close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Yatay-Dikey Geçiş Değerlendirme Sonuçları

embedDownload
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (ÖSYS)
YATAY GEÇİŞ DUYURUSU
Kesin Kayıt Tarihleri:15-30 Eylül 2014
Kayıt Yeri: Başvuru yapılan Fakülte/YO/MYO.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1. Başvuru evraklarına ek olarak
2. 6adet fotoğraf
3. 29 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge
4. II. Öğretim Programlarına geçiş yapan öğrencilerden öğrenim ücretinin yatırıldığını
(Üniversitemize) gösteren banka dekontu
5. Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı (Öğrencinin dosyası istenirken ilgili
üniversiteye iade edilecektir.)
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Sıra
No
1
Merkezi Yerleştirme Puanı (LYS) İle Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirmeleri
Geldiği Üniversite / Fakülte /
Adı Soyadı
Yılı
LYS Puanı Değerlendirme
Bölüm
Kabul
Yaşar Said
İzmir Dokuz Eylül Üniv. / Fen Fak.
2011
406.905
I.
Öğretim
DERDİMAN
/ Matematik Bölümü
2
Ramazan İNAN
SDÜ / Müh.-Mimarlık Fak.
/ Elektronik ve Haber. Müh.
2011
402.945
Kabul
I. Öğretim
3
Oral İNAL
Eskişehir Osmangazi Üni./ FenEdebiyat Fak./Mat.-Bilg. Böl.
2010
390.578
Kabul
II. Öğretim
4
Ersin AKŞAR
Özyeğin Üni./ Müh.Fak./ ElektrikElektronik Müh.
2012
353.30660
Kabul
I. Öğretim
5
Tayfun GÖVEÇ
Karabük Üni. / Elektrik-Elektronik
Müh.
2012
342.2996
Kabul
II.Öğretim
6
Mustafa Tarık
BAL
Ankara Üni. / Fen Fak. /
Mat. Böl.
2013
291.53747
Kabul
II.Öğretim
7
Nasuh
KOÇTÜRK
Uluslararası Antalya Üni. / ElektrikElektronik Müh.
2013
282.02727
Kabul
II.Öğretim
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Başvuru Değerlendirmeleri
Geldiği Üniversite / Fakülte /
DGS
Yılı
Bölüm
Puanı
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Mehmet Ali
GENÇ
SDÜ / Mühendislik Fak./ Elektronik
Hab.Müh.
2012
288.72947
Kabul
I.Öğretim
2
Yavuz Selim
BAYRAM
Karadeniz Tek.Üni. / ElektrikElektronik Müh.
2013
287.69218
Kabul
II.Öğretim
Değerlendirme
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Merkezi Yerleştirme Puanı (LYS) İle Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirmeleri
TC
Sıra
LYS Puanı
Adı Soyadı
Üniversitesi / Bölümü
Yıl
Değerlendirme
Kimlik
No
No
(MF-4)
1
52765072228
Yağmur
Melih
KIRKAVKAZLI
2
26620006406
Ahmet ÇELİK
3
22748477562
4
20605066690
5
20482362298
6
53026063702
7
18430711724
8
54043679020
Sıra
No
1
31507262264
Yalova Üniv./
Mühendislik Fakültesi
345.951
Dumlupınar
Üniv./Simav Tekn.
218.85218
Fak./İmalat Müh.(İ.Ö)
Karabük
Serhat
Üniv./Teknoloji
291.609
ÇIRACI
Fak./İmalat Müh.
M.Kemal
Cenk
Üniv./Müh.Fak./
282.46607
ÜSTEKİDAĞ
Makine Müh.(İ.Ö)
Çanakkale Onsekiz
Mehmet
Mart Üniv./Ziraat
220.83907
SOYDEMİR
Fak./Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme Böl.
Yakın Doğu
Mehmet Ali
Üniv./Müh.Fak./
222.33945
DOĞAN
Elektrik ve Elektronik
Müh.
Dumlupınar
Elif
Üniv./Simav Teknoloji
227.55178
TÜRKMEN
Fak./ İmalat
Müh.(MTOK)
Karabük
Çağatay
Üniv./Teknoloji
284.614
DİRİCAN
Fak./İmalat
Mühendisliği
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Başvuru Değerlendirmeleri
GeldiğiÜniversite /
Adı Soyadı
DGS Puanı
Fakülte / Bölüm
Karabük
Efecan
Üniv./Mühendislik
261.31030
SOYTÜRK
Fak./Makine
Müh.(Hazırlık)
2011
Kabul
I.Öğretim
2013
Kabul
II.Öğretim
2011
Kabul
II.Öğretim
2012
Kabul
I.Öğretim
2013
Kabul
II.Öğretim
2013
Kabul
II.Öğretim
2013
UYGUN
DEĞİLDİR
2011
Kabul
II.Öğretim
Yıl
2013
Değerlendirme
Kabul
II.Öğretim
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Sır
a
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Merkezi Yerleştirme Puanı (LYS) İle Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirmeleri
Genel
Genel
Kont.
