close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
XGK
○
SET
Komut
SET
PMK
F
L
O
-
O
D
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O O
O
N
D
R
-
-
-
XGB
○
Bayrak
Step Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
1
-
S
SET
[Bellek Ayarı]
Operand
D
Tanım
Veri Tipi
On durumunu koruma kontağı / Word adresinin bit kontağı
BIT
1) SET
(1) Giriş koşulu On olursa, çıkış On olur. Giriş koşulu daha sonra Off olsa bile çıkış On olmaya devam eder. Eğer çıkış
kontağı bir Word adresinin bit kontağı ise seçilen bit bir olur.
(2) SET komutuyla ON yapılan bir kontak RST komutuyla OFF yapılabilir.
2) Program Örneği
(1) P00020 kontağı On olduğu zaman P00060 ve P00061 kontaklarının durumu.
[Merdiven Yazılımı]
[Komut Yazılımı]
P00020
P00060
P00020
P00061
S
0
2
[Zaman Çizelgesi]
P00020
P00060
P00061
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Step
0
1
2
3
Mnemonic
LOAD
OUT
LOAD
SET
Operand
P00 0 20
P00 0 60
P00 0 20
P00 0 61
XGK
○
RST
Komut
RST
PMK
F
L
O
-
O
D
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O O
O
O
N
D
R
-
-
-
Step
1
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
-
R
RST
[Bellek Ayarı]
Operand
D
XGB
○
Tanım
Off durumunu koruma kontağı / Word cihazının bit kontağı
Veri Tipi
BIT
1) RST
(1) Giriş koşulu On olursa, çıkış Off olur. Giriş koşulu daha sonra Off olsa bile çıkış Off olmaya devam eder. Eğer çıkış
kontağı bir Word adresinin bit kontağı ise seçilen bit sıfır olur.
2) Program Örneği
(1) P00020 kontağı On olduğu zaman P00060 ve P00061 kontaklarının durumu.
[Merdiven Yazılımı]
[Komut Yazılımı]
·
0
2
4
P00060
P00020
P00020
P00061
S
P00021
P00061
R
Ste
0
1
2
3
4
5
[Zaman Çizelgesi]
P00020
P00021
P00060
P00061
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Mnemonic
Operand
LOAD
OUT
LOAD
SET
LOAD
RST
P00020
P00060
P00020
P00061
P00021
P00061
XGK
○
FF
Komut
FF
D
PMK
F
L
O
-
O
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O O
O
N
D
R
-
-
-
FF
Tanım
Bit adres kontağı / Word adresinin bit kontağı
1) FF
(1) Giriş kontağı Off' tan On' a geçtiği zaman belirtilen kontağın durumunu değiştirir.
2) Program Örneği
(1) P0020 Off'tan On'a geçtiği zaman P0060' ın durumunun zıttına dönüşmesi.
[Merdiven Yazılımı]
0
1
FF
[Bellek Ayarı]
Operand
D
Step
P00020
FF
2
P00060
END
[Komut Yazılımı]
Step
Mnemonic
Operand
0
LOAD
P00020
1
FF
P00060
2
END
[Zaman Çizelgesi]
P00020
OFF
ON
P00060
OFF
ON
XGB
○
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
-
D
Veri Tipi
BIT
XGK
○
SET Syy.xx
Komut
SET
PMK
F
L
-
-
-
S
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O
-
N
D
R
-
-
-
Step
1
XGB
○
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
Syy.xx
(
SET Syy.xx
[Bellek Ayarı]
Operand
Syy.xx
S
)
Tanım
Veri Tipi
S adresi kontağı için, yy grup numarasını, xx ise basamak numarasını gösterir.
Grup Numarası 0~127, step numarası ise 0~99 arası seçilebilir.
BIT
1) SET Syy.xx(Ardışık Kontrol)
(1) In the same group with previous step number On, if present step number’s input condition contact state is On, present
step number will be On and the previous step number will be Off.
(2) If Present step number is On,it will be self-held to keep On state although input contact is Off.
(3) Even if input condition contacts are On at a time, only one step number will be On in a group.
(4) At initial Run, Syy.00 is On.
(5) SET Syy.xx Instruction will be cleared if Syy.00’s input contact is On.
2) Program Örneği
(1) S01.xx grup kullanarak Ardışık Kontrol Programı
[Merdiven Yazılımı]
0
2
4
P00030
[Komut Yazılımı]
Step
0
1
2
3
4
5
S01.01
S
P00031
S01.02
S
P00032
S01.00
S
Mnemonic
LOAD
SET
LOAD
SET
LOAD
SET
Operand
P00030
S01.01
P00031
S01.02
P00032
S01.00
RESET
(2) Sequence Control will be output if the previous step is On and its own condition contact is On.
[Zaman Çizelgesi]
P00030
P00031
P00032
S01' i silmek için giriş koşulu kontağı
S01.01
S01.02
[Örnek] Ardışık Konrol [SET S]
Where Process 2 is executed only after Process 1 is complete, and Process 1 is executed again after Process
3 is complete in applicable sequence.
[Merdiven Yazılımı]
Start
S00.01
( S)
Process 3 End
Process 1 End
Process condition 2 S00.02 output
Process 2 End
S00.02
( S)
Process condition 3 S00.03 outputS00.03
( S)
Emergent Stop
Initial condition Reset
S00.01
S00.00
( S)
Process 1 Execution
(Process 1 End)
S00.02
Process 2 Execution
(Process 2 End)
S00.03
Process 3 Execution
(Process 3 End)
END
·
[Zaman Çizelgesi]
OFF
ON
S00.01
OFF
ON
Process
1 End
OFF
ON
S00.02 OFF
ON
Start
Process
2 End
OFF
ON
S00.03 OFF
ON
Process OFF
3 End
Emergent OFF
stop
S00.00
ON
ON
ON
OFF
XGK
○
OUT Syy.xx
Komut
OUT
S
PMK
F
L
-
-
-
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O
-
N
D
R
-
-
-
Step
1
XGB
○
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
Syy.xx
(
OUT Syy.xx
[Bellek Ayarı]
Operand
Syy.xx
S
)
Tanım
Veri Tipi
S adresi kontağı için, yy grup numarasını, xx ise basamak numarasını gösterir.
Grup Numarası 0~127, step numarası ise 0~99 arası seçilebilir.
BIT
1) OUT Syy.xx (Subsequent Input Preferred)
(1) Differently from SET Syy.xx, applicable step operates if input condition contact is On regardless of step sequence.
(2) Only one step number will be On in the same group even if lots of input condition contacts are On. Finally program is
on priority.
(3) Present step number if On will be self-held to keep On state although input contact is Off.
(4) OUT Syy.xx Instruction will be cleared if Sxx.00’s input contact is On.
