close

Enter

Log in using OpenID

2015 Hiz. Eğitim Planı - Personel Dairesi Başkanlığı

embedDownload
YILLIK EĞİTİM PROGRAMI
Eğitim Programı için irtibat
kurulabilecek personelin
Adı-Soyadı : Şenay KESİM
Unvanı
: Şube Müdür V.
Telefon No : 0 264 295 52 24
Faks No
: 0 264 295 52 19
KURUM VEYA
KURULUŞUN ADI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM YILI : 2015
SIRA
NO
1
2
ÖNGÖRÜLEN EĞİTİM
FAALİYETİNİN
ADI
İŞLENECEK KONULAR
(ÖZET OLARAK)
EĞİTİM YAPTIRILACAK YERİN
ADI VE
ADRESİ
DERSLİK
SAYISI
KATILACAK
PERSONELİN
DERSLİK
ÜNVANI
KAPASİTESİ
SAYISI
ORYANTASYON EĞİTİMİ
Şubat 2015
1 gün
(6 saat)
Kalite Yönetim Sistemi ve EFQM,
Kongre ve Kültür
İç Kontrol, EBYS, Bilgi İşlem
Merkezi
uygulamaları.
1
165
İdari Personel
30
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM
SİSTEMİ EĞİTİMİ
Şubat 2015
1 gün
(3 saat)
Üniversitemizde uygulanan
EBYS işlemleri.
Kongre ve Kültür
Merkezi
1
165
İdari Personel
230
Şubat 2015
1 gün
(2 saat)
Telefonda konuşurken dikkat
edilmesi gereken hususlar. Ses
tonu ayarlaması. Genel
bilgilendirmeler.
Kongre ve Kültür
Merkezi
1
165
İdari Personel
37
Mart 2015
1 gün
(1 saat)
Kütüphanenin amacı ve
Okuyucu hizmetleri,
Kütüphaneden yararlanma,
Dokümantasyon.
Kongre ve Kültür
Merkezi
1
165
İdari Personel
100
Mart 2015
1 gün
(2 saat)
Yüz İfadeleri Jestler Mimikler,
Baş Hareketleri, Dokunma,
Giyim Kuşam, Sözsüz İletişim ile
ilgili uygulamalar.
Kongre ve Kültür
Merkezi
1
165
İdari Personel
110
3
TELEFONDA KONUŞMA
SANATI EĞİTİMİ
4
KÜTÜPHANE VE
DOKÜMANTASYON DAİRESİ
İŞLEMLERİ
5
ÖNGÖRÜLEN
EĞİTİM
FAALİYETİNİN
TARİHİ
GÜN
(SÜRE)
BEDEN DİLİ
* 1- Görevde Yükselme 2- Aday Memurların Eğitimi (Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim) 3-Bilgi Tazeleme Eğitimi 4- Değişikliklere İntibak Eğitimi (Yeniden Eğitim)
5- Diğer Eğitimler (Belirtiniz)
YILLIK EĞİTİM PROGRAMI
KURUM VEYA
KURULUŞUN ADI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM YILI : 2015
SIRA
NO
6
7
ÖNGÖRÜLEN EĞİTİM
FAALİYETİNİN
ADI
MESLEKİ ETİK İLKELERİ VE
YOLSUZLUKLA MÜCADELE
EĞİTİMİ
POZİTİF DÜŞÜNME VE STRES
YÖNETİMİ EĞİTİMİ
ÖNGÖRÜLEN
EĞİTİM
FAALİYETİNİN
TARİHİ
GÜN
(SÜRE)
Nisan 2015
Nisan 2015
kurulabilecek personelin
Adı-Soyadı : Şenay KESİM
Unvanı
: Şube Müdür V.
Telefon No : 0 264 295 52 24
Faks No
: 0 264 295 52 19
İŞLENECEK KONULAR
(ÖZET OLARAK)
EĞİTİM YAPTIRILACAK YERİN
ADI VE
ADRESİ
DERSLİK
SAYISI
KATILACAK
PERSONELİN
DERSLİK
ÜNVANI
KAPASİTESİ
SAYISI
1 gün
(6 saat)
Mesleki Etik İlkeleri,
Etik Sorgulama, Kamu
Görevlilerinin Etik Profilleri,
Toplumsal Yozlaşma, Yozlaşma,
Politik Yozlaşma Türleri, İş
Yaşamında Temel Etik Dışı
Konular,
Kongre ve Kültür
Merkezi
1
165
İdari Personel
60
1 gün
(3 saat)
Pozitif Düşünme nedir? Düşünce
ve duygu ilişkisi nedir?
