close

Enter

Log in using OpenID

altıncı ulusal geosentetikler konferansı

embedDownload
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Erol GÜLER
Geosentetikler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Boğaziçi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
34342 Bebek – İSTANBUL
Cem AKGÜNER (Y.T.Ü.)
Orkun AKKOL (Orient Research)
Vefa AKPINAR (K.T.Ü.)
İsmail Hakkı AKSOY (İ.T.Ü.)
Cavit ATALAR (Y.D.Ü.)
Elif TÜRE BAKALCI (Garanti Koza)
Mehmet BERİLGEN (Y.T.Ü.)
İlknur BOZBEY (İ.Ü.)
Ömür ÇİMEN (S.D.Ü.)
Ozan DADAŞBİLGE (Çevre Plastik)
Ayşe EDİNÇLİLER (B.Ü.)
Ufuk ERGUN (O.D.T.Ü.)
Tuğba ESKİŞAR (E.Ü.)
Nejan HUVAJ (O.D.T.Ü.)
Gürkan GÜNGÖR (KGM)
Erol GÜLER (B.Ü.)
Kutay ÖZAYDIN (Y.T.Ü.)
Tolga ÖZER (O. Ü.)
Hakkı ÖZHAN (K.Ü.)
Sadık ÖZTOPRAK (İ.Ü.)
Mustafa LAMAN (Ç.Ü.)
Macit TANYOL (İstanbul Teknik)
Azim YILDIZ (Ç.Ü.)
Recep YILMAZ (.E.Ü.)
GEOSENTETİKLER DERNEĞİ
G6
ALTINCI ULUSAL
GEOSENTETİKLER
KONFERANSI
29 – 30 Mayıs 2014
DÜZENLEME KURULU
Orkun AKKOL (Orient Research)
İlknur BOZBEY (İ.Ü.)
Cihan CENGİZ (B.Ü.)
Feyza ÇİNİCİOĞLU (İ.Ü.)
Ayşe EDİNÇLİLER (B.Ü.)
Erol GÜLER (B.Ü.)
Hakan ÖZÇELİK (Tekno Maccafferi)
BAŞVURU ADRESİ
Prof. Dr. Erol GÜLER
Tel: 212 – 359 64 23
Fax: 212 – 287 24 63
e-mail : [email protected]
www.geosentetiklerdernegi.org
International
Geosynthetics
Society
Zemin Mekaniği ve
Temel Mühendisliği
Türk Milli Komitesi
Boğaziçi
Üniversitesi
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BEBEK– İSTANBUL
KONFERANSIN AMACI
Geosentetikler Derneği tarafından düzenlenen Altıncı
Ulusal
Geosentetikler
Konferansı,
ülkemizde
geotekstil, geogrid, geomembran ve geokomposit
ürünleri kapsayan geosentetikler ile ilgili konularda
çalışan üretici, uygulayıcı ve bilim adamlarını bir araya
getirerek bilgi ve deneyim birikimini paylaşmak,
karşılaşılan sorun ve bunların çözüm önerilerinin
tartışılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, Konferans
sırasında sektörle ilgili bir sergi düzenlenecektir.
BİLDİRİLER
Konferansa sunulacak bildiriler, geotekstil, geogrid,
geomembran, geokompozit ve benzeri geosentetik
malzemelerin kullanıldığı:
1. Ulaştırma Altyapıları (Yol, Demiryolu, Tünel,
Köprü Kenar Ayakları ve Yaklaşım Dolguları)
2. Çevre Koruma (Katı ve Sıvı Atık Depolama,
Maden Atıkları)
3. Yol Üstyapısı
4. Hidrolik (Limanlar, Barajlar, Su kanalları, Dere
Islahları)
5. Erozyon Kontrolü
6. İstinat Yapıları (Donatılı Duvarlar ve Donatılı
Şevler)
7. Saha ve Zemin Drenajı
8. Bina Uygulamaları (Yalıtım, Drenaj, Temel
Güçlendirme)
9. Zemin Islahı ile ilgili olabilecektir.
KONFERANS TARİHİ VE YERİ
Altıncı Ulusal Geosentetikler Konferansı, 29-30 Mayıs
2014
tarihlerinde
Boğaziçi
Üniversitesi’nde
yapılacaktır.
KONFERANSA KATILIM VE ÖNEMLİ
TARİHLER
Altıncı Ulusal Geosentetikler Konferansı’na katılmak
için, ekte verilen katılım formu doldurularak veya
istenirse www.geosentetiklerdernegi.org adresinden
ulaşılabilinen katılım formu ile ön kayıt yaptırmak
mümkündür. Konferansa bildiri/bildiriler ile katılmak
isteyenler için konferans takvimi aşağıda verilmektedir.
Bildiri metinleri 10 sayfayı geçmeyecek şekilde ve
yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanarak, bir
orijinal iki fotokopi kopya ve elektronik ortamda da
“Word” dökümanı olarak konferans sekreterliğine
gönderilecektir. Sunulacak bildirilerin firma veya
marka reklamı içermemesine özen gösterilmelidir.
ALTINCI ULUSAL GEOSENTETİKLER
KONFERANSI KATILIM FORMU
Adı Soyadı
: __________________________
Meslek ve Ünvanı
: __________________________
Çalıştığı Kurum
: __________________________
Adres
: __________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Konferans ile ilgili önemli tarihler aşağıda verilmiştir:
•
•
•
•
•
•
17.01.2014 Özet gönderimi için son gün
31 01.2014 Kabul edilen özetlerin yazarlara
bildirilmesi
21.02.2014 Yazarların Bildirilerini Göndermesi
04.04.2014 Kabul Edilen Bildirilerin Yazarlara
Bildirilmesi
25.04.2014 Düzeltilmiş Bildiriler için son teslim
tarihi.
24/.04.2014 Konferans sırasında sergiye katılacak
firmalar için son başvuru tarihi ve indirimli kişisel
kayıt için son gün.
__________________________
Tel
: __________________________
Fax
: __________________________
e-posta
: __________________________
Konferans’a Katılmak İstiyorum
□
Konferansa Bildiri ile Katılmak İstiyorum
□
Kayıt Ücretini Bankaya Yatırdım
□
Kayıt Ücretini Konferansta Ödeyeceğim
□
KONFERANS KAYIT ÜCRETİ
Geosentetikler Konferans kayıt ücreti 180 TL’dir.
Öğrenciler için konferans kayıt ücreti 40 TL’dir.
Kayıt ücretleri 25 Nisan 2014 tarihine kadar Garanti
Bankası, Boğaziçi Üniversitesi Şubesi (303) 629 99 13
No’lu Geosentetikler Derneği hesabına yatırılmalıdır.
Bu tarihten sonra konferans katılım ücretleri %50 zamlı
ödenecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content