close

Enter

Log in using OpenID

ARALIK AYı DOKTOR ÇALIŞMA - Çanakkale Devlet Hastanesi

embedDownload
2014
ARALIK AYı
DOKTOR
ÇALIŞMA
•
LISTELERI
•
T.C
SAGLlK BAKANllGI
ÇANAKKALE
HEKiM AYlıK
ÇALIŞMA
Uzmanlık
Tarih
TABLOSU
Alanı
Hekim ismi
DEVLET HASTANESi
KASIM 2014
BEViN CERRAHI
DR. SELiM
UZM.
SAGMANLI
BEViN CERRAHI
DR. S.iSMAiL
UZM.
VURT
BEViN CERRAHI
DR. KORKUT
UZM.
CERCiOGLU
01.12.2014
PAZARTESi
iziNLi
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
02.12.2014
SALI
lzlsn,l
AMELiYAT
POLiKLiNiK
BEViN CERRAHI
DR. TURGAV
poıiKıiNiK
POLiKLiNiK
03.12.2014
ÇARŞAMBA
iziNli
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
04.12.2014
PERŞEMBE
iziNLi
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMt:LiV[ll
05.12.2014
CUMA
iziNli
POLiKLiNiK
!I.MELlYAY
POLiKLiNiK
06.12.2014
CUMARTESI
07.12.2014
PAZAR
08.12.2014
PAZARTESI
iziNLi
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKıiNiK
09.12.2014
SALI
iziNLi
AMEıiYAT
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKıiNiK
10.12.2014
ÇARŞAMBA
iziNLi
11.12.2014
PERŞEMBE
iziNLi
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
12.12.2014
CUMA
iziNLi
POLiKLiNiK
AMELiYAT
13.12.2014
CUMARTESI
14.12.2014
PAZAR
15.12.2014
PAZARTESI
iziNLi
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
poıiKıiNiK
16.12.2014
SALI
iziNli
AMEUYfYT
POLiKıiNiK
POLiKLiNiK
AMEliYAT
POI
iKi
if\iiK
POLiKLiNiK
17.12.2014
ÇARŞAMBA
iziNli
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
18.12.2014
PERŞEMBE
iziNLi
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
ANEL/VAT
19.12.2014
CUMA
iziNLi
POLiKLiNiK
AMELIYAT
POLiKLiNiK
20.12.2014
CUMARTESI
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
poıiKıiNiK
21.12.2014
PAZAR
22.12.2014
PAZARTESI
iziNLi
SALI
iziNLi
AMPliYAT
poıiKıiNiK
POLiKLiNiK
24.12.2014
ÇARŞAMBA
iziNLi
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
25.12.2014
PERŞEMBE
iziNLi
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMEliYAT
26.12.2014
CUMA
iziNli
POLiKLiNiK
AMELiYAT
POLiKLiNiK
27.12.2014
CUMARTESI
23.12.2014
UZM.
PARSAK
28.12.2014
PAZAR
29.12.2014
PAZARTESI
iziNLi
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLİKLİNİK
30.12.2014
SALI
iziNLi
i'.MELiYAT
POLiKıiNiK
POLiKLiNiK
iziNLi
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
31.12.2014
ÇARŞAMBA
T.G
SAGLlK BAKANllGI
ÇANAKKALE DEVLET HASTANESi
HEKiM
AYlıK
ÇALIŞMA
Uzmanlık
TABI
BLOSU
Hekim ismi
ARALIK
2014
Nörolo'iUzm,
NörolojiUzm.
Nural ERTUGRUL
ÜmilTUNA
Alanı
NörolojiUzm.
Nörololiüzm,
NörolojiUzm.
Vehbi NECDET
Renoin ARTUG
Güleda ERENSOY
01.12.2014
PAZARTESi
PLK+HEYET
NÖR.YOG.BAKIM
PLK
PLK
PLK+ACiL
+KONS
02.12.2014
SALI
PLK+HEYET
NÖR.YOG.BAKIM
PLK
PLK
PLK+ACiL
+KONS
03.12.2014
CARSAMBA
PLK+HEYET
NÖR.YOG.BAKIM
EVDE
PLK
PLK+ACiL
+KONS
04.12.2014
PERSEMBE
PLK+HEYET
NÖR.YOG.BAKIM
PLK
PLK
PLK+ACiL
+KONS
05.12.2014
CUMA
PLK+ ACiL
NÖR.YOG.BAKIM
PLK
PLK
PLK
06.12.2014
CUMARTESI
ACiL+KONS
NÖR.YOG.BAKIM
07.12.2014
PAZAR
ACiL+KONS
NÖR.YOG.BAKIM
08.12.2014
PAZARTESI
PLK
NÖR.YOG.BAKIM
PLK+ACIL
+KONS
PLK
PLK+HEYET
09.12.2014
SALI
PLK
NÖR.YOG.BAKIM
PLK+ACiL
+KONS
PLK
PLK+HEYET
10.12.2014
ÇARŞAMBA
PLK
NÖR.YOG.BAKIM
ACiL+EVDE
11.12.2014
PERŞEMBE
PLK
NÖR.YOG.BAKIM
PLK+ACiL
12.12.2014
CUMA
PLK
NÖR.YOG.BAKIM
PLK
13.12.2014
CUMARTESI
+KONS
SAG.GÖREVLi
SAG.GÖ
+KONS
PLK
PLK+HEYET
PLK
PLK+HEYET
PLK+ACiL
NÖR.YOG.BAKIM
+KONS
PLK+HEYET
ACiL+KONS
NÖR.YOG.BAKIM
14.12.2014
PAZAR
15.12.2014
PAZARTESI
PLK+ACiL
+KONS
NÖR.YOG.BAKIM
PLK
PLK+HEYET
PLK
16.12.2014
SALI
PLK+ACiL
+KONS
NÖR.YOG.BAKIM
PLK
PLK4HEYET
PLK
17.12.2014
ÇARŞAMBA
PLK+ACiL
+KONS
NÖR.YOG.BAKIM
EVDE
PLK+HEYET
PLK
18.12.2014
PERSEMBE
PLK+ACiL
+KONS
NÖR.YOG.BAKIM
PLK
19.12.2014
CUMA
NÖR.YOG.BAKIM
PLK+ACiL
20.12.2014
CUMARTESI
NÖR.YOG.BAKIM
ACiL+KONS
21.12.2014
PAZAR
NÖR.YOG.BAKIM
ACiL+KONS
22.12.2014
PAZARTESI
PLK+HEYET
NÖR.YOG.BAKIM
PLK
PLK+ACiL
+KONS
23.12.2014
SALI
PLK+HEYET
NÖR.YOG.BAKIM
PLK
PLK+ACiL
+KONS
PLK
24.12.2014
ÇARSAMBA
PLK+HEYET
NÖR.YOG.BAKIM
EVDE
PLK+ACiL
+KONS
PLK
25.12.2014
PERŞEMBE
PLK+HEYET
NÖR.YOG.BAKIM
PLK
PLK+ACiL
+KONS
PLK
26.12.2014
CUMA
PLK+HEYET
NÖR.YOG.BAKIM
PLK
PLK
27.12.2014
CUMARTESI
PLK
ACiL+KONS
SAG.GÖREVLi
+KONS
SAG.GÖREVLi
PLK+HEYET
PLK
PLK+HEYET
PLK
NÖR.YOG.BAKIM
PLK
PLK+ACiL
NÖR.YOG.BAKIM
ACiL+KONS
28.12.2014
PAZAR
29.12.2014
PAZARTESI
PLK
ACiL+KONS
PLK
PLK+HEYET
PLK
30.12.2014
SALI
PLK
AciL+KONS
PLK
PLK+HEYET
PLK
31.12.2014
ÇARSAMBA
PLK
AciL+KONS
EVDE
PLK+HEYET
PLK
Hekim ismi sütununa hastanede poliklinik yapan
SAG.GÖREVLi
tum hekimlerin isimleri yazılacaktır.
Diğer sütunlara. hekimlerin günler itibarı ile bulunduğu çalışma yerleri yazılır.(poliklinik
Servis Sorumlusu
oda no:··, ameliyathane yada izinli olduğu yazılır)
Hastane poliklinik katlarına asılır. Varsa hastane internet sayfasında ilan edilir ve santralde yada bilgilendirme birimlerinde buıundurulur.
