close

Enter

Log in using OpenID

( ) ( ) ( )2 ve ( ) ln ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

embedDownload
Test 2 05
35
ÜSTEL FONKSİYON VE LOGARİTMA FONKSİYONU
1
5
y
3
f  x
x
m
1
y
-1
-2
x
2
y = loga  x  b 
-2
Şekildeki
f ( x ) = log a  x  b  fonksiyonunda
Şekildeki
a  b  c değeri aşağıdakilerden hangisidir?
f 1 (m )  a.b değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
5
B) 6
C)
7
D)
8
E)
A)
9
2
ln  x  1 .ln  x  3
C)
ln  x  1 .ln  x  2  D)  x  1 ln  x  2 
E)
 x  2  ln  x  4 
B)
x ln  x  2 
x
D)
4
E)
92
1 x
3x  x 3
ve g  x  =
şeklinde
1 x
1  3x 2
tanımlanıyor.  fog  x  değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
1 x
1 x
1  2x
D) ln
1 x
1 x
1 x
1 x
E) ln
1  2x
ln
B)
2 ln
C)
3ln
1 x
1 x
7
f  x   1  log 1

0, 2
2

(sin x ) fonksiyonunun
aralığındaki en geniş tanım kümesi nedir?
 3 

E) 0,    
2
 4 4 
 B)   C) 0,1 D) 0,     ,
4
f ( x )  2  log3  x  5 şeklinde tanımlanan
fonksiyonun en geniş tanım kümesi hangisidir?
A)
72
C)
f  x   ln
A)
3
A)
B) 3
f ve g fonksiyonları tanımlı olduğu aralıklarda;
Ahmet YAZICI
A)
52
6
p  f  x    x f  x  2  ve f  x   ln x ise,
p  p  ln x   aşağıdakilerden hangisine eşit olur?
f ( x ) = log a  x  b   c fonksiyonunda

B)


C) 5, 4
D) 5, 4
E) 2, 4
9

f  x   log  mx 2  3  m  1 x   şeklinde
m

tanımlanan fonksiyonun en geniş tanım kümesi
m nin alabileceği değerler kümesi nedir?
A)

B)

C) 0,1
D) 1, 2
 ise
E) 3,1
8
f  x   log3  x  2   log 3  2  x  fonksiyonunun
en geniş tanım aralığı nedir?
A)

B)

A
C) 0,1
E
D
D) 2, 2
D

A C
E) 2, 
C
D
36
ELEMENTLER
9
7.CİLT
13
y
y
x = 2
1
f ( x)
y = loga  x  b 
1
f ( x ) = log2 x  1
k
x
t

f ( x ) = log 2 x  1 ve f 1  x  fonksiyonlarının eksenleri kestiği noktalardan geçen k ve t doğ-
verilmiştir.
ruları eksenlere paralel olduğuna göre taralı dik
üçgenin alanı kaç birim karedir?
A)
9
B) 12
18
C)
D)
5 3
E)
A)

f  x   log5 x  x  1 olduğuna göre f ( x ) in
1
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
x 3
log5  x  2  B) ln  x  2 
C) e
2
x
x 2
x
x 2
D)  e  e
E)  5  5


A)
Ahmet YAZICI
f  x  B) f  2 x  C) f  3x  D) f  4 x  E) 9

2
şeklinde tanımlanıyor.
f
1
og   x  = 0 denkleminin
C)
8
kökler toplamı kaçtır?
0
B) 4
D)
9
E)
8
12
D)
E)
26
fonksiyonunun en geniş tanım aralığı nedir?
A)

B)
15

C) 0,1
10
D) 2, 2
E)  2, 2
2 x 1
f  x   34 x 1  2 fonksiyonunun terside bir
fonksiyon olduğuna göre f
aşağıdakilerden hangisidir?
1
A)
B)
log3  x  2   1
4 log3  x  2   2
log3  x  2   1
f :   A , f  x  
( x ) in değeri
E)
4 log3  x  2   2
16
g fonksiyonları tanımlı olduğu aralıklarda;
f  x   log3  2 x  4  ve g  x   log 3  x 2  8 x  4 
A)
C)
f  x   1  log 3  7  x 2   3 x  3
D)
12
f ve
B) 4
14
aşağıdakilerden hangisidir?
2
2 log c d ise a  b  c  d değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
6 2
 4 
f  x  = log2 x ise, f    f  3x 2  değeri
 3x 
11
a , b, c, d   , EO = OA ve taralı dik
yamuğun alanı
10
A)
f  x  = loga  x  b  fonksiyonunun grafiği
Şekilde
Şekildeki
x
A
O
E
log2 x
3
C)
4
log2 x
log3  x  2   1
4 log3  x  2   2
e x  e x
olduğuna göre
2
f 1 ( x ) in değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
ln  x  2 
D)
ln x  x 2  1
B)

C
D

ln  x  2 
E)
E
C
C)

ln x  x 2  1

E
E
e x 3  2

A
D
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
432 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content