2) Program Örneği
Subsequent Input Preferred Control Program with S02 group used
[Merdiven Yazılımı]
[Komut Yazılımı]
P00020
S02.01
P00021
S02.23
P00022
S02.99
P00023
S02.00
Step
0
1
2
3
4
5
6
7
M nemonic
S02.23
LOAD
OUT
LOAD
OUT
LOAD
OUT
LOAD
OUT
Operand
P00020
S02.01
P00021
S02.23
P00022
S02.98
P00023
S02.00
END
No
P00020
P00021
P00022
P00023
S02.01
1
On
Off
Off
Off
On
2
On
On
Off
Off
3
On
On
On
Off
4
On
On
On
On
S02.98
S02.00
On
On
On
XGK
○
END
Komut
END
PMK
F
L
-
-
-
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S Z D.x R.x
U
st.
-
N
D
R
-
-
-
XGB
○
Bayrak
Step Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
1
-
END
END
1) END
(1) Program Sonunu Gösterir.
(2) END Komutu işlendikten sonra 0000 numaralı basamağa gider.
(3) END Komutu mutlaka programın en sonuna konulmalıdır. Aksi takdirde, Eksik End Komutu Hatası oluşur.
Açıklama
1 tarama nedir?
Aşağıda gösterildiği gibi; Girişlerin Yenilenmesi  Kullanıcı Programı Çalıştırılması  Self-diagnosis  Çıkışların
Yenilenmesi, bir taramadır.
Girişlerin Yenilenmesi
0000
0001
LOAD
AND
P00020
P00021
1tara
ma
Kullanıcı programının sonu
Self-diagnosis
Çıkışların Yenilenmesi
XGK
○
NOP
Komut
PMK
F
L
-
-
-
NOP
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
-
N
D
R
-
-
-
Step
1
XGB
○
Bayrak
Hata Sıfır Artık
(F110) (F111) (F112)
-
Merdiven Yazıımı sembolü yok. (yalnızca Komut Yazılımında kullanılır)
1) NOP
(1) İşlem Yapmayan Komut demektir. Program üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
(2) Yalnız Mnemonik Programda kullanılır.
(3) NOP programdaki hataları ayıklamak ve satır sayısını sabit tutarak geçici olarak bir komutu silmek için kulanılır.
2) Program Örneği
(1) Komut yazılımında NOP kullanıldığı zaman Merdiven yazılımında da satır numarası değişir.
[Komut Yazılımı]
Step
Mnemonic
Operand
0
LOAD
P00020
1
AND
P00021
2
NOP
3
OUT
P00060
4
LOAD
P00022
5
6
OUT
END
P00061
[Merdiven Yazılımı]
P00020
P00021
NOP not displayed
P00006
( )
00000
P00022
P00061
( )
00004
00006
END
Number of steps identical of that of Mnemonic program
Açıklama
1) NOP komutunun işleme zamanı değişiklik gösterebilir. Ancak, program işleme zamanı (tarama zamanı) bu komut
silinerek azaltılabilir.
2) NOP komutu Merdiven Yazılımından girilemez, ve Komut Yazılımından girilen NOP Merdiven Yazılımında
gözükmez ama satır numarası her iki yazılım türünde de aynıdır.
Zamanlayıcının Karakteristik Özellikleri
1) Temel Karakteristik Özellikleri
(1) 4 çeşit (100ms, 10ms, 1ms, 0.1ms) zamanlayıcı vardır. Temel Parametrelerde her zamanlayıcı için zaman ayarı
vardır.
(2) Zamanlayıcılar için 5 farklı komut vardır.
Komut
Tanımlama
TON
ON Timer
TOFF
OFF Timer
TMR
Integral
Timer
TMON
Monostable
Timer
TRTG
Retrigger
Timer
Çalışma Özellikleri
Eğer giriş koşulu ON olursa Zamanlayıcı Kontak Çıkışı OFF olur.
Zamanlayıcının mevcut değeri set değerine ulaşırsa, Zamanlayıcı Kontak Çıkışı
ON olur.
Eğer giriş koşulu ON olursa mevcut değer, set değeri olur ve Zamanlayıcı Kontak
Çıkışı ON olur.
Geçerli değer sıfıra ulaşınca, Zamanlayıcı Çıkış Kontağı OFF olur.
Giriş koşulu OFF olsa bile, mevcut değer korunur.
Zamanlayıcının değeri set değerine ulaşırsa, Zamanlayıcı Çıkış Kontağı ON olur.
Eğer giriş koşulu ON olursa, mevcut değer set değeri olur ve Zamanlayıcı Çıkış
Kontağı ON olur.
Giriş koşulu OFF olsa bile zaman ilerlemeye devam eder, belirtilen zaman
sonunda Zamanlayıcı Çıkış Kontağı OFF olur.
Monostable Timer ile aynı şekilde çalışır. Yalnız giriş koşulu tekrar ON olursa
geçerli zaman değeri tekrar set değeri olur.
(3) Türü farketmeksizin 2048 zamanlayıcı kulanılabilir, ve set değeri 0~65,535 arası olabilir. Aynı zamanlayıcı
birden fazla kullanılamaz. Eğer kullanılırsa PLC' ye indirme işlemi başarısız olur.
M00020
0
TON
T 0001 D00010
[ Z000] [Z003]
M00021
4
TON T0001 1000
If the same T0001 is used regardless of index
used, it will be processed as repeated use,
which makes program download unavailable.
(4) Setlenebilir zamanlayıcı değerinin adresleri P, M, K, U, D, R, vb. olabilir ve indeks fonksiyonları da kullanılabilir.
Yalnız şu anda kullanılabilen indeks aralığı Z0 ~ Z3 arasıdır.
(5) Zamanlayıcıyı resetlemek için giriş kontağını OFF yapmak veya reset yapmak gerekir. Reset kontağı ON
olursa, zamanlayıcı çalışmaz.
(6) Eğer Zamanlayıcıyı resetlemek için Reset Komutu kullanılırsa, komutta Zamanlayıcıda kullanılan formatın
aynısını kullanmak gerekir. Örneğin; TON T0001[Z000] D00010[Z003] şeklinde kullanırsak, reset kontağında
kullandığımız format da T0001[Z000] şeklinde olmalıdır. Aksi takdirde XG5000 programında program indirme
işlemi başarısız olacaktır.
(7) Zamanlayıcı END komutundan sonra mevcut değeri kontak durumunu günceller.
Index Range
(Z0~Z3)
M00020
0
TON
T 0001 D00010
[ Z000] [Z003]
T0001
[Z000]
4
ADDP D00100 1 D00100
D00100.4
10
13
T0001
[Z000]
( R)
END
Reset if used should be the same as the
type of timer used
Açıklama
1) Due to index function, timers with different characteristics if operated at a time will be executed individually to
produce abnormal operation. If index function is to be used, pay attention to this.
