close

Enter

Log in using OpenID

başvuru formu ve ekleri için tıklayın

embedDownload
2014-EKPSS VE KURA SONUCUNA GÖRE TÜİK BAŞKANLIĞI TAŞRA
TEŞKİLATLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN DİKKATİNE
Engelli Kamu Personel Seçme Sınav sonucuna göre, Kura usulü ile tercih yapan ve Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Kurumumuz Bölge Müdürlüklerine Memur olarak
yerleştirilmenizin yapıldığı anlaşılmıştır.
Söz konusu kadro için aranılan şartları taşıyıp taşımadığınızın tespiti ve taşımanız halinde
atamanızın yapılmasına esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Necatibey Caddesi
No:114 06100 Bakanlıklar / ANKARA adresindeki Türkiye İstatistik Kurumu, İnsan
Kaynakları Daire Başkanlığına tebliğin elinize ulaşmasından itibaren en geç 02/10/2014 tarihine
kadar şahsen veya posta ile (APS) müracaat etmeniz gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen süre içerisinde şahsen veya posta ile (APS) müracaat etmediğiniz takdirde
hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızın bilinmesini rica ederim.
İSTENİLEN BELGELER
1- Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun aslı.
2- Öğrenim Durumunu gösterir belge (aslı veya noter tasdikli sureti)
3- T.C Kimlik numarası beyanı.
4- 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 ebadında)
5- Adaylara yapılacak tebligatlara esas olmak üzere güncel yazışma adresinin beyanı.
6- EKPSS yerleştirme sonuç belgesi (Bilgisayar çıktısı)
7- Engelli personel atama başvuru formu (Başvuru formu aşağıdadır.)
NOT: Evrakını postaya verenlerin aşağıda belirtilen Kurum telefonuna bilgi vermeleri
gerekmektedir.
Şahsen müracaat eden adaylar, belgelerinin asıllarını getirmeleri halinde
Kurumumuzca tasdik edilecektir.
Tel: (0 312) 419 59 20
(0 312) 410 03 17
(0 312) 410 03 10
TÜİK BAŞKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ATAMA BAŞVURU FORMU
T.C KİMLİK NUMARASI
ADI:
SOYADI:
CİNSİYETİ
ERKEK
ANNE ADI:
KADIN
FOTOĞRAF
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL :
BABA ADI:
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE :
DOĞUM YERİ:
DOĞUM TARİHİ:
CİLT NO:
AİLE SIRA NO:
SIRA NO:
VERİLDİĞİ YER:
VERİLİŞ NEDENİ:
VERİLİŞ TARİHİ:
KAYIT NO:
NÜFUS CÜZDANI SERİ NO:
ASKERLİK DURUMU:
YAPILDI
ADLİ SİCİL KAYDI VARMI ?
TECİLLİ
MUAF
MAHKUMİYETİ VARMI?
MAHKUMİYETİ VARSA SÜRESİ(YIL,AY,GÜN)
VAR
VAR
SONUCU :
YOK
YOK
ERTELENDİ
MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE /YÜKSEK OKUL/ORTAÖĞRETİM KURUMUNUN
AFFEDİLDİ
ADI :
SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLDİ
BÖLÜMÜ :
SÜRESİ:
MEZUNİYET TARİHİ :
ENGEL GRUBU
MEMNU HAKLARININ İADESİ KARARI :
VAR
YOK
ENGEL DERECESİ : %
1.GENEL ENGELLİLER :
a)Ortopedik
b)Dil ve Konuşma
c)Ruhsal ve Duygusal
d)Süregen (kronik)
e)Diğer (sınıflanamayan)
2.GÖRME ENGELLİLER
3.İŞİTME ENGELLİLER
4.ZİHİNSEL ENGELLİLER
(Bu bölüm adayın engelli sağlık kurulu raporuna göre doldurulacaktır.)
İKAMETGAH ADRESİ :
POSTA KODU :
TELEFON (ev)
TELEFON (cep)
E POSTA:
Atama Başvuru Formunda belirtilen bilgiler tarafımdan tam ve doğru olarak doldurulmuştur.Bu bilgilerin doğruluğu ile ilgili doğacak her türlü
hukuki sonucu kabul ediyorum. ……./……./2014
Adı Soyadı, İmza
AÇIKLAMALAR:
1-Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
2-Atama Başvuru Formunda adayın beyanı esas alınacaktır.(Adayın beyan ettiği adli sicil ve askerlik durumu bilgilerinin doğruluğu yetkili askeri
ve adli mercilerden Kurum tarafından teyit ettirilecektir.
3-Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak,atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu
kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyguyanacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content