Öğrencini
TC
Üniversitesi /
Kont. En
En
Adı Soyadı
n ÖSYS
Değerlendirme
Kimlik No
Bölümü
Küçük
Büyük
Puanı
Puan
Puan
3553602363
6
Abdullah
ELİTOK
Yalova
Üniv./Müh.Fak. /
Enerji Sist. Müh
2011
I.
Öğretim
362,354
2011
I.
Öğretim
433,650
386,251
Kabul
I. Öğretim
Yağmur
Melih
KIRAVKAZL
I
Yalova Üniv./ Müh
.Fak. / Polimer
Müh.
2011
II.
Öğretim
328,475
2011
II.
Öğretim
362,097
345,951
Kabul
II.Öğretim
3247035811
4
Selahattin
ÖZHAN
SDÜ Müh. Fak./
Elektronik ve Habr.
Müh.
2011
II.Öğreti
m
221,056
2011
I.
Öğretim
281,280
241,921
Kabul
I.ÖğretimMTOK
2546938052
4
Kamil
Orkun
TAŞÇIOĞL
U
Fırat Üniv./ Tekn.
Fak. / Enerji Sist.
Müh. MTOK
2012
II.Öğreti
m
232,496
2012
II.
Öğretim
267,507
Mustafa
Sabri ÇELİK
Fırat Üniv./ Tekn.
Fak. / Enerji Sist.
Müh. MTOK
2012
II.Öğreti
m
232,496
2012
II.
Öğretim
267,507
233,368
3011501993
2
Ersin
AKŞAR
Özyeğin Üniv./Mü
h. Fak./Elektrik
Elektro. Müh.
2012
I.Öğretim
353,306
316,918
2012
I.
Öğretim
396,791
3299329029
8
Mahmut
Utku
ÖZKAN
Gediz Üniv./ Müh.
Mim. Fak. / İnşaat
Müh.
2012
II.Öğreti
m
291,357
2012
II.
Öğretim
319,426
Murat
ERKUT
Fırat Üniv./ Tekn.
Fak. / Enerji Sist.
Müh.
2013
I.Öğretim
2013
I.Öğreti
m
271,480
5276507222
8
1740552378
2
3489131593
6
244,227
238,918
Kabul
II.ÖğretimMTO
K
Kabul
II.ÖğretimMTO
K
Kabul
I. Öğretim
295,453
Kabul
II.Öğretim
246,141
Kabul
I. Öğretim
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
Merkezi Yerleştirme Puanı (LYS) İle Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirmeleri
Genel
Genel
Öğrencinin
TC
Üniversitesi /
Kont. En
Kont. En
Adı Soyadı
ÖSYS
Değerlendirme
Kimlik No
Bölümü
Küçük
Büyük
Puanı
Puan
Puan
2013
2013
Aksaray Üniv. /
Kabul
Osman
I.Öğretim I.Öğretim
24203029934
Müh. Fak. /
309,301
I.
Öğretim
AŞIR
300,563
329,404
İnşaat Müh.
35593234464
Gülsüm
Selen
YILMAZ
R.Tayyip Erdoğan
Üniv.
/Müh.Fak./İnşaat
Müh.
2013
I. Öğretim
300,563
2013
I.
Öğretim
329,404
11978525198
Mustafa
Rıza
Atakan
ARSLAN
Dokuz Eylül Üniv.
/Müh.Fak./Çevre
Müh.
2013
I.Öğretim
300,563
2013
I.
Öğretim
329,404
34036155366
Gül Nisa
DURDU
Marmara Üniv./
İşlt .Fak. /
İşletme Bölümü
2013
I.Öğretim
300,563
2013
I.Öğretim
329,404
56968526120
Gülistan
ALTUNDAL
Erciyes Üniv./
Eğitim. Fak./Sınıf
Öğrt.
2013
II.Öğretim
286,721
2013
II.
Öğretim
303,588
11849437568
Recep
ÇALIŞIR
Fırat
Üniv./Teknoloji
Fak. /Enerji Sist.
2013
MTOK
I.Öğretim
227,161
2013
MTOK I.
Öğretim
244,751
304,821
Kabul
I. Öğretim
304,509
Kabul
I. Öğretim
301,265
Kabul
I. Öğretim
274,906
Kabul
II.Öğretim
238,981
Kabul
I.ÖğretimMTOK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
278 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content