Hastaların muayene olmak istedikleri hekime gelebilmesi için bilgilenrnesi sağlanır.
Aylık çalışma takvimleri başhekim tarafından onaylanarak müdOrlüğe gönderilecek
+KONS
ACiL+KONS
ve denetimler müdürlükler
tarafından yapılacaktır.
Kaşe
Imza
Hekim:
T.C
SA(kIK
ÇANAKKALE
HEKiM CALlSMA
liSTESi
CilDiYE
UZMN.
CilDiYE
UZMN.
CiıOiYE
ra-n,
H"kilıı/sUl;
01.12.20'14
PAZARTESI
POLlKLlNIK
ICAP·HEYET·I'OLlKLlNfK
02.72.2014
SALI
POLlKLlNIK
lCAP·HEYET·POLlKLlNIK
POLlKLlNIK
Alııuet ÖZTÜRK
Tımcııı
ı;ABANOCLU
POLlKLlNIK
r'R'AMBA
POL/KL/NIK
lCAp.HEYET·poLlKLlNIK
POLlKLlNIK
04./2.20/4
PER<:;E~:'BE
pOL/KLlNIK
ICAP.HEYET·POLlKLlNIK
rOLlKLlNIK
POL/nINIK
ICAI'·HEYET·poıIKLlNIK
PDl/KLlN/K
05./2.20'/4
CUMA
06.'/2.2014
CUMARTESI
TATIL
kltl
l
TATIL
07.12.20/4
PAZAR
TATIL
ICAP
TATIL
08.12.20/4
PAZARTESI
ICAP·HEYET.POLIKL/NIK
POLln/NIK
POLln/NIK
0').'12.20/4
SALI
ICAp·HEYET·poLlKLlNIK
pOL/KLlNIK
POL/KLlNIK
ICAP·HEYET·POl/KLlNIK
rOLlKLlNIK
POLlKl/NIK
AMBA
UZMN.
Di/d, HASARAN
03.12.2014
/0./2.2014
rAn
I'I.n20/4
pERSEMBC
ICAP.HEYET·POLlKLINIK
/'DL/KLlNIK
POLlKLlNIK
/2.n20/4
CUMA
ICAP.HEYET.POLIKı/NIK
POL/KLlNIK
POLlnlNlK
13.72.20/4
CUMARTESI
ICAP
TATIL
TATIL
'/4./2.2014
PAZ4R
ICAP
TATIL
TATIL
15.'/2.20/4
PAZARTESI
PDL/KLlNIK
rOLlKLlNIK
ICAP.HEYET·poLlKLlNIK
/6./2.20/4
SALI
POLlKLlNIK
POLlKLlNIK
ICAp·HEYET.PDLlKLlNIK
/7./2.20/4
rAR<:;AMBA
POL/KLlNII<
rOLlKLlNIK
fCAP.HEYH·POL!KLINIK
IS./2.20/4
PEn"EMBE
POLlKLlNIK
POLlKL!NIK
ICA P·HEYET·I'Oı/KLINIK
19.12.20/4
CUMA
POLlKLlNlK
'lDLlKLlNfK
ICt\ P.HEYET·POLlKLlNIK
20.12.20/4
CUMARTESI
TATIL
TATIL
ICA/)
21.12.2014
PAZAR
TATIL
TATIL
ICAp
22./2.20/4
PAZARTESI
pDLlKLlNIK
ICAP·HEYET.PDLlKLINIK
rDLIKLlNIK
23./2.20/4
SALI
POLlKLlNIK
lCAp·HEYET·rDLlKLlNlK
rOLlKLlNIK
24./2.20/4
rAR<:;AMBA
POLlKUNIK
kltP.HEYET·poLlKLlNIK
I)OUKLlNIK
25.12.20/4
PER.<>EMBE
POLlKLlNIK
ICAI'.HEYE·r·I'OLlKLlNIK
PDL/KUNIK
POLlKUNlK
ICAP·HEYET.POLIKLINIK
POL/KL/NIK
26./2.2014
CUMA
27.12.20/4
CU,\MRTES/
TATIL
ICAI'
TATIL
28./2.20'14
PAZAR
TATIL
ICAP
TATIL
ICA/)·HEYCT.POLIKLINIK
POLlKLlNIK
POLIKLINIK
I)DLlKI.'NIK
POLlnlNIK
29./ı.20/4
PAZARTESI
30./2.20/4
SALI
3/./2.20/4
CARSAMBA
ICA
p.,., HET
.POLI KLINIK
ICAP·I-IEYET.POLIKLlNIK
POLJKLlNIK
rOLlnlNIK
Uzmanlık alanı sütununa hastanede polikhnık yapan hekimlerin uzmanlık alanları yazıhr,(Anestezl.
laboratuvar uzmanlık alanları yazılmayacak)
Hekım ısmı sütununa hastanede pohkhnık yapan tüm hekrmlenn ısımıen yazılacaktır
surunlara.
hekımlerin günler ıtıbarı ıle bulunduğu çalışma yerlerı yazılır (polıkhnık oda
Servis Sorumlusu
nc-v-.
ameliyathane
Hastane polıkhnık katlarına asılır Varsa hastane ınternet sayfasında ılan edıhr ve santralde yada bilgilendirme
Hastaların
HASTANESi
KASIM 2014
Uzmanlık Alanı
Dığer
BAKANllGI
OEVlET
muayene olmak ıstedıklen hekıme gelebıtmesi ıçın bilgilenmesı
Aylık çalışma takvımien başhekım tarafından
onaylanarak
yada
mnh
olduğu yazılır)
bırımlerınde bulundurulur
sağlanır
mÜdürh.ige qôndenlecek ve denetımler rnüdunukter tarafından yapılacaktır
Kaşe
Imza
Hekim:
T.C
SAGLlK BAKANllGI
ÇANAKKALE DEVLET HAST ANESi
HEKIM AYlıK
ALlSMA TABLOSU ARALIK 2014
Cocuk Hast. Uz.
Hekim ismi
Dr. Semra UdURGELEN
Cocuk Hast. Uz.
Dr. Özlem ATlı ÖZKAN
Cocuk Hast. Uz.
Cocuk Hast. Uz.
Cocuk Hast. Uz.
Dr. Hasan AHAT
Dr. Basak TOPCU
Dr.Hasan ALBAYRAK
01.12.2014
PAZARTESi
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNLi
POLiKLiNiK
02.12.2014
SALI
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNli
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNli
POLiKLiNiK
03.12.2014
i "ARSAMBA
04.12.2014
PERSEMBE
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNLi
POLiKLiNiK
05.12.2014
CUMA
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNLi
POLiKLiNiK
06.12.2014
CUMARTESI
07.12.2014
PAZAR
08.12.2014
PAZARTESI
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNli
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
09.12.2014
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNLi
10.12.2014
i ÇARŞAMBA
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNLi
POLiKLiNiK
11.12.2014
PERSEMBE
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNli
POLiKLiNiK
12.12.2014
CUMA
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNLi
POLiKLiNiK
13.12.2014
CUMARTESI
14.12.2014
PAZAR
15.12.2014
PAZARTESI
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNli
POLiKLiNiK
SALI
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNli
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNli
POLiKLiNiK
PERŞEMBE
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNLi
POLiKLiNiK
19.12.2014
CUMA
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNli
POLiKLiNiK
20.12.2014
CUMARTESI
21.12.2014
PAZAR
22.12.2014
PAZARTESI
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNli
POLiKLiNiK
23.12.2014
SALI
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNli
POLiKLiNiK
'ÇARŞAMBA
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNli
POLiKLiNiK
25.12.2014
PERŞEMBE
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNLi
POLiKLiNiK
26.12.2014
CUMA
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNli
POLiKLiNiK
27.12.2014
CUMARTESI
28.12.2014
PAZAR
29.12.2014
PAZARTESI
POLiKLiNiK
iziNLi
POLiKLiNiK
30.12.2014
SALI
POLiKLiNiK
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
24.12.2014
31.12.2014
SALI
IrARşAMBA
CARSAMBA
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iziNLi
iziNLi
Hekim ismi sütununa hastanede poliklinik yapan tüm hekimlerin isimleri yazılacaktır.
