close

Enter

Log in using OpenID

14.02.2014 Tarihli Cephe Gazetesi

embedDownload
14 Şubat 2014 Cuma
Sayı: 6542
YARDIMSEVERLERE MÜFTÜ'DEN PLAKET
sorumluluk kapsamında yardım eden
Muzaffer Armutlu Mehmet Elmalı, Hakan
Deniz, ve köşe başı camisi imamı Abdullah
Yayla 'ya yardımlarından dolayı teşekkür
ediyoruz. Bu arkadaşlarımız, öğrencilerimize
burs vermek, yardıma muhtaç insanlarımıza
yardım ellerini uzatmak camilerimizin her
türlü ihtiyacını karşılamak gibi önemli bir
görevi üstlenmişlerdir. Kendilerine ne kadar
teşekkür etsek azdır. Bu yardımsever
arkadaşlarımızı müftülüğümüze davet ederek
,birlikte bir sabah kahvaltısı yaptık ve
Ödemiş Müftüsü Mustafa Bilgiç Ödemişli 5 müftülüğümüzün bu hamiyet sever
yardımsevere müftülükte bir sabah kahvaltısı arkadaşlarımıza şükranlarını bildirmek için
vererek, arkasından kendilerini birer plaket kendilerine birer plaket verdik, hepsini bu
yardımlarından dolayı kutluyorum.”
ile ödüllendirdi.
Müftü Bilgiç bu konuda şöyle konuştu:
“Müftülüğümüze ,camilerimize , sosyal
C.H.Mer.(A)
BUGÜN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
Gün çiçekcilerin günü
olmazsa olmazlarından çiçekler
sevgililer gününe hazır.
Ödemişte 14 şubat sevgililer
günün gelmesi çiçekçi
esnaflarının yüzünü güldürdü.
Satışlardan memnun olduklarını
belirten uzun yıllar Ödemiş'te
çiçekçilik yapan Orkide
çiçekçilik sahibi Cumhur Önder
"14 Şubat sevgililer gününde
14 Şubat için kesme gül
,karanfil,casabilanca,lilyum,şeb
boy,cerbera,minyatür
karanfil,orkide ve ithal saksı
çiçeklerimiz tüm çeşitleriyle
sevgililerin hizmetindeyiz.
Çiçeklerimiz fiyatları kesme
çiçekler 1-15 TL saksı
çiçeklerimiz ise 10-100 TL
arasında değişmektedir.
Vatandaşlarımızı Çiçeklerini
çiçekçiden almalarını tavsiye
ederken internet sitelerine rağbet
etmemelerini önererek 14 Şubat
için açılan sahte çiçek sitelerine
karşı dikkatli olmalarını tavsiye
ediyorum."dedi. C.H.Mer.(A)
RESSAM SAVRAN'DAN KAYAKÖY'DEKİ ÖDEMİŞ'TE YARIN BİR AÇILIŞ,
KONAĞA 'ÇAKIRCALI TABLOSU' İKİ TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILACAK
Kocaeli'nde yaşayan
Ödemiş-Kayaköylü
Günümüz Türk
Ressamlarından Hüseyin
Savran beldesinde halen
restoresi sürmekte olan
Çakırcalı Mehmet Efe
Konağı için hazırladığı
ilk katkısını tamamladı.
Çakırcalı'nın başkızanı
Hacı Mustafa'nın üçüncü
kuşak torunlarından olan
Savran, öncelikle
beldesindeki bu yapının
restoresinden duyduğu
mutluluğu dile getirirken
“Çocukluğum,
gençliğim Kayaköy'de
geçti. Merhum
babaannem Hacı
Mustafa'nın kızıydı. Biz
hep zeybek hikâyeleriyle
büyüdük. Kendisi kış
günlerinde bize çok
hikâyeler anlatırdı.
Geçtiğimiz yıllarda
Ödemiş Belediye
Başkanı Sayın Bekir
Keskin'in duyarlı
yaklaşımlarıyla
ÖYKAM'a çeşitli
dönem zeybeklerine ait
on dört zeybek tablosu
kazandırdım. Bunun
Aydın'da sergisini
yaptım. Şimdi ise
beldemdeki böylesine
önemli bir yapıya bu ilk
katkımı sunmanın
mutluluğunu
yaşıyorum.” dedi.
Savran, bundan sonra da
üzerine düşen her türlü
fedakârlığa hazır
olduğunu, konakla ilgili
başka resim
çalışmalarının yanı sıra
Çakırcalı'nın balmumu
heykelciğini de yaparak
katkısının süreceğini
belirtti. C.H.Mer.(Ö)
Ödemiş Belediyesi'nin önemli
projelerinden olan yeni otogarın
açılışı yarın İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun
katılımıyla gerçekleştirilecek.
Saat 11.00'de yapılacak açılışın yanı
sıra belediyenin iki önemli projesi
için de temel atma törenleri de
düzenlenecek.
Tüm Ödemişlileri yarınki törene
davet eden Ödemiş Belediye
Başkanı Bekir Keskin, “Türkiye'ye
örnek şekilde gelişen Ödemişimizde
belediyemizin yatırımları birer birer
hayata geçiyor. Büyükşehir
Belediyemizin katkılarıyla hayata
geçirilen yeni otogarımızın açılışını
gerçekleştiriyoruz. Çevre yolu ile
entegre olacak şekilde düşünülen
otogarımızın yanı sıra iki önemli
yatırımlarla ilgili temel atma
törenleri de programda yer alıyor.
Belediyemiz kaynaklarıyla halkımıza
sunulan Saraçoğlu Konutları'nın 4
blokluk yeni etabının ve Toptancı
Hali'nin ikinci etabının temelini de bu
tören çerçevesinde atacağız.
Ödemiş'in değişimini ve gelişimini
simgeleyen bu önemli projelerimiz
için düzenlenecek törene tüm
halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.
Emekli Vali Yardımcısı Ergün Tezel’in
OSMANLI ŞEHİRLERİNDEKİ MAHALLENİN İŞLEV
VE NİTELİKLERİ
Dünkü yazısının devamı
GÜNÜMÜZDE MAHALLE BASKISININ YEREL SEÇİMLERDEKİ
YERİ VE ÖNEMİ
Sayfa 2'de
2
14 Şubat 2014 Cuma
OSMANLI ŞEHİRLERİNDEKİ MAHALLENİN İŞLEV
VE NİTELİKLERİ
GÜNÜMÜZDE MAHALLE BASKISININ YEREL SEÇİMLERDEKİ
YERİ VE ÖNEMİ
Emekli Vali Yardımcısı Ergün Tezel
Dünden Devam...