XGK
○
TON
Komut
PMK
F
L
O
-
-
T
t
TON
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O
O O
N
D
R
-
O
O
Step
XGB
○
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
2/3
-
-
-
Input Condition
TON
TON
[Bellek Ayarı]
Operand
T
t
Tanım
Veri Tipi
T
Zaman rölesi
WORD
t
Zamanlayıcının set değeri kadar bekler. Tamsayı veya word adresi kullanılabilir.
Set Zamanı = Temel çevrim (100ms, 10ms, 1ms veya 0.1ms) x set değeri (t)
WORD
1) TON (On Timer)
(1) Giriş koşulu On olduğu anda, mevcut değer artmaya başlar. Set zamanına (t) ulaşıldığı anda Zamanlayıcı
Kontağı On olur.
(2) Giriş koşulu Off olursa veya zamanlayıcı resetlenirse, Zamanlayıcı Çıkışı Off olur ve mevcut değer de “0” olur.
Input signal
←
t
Timer contact
point output
→
(Increased)
2) Program Örneği
(1) P00020 On olduktan 20 sn sonra zamanlayıcının değeri set değerine ulaşacaktır. Set değerine ulaştığı anda T0097 On
olur, daha sonra P00065 On olur.
(2) Zamanlayıcı set değerine ulaşmadan giriş koşulu Off olursa, zamanlayıcının değeri “0” olur. P00021 On olursa, T0097
Off olur ve mevcut değer de “0” olur.
[Merdiven Yazılımı]
0
3
5
[Komut Yazılımı]
P00020
TON
T0097
200
T0097
P00065
T0097
R
P00021
[Zaman Çizelgesi]
P00020
P00065
←
t = 20 sec
→
Step
0
1
3
4
5
6
M nemonic
Operand
LOAD
TON
P00020
T0097
LOAD
OUT
LOAD
RST
T0097
P00065
P00021
T0097
200
[Örnek] Yanıp Sönme Devresi [TON]
(1) Çalışma: Çıkışı yakıp söndürmek için 2 zamanlayıcı kullanılır.
[Sistem Diyagramı]
Çıkış Modülü
P00006
0
Giriş Modülü
P00002
0
Start
1
L
1
Program
2
2
LAMBA
3
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
F
[Zaman Çizelgesi]
P00002
T0
T1
P00060
[Program]
EMBED Visio.Drawing.5
P00020
T0000
T0000
T0001
OFF time setting (0.5) sec.
TON T0000 5
ON time setting (0.6) sec.
TON T0001 6
P00060
( )
* T0000, T0001 set by 100ms timer
END
XGK
○
TOFF
Komut
PMK
F
L
O
-
-
T
t
TOFF
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O
O O
N
D
R
-
O
O
Step
2/3
XGB
○
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
-
-
-
Input Condition Contact
TOFF
TOFF
[Bellek Ayarı]
Operand
Tanım
T
t
Veri Tipi
T
Zaman rölesi
WORD
t
Zamanlayıcının set değeri kadar bekler. Tamsayı veya word adresi kullanılabilir.
Set Zamanı = Temel çevrim (100ms, 10ms, 1ms veya 0.1ms) x set değeri (t)
WORD
1) TOFF (Off Timer)
(1) Giriş koşulu On olduğu an, zamanlayıcının değeri set değeri olur ve çıkış On olur.
(2) Giriş koşulu Off olunca, zamanlayıcı değeri set değerinden düşmeye başlar ve değeri “0”a düşünce, çıkış Off olur.
(3) Reset komutu kullanılırsa, Zamanlayıcı Çıkışı Off olur ve mevcut değeri “0” olur.
Giriş sinyali
←
Zamanlayıcı
kontak çıkışı
t
→
(Decreased)
2) Program Örneği
(1) P00020 giriş kontağı On olursa, T0000 kontağı On olur ve P00065 çıkışını On yapar.
(2) P00020 girişi Off olduktan sonra, Zamanlayıcı düşmeye başlar. Ve mevcut değer “0” olursa, Zamanlayıcı kontağı Off
olur.
(3) P00022 On olursa, mevcut değer “0” olur.
[Merdiven Yazılımı]
P00020
TOFF T 0000 5
T0000
P00065
( )
P00022
T0000
( R)
[Zaman Çizelgesi]
P00020
P00065
t=5
[Örnek] Konveyör Kontrolü [TON, TOFF]
(1) Çalışma
Birden fazla konveyörün ard arda çalışması (A → B → C) ve durması (C → B → A).
[Sistem Diyagramı]
Input Module
Conveyor
P00020
0
1
2
3
.
.
.
.
.
F
Start
C
B
A
M2
M1
Motor
Motor
M0
Ouput Module
P
R
O
G
R
A
M
P00060
0
1
2
3
.
.
.
.
.
F
MC0
MC0
MC0
Motor
[Merdiven Yazılımı]
P00020
A. Conveyor Stop delayed time set (5 sec.)
0000
TOFF T 0010 100
T0010
P00060
( )
0004
P00020
B. Conveyor Operation delayed time set (5 sec.)
0006
TON T 0000 50
T0000
B. Conveyor Stop delayed time set (5 sec.)
0010
TON T 0011 50
T0000
P00061
( )
0014
T0011
0017
P00020
C. Conveyor Operation delayed time (10 sec.)
0021
TON T 0001 10
T0001
P00020
P00062
( )
0024
END
[Zaman Çizelgesi]
Operation
(P00020)
A(P00060)
B(P00061)
C(P00062)
OFF
ON
OFF
ON
T0000
OFF
OFF
T0000 : 5 sec.
T0000
T0001
ON
ON
T0001 : 10 sec.
T0011
T0010 : 10 sec.
T0011 : 5 sec.
XGK
○
TMR
Komut
TMR
T
t
PMK
F
L
O
-
-
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O
O O
N
D
R
-
O
O
XGB
○
Bayrak
Step Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
2/3
Input Condition Contact
TM R
TM R
[Bellek Ayarı]
Operand
Tanım
-
-
T
t
-
Veri Tipi
T
Zaman rölesi
WORD
t
Zamanlayıcının set değeri kadar bekler. Tamsayı veya word adresi kullanılabilir.
Set Zamanı = Temel çevrim (100ms, 10ms, 1ms veya 0.1ms) x set değeri (t)
WORD
1) TMR (Accumulating Timer)
(1) Zamanlayıcının değeri giriş koşulu On olduğu sürece artıyorsa ve bu değer zamanlayıcının set değerine ulaşırsa,
Zamanlayıcının çıkış kontağı ON olur. Bu zamanlayıcı, zaman değerini sakladığı için PLC' nin enerjisi kesilse bile bir
sorun oluşturmaz (Yalnız zamanlayıcı kalıcı bellekte olmalıdır).
(2) Eğer giriş koşuu resetlenirse, Zamanlayıcı Kontağı Off ve mevcut değer de “0” olur.
