close

Enter

Log in using OpenID

"yeni" süresi geçmiş ödünç kitap listesi

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-58472
*BD464005431*
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sayı : 18872671-806.02.01Konu : Ödünç Verme İşlemleri
FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire (Merkez Kütüphane)
Başkanlığından ekli listede isim ve sayıları belirten yayınların biriminiz personeli/öğrencileri
tarafından ödünç alındığı, ancak kitapların ödünç süresi geçmesine ve ilgililer gerek yazılı,
gerekse e posta adreslerinden sürekli bilgilendirilmelerine rağmen ve aradan uzun süre
geçmesine rağmen bazı personel ve öğrencilerimizin iade işlemini gerçekleştirmedikleri tespit
edilmiştir.
Şimdiye kadar sadece geciken gün sayısı kadar kütüphane yayınlarından yararlanma
cezası uygulanan biriminiz personeli/öğrencilerine, Üniversitemiz senatosunun 05.02.2014
tarih ve 19 nolu oturumda alınan 4 nolu kararıyla yürürlüğe giren Dicle Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi Yönergesinin 26.maddesinin (g) fıkrası gereğince kitabın geciktirildiği gün
sayısına göre günlük para cezası uygulanmaktadır.
Bilgilerinizi ve yazımızın ivedilikle imza karşılığında ilgililere tebliğ edilerek, tebellüğ
belgelerinin Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına gönderilmesi, okuyucuların
ellerindeki günü geçmiş yayını/yayınları tebliğ tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde
iade etmeleri hususunda gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Mustafa ARICA
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EK :
1 adet liste
DAĞITIM
Veteriner Fakültesi Dekanlığına
Ziraat Fakültesi Dekanlığına
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Fen Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Atatürk Sağlık Yüksekokuluna
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek
Evrakı Doğrulamak İçin : http://ebelge.dicle.edu.tr/enVision/Dogrula/5UCSAL
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 21280-Diyarbakır
Telefon:+90 412 248 80 30 Faks+90 412 248 83 20
e-Posta [email protected] Elektronik Ağ:http://www.dicle.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Erdal Aytaş
Evrak Pin Kodu: 96052
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BD464005431*
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Yüksekokuluna
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokuluna
Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
Evrakı Doğrulamak İçin : http://ebelge.dicle.edu.tr/enVision/Dogrula/5UCSAL
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 21280-Diyarbakır
Telefon:+90 412 248 80 30 Faks+90 412 248 83 20
e-Posta [email protected] Elektronik Ağ:http://www.dicle.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Erdal Aytaş
Evrak Pin Kodu: 96052
ARSLAN
mekiye
can
Nazmi
Toprak
Işılay
Yavuz
1
2
3
4
meliha
keleş
Serhat
Özaykan
Naci
Çelik
5
6
7
AMİNE
POÇAK
SONGÜL
DURMUŞ
suat
berk
8
9
10
Eski Türk dini / İbrahim Kafesoğlu
[200.9561/K22] Ödünç Verme Salonu
Öğretim ilke ve yöntemleri / Leyla
Küçükahmet [371.3/K91] Ödünç
Verme Salonu
Gazap üzümleri / John Steinbeck; çev.