Özet olarak söylemek
gerekirse, Osmanlı
şehirlerinde mahalle,
birbirini tanıyan, birbirinin
kefili kişilerin birlikte
yaşadığı önemli bir kent
kesimi ve aynı zamanda
temel bir yönetim birimiydi.
Kişilerin birbirileriyle olan
bağlılık ve tanışıklığı,
dönemin sınırlı teknolojik
olanaklarıyla, nispeten küçük
bir çevrede yaşamış
olmalarından
etkilenmelerinin yanında,
Devletin koyduğu
kurallardan da
kaynaklanıyordu.
Mahallenin tanımı
yapılırken, bu sosyal durum
göz önüne alınmış, genel
hatlarıyla'üyelerinin ortak bir
mabette ibadet ettikleri ve
nüfusu yaklaşık bin kişiden
oluşan yerleşim birimi olarak
belirtilmiştir. 1871 tarihli
Osmanlı Vilayet Kanununda,
mahallelerdeki ev sayısı
dikkate alınarak 'en az elli
haneden oluşan bir yerleşim
birimi' şeklinde tarif
edilmiştir. Ancak bu tanımlar
genelleştirilebilecek bir
özellik taşımamaktadır.
Osmanlı tahrir kayıtlarının
incelenmesi, mahalle
biriminin belirli bir nüfus
ölçüsü içerisine
konulabilecek derecede
kategorileştirmeye izin
vermemektedir. Osmanlıların
klasik dönemlerinden
itibaren mahalle ve köy,
iktisadi, mali ve idari yönden
kendi içine kapalı en alt
yönetim birimini
oluşturmuştur. Geleneksel
Osmanlı şehirlerindeki
mahallenin henüz sınıf ve
statü farklarının
belirlenmediği, fiziki bir
mekan niteliği taşıdığı, bir
paşa konağının karşısında bir
evkaf katibinin küçük bir evi
bulunduğu, bu insanların
statü farklılıklarına rağmen
birbirleriyle konuşup
görüştükleri dikkat
çekmektedir.
Mahallenin idari yapı ile
bağlantısını sağlayan mahalle
görevlisi Emeviler
döneminden itibaren
yaygınlaşmaya başlayan
mahalle mescitlerinde görev
yapan imamlardı. Müslüman
mahallelerinin sorumlu
yöneticisi İmam,
gayrimüslim mahallelerin
yöneticisi haham veya
papazdı. İmam, padişah
beratıyla tayin edilen ve
beldenin mülki ve beledi
amiri olan kadının
temsilciliğini üslenen bir
memurdu. Mahallede
meydana gelen doğum, ölüm,
evlenme gibi olayları
kaydetmek imamın
göreviydi. Mahallede her şey
onun iznine bağlıydı. Bir
kimsenin mahalleye
yerleşebilmesi için mahalle
sakinlerinden birinin ve
imamın kefaleti şarttı.
İmamın en önemli
görevlerinden biri de,
mahalle halkına vergilerin
paylaştırılması ve toplanması
işini yürütmekti. Bu görevler,
imamın nüfuzunu
arttırıyordu. Ancak onların
bu görevlerini hakkıyla
yerine getirdiklerini
söylemek zordu(Bkz;
İ.Ortaylı, s.106-107). 1827
tarihinde İstanbul'un üç ayrı
yerinde; Dersaadet ve Bilad-ı
Selase(üç belde) ahalisinin
erkek nüfusunun sayımı
yapılmıştır. Nüfusun
artmasının yarattığı işsizlik
ve serseriliğin önlenmesi için
şehre giriş-çıkışlar kontrol
altına alınmak istenmiştir.
Ancak, imamların
denetimindeki mürur
tezkirelerinde yolsuzluk
yapıldığı anlaşılınca her
mahalleye iki ayrı muhtar
tayin edilmesi yoluna
gidilmiştir.
XIX. yy Islahatlarıyla
mahalle ve köylerde
muhtarlık teşkilatı kurulmaya
başlanınca, imama göre
muhtar daha yetkili bir
yönetici konumuna gelmiştir.
Mahalle muhtarlıklarının
kurulmasına ilk olarak
İstanbul'da başlanmış,
muhtarlıklar yaygınlaşınca
vergilerin salınması ve
toplanması, mahallelerin
güvenlik işleri ve belediye
hizmetleri muhtarlıklara
bırakılmıştır. Muhtar bütün
mahallenin kefili, imam da
muhtarın kefiliydi.
Tanzimat'a kadar
mütesellimler(vergi ve
harçları toplayan kimseler)
tarafından denetlenen
muhtarlar bu tarihten sonra
muhtemelen
mutahassıllar,zaptiye
amirlerince denetlenmiştir.
1864 tarihli Vilayet
Nizamnamesi'nde en az elli
hane bir mahalle olarak kabul
edilmiş, ihtiyar meclisleri
kurulmuş, şehirlerdeki
mahalle muhtarlıkları zaptiye
amirlerince, köy muhtarları
kaymakamlarca
denetlenmeye başlanmıştır.
(Bkz; İ.Ortaylı, a.g.e, s.109)
Mahalle sakinlerinin
başvurusu ve Kadı'nın resmi
yazısı ile mahalleye tayin
edilen bekçiler imamların ve
muhtarın emrinde mahallenin
güvenlik işleriyle meşgul
oluyorlardı.
Mahalle muhtar ve ihtiyar
heyetleri,1913 tarihli İdare-i
Umumiye-i Vilayet Kanunu
ile kaldırılmış olduğu halde,
varlıklarını 1933 tarihine
kadar fiilen sürdürmüşlerdir.
1934 yılında çıkarılan 2295
sayılı kanunla belediye
teşkilatı olan yerlerde
mahalle muhtarlıkları ve
ihtiyar heyetleri kaldırılmış,
muhtarın yürüttüğü görevler
belediyeye, zabıta ve diğer
dairelere verilmiş, aynı yıl
hazırlanan bir yönetmelikle
bu görevlerin kimler
tarafından ne şekilde
yürütüleceği belirlenmiştir.
15.Nisan.1944 tarihli ve
4541 sayılı, 'Şehir ve
Kasabalarda Mahalle Muhtar
ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline
Dair Kanun'la mahalle
muhtarlıkları yeniden
kurulmuştur.
Asıl konumuza gelince;
Nedir bu Mahalle Baskısı?
Herkesin dilinden
düşürmediği bir kavram oldu
Mahalle Baskısı.
Bu kavramı ilk kez ortaya
atan Prof. Şerif Mardin oldu.
