close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5)
Akreditasyon Kapsamı
INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
Inspecco
Akreditasyon No: AB-0075-M
Revizyon No: 04 Tarih: 5 Aralık 2014
'A Tipi' Muayene Kuruluşu
AB-0075-M
Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sk. No:2 D:3
Yeni Dudullu Ümraniye
34775
İSTANBUL / TÜRKİYE
Muayene Alanı
Muayene Türü
Tel
: 0 216 313 14 20
Faks
: 0 216 313 14 33
E-Posta : [email protected]
Website : www.inspecco.com
Standard / Şartname
Yüksek / Alçak gerilim Elektrik
Malzeme ve Ekipmanları
- Kablolar
- Trafolar
- Jeneratörler
- İmalat süreci kontrolü
- Malzeme değerlendirme
ve onaylama
IEC/EN 61058, ISO 8854; EN
60669, EN 60076, EN 60502,
IEC 947; EN 60034, EN
60095-1, IEC 707, IEC 60840,
BS6622, BS5467
Metal Borular
İmalat Süreci Kontrol
API 5L, BS 534, EN 545
Metalden İşlenmiş Parçalar
Malzeme değerlendirme
ve onaylama
EN 10217, EN 10208, EN
10219, EN 10025, EN 10028,
EN 10216, EN 10222, EN 10204
ASTM A106, ASTM A312, ASTM
A333, ASTM A 36, ASTM A 53,
ASTM A 283, ASTM A 516,
ASTM A 517
- İmalat süreci kontrolü
- Malzeme değerlendirme
TS EN 1053, TS EN 1555-2, TS
EN 274-2, TS EN 744, TS EN ISO
1167-2, TS EN ISO 2505, TS EN
ISO 9969, TS EN ISO 6259-1, TS
EN 12201-1, TS EN 12201-2, TS
EN 12201-3, TS EN 12201-4,
CEN/TS 12201-7, TSE CEN
ISO/TS 15874-7, TS 10762-2 EN
ISO 15875-2, TS 11794, TS EN
ISO 1452-2,TS EN ISO 1452-3,
TS 12132,
TS 275-1 EN 1329-1, TS 275-2
ENV 1329-2, DIN 16961-1, DIN
16961-2, TS EN 13476-1, TS EN
13476-2, TS EN 13476-3
- Levhalar
- Borular
- Lamalar
- Profiller
Plastik Borular Ve Bağlantı
Elemanları
-Pe Borular
-Hdpe Borular
-Pvc-U Borular
-Pp Borular
-Pex Borular
-Spiral Borular
-Korrige Borular
-Ctp Borular
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/5)
Akreditasyon Kapsamı
INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
Inspecco
Akreditasyon No: AB-0075-M
AB-0075-M
Muayene Alanı
Kaldırma ve İletme Makinaları
-Forklift
-Caraskal
-Vinç
(Kule,Portal,Tavan,Monoray)
-Kule Vinç
-Mobil Vinç
-Platform (Sütunlu çalışma
platformu)
-Araç Kaldırma Lifti
-Transpalet
Revizyon No: 04 Tarih: 5 Aralık 2014
Muayene Türü
Periyodik Kontroller
Standard / Şartname
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü
TS ISO 9927-1, TS 10116, TS
10201 ISO 3184, TS ISO 4309,
TS EN 12999, TS EN 13000, TS
EN 13001, TS ISO 1074, TS EN
1757-2, TS EN 1493, TS EN
1495+A2, TS ISO 8566-1, TS ISO
8566-3, TS ISO 8566-5, TS ISO
12480-1, BS 7121, BS 5744,
FEM
I-G-T-02(İSİG Tüzüğü'ne göre
hazırlanmış İşletme içi metot)
Gemi - Tren - Kamyon Gözetimi
Nakliye/Yükleme-Boşaltma
Gözetimleri
Ürün Yüklemede;
Puantaj(Miktar), Kantar,
Hasar Kontrol ve Ambar
Temizlik Gözetimleri
I-G-P-09 (İşletme içi metot):
Muayene Metotları ve
Prosedürleri
Basınçlı Kaplar
İmalat Süreci Kontrolü
AD-2000, EN 13445, EN 12493,
EN 14025, EN 12972, EN
13094, EN 286-1, EN 13831,
ASME Sec.VIII Div.1
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü'ne göre hazırlanmış
İşletme içi metotlar
· Otoklav
· Vakum Tankı
· Kompresör ve Hava Tankı
· Hidrofor ve Genleşme Tankı
· Kara Tankeri Tankı
· Sanayi Gaz Tankeri Tankı
· Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
· Depolama Tankı
· Sanayi Gazları Depolama Tankı
· Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve
zararlı Maddeler Depolama
Tankı
Depolama Tankları
Periyodik Kontrol
- İmalat ve montaj süreci
kontrolü