Diğer sütunlara, hekimlerin günler itibarı ile bulunduğu çalışma yerleri yazıhr.(poliklinik oda no;--, ameliyathane yada izinli olduğu yazılır)
Hastane
poliklinik katlanrta asıhr. Varsa hastane internet sayfasında ilan edilir ve santralde yada bilgilendirme birimlerinde bulundurulur.
POLiKLiNiK
T.C
SAGLlK BAKANllGI
ÇANAKKALE
HEKIM AYlıK
~ AlıŞMA
TABLOSU
Uzmanlık
Tarih
Alanı
Çocuk
cerh. Uz.
ismi
Kasım
SiMSEK
Hekim
DEVLET HASTANESi
KASIM 2014
Çocuk
Avhan
cerh.
Uz.
KıRKPıNAR
01.12.2014
PAZARTESi
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
02.12.2014
SALI
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
03.12.2014
ÇARŞAMBA
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
04.12.2014
PERŞEMBE
POLiKLiNIK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
05.12.2014
CUMA
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
06.12.2014
CUMARTESi
TATiL
07.12.2014
PAZAR
TATIL
08.11.2014
PAZARTESi
POLiKLiNIK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
09.12.2014
SALI
POLiKLiNIK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
TATiL
TATiL
10.12.2014
IÇARŞAMBA
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
11.12.2014
PERŞEMBE
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
12.12.2014
CUMA
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
13.12.2014
CUMARTESi
TATiL
14.12.2014
PAZAR
TATiL
15.12.2014
PAZARTESi
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
16.12.2014
SALI
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
17.12.2014
ÇARŞAMBA
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
18.12.2014
PERŞEMBE
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
19.12.2014
CUMA
POLiKLINiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
20.12.2014
CUMARTESi
TATiL
21.12.2014
PAZAR
TATiL
22.12.2014
PAZARTESi
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
23.12.2014
SALI
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
24.12.2014
IÇARŞAMBA
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
25.12.2014
PERŞEMBE
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
26.12.2014
CUMA
POLIKLiNIK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
27.12.2014
CUMARTESi
TATiL
28.12.2014
PAZAR
TATiL
29.12.2014
PAZARTESi
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
30.12.2014
SALI
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
31.12.2014
ÇARSAMBA
POLiKLiNiK
VAR
POLiKLiNiK
VAR
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
VAR
TATiL
TATiL
VAR
Servis Sorumlusu Hekim:
Kaşe
Imza
T.C
SAGLlK
ÇANAKKALE
• ---
•..•.•.
- _
.•
y-
---
.•..•.••
_----
••••
_
••••
Dahiliye
Tarih
GÜN
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
06.12.2014
07.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
13.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
20.12.2014
21.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
Bülent
PAZARTESi
-_
BAKANllGI
DEVLET
HASTANESi
••
Uzm.
SEZGiN
Dahiliye
Uzm.
Dahiliye
Güven SERTCELiK
Uzm.
Ali AKSU
Dahiliye
Ayşe
Uzm.
Ebru
Dahiliye
CAKAN
Kenan
Uzm.
CEVDETOGLU
Dahiliye
Esra
Uzm.
GÖKMEN
Dahiliye
Canan
NÖBET iZNi
POLlK +EVOE BAKıM
POLlKLlNIK
POLiKLiNIK
ÇANGÖREVI
PoılKliNIK
POLlKLiNIK
ÇAN GÖREvi
NÖBETIZNI
POLlKLlNIK
POLlKLiNiK
POLiKılNiK
POLlKLiNIK
POllKLlNIK
CARSAMBA
POLiKLlNiK
paLlK
+EVDE BAKıM
ÇAN GÖREvi
POLlKlIN1K
POLiKLlNIK
POLlKLlNIK
POL1KlINiK
PERŞEMBE
ÇAN GÖREvi
=ou«
+EVDE
POLiKLiNIK
POllKlINIK
POLlKLlNIK
POLlKLlNIK
POLiKLlNIK
NÖBET iZNi
EVDE
POLiKLiNiK
pOliKliN1K
NÖBETIZNI
POLlKLiNIK
POLlKLlNIK
ÇAN GÖREvi
POLiK.+EVOE
BAKıM
POllKlINIK
POllKlINIK
POLlKLlNIK
POLiKıiNIK
POllKlINIK
POLlKLlNIK
poLlK.+EVDE
BAKıM
ÇAN GÖREvi
POllKlINIK
NÖBETIZNI
POLiKLlNiK
POLiKLlNIK
ÇARŞAMBA
ÇAN GÖREvi
POLlK +EVDE BAKıM
POLiKLiNIK
POLIKLıNıK
POLiKLlNIK
POLlKLlNIK
POLlKLiNIK
PERŞEMBE
POLlKLlNIK
POLlK +EVDE BAKıM
ÇAN GÖREvi
POLiKLiNiK
POLiKLiNIK
POLlKLlNIK
POLlKLiNiK
POLlKLlNIK
EVDE
POLKLlNiK
POLiKLlNIK
POLlKılNiK
POLlKLlNIK
NÖBET iZNi
NÖBET iZNi
POLlK +EVDE BAKıM
POLiKLlNIK
POLlKLlNIK
ÇANGÖREVI
POLlKLlNIK
NÖBET IZNI
ÇAN GÖREvi
POLlK +EVDE BAKıM
POLlKLlNIK
POllKliNIK
POLlKliNIK
POliKLlNiK
POllKNlliK
CARSAMBA
POLlKLlNIK
POLlK +EVDE BAKıM
POLlKlINIK
POlIKLlNiK
ÇANGÖREVi
NÖBET iZNi
POllKNillK
PERSEMBE
POLlKLlNIK
POLlK +EVDE BAKıM
ÇAN GÖREvi
POUKlINIK
POLiKLlNiK
POliKıiNiK
NÖBET iZNI
POLlKLlNIK
EVDE BAKıM
POLiKLlNIK
POUKlINIK
POLlKLlNIK
POLiKlINiK
POUKNIUK
SALI
CUMA
BAKıM
BAKıM
Uzm.
SÖYLER
CUMARTESI
PAZAR
PAZARTESI
SALI
CUMA
BAKıM
CUMARTESI
PAZAR
PAZARTESI
SALI
CUMA
CUMARTESI
PAZAR
NÖBET iZNi
POLlK +EVDE BAKıM
POUKlINIK
POUKlINIK
POLlKLlNIK
POLlKLlNIK
POllKlINK
POliKLiNIK
NÖBETIZNI
POLiKLiNiK
POUKlINIK
POLlKLlNIK
POLiKlINIK
POllKlINK
CARŞAMBA
POliKlINIK
POLlK +EVDE BAKıM
NÖBET iZNi
POliKliNIK
POLiKLlNIK
POLlKLlNIK
POllKlINK
PERŞEMBE
POLlKLiNIK
POLlK +EVDE BAKıM
POLlKLlNIK
POliKliNIK
NÖBET iZNi
POLlKLlNIK
POllKliNK
POLlKLlNIK
EVDE BAKıM
POLlKLlNIK
POllKLlNIK
POLlKLiNIK
NÖBET iZNi
POLlKLiNK
POLlKLiNiK
POLlK +EVDE BAKıM
POLiKLlNIK
POlIKLlNIK
POLlKLlNiK
NÖBETIZNI
NÖBET iZNi
POLlKLlNIK
POLlK +EVDE BAKıM
POLiKLlNIK
POllKlINIK
POLiKLlNIK
POLlKlINIK
POllKl1NK
PAZARTESI
SALI
CUMA
CUMARTESI
PAZAR
PAZARTESI
SALI
POllKlINK
Hastaların
Aylık
muayene
çalışma
olmak
takvimieri
istedikleri
başhekim
hekime
tarafından
gelebilmesi
için bilgilenmesi
onaylanarak
müdürlüğe
sağlanır.
gönderilecek
Servis Sorumiı
ve denetimler
müdürlükler
tarafından
yapılacaktır.
