close

Enter

Log in using OpenID

BODOVNA LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVI RAZRED

embedDownload
BODOVNA LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVI RAZRED GIMNAZIJE
"VISOKO" U JUNSKOM UPISNOM ROKU U ŠK. 2014/15. g.
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Prezime i ime
Sudžuka Dženeta
Karavdić Mirna
Hindija Ajla
Dželilović Ferhad
Valjevac Amil
Mulić Lejla
Brkić Melika
Alijagić Amar
Basari Zejneb
Lepić Sumeja
Dervišbegović Ilma
Alibegović Nedžad
Purišević Faris
Bašić Emina
Pinjo Ena
Duraković Emina
Šubić Amir
Ćosović Berina
Bešić Haris
Kolić Amina
Šabanija Ajla
Aždahić Eldar
Omanović Amela
Halilović Adna
Bajrić Almedina
Šabić Vasvija
Halilović Amna
Kovaĉević Belma
Ĉakalović Kanita
Bosanski Matemat Strani j. Općinski KantonalnoFederalno ukupno
uspjeh od 6 - 9 razreda
prosjek
šesti sedmi osmi deveti
8
9
8
9
8
9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bodova
uĉenik generacije
uĉenik generacije
uĉenik generacije
5
5
5
5
5
5
5
5
5 6
51,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5 3
45,00
15,00
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45,00
15,00
5
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Mešinović Enida
Suljić Merima
Haraĉić Irma
Mešinović Adnan
Beĉirović Hanna
Burić Emir
Hodžurda Tarik
Beĉirović Nudžejma
Tabak Mahira
Zahirović Mirza
Babić Kanita
Džinalić Dženana
Ajdin Nedim
Merdić Adna
Bukva Tarik
Semić Ajla
Bukurević Abdullah
Kadrić Berina
Šećerović Salko
Softić Adnana
Alibegović Amila
Fazlić Anera
Alibegović Nejra
Dervić Amina
Karamehić Sulejman
Hadžiosmanović Dženeta
Rajkić Inda
Salošević Belmin
Oĉuz Hana
Ĉelebić Nudžejma
Šabanović Hamza
Trako Melika
Islamović Tarik
Hodžić Amina
Mlaĉo Haris
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
13,50
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
14,25
14,25
14,25
14,25
15,00
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
4
5
4
4
4
4
3
4
3
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
3
4
4
4
5
4
4
5
4
4
5
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
3
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
45,00
45,00
45,00
45,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
43,50
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
42,00
42,00
42,00
42,00
41,25
41,25
41,25
41,25
41,00
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Hamzić Dženana
Jašarević Ilda
Ušto Ajla
Mahmutović Fatima
Kurt Berina
Mrkalić Amina
Kecanović Melisa
Kriještarac Edvin
Karavdić Iman
Zukić Admir
Hadžić Mirza
Sudžuka Anela
Halilović Alma
Smailagić Berina
Dilber Damir
Omerović Ajla
Brkić Amina
Alijagić Nedžma
Fetišević Nadža
Ganić Fatima
Brešĉić Lejla
Tajić Nijaz
Delić Ajla
Burko Melika
Dragunić Melina
Duraković Kerim
Sudžuka Admir
Alijagić Medina
Ramić Emra
Beba Emir
Jusić Faruk
Adžajlić Amela
Klepo Mubina
Hindija Ajša
Suša Ajla
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
13,50
14,25
14,25
15,00
15,00
15,00
13,50
15,00
15,00
15,00
15,00
13,50
13,50
13,50
13,50
14,25
14,25
14,25
14,25
15,00
15,00
15,00
15,00
12,75
12,75
13,50
4
5
4
5
5
4
5
5
5
4
4
4
5
4
4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
3
4
4
5
5
4
4
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
3
4
5
5
3
3
4
4
3
4
4
3
3
2
4
3
3
2
2
2
4
4
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
4
5
5
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
4
3
4
3
2
2
4
4
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
4
2
4
5
3
3
5
4
4
4
5
4
5
5
5
5
4
5
4
4
5
5
3
4
5
4
4
5
5
5
4
4
3
4
3
3
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
5
5
4
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
40,50
40,25
40,25
40,00
40,00
40,00
39,50
39,00
39,00
39,00
39,00
38,50
38,50
38,50
38,50
38,25
38,25
38,25
38,25
38,00
38,00
38,00
37,00
36,75
36,75
36,50
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Ĉabaravdić Zana
Alihodžić Amina
Veledar Emin
Tokmo Merima
Omanović Elvira
Haseĉić Aida
Kubat Adis
Jusić Elma
Mušinbegović Aida
Akbaš Mehdi
Hodžić Melika
Mušinbegović Amila
Hadžiosmanović Emina
Oĉuz Emina
Islamović Kenan
Kaplan Lejla
Koljenović Salem
Pušĉul Amila
Beĉić Adna
Cikotić Emina
Hadžimehanović Suad
Pušĉul Amna
Kovo Husejn
Begović Muhamed
Dervić Belma
Ganić Mejrema
Ašĉalić Amer
Šero Nihad
Alihodžić Šejla
Bakšić Nedim
Muzaferija Emin
Prelić-Zukan Mejra
Sabljaković Meliha
Efendira Harun
Limo Nejra
5
5
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4
5
5
4
5
3
4
4
4
4
4
4
5
5
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
4
4
5
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
3
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
14,25
14,25
14,25
12,75
12,75
13,50
13,50
13,50
12,00
12,75
12,75
12,75
12,75
12,00
12,00
12,75
13,50
12,00
12,75
11,25
12,00
12,00
12,75
12,00
12,00
12,00
12,75
11,25
9,75
10,50
11,25
11,25
12,00
12,00
10,50
4
3
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
3
5
4
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
3
3
3
2
2
3
3
2
2
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
5
4
4
5
3
2
3
4
4
4
5
4
3
3
2
4
3
3
4
2
3
4
4
2
3
2
3
2
2
4
4
3
3
3
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
4
2
3
4
4
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
2
4
2
2
2
2
2
4
3
4
4
3
2
4
3
5
5
4
5
5
3
5
5
4
3
3
4
2
2
4
4
4
2
3
4
3
3
5
3
3
3
3
5
5
5
5
4
4
4
3
5
5
5
4
5
4
5
5
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
4
5
4
3
3
2
4
4
36,25
36,25
36,25
35,75
35,75
35,50
35,50
35,50
35,00
34,75
34,75
34,75
34,75
34,00
33,00
32,75
32,50
32,00
31,75
31,25
31,00
31,00
30,75
30,00
30,00
30,00
29,75
29,25
28,75
28,50
28,25
28,25
28,00
27,00
26,50
135
136
137
138
139
140
Fejzić Edin
Seferović Kenan
Barut Mirza
Barut Melika
Ĉabaravdić Besim
Suša Umejma
Komisija:
1. Selma Kilalić
2. Sanita Nukić
3. Amra Hrnjić
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
_______________
_______________
_______________
3
3
4
4
4
3
11,25
9,00
9,75
9,75
9,75
9,00
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
3
3
2
26,25
25,00
24,75
24,75
23,75
21,00
PREDSJEDNIK
ŠKOLSKOG ODBORA:
_____________________________
/doc.dr.Namik Čolaković/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
527 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content