Mardin'in Jön Türker'den
beri tüm yöneticilerin
“Mahalle baskısı”ndan
korkmuş olduklarını
belirtmesi ve onu günümüze
taşırken de “bu öyle bir hava
ki AKP'yi bile döver” demiş
olması nedeniyle bunu
Devletten tamamıyla
bağımsız olduğu düşüncesi
öne çıkmıştı. Fakat
“Türkiye'de farklı olmak”
baskının sadece mahalleden
kaynaklanmadığını, yerel
yöneticilerin ve kimi mülki
amirlerin ve bilhassa merkezi
idarenin de farklı olanlara
karşı ayrımcılık yaptıklarını
ortaya çıkarmıştır.
Araştırmayı yöneten Prof.
Binnaz Toprak “ Mahalle
üzerindeki baskılara ve
günümüzdeki etkilerine
değinmek gerekirse; İslami
camiayı anlamaya çalışan ve
buradan hareketle yeni bir
“bir arada yaşama hukuku ve
kültürü arayışında olanlara
“gördünüz mü, sonunda
bizimle buluştunuz”demeye
kadar vardırıyorlar.
Muhafazakarlarla
LaiklerUzlaşmalı:
Mahalle baskısının 10 yıl
değil, birkaç 10 yıl daha
tartışılacağını, söylüyor
Gazeteci,yazar ilahiyatçı
Sosyolog Ali Bulaç.Zira
diyor;Türk-Kürk,SünniAlevi,Laik-Antilaik'i
çözmezsek 10 yıl sonra heba
oluruz.Aynı konuda Avrupa
Komisyonu genişlemeden
sorumlu üyesi Olli Rhen,
Reuter Haber Ajansına
verdiği röportajda AB'nin
Türkiye'den beklentilerini
sıralarken:” muhafazakar bir
yaşam tarzı sürdürmek
isteyen Türklerle, laik
Türkler arasında bir ikilem
yaşandığını” Türk
toplumunun daha laik ya da
daha dini bir yaşam tarzı
benimsemek konusunda
“yaşadığı ikilemin farkında
olduğunu ve bir modus
vivendi( bir probleme
yönelik geçici çözüm)
üzerinde, tarafların sözlü
uzlaşması gerektiğini”
söylüyor.
Yaklaşan Mahalli İdareler
Seçimlerinin Ülkemizde
huzur içinde geçmesini
diliyoruz. Seçim sonuçlarına
katlanmak gerekecek, diye
düşünüyoruz. Zira aşağıdaki
iki düşünürün çok anlamlı
sözleri, bizi haklı bir
endişeye sokmaktadır;
Ne diyor Plato:
“Demokrasinin temel ilkesi
halkın egemenliğidir. Ama
ülke yönetiminde doğru
tercihlerin yapılabilmesi için
de halkın, çoğunluğunun iyi
eğitim görmüş kişilerden
oluşması gerekir.
Friedrich Nietzsche:
Benzer bir yaklaşımla bakın
ne diyor?
“Cahil bir toplum, özgür
bırakılıp kendisine seçim
hakkı verilse dahi hiçbir
zaman özgür bir seçim
yapamaz. Sadece seçim
yaptığını zanneder. Cahil
toplumla seçim yapmak,
okuma yazma bilmeyen
adama; hangi kitabı
okuyacağını sormak kadar
ahmaklıktır. Böyle bir
seçimle iktidara gelenler,
Düzenledikleri tiyatro ile
halkın egemenliğini çalan
zalim ve madrabaz hainlerdir.
Karşıyaka/İzmir,11.Şubat.20
14
Ergün TEZEL
ÖDEMİŞ TOPLUM DESTEKLİ POLİSTEN
UYUŞTURUCUYA KARŞI AFİŞLİ UYARI
Ödemiş Toplum Destekli
Polis, son günlerde
okullarda yaptığı
çalışmalarla göz
dolduruyor. Mehmet
Kabakoz, MuratTetik,
ErkanGençay, Faruk
Yalım adlarındaki
toplum destekli polis
memurları özellikle
Ödemiş ve beldelerinde
bulunan 19 lise üzerinde
çalışmalarınıyoğunlaştır
dılar. Polis memurları
zaman zaman okullarda
uzmanların katıldığı
uyuşturucu ve madde
bağımlılığına karşı
konferanslar tertip
ederek öğrencileri
bilinçlendirmektedirler.
Toplum Destekli Polisler
adına konuşan Mehmet
Kabakoz:
“Madde bağımlılığıyla
ve uyuşturucuyla ilgili
lise öğrencilerimize
yönelik afiş
çalışmamızda karikatür
biçiminde yapılan
afişlerle öğrencilerimizi
bilinçlendiriyoruz.
Hazırladığımız afişleri
çerçeveleyip Ödemiş
Merkez ve Beldelerinde
bulunan 19 lise
binalarının iç
duvarlarına astık.
Gençlerimizi bu konuda
uyaran bir çalışmayı
yapmaktan mutluluk
duyuyoruz. Afişleri Okul
içerisinde öğrencilerin
görebileceği duvarlara
4'er adet asttık.
Gençlerimizi uyuşturucu
ve bağımlılıktan
korumak için zaman
zaman okullarımıza
uzamanlar getirerek,
Uzmanlara konferanslar
verdirip gençlerimizi bu
kötü alışkanlıklara sahip
olmamaları konusunda
uyarılarda bulunuyoruz.
Şeklinde konuştu. C.H.M.(A)
ÖDEMİŞ AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
MAHMUT BADEM KAYAKÖY'DE
ÖDEMİŞ AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN
ADAYI MAHMUT BADEM İLÇE
BAŞKANI ALİ HADİM,İLÇE YÖNETİMİ
KAYAKÖY BELEDİYE BAŞKANI ALİ
AKKAŞLI BERABERLİĞİNDE BELDE
HALKIYLA BİR ARAYA GELEREK
KAHVE TOPLANTISI YAPTILAR.
2009 YEREL SEÇİMLERİNDE BU
BELDEYE GELDİĞİMİZDE SİZLERE
AKTAŞ BARAJI İÇİN SÖZ VERMİŞTİK
BİZ SÖZÜMÜZDE DURDUK VE
ŞİMDİDE ÜZÜMLÜ BARAJININ YAPMI
BAŞLANDIN EN KISA ZAMANDA
RESMİ BİR TÖRENLE AÇILIŞINI
YAPACAĞIZ. HALKIMIZLA EL ELE
VERİP HEP BİRLİKTE YENİ PROJELERE
İMZA ATACAĞIZ.
SİZİNDE BİLDİĞİNİZ ÜZERE KAYAKÖY
BELDEMİZİN TARİHİ BİR YAPISI VAR
“ÇAKIRCALI MEHMET EFENİN EVİ”
BU TARİHİ YAPI RESTORASYONU İÇİN
GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPARAK
TURİZME AÇILMASINI BELDEMİZİN
KALKINMASINDA KATKI
SAĞLAYACAĞIZ.
