close

Enter

Log in using OpenID

2014-118250_1_NAS_TS_Taslak_2_4

embedDownload
DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. AMAÇ
Bu şartnamede, TRT
Bilgi Teknolojileri
Dairesi Başkanlığı E-Radyo
Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama
Ünitelerine (NAS) ve 1 adet Depolama Birimi Kabineti 5 Yıl 7/24 Sistem Desteği
alımına ilişkin teknik ve fonksiyonel özellikler tanımlanmıştır.
2. GENEL
2.1. Teklif edilen 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerinden 1 tanesi TRT Ankara
Oran Yerleşkesinde diğer 2 tane Ağa Bağlı Depolama Ünitesi teklif edilen 1 adet
kabinetle birlikte TRT Ankara Radyosu
Müdürlüğü’nde gösterilecek mekanlara
kurulacaktır. Teklif edilen ürünler üretici firmanın uzman personeli ile birlikte
yüklenici firma tarafından kurulacak ve rack ünitesine montaj için gereken her
türlü bağlantı ekipmanları yüklenici tarafından sağlanacaktır.
2.2.
Cihazlar 365 gün/yıl ve 24 saat/gün, 10-35°C sıcaklık aralığı ve 30%-70%
bağıl nem aralığında, teknik karakteristiklerinde herhangi bir problem olmaksızın
kesintisiz olarak çalışacaktır.
2.3.
Cihazlarla birlikte teklif edilecek tüm yazılımlar lisanslı olacaktır.
2.4.
Teklif edilen tüm sistemler aynı marka ve model olacaktır.
2.5.
İstenilen bütün özellikler (eğer varsa) lisansı ile beraber verilecektir. Adet,
miktar, kapasite gibi birimi belirtilmemiş özellikler için sınırsız lisans teklif
edilecektir. Bütün lisanslar İdare adına temin edilecektir. Lisanslar maksimum
kapasite için teklif edilecektir.
2.6.
Lisanslama yöntemi bu şartnamede talep edilen özelliklerin lisansları için,
ileride ilave lisans gerektirmeyecek şekilde kalıcı lisans tipinde olacaktır.
2.7.
Lisans gerektiren diğer özellikler teklifte belirtilecektir.
2.8.
Teklif edilen sistemler dahilindeki donanımlar ve yazılımlar kurum adına
olmak şartıyla 5 (Beş) yıl üretici tarafından garanti kapsamında bulunacaktır.
2.9.
Teklif edilen her bir depolama birimi , IP ver6’ yı destekleyecektir.
2.10. Rack tipi tüm aktif cihazlar;
2.10.1. 19 inch genişliğinde kabinlere monte edilebilecektir.
2.10.2. Rack montaj kitleri verilecektir.
2.10.3. Depolama birimleri için gerekli tüm kart ve kablo gibi aksesuarlar teklife
dahil edilecektir.
2.10.4. Yedekli hot-plug güç kaynağı ve fan bulunacaktır. Güç kaynağı ve fan
aynı modül içerisinde sağlanabilir.
2.10.5. 220 VAC ve 50 Hz tek veya üç faz enerji beslemesi ile şehir şebekesinde
çalışacaktır.
2.11. Üretici, Genel Amaçlı Disk Sistemleri (General-purpose disk arrays) için
hazırlanmış Mart 2013 tarihli Gartner raporunda Magic Quadrant’ta “Leaders”
(liderler) konumda olacaktır.
2.12. Teklif edilen rack tipi kabinet orijinal üretici firma tarafından verilecektir .
2.13. Her bir Depolama sistemi
aktif-aktif yedekli olarak en az 2 disk kontrol
biriminden oluşacaktır.
2.14. Her bir Depolama birimindeki Disk kontrol birimleri, disklerle en az 6 Gbps
hızında yedekli iletişim kuracaktır. Sistemin toplam disk ve disk çekmeceleri için
veri yolu bant genişliği en az 96 Gbps olacaktır.
2.15. Disk kontrol birimleri üzerinde çalışacak yazılım (firmware), üreticiye ait
olacaktır. Dosya erişim (NAS) protokolleri ve fonksiyonlarının kullanılabilmesi için
harici donanım ve yazılımların kullanılmasını gerektiren sistemler için teklif
edilecek bileşenler yedekli yapıda olacaktır. NAS protokolleri, bu amaç için özel
olarak geliştirilmiş sistemler üzerinden sağlanacak olup MS Windows tabanlı
sistemler teklif edilmeyecektir.
2.16. Disk kontrol birimlerinin elektriğinin kesilmesi v.b. durumlarda veri kaybını
önlemek
için
writecache
belleğindeki
verileri
en
az
72
saat
boyunca
kaybetmeyecek ve koruyacaktır.
