ile Kuru Reforming Reaksiyonu Esnasında Bir Reaktör Çıkışındaki Gaz
Karışımlarının Agilent 7890A Model Bir Gaz Kromatoğrafi ile Analizi
Menderes Levent
Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 64100 Uşak
17:30-19:30 Serbest Zaman
19:30-22:30 Gala Yemeği
10 Nisan 2015, Cuma
VI. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ümit DİVRİKLİ
09:00 – 09:30 ÇAĞRILI KONUŞMA 4
İlaç Analizlerinde Validasyonun Yeri ve Önemi
Prof. Dr. Sibel A. ÖZKAN
Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya ABD, Tandoğan, Ankara
09:30 – 09:50 SÖZLÜ SUNUM 18
Diuron Ve Irgarol'ün HPLC Tayini ve Optimizasyon Sürecinin Yapay Sinir Ağlarıyla Modellenmesi
Nurşin DONUT1 - Levent ÇAVAŞ1,2
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı,
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, Kaynaklar Yerleşkesi, İzmir
1
2
09:50 – 10:10 SÖZLÜ SUNUM 19
Fulvestrant’ ın Ters Faz Sıvı Kromatografik Yöntemle Biyolojik Sıvılar ve Polimerik Bazlı
Nanopartiküllerden Analizi
Mehmet Gumustasa, Ceyda Tugba Sengel Turkb, Canan Hascicek b, Sibel. A Ozkana, F. Bakarc, N. DasEvcimenc, A. Savaserd, Y. Ozkand
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Ankara
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara
c
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
c
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara
a
b
10:10 – 10:25 Ara + Çay-Kahve İkramı
VII. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sibel A. ÖZKAN
10:25 – 10:55 ÇAĞRILI KONUŞMA 5
Elektrokimyasal Dedektörlü Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (YPSK-ED) ve İlaç
Analizlerindeki uygulamaları
Prof. Dr. Bengi USLU
Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya ABD, Tandoğan, Ankara
10:55 – 11:15 SÖZLÜ SUNUM 20
Yaş Meyve Sebzelerde Kullanılan Ditiyokarbamat Grubu Fungusitlerin Gaz Kromatografisi Kütle
Spektrometresi (GC/MS) ile Analizi ve Metot Validasyonu
Orhan Dinçay a, Emrah Görmez b
a
b
Proanaliz Alaşehir Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Alaşehir, Manisa
Pia Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Alaşehir, Manisa
11:15 – 11:35 SÖZLÜ SUNUM 21
Yeni Bir Pirkle Tip Kiral Sabit Faz’ın Hazırlanması ve Bazı Organik Asitlerin Rasemik Karışımlarının
Rezolüsyonu
Murat Sünküra, Reşit Çakmaka, Hayrullah Yılmazb, Giray Topalb
a
Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Batman
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Bölümü, Diyarbakır
b
11:35 – 11:55 SÖZLÜ SUNUM 22
Yeni Termotropik Sıvı Kristal Polimer Sentezi ve Kromatografik Yöntemle Karakterizasyonu
Hülya ELMALI GÜLBAŞa, Belkıs BİLGİN ERANb, Yeşim HEPUZER GÜRSELc
Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
c
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
a
b
11:55 – 12:15 SÖZLÜ SUNUM 23
Romatoid Artrit Hastalığı Teşhisi için Yüzey Plazmon Rezonans Temelli Biyosensörlerin Hazırlanması
a
Hüseyin Dibekkaya, bYeşeren Saylan, cFatma Yılmaz, bAdil Denizli
a
Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Beytepe, Ankara
Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, Beytepe, Ankara
b
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kimya Teknolojisi, Gerede, Bolu
c
12:15 – 12:35 SÖZLÜ SUNUM 24
Armut Yapraklarında Arbutinin Kantitatif Analizi İçin Metot Geliştirilmesi ve Optimizasyon
Işıl SAĞLAMa, İbrahim BULDUKb
Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uşak
Uşak Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Uşak
a
b
12:35 - 13:00 Kongre Değerlendirmesi
13:00 - 14:30 Ara + Yemek
14:30 - 19:00 Sosyal Program
-
Ulubey Kanyonu- Seyir Terası Gezisi
Blaundus Antik Kenti Gezisi
Clandras Köprüsü Gezisi
Yemek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content