close

Enter

Log in using OpenID

A_E_Tekcan_TQ Sunum Eylül 2014

embedDownload
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi
Ahmet Enes TEKCAN
Dış Ticaret Uzmanı
GÜNDEM
Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı
Tarafından Uygulanan Destekler
TURQUALITY®/Marka Desteği (2006/4)
 Tasarım Desteği (2008/2)
 Ofis Mağaza Desteği (2010/6)
İhracat Genel Müdürlüğü
İhracatta Devlet Yardımları ve TURQUALITY®
Hazırlık Aşaması
• Eğitim
• UR-GE
• Belgelendirme
Pazarlama Aşaması
Markalaşma Aşaması
• Pazar Araştırması
• Pazara Giriş
• Fuarlara Katılım
• Yurt Dışı Birim
İhracat Genel Müdürlüğü
• Tasarım
• Marka - Turquality
TURQUALITY®
İhracat Genel Müdürlüğü
TURQUALITY®
Capital Dergisi
“ Dünyanın devlet destekli
ilk ve tek markalaşma
programı TURQUALITY®
Capital Dergisinin yaptığı
araştırmada son 10 yıla
damgasını vuran projeler
arasında yer aldı.”
Capital, Ocak 2008
İhracat Genel Müdürlüğü
TURQUALITY®
Son anket çalışmalarına göre; markaların yıllar itibariyle bilinirlikleri
artmakta, TURQUALITY firmalar için en çok vizyon anlamına
gelmektedir.
Rusya’da kot pantolon dediğimiz zaman akla “Colin’s” geliyor
Ülker”in, “Pınar”ın Körfez ülkelerinde, Arap Yarımadasında marka
bilinirlikleri çok yüksek.
Vitra” İngiltere’de, “Vesbo” Vietnam’da kendi sektörleri itibariyle en çok
bilinen markalar arasında.
“Beko” İngiltere’de çok iyi bilinen bir markamız ve kendi ürün gruplarında
pazar lideri veya ikincisi durumunda
2013 yılında yapılan analiz sonucu: Türk ihraç ürünleri için fiyat 1,54
dolar TURQUALITY® Programı kapsamındaki firmaların birim ihraç
fiyatı: 3,28 dolar
İhracat Genel Müdürlüğü
TURQUALITY®
 TURQUALITY®’nin Gelişim Süreci
 TURQUALITY® Vizyon ve Hedefleri
 Destek Kapsamına Alınma Süreci
 Destek Kalemleri
 Destek Kapsamındaki Firmalar
İhracat Genel Müdürlüğü
TURQUALITY® GELİŞİM SÜRECİ
TURQUALITY®
Çalışma Grubu
2003
TURQUALITY®
Stratejik Planı” ve
“Markalaşma Yol
Haritası
TURQUALITY®
Otomasyon Sistemi
2005
2009
2004
Pilot sektör: TekstilHazır Giyim
15 Firma + 3
Tasarımcı
2006
2011
Diğer sektörlere açılım:
TURQUALITY®: 33
firma Marka: 22 firma
 Gastronomi
sektörünün
kapsama alınması
 Performansa bağlı
5+5 yıl destek
süresi
İhracat Genel Müdürlüğü
TURQUALITY® GELİŞİM SÜRECİ
•
MEVZUAT
– 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK
MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ ve TURQUALITY®’NİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
•
HEDEF GRUBU
– İHRACATÇI BİRLİKLERİ
– ÜRETİCİ DERNEKLERİ ve BİRLİKLERİ
– TİCARİ ve SINAİ ŞİRKETLER
•
AMAÇ
– MARKALAŞMA BİLİNCİ & SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI
– TÜRK MALLARININ DIŞ PAZARLARA GİRİŞİNİN ve