2.17. Hangi tür disklerden kaç adet oluşacağı teklifte belirtilecektir.
2.18. Her bir Depolama sistemi için Caching veya Auto-tiering lisansı istenilen
kapsiteden bağımsız ve sınırsız olarak verilecektir.
2.19. Her bir Depolama sistemi en az 128 adet sunucuyu destekleyecektir.
2.20. Her bir Depolama sisteminde, bir sunucuya birden fazla mantıksal alan
tahsis edilebilecektir.
2.21. Her bir Depolama sisteminde, bir mantıksal alan birden fazla sunucuya
tahsis edilebilecektir.
2.22. Her
bir
Depolama
sisteminde,
mantıksal
alanların
boyutu
genişletilebilecektir.
2.23. Her bir Depolama sisteminin
desteklediği Maksimum kapasitesiye göre
ThinProvisioning lisansı verilecektir.
2.24. Her bir Depolama sistemi, Linux ve Microsoft Windows Server işletim
sistemleri ve bu işletim sistemlerinin kümeleme yazılımları ve Vmware, Hyper-V
sanallaştırma çözümleri ile sorunsuz çalışacak, eşzamanlı erişimleri sağlanacaktır.
2.25. Her bir Depolama sistemi
oluşan hataları e-posta ile servis merkezine
bildirecektir.
2.26. Her
bir
Depolama
sistemi
Web
arayüzüne
sahip
bir
yazılım
ile
yönetilebilecektir. Tüm fonksiyonlara web arayüzü üzerinden erişmek mümkün
olacaktır.
2.26.1. Her bir Depolama sistemi
için , Yönetim yazılımı arayüzü, Internet
Explorer, Google Chrome, Firefox gibi tarayıcıları destekleyecektir.
2.27. Her bir Depolama sistemi,
http, ssh veya telnet protokolleri ile uzaktan
yönetilebilecektir. http üzeriden yönetimi grafiksel bir arabirim üzerinden
gerçekleştirilecektir.
Tüm
yönetim
fonksiyonlara
grafik arabirim
üzerinden
erişilebilecektir.
2.27.1. Her bir Depolama sisteminde Kapasite ve performans analiz yazılımı
bulunacaktır. Anlık ve geçmişe yönelik analizler yapılacaktır. Sistemin tüm
performans metriklerinin grafiksel olarak izlenmesine olanak verecektir.
2.27.2. Her bir Depolama sisteminde Yapılan her türlü yönetimsel aksiyon kayıt
altında alınacak, geriye dönük olarak hangi kullanıcının hangi işlemleri yaptığı
raporlanacaktır.
2.28. Her bir Depolama sistem için, Sistem mimarisi “No Single Point of Failure”
şeklinde yapılandırılmalıdır. Öyle ki herhangi bir bileşen (ağ bağdaştırıcısı
[network switch], enerji kaynağı [powersupply], ağ bağlantısı, fan üniteleri,
önbellek, disk kontrol birimleri, ön yüz (frontend) ve arka yüz (backend) bağlantı
birimleri) arızalanması durumunda dahi sistem veri kaybı olmadan kesintisiz
olarak hizmetine aktif/aktif devam edecektir.
2.29. Her bir Depolama sistem için, Microcode/firmware/yazılım güncelleme,
yazılım açıklarının yüklenmesi, mantıksal alanların farklı diskler ve RAID grupları
arasında taşınması, mantıksal alanların boyutlarının genişletilmesi, konfigürasyon
değişiklikleri, disk değiştirilmesi, disk çekmecesi eklenmesi sistem çalışırken ve
erişim kesilmeden yapılabilecektir.
2.30. Teklif edilen her bir sistem , bu şartnamede belirtilen tüm fonksiyonları ile
çalışır halde gerekli tüm kurulum konfigurasyonları yapılmış olarak teslim
edilecektir.
2.31. Birden fazla veri depolama sistemi ile oluşturulmuş kümeleme çözümleri ve
disk sanallaştırma çözümleri kabul edilmeyecektir.
2.32. Teklif edilen her bir depolama sistemi için dosya sistemi boyutu (file
system size) en az 16 TB olacaktır.
2.33. Sistemlerde yaşanacak herhangi bir sorun halinde en geç 4 saat içerisinde
sisteme müdahale edilecek ve sorun parça değişimi de dahil olmak üzere en geç
24 saat içerisinde çözülecektir.
2.34. Teklif veren firma teklif ettiği ürünler ile ilgili üretici firma tarafından
yetkilendirilmiş teknik servis partner olacaktır.
2.35. Teklif edilen sistemlerin üreticisinin Türkiye’de Ofisi, Ankara’da ise yerleşik,
teknik destek verebilecek seviyede en az 1 elemanı olacaktır. Bu husus, teklif
ekinde verilecek dokümanlarla belgelenecektir.
2.36. Firma teklif verdiği sistemler için garanti süresi boyunca 7/24 sistem
desteği sağlayacaktır.
