close

Enter

Log in using OpenID

10.02.2015 10.02.2015 17.02.2015 Yazılı 17.02.2015 Yazılı

embedDownload
SUNGURLU MESLEKİ EĞİTİM
MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KIŞ (ŞUBAT 2015 ) DÖNEMİ KALFALIK SINAVI PROGRAMIDIR.
S.NO MESLEK DALI
DERSİN ADI
TARİHİ
SAATİ
ŞEKLİ
SINAV YERİ
10.02.2015
10.02.2015
10.00
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
14.00
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
1
Tüm Meslekler
Türkçe
2
Tüm Meslekler
Matematik ve Meslek Matematiği
3
Tüm Meslekler
Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
16.02.2015
10.00
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
4
Tüm Meslekler
ĠĢletme Bilgisi ve TKY
10.00
Tüm Meslekler
Mesleki Bilgisayar
14.00
Yazılı
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
5
17.02.2015
17.02.2015
6
Tüm Meslekler
Mesleki GeliĢim
18.02.2015
10.00
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
Beslenme (Fırıncılık/Et Ür)
7
Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği /Fırıncılık
Et ve Et Ürünleri Hazırlama(Et Ür)
10.02.2015
10.00
Kalıp Hazırlama
11.02.2015
10.00
Fırıncılık
10
Fırıncılık/Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği
11
Kuaförlük
12
Erkek Berberliği /Kuaförlük
Fırıncılık ĠĢlemleri
Özel Kullanım Amaçlı Ekmekler
Uygulama (Fırıncılık)
Uygulama (Et Ürünleri)
Kadın Saç ġekillendirme
Temel Makyaj
11.02.2015
10.00
12.02.2015
10.00
18.02.2015
14.00
11.02.2015
14.00
13
Erkek Berberliği
Sakal Bıyık ġekillendirme
23.02.2015
10.00
11.02.2015
14.00
15
Elektrik Tesisat Pano Montörlüğü
Elektrik Tesisat Pano Montörlüğü
Zayıf Akım Tesisleri ve Elektrik
13.02.2015
14.00
El Aletleri Ġle ÇalıĢma
AhĢap Dekorasyon
10.00
AhĢap Doğrama Elemanları Resmi
14.00
Yazılı
Yazılı
AhĢap Yapım Teknikleri 1
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
Yazılı
27.02.2015
10.00
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
Yazılı
Teknik Resim
AhĢap Doğrama Ġmalatı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
13.02.2015
AhĢap Doğrama Resmi
19
Yazılı
Yazılı
Ġç Mekan Doğraması
AhĢap Doğrama Ġmalatı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
13.02.2015
AhĢap Doğramacılık Resmi
18
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Uygulama
AhĢap Doğrama
Doğramacılık(2005)
Yazılı
Yazılı
AhĢap Kaplamalar
17
Yazılı
Elektrik Elektronik Esasları 1
Elektrik Elektronik Ölçme
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Uygulama
Yazılı
AhĢap Teknolojisi
Doğramacılık(2005)
Uygulama
Teknik ve Meslek Resim
Uygulama
16
Yazılı
Yazılı
Pano Tasarım ve Montaj
14
Yazılı
Yazılı
Saça Renk Verme(Erk Ber/Kuaf.)
Erkek Saç ġekillendirme
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
Beslenme(Erk. Ber./Kuaförlük)
Saç Kesim Teknikleri(Erk Ber/Kuaf.)
Yazılı
Yazılı
Giysi Teknik Çizimleri
9
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
Uygulama Teknikleri
Hazır Giyim Model Makineciliği
Yazılı
Yazılı
Hijyen ve Sanitasyon (Et Ürünleri/Fırıncılık)
8
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
20.02.2015
14.00
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
19
AhĢap Doğrama Ġmalatı
20.02.2015
20
AhĢap Doğrama Ġmalatı/Doğramacılık
21
Kaynakçılık
Bilgisayar Destekli Çizim
Uygulama(AhĢ. Doğ. Ġml./Doğramacılık)
Yazılı
19.02.2015
10.00
11.02.2015
14.00
Temel Elektrik
16.02.2015
14.00
Elektrik Arak Kaynağı 1
20.02.2015
10.00
PVC Doğrama Ġmalat ve Montajcılığı
25
PVC Doğrama Ġmalat ve Montajcılığı
26
PVC Doğrama Ġmalat ve Montajcılığı
Meslek Hesapları
Uygulama
PVC Doğrama ve Kaplama Meslek Resmi
Ġnsan ve Deprem
23.02.2015
14.00
24.02.2015
10.00
24.02.2015
14.00
Temel Teknikler
10.02.2015
10.00
Hazır Giyim Model Makineciliği
29
Hazır Giyim Model Makineciliği
Tekstil Teknolojisi
Üretim Teknikleri
Kalıp Hazırlama Teknikleri
12.02.2015
10.00
12.02.2015
14.00
Keçecilik
13.02.2015
14.00
31
19.02.2015
14.00
Erkek Berberliği/Kuaförlük
Uygulama(Kuaförlük)
10.00
Örücülük
GiriĢ Belgesi (Kimlik) olmayan sınava alınmayacaktır
Yazılı olarak yapılacak tüm sınavlar Sungurlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında yapılacaktır.
Pratik Uygulama Sınavları Komisyon üyesi Usta Öğreticilerin ĠĢyerleri veya Mesleki Eğitim Merkezinde yapılacaktır
Pratik Uygulama Sınavlarına girecek adaylar sınavdan bir gün önce Okul idaresinden bilgi alacaktır.
Yazılı
Yazılı
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Uygulama
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
16.02.2014
Uygulama
TEKNĠK RESĠM ve MESLEK RESĠM dersi sınavına çizim takımı (gönye,pergel vs) ile gelinecektir.
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Uygulama
Giyim Aksesuarları
Dekoratif El Sanatları
Yazılı
Yazılı
13.02.2015
Uygulama(Erkek Berberliği)
33
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
Temel Sanat Eğitimi(Erk. Ber./Kuaför./Dek El San.)
Kozmetik
32
Yazılı
Yazılı
Temel Bakım
Ortak Beceri
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
Bebek
Erkek Berberliği/Kuaförlük/ Dekoratif El
Sanatları
Yazılı
Yazılı
Ev Aksesuarları
Dekoratif El Sanatları
Yazılı
Uygulama
Uygulama
30
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
Anadolu Kültürü
28
Yazılı
Uygulama
Yazılı
Bitkisel Örücülük
Dekoratif El Sanatları
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
PVC Doğrama ve Kaplamaları
27
Yazılı
Yazılı
Teknik Çizimler
Temel ĠnĢaat Teknolojisi
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
Elektrik Arak Kaynağı 2
24
Yazılı
Yazılı
Oksi Gaz Kaynağı
Kaynakçılık
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
Temel Metal ġekillendirme
23
Yazılı
Yazılı
Teknik Resim
Kaynakçılık
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Uygulama
Uygulama
22
Yazılı
Uygulama
Yazılı
Malzeme Muayene
Bilgisayar Destekli Çizim
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
14.00
AhĢap Yapım Teknikleri 2
10.00
Yazılı
Uygulama
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
535 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content