close

Enter

Log in using OpenID

AYŞEN ALTUN ADA Yrd.Doç.Dr. - Türk Dili Bölümü

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
AYŞEN ALTUN ADA
Yrd.Doç.Dr.
Adres
: DPÜ UBYO Bankacılık ve Finans Bölümü, Evliya Çelebi Yerleşkesi
Telefon
: 2742652031-4643
E-posta
: [email protected] ;
Doğum Tarihi
: 11.05.1982
Faks
: 2742652155
[email protected]
Kadro/Grv Yeri : Dumlupınar Üniversitesi/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans Bölümü/
Öğrenim Bilgisi
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT ANABİLİM DALI (DR)
Doktora
2005-2009
Tez adı: Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Yeni Bölgeselcilik Anlayışı Çerçevesinde Bölgelerarası
Gelişmişlik Farklılıkları ve Yakınsama (2009)
Akademik Ünvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2003-2011
YARDIMCI DOÇENT
2011
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT
BÖLÜMÜ/İKTİSADİ GELİŞİM VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU/BANKACILIK VE
FİNANS BÖLÜMÜ
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
Üak Temel Alan
Temel Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı : Gelişme İktisadı
Anahtar Kelime 1 :
Sürdürülebilirlik
Anahtar Kelime 2 :
Büyüme İktisadı
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
1.Dalkılıç Nilüfer, Altun Ada Ayşen (2014).
Efficiences of Life/Pension Insurance Industry in Turkey: An
Application of Data Envelopment Analysis. Journal of Applied Finance and Banking, 4(1), 181-191.
2.Öztürk Feride, Altun Ada Ayşen (2013). Is Health Expenditure Important for Economic Growth in Selected
EU Countries. The Empirical Economic Letters, 12(7), 716-722.
3.Altun Ada Ayşen, Çelik Bahar (2013). The Relationship Between 'Innovation, Science and Technology' and
'Economic Developmnet': Canonical Correlation Analysis for the EU Countries. International Journal of Social
Sciences, 10(1), 33-40.
4.Altun Ada Ayşen (2012). The Problem of Social Exclusion in the European Union: A Study for Member
States. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 46, 112-129.
5.Dalkılıç Nilüfer, Altun Ada Ayşen (2013).
Sigortacılıkta Tekafül Sisteminin Değerlendirilmesi.
Sigorta
Araştırmaları Dergisi(10), 39-53.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.Altun Ada Ayşen (2011). Kümeleme Analizi ile AB Ülkeleri ve Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından
Değerlendirimesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(29), 319-332.
2.Yılmaz Zeki, Altun Ayşen (2006). Elektronik Ticaretin Mikro ve Makro Ekonomik Etkileri. İzmir SMMMO
Dayanışma Dergisi(94), 121-129.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
1.Altun Ayşen, Giderler Atalay Ceren (2010). The Governance-Based Use and The Effects of Information
Technologies on Public and Private Sector Institutions in the Turkey.
Turkish Economic Association
2.Internetional Conference on Economics
2.Altun Ada Ayşen, Çelik Bahar (2012). Innovative Approaches to Increase the Regional Competitiveness in
Nuts 2 Regions of Turkey in the Perspective of Regional Policy Changes. 5. International Conference for
Enrepreneurship Innovation and Regional Development, 36-45.
3.Altun Ayşen, Dayar Hatice (2010). The Effects of Crissis Process on Budget Sizes of Turkey and EU. Turkish
Economic Association 2.International Conference on Economics
4.Altun Ada Ayşen, Dalkılıç Nilüfer (2012). A Comparative Statistical Analysis of the Insurance Sector in the
European Union Member States and Turkey. 5. International Conference for Entrepreneurship Innovation
and Regional Development, 161-169.
5.Altun Ayşen, Giderler Atalay Ceren (2010). Overview of Human Capital in Turkey in the EU process in Terms
of Education: An Analysis on the Axis of Development Plans. 2. International Symposium on Sustainable
Development(1), 323-329.
6.Altun Ada Ayşen (2010). Regionalism Reality and Convergence Analysis in the European Union. 2.
International Symposium on Sustainable Development(1), 754-763.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
1.Altun Ayşen, Dalkılıç Nilüfer (2008). Mortgage Sistemi ve Mortgage Sigortalarının Gelişmiş Ülkeler ile
Türkiye Açısından İncelenmesi. 1. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı(5), 159-172.
2.Altun Ayşen (2009). AB'de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Başarısı ve Uygulama Örnekleri Üzerine Bir
İnceleme. Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu(3), 23-41.
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
Bankacılık ve Finans Uygulamaları
Türkçe
8
GENEL EKONOMİ
Türkçe
6
Para Politikası
Türkçe
6
Mikro İktisat
Türkçe
6
Para Teorisi
Türkçe
6
2013-2014
Lisans
2012-2013
Lisans
Uluslararası İktisat 2
Türkçe
6
Bankacılık ve Finans Uygulamaları
Türkçe
8
Uluslararası İktisat 1
Türkçe
6
Mikro İktisat
Türkçe
6
Genel Ekonomi
Türkçe
12
Ekonomi 2
Türkçe
18
Para Banka 2
Türkçe
4
Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri
Türkçe
6
Ekonomi 1
Türkçe
9
PARA BANKA 1
Türkçe
4
FİNANSAL İKTİSAT
Türkçe
3
2011-2012
Lisans
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
347 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content