close

Enter

Log in using OpenID

3 1 2 SYVAMAST

embedDownload
SYVAMAST
SYVAMAST
BİLEŞİMİ
10 ml'lik bir enjektöründe;
Kloksasilin (kloksasilin benzatin) ....................................... 500 mg
Ampisilin (ampisilin trihidrat) ............................................. 250 mg
SYVAMAST Meme içi süspansiyonun 10 ml'lik bir enjektöründe;
75 mg ampisilin sodyum ve 200 mg kloksasilin sodyum içeren
yağlı, sarımsı beyaz renkte, homojen, steril, sağım dönemi
mastitis tedavisinde kullanılan meme içi süspansiyondur.
SYVAMAST DRY Meme içi süspansiyonun 10 ml'lik bir enjektöründe; 250 mg ampisilin trihidrat ve 500 mg kloksasilin benzatin
içeren yağlı, sarımsı beyaz renkte, homojen, steril, uzun etkili bir
meme içi süspansiyondur.
DOZ:
- Enfekte meme lobu sağılarak boşaltılır.
- Memeye SYVAMAST uygulanır ve başı sıkılarak aşağıdan
yukarıya doğru masaj yapılır.
- 12 saat arayla yapılacak 3 uygulama tedavi için yeterlidir.
ENDİKASYONLARI
SYVAMAST DRY meme içi süspansiyon; Kuruya çıkarılan süt
ineklerinde son sağımdan hemen sonra, mevcut mastitislerin
tedavisi veya kuru dönemde meydana gelebilecek enfeksiyonlardan korunmak amacıyla kullanılır.
SYVAMAST DRY meme içi süspansiyon, doğurmamış düvelerde ve kurudaki ineklerde inatçı yaz mastitislerin önlenmesinde de
yarar sağlar.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diğer bakteriyostatik antibiyotikler ile beraber uygulanmamalıdır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Rastlanılmamıştır. Maksimum talere edilebilir doz tavsiye edilenin
5 katıdır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Rastlanılmamıştır. Maksimum tolere edilebilir doz tavsiye edilenin
5 katıdır.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
Et için : 8 gün
Süt için: 4 gün
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde
veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
KULLANİM ŞEKLİ VE DOZU
Kuru dönem tedavisi:
Kuruya çıkarılacak olan ineklerde son sağımdan hemen sonra
memeler temizlenip dezenfekte edildikten sonra her memeye bir
tüp SYVAMAST DRY uygulanır. İlacın dışarı akmaması ve
memeye iyice dağılması için meme başı sıkılarak aşağıdan
yukarıya doğru masaj yapılır.
Yaz mastitislerin tedavisi:
Yaz aylarında ilk buzağılama öncesi düveler ve kuru dönemde
bulunan inekler inatçı Corynebacterium pyogenes'den
kaynaklanabilecek yaz mastitleri olarak adlandırılan enfeksiyona
açıktır. Bu enfeksiyonların riskini azaltmak amacıyla, hayvan
kuruya çıkarıldıktan sonra her meme lobuna üç hafta arayla 2
veya 3 uygulama tavsiye edilmektedir.
İSTENMEYEN / YAN ETKİLER
Bulunmamaktadır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Bakteriyostatik antibakteriyel ilaçlarla birlikte ayrıca B grubu
vitaminleri,
sulu çözeltiler ve protein hydrolysate ile de beraber kullanılmamalıdır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Rastlanılmamıştır.
Manufacturer:
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
Et için : İlaç uygulamasından sonra 35 gün geçmeden inekler
kesime gönderilmemelidir.
Süt için: Tedavi süresince ve son Doğumdan sonraki 5 gün
boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Tel : +90 212 412 12 02
Faks: +90 212 412 14 99
Namık Kemal Mah. 177. Sk. No:2
Esenyurt-İSTANBUL / TÜRKİYE
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
