close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Bahar - Tefenni Meslek Yüksekokulu

embedDownload
2013-2014 Bahar Dönemi
Bilgisayar Programcılığı 1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8:30
9:15
9:25
10:10
10:20
11:05
11:10
12:00
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
17:00
17:45
17:55
18:40
18:50
19:35
19:45
20:30
20:40
21:25
21:35
22:20
Hüseyin SENGÜN
Pazartesi
Görsel Programlama I
L103
Salı
Orhan GÜNGÖR
Çarşamba
Perşembe
Ağ Temelleri
İlker AKDAĞ
Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi
II
101
207
Hüseyin SENGÜN
Gülçin KEÇECİ
Grafik
Animasyon I
L103
Ders Planı Oluşturuldu:18.02.2014
L103
101
Mesleki Matematik
201
Veri Tabanı I
İngilizce - II
Hüseyin TURGUT
Cuma
Orhan GÜNGÖR
Engin KAVAK
Türk Dili - II
102
aSc Ders Dağıtım
2013-2014 Bahar Dönemi
Bilgisayar Programcılığı 2A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8:30
9:15
9:25
10:10
10:20
11:05
11:10
12:00
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
17:00
17:45
17:55
18:40
18:50
19:35
19:45
20:30
20:40
21:25
21:35
22:20
Pazartesi
Salı
Hüseyin SENGÜN
Hüseyin SENGÜN
Kablosuz Ağlar
Nesne Tabanlı
Programlama
201
L103
Hüseyin SENGÜN
Çarşamba
Hüseyin TURGUT
Meslek Etiği
101
Orhan GÜNGÖR
Perşembe
Sensörler
101
Aslıhan CESUR
TURGUT
Mesleki
Yabancı Dil
201
Yapay Zeka Uygulamaları
L203
Hüseyin SENGÜN
Hüseyin TURGUT
Nesne Tabanlı
Internet
Programlama Programcılığı 2
L103
L203
Cuma
Ders Planı Oluşturuldu:18.02.2014
aSc Ders Dağıtım
2013-2014 Bahar Dönemi
Bilgisayar Programcılığı 2B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8:30
9:15
9:25
10:10
10:20
11:05
11:10
12:00
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
17:00
17:45
17:55
18:40
18:50
19:35
19:45
20:30
20:40
21:25
21:35
22:20
Pazartesi
Hüseyin SENGÜN
Salı
Meslek Etiği
202
Hüseyin TURGUT
Çarşamba
Orhan GÜNGÖR
Nesne Tabanlı
Programlama
L103
Sensörler
101
Hüseyin SENGÜN
Yapay Zeka Uygulamaları
L203
Kablosuz Ağlar
106
Hüseyin SENGÜN
Perşembe
Hüseyin SENGÜN
Hüseyin TURGUT
Nesne Tabanlı
Internet
Programlama Programcılığı 2
L103
L203
Aslıhan CESUR
TURGUT
Mesleki
Yabancı Dil
201
Cuma
Ders Planı Oluşturuldu:18.02.2014
aSc Ders Dağıtım
2013-2014 Bahar Dönemi
Bilgisayar Teknolojisi 1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8:30
9:15
9:25
10:10
10:20
11:05
11:10
12:00
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
17:00
17:45
17:55
18:40
18:50
19:35
19:45
20:30
20:40
21:25
21:35
22:20
Hüseyin SENGÜN
Pazartesi
Görsel Programlama I
L103
Orhan GÜNGÖR
Salı
Veri Tabanı I
L103
Orhan GÜNGÖR
Sayısal
Elektronik
Çarşamba
L103
İlker AKDAĞ
Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi
II
101
Gülçin KEÇECİ
Perşembe
İngilizce - II
101
Engin KAVAK
Cuma
Türk Dili - II
106
Ders Planı Oluşturuldu:18.02.2014
Orhan GÜNGÖR
Ağ Temelleri
101
Orhan GÜNGÖR
Sayısal
Elektronik
L103
Hüseyin TURGUT
Mesleki Matematik
201
aSc Ders Dağıtım
2013-2014 Bahar Dönemi
Bilgisayar Teknolojisi 2A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8:30
9:15
9:25
10:10
10:20
11:05
11:10
12:00
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
17:00
17:45
17:55
18:40
18:50
19:35
19:45
20:30
20:40
21:25
21:35
22:20
Pazartesi
Salı
Hüseyin SENGÜN
Çarşamba
Hüseyin SENGÜN
Nesne Tabanlı
Programlama
Meslek Etiği
L103
106
Hüseyin TURGUT
Perşembe
Yapay Zeka Uygulamaları
L203
Orhan GÜNGÖR
Cuma
Sensörler
101
Ders Planı Oluşturuldu:18.02.2014
Aslıhan CESUR
TURGUT
Mesleki
Yabancı Dil
201
Hüseyin SENGÜN