Giriş sinyali
Mevcut zamanlayıcı
değeri
Zamanlayıcı kontak
çıkışı
t2
t1
(Increased)
Set zamanı (t) = t1 + t2
2) Program Örneği
(1) P0020 sürekli On ve Off yapılır, set değerine ulaşınca T0096 On olur ve P0061 çıkış kontağını On yapar (t1 + t2 =
30sn).
(2) Eğer P0023 Reset sinyali On olursa, mevcut değer “0” ve P0061 de Off olur.
[Merdiven Yazılımı]
P00020
TMR T 0096 30
T0096
P00061
( )
P00023
T0096
( R)
[Zaman Çizelgesi]
P00023
P00020
T0096
(Present)
P00061
Setting
t = 20
t = 10
[Örnek] Cankurtaran Alarm Devresi [TMR]
(1) Çalışma
Cihzın ugulamasüresini ölçer ve cihaz değiştirmek için alarm sinyali çıkışı verir.
(2) Sistem Diyagramı
Dijital giriş modülü
Dijital giriş modülü
P00002
0
Sensör
1
Motor
Değiştirme devresi
Adres
P00020
P00021
P00060
T0000
Program
P00006
0
1
(Süreyi Ölçer)
2
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
F
F
Tanım
Matkap Aşağıda Sinyali
Matkap Değiştirme
Alarm
Set Zamanı
[Merdiven Yazılımı]
1 hr. accumulated timer
P00020
TMR T 0000 36000
P00021
100 hrs.
T0000
T0000
( R)
T0000
CTU C0000 100
C0000
C0000
( R)
P00021
C0000
Tool exchange alram
P00021
L
P00060
( )
P00060
Kullanılan zamanlayıcının kalıcı bellekte olması tavsiye edilir. (Burada kullanılan kalıcı bellektedir)
Lamba
XGK
○
TMON
Komut
TMON
PMK
F
L
O
-
-
T
t
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O
O O
N
D
R
-
O
O
Step
XGB
○
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
2/3
-
-
-
Input condition contact
TM ON
T
TM ON
[Bellek Ayarı]
Operand
t
Tanım
Veri Tipi
T
Zaman rölesi
WORD
t
Zamanlayıcının set değeri kadar bekler. Tamsayı veya word adresi kullanılabilir.
Set Zamanı = Temel çevrim (100ms, 10ms, 1ms veya 0.1ms) x set değeri (t)
WORD
1) TMON (Monostable Timer)
(1) Giriş koşulu On olduğu an, Zamanlayıcı Çıkışı On olur ve zamanlayıcının değeri set değerinden “0”a düşmeye başlar.
Sıfır olunca Zamanlayıcı Çıkışı Off olur.
(2) Zamanlayıcı Çıkışı On olduktan sonra, giriş koşulunun On veya Off olması bir şeyi değiştirmez.
(3) Eğer giriş koşulu resetlenirse, Zamanlayıcı Çıkışı Off ve mevcut değer de “0” olur.
Giriş sinyali
Set Zamanı (t)
Zamanlayıcı
kontak çıkışı
(Decreased)
2) Program Örneği
(1) P00020 On olunca, T0000 kontağı hemen On olur ve Zamanlayıcı değeri düşmeye başlar.
(2) P00020 devamlı olarak On ve Off yapılsa dahi zamanlayıcı değeri düşmeye devam eder.
(3) P00023 reset sinyali On olursa, mevcut değer “0” olur ve çıkış da Off olur.
[Merdiven Yazılımı]
P00020
TMON
T 0000
100
T0000
P00061
( )
P00023
T0000
(R)
[Zaman Çizelgesi]
P00023
P00020
T0000
P00061
Setting Value
Setting Time
(t)
[Örnek] Sinyal Titreşim-Koruma Devresi [TMON]
(1) Çalışma
Düzensiz bir hızda giden cismin titreşimden kaynaklanan bozuk geçme sinyalini kararlı bir sinyale çevirir.
(2) Sistem Diyagramı
Düşük hız limit siviç
sinyali
Sola/Sağa
hareket eder
Dijital giriş sinyali
P00002
0
Cisim
Sinyal kararlı
1
L.S
Yüksek hız limit
siviç sinyali
2
.
.
.
.
.
.
T
F
Adres
P00020
M00020
T0000
Tanım
Pozisyon belirleyen limit siviç
Spesifik Zaman Çıkış Rölesi
Titreşim Korumalı Zamanlayıcı
(3) Program
P00020
TMON T 0000 2
T0000
M00020
( )
If P00020 is momentarily On, M00020
will be On for 0.2 sec. even though
P00020 vibrates there after.
XGK
○
TRTG
Komut
PMK
F
L
O
-
-
T
t
TRTG
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O
O O
N
D
R
-
O
O
XGB
○
Bayrak
Step Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
2/3
-
-
-
Input Condition Contact Point
TRTG
TRTG
[Bellek Ayarı]
Operand
T
Tanım
t
Veri Tipi
T
Zaman rölesi
WORD
t
Zamanlayıcının set değeri kadar bekler. Tamsayı veya word adresi kullanılabilir.
Set Zamanı = Temel çevrim (100ms, 10ms, 1ms veya 0.1ms) x set değeri (t)
WORD
1) TRTG (Retriggerable Timer)
(1) Giriş koşulu sağlanırsa, Zamanlayıcı Çıkışı On olur ve zamanlayıcının değeri set değerinden “0”a düşerse,
Zamanlayıcı Çıkışı Off olur.
(2) Zamanlayıcının değeri “0”a ulaşmadan giriş koşulu Off olup tekrar On olursa, zamanlayıcının değeri tekrar set değerine
resetlenir.
(3) Giriş koşulu resetlenirse, Zamanlayıcı Çıkış kontağı Off olur mevcut değer de “0” olur.
Giriş sinyali
t
t
Zamanlayıcı
çıkış kontağı
(Decreased)
2) Program Örneği
(1) P00020 On olursa, T0096 kontağı da aynı anda On olur. Ve zamanlayıcı “0”a düşerse, P00065 de Off olur.
(2) “0”a ulaşmadan P00020 tekrar On olursa, zamanlayıcının değeri tekrar set değerine eşitlenir ve oradan düşmeye
başlar.
(3) P00023 reset sinyali On olursa, mevcut değer “0” olur ve çıkış da Off olur.
[Merdiven Yazılımı]
P00020
TRTG T 0096 50
T0096
P00065
( )
P00023
T0096
( R)
[Zaman Çizelgesi]
P00020
t=5 sec
t
P00065
(Decreased)
[Örnek] Hata Bulma Devresi[TRTG]
(1) Çalışma
Düzenli aralıklarla gelen bir ürünün hata bulma devresi
(2) Sistem Diyagramı
Provider
Digital Input Module
P00002
Detector
0
1
2
.
.
.
.
.
.
.
