close

Enter

Log in using OpenID

(Dava Har\347lar\375.xls) - Erzurum Bölge İdare Mahkemesi

embedDownload
DAVA HARÇLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI
İDARE
VERGİ
2012
2012
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
BAŞVURU HARCI
21,15
21,15
3,24
4,96
7,88
10,10
11,20
12,20
13,10
14,00
15,60
17,15
18,40
KARAR HARCI
21,15
0,00
3,24
4,96
7,88
10,10
11,20
12,20
13,10
14,00
15,60
17,15
18,40
YD HARCI
34,80
0,00
5,28
8,03
12,84
16,40
18,20
19,90
21,40
22,90
25,60
28,15
30,30
DELİL TESP.HARCI
34,80
34,80
5,28
8,03
12,84
16,40
18,20
19,90
21,40
22,90
25,60
28,15
30,30
TEM.BAŞV.HARCI
103,50
91,40
4,92
7,53
11,79
15,30
17,00
25,1,
27,00
60,00
67,20
73,90
90,00
TEM.KARAR HARCI
43,90
0,00
6,61
10,12
16,09
26,60
22,90
25,10
27,00
28,90
32,30
35,50
38,20
KARAR DÜZ.HARCI
43,90
43,90
6,61
10,12,
16,09
20,60
22,90
25,10
28,90
32,30
35,50
38,20
VEKALET HARCI
3,30
3,30
0,39
0,91
1,44
1,80
2,00
2,10
2,30
2,50
2,75
2,90
TEMYİZ YD HARCI
34,80
43,90
5,28
8,03
12,84
16,40
18,20
19,90
21,40
22,90
25,60
28,15
30,30
SURET HARCI
1,35
1,00
0,77
0,90
1,00
0,70
1,00
1,00
1,10
1,20
1,30
İTİRAZ HARCI
57,50
60,95
40,00
44,80
49,25
50,00
İTİRAZ KARAR HARCI
21,15
0,00
14,00
15,60
17,15
18,40
İTİRAZ YD HARCI
34,80
0,00
22,90
25,60
28,15
30,30
YD İTİRAZ HARCI
57,50
60,95
44,80
49,25
50,00
KEŞİF HARCI
148,55
148,55
120,00
129,20
NİSPİ HARÇ
%014,85
%03,96
TEK HAKİM SINIRI
9.240,00 9.240,00 1.560,00 2.380,00 3.780,00 4.850,00 5.390,00 5.910,00 6.370,00 6.820,00 7.630,00 7.790,00 8.390,00
HARCIN CİNSİ
%014,85 %014,85
NOT-1 : Bölge İdare Mahkemesi'nde karar düzeltme harcı alınmaz
NOT-2 : Ölüm ve cismani yaralanmalar ile ilgili tam yargı davalarında peşin alınan nispi harcın oranı %059,4'ün 1/20'si (2,97) olarak uygulanır. Bakiye karar ve ilam
harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
36 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content