- Periyodik Kontroller
API 620, API 650, API 653
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/5)
Akreditasyon Kapsamı
INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
Inspecco
Akreditasyon No: AB-0075-M
AB-0075-M
Muayene Alanı
Revizyon No: 04 Tarih: 5 Aralık 2014
Muayene Türü
Standard / Şartname
Kaynaklı İmalat
- İmalat süreci kontrolü
- Kaynak Prosedürlerinin
Değerlendirilmesi ve Onayı
EN ISO 15614-1, API 1104,
ASME SECTION IX, AWS D.1.1,
AWS D.1.5, AD-2000 HP 2/1, EN
15609
Asansörler
-Elektrikli Asansör
- Hidrolik Asansör
Periyodik
Kontrol/Muayene
Yıllık Kontrol/Muayene
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü
Asansör Bakım ve İşletme
Yönetmeliği
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Tarafından
Yayımlanmış Asansör Yıllık
Kontrol Faaliyetlerinde Görev
Alacak A Tipi Muayene
Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve
Esaslara Dair Tebliğ
TS EN 81-1
TS EN 81-2
TS 863
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/5)
Akreditasyon Kapsamı
INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
Inspecco
Akreditasyon No: AB-0075-M
AB-0075-M
Muayene Alanı
Gıda, gıda katkı maddeleri, su
ürünleri ve yemler ile gıdayla
temas eden ürünlerin üretim
alanları, nakil araçları, sevk
edildiği, depolandığı ve satış
yerleri,
Gıda ürünlerinin hazırlandığı ve
servis edildiği yerler,
Kırmızı et ve kanatlı
mezbahaneleri ile parçalama,
üretim ve paketleme tesisleri,
nakil araçları, depolandığı
yerler,
Otellerde gıda/yemek
ürünlerinin hazırlama,
depolama ve servis alanları
Revizyon No: 04 Tarih: 5 Aralık 2014
Muayene Türü
Hijyen ve Sanitasyon
Muayenesi
Standard / Şartname
852/2004/EC, 853/2004/EC
854/2004/EC numaralı AB
düzenlemelerine paralel Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca hazırlanmış
Gıda Hijyeni Yönetmeliği,
Hayvansal Gıdaların Resmi
Kontrollerine İlişkin Özel
Kuralları Belirleyen Yönetmelik
Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliği
TS 13027 Gıda Üretim
Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon
- Genel Kurallar,
dokümanlarından
faydalanılarak hazırlanan
I-G-P23 I-G-P-23 "Gıda
Güvenliği (Hijyen/Sanitasyon
Muayene/Gözetim) ve Kalitesi
(Denetim/Numune Alma)
Prosedürü"
I-G-T06 "Genel Numune Alma
Talimatı"
I-G-T07 "Hızlı dondurulmuş
Gıdaların Sıcaklık Kontrolü İçin
Numune Alma"
I-G-T08 "Mikrobiyolojik
Analizler İçin Numune Alma"
I-G-T09 "Tüm Gıda
Maddelerinde Genel Etiket
Kontrol Talimatı"
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/5)
Akreditasyon Kapsamı
INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
Inspecco
Akreditasyon No: AB-0075-M
AB-0075-M
Muayene Alanı
Revizyon No: 04 Tarih: 5 Aralık 2014
Muayene Türü
Standard / Şartname
İmalat Süreci Kontrolü
EN 12953, EN 12952, ASME
Sec.I
Periyodik Kontrol
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü'ne göre hazırlanmış
İşletme içi metotlar
Yangın Pompaları
İmalat Sonrası Performans
Testi
NFPA 20
Elektrik
Ölçüm ve Kontrol
Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yönetmeliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü
EN 61557-5 Alçak gerilim
dağıtım sistemlerinde
elektriksel güvenlik
TS3367 EN 60439-1 Alçak
Gerilim Anahtarlama ve
Kontrol Üniteleri
TS 3033 EN 60529 Mahfazalarla
sağlanan
koruma değerleri
TS EN 60204-1Makinalarda
Güvenlik - Makinaların Elektrik
Teçhizatı
Elektrik İç Tesisleri
Yönetmeliği'ne gore hazırlanmış
kuruluş içi prosedür.