Kongre ve Kültür
Kişiliğimizin düşünme üzerindeki
Merkezi
etkileri nelerdir? Stres Yönetimi
nedir?
1
165
İdari Personel
60
Kongre ve Kültür
Merkezi
1
165
İdari Personel
Kongre ve Kültür
Merkezi
1
165
İdari Personel
8
SİVİL SAVUNMA EĞİTİMİ
(DEPREM VE YANGIN)
Mayıs 2015
1 gün
(3 saat)
Sivil Savunma Nedir ve Önemi.
Afet nedir ve çeşitleri. Deprem
nedir? Depremden korunma
yöntemleri. Yangın eğitimi ve
tatbikatı.
9
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA
EĞİTİMİ
Mayıs 2015
1 gün
(3 saat)
İletişim, konuşma ve dil nedir?
Güzel ve Etkili Konuşmanın
İlkeleri Nelerdir?
165
* 1- Görevde Yükselme 2- Aday Memurların Eğitimi (Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim) 3-Bilgi Tazeleme Eğitimi 4- Değişikliklere İntibak Eğitimi (Yeniden Eğitim)
5- Diğer Eğitimler (Belirtiniz)
130
YILLIK EĞİTİM PROGRAMI
Eğitim Programı için irtibat
kurulabilecek personelin
Adı-Soyadı : Şenay KESİM
Unvanı
: Şube Müdür V.
Telefon No : 0 264 295 52 24
Faks No
: 0 264 295 52 19
KURUM VEYA
KURULUŞUN ADI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM YILI : 2015
SIRA
NO
ÖNGÖRÜLEN EĞİTİM
FAALİYETİNİN
ADI
ÖNGÖRÜLEN
EĞİTİM
FAALİYETİNİN
TARİHİ
GÜN
(SÜRE)
İŞLENECEK KONULAR
(ÖZET OLARAK)
EĞİTİM YAPTIRILACAK YERİN
ADI VE
ADRESİ
DERSLİK
SAYISI
KATILACAK
PERSONELİN
DERSLİK
ÜNVANI
KAPASİTESİ
SAYISI
10
BİLGİSAYAR KURSU
Mayıs 2015
7 gün
(20 saat)
Excel Uygulamaları, Microsoft
PowerPoint, Word uygulamaları
hakkında bilgilendirme.
Teknoloji
Fakültesi
Bilgisayar Lab.
2
100
İdari Personel
73
11
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
EĞİTİMİ
Eylül 2015
1 gün
(3 saat)
Sakarya Üniversitesinde ISO
9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi Uygulamaları
Kongre ve Kültür
Merkezi
1
165
İdari Personel
85
12
HALKLA İLİŞKİLER VE
DAVRANIŞ KURALLARI
EĞİTİMİ
Ekim 2015
1 gün
(3 saat)
Halkla İlişkiler Kavramı, Halkla
İlişkilerin Amacı, Temel İlkeleri,
Halkla İlişkilerde Kullanılan
Araçlar…
Kongre ve Kültür
Merkezi
1
165
İdari Personel
85
Kasım 2015
1 gün
(3 saat)
Motivasyon nedir? Motivasyonu
arttırma teknikleri, İçsel
Kongre ve Kültür
Motivasyon, Dışsal
Merkezi
Motivasyon…
1
165
İdari Personel
85
Aralık 2015
1 gün
(3 saat)
Sendika nedir? Sendikaların
İşlevi, Sendikal Mücadele,
Türkiye'de Memur
Sendikacılığının dünü bu günü.
1
165
İdari Personel
95
13
MOTİVASYON EĞİTİMİ
14
KAMU GÖREVLİLERİ
SENDİKACILIĞI EĞİTİMİ
Kongre ve Kültür
Merkezi
* 1- Görevde Yükselme 2- Aday Memurların Eğitimi (Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim) 3-Bilgi Tazeleme Eğitimi 4- Değişikliklere İntibak Eğitimi (Yeniden Eğitim)
5- Diğer Eğitimler (Belirtiniz)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
259 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content