close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı İlan-Reklam Vergi ve Ücret Tarifesi

embedDownload
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILINDA BELEDİYEMİZİN YETKİ ALANINDAKİ YERLERDE YAPILACAK OLAN İLAN VE REKLAM
FAALİYETLERİNDEN ALINACAK İLAN REKLAM VERGİSİ İLE ASMA TAHSİS VE BAKIM ÜCRETİ TARİFESİ
1. GRUP
ÜCRET
TL
2. GRUP
VERGİ TOPLAM ÜCRET
TL
TL
TL
3. GRUP
VERGİ TOPLAM ÜCRET
TL
TL
TL
VERGİ TOPLAM
TL
TL
I- SABİT İLAN VE REKLAMLARIN VERGİ VE ÜCRETLERİ:
1- Özel Mülkteki Sabit Reklam:
Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel
mülke konu yerlere (Bina cephesi, bina çatısı, bahçe duvarı, , bahçe, arsa veya arazi
içine vb.) konulacak olan sabit ilan ve reklamlar;
a) Işıksız sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;
b) Led Ekranlı sabit ilan ve reklamların (Led aydınlatmalı, kayan yazılı tabela veya
görüntülü televizyon vb.) m2'sinden yıllık olarak;
c) Diğer Işıklı sabit ilan ve reklamların (Tabela, vinil giydirme vb.) m2'sinden yıllık
olarak;
1- Kamu Mülkündeki Sabit Reklam:
Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde, kamuya ait
olan yerlere (Meydan, cadde, tretuar, yeşil alan, vb.) konulacak olan sabit ilan ve
reklamlar;
a) Işıksız sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;
b) Led Ekranlı sabit ilan ve reklamların (Led aydınlatmalı, kayan yazılı tabela veya
görüntülü televizyon vb.) m2'sinden yıllık olarak;
c) Diğer Işıklı sabit ilan ve reklamların (Tabela, vinil giydirme vb.) m2'sinden yıllık
olarak;
2- Motorlu Taşıt Araçlarındaki Sabit Reklam:
Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan sabit ilan ve reklamlar;
a) Toplu Taşıma Araçlarındaki Reklamlar; Metro, Hafif Metro, Tramvay vb. raylı
sistemde çalışan araçlar ile Deniz Otobüsü, Vapur, Gemi vb. deniz araçlarındaki sabit
ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;
b) Diğer Motorlu Taşıt Araçlarındaki Reklamlar; Toplu Taşıma Aracı olmayan
(Yolcu ya da personel taşınmayan) araçlardaki sabit ilan ve reklamların m2'sinden
yıllık olarak;
-
90,00
150,00
90,00
150,00
-
60,00
110,00
60,00
110,00
-
60,00
110,00
60,00
110,00
-
90,00
90,00
-
60,00
60,00
-
60,00
60,00
400,00
400,00
90,00
150,00
490,00
550,00
400,00
400,00
60,00
150,00
460,00
550,00
400,00
400,00
60,00
150,00
460,00
550,00
400,00
90,00
490,00
400,00
60,00
460,00
400,00
60,00
460,00
-
40,00
40,00
-
40,00
40,00
-
40,00
40,00
-
40,00
40,00
-
40,00
40,00
-
40,00
40,00
1. GRUP
2. GRUP
3. GRUP
VERGİ TOPLAM ÜCRET
TL
TL
TL
VERGİ
TL
VERGİ TOPLAM
TL
TL
-
90,00
150,00
90,00
150,00
-
90,00
150,00
90,00
150,00
-
90,00
150,00
90,00
150,00
-
90,00
90,00
-
90,00
90,00
-
90,00
90,00
ÜCRET
TL
3- İhale Veya Sözleşmeli Sabit Reklam:
Kamuya ait olan yerlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşları ile diğer
Kuruluşlarca ihale veya sözleşme kapsamında konulacak olan sabit ilan ve reklamlar;
a) Işıksız sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;
b) Led Ekranlı sabit ilan ve reklamların (Led aydınlatmalı, kayan yazılı tabela veya
görüntülü televizyon vb.) m2'sinden yıllık olarak;
c) Diğer Işıklı sabit ilan ve reklamların (Tabela, vinil giydirme vb.) m2'sinden yıllık
olarak;
TOPLAM ÜCRET
TL
TL
II. GEÇİCİ İLAN VE REKLAMLARIN VERGİ VE ÜCRETLERİ:
1- Özel Mülkteki Geçici Reklam:
Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel
mülke konu yerlerde (Bina cephesi, bina çatısı, bahçe duvarı, , bahçe, arsa veya arazi
içine vb.) yapılacak olan geçici ilan ve reklamların (Bez afiş, vinil afiş, balon, seyyar
pano vb.) m2'sinden haftalık olarak;
-
10,00
10,00
-
10,00
10,00
-
10,00
10,00
2- Kamu Mülkündeki Geçici Reklam: Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu
altında bulunan ana arterlerdeki kamuya ait olan yerlerde (Meydan, cadde, tretuar, yeşil
alan, alt-üst geçitler v.b) yapılacak olan geçici ilan ve reklamların (Bez afiş, vinil afiş,
balon, seyyar pano vb) m2'sinden haftalık olarak;
90,00
10,00
100,00
90,00
10,00
100,00
90,00
10,00
100,00
3- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde ilan, reklam ve tanıtım amacı ile
dağıtılan el ilanı, broşür, katalog, takvim, biblo v.b. unsurların her bir adedi için;
-
0,25
0,25
-
0,25
0,25
-
0,25
0,25
4- Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel
mülke veya kamuya ait olan yerlerde mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli
afişlerin (kağıt afiş v.b.) m2'sinden haftalık olarak;
-
0,50
0,50
-
0,50
0,50
-
0,50
0,50
ÖNEMLİ NOT: Asma Tahsis Ve Bakım Ücreti Tarifesi 12 Aralık 2014 Tarih Ve 1857 Sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile, İlan Reklam Vergisi Tarifesi ise, 11.Temmuz.2014
sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nin (SERİ NO:45) 5. Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca 2015 Yılı Tarifesi belirleninceye kadar 2013 Yılında
uygulanan İlan Reklam Vergi Tutarları 2015 Yılı Tarifesi olarak uygulanmaya devam edilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
543 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content