Kazanlar
· Topraklama Tesisatı/Sistemi
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
Inspecco
Akreditasyon No: AB-0075-M
Revizyon No: 04 Tarih: 5 Aralık 2014
'A Tipi' Muayene Kuruluşu
AB-0075-M
Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sk. No:2 D:3
Yeni Dudullu Ümraniye
34775
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 313 14 20
Faks
: 0 216 313 14 33
E-Posta : [email protected]
Website : www.inspecco.com
97/23/EC Basınçlı ekipman yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Basınçlı ekipmanlar
Muayene Türü / Modüller
Üretim içi kontrol Modül
A1
AT Tip incelemesi Modul B
AT Tasarım incelemesi
Modul B1
AT Tip uygunluk beyanı
muayenesi Modul C1
AT Ürün doğrulaması
Modul F
AT Birim doğrulaması
Modul G
Sabit bağlantı
prosedürlerinin
onaylanması
Sabit bağlantı yapan
personelin onaylanması
Standard / Şartname /Açıklamalar
97/23/EC Yönetmeliği Ek-III
97/23/EC Yönetmeliği Ek-I,
3.1.2
97/23/EC Yönetmeliği Ek-I,
3.1.2
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
Inspecco
Akreditasyon No: AB-0075-M
Revizyon No: 04 Tarih: 5 Aralık 2014
'A Tipi' Muayene Kuruluşu
AB-0075-M
Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sk. No:2 D:3
Yeni Dudullu Ümraniye
34775
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 313 14 20
Faks
: 0 216 313 14 33
E-Posta : [email protected]
Website : www.inspecco.com
2006/42/EC Makine yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
2006/42/AT (98/37/AT) Makina
Emniyeti Yönetmeliği
kapsamında olan ancak EK IV
kapsamına giren Makinalar;
1. Ahşap ya da benzeri fiziki
özelliklerdeki malzemeleri veya
et ya da benzeri fiziki
özelliklerde malzemeleri
işlemek amacıyla kullanılan
aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok
bıçaklı) dairesel testereler:
1.1 Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir
yataklı veya destekli, iş
parçasının el ile veya sökülebilir
bir güç sürücüsü ile beslendiği
testere makinaları,
1.2 Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, el ile
işletilen ileri geri hareketli
testere arabası veya sehpası
bulunan testere makinaları,
1.3 Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, iş
parçasının beslenmesi için
birleşik bir mekanik tertibatı
olan, yüklemesi ve/veya
boşaltması el ile yapılan testere
makinaları,
Muayene Türü / Modüller
AT Tip İncelemesi
Standard / Şartname /Açıklamalar
2006/42/AT (98/37/AT)
Makina Emniyeti Yönetmeliği
EK IX
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
Inspecco
Akreditasyon No: AB-0075-M
Revizyon No: 04 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0075-M
2006/42/EC Makine yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Muayene Türü /
Modüller
Standard / Şartname /Açıklamalar
1.4 Kesme sırasında hareketli
bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın
hareketi mekanik olan,
yüklemesi ve/veya boşaltması
el ile yapılan testere makinaları.
4. Ahşap ve benzeri fiziki
özelliklere sahip malzemeleri
veya et ve benzeri fiziki
özelliklere sahip malzemeleri
işlemek için, el ile yüklemeli
ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki
tiplerde şerit testere tezgâhları:
4.1 Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası
için sabit ya da ileri geri hareket
ettirilebilen bir yatak veya
desteği olan testere tezgâhları,
4.2 İleri geri hareketli bir
arabaya monte edilmiş
bıçak/bıçakları olan testere
tezgâhları,
AT Tip İncelemesi
2006/42/AT (98/37/AT)
Makina Emniyeti Yönetmeliği
EK IX
5. Ahşap ve benzeri fiziki
özelliklere sahip malzemeleri
işlemek için kullanılan,
yukarıdaki 1'den 4'e kadar olan
paragraflarda ve 7 numaralı
paragrafta atıfta bulunulan
birleştirilmiş makina tipleri.
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
Inspecco
Akreditasyon No: AB-0075-M
Revizyon No: 04 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0075-M
2006/42/EC Makine yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
6. Ahşap işlemek için çeşitli
takım tutucularına sahip, el ile
beslemeli zıvana tezgâhları,
Muayene Türü /
Modüller
AT Tip İncelemesi
Standard / Şartname /Açıklamalar
2006/42/AT (98/37/AT)
Makina Emniyeti Yönetmeliği
EK IX
7. Ahşap ve benzeri fiziki
özelliklere sahip malzemeleri
işlemek için, dikey milli kalıpçı
frezeleri,
9. Metal malzemelerin soğuk
işlenmesi için kullanılan, el ile
yüklemeli ve/veya boşaltmalı,
hareketli çalışma parçalarının
kursu 6 mm'den , hızı 30 mm/
s'den yüksek olan, abkant
presler de dahil olmak üzere,
presler.
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content