Kaşe
Imza
T.C
SAGLlK BAKANllGI
ÇANAKKALE DEVLET HASTANESi
HEKiM
AYlıK
ÇALIŞMA
Uzmanlık
Tarih
TABLOSU
Alanı
Hekim
KASIM
2014
FIzIK TEDAVI UZM.
Ismi
FiziK TEDAVi
Srbel ALKAC
UZM.
Ferav POLIS
FiziK TEDAVI
UZM.
FiziK TEDAVi
Seca Sarıca AKBAS
UZM.
Kerime SAVAS
01.12.2014
PAZARTESi
02.12.2014
SALI
03.12.2014
CARSAMBA
POLlKLlNIK
POLIKLlNIK
POLtKlINIK
POL-HEYET-KONSl
TS
04.12.2014
PERSEMBE
POLlKLlNIK
POLlKUNIK
POLlKLlNlK
POL-HEYET
TS
POLlKLiNIK
POLlKLlNIK
POLlKLINIK
POL·HEvET-KONSL
POLlKLINiK
POLiKLiNIK
POLiKLlNIK
POL-HEYET-KONSL TS
-KONSl
05.12.2014
CUMA
POLlKLlNiK
POllKlINIK
POLlKLlNiK
PQL-HEYET-KONSL
06.12.2014
CUMARTESI
TATiL
TATil
TATIL
TATiL
07.12.2014
PAZAR
TATIL
TATIL
TATIL
TATiL
08.12.2014
PAZARTESI
POL·HEYET-KONSL
TS
POllKLlNIK
POLlKLlNIK
POLlKLlNIK
09.12.2014
SALI
PQL.HEYET·KONSL
TS
POLlKLlNIK
POLlKLlNIK
POLlKlINIK
10.12.2014
CARSAMBA
POl-HEVET·KONSL
TS
POLlKLlNIK
POLlKLlNIK
POllKUNIK
11.12.2014
PERSEMBE
POl-HEYET·KONSL
TS
POLlKLlNIK
POL!KL!NIK
POLlKLlNIK
12.12.2014
CUMA
POl-HEYET-KONSı
TS
POllKlINIK
pOlIKUNIK
POLiKlINIK
13.12.2014
CUMARTESI
TATiı
TATil
TATil
TATiı
14.12.2014
PAZAR
TATiı
TATIL
TATiı
TATil
15.12.2014
PAZARTESI
POLlKLiNiK
POL-HEYET-KONSL
TS
POLiKlINIK
POLlKlINIK
16.12.2014
SALI
POLlKLlNIK
POL-HEYET-KONSL
TS
POLlKLlNIK
POLlKlINIK
17.12.2014
CARSAMBA
POLlKLlNiK
POL-HEYET-KONSL
TS
POL!KLlNIK
POLiKLiNIK
18.12.2014
PERSEMBE
POLlKLlNIK
POL-HEYET-KONSL
TS
POLiKLlNiK
POLlKlINIK
19.12.2014
CUMA
POLIKLlNIK
POL-HEYET-KONSL
TS
POUKlINIK
POLiKlINIK
20.12.2014
CUMARTESI
TATIL
TATIL
TATIL
TATIL
21.12.2014
PAZAR
TATIL
TATIL
TATIL
22.12.2014
PAZARTESI
POLlKLINIK
POllKLlNIK
POL-HEYET-KONSL
23.12.2014
SALI
POLlKLlNIK
POL\KL\NIK
POL-HEYET-KONSLTS
24.12.2014
CARSAMBA
POLlKLiNIK
POllKlINIK
POL-HEYET-KONSL
25.12.2014
PERSEMBE
POLlKLlNIK
POLiKlINiK
POL-HEYET-KONSLTS
26.12.2014
CUMA
POLlKLlNIK
POllKlINIK
POL-HEYET-KONSL
27.12.2014
CUMARTESI
TATIL
TATIL
TATIL
TATiL
28.12.2014
PAZAR
TATiL
TATIL
TATil
TATIL
29.12.2014
PAZARTESI
POL-HEYET
-KONSL
TS
POllKLlNIK
POLlKLlNIK
POLlKLlNIK
30.12.2014
SALI
POL-HEYET
-KONSL
TS
POllKLiNiK
POLlKLiNIK
POLlKlINIK
TS
TS
TATiL
TS
POllKL\NIK
POllKlINIK
TS
POLlKlINIK
POLlKlINIK
TS
POLlKlINIK
Hastaların muayene olmak istedikleri hekıme gelebilmesi için bilgilenmesi sağlanır,
Aylık çalışma takvimleri başhekim tarafından onaylanarak müdürlüğe gönderilecek
ve denetimler müdönükler tarafından yapılacaktır
Servis Sorumlusu
Kaşe
Imza
Hekim:
T.C
SAGLlK BAKANllGI
ÇANAKKALE DEVLET HASTANESi
HEKiM AYlıK ÇALIŞMA TABLOSU KASIM 2014
Uzmanlık Alanı
Tarih
Hekimismi
Göı Hast.Uzmn.
Göz Hast.Uzmn.
Göz Hast.Uzmn.
Göz Hast.Uzmn.
Göz Hast.Uzmn.
Göz Hast.Uzmn.
Havva YAVASCA
Hülva ÖZCAN
Erav ESER
Ahmet AYGEN
Murat HAMURCU
SOkran ÖZYURT
01.12.2014
PAZARTESi
POLlKLlNIK
AMELIvET
ICAP-HE YET·POLI KLINIK
POllKlINIK
POLiKLlNIK
02.12.2014
SALI
POLiKLlNiK
POLlKLlNiK
AMELIYAT
POLiKlINIK
POllKLlNiK
POLlKL!NIK
03.12.2014
rARSAMBA
AMELIYAT
POLlKLlNiK
iCAP·HEYEı·poLlKLlNIK
POllKlINIK
POllKL!NIK
AMELIYAT
POLlKLlNIK
04.12.2014
PERSEMBE
POLlKLlNiK
POLIKLlNIK
iCAP·HEYEı·poLlKLlNIK
AMELIYAT
POliKıiNIK
POLlKLlNIK
05.12.2014
CUMA
POLiKLlNIK
POLlKLlNIK
ICAP·HEYET·poLlKLlNIK
pOliKLlNIK
AMELIYAT
POLlKLlNIK
06.12.2014
CUMARTESI
TATil
TATIL
leAP
TATiL
TATil
TATIL
07.12.2014
PAZAR
TATIL
TATiL
leAP
TATIL
TATil
TATIL
08.12.2014
PAZARTESI
POLiKLlNiK
AMELlvET
POLlKLlNiK
POllKlINIK
pOliKUNiK
ICAP.HEYET·POL!KL!NIK
09.12.2014
SALI
POLiKLiNIK
POL!KL!NIK
AMELIYAT
POLlKLlNIK
POLiKLiNIK
ICAP·HEYET·POL!KL!NIK
10.12.2014
"ARSAMBA
AMEL!YAT
POLlKLiNIK
POLlKLlNIK
POLlKLlNIK
POLiKLiNiK
AMELIYAT
11.12.2014
PERSEMBE
POLIKLlNIK
POLlKLiNIK
pOLIKL!NIK
AMELiYAT
POLiKLiNIK
ICAP·HEYET
·POLiKLlNIK
12.12.2014
CUMA
POLiKLlNIK
POLIKLiNIK
POLIKLlNIK
POLIKLlNiK
AMELIYAT
iCAP·HEYET
·POLiKLlNIK
13.12.2014
CUMARTESI
TATIL
TATIL
TATIL
TATIL
TATIL
ICAP
14.12.2014
PAZAR
TATIL
TATIL
TATIL
TATIL
TATIL
ICAP
15.12.2014
PAZARTESI
POLiKLlNiK
AMEliYAT
pOLlKLiNiK
iCAP·HEYET
·POLlKLlNIK
POLlKLlNIK
poUKLlNIK
16.12.2014
SALI
POLIKliNiK
POLlKLiNIK
AMELIYAT
iCAP·HEYET
·POLiKLiNIK
POLiKLiNiK
POLlKLlNiK
17.12.2014
rARSAMBA
AMELIYAT
POLlKLlNIK
POLIKLlNIK
iCAP-HEYET
-POLiKLlNIK
POLiKliNiK
AMeliYAT
18.12.2014
PERSEMBE
POLiKLiNIK
POLlKLlNIK
POLIKLlNIK
AMELIYAT
19.12.2014
CUMA
POLlKLiNiK
POLlKLlNIK
POLlKLINiK
ICAP-HEYET
20.12.2014
CUMARTESI
TATIL
TATIL
TATIL
21.12.2014
PAZAR
TATiL
TATIL
TATIL