TUTUNDURULMASININ KOLAYLAŞTIRILMASI
– OLUMLU TÜRK MALI İMAJININ SAĞLANMASI VE
YERLEŞTİRİLMESİ
– DÜNYA ÇAPINDA TÜRK MARKALARI OLUŞTURULMASI
İhracat Genel Müdürlüğü
www.ekonomi.gov.tr
Destek Programları Mevzuatı
İhracat Genel Müdürlüğü
www.turquality.com.tr
İhracat Genel Müdürlüğü
TURQUALITY®
 TURQUALITY®’nin Gelişim Süreci
 TURQUALITY® Vizyon ve Hedefleri
 Destek Kapsamına Alınma Süreci
 Destek Kalemleri
 Destek Kapsamındaki Firmalar
 Basında TURQUALITY® ve Firma Görüşleri
İhracat Genel Müdürlüğü
TURQUALITY® - MARKA DESTEĞİ
YÜKSEK KATMA DEĞERLİ
İHRACAT
STRATEJİK İŞ
YAPMA
KÜLTÜRÜ İLE
MARKALAŞMA
BÖLGESEL
MARKALARDAN
KÜRESEL
MARKALARA
GEÇİŞ
İNSAN
KAYNAĞI
ALTYAPISINA
YATIRIM
2013 Yılında Türkiye’nin İhracat Birim Fiyatı 1,54 $/kg
TURQUALITY®/Marka Firmalarında bu rakam 3,28 $/kg
14
VİZYON ve HEDEFLER
«10 Yılda 10 Dünya Markası Yaratmak»
Hedefler:
 Ulusal Türk markalarından lokomotif markalar
oluşturmak ve Türkiye’nin küreselleşme sürecine
katkıda bulunmak
 Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını
güçlendirmek
 Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak
 Markalaşmada ivmelendirici rol oynamak
İhracat Genel Müdürlüğü
VİZYON ve HEDEFLER
«10 Yılda 10 Dünya Markası Yaratmak»
Hedefler:
 Strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji




danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak
Toplam kalite yönetimi ve insan kaynaklarını
güçlendirmek
Türk firmalarının marka bilincini ve potansiyellerini
artırmak
Türk firmalarına pazar bilgileri ile ilgili istihbarat
desteği sağlamak
Seçilmiş Türk markaları için bir inkibatör ve katalizör
olmak
İhracat Genel Müdürlüğü
VİZYON ve HEDEFLER
YÖNETİM
DANIŞMANI
UYGUNLUK
DENETİMİ
YÖNETİCİ
GELİŞTİRME
PROGRAMLARI
PAZAR
İSTİHBARATI
TEKSTİL ve
HAZIR GİYİM KALİTE
DANIŞMANLIĞI
İLETİŞİM
STRATEJİSİ
İhracat Genel Müdürlüğü
TURQUALITY® ve Uluslararasılaşma Süreci
TURQUALITY®
Firmaları
Profesyonel
Uluslararası
Organizasyon
Birçok
Türk Şirketi
İleri Seviyede ve İyi
Yapılandırılmış
Uluslararası Satış
Düzenli İhracat
Düzensiz İhracat
• İş ortağı olarak yurt dışı
pazarlarda distributör ile çalışma
•
Pazarlama faaliyetlerini
• Ana pazarı hariç pazarda yerel
distribütörler aracılığıyla yapma
varlık göstermemekte
ve süreci distribütörlerin
• Ana pazardan hizmet verme
kontrolüne bırakma
• Daha çok private label satış
•
Odak ,satışı artırmakta
yapma
• Temel pazarlara pazarlama
ve satış stratejileri ile
belirgin bir şekilde
odaklanma
• Pazarlar hakkında detaylı
bilgi sahibi olma,
tüketici/müşteri ihtiyaçlarını
anlama, rakiplere ve kanal
yapısına hakim olma
• Uzun vadeli işbirliklerine
odaklanma
• Pazarda yerel faaliyet
göstermeye başlama
• Pazarda satış, pazarlama ve
