close

Enter

Log in using OpenID

bazı maddelerin 2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi

embedDownload
BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ
HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR
(2014/6330)
(22.05.2014 T. 29008 Mük. R.G)
Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık Bakanlığının 21/4/2014 tarihli ve
50038 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
5/5/2014 TARİHLİ VE 2014/6330 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
LİSTE
- APINACA veya AKB-48 isimleri ile bilinen 1-pentyl-N-tricyclo [3.3.1.13,7] dec-1-yllH-indazoIe-3-carboxamide,
- ADB-FUBINACA ismi ile bilinen N-(l-Amino-3,3-dimethyl-l-oxobutan-2-yl)-l-(4fluorobenzyl)-1 H-indazole-3-carboxamide,
-5F-AB-PINACA ismi ile bilinen N-[(lS)-l-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-l-(5-fluoro)
pentyl-1 H-indazole-3 -carboxamide,
AM
2201
benzimidazole
analoğu
olarak
bilinen
benzo[d]imidazol-2-yl) (naphthalen-1-yl) methanone,
APICA
ismi
carboxamide,
ile
bilinen
l-(5-fluoropentyt)-lH-
1-pentyl-N-tricyclo[3.3.L13,7]dec-l-yl-lH-mdole-3-
- FUB-PB-22 ismi ile bilinen Quinolin-8-yl-l-(4-fluorobenzyl)-lH-indoIe-3-carboxylate,
- SDB-006 ismi ile bilinen N-benzyl-1 -pentyl- lH-indole-3-carboxamîde,
- 4 MEC ET ismi ile bilinen 2-(diethyIamino)-l-(4-methylphenyl)propan-l-one,- JWH071 ismi ile bilinen (l-ethyl-İH-indol-3-yl)-l-naphthalenyl-rnethanone,
- 4'-Methoxy-<x-PPP veya MOPPP isimleri İle bilinen (RS)-l-(4-methoxyphenyl)-2-(lpyrrolidinyl)-1 -propanone,
- Methedrone ismi île bilinen (RS)-l-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino) propan-1one,
- Carfentanyl ismi
ile bilinen 4-((l-oxopropyl)-phenylamino)- 1-(2-phenylethyl)4 piperidinecarboxylic acid methyl ester,
- MBZP ismi ile bilinen l-benzyl-4-methylpiperazine,
- Dimethylone ismi ile bilinen l-(l,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino) propan-1-
one,
- PMEA ismi ile bilinen N-ethyl-l-(4-methoxyphenyl)propan-2-arnine,
- UR-144 N-(5-chloropentyl) türevi olarak bilinen
yI) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone,
(l-(5-chloropentyl)-lH-indol-3-
- 4-chloroamphetamine veya 4-CA isimleri ile bilinen l-(4-chlorophenyl)propan-2amine,
- 3,4-Dimethylethcathinone (3,4-DMEC)
2-(ethylamino)propan-1 -one,
ismi
ile
bilinen
l-(3,4-dimethylphenyl)-
- 5-APDB ismi ile bilinen l-(2,3-dihydro-l-benzofiıran-5-yl)propan-2-amine,
- 5-EAPB ismi ile bilinen 1 -(Benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amine,
- 6-APDB ismi ile bilinen l-(2,3-dihydro-l-benzofuran-6-yl)propan-2-amine,
- 6-EAPB ismi ile bilinen l-(l-benzofiıran-6-yl)-N-ethylpropan-2-amine,
- A-796,260 izomer ismi ile bilinen (E)-l-(l-(2-Morpholino-l-yl)ethyl)indol-3-yl)-3,4,4trimethylpent-2-en-1 -one),
- AM-1248 Azepane izomer ismi ile bilinen (adamant-l-yl)[l-(l-nıethylazepan-3-yI)-lHîndol-3-yl]methanone,
- AM-2201
indazolecarboxamide
analoğu
(5-fluoropentyl)-lH-indazole-3-carboxamide,
- AM-2201
indazole analoğu
yl](naphthalen-1 -yl)methanone,
olarak
olarak
bilinen
bilinen
N-l-naphtalenyl-l-
[l-(5-fluoropentyl)-lH-indazol-3-
- AM-694'ün iodine yerine metliyi substitue hali olarak bilinen l-(5-fluoropentyl)-3-(2methylbenzoyl) indole,
- JWH 018 N-(5-bromopentyl) türevi oiarak bilinen [l-(5-bromopentyl)-lH-indol-3-yl]
(naphthalen-1-yl) methanone,
- MAM-2201 chloropentyl türevi ismi ile bilinen [l-(5-chloropentyl)-İH-rndol-3-yl](4methyl-1 -naphthalenyl) -methanone,
- 4'-Methyl-a-pyrrolidinobutyrophenone veya MPBP
(4-methylphenyl)-2-(l-pyrrolidinyl)-l-butanone,
- FDU-PB-22
carboxylate,
ismi
ile
bilinen
1-naphthyl
isimleri
ile
bilinen
(RS)-l-
l-[(4-fluorophenyl)methyl]indole-3-
- 5F-ADBICA
ismi
ile
bilinen
N-(l-amino-3,3-dimethyl-l-oxobutan-2-yl)-l(5-fluoropentyl)-lH-indole-3-carboxamide,
- 5F-PB-22 indazole analoğu olarak bilinen
quino!in-8-yl l-(5-fluoropentyl)-lH-
indazole-3-carboxylate,
- ADB-PINACA ismi ile bilinen N-(l-amino-3,3-dimethyl-l-oxobutan-2-yl)-l-pentyI-lHindazole-3-carboxamide,
- AM-679 ismi ile bilinen l-pentyl-3-(2-iodobenzoyl) indole,
- DMMA ismi ile bilinen 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylpropylarnine,
- JWH-018 indazole analoğu olarak bilinen 1-naphthalenyl (l-pentyl-lH-indazol-3-yl)methanone,
JWH-37O
ismi
ile
naphthalenyl-methanone,
- PB-22 indazole
carboxylate,
analoğu
bilinen
olarak
[5-(2-methylphenyl)-l-pentyl-lH-pyrrol-3-yl]-l-
bilinen
quinolin-8-yl
- UR
-144
(-2H)
ismi
ile
bilinen
yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropy!)methanone,
- UR-144
heptyl
türevi
olarak
(2,2,3,3-tctramethylcyclopropyl)-methanone
l-pentyl-lH-indazole-3-
[l-(pent-4-en-l-yl)-lH-indQİ-3-
bilinen
(l-heptyl-lH-indol-3-yl)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
185 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content