22.12.2014
PAZARTESI
iCAP-HEYET
·POLlKUNIK
AMEL!YET
23.12.2014
SALI
iCAP·HEYET
-POLlKL!NIK
24.12.2014
"ARSAMBA
AMELIYAT
25.12.2014
PERSEMBE
iCAP·HEYET
26.12.2014
CUMA
iCAP·HEYET
27.12.2014
CUMARTESI
28.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
POLiKLlNiK
POLlKLlNiK
AMELIYAT
POLlKLlNlK
ICAP
TATIL
TATIL
ICAP
TATIL
TATIL
POLIKLlNIK
POLiKLlNiK
POLiKLlNIK
POLlKLlNIK
POLlKLlNIK
AMELIYAT
POLlKLiNiK
POLiKLiNiK
POLlKLlNIK
POL!KUNIK
POLIKliNiK
POLlKLlNIK
POLiKUNiK
AMEliYAT
·POLiKLiNIK
POLlKLiNiK
POLlKLlNiK
AMELIYAT
POLlKLiNiK
POLiKLiNIK
·POLIKLlNIK
POLlKLiNIK
POLiKLlNIK
POLiKLiNIK
AMELIYAT
POLlKLlNiK
iCAP
TATIL
TATIL
TATiL
TATIL
TATIL
PAZAR
iCAP
TATIL
TATIL
TATIL
TATIL
TATIL
PAZARTESI
POUKlINIK
AMELlYET
POLiKLiNIK
POLlKLlNIK
iCAP·HEYET-POLiKLINIK
POLlKLlNIK
SALI
POı..IIQINIK
POLlKLiNIK
AMEliYAT
POLlKLlNIK
iCAP-HEYET·POLIKLlNIK
POLlKLlNiK
-POLlKLlNIK
Servis Sorumlusu
Kaşe
imza
Hekim:
QP.DR.AHMET
AYGEN
T.C
SAGLlK
ÇANAKKALE
HEKiM AYLıK
Uzmanlık
Tarih
01.12.2014
02.12.2014
Alanı
Hekim
ismi
PAZARTESi
SALI
BAKANllGI
DEVLET
ÇALIŞMA
HASTANESi
TABLOSU
ARALIK
2014
ENFEKSiYON HASTAlıKLARı VE KliNiK MiKROBiYOLOJi
DR.MEHMET AK KUŞ
DR.ZEKiYE MiNE KABAŞ
Ana Bina Poliklinik
EKK ve Yoöun Bakımlar
Servis Acil
Konsültasvon Eöitim
EKK ve Yoöun Bakımlar
Servis Acil lcao
Ana Bina Poliklinik
Servis Acil
lcao
DR.ÖZGÜL TÜRKYILMAZ
DR.FAHRi GÜNGÖR
lcao
Konsültasvon
Eöitim
Ekbina Poliklinik
EKK ve Yoöun Bakımlar
Ekbina Poliklinik
ÇARSAMBA
Konsültasvon Eoitim
04.12.2014
PERSEMBE
Ana Bina Poliklinik
EKK ve YQÖun Bakımlar
Servis Acil
lcao
Konsültasvon
Korısültasvon Eöitim
EKK ve Yoöun Bakımlar
Servis Acil
lcan
Ana Bina Poliklinik
06.12.2014
07.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
CUMA
CUMARTESI
SALI
Eöitim
iCAP
EKK ve Yoöun Bakımlar
Servis Acil icap
Ekbina Poliklinik
Konsültasvon Eiiitim
EKK ve Yoöun Bakımlar
Servis Acil
lcao
Ana Bina Poliklinik
Ana Bina Poliklinik
Servis Acil
lcan
EKK ve Yoiiun Bakımlar
ÇARSAMBA
Ekbina Poliklinik
Konsültasvon Eöitim
PERSEMBE
Ekbina Poliklinik
Ana Bina Poliklinik
EKK ve Yoöun Bakımlar
Servis Acil icao
Ekbina Poliklinik
Konsültasvon Eöitim
EKK ve Yoiiun Bakımlar
Servis Acil
13.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
CUMARTESI
SALI
lcao
Konsültasvon
Eiiitim
Ana Bina Poliklinik
iCAP
PAZAR
PAZARTESI
Korısültasvon Ei.iitim
Ana Bina Poliklinik
11.12.2014
CUMA
Ekbina Poliklinik
Ekbina Poliklinik
10.12.2014
12.12.2014
Ekbina Poliklinik
iCAP
PAZAR
PAZARTESI
Ekbina Poliklinik
Ana Bina Poliklinik
03.12.2014
05.12.2014
DR.DEMET KÖSELi ULU
iCAP
lcao
Konsüıtasvon Eöitim
Ekbina Poliklinik
Ana Bina Poliklinik
EKK ve YQÖun Bakımlar
Servis Acil
Ana Bina Poliklinik
Ekbina Poliklinik
Konsültasyon Ei.iitim
EKK ve YQÖun Bakımlar
Servis Acil icap
17.12.2014
ÇARSAMBA
EKK ve Yoğun Bakımlar
Ekbina Poliklinik
Konsültasyon
Ana Bina Poliklinik
Servis Acil icap
18.12.2014
PERSEMBE
Konsültasvon Eöitim
Ekbina Poliklinik
Ana Bina Poliklinik
EKK ve Yoöun Bakımlar
Servis Acil lcao
Ana Bina Poliklinik
Ekbina Poliklinik
Konsültasvon
EKK ve Yoöun Bakımlar
Servis Acil lcao
19.12.2014
20.12.2014
21.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
CUMA
Ei.iitim
Eöitim
CUMARTESI
iCAP
PAZAR
PAZARTESI
SALI
iCAP
Servis Acil
lcan
Konsültasvorı Eiiitim
Ekbina Poliklinik
Ana Bina Poliklinik
EKK ve Yoöun Bakımlar
Servis Acil
lcap
Ana Bina Poliklinik
Ekbina Poliklinik
Konsültasyon
Eliitim
EKK ve Yoğun Bakımlar
Eliitim
24.12.2014
ÇARSAMBA
Servis Acil icap
EKK ve Yoöun Bakımlar
Ekbina Poliklinik
Konsültasyon
25.12.2014
PERSEMBE
Servis Acil lcao
Konsültasyon Ei.iitim
Ekbina Poliklinik
Ana Bina Poliklinik
EKK ve Yoöun Bakımlar
Servis Acil lcao
Ana Bina Poliklinik
Ekbina Poliklinik
Konsültasvon
EKK ve Yoiiun Bakımlar
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
CUMA
CUMARTESI
PAZAR
PAZARTESI
SALI
ÇARSAMBA
Eöitim
Ana Bina Poliklinik
iCAP
iCAP
EKK ve Yoöun Bakımlar
Servis Acil
lcao
Konsültasvon Eöifirn
Ekbina Poliklinik
EKK ve Yoöun Bakımlar
Servis Acil
lcao
Ana Bina Poliklinik
Ekbina Poliklinik
Konsültasvon
Eöitim
EKK ve Yoi.iun Bakımlar
Ekbina Poliklinik
Konsültasvon
Ei.iitim
Ana Bina Poliklinik
Servis Acil icap
Servis
Kaşe
imza
Sorumlusu
Hekim:
Ana Bina Poliklinik
T.C
SAGLlK BAKANllGI
ÇANAKKALE DEVLET HASTANESi
HEKiM AYlıK ÇALIŞMA TABLOSU ARALIK 2014
Kadın Ooöum Uzm.
Kadın Doöurn Uzm.
Kadın Doiium Uzm.
Kadın DOQum Uzm.
