close

Enter

Log in using OpenID

ÇEKO Anabilim Dalı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

embedDownload
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS GÜNLERİ
PROGRAM ADI: İNSAN KAYNAKLARI (YÜKSEK LİSANS)
PAZARTESİ
SAAT
09:25
Dersin
Adı
İş Değerlendirme
ve Ücret
Yönetimi
Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.
Cemile ÇETİN
13:00
1. YY
ÇARŞAMBA
SALI
PERŞEMBE
Bilgi Toplumu Bilimsel
ve Çalışma
Araştırma
Yaşamı (Seç) Yöntemleri
(Seç)
Girişimcilik
ve
Geliştirilmesi
(Seç)
Vergleichende
ArbeitslebenForschung (Alm.)
(Seç)
Prof.Dr. Tunç Doç.Dr.
DEMİRBİLEK Şebnem
SEÇER
Doç.Dr.
Barış
SEÇER
Prof.Dr. Mustafa Yaşar Doç.Dr. Özlem
TINAR
ÇAKIR
Bölüm Odası Bölüm Odası
İnsan
Kaynaklarının
Geliştirilmesi
Dersin
Yeri
Bölüm Odası
Bölüm Odası
Dersin
Adı
Çalışma Yaşamı
Göstergeleri
İnsan Kaynakları Hukuku I
İnsani Gelişme ve
Yoksulluk (Seç)
İşe Alma ve
Yerleştirme
Öğr.Üyesi Prof.Dr. Mustafa
Yaşar TINAR
Prof.Dr. Serkan ODAMAN
Prof.Dr. Oğul
ZENGİNGÖNÜL
Prof.Dr. Tunç
DEMİRBİLEK
Le Droit des
Ressources
Humanies
(Fra.)
Prof.Dr. Serkan
ODAMAN
ATMER
Bölüm Odası
Bölüm Odası
ATMER
Dersin
Yeri
Bölüm Odası
Bölüm
Odası
CUMA
Bölüm Odası
PROGRAM ADI: İNSAN KAYNAKLARI (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)
SAAT
17:00
19:45
PAZARTESİ
Dersin Adı İş Ahlakı ve
Sosyal
Sorumluluk
Öğr.Üyesi Doç.Dr.
Özlem
Çakır
Dersin Yeri Seminer
Odası
Dersin Adı
ÇARŞAMBA
SALI
Bölüm Odası
İnsan Kaynakları
Hukuku I
Prof.Dr. Coşkun
SARAÇ
Uyuşmazlık Yönetimi
Öğr.Üyesi
İşgücü Planlaması ve
Personel Seçimi
Doç.Dr. Barış SEÇER
Dersin Yeri
Bölüm Odası
Bölüm Odası
Bölüm Odası
SAAT
PAZARTESİ
17:00 Dersin Adı Performans Değerlendirme
Öğr.Üyesi
Prof.Dr. Mustafa Yaşar
TINAR
Dersin Yeri Bölüm Odası
SALI
Uygulamalı İşçi-İşveren
İlişkileri
Prof.Dr. Hakan KESER
Bölüm Odası
Dersin Adı
Kariyer Yönetimi
Öğr.Üyesi
Yrd.Doç .Dr. Cemile ÇETİN
Dersin Yeri
CUMA
Prof.Dr. Tunç
DEMİRBİLEK
Yrd.Doç.Dr. Cemile
ÇETİN
PROGRAM ADI: İNSAN KAYNAKLARI (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)
19:45
1. YY
PERŞEMBE
Motivasyon ve Verimlilik
Bölüm Odası
3. YY
ÇARŞAMBA
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Doç.Dr. Şebnem
SEÇER
Bölüm Odası
PERŞEMBE
Avrupa Birliği ve
Türkiye’de Sendikacılık
Prof.Dr. Faruk
SAPANCALI
Bölüm Odası
CUMA
PROGRAM ADI: ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YÜKSEK LİSANS)
PAZARTESİ
SAAT
09:25
13:00
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Dersin Adı Social
Policies
in
Global
Context
(Seç)
(İng.)
Öğr.Üyesi Prof.Dr.
Tijen
ERDUT
Çalışma
Bireysel İş Hukuku Sendikacılık ve
Bilgi Toplumu ve
Yaşamınd
Sosyo Ekonomik İnsani Gelişme
a
Etkileri
(Seç)
Psikolojik
Araştırmal
ar (Seç)
Dersin Yeri Bölüm
Odası
Seminer
Odası
Prof.Dr.
Prof.Dr. Hakan
Tunç
KESER
DEMİRBİ
LEK
Seminer Odası
Uluslar arası
Sosyal Politika
(Seç)
Le Droit de
travail comparé
en L’Union
Europeénne et
la Turguie
(Seç) (Fra.)
Prof.Dr Oğul
ZENGİNGÖNÜL
Prof.Dr. Coşkun
SARAÇ
Prof.Dr.
Serkan
ODAMAN
Bölüm Odası
Bölüm Odası
Bölüm Odası
ATMER
Çalışma
Ekonomisi ve
Güncel Sorunlar
Öğr.Üyesi
Prof.Dr. Zeki
ERDUT
Seminer Odası
Prof.Dr. Sevda
DEMİRBİLEK
Bölüm Odası
CUMA
Prof.Dr. Faruk
SAPANCALI
Dersin Adı Endüstri İlişkileri ve Sosyal Güvenlik