Gülen Fındıklı [828.3354/STE] Ödünç
Verme Salonu
Aşkname / İskender Pala
[813.42/PAL] Ödünç Verme Salonu
İnsan kaynakları yönetimi / Nuri
Tortop...[ve bşk.] [658.3/İ57] Ödünç
Verme Salonu
Ben olmak istiyorum / Kurtman Ersanlı
[155.4/ERS] Ödünç Verme Salonu
İbiş’ in rüyası / Tarık Buğra
[813.42/BUĞ] Ödünç Verme Salonu
Şizofren aşka mektup / Cezmi Ersöz
[818.42/ERS] Ödünç Verme Salonu
Veda : Esir şehirde bir konak / Ayşe
Kulin [813.42/KUL] Ödünç Verme
Salonu
Alaycı Kuş: Açlık Oyunları 3 / Suzanne
Collins; Çev.Sevinç Tezcan Yanar
[828.3354/COL] Ödünç Verme Salonu
1932
Düzenleme Tarihi
Grup
Fakülte
Bölüm
Geciktirdiği Gün Sayısı
Eser Adı ve Yazar Adı
Soyadı
Adı
Sıra No
Seyfettin
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Akademik Personel
1934
Sosyal bilgiler
öğretmenliği
Türk dili ve edebiyatı
1494
tıp
Tıp Fakültesi
Öğrenci
1485
biyoloji
Fen Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
1483
işletme
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Öğrenci
1473
antrenörlük
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
1472
fizik
Fen Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
1462
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenci
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
1457
1395
fizik
Fen Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
MEHMET
KAYA
HALİL
KARADENİZ
Özge
YILDIRIM
mahmut
uzunağaç
Saniye
KÖKSAL
nurten
bal
fatma
Can
11
12
13
14
15
16
17
Ferit
Güneş
İHSAN
KARDAŞ
Nilay
görmez
18
19
20
Hamza
Yıldız
SAİME
AÇAR
Seyfettin
Yıldırım
21
22
23
Kayıp sembol / Dan Brown
[828.3354/BRO] Ödünç Verme Salonu
Genel biyoloji ( Canlılar bilimi ) /
İlhami Kiziroğlu [574/KİZ] Ödünç
Verme Salonu
Düşe kalka büyümek / Yankı Yazgan
[155.4/YAZ] Ödünç Verme Salonu
Nöroloji ders kitabı [616.8/NÖR]
Ödünç Verme Salonu
Bu yıl farklı olacak / Maeve Binchy;
çev. Belma Dehni [823.5/BİN] Ödünç
Verme Salonu
Diriliş / Tolstoy; çev. Nihal Yalaza
Taluy [891.733/TOL] Ödünç Verme
Salonu
Evrenin sırları ve insan / İhsan Saraç
[297.24/S26] Ödünç Verme Salonu
İçindeki Devi Uyandır / Anthony
Robins [158.1/ROB] Ödünç Verme
Salonu
Taş yürek / Luanne Rice
[828.3354/R51] Ödünç Verme Salonu
Ana / Maksim Gorki; çev. Tolga
Sağlam [891.7342/GOR] Ödünç
Verme Salonu
iki dilhem bir çekirdek / iskender pala
[297.24/S26] Ödünç Verme Salonu
İngilizce hikayeler : Emil and the
dedectives / Emil ve dedektifler
[428.64/THE] Ödünç Verme Salonu
Bitki ekolojisi / Mahmut Kılınç, H.
Güray Kutbay [581.5/KIL] Ödünç
Verme Salonu
1380
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
1373
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
1352
Akademik Personel
6.11.2014
1360
tıp
Tıp Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
1344
İdari Personel
6.11.2014
1350
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrenci
1331
Sınıf öğretmenliği
Öğrenci
6.11.2014
1318
fizik
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Fen Fakültesi
1312
MATEMATİK
Fen Fakültesi
Öğrenci
1308
matematik
Fen Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
1305
fizik
Fen Fakültesi
Öğrenci
1304
COĞRAFYA
ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
1303
Fen Bilgisi Öğr.
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
Veysel Serkan Ok
24
SADUN
VURAL
Faruk
Akmeşe
ŞENAY
DOĞAN
ŞENAY
DOĞAN
OSMAN
UĞUR
ESHAT
ARAZ
hamdusena
zaman
MAHSUN
MANAK
hamdusena
zaman
25
26
27
28
29
30
31
32
33
FEYAT
34
DEMİR
Bir başka ülke / James Baldwin; çev.
Çiğdem Öztekin [828.3354/BAL]
Ödünç Verme Salonu
Tarihte akıl / G.W.F Hegel; çev. : Önay
Sözer [193/HEG] Ödünç Verme
Salonu
Nutuk : 1919-1927 / Mustafa Kemal
Atatürk, bugünkü dille yay. haz.
Zeynep Korkma ...
[956.1024092/ATA] Ödünç Verme
Salonu
Lineer cebir / Seymour Lıpschutz; çev.