Tarih
Hekim ismi
Sed at ERGUN
H.GÖkce ENGiN
Serhat CELiKER
Filiz HALlCI ÖZTÜRK
01.12.2014
PAZARTESi
POLKVAR
POLK VAR
POLK YOK
POLK YOK
Uzmanlık Alanı
Kadın DOQum Uzm. kadın Doöum Uzm
Kadın Doöurn Uzm.
Kadın Doöum Uzm.
Fatma BEYAZiT
Levent ÖZCER
Hümevra AKBAS
POLK YOK
NÖBET+POL VAR
POLK VAR
DOGUM iZNi
Sule ÜNSAL
Kadın Dcöurn Uzm
Hasan Cetin
PO LK YOK
02.12.2014
SALI
POLKVAR
POLK VAR
POLK VAR
POLK YOK
POLK VAR
PO LK YOK
NÖBET +POLK YOK
DOGUM iZNi
PO LK YOK
03.12.2014
CARSAMBA
POLK VAR
POLK VAR
POLK VAR
POLK YOK
POLK VAR
POLK VAR
oaclct GÖREV
DOGUM iZNi
PO LK YOK
04.12.2014
PERSEMBE
POLK VAR
POLK VAR
POLK VAR
POLK YOK
NÖBET+POLK VAR
POLK VAR
POLK VAR
DOGUM iZNi
PO LK YOK
05.12.2014
CUMA
POLK VAR
POLK VAR
NÖBET+POLK VAR
POLK YOK
POLK YOK
POLK VAR
POLK VAR
DOGUM iZNi
PO LK YOK
06.12.2014
CUMARTESi
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
DOGUM iZNi
PO LK YOK
07.12.2014
PAZAR
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
DOGUM iZNi
POLK YOK
08.12.2014
PAZARTESi
POLK VAR
NÖBET+POLK VAR
POLKVAR
PO LK YOK
POLK VAR
PO LK VAR
YILLIK iziN
DOGUM iZNi
POLK YOK
09.12.2014
SALI
POLKVAR
POLK VAR
POLKVAR
PO LK YOK
NÖBET+POLK VAR
POLK VAR
YILLIK iziN
DOGUM iZNi
POLK YOK
10.12.2014
CARSAMBA
AMELiYAT+POLK YOK
GECiCi GÖREV
NÖBET+POLK VAR
POLK YOK
POLK YOK
POLK VAR
YILLIK iziN
DOGUM iZNi
POLK YOK
11.12.2014
PERSEMBE
POLKVAR
NÖBET+POLK VAR
POLK VAR
POLK YOK
POLK VAR
POLK VAR
YILLIK iziN
DOGUM iZNi
PO LK YOK
12.12.2014
CUMA
POLKVAR
POL VAR
POLK VAR
POLK YOK
POLKVAR
POLK VAR
YILLIK iziN
DOGUM iZNi
PO LK YOK
13.12.2014
CUMARTESi
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
DOGUM iZNi
PO LK YOK
14.12.2014
PAZAR
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
DOGUM iZNi
PO LK YOK
15.12.2014
PAZARTESi
POLK VAR
YILLIK iziN
NÖBET+POLK VAR
POLK YOK
POLK YOK
POLK VAR
POLK VAR
DOGUM iZNi
PO LK YOK
16.12.2014
SALI
POLK VAR
YILLIK iziN
POLK VAR
PO LK YOK
POLK VAR
POLK VAR
POLK VAR
DOGUM iZNi
POLK YOK
17.12.2014
CARSAMBA
POLK VAR
YILLIK iziN
POLK YOK
NÖBET+POLK VAR
POLK VAR
POLK VAR
DOGUM iZNi
POLK YOK
18.12.2014
PERSEMBE
NÖBET+POLK YOK
YILLIK iziN
POLK VAR
POLK YOK
POLK YOK
POLK VAR
POLK VAR
DOGUM iZNi
POLK YOK
19.12.2014
CUMA
POLK YOK
YILLIK iziN
POLK VAR
POLK YOK
POLK VAR
NÖBET+POL VAR
POLK VAR
DOGUM iZNi
POLK YOK
20.12.2014
CUMARTESi
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
DOGUM iZNi
POLK YOK
21.12.2014
PAZAR
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
DOGUM iZNi
POLK YOK
22.12.2014
PAZARTESi
POLK VAR
POLK VAR
POLKVAR
POLK YOK
POLK YOK
POLK VAR
POLK VAR
DOGUM iZNi
PO LK YOK
23.12.2014
SALI
NÖBET+POLK YOK
POLK VAR
POLKVAR
POLK YOK
POLK VAR
POLK VAR
POLK VAR
DOGUM iZNi
PO LK YOK
24.12.2014
CARSAMBA
POLK VAR
POLK VAR
NÖBET+POLK VAR
POLK YOK
POLK VAR
POLK VAR
DOGUM iZNi
POLK YOK
25.12.2014
PERSEMBE
POLK VAR
POLK VAR
POLK VAR
POLK YOK
POLK VAR
POLK VAR
NÖBET +POLK YOK
DOGUM iZNi
POLK YOK
26.12.2014
CUMA
NÖBET+POLK YOK
POLK VAR
POLK VAR
POLK YOK
POLK VAR
POLK VAR
YARIM GÜN POLK VAr
DOGUM iZNi
POLK YOK
27.12.2014
CUMARTESi
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
DOGUM iZNi
PO LK YOK
28.12.2014
PAZAR
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
TATiL
DOGUM iZNi
POLK YOK
29.12.2014
PAZARTEsi
POLKVAR
POLK VAR
POLK VAR
POLK YOK
POLK VAR
NÖBET+POL VAR
POLK VAR
DOGUM iZNi
POLK YOK
30.12.2014
SALI
POLK VAR
POLK VAR
POLK VAR
POLK YOK
POLK VAR
POLK YOK
NÖBET +POLKYOK
DOGUM iZNi
POLK YOK
31.12.2014
CARSAMBA
POLKVAR
NÖBET+POLK VAR
POLK VAR
POLK YOK
POLK VAR
YARIMGÜNPOLK VAR
DOGUM iZNi
POLK YOK
eecıcı
GÖREV
osclcl
GÖREV
eecıcı
GÖREV
Servis Sorumlusu
Kaşe
imza
Hekim:
T.C
SAGLlK BAKANllGI
ÇANAKKALE DEVLET HASTANESi
HEKiM
AYlıK
ÇALIŞMA
Uzmanlık
Tarih
01.12.2014
TABLOSU
KASIM
2014
Alanı
Hekim
ismi
PAZARTESi
DR.ERKiN OCAK
DR. SÜREYYA TA LAY
POlK+AMEUVAl
+SERVis
POLK +AMEL!VAT
.iCAP+SERVis
POLK+AMEUVAl
+SERVis
POLK +AMEL!YAT
+iCAP+SERVis
02.12.2014
SALI
03.12.2014
CARSAMBA
POLK +AMEUVAT
+SERVis
AMELIYAT
04.12.2014
PERSEMBE
POLK+AMEL!YAT
+SERVIS
POLK +AMEL!vAT
+ICAP+SERVIs
05.12.2014
CUMA
POLK+AMELlvAl
+SERVIs
POLK +AMELjYAT
+ICAP+SERVis
06.12.2014
CUMARTESI
TATIL
07.12.2014
PAZAR
TATiL
08.12.2014
PAZARTESI
09.12.2014
SALI
10.12.2014
+ICAP+SERViS
ICAP
ICAP
POLK +AMELIYAT
+SERVls+iCAP
POLK+AMELlYAT
+SERVIs
POLK+AMEUYAT
+SERVIS+ICAP
POLK+AMELlYAT
+SERVIS
CARSAMBA
POLK +AMEUYAT
+SERVIS+ICAP
AMELlYAT.SERVls
11.12.2014
PERSEMBE
POLK +AMELlvAT
+SERVIs+lcAP
POLK+AMELlYAT
+SERVIs
12.12.2014
CUMA
POLK +AMELlvAT
+SERVIs+lcAP
POlK+AMELlYAl
+SERVis
13.12.2014
CUMARTESI
14.12.2014
PAZAR
15.12.2014
PAZARTESI
16.12.2014
SALI
17.12.2014
TATIL
iCAP
TATIL
iCAP
POLK +AMEUYAT
+SERVIS
POLK +AMEUYAT
+SERViS+iCAP
POLK+AMELlYAT
+SERVIS
POLK +AMELlYAT
+SERVis+lcAP
CARSAMBA
POLK+AMELIYAT
+SERVIs
AMEliYAT
18.12.2014
PERSEMBE
POLK+AMELlYAT+SERVls
POLK +AMELlYAT
+SERVis+icAP
19.12.2014
CUMA
POLK+AMELlYAT
POLK+AMELlYAT
+SERVis+icAP
20.12.2014
CUMARTESI
TATiL
21.12.2014
PAZAR
TATiL
22.12.2014
PAZARTESI
23.12.2014
SALI
+SERVis
+SERViS+icAP
ICAP
ICAP
POLK+AMELlYAT
+SERVıs+lcAP
POLK+AMELlYAT
+SERVis
POLK +AMELlYAT
+SERVIs+ICAP
POLK+AMELlYAT
+SERVis
24.12.2014
CARSAMBA
POLK +AMELlYAT
+SERVis+ICAP
AMELIYAT. SERVIS
POLK+AMELlYAT
+SERVIS+ICAP
POLK+AMELlYAT
+SERVIS
POLK +AMELlYAT
+SERVIs+lcAP
POLK+AMELlYAT
+SERVis
25.12.2014
PERSEMBE
26.12.2014
CUMA
27.12.2014
CUMARTESI
iCAP
28.12.2014
PAZAR
iCAP
29.12.2014
PAZARTESI
30.12.2014
SALI
TATIL
TATIL
POLK+AMELlYAT
+SERViS
POLK +AMELlYAT
+ICAP+SERViS
POLK +AMELlYAT
+SERVIS
POLK +AMELiYAT
+ICAP+SERVis
Diğer sütunlara. hekimlerin günler itibarı ile bulunduQu- çalışma yerleri yazılır,(poliklinik oda nO: ameliyathane yada izinli olduğu yazılır)
Hastane poliklinik katıanna asılır. Varsa hastane internet sayfasında ilan edilir ve santralde yada bilgilendirme birimlerinde bulundurulur
Hastaların muayene olmak istedikleri hekime gelebilmesi için bilgilenmesi sağlanır.
