close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Mart Ayı Münhal Kadro Sınav İlanı

embedDownload
T.C.
KONAK KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü
Sayı : 66263219–902–03/ 172
Konu : Münhal Kadro İlanı.
14/02/2014
İZMİR MÜFTÜLÜĞÜNE
İlçemiz Müftülüğüne bağlı bulunan münhal kadrolara ait ilan aşağıda listede belirtilmiş olup,
gerekli sınavın yapılmasını;
Arz ederim.
Zeki AKSOY
İlçe Müftüsü
DAĞITIM
:
İzmir İl Müftülüğüne
İlçe Müftülüklerine ( e-maille)
KONAK MÜFTÜLÜĞÜNDEN İLAN
Müftülüğümüze bağlı, ekli listede yeri, unvanı, sınıfı ve derecesi yazılı olan münhal kadrolara
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin İlgili maddeleri gereğince
mülakatla ve yarışma sınavı ile naklen personel alınacaktır.
1234-
5-
6-
7-
8-
Müracaat edeceklerde aranan şartlar;
657 sayılı D.M.K.’nun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
Sınava katılmak isteyenler kadrolu görevliler 13.02.2014 tarihinden itibaren
28.02.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar, dilekçe ve 1 adet fotoğrafla birlikte İzmir
İl Müftülüğüne bizzat müracaat etmeleri,
Diyanet İşleri Başkanlığınca Yapılan Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavına katılmış olmak
ve atanmak istediği cami grup puanını almış olmak. ( İmam Hatip Kadrolarından; (A) ve (B)
grubu camiler için 60 ve üzeri, (C) ve (D) grubu camiler için 50 ve üzeri, Müezzin Kayyım
Kadroları için; 50 ve üzeri puan)
(A) grubu camilere atanabilmek için, diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmış
olmak ve Aşere, Takrip ve Tayyibe kursunu veya İhtisas kursunu veya Hafız olup Tashih-i
Huruf Kursunu bitirmiş olmak,
İl dışından müracaat edenlerin bulundukları yerde 3 (üç) hizmet yılını, İl içinde ise Metropol
olmayan İlçelerden müracaat edenlerin 1 (bir) hizmet yılını doldurmuş olmaları, Alt
kadrolara atanmak isteyenlerde süre şartı aranmaz
Yapılacak sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak. Ayrıca; (Diyanet İşleri Başkanlığı
Sınav Yönetmeliğinin 14. maddesi gereği) sınav başarı listesinin hazırlanmasında, sınav
puanı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Cami
Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formunda (EK–6) belirlenen puanın ortalaması
dikkate alınır ve sıralama yapılır.
Sınav 04.03.2014 Salı günü saat 08.00’da İzmir İl Müftülüğünde komisyon huzurunda
yapılacaktır.
İlgililere duyurulur.
.../02/2014 VHKİ.
İ.KORKMAZ
.../02/2014 Şb.Müd. İ.CEYHAN
KONAK MÜFTÜLÜĞÜ
MÜNHAL KADRO CETVELİ
Sıra
No
Unvanı
Derecesi
Sınıfı
Münhal Kadronun Adı
1
İmam Hatip
10
DHS
Hisar Camii
Yok
2
İmam Hatip
2
DHS
Konak Camii
Yok
3
İmam Hatip
1
DHS
Muratreis Camii
Var
4
İmam Hatip
7
DHS
Kestane Pazarı Cami
Yok
5
İmam Hatip
10
DHS
6
İmam Hatip
3
DHS
7
Müezzin
Kayyım
3
DHS
Büyük İhsaniye Camii
Yok
8
Müezzin
Kayyım
3
DHS
Tepecik Mehmet Akif
Ersoy Camii
Yok
Toprak Mahsulleri
Ofisi Mescidi
Basmane Çorakkapı
Camii
Lojman
Durumu
Yok
Var
Kadro
Adedi
Cami
Grubu
1
A
1
C
1
C
1
C
1
D
1
C
Ali ATAY'ın Naklen
Atanması
1
C
Yusuf TOSUN'un Emekli
Olması
1
D
Kimden Ne Surette Boşaldığı
Sadık DAŞTAN’ın Naklen
Atanması
Rıfat BURAN'ın Naklen
Atanması
Cemal KARAKOÇ'un Emekli
Olması
Selim MENTEŞELİ'nin
Naklen Atanması
İsmail DOĞAN'ın Naklen
Atanması
Durmuş AKKAN'ın Naklen
Atanması
14.02.2014
Zeki AKSOY
İlçe Müftüsü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content