H. Hilmi Hacısalihoğlu [512.5/LIP]
Ödünç Verme Salonu
Çözümlü matematik problemleri :
Analiz I / Bekir Özçelik...[ ve bşk. ]
[510.7/ÇÖZ] Ödünç Verme Salonu
Yok etme : Bir parçalanma / Thomas
Bernhard; çev. Sezer Duru
[833.914/B36] Ödünç Verme Salonu
Osmanlı şiir tarihi I-II / E. J. Wilkinson
Gibb [819.1009/GIB] Ödünç Verme
Salonu
Anatomi / Kyung Won Chung; çev.
Murat Alper...[ve bşk.] [611/CHU]
Ödünç Verme Salonu
İngilizce hikayeler : The letter/Mektup
[428.64/THE] Ödünç Verme Salonu
Sistematik anatomi / ed. Figen Gövsa
Gökmen [611/S57] Ödünç Verme
Salonu
Şiirler / V. Mayakovski; çev. Aslı Kara
[891.7142/M29] Ödünç Verme Salonu
1301
biyoloji
Fen Fakültesi
Öğrenci
1298
FELSEFE
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
1282
fizik
Fen Fakültesi
Öğrenci
1261
MATEMATİK
Fen Fakültesi
Öğrenci
1261
MATEMATİK
Fen Fakültesi
Öğrenci
1248
Tıbbi Dökümantasyon Ve
Sekreterlik
Öğrenci
1203
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diyarbakır Atatürk Sağlık
Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Diş Hekimliği Fakültesi
1122
tıp
Tıp Fakültesi
Öğrenci
1119
TIP FAKÜLTESİ
Tıp Fakültesi
Öğrenci
1119
tıp
Tıp Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
1116
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
MEHMET SAİT VURAN
35
HÜLYA
ADIYAMAN
HÜLYA
ADIYAMAN
HASAN
KAÇMAZ
CEMİLE
BAYHAN
36
37
38
39
SAVAŞ
DURGUN
SULTAN
GEYİK
SULTAN
GEYİK
AYKIZ
GÜRSEL
GAMZE
ÖZKAN
ESRA
ÇELİK
ŞERİFE
ORUÇ
40
41
42
43
44
45
46
Abdülhamit ve yıldız hatıraları / Tahsin
Paşa [956.101543/923.1/T23] Ödünç
Verme Salonu
Roma Dönemi İmparatorluk Lahitleri /
Guntram Koch; çev. Z. Zühre İlkgelen
[937.06/736.5/KOC] Ödünç Verme
Salonu
Eski İzmir I, Yer. Katları ve Athena
Tapınağı / Ekrem
Akurgal [939.262/AKU] Ödünç Verme
Salonu
Tüm Benliğimizle Çalışmak / Çev.İlker
Gülfidan [658/T95] Ödünç Verme
Salonu
Temel histoloji / L. Carlos Junqueira,
Jose Carneiro, Robert O. Kelley ; çev.
