close

Enter

Log in using OpenID

Assist. Prof. Dr. Evren ALPASLAN

embedDownload
Assist. Prof. Dr. Evren ALPASLAN
e-mail
phone
: [email protected]
: +90 312 2978525/114
(Last updated: November 2014)
In 1992, I began to work as a research assistant at Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of
Linguistics. In 1993, I got my M.A. degree. I have studied at UMIST in Manchester, England for three years
researching on ‘Corpus Linguistics and Pragmatics’. During my military service, I taught English to the officers
and petty officers at the English Language Division of the Navy Command of Foreign Languages School on
Heybeliada in İstanbul. In 2002, I got my PhD. Degree. At the moment, I am one the Assistant Professors at
Hacettepe University, Department of Linguistics.
Education
2002 – PhD
Hacettepe University, Department of English Linguistics
1993 – MA
Hacettepe University, Department of English Linguistics
1990 – BA
Hacettepe University, Department of English Linguistics
Graduation Theses
Alpaslan, E. (2002) "Pragmatic Annotations for Spoken Language: A Corpus Based Approach" Unpublished PhD
Dissertation, Hacettepe University.
Alpaslan, E. (1993) "A Comparative Study of Collocations in Turkish and English with Special Emphasis on
Lexical Collocations" Unpublished MA Thesis, Hacettepe University.
Academic Research Interests
Lexicography, Lexicology, Pragmatics, Corpus Linguistics, Semantics, Phonology
Academic Employment
2007 -
Assist. Prof. - Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of English Linguistics
2003 - 2007
Lecturer - Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of English Linguistics
1992 - 2003
Research Assistant - Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of English Linguistics
Administrative Positions
2013 -
Vice Chair and Member of the Executive Committee, Terminology Application and Research
Center (TERMTURK) - Hacettepe University
2010 -
Vice Chair, Department of English Linguistics - Hacettepe University, Faculty of Letters
2003 -
Erasmus Coordinator, Department of English Linguistics - Hacettepe University, Faculty of
Letters
2006 -
Member of the Information and Coordination Commission - Hacettepe University, Faculty of
Letters
2006 -
Member of the Project Evaluation Commission - Hacettepe University, Faculty of Letters
2003 - 2006
Vice Chair, Faculty Erasmus Coordinator - Hacettepe University, Faculty of Letters
2003 - 2006
Vice Chair, Department of English Linguistics - Hacettepe University, Faculty of Letters
Peer-reviewing in Journals
Hacettepe University, Journal of Faculty of Letters (MLA)
Hacettepe University, Journal of Translation Studies (MLA)
Co-Editor (English Language)
Hacettepe University, Journal of Türkiyat Araştırmaları (MLA) (2009-2012)
Editorial Board Membership
Hacettepe University, Journal of Türkiyat Araştırmaları (MLA) (2009-2012)
Training
“Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü” TÜSSİDE-Gebze, 13-16 Haziran 2004
Certificates
Bilgisayar Okur Yazarlığı Başarı Sertifikası
Hacettepe Üniv. Sürekli Eğitim Merkezi, 2004
Publications
Alpaslan, E., “Konuşma Dilinden Yazı Diline: Abecesel Çeviri-Yazı Tasarımı”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi, 24, Haziran 2007, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi.
Alpaslan, E., “Onat Kutlar’ın ‘Çevirmen’ Adlı Denemesinin Edimbilimsel Bakış Açısıyla İncelenmesi”, Türkbilig, 12,
2006.
Alpaslan, E., “Bütünce Dilbilim ve Türkçe Araştırmalarına Olası Katkıları”, Dilbilim ve Uygulamaları 2002-2003:
30. Yıl Özel Sayısı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Dergisi, 2003.
Conferences
Alpaslan, E., “Türk Sözlükbilimciliği ve Kavramlar Sözlüğü.” İngiliz Dilbilimi Bölümü 35. Yıl Konferansı, 4 Mayıs
2007.
Alpaslan, E. “Dilbilim ve Sözlükbilimin Işığında Çağdaş Türkoloji Çalışmaları İçin Yeni Bir Alan: Yazar
Sözlükbilimciliği”, II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu: Başarı ve Zaaflarıyla Çağdaş Türkoloji, Varşova
Üniversitesi, 12-14 Eylül 2012, Varşova-Polonya.
Alpaslan, E. “Yazınsal Çeviri için Dilbilimsel bir Yöntem Önerisi: Orhan Pamuk'un Kara Kitap Çevirileri Üzerinde
bir Uygulama Denemesi”, III. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu: Polonya-Türkiye İlişkilerinin 600. Yıl
Dönümü – Türkoloji Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Yarını, 25-27 Haziran 2014, Varşova-Polonya.
Book Reviews
Alpaslan, E., “Bütünce Dilbilime Giriş.” Dilbilim ve Uygulamaları 2000, Ankara: Hacettepe Üniversitesi İngiliz
Dilbilimi Bölümü Dergisi, 2000.
Theses Supervision
Completed Theses (MA)
Aydın, Duygu. “A Study on a Monolingual Turkish Dictionary Design for Children: With Special Emphasis on First
and Second Year Primary School Children”, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
Ger, Fulya. “A Stylistic Analysis of Perihan Mağden’s ‘İki Genç Kızın Romanı’ in the Context of Linguistic
Deviations”, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
Ergül, Hilal. “Humor in Hababam Sınıfı: A Descriptive Study”, Hacettepe Üniversitesi, 2012.
Sığın, Aykut. “A Genre Analytic Study of the Game Review Sections of Video Game Magazines”, Hacettepe
Üniversitesi, 2012.
Courses Given (Last Two Years)
A.
Graduate Courses
İDB 619 (01) Phonetics and Phonology (2013-2014 Spring) (2014-2015 Fall)
İDB 650 (01) New Orientations in Linguistics (2012-2013 Spring)
İDB 719 (01) Theories of Phonology (2013-2014 Fall)
B.
Undergraduate Courses
İDB 243 (01, 02) Linguistics and Translation (2013-2014 Fall) (2014-2015 Fall)
İDB 369 (01) Semantics 2 (2012-2013 Spring), (2014-2015 Fall)
İDB 164 (02) Phonetics and Phonology 1 (2012-2013 Spring) (2013-2014 Spring)
İDB 264 (01) Semantics 1 (2013-2014 Spring)
İDB 486 (01) Pragmatics ((2012-2013 Spring) (2013-2014 Spring)
İDB 403 (01) Lexicography (2013-2014 Fall)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content