İnsan Kaynakları
Teorileri
Yönetimi
Prof.Dr. Tijen
ERDUT
Dersin Yeri Seminer Odası
1. YY
PROGRAM ADI: ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DOKTORA)
PAZARTESİ
SAAT
09:25
Dersin
Adı
Sosyal Hukuk (Seç)
Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr. Dilek
13:00
SALI
Ücret Yönetimi ve
Politikası (Seç)
ÇARŞAMBA
Yapısal
Uyum
Politikaları
ve
Endüstri
İlişkileri
(Seç)
Prof.Dr.
Tijen
ERDUT
PERŞEMBE
1. YY
CUMA
Tüketim
İş Sağlığı ve
Ekonomisi Güvenliği Psikolojisi (Seç)
ve Sosyal
Bilinç
(Seç)
Bilim Teorisi (Seç)
Prof.Dr
Prof.Dr. Tunç DEMİRBİLEK
Oğul
ZENGİNG
ÖNÜL
Bölüm
Bölüm Odası
Odası
Prof.Dr. Mustafa Yaşar
TINAR
ESER
Doç.Dr. Özlem
ÇAKIR
Dersin
Yeri
Bölüm Odası
Bölüm Odası
Bölüm
Odası
Dersin
Adı
Karşılaştırmalı
Sosyal Politika
(Zorunlu)
İşgücü
Piyasasınd
a Aile
Politikaları
Eğitim ve
İstihdam
Politikala
rı (Seç)
Corporate
Social
Responsibil
ity (Seç)
Memur ve
İşçilerin
Sosyal
Güvenliği
(Seç).
Consumerism
and Social
Cognition (Seç)
(İng.)
Prof.Dr.
Faruk
SAPANC
ALI
Bölüm
Odası
Prof.Dr.
Tijen
ERDUT
Prof.Dr
Coşkun
SARAÇ
Prof.Dr.
Doç.Dr. Dilek SEYMEN
Oğul
ZENGİNGÖNÜL
Bölüm
Odası
Bölüm Odası
Bölüm Odası
Öğr.Üyesi Prof.Dr. Zeki
ERDUT
Dersin
Yeri
Seminer Odası
Doç.Dr.
Şebnem
SEÇER
Sosyal
Politikan
ın
Psikoloji
k
Boyutları
Doç.Dr.
Barış
SEÇER
Bölüm
Odası
Bölüm
Odası
Bölüm Odası
İktisadi Doktrinler (Seç)
Seminer Odası
PROGRAM ADI: ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DOKTORA)
PAZARTESİ
SAAT
09:25
Dersin
Adı
AB ve
Türkiye’de
İstihdam
Politikaları
(Seç)
Öğr.Üyesi Prof.Dr. Zeki
ERDUT
13:00
SALI
Çalışma
Sosyolojisinin
Güncel
Sorunları
(Zorunlu)
ÇARŞAMBA
İletişim
Yönetimi
(Seç)
Kariyer ve
Performans
Değerlendirm
e (Seç)
Prof.Dr. Sevda Yrd.Doç.Dr Doç.Dr. Barış
DEMİRBİLEK . Cemile
SEÇER
ÇETİN
Dersin
Yeri
Seminer Odası Seminer Odası Seminer
Odası
Dersin
Adı
Toplumsal
Araştırma
Yöntemleri
(Seç)
Yaşam
Kalitesi (Seç)
Les
Syndicats et
les
Conventions
Collectives
en L’ Union
Europeenne
et la
Turquie
Bölüm Odası
Bireysel İş
İlişkilerinin
Sona Ermesi
ve Sonuçları
(Seç)
(Seç) (Fra.)
Öğr.Üyesi Doç.Dr. Özlem Prof.Dr. Faruk Prof.Dr.
Dersin
Yeri
ÇAKIR
SAPANCALI
Serkan
ODAMAN
Bölüm Odası
Bölüm Odası
Seminer
Odası
Prof.Dr.
Hakan
KESER
Bölüm Odası
PERŞEMBE
İş Sağlığı
ve
Güvenliği
Hukuku
(Seç)
3. YY
CUMA
Çalışma
İlişkilerini
n
Yönetişimi
(Seç)
Sendika
Yönetimi ve
Psikolojisi
(Seç)
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Serkan
Coşkun
ODAMAN SARAÇ
Prof.Dr.
Tijen
ERDUT
Prof.Dr. Tunç Yrd.Doç.Dr.
DEMİRBİLEK Murteza
AYDEMİR
Bölüm
Odası
Bölüm
Odası
Bölüm Odası
Sosyal
Güvenlik
Hukukunda
İşverenin
Yükümlülükleri
(Seç)
Bölüm Odası
İşverenin
Ceza
Sorumluluğu
(Seç)
Bölüm
Odası
PROGRAM ADI: İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)
SAAT
17:00
PAZARTESİ
Dersin
Adı
Öğr.Üyesi
Dersin
Yeri
19:45
Dersin
Adı
Öğr.Üyesi
Dersin
Yeri
3. YY
SALI
Sosyal Güvenlik
Hukuku Uygulaması
ÇARŞAMBA
Bireysel İş Hukuku Uygulaması
PERŞEMBE
Toplu İş Hukuku Uygulaması
Yrd.Doç.Dr. Dilek
ESER
Bölüm Odası
Prof. Dr. Hakan KESER
Prof.Dr. Serkan ODAMAN
Bölüm Odası
ATMER
AB Sosyal Hukuku
Prof.Dr. Zeki ERDUT
Bölüm Odası
CUMA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
203 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content