Ye ... [611.018/JUN] Ödünç Verme
Salonu
Sil baştan / Ken Grimwood; çev. Seçil
Ersek [828.3354/GRİ] Ödünç Verme
Salonu
Hotel Morgue / Janet Laurence
[823/LAU] Ödünç Verme Salonu
Kumarbaz / Dostoyevski
[891.733/DOS] Ödünç Verme Salonu
Modern temel kimya / Mustafa Özcan
[540/ÖZC] Ödünç Verme Salonu
Patasana / Ahmet Ümit [813.42/ÜMİ]
Ödünç Verme Salonu
Temel üniversite kimyası / Ender
Erdik, Yüksel Sarıkaya [540/ERD]
Sosyal psikoloji II / Floyd Henry Allport
[302/A44] Ödünç Verme Salonu
1101
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
1098
ARKEOLOJİ
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
1098
ARKEOLOJİ
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
1098
HEMŞİRELİK
Diyarbakır Atatürk Sağlık
Yüksekokulu
Öğrenci
1095
TIP FAKÜLTESİ
Tıp Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
1087
HEMŞİRELİK
Diyarbakır Atatürk Sağlık
Yüksekokulu
Öğrenci
1087
Öğrenci
1065
INGILIZCE ÖGRETMENLIGI Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
INGILIZCE ÖGRETMENLIGI Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
KİMYA
Fen Fakültesi
1065
KİMYA
Fen Fakültesi
Öğrenci
1060
FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYOLOJİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
1087
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
1053
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
ŞERİFE
ORUÇ
Davut
Sarıboğa
MEKİYE
ERSİN
47
48
49
ıraz
sümer
50
AYSUN
ALTAŞ
AYSUN
ALTAŞ
Emrah
Özbey
51
52
53
Emrah
Özbey
BERÇEM
ERCAN
HAŞİM
CANDAN
54
55
56
İnsan ve davranışı / Doğan Cüceloğlu
[150/C91] Ödünç Verme Salonu
Schaum serisinden Lineer Cebir teori
ve problemleri / Seymour Lipschutz;
çev. H ... [512.5/LIP] Ödünç Verme
Salonu
İlk çağ tarihi ve uygarlığı / Nazmi
Özçelik [930.2/ÖZÇ] Ödünç Verme
Salonu
Ateşi yakalamak : Açlık Oyunları 2 /
Suzanne Collins; çev.Sevinç Tezcan
Yanar [823.3354/COL] Ödünç Verme
Salonu
Elif / Paulo Coelho; çev. Saadet Özen
[869.899234/COE] Ödünç Verme
Salonu
Fizyoloji / Vedat Çimen [612/Ç55]
Ödünç Verme Salonu
Gelişim psikolojisi : Çocuk ve ergen
gelişimi / Banu Yazgan İnanç, Mehmet
Bilgin ... [370.15/İNA] Ödünç Verme
Salonu
Eğitim Psikolojisi (Gelişim-öğrenmeöğretim) / ed. Binnur Yeşilyaprak...[ve
bşk. ... [370.15/EĞİ] Ödünç Verme
Salonu
Psikolojik danışma : Temel ögeler /
Scott T. Meier, Susan R. Davis ; çev.
ed. Sü ... [158.3/MEİ] Ödünç Verme
Salonu
soyut matematik / Sait Akkaş
[512.02/AKK] Ödünç Verme Salonu
1053
SOSYOLOJİ
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
1035
matematik
Fen Fakültesi
Öğrenci
1025
TARİH
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
1003
Kimya
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
969
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrenci
969
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrenci
972
biyoloji öğretmenliği
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
972
biyoloji öğretmenliği
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
958
FELSEFE
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
973
MATEMATİK
Fen Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
HAŞİM
CANDAN
EMRULLAH
TEKER
mizgin
karaman
LEZGİN
ÖNCÜ
57
58
59
60
NERGİZ
KAYAALP
SEMİH
ASLAN
Serpil
Kaplan
Serpil
Kaplan
TUBA
YILMAZ
FATMA
SUZAN
ARSLAN
61
62
63
64
65
66
LEYLA
67
SIRÇA
Çözümlü soyut matematik problemleri
/ Sait Akkaş, H.Hilmi Hacısalihoğlu,
Zühtü ... [510/ÇÖZ] Ödünç Verme
Salonu
Kitab-ı aşk / İskender Pala
[814.42/PAL] Ödünç Verme Salonu
Pratik ve geniş uygulamalı ingilizce
gramer:The practıcal englısh grammar
for tu ... [428.2/Ö63] Ödünç Verme
Salonu
Hititler ve Hitit çağında Anadolu / J.G.
Macqueen [939.22/MAC] Ödünç
Verme Salonu
Türkiye Cumhuriyeti inkılâp tarihi /
Mükerrem K. Su, Ahmet Mumcu
[956.102/SU] Ödünç Verme Salonu
Esir Şehrin İnsanları (Esir Şehir
Üçlemesi) / Kemal Tahir; yay. haz.