3. TEKNİK VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLER (3 Adet)
3.1.
Teklif edilen her bir sistem toplam net ve data saklanabilir kapasitesi
sıkıştırmasız en az net 48 (kırksekiz) TB, RAID 6 veya eşdeğeri güvenlikte, en az
7.2K rpm, en az 6 Gbps hızında ve en az 2 TB kapasiteli Nearline SAS veya SATA
disklerden oluşturulacaktır. Depolama sisteminin tasarımı gereği kullandığı
alanlar varsa (vault, snapshot, clonev.b.) bu alanlar net alan hesaplamasının
dışında tutulacaktır. Her bir depolama sistemi , 3 adet global hotspare disk ile
birlikte en az 28 diskten oluşacaktır.
3.2.
Sistemler çalışma anında değiştirilebilir güç kaynaklarına (hot-plug), fan
birimlerine ve disklere (hot-swappable) sahip olacaktır.
3.3.
Sistemlerde herhangi bir disk arızasında hotspare disk arızalı disk görevini
alacak
şekilde
kendiliğinden
yapılandırılacaktır.
Arıza
sırasında
veri
kaybı
yaşanmadan sistem kesintisiz olarak işlevlerine devam edebilecektir. Arıza
sonrasında disk değişiminde kayıp verilerin yeniden oluşturulması (re-build)
işlemi otomatik olarak gerçekleştirilecek ve bu işlem sırasında sistemsel herhangi
bir kullanım engeli olmayacaktır.
3.4.
Sistemler genişleme kasaları ile en az 120 diske kadar genişleyebilmelidir.
Genişleme sırasında disk ve disk
kasası dışında herhangi bir ilave donanıma
ihtiyaç duyulmayacak, bu genişleme için gerekli olacak lisanslar teklife dahil
edilecektir.
3.5.
Her bir depolama biriminde, DIMM slotlarına takılı en az 16 GB, toplamda
en az 32 GB DRAM cache belleği bulunacak ve bu cache bellek hem yazma
belleği (writecache) hem de okuma belleği (readcache) olarak kullanılacaktır.
Ayrıca disk tabanlı cache kabul edilmeyecektir.
3.6.
Teklif edilen her bir veri depolama sistemindeki her bir kontrol birimi
üzerinde en az 2 adet adet her biri 10Gps hızında SFP+ ve en az 2 adet her biri
1Gbps hızında veri erişim bağlantı portları olacaktır. 10 Gbps kendi aralarında, 1
Gbps bağlantılar da kendi aralarında yedekli olarak kullanılabilecektir. İstemciler
verileri bu portlar üzerinden okuyup yazacaktır. Portlar için gerekli 10Gbps SFP+
SR LC modüller (12 adet depolama birimleri tarafına, 12 adet Kurum Network
altyapısı tarafındaki Cisco ve Brocade anahtarlama cihazlarına uyumlu olacak
şekilde toplamda en az 24 adet modül) ve en az 5 metre fiber LC-LC OM3/OM4
kablolar teklife dahil edilecektir. Teklif edilen her bir depolama birimi ile kurum
network
altyapısına
10Gbps
bağlantı
yapılırken,
gerek
Kurum
network
anahtarlama cihazları tarafında gerekse depolama birimleri tarafında ihtiyaç
duyulacak tüm bağlantı arabirimleri firma tarafından karşılanacaktır.
3.7.
Teklif edilen sistemler üzerinde, ağ üzerinden blok seviyesinde erişim için
iSCSI desteği bulunacak, iSCSI desteği için sistemlere ağ geçidi (gateway),
yönlendirici (router) benzeri cihazlar ilave etme ihtiyacı bulunmayacaktır.
3.8.
Teklif edilen sistemler ilgili yönetim ve performans analiz yazılımları ile
birlikte teklif edilecektir. Performans analiz yazılımı, sistemlerin tüm performans
metriklerinin uzaktan izlenmesine ve kayıtların tutulmasına imkan verecektir.
Performans analiz yazılımı grafik arabirim üzerinde performansın grafiksel olarak
izlenmesine olanak verecektir.
3.9.
Teklif edilen sistemler her okumada “paritycheck” veya “disk checksum”
yapacak ve hata varsa düzeltebilecektir.
3.10. Teklif edilen sistemler üzerinden snapshot alınabilecektir.
3.11. Teklif edilen sistemler CIFS, NFS ve iSCSI protokollerini destekleyecektir.
Desteklenen protokoller için gerekli lisanslar teklif edilen depolama biriminin
desteklediği maksimum kapasite için teklife dahil edilecektir.
3.12. Teklif edilen Sistemler ileride ihtiyaç duyulduğu takdirde SSD ve SAS disk
genişlemesini destekleyecektir.
4. EĞİTİM
4.1. Teklif edilen ürünlerin eğitimi Ankara’da 4 kişiye 2 gün olarak verilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
179 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content