F
Conveyor
(3) Program
EMBED Visio.Drawing.5
If next product dose not come in and time
is up with M00100 Off and On, it is normal
P0002
0
TRTG T 0005 200
M0002
0
T0000
( )
If On, it is normal
(4) Zaman Çizelgesi
Detected ( P00020)
Signal
Timer
( T0005)
Normal ( M00100)
T
Sayıcının Karakteristik Özellikleri
1) Temel Karakteristik Özellikler
(1) Sayıcı yükselen kenar pals girişi geldiğinde mevcut değeri artırır veya azaltır. Set değerine ulaşınca da, çıkışı On yapar.
(2) Çalışma özelliklerine göre 4 çeşit sayıcı vardır.
Komut
Tanım
Çalışma özellikleri
CTD
Aşağı Sayıcı
Eğer sayıcı set değerinden 0'a düşerse, Çıkış On olur.
CTU
Yukarı Sayıcı
Eğer sayıcı set değerine ulaşırsa, Çıkış On olur.
CTUD
Aşağı-Yukarı
Sayıcı
Pals yukarı girişine gelirse sayıcı bir artar, aşağı girişine gelirse sayıcı bir
azalır. Eğer set değerine ulaşılırsa, çıkış On olur.
CTR
Dairesel Sayıcı
Eğer sayıcı set değerine ulaşırsa, Çıkış On olur. Set değerine ulaştıktan
sonra bir giriş sinyali gelirse sayıcı değeri “0” olur.
(3) 2048 adete kadar sayıcı kullanılabilir, set değeri ise 0~65,535 arası olabilir. Aynı sayıcı birden fazla kullanılmaz.
Aynı sayıcı indeksine bakılmadan birden fazla kullanılırsa, program yüklemesi başarısız olur.
M00020
0
4
M0002
1
CT C 0001 D00010
U
[ Z000] [Z003]
CTD C0001 1000
If the same C0001 is used regardless of index
used, it will be processed as repeated use,
which makes program download unavailable.
(4) Sayıcı adresi, indeks fonksiyonları da dahil olmak üzere P, M, K, U, D, R, vb. olabilir. Yalnız, indeks aralığı Z0 ~ Z3
arasıdır.
(5) Eğer sayıcıyı resetlemek için reset komutu kullanılacaksa, sayıcıda kullanılan formatın aynısının kullanılmasına dikkat
edilmelidir. Eğer CTU C0010[Z000] P0010[Z003] gibi bir ifade kullanıldıysa,
resette kullanılan format C0010[Z000] olmalıdır, aksi takdirde XG5000 programında yükleme başarısız
olacaktır.
M00020
0
Index Range
(Z0 ~ Z3)
CT
U
C 0010 P0010
[ Z000] [Z003]
C0010
[Z000]
4
ADD D00200 1 D00200
C0010
[Z000]
(R)
D00200.7
10
13
END
Reset instruction is used to
reset counter, be sure to
input in the same format as
used in counter format.
(6) CTUD komutunu kullanırken, sayıcıyı resetlemek için girişler Off olmalıdır.
(7) CTU ve CTUD komutlarında, set değeri aşılsa bile, yukarı sayıcı girişine sinyal geldiği sürece artmaya devam eder.
Yalnız 65535'ten yukarı çıkamaz. CTU ve CTUD komutlarının değerini 0 yapmak için RST komutu kullanılır.
Açıklama
1) Due to index function, counters with different characteristics if operated at a time will be executed individually to
produce abnormal operation. If index function is to be used, pay attention to this.
XGK
○
CTD
Komut
PMK
F
L
O
-
-
C
N
CTD
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O
O O
N
D
R
-
O
O
XGB
○
Bayrak
Step Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
2/3
-
Count Input
CTD
-
C
CTD
Reset Signal
[Bellek Ayarı]
Operand
-
N
R
Tanım
Veri Tipi
C
Sayıcı kontağı
WORD
N
Set değeri (0 ~ 65535)
WORD
1) Fonksiyon
(1) Pals girişi geldiği zaman yükselen kenarda set değerinden itibaren 1 düşer. Ve “0”a ulaşıldığında, Çıkış On olur.
(2) Reset sinyali On olursa, Çıkış Off olur mevcut değer set değeri olur.
[Zaman Çizelgesi]
Reset
Signal
Count
Input
Present
Counter
contact
point
Output
Setting value
2) Program Örneği
(1) P00030 kontağı 5 defa On olursa, P00060 çıkışı sayıcı değeri “0”a ulaştığından dolayı On olur.
(2) P00031 kontağı On olursa, Çıkış Off olur mevcut değer set değeri olur.
[Merdiven Yazılımı]
P00030
CTD C0010 5
P00031
C0010
(R )
C0010
P00060
( )
[Zaman Çizelgesi]
P00031
P00030
C0010
P00060
Setting value
XGK
○
CTU
Komut
PMK
F
L
O
-
-
C
N
CTU
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O
O O
N
D
R
-
O
O
Count Input
CT
U
Step
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
2/3
-
-
C
CT
U
Reset Signal
[Bellek Ayarı]
Operand
XGB
○
-
N
R
Tanım
Veri Tipi
C
Sayıcı kontağı
WORD
N
Set değeri (0 ~ 65535)
WORD
1) Fonksiyon
(1) Gelen palsin yükselen kenarında sayıcının değeri 1 artar. Ve sayıcının değeri set değerine ulaştığında, Çıkış On olur ve
en fazla 65535'e kadar sayabilir.
(2) Reset sinyali On olduğunda, Çıkış Off ve sayıcının değeri de “0” olur.
[Zaman Çizelgesi]
Reset Signal
Count Pulse
Present
Setting value
Output Signal
2) Program Örneği
(1) P00030 kontağı set değerine ulaşacak kadar On olursa, P00060 Çıkışı da On olur.
(2) P00031 kontağı On olursa, Çıkış Off ve sayıcı değeri de “0” olur.
[Merdiven Yazılımı]
P00030
CTU
P00031
C0010
10
C0010
R )
(
C0010
P00060
(
[Zaman Çizelgesi]
P00031
P00030
Setting value
C0010
P00060
)
XGK
○
CTUD
Komut
PMK
F
L
T
O
O
O
O
O
-
O
O
-
O
O
-
C
U
D
N
CTUD
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
C S
Z D.x R.x
st.
O
O
O O
O
O O
O
U
N
D
R
O
O
O
-
O
O
Step
XGB
○
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
2/3
-
-
-
Count Input
CTUD
CTUD
C
U
D
N
Reset Signal
(R)
[Bellek Ayarı]
Operand
C
U
D
N
Tanım
Veri Tipi
WORD
BIT
BIT
WORD
Sayıcı kontağı
Sayıcı değerini 1 artırır (+1)
Sayıcı değerini 1 azaltır (-1)
Set değeri (0 ~ 65,535)
1) Fonksiyon
(1) U girişine pals geldiğinde yükselen kenarda sayıcının değerini 1 artırır. Ve sayıcının değeri set değerine ulaştığında,
Çıkış On olur. Maksimum 65,535'e kadar sayılabilir.