Ahmet Öz [813.42/KEM] Ödünç
Verme Salonu
Soyut matematik / Sait Akkaş...ve
başkl. [512.02/SOY] Ödünç Verme
Salonu
Teori ve çözümlü problemlerle Analiz IV / Binali Musayev ve bşkl. [515/TEO]
Ödünç Verme Salonu
Faust / Goethe, çev . Celal Öner
[832.6/GOE] Ödünç Verme Salonu
Batı tesirinde Türk şiiri antolojisi
(1860-1923) / Kenan Akyüz
[811.3208/AKY] Ödünç Verme Salonu
Çözümlü problemlerle diferansiyel
denklemler / Eyüp Sabri Türker, Metin
Başarır [515.35/TÜR] Ödünç Verme
Salonu
973
MATEMATİK
Fen Fakültesi
Öğrenci
972
İKTİSAT
Öğrenci
962
antrenörlük
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
948
TARİH
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
954
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ ÖĞRETM
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
947
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
Mühendislik Fakültesi
Öğrenci
933
matematik
Fen Fakültesi
Öğrenci
933
matematik
Fen Fakültesi
Öğrenci
931
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenci
927
HEMŞİRELİK
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Diyarbakır Atatürk Sağlık
Yüksekokulu
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
910
İLKÖĞRETİM MATEMATİK Ziya Gökalp Eğitim
ÖĞRETMENLİĞİ
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
Hatice
ÇAKIRCA
FELEK
ORAL
VESİLE
TAŞAR
AYCAN
ALTIN
Adil
YILMAZ
68
69
70
71
72
GÜLNUR
ÖZKORKMAZ
GÜLNUR
ÖZKORKMAZ
73
74
Turan
YAMAN
Turan
YAMAN
ÜBEYİT
ACAR
75
76
77
Özgür türhan
78
HAVVA
ERDEM
SONGÜL
AKTEN
79
80
Doğu’nun limanları / Amin Maalouf;
çev. Saadet Özen [892.33/MAA]
Ödünç Verme Salonu
Türk Hukuk Tarihi / H. Tahsin
Fendoğlu [340.9561/F35] Ödünç
Verme Salonu
Zamanya / Yiğit Kulabaş [813.42/KUL]
Ödünç Verme Salonu
Resim sanatının tarihi / Sezer Tansuğ
[759/T25] Ödünç Verme Salonu
Gray's anatomy / Henry Gray; ed.
Peter L. Williams, Roger Warwick
[611/GRA] Ödünç Verme Salonu
Zar adam / Luke Rhinehart
[828.3354/RHİ] Ödünç Verme Salonu
Aklından Bir Sayı Tut / John Verdon
[828.3354/VER] Ödünç Verme Salonu
Wheater'sbasic histopathology /
yaz.George Burkıtt....(et all)
[611.018/WHE] Ödünç Verme Salonu
Histoloji Atlası : Fonksiyonel
ilişkileriyle / Victor P. Eroschenko; çev.
Ramaza ... [611.01807/ERO] Ödünç
Verme Salonu
Diferansiyel denklemler / Mustafa
Bayram [515.35/BAY] Ödünç Verme
Salonu
Bulantı / Jean-Paul Sartre
[843.914/SAR] Ödünç Verme Salonu
Legends of Anatolia / Ali Atalay
[428.64/ATA] Ödünç Verme Salonu
XIX. Asır Türk edebiyatı tarihi / Ahmet
Hamdi Tanpınar; yay. haz. Abdullah
Uçman [810.32/TAN] Ödünç Verme
Salonu
902
KİMYA
Fen Fakültesi
Öğrenci
897
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
888
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrenci
888
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Tıp Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
869
6.11.2014
Akademik Personel
6.11.2014
869
853
FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
Klinik Bilimleri
853
Klinik Bilimleri
862