üretim organizasyonu ve
aktiviteleri anlamında ciddi
yatırımlar yapma
• Pazara uygun, özel ürün ve
hizmet sunma, ürün
portföyünü genişletme
• Üretim ve pazarlama
faaliyetlerinde ölçek
ekonomisinden ve
sinerjilerden faydalanmaya
başlama
Düşük
Satış Hacmi
Yüksek
Düşük
Pazar Bilgisi
Yüksek
İhracat Genel Müdürlüğü
TURQUALITY®
 TURQUALITY®’nin Gelişim Süreci
 TURQUALITY® Vizyon ve Hedefleri
 Destek Kapsamına Alınma Süreci
 Destek Kalemleri
 Destek Kapsamındaki Firmalar
 Basında TURQUALITY® ve Firma Görüşleri
İhracat Genel Müdürlüğü
KAPSAMA ALINMA SÜRECİ
Bakanlığa
başvuru
Ön İnceleme
Çalışması
Destek
Başlangıcı
Stratejik İş
Planı
Detaylı Analiz:
Markalaşma Yol
Haritası
TURQUALITY® Komitesi
Kararı
TURQUALITY®
Otomasyon Sistemi
Performans Denetimi
Destek süresi
sonu: 5+5 yıl
Projelerin
Hayata
Geçirilmesi
İhracat Genel Müdürlüğü
ÖN İNCELEME ÇALIŞMALARI
Değerlendirme Alanları
Firmanın AnaYetkinlikleri
Destek Fonksiyonlar
Marka
Yönetimi
Stratejik Planlama ve
Kurumsal Performans
Yönetimi
Pazarlama, Müşteri ve
Ticaret Yönetimi
İnsan
Kaynakları
Tedarik Zinciri
Yönetimi
Kurumsal
Yönetim
Ürün Tasarımı
- Geliştirme
Bilgi
Sistemleri
Değerlendirme Sonucu
İhracat Genel Müdürlüğü
Nihai Performans
Ölçütleri
Finansal
Performans
Marka
Performansı
Şampiyonlar
Potansiyel
Uluslararası
Markalar
1. Seviye
Uluslararası
Markalar
2. Seviye
PROGRAMIN BELİRLENMESİ
Marka Destek
Programı
Ön İnceleme Çalışmaları
Sonrasında Destek
Programının Başlangıcı
İhracat Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Birim, Marka ve
Tanıtım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Programı
(2010-6 sayılı Tebliğ)
TURQUALITY®
 TURQUALITY®’nin Gelişim Süreci
 TURQUALITY® Vizyon ve Hedefleri
 Destek Kapsamına Alınma Süreci
 Destek Kalemleri
 Destek Kapsamındaki Firmalar
 Basında TURQUALITY® ve Firma Görüşleri
İhracat Genel Müdürlüğü
DESTEKLER
• Birlikler ve Üretici Dernekleri (9.Madde)
• Marka Programı (10.Madde)
• TURQUALITY® Programı (11.Madde)
• Finansal Olmayan Destekler (12.Madde)
İhracat Genel Müdürlüğü
Birlikler ve Dernekler
KAPSAM
– Tanıtım Reklam ve Pazarlama Faaliyetleri
SÜRE
– İhracatçı Birlikleri: Proje Süresince
– Üretici Dernekleri: 4 yıl
ORAN
– İhracatçı Birlikleri %80
– Üretici Dernekleri %50
LİMİT
– İhracatçı Birlikleri proje başına yıllık 250.000$
»
Eğer söz konusu Birlik iştigal ettiği sektörü tek başına temsil ediyor ise proje başına
yıllık destek miktarı proje başına yıllık 500.000 $
»
Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, Birlik
başına 250.000 $ desteklenmekte
»
Her Birlik aynı anda 1 projesi için destekten faydalanabilmekte ve projesi sona eren
Birlikler yeni bir projeyle başvuru yapabilmektedir.