Aylık çalışma takvimleri başhekim tarafından onaylanarak müdürlüğe gönderilecek ve denetimler müdürlükler tarafından yapılacaktır
h,
Kaşe
Imza
T.C
SAGLlK BAKANllGI
ÇANAKKALE DEVLET HASTANESi
.
---
--_ •••••
_
Tarih
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
06.12.2014
07.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
13.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
20.12.2014
21.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
•••
T"
- __
"'0"'
•••
--
Uzmanlık Alanı
Hekim ismi
PAZARTESi
SALI
CARSAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESI
PAZAR
PAZARTESI
SALI
ÇARŞAMBA
PERSEMBE
CUMA
CUMARTESI
PAZAR
PAZARTESI
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESI
PAZAR
PAZARTESI
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESI
PAZAR
PAZARTESI
SALI
ÇARŞAMBA
___
••
-
._
••••
-_
••
KBB
NACi HASANEFENDi
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMELivAT
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
TATiL
TATiL
iziNLi
iziNLi
AMELivAT
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
TATiL
TATiL
POLiKLiNiK+ACiL
POLiKLiNiK+ACiL
AMELivAT
POLiKLiNiK+ACiL
POLiKLiNiK+ACiL
AciL
ACiL
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMELivAT
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
TATiL
TATiL
POLiKLiNiK+HEVET
POLiKLiNiK+HEVET
iziNLi
KBB
BERAATTiN UGURGELEN
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMELivAT
POLiKLiNiK
TATiL
TATiL
POLiKLiNiK+ACiL
POLiKLiNiK+ACiL
POLiKLiNiK+ACiL
AMELivAT -xclı,
POLiKLiNiK+ACiL
AciL
AciL
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMELivAT
POLiKLiNiK
TATiL
TATiL
POLiKLiNiK+HEVET
HEVET
POLiKLiNiK+HEVET
AMELiv AT+HEVET
POLiKLiNiK+HEVET
TATiL
TATiL
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
KBB
S.AL TUG ÖZAGAÇ
iziNLi
AMELivAT +AciL
POLiKLiK+ACiL
POLiKLiK+ACiL
POLiKLiK+ACiL
AciL
AciL
POLiKLiNiK
AMELivAT
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
TATiL
TATiL
POLiKLiNiK+HEVET
AMEliv AT+HEVET
POLiKLiNiK+HEVET
HEYET
POLiKLiNiK+HEVET
TATiL
TATiL
POLiKLiNiK
AMELivAT
POiKLiNiK
POiKLiNiK
POiKLiNiK
TATiL
TATiL
POLiKLiNiK
AMELivAT
POLiKLiNiK
KBB
VOLKAN TÜRÜNZ
POLiKLiNiK+HEVET
POLiKLiNiK+HEVET
POLiKLiNiK+HEVET
POLiKLiNiK+HEVET
AMEliv AT+HEVET
TATiL
TATiL
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMELivAT
TATiL
TATiL
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMELivAT
TATiL
TATiL
POLiKLiNiK+ACiL
POLiKLiNiK+ACiL
POLiKLiNiK+ACiL
POLiKLiNiK+ACiL
AMELivAT+ACiL
AciL
AciL
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
KBB
MELiHA HAMURCU
AMELiYAT
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
TATiL
TATiL
AMEliv AT+HEVET
POLiKLiNiK+HEVET
POLiKLiNiK+HEVET
POLiKLiNiK+HEVET
POLiKLiNiK+HEVET
TATiL
TATiL
AMELivAT
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
TATiL
TATiL
AMELivAT
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
TATiL
TATiL
AMELivAT+ACiL
POLiKLiNiK+ACiL
POLiKLiNiK+ACiL
Servis Sorumlusu Hekim:
Kaşe
imza
T.C
SAGLlK
ÇANAKKALE
HEKiM AYlıK
BAKANllGI
DEVLET
HASTANESi
ÇALIŞMA TABLOSU KASIM 2014
Tarih
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
06.12.2014
07.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
13.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
20.12.2014
21.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
Uzmanlık Ala~ Ortopedi Uzm.
Hekim Ismi
Ersan AKYAYLA
PAZARTESI
SALI
POLlKLlNIK
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
K
CUMARTESI
PAZAR
PAZARTESI
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
K
IIIIIK
CUMA
CUMARTESI
PAZAR
PAZARTESI
SALI
iK
ÇARŞAMBA
IK
PERŞEMBE
K
CUMA
CUMARTESI
PAZAR
1‫ן‬il1 K
PAZARTESI
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
IK
CUMA
IK
CUMARTESI
PAZAR
P (LL./ICAP
PAZARTESI
SALI
PUL ./ICAP
ÇARŞAMBA
PuL ./ICAP
Ortopedi Uzm.
Fatih ŞAHINOGLU
•.•••••.•.•••.• T
AMELIYAT
•.••••__ ./AT
Ortopedi Uzm.
Hayrullah TOK
POL./ICAP
POL./ICAP
POL./ICAP
AMELIYAT
POL./ICAP
ICAP
ICAP
AMELIYAT
AMELIYAT
AMELIYAT
POL.IICAP
AMELIYAT
POL./IACAP
•.•••••.•.•••.• T
Ortopedi Uzm.
Ali KAPUBAGLI
POLlKLlNIK
Ortepedi Uzm.
Enis OZCAN
POLlKLINIK
ıC
ICAP/P[
•.•••••••.•.
;YAT
IcAP/POL
ıCAP
ICAP
AMELIYAT
AMELIYAT
AMELIYAT
ıCAP/POL
AMELIYAT
~. --
POLl
Ortopedi Uzm.