BAŞKAN ADAYI MAHMUT BADEM
KONUŞMASINA DEVAM EDEREK
ŞUNLARI AKTARDI; "BURADA
SİZLERLE OLMAKTAN, DESTEĞİNİZİ
HİSSETMEKTEN BÜYÜK ONUR
DUYDUM. ARTIK ÖDEMİŞ'E
GELECEK AYDINLIK GÜNLERE
UMUTLA BAKMA VAKTİ GELDİ.
SAYIN BİNALİ YILDIRIM'IN
BÜYÜKŞEHİR'E ADAY OLMASINI İYİ
DEĞERLENDİRMEK GEREK.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE
ÖDEMİŞ BELEDİYESİNİ
KAZANMAMIZ HALİNDE EL ELE
VEREREK İLÇEMİZE BÜYÜK
HİZMETLER KAZANDIRACAĞIZ. BEN,
BU FIRSATI İZMİRLİLERİN VE ÖDEMİŞ
HALKININ İYİ
DEĞERLENDİRMELERİNİ İSTİYORUM.
İZMİR'İN MAKUS TALİHİ, YEREL
YÖNETİMLERİN DEĞİŞMESİYLE
HİZMET ANLAYIŞI İLE KADERİNİ DE
ETKİLEYECEK. GEÇMİŞİ ARKAMIZA
ALARAK,30 MARTTA HEP BİRLİKTE EL
ELE VEREREK ÖDEMİŞ İÇİN İZMİR
İÇİN BAŞARACAĞIZ VE DEĞİŞİMİ
BAŞLATACAĞIZ.
BAŞKAN ADAYI MAHMUT BADEM
YAPTIĞI KONUŞMANIN ARDINDAN
VEFAT EDEN BİR VATANDAŞIMIZIN
AİLESİNE TAZİYEDE BULUNUP BAŞ
SAĞILIĞI DİLEDİ. C.H.Mer.
3
14 Şubat 2014 Cuma
CHP küskünlerinin MHP
ile yakınlaşması kısa sürdü
iki taraf arasında
anlaşmazlık olup
olmadığı
konularında
taraflardan net bir
açıklama
gelmezken, siyasi
gelişmelerle
ilgilenen Tireliler,
bu konuda merak
içinde bir açıklama
yapılmasını
beklemekte.
Tayfur Çiçek'in
CHP'den belediye
başkan adayı
yapılmasına sert
muhalefet yapan
isimlerden bir kısmı
geçtiğimiz günlerde
partilerinden istifa
edip, MHP saflarına
geçtiklerini ilan
etmiş ve MHP
rozetini takmışlardı.
Tayfur Çiçek'in
CHP'den belediye
başkan adayı
yapılmasına sert
muhalefet yapan
isimlerden bir kısmı
geçtiğimiz günlerde
partilerinden istifa
edip, MHP saflarına
geçtiklerini ilan
etmiş ve MHP
rozetini takmışlardı.
MHP İlçe Başkanı
Bayram Demirel'in
rozet taktığı, ilçe
yöneticilerinin de
hazır bulunduğu
törenin üstünden
birkaç gün geçtikten
sonra, MHP saflarına
geçen; Zahide Özkul,
Ersin Güngör,
Mustafa Memişoğlu,
Mehmet
Erbahçeli'nden
oluşan CHP'li
isimlerin bu
kararlarından vaz
geçtikleri yönünde
duyumlar oluştu.
MHP saflarına geçen
CHP'lilerin bu
kararlarında vaz
geçip geçmedikleri,
Edinilen bilgilere
göre; CHP
küskünlerinin
MHP'den belediye
meclisi listesinde; 2,
4, 6, 8.
sıralamalardaki
yerleri istedikleri,
MHP İlçe yönetimi
ve Belediye Başkan
Adayı'nın ise bunu
kabul etmediği ve
anlaşmazlık çıktığı
öğrenildi.
Bu yüzden, CHP
küskünleri ile MHP
yönetimi arasında
başlayan yakınlaşma,
çok kısa sürede
bitmiş gibi
görünüyor.
HABER: BÜYÜK TİRE HABER MERKEZİ
ÖDEMİŞ BELEDİYESİ CENAZE İLANLARI
Vefat Eden: MEHMET EKİMİN EŞİ
Cumhuriyet mah. düzen sok. no:20 de oturan yolüstü köyünden topunun
osmanın oğlu MEHMET EKİMİN EŞİ vefat etmiştir.
Vefat Eden: RAŞİT KOCAMAN
Yenikentte oturan Kıbrıs Gazisi RAŞİT KOCAMAN vefat etmiştir.
Vefat Eden: MUSA ACAN
Türkmen mah.göçmen sok.no:58 de oturan veliler köyünden katırcılar
sokakta yemcilik yapan Ahmet Acan,İbrahim Acanın babaları ve
mustafa,Mustafa Ali,ve Fevzi Kırlının kayınpederleri MUSA ACAN
vefat etmiştir.
Vefat Eden: HAMİDE ARSLAN
3 eylül mah.ülker sok. no:6 oturan çamyayla köy sakinlerinden Mehmet
Arslanın annesi HAMİDE ARSLAN vefat etmiştir.
Vefat Eden: AYŞE TELCİ
İlan Tarihi: Eski otobüsçülerden İsmail Telcinin annesi AYŞE TELCİ
vefat etmiştir.cenazesi öğle namazına müteakip çaylı kasabasından
kaldırılacaktır.
Vefat Eden: HALUK KORKMAZ
İlan Tarihi: Beydağ etibank işletmesinden emekli merhum Cengiz
Korkmaz ve Ayla Korkmazın oğlu endüstri meslek lisesinden emekli
Meftune Korkmazın eşi ,Bora Korkmazın nanası,Tahsin Korkmazın
abisi,maden iş sendikasının temsilcisi ,beydağ etibanktan emekli
HALUK KORKMAZ vefat etmiştir.
Vefat Eden: MUAMMER YILMAZ
İlan Tarihi: İnönü mah.kışla sok.no:4 de oturan boyacı Hasan Yılmazın
babası Rahmetli Haluk Açıksözün kayınpederi,Semih Yılmaz,Caner
Açıksözün dedeleri MUAMMER YILMAZ vefat etmiştir.
Vefat Eden: AHMET KALECİ
İlan Tarihi: Çobanlar Köyü Ovacık mevkinde oturan Yaşar Kalecinin
babası Çağlayanlı Süleyman ,Mustafa,Mehmet kalecinin kardeşleri
AHMET KALECİ vefat etmiştir.
Vefat Eden: Ali Aktaş
İlan Tarihi: Kayaköy beldesinde oturan Mustafa Aktaş ve İsmail Aktaşın
babaları hALİL ibrahim Karacanın kayınpederi ALİ AKTAŞ vefat
etmiştir.