– Üretici Dernekleri 100.000$
İhracat Genel Müdürlüğü
Marka Programı
DESTEK SÜRESİ: 4 yıl
DESTEK ORANI: %50
MARKA-PATENT TESCİL
(yıllık 50.000 USD)
KİRA
(yıllık 1.300.000 USD)
(Mağaza, showroom,reyon,
raf, corner, kafe, restoran vb.)
SERTİFİKASYON
(yıllık 50.000 USD)
TEMEL KURULUM GİDERLERİ
(yıllık 200.000 USD)
MODA/ENDÜSTRİYEL TAS.
AŞÇI/ŞEF
(yıllık 200.000 USD)
DANIŞMANLIK
Strateji, operasyon,
organizasyon, teknoloji
(yıllık 500.000 USD)
TANITIM
(yıllık 300.000 USD)
FRANCHISE
(Kira, dekorasyon)
(150.000 USD)
İhracat Genel Müdürlüğü
TURQUALITY® Programı
DESTEK SÜRESİ: 5 yıl (+5)
DESTEK ORANI: %50
MARKA-PATENT TESCİL
KİRA
(Mağaza, showroom,reyon,
raf, corner, kafe, restoran vb.)
SERTİFİKASYON
TEMEL KURULUM GİDERLERİ
MODA/ENDÜSTRİYEL TAS.
AŞÇI/ŞEF
DANIŞMANLIK
Strateji, operasyon,
organizasyon, teknoloji
TANITIM
FRANCHISE
(Kira, dekorasyon)
İhracat Genel Müdürlüğü
Finansal Olmayan Destekler
TURQUALITY® PROGRAMI
FİNANSAL OLMAYAN DESTEKLER
TURQUALITY® PROGRAMINI
DESTEKLEYEN FAALİYETLER
DETAYLI ANALİZ
VİZYON SEMİNERİ
YÖNETİCİ GELİŞTİRME
PROGRAMI
DESIGN TURKEY
İhracat Genel Müdürlüğü
Vizyon Seminerleri
Dünyaca ünlü pazarlama ve marka teorisyenlerinden seminerler
Jack Trout
Don Peppers
“Marka Konumlandırma”
“Uluslararası Pazarda Kalıcı
Başarı İçin Şirket Kültürü
Oluşturmak”
Jagdish Sheth
“Global Arenada
Rekabetçi Büyüme
Fırsatları”
Muhtar KENT
“Uluslararası Markalaşma
Stratejilerinde İnovasyon
Ve Sosyal Sorumluluk’’
Philip Kotler
Robert Kaplan
“Kazanan Uluslararası
Stratejiler Geliştirmek”
“Performans ve Maliyet
Yönetimi”
Vijay GOVINDARAJAN
“Ters İnovasyon”
*2014 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 8. Vizyon semineri için çalışmalar sürdürülmektedir.
29
Yönetici Geliştirme Programı
Koç ve Sabancı Üniversitelerinin Desteğiyle Yönetici Geliştirme Programı
Amaç:
•Orta ve üst düzey yöneticiler arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulması,
•Profesyonelliğin ve etkinliğin arttırılmasıdır.
Program:
•Koç ve Sabancı Üniversiteleri işbirliğiyle firma ihtiyaçlarından yola çıkılarak
hazırlanan özel bir eğitim programı gerçekleştirilmektedir.
*YGP’yi önümüzdeki dönemlerde yürütebilecek diğer aday üniversiteler için de
ihaleye çıkılmıştır.
