close

Enter

Log in using OpenID

tc recep tayyip erdoğan üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 2014

embedDownload
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI
5
-
30
Yabancı Uyruklu
Yabancı Uyruklu
10
Alan Dışı
Alan Dışı
İktisat
Alan İçi
Anabilim Dalı
Alan İçi
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz
Yüksek
Lisans
(II.Öğretim)
-
Tezli Yüksek Lisans
ALES Puan Türü
(T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu’nun 16.07.2014 tarih ve 79 sayılı toplantı tutanağı ekidir(EK-8))
Eşit Ağırlık
Açıklama
Alan içi (Tezli Yüksek Lisans) : İktisat Bölümü mezunu olmak.
Alan Dışı (Tezli Yüksek Lisans) : Lisans mezunu olmak.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI VE GİRİŞ BAŞARI PUANLARI
1. Mezuniyet not ortalaması, 100’lük sistemden farklı ise, mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim
kurumundan alacağı onaylı transkript ya da dönüşüm puanını gösterir onaylı belge esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’nın dönüşüm tablosu kullanılır.
2. ALES PUANI: Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten eşit ağırlık puan türünde,
Tezli Yüksek Lisans için; ALES puanı en az 60 (GRE 634, GMAT 465)
3. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puan şartı aranmamaktadır.
4. ALES sınavının geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır.
5. Tezsiz Lisansüstü programlardan kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır.
6. Alan dışı başvuran öğrenciler için 1 (bir) yıl bilimsel hazırlık uygulanacaktır.
7. Lisansüstü Giriş Başarı Puanları (LÜGBP);
a) Giriş başarı puanları toplamı yüksek lisans programında 65’ten aşağı olamaz. Tezsiz yüksek lisans programında bu puan şartı aranmaz.
b) Lisansüstü programlara başvurularda LÜGBP’e göre sıralama yapılır. Lisansüstü giriş başarı puanları (LÜGBP) tabloda verildiği şekilde hesaplanır.
İktisat (Tezli) Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Giriş Başarı Puan Hesaplama
YÜKSEK LİSANS GİRİŞ
Puan Türü
Başvuru Şartı
Puanın LÜGBP’na katkısı
ALES
En az 60
% 50
Lisans Not
En az 2,00
% 35
Mülakat
%15
İktisat (Tezsiz) Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Giriş Başarı Puan Hesaplama
YÜKSEK LİSANS GİRİŞ
Puan Türü
Başvuru Şartı
Puanın LÜGBP’na katkısı
Lisans Not
En az 2,00
% 100
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvuru Tarihleri
31 Temmuz 2014 Başlama Saati : 08.00
11 Ağustos 2014 Bitiş Saati
: 17.00
Başvuru Adresi
Mülakata Girecek Adayların İlanı
http://ogr.rize.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx
Mülakat Tarihi ve Yeri
14 Ağustos 2014 Salı Günü Saat:10.00
İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı
Sonuçların İlan Tarihi
15 Ağustos 2014
12 Ağustos 2014 - Saat: 19.00
Başvurular Hakkında
 Başvurular online olarak yapılacaktır. Şahsen ve postayla başvuru kabul edilmeyecektir.
 Başvuru adresi: http://ogr.rize.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx
 Başvurular esnasında yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
 Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru formuna eklenecek olan fotoğrafın vesikalık olması gerekmektedir. (Adaylar fotoğraflarını ÖSYM’nin
yaptığı ALES, UDS vb. sınav sonuç belgelerinden farklı kaydederek vesikalık fotoğraflarını yükleyebilirler.)
 Başvuru sonuçları asıl ve yedek şeklinde iki liste halinde ilan edilecektir. Kontenjanlar en yüksek LÜGBP’na sahip adaylardan
başlanarak doldurulacaktır.
 Başvuru sonuçları Sosyal Bilimler Enstitüsü internet http://sbe.erdogan.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.
KESİN KAYIT TARİHLERİ
21-26 Ağustos 2014
(Enstitü Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen yapılacaktır.)
27 Ağustos 2014
Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin İlanı
Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt 28-29 Ağustos 2014
(Enstitü Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen yapılacaktır.)
Tarihleri
Kesin Kayıt Tarihleri
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
Yüksek Lisans
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
Lisans Diploması (onaylı sureti)
Lisans Transkripti (onaylı sureti)
ALES belgesi
Nüfus cüzdan fotokopisi
Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Askerlik
şubesinden alınacak yeni tarihli belge)
6 Adet 4,5×6 cm’lik vesikalık fotoğraf
Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah Belgesi)
Öğrenim Ücreti Dekontu (II. Öğretim Tezsiz Yüksek
Lisans Programları İçin)
*Onaylanacak belgeler, belgelerin aslı getirilmek şartıyla Enstitü tarafından onaylanır.
İletişim:
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Adres
:Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fener Mahallesi, Zihni Derin Yerleşkesi 53100-RİZE
Telefon
:0464 217 29 19 Fax: 0464 217 29 18
İnternet : http://sbe.erdogan.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
366 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content