4
14 Şubat 2014 Cuma
KAYAKÖY'DEKİ ÇAKIRCALI KONAĞININ Ödemiş İçin 3 Günlük Hava Durumu
RESTORESİNDE SONA GELİNİRKEN Tarih Hava Durumu
14 Şubat 2014 Cuma
17°C 15°C 7°C
İLGİLİLERE AÇIK MEKTUP
En Yüksek
Gerek kişisel gerekse
toplu isteklerimizde
sürekli vurguladığımız,
gündem ve kamuoyu
oluşturmak için kişisel
anlamda basına
taşınmasına yardımcı
olduğum, önceki
Ödemiş
Kaymakamımız Sayın
Abdurrahman
Koçoğlu'na bilgi
verdiğim, yine önceki
İzmir Valisi Sayın M.
Cahit Kıraç'a
sunumunu
hazırladığım,-ki o
günkü diğer sunumları
dikkate almayan Vali
Bey yalnızca
Kayaköy'ün isteğini
değerlendirmeye almış
ve konunun somut
biçimde bugünlere
gelmesini sağlamıştıve yıkılmaya yüz
tutmuş beldem
Kayaköy'deki Çakırcalı
Mehmet Efe
Konağı'nın restoresinde
geçen yıl somut, dev
bir atılmasıyla
restoresine başlanmıştı.
Restore çalışmaları
beklenildiği gibi
önümüzdeki ay
sonlanacak. Yakından
izlediğim kadarıyla
restore konusunda her
şey yolunda gidiyor.
Son olarak restore işini
yapan firma tarafından
aslına uygun olması
için bahçe duvarlarında
kullanılmak üzere
Uşak'tan taşlar getirildi
ve duvarın büyük
bölümünün yapımı
tamamlandı. Öte
yandan konağın
önündeki başka bir
kişiye ait olan
dükkânın Ödemiş
Belediyesi tarafından
satın alınarak
kamulaştırılması olaya
sahip çıkıldığının bir
başka kanıtı.
Restore tamamlanınca
her şey bitmeyecek,
tam tersine her şey yeni
başlayacak. Başta
Kayaköy olmak üzere
Ödemiş'in zeybek
turizmi açısından daha
iyi tanınması ve
tanıtılması bağlamında
konakla ilgili birtakım
çalışmaların yerinde ve
zamanında yapılması
gerekiyor. Tek ve toplu
olarak burayı ziyarete
gelenlerin konağa
uğradıklarına değmesi
için çok yönlü
girişimlerin el
birliğiyle
tamamlanması bundan
sonrası için üzerinde
önemle durulması
gereken bir konu. Bu
bağlamda zeybek
kültürüne gönül
vermiş, halkoyunları
eğitmeni kardeşim
Kemal'le birlikte daha
önceden de fikir
alışverişinde bulunup,
tasarladığımız konak
ve çevre
düzenlemesiyle ilgili
birtakım somut
çalışmaları maddeler
halinde sıraladık.
Aşağıdaki bu ön raporu
Kayaköy Belediyesi'ne,
Ödemiş Belediyesi'ne
ve restoresi bitince
doğrudan
bağlanacağını
düşündüğüm Ödemiş
Müze Müdürlüğü'ne
yazılmış açık bir
mektup olarak kabul
ediyorum.
KAYAKÖY
ÇAKIRCALI
MEHMET EFE
KONAĞI
GELİŞTİRME VE
UYGULAMA
PROJESİ İÇİN
ÖNERİLER
Çakırcalı Mehmet
Efe'nin yaşamıyla ilgili
çevrilmiş filmler ardı
ardına eklenerek
kesintisiz kapalı devre
video yayınları
yapılarak ziyaretçilerin
izlemeleri sağlanabilir.
Çoklu üretimli
magnetler, Çakırcalı
resimli saatler
hazırlanıp gelen
ziyaretçilere hatıra
amaçlı satılabilir.
Kayaköylü, Hacı
Mustafa Efe torunu,
günümüz Türk
Ressamlarından
Hüseyin Savran'ın
efeyle ilgili resimleri
duvarlara asılabilir. Ki
zaten her zaman buna
hazır olduğunu belirtti
ve ilk çalışmasını
tamamladı.Ayrıca yine
bire bir Çakırcalı'nın
balmumu heykelinin de
çalışmasına başlamıştır.
Bahçeye Çakırcalı
Anıtı yaptırılabilir.
Şimdiye kadar
Çakırcalı Mehmet Efe
ile ilgili yayınlanan
yapıtların sergilenmesi,
ayrıca bu kitaplardan
konakta çok sayıda
bulundurulup satışı
yapılabilir.
Çakırcalı'nın eşyaları
sergilenebilir.
(2001'deki Kayaköy
kitabımın hazırlığı
aşamasında
Çakırcalı'nın torunu
merhum Meliha
Göktürk'ün eşi Avukat
Hüseyin Göktürk'ten
Çakırcalı'nın şamdanı
ile heybesini bulmuş ve
resimlemiştim)
Çakırcalı'nın soyağacı
konulabilir.
Babası Koca Ahmet
Efe'nin resmi
konulabilir.
Çakırcalı ve konakla
ilgili web sitesi
hazırlanıp, canlı
kamera kaydı
konulabilir.
Gelen sade ziyaretçiler
için anı defteri,
bürokratlar için şeref
defter konulabilir.
Konağın tüm
birimlerinin
resimlerinin ve
Çakırcalı ile ilgili
fotoğrafın kartpostal
üretimi yaptırılıp hatıra
amaçlı satışa
sunulabilir.
Havlu, kilim, çarşaf,
poşu, mendil vb.
üzerine Çakırcalı
resmi, konağı eklenip
çoklu üretim
yaptırılarak hatıra
amaçlı satışa
sunulabilir.
Çakırcalı ve konakla
ilgili anahtarlık, biblo
çoklu üretim
yaptırılarak hatıra
amaçlı satışa
sunulabilir.
Bir Ege Bölgesi
haritası üzerinde
Çakırcalı ve ekibinin
yolları, çatışma
alanları, konakladığı
yerler ve genel yaşam
alanları hazırlanarak
duvara asılabilir.
Dilek ve şikâyet kutusu
konulabilir, bu kutu
için “Konağın
geliştirilmesi için
görüşleriniz” ibaresi
konularak bunun belirli
dönemlerde önceden
belirlenecek
komisyonca açılıp
değerlendirilmesi
sağlanabilir.
Prosedüre uygun olup
olmadığı hakkında
bilgim yok ancak halen
belde mezarlığında
bulunanÇakırcalı'nın
mezarının konağın
bahçesine taşınması
düşünülebilir.
Şimdiye kadar ulusal
ve yerel basında
Çakırcalı ve konakla
ilgili çıkan haber
kupürlerinden bir basın
köşesi oluşturularak
sergilenmesi
sağlanabilir.