Ahmet FILIZ
POLIKLINIK
POLlKLINIK
•.••••__ •••.• T
POLI
ICAP
ICAP
IZINLI
IZINLI
ıZINLI
IZINLI
IZINLI
~ •••__ • ,~T
AMELIYAT
•.•••••._. rAT
ICAP/POL
AMELIYAT
POL
PO
POL./ICAP
POL./ICAP
POL.IICAP
•.•••••._ •••.• T
PULIKLlNIK
pOLIKLINIK
POL./ICAP
ICAP
ICAP
•.••••__ •• "T
,T
,T
POLlKLINIK
P
IZIN
IZIN
IZIN
Servis
Diğer sütunlara,
Hastane
Hastaların
poliklinik
hekimlerin
katlarına
muayene
günler itibarı ile bulunduğu
asılır. Varsa hastane
olmak istedikleri
Aylık çalışma takvimieri
başhekim
çalışma yerleri yazılır.(poliklinik
internet sayfasında
hekime gelebilmesi
tarafından
onaylanarak
ilan edilir ve santralde
için bilgilenmesi
müdürlüğe
oda no:--, ameliyathane
yada bilgilendirme
yada izinli olduğu yazılır)
Kaşe
birimlerinde
imza
bulundurulur
sağlanır.
gönderilecek
ve denetimler
müdürlükler
tarafından
yapılacaktır.
Sorumlusu
i
T.C
SAGLlK
ÇANAKKALE
HEKiM
AVLlK
ÇALIŞMA
TABl
Uzmanlık
Tarih
Hekim
BAKANllGI
DEVLET
HASTANESi
Ara.14
Alanı
ismi
PSiKivATRi
DR.ÖZLEM
UZM.
ÖZTÜRK
PSiKivATRi
DR.ERSiN
UZM.
PSiKivATRi
TÜRKVILMAZ
DR.CAHiDE
UZM.
PSiKivATRi
UCAR TAŞ
DR.UGUR
UZM.
KOLAT
PSiKivATRi
DR.ESRA
UZM.
KOLAT
01.12.2014
PAZARTESi
iziNLi
TRSM
TAM POL+HEYET+KONS+icAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
02.12.2014
SALI
iziNLi
TRSM
TAM POL+HEYET+KONS+icAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
SÜOGE
TRSM
TAM POL+HEYET+KONS
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK+icAP+OENETiMLi
SER.
03.12.2014
ÇARŞAMBA
04.12.2014
PERŞEMBE
iziNli
TRSM
TAM POL+HEYET+KONS+icAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
05.12.2014
CUMA
iZiNli
TRSM
TAM POL+HEYET+KONS+icAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
06.12.2014
CUMARTESI
07.12.2014
PAZAR
08.12.2014
PAZARTESI
09.12.2014
iCAP
iCAP
SALI
TRSM
POLiKLiNiK+icAP
TAM POL+HEYET+KONS
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
TRSM
POLiKLINiK+icAP
TAM POL+HEYET+KONS
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
TAM POL+HEYET+KONS
POLiKLiNiK
10.12.2014
ÇARŞAMBA
SÜOGE
TRSM+icAP
11.12.2014
PERŞEMBE
iZiNLi
TRSM+icAP
POLiKLiNiK+OENETiMLi
TAM POL+HEYET+KONS
SER.
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
12.12.2014
CUMA
iziNLi
TRSM+icAP
TAM POL+HEYET+KONS
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
13.12.2014
CUMARTESI
14.12.2014
PAZAR
15.12.2014
PAZARTESI
TRSM
POLiKLiNiK
TAM POL+HEYET+KONS
POLiKLiNiK+icAP
POLiKLiNiK
16.12.2014
SALI
TRSM+icAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
TAM POL+HEYET+KONS
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK+icAP
POLiKLiNiK
iCAP
iCAP
17.12.2014
ÇARŞAMBA
GÖREVLENOiRME
TRSM
TAM POL+HEYET+KONS+OENETiMLi
SER.
18.12.2014
PERŞEMBE
GÖREVLENOiRME
TRSM
POLiKLiNiK
TAM POL+HEYET+KONS+icAP
POLiKLiNiK
19.12.2014
CUMA
GÖREVLENOiRME
TRSM
POLiKLiNiK
TAM POL+HEYET+KONS+icAP
POLiKLiNiK
20.12.2014
CUMARTESI
iCAP
21.12.2014
PAZAR
iCAP
22.12.2014
PAZARTESI
TRSM+icAP
TAM POL+HEYET+KONS
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
23.12.2014
SALI
TRSM+icAP
TAM POL+HEYET+KONS
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
24.12.2014
ÇARŞAMBA
TRSM+icAP
TAM POL+HEYET+KONS
POLiKLiNiK+OENETiMLi
SER.
25.12.2014
PERŞEMBE
TRSM+icAP
TAM POL+HEYET+KONS
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
26.12.2014
CUMA
TRSM+icAP
TAM POL+HEYET+KONS
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
27.12.2014
CUMARTESI
iCAP
iCAP
28.12.2014
PAZAR
29.12.2014
PAZARTESI
TRSM
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
TAM POL+HEYET+KONS+icAP
POLiKLiNiK
30.12.2014
SALI
TRSM
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
TAM POL+HEYET+KONS+icAP
POLiKLiNiK
TRSM
POLiKLiNiK
TAM POL+HEYET+KONS+icAP
POLiKLiNiK
31.12.2014
ÇARŞAMBA
NOT: TAM PO+HEYET+KONS,
DENETiMLi
SERBESTliK
SÜDGE VE TRSM SORUMLU HEKiMiN RANDEVU SiSTEMi
SORUMLU
POLIKLiNiK+OENETiMLi
SER.
KAPATıLACAK.
HEKiMiN SAAT 13:00-15:00 ARASI RANDEVULARI
KAPATıLACAKTıR.
DR.ESRA KOLAT SÜT iZNi KULLANMAKTADıR.
Servis Sorumlu
Kaşe
imza
Hekim:
i
i
ÜROLOJi SERVisi 2014 KASIM AYı HEKiM ÇALIŞMA LisTESi
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
06.12.2014
07.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
13.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
20.12.2014
21.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
PAZARTESI
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESI
PAZAR
PAZARTESI
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESI
PAZAR
PAZARTESI
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESI
PAZAR
PAZARTESI
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESI
PAZAR
PAZARTESI
SALI
ÇARŞAMBA
DR. MUSTAFA YILDIRIM
DR. Y. iLKER ÇÖMEZ
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
DR. NiHA T GÜLHAN
AMEliYAT
POLiKLiNiK
iCAP
POLiKLiNiK
DR. iDRis eııeıç
POLiKLiNiK
AMEliYAT
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iCAP
iCAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMEliYAT
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iCAP
POLiKLiNiK
AMEliYAT
POLiKLiNiK
HAFTA SONU
HAFTA SONU
iCAP
HAFTASONU
HAFTASONU
HAFTA SONU
HAFTA SONU
iCAP
HAFTASONU
HAFTA SONU
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMEliYAT
iCAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMEliYAT
iCAP
iCAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMEliYAT
POLiKLiNiK
DR. ÖNDER SiRSEN
POLiKLiNiK
AMEliYAT
iCAP
POLiKLiNiK
AMEliYAT
iCAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMEliYAT
iCAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
HAFTA SONU
HAFTASONU
HAFTASONU
iCAP
HAFTA SONU
HAFTA SONU
POLiKLiNiK
HAFTA SONU
HAFTASONU
iCAP
HAFTA SONU
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMEliYAT
iCAP
iCAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMEliYAT
AMEliYAT
iCAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMEliYAT
iCAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMEliYAT
iCAP
POLiKLiNiK
HAFTASONU
HAFTASONU
HAFTA SONU
HAFTA SONU
iCAP
HAFTA SONU
HAFTA SONU
iCAP
AMEliYAT
HAFTA SONU
POLiKLiNiK
HAFTA SONU
POLiKLiNiK
iCAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iCAP
AMEliYAT
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iCAP
AMEliYAT
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iCAP
AMEliYAT
AMEliYAT
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
iCAP
iCAP
HAFTA SONU
HAFTA SONU
HAFTA SONU
HAFTA SONU
iCAP
HAFTA SONU
HAFTA SONU
HAFTA SONU
AMEliYAT
iCAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
HAFTA SONU
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMEliYAT
iCAP
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
POLiKLiNiK
AMEliYAT
iCAP
POLiKLiNiK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
15 951 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content