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
708
tarih
604
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ ÖĞRETM
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
869
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
Akademik Personel
Diş Hekimliği Fakültesi
6.11.2014
Akademik Personel
Diş Hekimliği Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
577
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
FERMAN
PEKTAŞ
EMİNE
DOĞAN
İLKNUR
SOYSAL
FATİME
AYDİN
SERPİL
DEMİRHAN
SERPİL
DEMİRHAN
AYŞEGÜL
AKTAŞ
GÜRKAN
GÜROCAK
GÜRKAN
GÜROCAK
YEŞİM
UÇAR
ZEYNEP
TAŞ
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
MAHSUN
92
KAN
Don kişot / Cervantes [863.3/CER]
Ödünç Verme Salonu
İki cami arasında aşk / Mürvet
Sarıyıldız [813.42/SAR] Ödünç Verme
Salonu
Yer demir gök bakır : Dağın öte yüzü 2
/ Yaşar Kemal [813.42/YAŞ] Ödünç
Verme Salonu
Aşkın Gözyaşları : Tebrizli Şems :
Biyografik roman / Sinan Yağmur
[813.42/YAĞ] Ödünç Verme Salonu
Modernliğin sonuçları / Anthony
Giddens, Anthony Giddens ;
İngilizce'den çeviren ... [303.4/GİD]
Ödünç Verme Salonu
Modernliğin eleştirisi / Alain Touraine;
çev. Hülya Tufan [303.409561/TOU]
Ödünç Verme Salonu
Sosyolojinin ana başlıkları / Baykan
Sezer [301/SEZ] Ödünç Verme Salonu
Matematik Analiz / Mustafa Balcı
[510/BAL] Ödünç Verme Salonu
Analiz / Mustafa Balcı [510/BAL]
Ödünç Verme Salonu
Küçük şeyler 3 yaşama yerleşmek /
Üstün Dökmen [158.1/DÖK] Ödünç
Verme Salonu
Mutluluk / Zülfü Livaneli [813.42/LİV]
Ödünç Verme Salonu
Şarkiyatçılık : Batı'nın şark anlayışları
/ Edward W., Said, Edward W. Said ; ...
[303.40956 /SAİ] Ödünç Verme Salonu
591
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
587
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
575
FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
575
SOSYOLOJİ
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
575
SOSYOLOJİ
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
575
SOSYOLOJİ
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
573
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Öğrenci
569
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
KAMU YÖNETİMİ
568
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
589
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
573
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
553
TARİH
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
ARAFAT
MENTEŞ
ARAFAT
MENTEŞ
HALİL
KAPALIGÖZ
MURAT
YAKINDA
MUHAMMED
KÜRÜM
ASİL
ÇELİKTÜRK
TANSU
DOĞMUŞ
ELİF
ÖZTEK
93
94
95
96
97
98
99
100
Elif
AYTAŞ
EMİNE
ÇEVİK
101
102
Adi Diferansiyel Denklemler / Mehmet
Çağlayan, Nisa Çelik, Setenay Doğan
[515.352/ÇAĞ] Ödünç Verme Salonu
Kalkülüs : eksiksiz bir ders / Robert
A. Adams, Robert A. Adams ;
Christopher ... [515 / ADA] Ödünç
Verme Salonu
Firarperest / Elif Şafak [814.42/ŞAF]
Ödünç Verme Salonu
Leylâ ile Mecnun / ; haz. Ayşegül İnce
[891.5531/NİZ] Ödünç Verme Salonu
Ağız Cerahisi Atlası / Gion F. Pajarola
Hermann F. Sailer; çev.edi:Reha Ş.