Hissedilen
En Düşük
15 Şubat 2014 Cumartesi
18°C 16°C 6°C
16 Şubat 2014 Pazar
18°C 16°C
WWW.CEPH
4°C
İnternet sayfamız yenilendi
EGAZETES
İ.COM
Tıklayın yenilenen sitemizi
ziyaret edin.
ÖLÜRÜM TÜRKİYE TÜRKÜSÜNE
MHP'Lİ BAŞKAN ADAYINDAN BAHŞİŞ
Ödemiş'in MHP'li
belediye başkan adayı,
öğretim görevlisi
Mehmet Yılmazer, diğer
başkan adayları gibi
gece gündüz durmadan
arkadaşlarıyla beraber
seçim çalışmalarını
sürdürmektedir.
Şehir merkezinde ve
köylerde yapılan
çalışmalar her geçen gün
artmakta ve belediye
başkan adayları
Belediye başkanlığında
iddialarını
sürdürmektedirler.
Isparta Eğirdir Meslek
Yüksek Okullunda
öğretim görevlisi olan
MHP Belediye Başkan
Adayı Mehmet
Yılmazer, dün akşam
MHP'ye ait Migros
yanında bulunan seçin
bürosu önünde, Grup
Muhteşem İkilisinden
oluşan İbrahim
Akdemir, Erdem
Baskıncı, Sadettin
Burcu, Armağan
Gülçiçek adındaki
müzik grubu
“Türkiyem Türküsü
“çalmaya başlayınca
Mehmet Yılmazer
Müzik grubunun
yanına geldi.
Türkiyem Türküsüyle
duygudolu anlar
yaşayan Mehmet
Yılmazer, müzik
grubunu kutlayarak ve
kendilerine bahşiş
vermesi gençleri
sevindirdi.
Gruptan Armağan
Gülçiçek duygularını
şöyle dile getirdi:“
Ben epilepsi
hastasıyım. Bir
epilepsi hastası olarak
yapamayacağım işleri
başardım. Diğer epilepsi
hastalarına örnek olmak
istiyorum. MHP'li
Belediye Başkan Adayı
Mehmet Yılmazer
disiplin çalıştığını
haksızlığa ödün
vermeyen, özgüvenini
olan, Ödemiş'in
geleceğinde güzel bir
mimarı olacağından
emin oldum.”
C.H.Mer.(A)
Ödemiş Kaymakamı Abdullah Dölek
köy ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor
Yerel seçimler sonrasında kapanacak olan
Ödemiş Kaymakamlığı Köylere Hizmet
Götürme Birliği'nin son çalışmalarını da
yerinde inceleyen KaymakamAbdullah
Dölek'in bu seferki rotası Ödemiş'in
Ertuğrul, Kızılcavlu,
Köfündere,Orhangazi ve Sekiköy köyleri
oldu. İlk adresi Ertuğrul Köyü olan
Kaymakam Dölek ve beraberindekiler
köyde yapılan meydan düzenlemesi köyün
Orhaniye Mahallesi kilit taş parke
çalışması ve yeni yapılan köy meydan
çeşmesinde incelemelerde bulundu.
5
14 Şubat 2014 Cuma
Tireli şöförler “Zenginol” dedi
esnafımıza en iyi şekilde hizmet
vereceğiz” şeklinde konuştu.
Zekeriya Mutlu ayrıca, Yüksek
Seçim Kurulu'nun almış olduğu
son kararla bundan böyle esnaf
odalarının başkanlarının,
görevde bulundukları süre
içerisinde, siyasi partilerden
üye olamayacaklarını belirtti.
Mutlu, bu konuda dertli
olduklarını, hangi partiden
olursa olsun siyasi partilerin
meclis listelerinde, esnaftan
önemli isimleri listelerinde yer
vermesini istedi. Mutlu,
kongreye gelen oda üyelerine
de seçimede oy kullanırken
buna dikkat etmelerini istedi.
Tek listenin yarıştığı Tire
Şoförler ve Otomobilciler Odası
Genel Kurulu'nda Aralık
ayaında vefat eden eski Başkan
Mustafa Ali Çulcu'nun yerine
Mustafa Zenginol seçildi.
Tire Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası yeni başkanını
seçti. Toplam 246 üyesi
bulunan odada, Aralık ayı
başında yakalandığı kanser
hastalığına yenik düşen eski
Başkan Mustafa Ali Çulcu'nun
yerine Mustafa Zenginol
seçildi. Oda yöneticileri, genel
kurul öncesi eski Başkanları
Mustafa Ali Çulcu'nun, “Seni
unutmayacağız büyük başkan”
yazılı dev posterini salona astı.
Tek listenin yarıştığı genel
kurul duygusal anlara sahne
oldu.
Esnaf Sarayı'nda
gerçekleştirilen genel kurula
katılan isimler arasınd şunlar
vardı: İzmir Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği
(İESOB) Başkanı Zekeriya
Mutlu, Tire Emniyet Müdürü
Fatih Kiremitçi, İzmir
Şekerciler ve Pastacılar Odası
Başkanı Hamdi Yapıcı, İzmir
Kamyoncular Odası Başkanı
Yıldırım Kaya, AK Parti İl
Genel Meclis Üyesi Refik
Konur, AK Parti İlçe Başkanı
Kamil Yaldız, CHP İlçe Başkanı
Şenol Sardoğan, Saadet Partisi
İlçe Başkanı Mehmet Ekmen,
AK Parti Tire Belediye Başkan
Adayı Mehmet Çeltikcoğlu,
Saadet Partisi Tire Belediye
Başkan Adayı Sadrettin
Yakuter, Tire Ziraat Odası
Başkanı Halil Çulhaoğlu, Tire
Esnaf Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Başkanı Muhittin
Hızlan, Tire TARİŞ Müdürü
Necmi İçelli, Tire'nin eski
belediye başkanlarından Nazım
Çulcu, Tire'deki esnaf
odalarının başkanları; Ümit
Ünalmış, Saim Kabaağaçlı,
Mehmet Kantur, Cengiz Kaşan,
Tayfur Etiğ, Nejat Sertdemir,
Salih Ateş, Tire Belediye
Meclis üyelerinden; Mehmet
Hızlan, Ahmet Küçükler, Azmi
Öztüzün,
“VASİYETİNİ YERİNE
GETİRDİM”
Divan Başkanlığını Çiğli
Şoförler Odası Başkanı İbrahim
Bayram'ın yaptığı genel
kurulda, Divan Kurulu'nun
üyeliklerini ise; Davut Sakarsu,
Ümit Ünalmış, Zeki Sessiz,
Saim Kabaağaçlı yaptı. Kemal
Çeltkcoğlu tarafından okunan
yönetim faaliyet ve denetim
rapoları ile gelir ve gider bütçe
raporları üyelerin oylarıyla ibra
edildi. İzmir Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği
(İESOB) Başkanı Zekeriya
Mutlu, “ahilik” geleneğinden
aldıkları terbiyeyi esnaflalar
olarak bugünlere taşıdıklarını
ifade etti. Mutlu, vefat eden
eski Başkan Çulcunun
hizmetlerini anlatarak, “Büyük
başkanın bıraktığı biz yerden
devam edeceğiz” dedi. Oda
Başkanlığına seçilen Mustafa
Zenginol ise Çulcu'nun
vasiyetini yerine getirdiğini
kaydederek, “Onun izinde şoför
“ONUN VE SİZLERİN
GÜVENİNE LAYIK
OLMAYA ÇALIŞACAĞIM”
Tek liste ve tek aday olarak bu
yıl 24.'sü düzenlenen Tire
Şoförler ve Otomobilciler Odası
Genel Kongresi'nde yeni
başkan Mustafa Zenginol kısa
bir konuşma yaparak, tüm
üyelere teşekkür etti. Zenginol;
“Ağabeyim Başkanım değerli
insan Mustafa Ali Çulcu'yu
minnetler rahmetle anıyorum.