Kablosuz Ağlar
206
Orhan GÜNGÖR
Programlanabilir Denetleyicileri
L103
aSc Ders Dağıtım
2013-2014 Bahar Dönemi
Muhasebe 1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8:30
9:15
9:25
10:10
10:20
11:05
11:10
12:00
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
17:00
17:45
17:55
18:40
18:50
19:35
19:45
20:30
20:40
21:25
21:35
22:20
Pazartesi
Aslıhan CESUR TURGUT
Salı
Baran ASLAN
Bilgisayar II
İstatistik
L203
107
Nazlıgül GÜLCAN
Çarşamba
İlker AKDAĞ
Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi
II
Genel Muhasebe II
107
101
Gülçin KEÇECİ
Perşembe
Halil AKMANSOY
Vergi Hukuku ve Türk Vergi
Sistemi
İngilizce - II
208
102
Nazlıgül GÜLCAN
Ticari
Matematik
Cuma
102
Ders Planı Oluşturuldu:18.02.2014
Engin KAVAK
Türk Dili - II
206
aSc Ders Dağıtım
2013-2014 Bahar Dönemi
Muhasebe 2A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8:30
9:15
9:25
10:10
10:20
11:05
11:10
12:00
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
17:00
17:45
17:55
18:40
18:50
19:35
19:45
20:30
20:40
21:25
21:35
22:20
Halil AKMANSOY
Muhasebe
Denetimi
Pazartesi
101
Nazlıgül GÜLCAN
Salı
Nazlıgül GÜLCAN
Mali Tablolar Analizi
206
Finansal Piyasalar ve
Araçları
206
Nazlıgül GÜLCAN
Paket
Programlar II
L203
Nazlıgül GÜLCAN
İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku
Çarşamba
107
Halil AKMANSOY
Perşembe
İhtisas Muhasebesi
102
Nazlıgül GÜLCAN
Cuma
Paket
Programlar II
L103
Ders Planı Oluşturuldu:18.02.2014
Halil AKMANSOY
Dış Ticaret İşlemleri ve
Muhasebesi
107
aSc Ders Dağıtım
2013-2014 Bahar Dönemi
Tıbbi Aromatik Bitkiler 1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8:30
9:15
9:25
10:10
10:20
11:05
11:10
12:00
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
17:00
17:45
17:55
18:40
18:50
19:35
19:45
20:30
20:40
21:25
21:35
22:20
Baran ASLAN
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Yetiştirme Tekniği-II
Pazartesi
206
Bekir YILDIRIM
Aslıhan CESUR
TURGUT
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Anatomisi
Salı
L108
Bilgisayar II
L203
İlker AKDAĞ
201
Bitki Fizyolojisi
L108
Baran ASLAN
Perşembe
Toprak Bilgisi
107
Tuba DAĞLI
Cuma
Analitik Kimya
208
Ders Planı Oluşturuldu:18.02.2014
Bitki Biyokimya
sı
Aslıhan CESUR TURGUT
Atatürk İlkeleri
Çarşamba ve İnkılap Tarihi
II
206
Aslıhan CESUR
TURGUT
Gülçin KEÇECİ
İngilizce - II
101
Engin KAVAK
Türk Dili - II
206
aSc Ders Dağıtım
2013-2014 Bahar Dönemi
Tıbbi Aromatik Bitkiler 2A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8:30
9:15
9:25
10:10
10:20
11:05
11:10
12:00
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
17:00
17:45
17:55
18:40
18:50
19:35
19:45
20:30
20:40
21:25
21:35
22:20
Baran ASLAN
Pazartesi
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
106
Baran ASLAN
Bekir YILDIRIM
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Hastalıkları ve Zararlıları ile
Mücadele
Salı
102
Mesleki Uygulama
L108
Müge ALAÇAM
Çarşamba
Bekir YILDIRIM
Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler Değerlendirme
Teknolojisi
Ekonomi ve
İşletmecilik
102
207
Aslıhan CESUR
TURGUT
Perşembe
Fitokimya
201
Bekir YILDIRIM
Baharat ve Keyf
Bitkileri Değerlendirme
Teknolojisi
L108
Baran ASLAN
Bitki Besleme
ve Gübreleme
107
Cuma
Ders Planı Oluşturuldu:18.02.2014
aSc Ders Dağıtım
2013-2014 Bahar Dönemi
Yerel Yönetim 1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8:30
9:15
9:25
10:10
10:20
11:05
11:10
12:00
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
17:00