Eğitim Başlıkları
Oryantasyon & Vaka
Çalışmasına Giriş
Operasyon ve Süreç
Yönetimi
Yeni Ürün Geliştirme
Bilgi Yönetimi ve
Teknolojileri
Vaka Çalışması
Sunumları
Yeni Rekabet Ortamları
ve Ufuk Turu
Finansal Muhasebe
Finansal Muhasebe
Yöneticiler için Veriye
Dayalı Karar Verme
Perakendecilik
Yönetimi
Mikro Ekonomi
Proje Yönetimi ve
Planlaması
Stratejik Planlama
Satış Yönetimi
Makro Ekonomi
Perakendecilik Yönetimi
Temel MS Ofis
Uygulamaları
Tedarik Zinciri Yönetimi
Satın Alma Yönetimi &
Müzakere Becerileri
Fiyatlandırma
Stratejik Pazarlama ve
Marka Yönetimi
Değişim Yönetimi
Yönetim ve
Organizasyon Tasarımı
Yönetim/Maliyet
Muhasebesi
Fiyatlandırma
Rekabet Gücü Analizi ve
Strateji
Organizasyonlarda Davranış
ve İK Yönetimi
Perakendecilikte
ERP&MIS
Finansal Yönetim
Finansal Yönetim
30
DESIGN TURKEY
DESIGN TURKEY Endüstriyel Tasarım Ödülleri
•
•
•
•
Türkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten
İhracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve
rekabetçi üstünlük kazandıran
İyi tasarımın ödüllendirilmesi
2008 yılında
 11 üstün tasarım, 39 iyi tasarım, 1 kavramsal
 4 TURQUALITY® Tasarım
•
2010 yılında
 19 üstün tasarım , 47 iyi tasarım, 3 kavramsal
•
2012 yılında
 14 üstün tasarım , 90 iyi tasarım, 2 kavramsal
*2014 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 4. Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nin
basın lansmanı 28 Mayıs 2014’te yapılmış ve başvurular alınmaya başlamıştır.
Hedefler
Markalaşma faaliyetlerinin önemli bir unsuru olan tasarım çalışmalarının yaygınlaşması
Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması
İhracat Genel Müdürlüğü
31
TURQUALITY®
 TURQUALITY®’nin Gelişim Süreci
 TURQUALITY® Vizyon ve Hedefleri
 Destek Kapsamına Alınma Süreci
 Destek Kalemleri
 Destek Kapsamındaki Firmalar
İhracat Genel Müdürlüğü
TURQUALITY® Firmalarının Sektörel Kırılımı
Marka sayısı:108* Firma Sayısı: 97
Tekstil
10
Plastik ürünleri
2
Kağıt Karton
2
Otomotiv Yan Sanayi
3
Otomotiv Ana Sanayii
3
Mobilya
8
Makine
2
Kuyumculuk ve Mücevher
4
Kimya
18
İşlenmiş Tarım Ürünleri
9
Hazır Giyim
22
Elektrik, Elektronik
9
Doğaltaş, Seramik, Vitrifiye
6
Deri ve Deri Mamülleri
2
Diğer
7
0
5
10
15
20
25
Marka Sayısı
*İki Marka İle Programda Bulunan Firmalar; İpekyol(İpekyol,Machka), Vakko (Vakko, W-Collection), İpek Kağıt(Selpak,Solo), DYO(DYO, Dewilux), Boydak(İstikbal,Bellona)
Hayat Kimya(Bingo, Molfix) Arçelik(Beko,Blomberg), Kopaş(Dalin,Alix Avien), Evyap(Arko,Duru), Biota(Bioxet,Bioxsine), Kalekim(Kalekim,Kalecolor),
KaleSeramik(Kalebodur,ÇanakkaleSeramik)
İhracat Genel Müdürlüğü
MARKA Firmalarının Sektörel Kırılımı
Marka Sayısı:55* Firma Sayısı:53
Tekstil
3
Gastronomi
3
Otomotiv Yan Sanayi
9
Otomotiv Ana Sanayi
1
Mobilya
3
Makine
1
İşlenmiş Tarım Ürünleri
8
Kuyumculuk ve Mücevher
1
Kimya
4