Kişni ... [617.6050222/SAİ] Ödünç
Verme Salonu
Baş ve boyunun cerrahi anatomisi. /
Parviz Janfaza; çev. edt. Harun Cansız
[617.51/617.53/JAN] Ödünç Verme
Salonu
Bostan / Şirazlı Sadi; haz. Sadık
Yalsızuçanlar [891.5/SAD] Ödünç
Verme Salonu
Ekspresyonizm sanat ansiklopedisi /
Lionel Richard; çev. Beral Madra,
Sinem Gürs ... [709.0404/RİC] Ödünç
Verme Salonu
Kur’an‘da kadın ( Kur’an-ı Kerim’ den
ayetler ) / Mesut Kaynak
[297.1228/KAY] Ödünç Verme Salonu
Babil’de ölüm İstanbul’da aşk /
İskender Pala [813.42/PAL] Ödünç
Verme Salonu
568
MATEMATİK
Fen Fakültesi
Öğrenci
568
MATEMATİK
Fen Fakültesi
Öğrenci
568
Diyarbakır Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
568
TURİZM VE OTEL
İŞLETMECİLİĞİ PROG.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
567
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrenci
567
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrenci
554
İKTİSAT
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Öğrenci
553
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
549
ingilizce
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
548
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
SÜLEYMAN
TEKE
SÜLEYMAN
TEKE
NUPELDA
YAŞA
103
104
105
NUPELDA
YAŞA
FERİT
TİRYAKİ
106
107
TUBA
PARMAKSIZ
MEHMET
NESİM
KAYA
BÜŞRA
ELÇİ
SÜMEYA
KANLIBAŞ
CİHAN
ÖZTÜRK
MAHSUN
OZAN
ÖZANLİ
SELMA
BÜLBÜL
108
109
110
111
112
113
114
Endodonti : temel ilkeler ve
uygulamalar / Mahmoud Torabinejad,
Mahmoud Torab ... [617.6342/ TOR]
Ödünç Verme Salonu
Sevda Sözleri / Cemal Süreya
[811.42/SÜR] Ödünç Verme Salonu
Gerçekliğin sosyal inşâsı : bir bilgi
sosyolojisi incelemesi / Peter L. Berge
... [306.42/BER] Ödünç Verme Salonu
Benim adım kırmızı / Orhan Pamuk
[813.42/PAM] Ödünç Verme Salonu
LÂ sonsuzlık hecesi / Nazan Bekiroğlu
[813.42/BEK] Ödünç Verme Salonu
Sözcükler / Jean Paul Sartre; çev.
Selâhattin Hilâv [843.91/SAR] Ödünç
Verme Salonu
İç hastalıkları : (semiyoloji) /
editörler: Abdülkadir Kaysı,; yazarlar:
M. A ... [616.075 / İÇ] Ödünç Verme
Salonu
Adsız insanlık / Badahan Canatan
[813.42/CAN] Ödünç Verme Salonu
16.50 treni / Agatha Christie; çev.
Çiğdem Öztekin [823.914/CHR]
Ödünç Verme Salonu
Semerkant / Amin Maalouf; çev. Ali
Berktay [892.33/MAA] Ödünç Verme
Salonu
Bir delinin hatıra defteri / Gogol; çev.
Ali Çankırılı [891.733/GOG] Ödünç
Verme Salonu
Araba sevdası / Recaizade Mahmut
Ekrem [813.32/REC] Ödünç Verme
Salonu
545
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrenci
545
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrenci
540
SOSYOLOJİ
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
540
SOSYOLOJİ
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
533
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
532
FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
409
TIP FAKÜLTESİ
Tıp Fakültesi
Öğrenci
394
INGILIZCE ÖĞRETMENLİĞİ Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
TIP FAKÜLTESİ
Tıp Fakültesi
Öğrenci
393
İLKÖĞRETİM MATEMATİK Ziya Gökalp Eğitim
ÖĞRETMENLİĞİ
Fakültesi
Öğrenci
392
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
392
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
393
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
SÜLEYMAN
KAVAK
REVŞEN
MAÇİN
DAMLA GÜL
ERBAY
VENUS
DEMİRBİLEK
115
116
117
118
İLKNURCAN
YILDIZ
REBER
TANGÜNER
119
120
İLHAN
COŞACAK
MAŞALLAH
KARADAYI
GÜLŞAH
SARI
SULTAN
İNCEÖREN
121
122
123
124
MEHMET CAN ERDOĞAN
125
Quo vadis? / Henryk Sienkiewicz; çev.
Nihal Yeğinobalı ; yay. haz. Gökçe
Çiçek Ç ... [891.8536/SIE] Ödünç
Verme Salonu
Boleyn Kızı / Philippa Gregory;
çev.Canan Sakarya [823.914/GRE]
Ödünç Verme Salonu
Budala / Fyodor Dostoyevski; çev.
Nihal Yalaza Taluy [891.733/DOS]
Ödünç Verme Salonu
Bulantı / Paul Sartre Jean; çev.
