close

Enter

Log in using OpenID

01 03 15 Pazar Samet ZENGİN Hatice TAŞPINAR Gamze EKİNCİ

embedDownload
T.C.
ġUHUT KAYMAKAMLIĞI
Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü
ATATÜRK YBO PANSĠYONU MART AYI NÖBETÇĠ ÖĞRETMEN ÇĠZELGESĠ
TARĠH
01 03 15
02 03 15
03 03 15
04 03 15
05 03 15
06 03 15
07 03 15
08 03 15
09 03 15
10 03 15
11 03 15
12 03 15
13 03 15
14 03 15
15 03 15
16 03 15
17 03 15
18 03 15
19 03 15
20 03 15
21 03 15
22 03 15
23 03 15
24 03 15
25 03 15
26 03 15
27 03 15
28 03 15
29 03 15
30 03 15
31 03 15
NÖBETÇĠ ÖĞRETMENLER
ADI- SOYADI ĠMZA
ADI- SOYADI ĠMZA
BELLETMENLER
ADI- SOYADI ĠMZA
ĠMZA
Pazar
Samet ZENGİN
Hatice TAŞPINAR
Gamze EKİNCİ
Pazartesi Hakan İNAL
Esra BÜYÜKGÜL
Keziban KARAKOÇ
Salı
Hasan FİDAN
Ayşegül ÇETİNKOL Şerife ASLAN
Çarşamba Vahit Fatih GÖKÇEN Sema BALYİYEN
Hakan İNAL
Perşembe Samet ZENGİN
Keziban KARAKOÇ Hasan FİDAN
Cuma
Cumartesi
Pazar
Vahit Fatih GÖKÇEN Hatice TAŞPINAR
Gamze EKİNCİ
Pazartesi Hakan İNAL
Şerife ASLAN
Sema BALYİYEN
Salı
Vahit Fatih GÖKÇEN Ayşegül ÇETİNKOL Esra BÜYÜKGÜL
Çarşamba Samet ZENGİN
Gamze EKİNCİ
Hatice TAŞPINAR
Perşembe Hasan FİDAN
Keziban KARAKOÇ Samet ZENGİN
Cuma
Cumartesi
Pazar
Vahit Fatih GÖKÇEN Sema BALYİYEN
Onur AKMEŞE
Pazartesi Hakan İNAL
Keziban KARAKOÇ Samet ZENGİN
Salı
Hasan FİDAN
Gamze EKİNCİ
Sema BALYİYEN
Çarşamba Onur AKMEŞE
Esra BÜYÜKGÜL
Vahit Fatih GÖKÇEN
Perşembe Samet ZENGİN
Hatice TAŞPINAR
Hasan FİDAN
Cuma
Cumartesi
Pazar
Onur AKMEŞE
Şerife ASLAN
Hatice TAŞPINAR
Pazartesi Hakan İNAL
Keziban KARAKOÇ Vahit Fatih GÖKÇEN
Salı
Hasan FİDAN
Ayşegül ÇETİNKOL Sema BALYİYEN
Çarşamba Vahit Fatih GÖKÇEN Gamze EKİNCİ
Keziban KARAKOÇ
Perşembe Samet ZENGİN
Hatice TAŞPINAR
Hakan İNAL
Cuma
Cumartesi
Pazar
Onur AKMEŞE
Gamze EKİNCİ
Esra BÜYÜKGÜL
Pazartesi Hakan İNAL
Sema BALYİYEN
Onur AKMEŞE
Salı
Hasan FİDAN
Ayşegül ÇETİNKOL Şerife ASLAN
1- Bu nöbet çizelgesi MART için geçerlidir.
2- Pansiyonun nöbete başlama saati 15.00 'dır.
3- Pazar günleri Nöbetçi olan görevlilerin saat 15.30 'da Pansiyonda hazır bulunmaları zorunludur.
4- Nöbetçi öğretmenler; öğrencilerin oyun saatlerinde ön ve arka bahçeyi gözetim altında tutacaklardır.
5- Sıraya uygun yemekhaneye alınacak ve yemek anında gözetim altında tutulacaklardır.
6- Etüt saatlerinde Tüm Etüt Salonları Gezinilerek Denetim altında tutulacaktır.
7- Yat öncesi Temizlikleri yaptırıldıktan sonra saat 10.00 'da yatışları ve KoğuĢ Lambaları kontrol edilecektir.
8- 06.30 - 07.30 arası KalkıĢ sonrası Yatak Kontrolünü yaparak Nöbet Defterine Görüşlerini yazacaklardır.
9- Saat 08.00 'de öğrenciler toplu olarak caddeden geçirilerek okula ulaĢtırılacaktır.
10- Talimatlar Pansiyonda "Nöbetçi Öğretmen Odasında" asılıdır.
11- Belletici olarak görev alanlar saat 17,00 ile 21,30 arasında, her iki taraftada görevlidirler.
12- Öğretmen arkadaĢlarımın yukarıdaki talimatlara uygun hareket etmelerini rica ederim.
NOT : Geçerli mazereti nedeniyle nöbet gününü değiştirmek zorunda kalan öğretmenlerin Okul
Tarafımca DüzenlenmiĢtir.
01.03.2015
01.03.2015
Mahmut KARATAġ
Pans.Md.Yrd.
Mustafa KARACA
Okul Müdürü
EN ÇĠZELGESĠ
IDARECĠ
ADI- SOYADI
M.KARACA
A.ERİM
M.KARATAŞ
K.ARSLAN
M.KARATAŞ
M.KARACA
A.ERİM
M.KARATAŞ
K.ARSLAN
M.KARATAŞ
M.KARACA
A.ERİM
M.KARATAŞ
K.ARSLAN
M.KARATAŞ
M.KARACA
A.ERİM
M.KARATAŞ
K.ARSLAN
M.KARATAŞ
M.KARACA
A.ERİM
M.KARATAŞ
ları zorunludur.
ında tutacaklardır.
ır.
aları kontrol edilecektir.
üşlerini yazacaklardır.
vlidirler.
im.
alan öğretmenlerin Okul
15
RACA
dürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content