Hazır Giyim
8
Elektrik Elektronik
4
Diğer
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Marka Sayısı
*İki Marka İle Programda Bulunan Firmalar; Sabra(Sabra,MissBerge),
Petlas(Petlas,Starmaxx)
İhracat Genel Müdürlüğü
GÜNDEM
 TURQUALITY®/Marka Desteği (2006/4 sayılı
Tebliğ)
Ofis Mağaza Desteği (2010/6 sayılı Tebliğ)
Tasarım Desteği (2008/2 sayılı Tebliğ)
İhracat Genel Müdürlüğü
MEVZUAT
MEVZUAT
HEDEF GRUBU
2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Sınai / Ticari Şirketler
Yazılım Şirketleri
DTSŞ, SDŞ
AMAÇ
Pazara giriş ve tutunmanın desteklenmesi
DESTEK SÜRESİ
4 Yıl
İhracat Genel Müdürlüğü
DESTEK UNSURLARI
Destek
Kalemleri
Kira
-en fazla 15 birim
-Türkiye’de üretilmiş
Ürünlerin pazarlanması
%50-90
Tanıtım
-yurtiçi marka tescili
-yurt dışı marka başvurusu
- desteklenen birim başına
%60-90
Marka Tescili
- Yurtiçi tesciline sahip
%50-80
*Faaliyet yurtdışı şirketi tarafından yapılırsa, şirketin ortaklığı oranında desteklenir
İhracat Genel Müdürlüğü
DESTEK UNSURLARI
Destek
Kalemleri
Kira
120.000 $
%50-90
Tanıtım
150.000 $
%60-90
Marka Tescili
50.000 $
%50-80
*Faaliyet yurtdışı şirketi tarafından yapılırsa, şirketin ortaklığı oranında desteklenir
İhracat Genel Müdürlüğü
GÜNDEM
 TURQUALITY®/Marka Desteği (2006/4 sayılı
Tebliğ)
 Ofis Mağaza Desteği (2010/6 sayılı Tebliğ)
Tasarım Desteği (2008/2 sayılı Tebliğ)
İhracat Genel Müdürlüğü
TASARIM DESTEĞİ
2008/2 Sayılı Tasarım Desteği
MEVZUAT
Hakkında Tebliğ
Tasarımcı Şirketleri
Tasarım Ofisleri
HEDEF GRUBU
İhracatçı Birlikleri
Tasarım Dernek-Birlikleri
Markalaşmanın Önemli Bir Unsuru
AMAÇ
Olan Tasarımın Doğrudan
Desteklenebilmesi
DESTEK SÜRESİ ve ORANI
4 Yıl, %50
İhracat Genel Müdürlüğü
BİRLİKLER/DERNEKLERİN DESTEKLENMESİ
• Tasarım kültürünün yaygınlaştırılması
• Türk tasarımcılarının ürünlerinin tanıtılması amacıyla
düzenlenen yurtiçi-yurtdışı tanıtım faaliyetleri
• Tasarım yarışması organizasyonları
• Tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların
yurtdışı eğitim giderlerinin tamamı
• Aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak
yaşam giderleri
– %50 oranında yıllık 300.000 ABD Doları
desteklenmektedir.
İhracat Genel Müdürlüğü
TASARIM ŞİRKETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Destek
Kalemleri
Tanıtım
ve
Reklam
300.000 $
Patent,
Faydalı
Model,
Marka
Tescili
50.000 $
İstihdam
150.000 $
Danışmanlık
200.000 $
İhracat Genel Müdürlüğü
Birim
Kira
ve
Dekorasyon
300.000 $
TASARIM OFİSLERİNİN DESTEKLENMESİ
Destek
Kalemleri
Tanıtım
ve
Reklam
150.000 $
Patent,
Faydalı
Model,
Marka
Tescili
50.000 $
İstihdam
200.000 $
Danışmanlık
100.000 $
İhracat Genel Müdürlüğü
Birim
Kira,
Demirbaş ve
Dekorasyon
150.000 $
TEŞEKKÜRLER
İhracat Genel Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 937 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content