25 °C'nin altında, kuru ve serin yerlerde muhafaza ediniz, Işıktan
koruyunuz. Açılmamış ambalajında raf ömrü İmal tarihinden
itibaren 2 yıldır.
]
Mastitise karşı
3’lü Etkinlik
SYVAMAST-DRY
BİLEŞİMİ
10 ml’lik bir enjektöründe;
Kloksasilin (kloksasilin sodyum) ....................................... 200 mg
Ampisilin (ampisilin sodyum) .............................................. 75 mg
ENDİKASYONLARI
SYVAMAST meme içi süspansiyon; Sağım dönemindeki ineklerde
meydana gelen subakut, akut ve kronik mastitlerin tedavilerinde
kullanılır.
[
Laktasyon / Kuru Dönem
1
Çiftli kanül : Kısa ve uzun kanül
uygulaması
SYVAMAST’ın doğru uygulanması
Enfekte meme
Meme başı temizlenir
lobundan süt
ve dezenfekte edilir.
sağılarak boşaltılır.
SYVAMAST/
SYVAMAST DRY
uygulanır.
Yukarıya doğru
masaj yapılır.
Mastitis
patojenlerine karşı
sinerjik etki
2
Düzenli ve uzun süreli
antibiyotik salınımını
sağlayan bileşim
3
Meme bezine
yaygın dağılım
MASTİTİSLER
Kontagiyöz Mastitis
Yaz Mastitisi
Çevresel Mastitis
Özellikleri ve Etiyolojisi
Enfeksiyon süt sağımı sırasında, sağım istasyonlarında meydana gelir.
Genellikle orta veya son dönem gebelik periyodundaki inek ve düvelerde görülür.
Süt inekçiliğinde en yüksek düzeyde ekonomik kayba yol açan
enfeksiyondur.
Süt sağımları sonrasında hayvanların dinlenme döneminde bulaşma
gerçekleşir.
Akut olarak seyreder.
Hiper-akut olarak seyreder.
Subklinik olarak seyreder.
Etiyolojisi: Arcanobacterium pyogenes
Bu tür mastitise neden olan etkenler çevresel kaynaklıdır. Enfekte
mandıralar, kirli ahır ortamları gibi ortamlar hastlığın kaynağıdır.
Etiyolojisi: Staphyloccocus agalactiae, Streptococcus disgalactiae,
Staphyloccocus aureus,
Staphylococcus coagulase-negative ve Mycoplasma.
Etiyolojisi: Gram negatif mikroorganizmalar (Ör: E. coli, Klebsiella ve
Entereobacter) ile diğer muhtelif etkenler.
Tedavi ve Kontrol
Tedavi: Laktasyon döneminde SYVAMAST uygulanması.
Tedavi: Syvamox-LA + SYVAMAST
Korunma: Management prosedürleri ve barınak hijyeni
Korunma: SYAMAST DRY ile kuru dönem tedavisi.
Mycoplasma: Kesin etkili tedavi ve korunma yöntemi yoktur.
Korunma: Barınak hijyeni ve böcek mücadelesi
Tedavi: Semptomatik tedavi.
Antibiyotik tedavisinin sonuçları kesin çözüm olduğu tartışmalıdır.
SYVAMAST ve SYVAMAST-DRY
kontagiyöz mastitis tedavisi için
spesifik olarak formüle edilmiştir.
100
Kontagiyöz mastitis
Süt üreticilerinin ve
çiftliklerin
ekonomik kaybının ana
sebebidir.
Çünkü
süt üretimini ciddi
miktarda azaltır
% 100 Süt üretimi
75
SYVAMAST ve SYVAMAST DRY mikronize kloksasilin içerir.
Mikronizasyon prosesi
50
Mükemmel Penetrasyon
25
Mikronizasyon
0
200
400
600
Üstün Difüzyon
Çok daha uzun Süreli etki
800
Somatik hücre miktarı x 1000 / ml
Süt verimindeki kayıp oranı somatik hücre sayısıyla direkt ilişkilidir. Kontagiyöz mastitis sütteki somatik hücre miktarı artışının
başlıca nedenidir.
Staphylococcus
spp.
Streptococcus
spp.
Mikronizasyon işlemi sonucunda çok daha ufak taneli ve daha homojenize
kloksasilin molekülleri elde edilir. Bu sayede ürünün, meme bezlerine
penetrasyonu ve difüzyonu artırılmış olduğu gibi aynı zamanda kloksasilinin
etkinlik süresi de uzayarak etkili bir tedavi sağlanır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
4 172 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content