17:45
17:55
18:40
18:50
19:35
19:45
20:30
20:40
21:25
21:35
22:20
Halil AKMANSOY
Pazartesi
Nazlıgül GÜLCAN
Genel Muhasebe II
İstatistik
101
102
Halil AKMANSOY
Salı
Müge ALAÇAM
Anayasal Hukuku
208
Yerel Yönetimler ve Hukuku
106
İlker AKDAĞ
Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi
II
Çarşamba
101
Gülçin KEÇECİ
Perşembe
Halil
AKMANSO
Y
İstatisti
k
İngilizce - II
208
102
Nazlıgül GÜLCAN
Ticari
Matematik
Cuma
102
Ders Planı Oluşturuldu:18.02.2014
Engin KAVAK
Aslıhan CESUR TURGUT
Türk Dili - II
206
Bilgisayar II
L203
aSc Ders Dağıtım
2013-2014 Bahar Dönemi
Yerel Yönetim 1B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8:30
9:15
9:25
10:10
10:20
11:05
11:10
12:00
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
17:00
17:45
17:55
18:40
18:50
19:35
19:45
20:30
20:40
21:25
21:35
22:20
Nazlıgül GÜLCAN
Pazartesi
Halil AKMANSOY
Genel Muhasebe II
İstatistik
102
101
Müge ALAÇAM
Salı
Halil AKMANSOY
Yerel Yönetimler ve Hukuku
107
Anayasal Hukuku
208
İlker AKDAĞ
Atatürk İlkeleri
Çarşamba ve İnkılap Tarihi
II
206
Gülçin KEÇECİ
Perşembe
İngilizce - II
101
Aslıhan CESUR TURGUT
Cuma
Nazlıgül GÜLCAN
Ticari
Matematik
Bilgisayar II
L203
Ders Planı Oluşturuldu:18.02.2014
101
Engin KAVAK
Türk Dili - II
206
aSc Ders Dağıtım
2013-2014 Bahar Dönemi
Yerel Yönetim 2A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8:30
9:15
9:25
10:10
10:20
11:05
11:10
12:00
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
17:00
17:45
17:55
18:40
18:50
19:35
19:45
20:30
20:40
21:25
21:35
22:20
Müge ALAÇAM
Pazartesi
Yerel Kamu Hizmetleri
107
Hüseyin TURGUT
Salı
Kamu Personel Rejimi
101
Bekir YILDIRIM
Çarşamba
Aslıhan CESUR
TURGUT
Araştırma ve
Raporlama
Teknikleri
İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku
202
Perşembe
201
Müge ALAÇAM
Müge ALAÇAM
Kentleşme ve Konut Politikası
Kriz ve Stres Yönetimi
106
106
Cuma
Ders Planı Oluşturuldu:18.02.2014
aSc Ders Dağıtım
2013-2014 Bahar Dönemi
Yerel Yönetim 2B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8:30
9:15
9:25
10:10
10:20
11:05
11:10
12:00
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
17:00
17:45
17:55
18:40
18:50
19:35
19:45
20:30
20:40
21:25
21:35
22:20
Müge ALAÇAM
Pazartesi
Yerel Kamu Hizmetleri
107
Hüseyin TURGUT
Salı
Kamu Personel Rejimi
102
Aslıhan CESUR
TURGUT
Çarşamba
Araştırma ve
Raporlama
Teknikleri
201
Müge ALAÇAM
Kriz ve Stres
Yönetimi
102
Müge ALAÇAM
Kentleşme ve Konut Politikası
102
Müge
ALAÇAM
Kriz ve
Stres
Yöneti
mi
Perşembe
107
Halil AKMANSOY
Cuma
İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku
107
Ders Planı Oluşturuldu:18.02.2014
aSc Ders Dağıtım
2013-2014 Bahar Dönemi
Yerel Yönetim İÖ -1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8:30
9:15
9:25
10:10
10:20
11:05
11:10
12:00
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
17:00
17:45
17:55
18:40
18:50
19:35
19:45
20:30
20:40
21:25
21:35
22:20
Müge ALAÇAM
Pazartesi
Nazlıgül GÜLCAN
Ticari
Matematik
Yerel Yönetimler ve Hukuku
101
101
Halil AKMANSOY
Salı
Halil AKMANSOY
Anayasal Hukuku
101
İstatistik
101
İlker AKDAĞ
Çarşamba
Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi
II
101
Aslıhan CESUR TURGUT
Perşembe
Bilgisayar II
L203
Engin KAVAK
Cuma
Ders Planı Oluşturuldu:18.02.2014
İngilizce - II
101
Nazlıgül GÜLCAN
Türk Dili - II
101
Gülçin KEÇECİ
Genel Muhasebe II
101
aSc Ders Dağıtım
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
85 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content