(2) D girişine pals geldiğinde yükselen kenarda sayıcının değerini 1 azaltır.
(3) Reset sinyali On olduğunda, sayıcının değeri “0” olur.
(4) U ve D girişlerine aynı anda sinyal geldiğinde, sayıcı değeri değişmez.
(5) Aşağı-yukarı sayıcı sayıcı giriş sinyali geldiği sürece çalışır.
[Zaman Çizelgesi]
Reset Sinyali
Artırma Palsi
Azaltma Palsi
Set değeri
Mevcut değer
Sayıcı kontak
çıkışı
2) Program Örneği
(1) P00030 kontağı set değerine ulaşıncaya kadar On olursa, P00060 Çıkışı On olur.
(2) P00031 kontağının yükselen kenarı ile aşağı sayar.
(3) Reset koşulu sağlandığında, Çıkış Off olur ve sayıcının değerine “0” atanır.
(4) Artırma ve Azaltma sayıcısında F00099 (Herzaman On) Sayıcı Aktif sinyali olarak kullanılabilir.
[Merdiven Yazılımı]
FOOO99
CTUD
C0000
P00030
P00032
P00031
20
C0000
R )
(
C0000
P00060
(
[Zaman Çizelgesi]
P00032
P00030
P00031
C0000
P00060
Setting
Value
)
[Örnek] Çalışacak Motor Sayısını Ayarlama [CTUD]
(1) Çalışma
4 motor kontrol edilmek isteniyor, çalışan motor sayısını 1 artırmak için PB1 ani temaslı butonuna basılacak, 1
azaltmak için ise PB2'ye basılacak. 4 motor çalışırken, bütün motorları durdurmak için PB1'e basılacak. 1 motor
çalışıyorken, motoru durdurmak için PB2'ye basılacak.
(2) Sistem Diyagramı
Dijital Giriş
ModülüP00003
PB1
PB2
M4
M3
M2
M1
0
1
2
3
.
.
.
.
Dijital Çıkış
ModülüP00006
P
r
o
g
r
a
m
0
1
2
3
.
.
.
.
(3) Program
FOOO99
CTUD
C0001
P00030
P00031
C0005
1
C0001
R )
(
FOOO99
CTUD
C0002
P00030
P00031
C0005
2
C0002
R )
(
FOOO99
CTUD
C0003
P00030
P00031
C0005
3
C0003
R )
(
FOOO99
CTUD
C0004
P00030
P00031
C0005
4
C0004
R )
(
FOOO99
CTUD
C0005
P00030
P00031
5
C0005
C0005
( R )
C0001
P00060
(
C0002
P00061
(
C0003
)
P00062
(
C0004
)
)
P00063
(
)
XGK
○
CTR
Komut
PMK
F
L
O
-
-
C
N
CTR
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O
O O
N
D
R
-
O
O
XGB
○
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
Step
2/3
-
-
-
Count Input
CTR
CTR
C
N
Reset Signal
(R)
[Bellek Ayarı]
Operand
Tanım
Veri Tipi
C
Sayıcı kontağı
WORD
N
Set değeri (0 ~ 65,535)
WORD
1) Fonksiyon
(1) Giriş palsinin yükselen kenarında sayıcının değerini 1 artırır. Set değerine ulaştıktan sonra sayıcıya bir giriş sinyali daha
gelirse sayıcının değeri “0” olur.
(2) Sayıcının değeri set değerine ulaşınca, Çıkış On olur.
(3) Sayıcının değerinin set değerinden düşük olduğu zaman ve reset sinyali geldiği zaman, Çıkış Off olur.
[Zaman Çizelgesi]
Reset Sinyali
Sayıcı Palsi
Set değeri
Mevcut değer
Sayıcı çıkış
kontağı
2) Program Örneği
(1) P00030 kontağı set değerine ulaşıncaya kadar On olursa, P00060 Çıkışı da On olur.
(2) P00030 kontağı 11. defa On olunca, P00060 Çıkışı Off olur ve sayıcının değeri 0'a resetlenir.
[Merdiven Yazılımı]
P00030
CTR
C0010
10
P00031
C0010
C0010
P00060
R
[Zaman Çizelgesi]
P00031
P00030
C0005
P00060
Set değeri
XGK
○
MOV, MOVP, DMOV, DMOVP
Komut
MOV(P)
DMOV(P)
PMK
F
L
O
O
O
-
O
O
S
D
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O O
O
O O
O O
O
O
N
D
R
O
O
O
O
O
O
Step
2~5
MOV, DMOV
MOVP, MOVP
P
XGB
○
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
O
-
S
D
S
D
-
means MOV/DMOV
[Bellek Ayarı]
Operand
S
D
Tanım
Transfer edilecek veri veya verinin bulunduğu adres
Transfer edilen verinin kaydedileceği yer
Veri Tipi
WORD/DWORD
WORD/DWORD
1) MOV (Move)
Belirtilen S adresindeki word verisini D adresine kaydeder.
1word
S
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
D
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
2) DMOV (Double Move)
Belirtilen S+1,S adresindeki double word verisini D+1,D adresine kaydeder.
3) Program Örneği
(1) P00020 on olduğu anda, MOVP komutuyla h00F3 verisi P0004 word adresine atanır.
P00020
MOVP
h00F3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
P0004
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
h00F3
P0004
(2) P00001 on olduğu anda, P0002, P0001'deki (hF0F0 FF33) verisi DMOVP komutuyla P0006, P0005'e atanır.
P00001
DMOVP
P0002
P0001
P0005
P0001
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
P0006
P0005
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Açıklama
1) MOV komutunun operandı olarak bir sayıcı veya zamanlayıcı kullanılırsa bunların değeri okunabilir veya değiştirilebilir.
XGK
○
MOV4, MOV4P, MOV8, MOV8P
Komut
MOV4(P)
MOV8(P)
PMK
F
L
O
O
-
O
O
S
D
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O O O O
O O
-
N
D
R
-
-
-
Step
3~5
MOV4, MOV8
P
MOV4P, MOV8P
XGB
○
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
-
-
S
D
S
D
-
means MOV4/MOV8
[Bellek Ayarı]
Operand
S
D
Tanım
Transfer edilecek veri veya verinin saklı olduğu adresin bit pozisyonu
Transfer edilecek verinin saklanacağı adresin bit pozisyonu
Veri Tipi
NIBBLE/BYTE
NIBBLE/BYTE
1) MOV4, MOV8 (MOV4: Move Nibble / MOV8: Move Byte)
(1) Fonksiyon
S'den D'ye 4-bit veya 8-bit veri transfer eder.
MOV4(P) belirtilen S adresinin yüksek öncelikli 4-bit verisini, D adresinin yüksek öncelikli 4-bitine atar.
MOV8(P) belirtilen S adresinin yüksek öncelikli 8-bit verisini, D adresinin yüksek öncelikli 8-bitine atar. As for integers to
transfer, only the data as big as applicable instruction will be transferred with the other disregarded.