Onun vasiyetini yerine getirmek
için buradayım. Onun ve
sizlerin güvenine layık olmaya
çalışacağım. Ben ve yönetimim
kanunlar ve yönetmelikler
çerçevesinde sizlere en iyi
şekilde hizmet vermeye
çalışacağız. Allah utandırmasın.
Genel kurulumuzun ilçemize,
ülkemize hayıtlara vesile
olmasını diliyor. Kazasız
belasız bol kazançlı sağlıklı
güzel günler diliyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.”
dedi.
YENİ YÖNETİM VE
DENETİM KURULU
ÜYELERİ
Mustafa Zenginol'un
yönetiminde oluşturulan Tire
Şoförler ve Otomobilciler
Odası'nın yeni Yönetim
Kurulunun Üyeleri: Halil Orkun
Erten, Ali Öztürk, Cumhur
Kavuncu, M.Ali Taşlı, İbrahim
Appan, Hasan Luş oldu. Yeni
Denetim Kurulunun Üyeleri ise
şu isimlerden oluştu: Yavuz
İşcaoğlu, Umut Öztüzün,
Mustafa Karaeli.
Büyük Tire Gazetesi
Ak Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mahmut Badem
Ödemiş Çaylı Beldesine ziyaretinde yoğun ilgiyle karşılandı
burada Çalışan Kardeşlerimizin Mağdur edilmeyeceğini
kimsenin ekmeğiyle aşıyla oynanmayacağını yalnızca
mevcut belediye başkanlarının yerine atanacak memur
veya müdür görev yapacağını belirten Mahmut Badem
çaylı halkına bir müjde daha verdi;
Küçükmenderes havzasında Rahvan At yarışlarıyla
tanınan Çaylı beldemizin At Yarışlarının devam
edeceğini ve at sevdalıları için Çok Kapsamlı Hipodrom
projesi Olduğunu burada restoran,Cafe ve yüzme
havuzlarının bulunduğu sosyal yaşam alanı yapacaklarını
bununla ilgili proje çalışmalarının devam ettiğini
söyledi. C.H.Mer.
Çaylı Beldesi Halkıyla bir araya gelen Başkan adayı
Mahmut Badem, yaklaşık 3 saat süren Çaylı Belde
Gezisinde esnaf ziyaretlerinde bulundu ve vatandaşlarla
da sohbet etti sorunlarını dinledi
Bir Çiftçi Kardeşimiz, kredi ve prim borçlarını
ödeyemediklerini söyledi.Mahmut Badem Ak Parti
Hükümetleri döneminde esnaf kredi faizlerinin
düşürüldüğünü, yereldeki çalışmaların da esnafın gelirini
artırmada büyük önem taşıdığını ve bunun içinde
projelerinin olduğunu önümüzdeki günlerde
açıklayacaklarını belirtti.
Büyük şehir yasasıyla ilgili soruları cevaplayan başkan
adayı Mahmut Badem Yıllardır Rahvan At Yarışlarıyla
Ünlü Çaylı Belde Belediyesinin Kapanmayacağını
Ödemiş ve Çevresinden Kısa Kısa...
ÖDEMİŞLİ FIRINCI EKMEĞİNİN PEŞİNE
DÜŞTÜ
Ödemişli fırıncılar işlerinin yarı yarıya azalması nedeniyle,
kaçak ekmeğe karşı savaş açtı. 30 fırıncı esnafı Ödemiş
Bilumun Gıda Maddeleriyle Uğraşanlar Odası Başkanı Sami
Görgen ve Ödemiş Maliye Denetmenleri, Ödemiş Belediyesi
zabıta ekipleri ile birlikte Salı pazarındaki kayıtdışı, sağlıksız
ve poşette olmayan kaçak ekmek satanlara baskın düzenledi.
**************************************************
Arslanlı-Ödemiş yolundan başlayarak Arslanlı Mezarlığına
kadar uzanan ve ArslanlıMezarlığı çevresinden geçen toprak
ve kullanışsız yolları ise sıcak asfaltla kaplayan Nazilli
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü gerçekleştirdiği çalışmalarla
ArslanlıMezarlığı ve çevresini tüm eski kötü yıpranmış
görüntüsünden kurtararak halkın kullanımına sundu.
**************************************************
Satmak & Almak
İsteyenler
www.guvenemlak.com
SATILIK
Sahibinden çalışır vaziyette
SATILIK MARKET
S.Demirel mh.
Hallıoğlu Sitesi Ödemiş
Tel : 0553 235 06 67
0546 891 71 43
İLAN
Bayındır
Bayındır İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi.
50 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi, 5 kilometre
uzunluğunda kanal şebekesi döşendi. 29 yeni kuyu açıldı. Su
depoları onarıldı.
**************************************************
Selçuk
15 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi, 3.5 kilometre
uzunluğunda kanal şebekesi döşendi. 2 adet su kuyusu açıldı.
**************************************************
Torbalı
Torbalı, Ayrancılar –Yazıbaşı ileri biyolojik atık su arıtma
tesisleri devreye alındı. 290 kilometre uzunluğunda içme suyu
şebekesi, 147.5 kilometre uzunluğunda kanal şebekesi
döşendi. 38 adet su kuyusu açıldı. Su depoları onarıldı.
**************************************************
Ödemiş Belediyesi'nin Cumartesi günü hizmete sunacağı
yeni otogar, 1950'li yıllarda hizmete sunulan mevcut
otogardan izler taşıyor.