(2) Önlemler
Bit (P, M, L, K) ve Word (D, R, U) adreslerine göre, veriler farklı şekilde işlenir. Bit device takes other bits from the next
word if Source S is out of word range during Instruction executed. If Destination D’s area for saving exceeds the word,
other bits will be saved also in the next word. If bit device’s last word has been specified and instruction is to be executed
including the next word, the process should be as described in word device.
Word device if out of word range when Sourced S follows instruction, will fill the area exceeded with 0. And if Destination D
exceeds word, the exceeded data will not be processed.
2) MOV8 P0003A D10.3
(1) If Source Device is of bit, and data to transfer is out of the specified word range, it will be transferred to the next area’s
bit value.
b15
b0
P4
b15
b0
D10
b15
b0
P4
3) MOV8 D00003.A D10.3
(1) Kaynak adres bir word ise, ve transfer edilecek verinin uzunluğu belirtilen word adresinden taşıyorsa, taşan kısım göz
ardı edilir ve hedefteki adreste buralar “0” ile doldurulur.
b15
b0
D3
0
b15
D10
0
b0
4) Program Örneği
P00004'ten itibaren 4-Bit verinin P00020 giriş sinyali geldiği zaman MOV4P komutuyla D0.2 ~ D0.5 arasına kaydedilmesi.
P00020
MOV4P
P0000F
P00004
D00000.2
P00000
0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
b15
D00000
b0
1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Açıklama
1) MOV4 ve MOV8 komutları sonucu word boyutundan taşan Dxxx.x Rxxx.x Uxx.xx.x adresleri D+1 adresine
aktarılmaz.
XGK
○
CMOV, CMOVP, DCMOV, DCMOVP
Komut
CMOV(P)
DCMOV(P)
PMK
F
L
O
O
O
-
O
O
S
D
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O O
O
O O
O O
O
O
N
D
R
O
O
O
O
O
O
XGB
○
Bayrak
Step Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
2~4
CMOV, DCMOV
CMOVP, DCMOVP
P
O
-
S
D
S
D
-
means CMOV/DCMOV
[Bellek Ayarı]
Operand
Tanım
Veri Tipi
S
Transfer edilecek veri veya verinin bulunduğu adres
WORD/DWORD
D
Transfer edilen verinin kaydedileceği yer
WORD/DWORD
1) CMOV (Tümleyen Atama)
(1) S word adresinin 1'e tümleyenini D adresine atar.
1word
S
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
D
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
Önce
Sonra
2) DCMOV (Double Tümleyen Atama)
(1) DCMOV(P) komutunun CMOV(P) komutundan farkı 1'in tümleyenini iki defa atamaktır. (Double word
atama)
S+1
S
1word
1word
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 Önce
D+1
D
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 Sonra
3) Program Örneği
(1) P00020 giriş kontağı kapanınca, P00002 word verisinin 1'e tümleyeni P0006'ya atanır.
P00020
CMOV
P0002
P0006
1 Word
S 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
(P0002)
D 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
CMOV yürütmesi
(P0006)
XGK
○
GMOV, GMOVP
Komut
S
D
N
GMOV(P)
PMK
F
L
T
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
-
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
C S
Z D.x R.x
st.
O
O
O
O
O
O
O
U
N
D
R
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
GMOV
Step
GMOVP
GMOVP
[Bellek Ayarı]
Operand
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
4~6
GMOV
XGB
○
O
-
S
D
N
S
D
N
Tanım
Veri Tipi
S
Transfer edilecek veri veya verinin bulunduğu adres
WORD
D
Transfer edilen verinin kaydedileceği yer
WORD
N
Atanacak veri sayısı (0 ~ 65536)
WORD
[Bayrak Seti]
Bayrak
Hata
Tanım
N'nin boyutu belirtilen adres bölgesini aşarsa bayrak setlenir. Komutun sonucu
işlenmez..
Adres Numarası
F110
1) GMOV (Grup Atama)
(1) S'den itibaren N word veriyi D'den itibaren N adet word adresine atar.
(2) MOV komutu 1 word atama yaparken, GMOV komutu N adet yapar.
S
S+1
.
.
.
S+N-1
h0002
h0007
h007F
Grup transferi
N
D
D+1
.
.
.
h0002
h0007
h007F
D+N-1
h005A
N
h005A
Word değeri
2) Program Örneği
(1) P00020 giriş sinyali On olunca, D00000, D00001, D00002 word verileri P00004, P00005, P00006'ya atanır.
P00020
GMOV D 00000 P0004 3
S(Source)
N
D00000
D00001
D00002
h0001
h0004
h005F
(Önce)
-
GMOV
Execute
D(Destination)
h0001
h0004
h005F
(Sonra)
P00004
P00005
P00006
XGK
○
FMOV, FMOVP
Komut
PMK
F
L
T
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
-
S
D
N
FMOV(P)
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
C S
Z D.x R.x
st.
O
O
O
O
O
O
O
U
N
D
R
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
FMOV
FMOV
FMOVP
FMOVP
XGB
○
Bayrak
Step Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
4~6
O
-
S
D
N
S
D
N
-
[Bellek Ayarı]
Operand
Tanım
Veri Tipi
S
Transfer edilecek veri veya verinin bulunduğu adres
WORD
D
Transfer edilen verinin kaydedileceği yer
WORD
N
Atanacak veri sayısı (0 ~ 65536)
WORD
[Bayrak Seti]
Bayrak
Hata
Tanım
N'nin boyutu belirtilen adres bölgesini aşarsa bayrak setlenir. Komutun sonucu
işlenmez..
Adres Numarası
F110
1) FMOV (File Move)
(1) S word adresindeki veriyi D'den itibaren N adet word adresine yazar.
(2) Genellikle verinin belli bir bölümünü başlangıç durumuna getirmek için kullanılır.
(3) N'nin boyutu belirtilen adresin uzunluğundan fazlaysa, Hata Bayrağı (F110) setlenir ama herhangi birişlem yapılmaz.
P00020
FMOV D00000 M0000 4
D
S1(Source) FMOV execution
(Destination)
h005
h005
M00000
D00000
2
h005
Word
M00001
2
value
h005
M00002
2
h005
M00003
2
(After)
N=4
2) Program Örneği
P00020 giriş sinyali aktif olduğu zaman, D00002 word verisi P0004, P0005, P0006 adreslerine yazılır.
P00020
FMOVP
D 00002
FMOVP execution
D00002
h0098
Word
Value
h0098
P0004
h0098
P0005
h0098
P0006
P0004
3
XGK
○
BMOV, BMOVP
Komut
PMK
F
L
T
O
O
-
O
-
O
O
-
O
O
-
S
D
Z
BMOV(P)
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
C S
Z D.x R.x
st.