**************************************************
Patates fiyatlarında ciddi düşüş
Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan
Nevşehir'de patatesin kilosu 1.30 TL'ye kadar geriledi.
Zayi
Nüfus Cüzdanımı kaybettim
Hükümsüzdür.
Duygu Erdoğan
Zayi
35- ZFL- 89 Plaka Nolu
Motorsikletimin Ruhsatı kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.
İsak Erdoğan
DEVREN SATILIK
DEVREN SATILIK
ÇALIŞIR VAZİYETTE
Okul yanında
DÜKKAN BÜFE
TEL: 506 387 80 83
ÖDEMİŞ
DEVREN SATILIK
ÇALIŞIR VAZİYETTE DEVREN SATILIK
Kadın Hasta Bakılır
( Bayan Deneyimli )
Tel : 0507 438 33 03
ÖDEMİŞ
SATILIK
SATILIK 2.KAT DAİRE
MEŞRUTİYET MAH.
ATİLLA SOK.NO :12
62 BİN TL
EV TEL :0232 543 31 07
CEP TEL:0536 565 18 30
SATILIK
Çalışır vaziyette
devren satılık market
İnönü mah. Şehit Ali
Yücel cad. no :11
Ödemiş
(Hastane caddesi Bilgi
kırahathanesi batısı)
Tel : 0535 439 31 86
Ev ve İş Yerleri
Temizliği Yapılır
Hasta ve Çocuk Bakılır
Tel : 0539 372 25 10
SATILIK
Sahibinden Satılık
3+1Daire
110 m2
Adliye Alt sokak 3.kat çatılı
83 BİN
Tel : 0 546 294 68 11
ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda yetiştirilmek
üzere 17-20 yaş arası
bay eleman alınacaktır.
Müracaat
SAYGIN ASANSÖR
Dükkan Tel
0232 543 36 35
Pizza Cafe Börek Salonu
Cep Tel: 0532 667 31 24
TEL: 0532 677 79 39
SAHİBİNDEN SATILIK TARLA
8100 metrekare sahibinden satılık tarla. İçinde
evi, 125 adet yemiş ağaçı, 90 adet zeytin ağacı,
köy ve kuyu suyu bulunur, elektrik mevcut.
Gerçekli Köyü
TEL: 0542 807 30 43
KİRALIK DÜKKAN
Mağaza, market, mandıra, spor salonu
vb işe müsait dükkan.
Önü park arka bahçe müsait
İçerden bodruma giriş mevcut
150+150 = 300 metre kare
Hastane caddesi
müftülük karşısı
İLAN
Evde çocuk bakılır
0536 607 32 62
SATILIK
KAHVEHANE
Sıfır Malzeme,
İşler vaziyette, esnafı ve
Pazar yeri olan
Kahvehane,
İşlerimin yoğunluğu
sebebiyle satılıktır
Cep: 0542 254 25 98
Tel : 0536 766 96 19
ÖDEMİŞ
GENÇ BAŞKAN GÜVEN TAZELEDİ SATILIK
Ödemiş Kent Konseyi Gençlik Meclisi
olağan aylık toplantısı dün akşam Kent
Konseyi toplantı salonunda gerçekleşti.
Üç gündem maddesinden oluşan
toplantıda ilk madde gençlik meclisine
başkan, genel sekreter ve yönetim kurulu
üye seçimi oldu. Başkan olarak Kemal
Sarısu ve Genel Sekreter olarak Feyzi
Gençpınar seçildi. Yönetim Kurulu da
aşağıdaki şekilde oluşturuldu.
1- Taner Kulay
2- Sedat Canalp
3- Özay Kara
4- Çağlar Çimen
5- Barış Genevlioğlu
Diğer bir gündem maddesi ise “genç
dostu kentler & genç dostu adaylar”
kampanyasıydı. Konu ile açıklama yapan
Kemal Sarısu: “Mevcut Belediye
Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı
Sayın Bekir Keskin kampanyamızın iyi
niyet sözleşmesini imzalayarak
desteklerini verdiler. Kampanya
kapsamında Ülkü Ocakları Ödemiş
Temsilciliğine ve AKP gençlik kollarına
ziyaretler yaparak kampanyamızı anlattık
ve desteklerini aldık. AKP Belediye
Başkan adayı Sayın Mahmut Badem,
MHP Belediye Başkan adayı Sayın
Mehmet Yılmazer ve CHP gençlik
kollarından randevu talep ettik ve en kısa
sürede onlarla da görüşerek
kampanyamızı anlatmak ve desteklerini
almak isteriz.” dedi.
Toplantının son konusu ise Gençlik
Meclisi üyelerinden Aydın Kiremitçi'nin
hazırlamış olduğu ekmek israfı ile ilgili
proje oldu. Proje oy birliği ile kabul
edilerek Ödemiş Kent Konseyi Yürütme
Kuruluna sunuldu.
C.H.Mer.
Ödemiş/Turgutreis caddesinde
1. Doğan Otel 20 oda 36 yatak
1.250.000 TL.
2. 200 M2 İşyeri 250.000 TL.
3. 97 M2 daire 100.000 TL.
TEL : 0 533 735 25 52
0 532 769 06 64
UCUZLUK DÜNYASI
1.Şube : Umurbey Mah. Mithatpaşa Cad. No : 33
(Eski Halep Karşısı) ÖDEMİŞ / İZMİR
2.Şube : Saraçoğlu Cad. (Kumman Gevrek Fırını Yanı)
Tel : 0 538 915 98 95
BOZOĞLU MİMARLIK
YENİ YERİNDE
Saracoğlu Cad. No :27 kat:1 Daire:1
Şanel Butik Üstü
Balıkçıoğlu Optik Karşısı
Tel : 0 232 545 24 25
LOKMA DÖKÜLÜR
İster elle
ister makinayla
BU GECE ÖDEMİŞ'TE 15 ŞUBAT 'TA
NÖBETÇİ ECZANE NÖBETÇİ ECZANE
GÖNÜL ECZANESİ DERMAN ECZANESİ
TEL : 544 66 85 TEL : 545 21 27
İmtiyaz Sahibi : Mehmet BOZOĞLU
Cep: 0535 439 33 15
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Nuray TOKSÖZ
Yönetim ve Yazışma Adresi : Esen Matbaası İnceoğlu Sk. No:7
Ödemiş / İzmir
Cephe Gazetesi Kuruluş Tarihi : 1950
Gazetenin Kurucusu : Burhan ESEN
Haber – Basın Danışmanı ve Haber Müdürü : Erdinç
ADALIOĞLU
Kiraz İrt. Bürosu : Adnan ÖZKANBeydağ İrt. Bürosu : Özcan
DEĞİRMENCİ (Atatürk Mah. Tel : 0542 551 98 80)
EFE OFSET
MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
8 362 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content