O
O
O
O O
O
O
-
U
N
D
R
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
BMOV
BMOV
BMOVP
BMOVP
XGB
○
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
Step
4~6
O
-
S
D
N
S
D
N
-
[Bellek Ayarı]
Operand
Tanım
Veri Tipi
S
Verinin saklı olduğu adres
WORD
D
Hedef adres
WORD
Z
BMOV(P) komutunu yürütme biçimi
WORD
[Bayrak Seti]
Bayrak
Hata
Tanım
Z'nin boyutu belirtilen adres bölgesini aşarsa bayrak setlenir. Komutun sonucu
işlenmez.
Adres Numarası
F110
1) BMOV (Bit Move)
(1) Z'de belirlenen biçime göre, belirtilen sayıda bit S'den D'ye yazılır.
[Z’s format]
b15
b8
b0
h130A
0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
S’s start bit
D’s start bit
Transmission number (Hex.: 10->h0A)
(2) Z’nin transfer edilecek bit sayısı: h00 ~ h10 arası seçilebilir.
(3) D+Z'nin uzunluğu aşılırsa, Hata Bayrağı(F110) setlenir fakat sonuç işleme konulmaz.
2) Program Örneği
P00030 giriş sinyali On olduğu zaman, P0002'nin 0. bitinden itibaren 4-bit P0063'ten itibaren P0006'ya yazılır.
P00030
BMOVP
b15
P0002
b15
P0006
...
...
P 0002
P0006
b7
h0304
b0
1
0
1
1
0
b7
1
1
1
b0
0
1
1
1
b3
XGK
○
GBMOV, GBMOVP
Komut
S
D
Z
N
GBMOV(P)
PMK
F
L
T
O
O
-
O
-
O
O
-
O
O
-
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
C S
Z D.x R.x
st.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
U
N
D
R
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
GBMOV
GBMOV
GBMOVP
GBMOVP
XGB
○
Bayrak
Step Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
4~7
O
-
S
D
Z
N
S
D
Z
N
-
[Bellek Ayarı]
Operand
Tanım
Veri Tipi
S
Verinin saklı olduğu adres
WORD
D
Hedef adres
WORD
Z
GBMOV(P) komutunu yürütme biçimi
WORD
N
GBMOV(P) komutunu yürütme sayısı (0 ~ 32,767)
WORD
[Bayrak Seti]
Bayrak
Tanım
Z'nin boyutu belirtilen adres bölgesini aşarsa bayrak setlenir. Komutun sonucu
işlenmez.
N belirtilen alanı aşarsa, bayrak setlenir.
Hata
Adres Numarası
F110
1) GBMOV (Grup Bit Atama)
(1) S'den D'ye Z biçimine göre N word veri kopyalar.
[Z’s format]
b15
b8
b0
h130A
0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
S’s start bit
D’s start bit
Transmission number (Hex.: 10->h0A)
(2) Eğer Z h130A ise, S'nin 10-bitini 1.bitten başlayarak, D'nin 3.bitinden itibaren grup halinde yazar.
(3) Belirtilen alan aşılırsa, Hata Bayrağı setlenir.
2) Program Örneği
(1) D10000=h2408 ve P1200=4'tür. P00000 on olunca, GBMOV komutu yürütülür.
(2) Bu örnek grup bit kopyalamasını gösterir. P1000'deki verinin 2.bitinden itibaren 8-biti, P1100'ün 4.bitinden
itibaren kopyalanır. Bu işlem 4 word boyunca yürütülür.
P00000
GBMOV
P1000
P1100
D10000
P1200
XGK
○
RMOV, RMOVP, LMOV, LMOVP
Komut
RMOV(P)
LMOV(P)
S
D
PMK
F
L
O
O
O
-
O
O
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O O
O
O O
O O
O
O
N
D
R
O
O
O
O
O
O
RMOV, LMOV
RMOVP, LMOVP
Step
XGB
○
Bayrak
Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
2~5
O
-
S
D
P S
D
-
means RMOV/LMOV
[Bellek Ayarı]
Operand
S
D
Tanım
Transfer edilecek veri veya verinin bulunduğu adres
Transfer edilen verinin kaydedileceği yer
Veri Tipi
REAL/LREAL
REAL/LREAL
1) RMOV(Real Atama)
(1) S+1,S adresindeki Real Veriyi D+1,D'ye kopyalar.
(2) S'ye sabit bir sayı girilecekse ondalık olmalıdır, heksadesimal sayı girilemez.
2) LMOV (Long Real Atama)
(1) S+3,S+2,S+1,S adresindeki Long Real Veriyi D+3,D+2,D+1,D'ye kopyalar.
(2) S'ye sabit bir sayı girilecekse ondalık olmalıdır, heksadesimal sayı girilemez.
3) Program Örneği
(1) P00000 On olursa, Long Real verisi 1.234 D1000'e kopyalanır.
P00000
RMOV 1.234 D1000
XGK
○
XGB
○
Bayrak
Step Hata Sıfır
Artık
(F110) (F111) (F112)
$MOV, $MOVP
Komut
PMK
F
L
O
O
-
O
O
S
D
$MOV(P)
Uygulanabilir Bellek Bölgesi
Con
T C S
Z D.x R.x
U
st.
O O
O
O O
O O
O
O
N
D
R
O
O
O
O
O
O
2~18
$MOV
$MOV
$MOVP
$MOVP
[Bellek Ayarı]
Operand
O
-
S
D
S
D
Tanım
Veri Tipi
S
Kopyalanacak stringin saklı olduğu başlangıç adresi
STRING
D
Stringin kopyalanacağı başlangıç adresi
STRING
[Bayrak Seti]
Bayrak
Hata
-
Tanım
Adres Numarası
S veya D'nin uzunluğu aşılırsa.
F110
1) $MOV (Character string Atama)
(1) S'den başlayan stringi D'den başlayarak kopyalar.
b8 b7
b0
b15
2nd letter
First letter
S
S+1
S+2
4th letter
3rd letter
6th letter
5th letter
h00
nth letter
NULL:
D
D+1
D+2
b8 b7
b0
b15
2nd letter
First letter
4th letter
6th letter
3rd letter
h00
nth letter
5th letter
yazının sonunu gösterir
Eğer NULL S+n’nin düşük öncelikli baytında bulunursa, 0x00 D+n’nin yüksek öncelikli baytına kopyalanır.
S
b15
b8
h42(B)
b7
b0
h41(A)
S+1
h44(D)
h43(C)
D
D+1
S+2
h46(F)
h00
D+2
Yüksek öncelikli bayt kopyalanmaz.
b15
b8
h42(B)
h44(D)
h00
b7
b0
h41(A)
h43(C)
h00
Yüksek öncelikli bayta 0x00 yazılır.
31 harfe kadar string kopyalanabilir.
2) Program Örneği
(1) P00000 On olursa, ‘string Veri’ D2000'e kopyalanır.
P00000
$MOV ‘String Data’ D 2000
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
350 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content