Selahattin Hilav [843.914/SAR] Ödünç
Verme Salonu
Tutunamayanlar / Atay ,Oğuz
[813.42/ATA] Ödünç Verme Salonu
Mavi Karanlık / Türkali,Vedat
[813.42/TÜR] Ödünç Verme Salonu
Fareler ve insanlar / John Steinbeck;
çev. Ayşe Ece [828.3354/STE] Ödünç
Verme Salonu
Öğretim elemanları ve idari görevde
çalışan personelin hayat tarzı, aktivite
düz ... [613.71/ZOR] Ödünç Verme
Salonu
İstatistik Fizik / F. Reif; çev.Tahsin Nuri
Durlu [530.15/REİ] Ödünç Verme
Salonu
Geviş getiren hayvanların İç
Hastalıkları / ; ed. Yusuf Gül
[636.20896/GEV] Ödünç Verme
Salonu
Şehirden bir çocuk sevdin yine / Cezmi
Ersöz [811.42/ERS] Ödünç Verme
Salonu
387
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
Mühendislik Fakültesi
Öğrenci
360
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
360
İLAHİYAT
İlahiyat Fakültesi
Öğrenci
357
İLKÖĞRETİM MATEMATİK Ziya Gökalp Eğitim
ÖĞRETMENLİĞİ
Fakültesi
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
352
KAMU YÖNETİMİ
346
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
352
İŞLETME
Öğrenci
342
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
339
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
339
Zootekni
Ziraat Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
331
İKTİSAT
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
HALİL
HASGÜL
Abdülrezak
Avcı
MEHMET ALİ
DAĞTAŞ
SİDAR
BAYRAM
126
127
128
129
Mazid
AHADİ
Mazid
AHADİ
PINAR
YAKUT
130
131
132
HASAN
TUR
İBRAHİM
HALİL
SALİH
PAMUK
AYŞE
KARAASLAN
133
134
KARAKUŞ
135
136
Çürümenin kitabı / Emil Michel,
Cioran, Fransızca'dan çeviren: Haldun
Bayrı [128.5/CİO] Ödünç Verme
Salonu
Yarın diye birşey yoktur / Tarık Buğra
[813.42/BUĞ] Ödünç Verme Salonu
Çözümlü problemler diferansiyel
denklemler / Eyüp Sabri Türker, Metin
Başarır [515.35/TÜR] Ödünç Verme
Salonu
Baden Baden’ de yaz / Leonid Tsipkin;
çev. Kayhan Yükseler [891.74/TSI]
Ödünç Verme Salonu
Kuran-ı Kerim ve modern tıbba göre
insanın yaratılışı / El-Bar,M.Ali; haz.
Mücte ... [297.22/BAR] Ödünç Verme
Salonu
Büyük dinleri tanımak / Hüseyin
Tevfiki; çev. Muhammed Karaduman
[209/TEV] Ödünç Verme Salonu
Ceviz yetiştiriciliği / Seyit Mehmet Şen
[634.5/ŞEN] Ödünç Verme Salonu
Dört köşeli üçgen / Salâh Birsel
[813.42/BİR] Ödünç Verme Salonu
Analiz (seriler) / Serpil Pehlivan
[515.243/P33] Ödünç Verme Salonu
Çağdaş siyaset felsefesine giriş / Will
Kymlicka; çev. Ebru Kılıç
[320.011/KYM] Ödünç Verme Salonu
Hegemonya ve sosyalist strateji ;
radikal demokratik bir politikaya
doğru / Ern ... [320.1/LAC] Ödünç
Verme Salonu
329
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
322
İdari Personel
6.11.2014
322
MATEMATİK
Fen Fakültesi
Öğrenci
321
İŞLETME YÖNETİMİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürlüğü
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
317
TIP FAKÜLTESİ
Tıp Fakültesi
Öğrenci
317
TIP FAKÜLTESİ
Tıp Fakültesi
Öğrenci
308
Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
304
İŞLETME
303
MATEMATİK
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Fen Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
301
SOSYOLOJİ
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
283
SOSYOLOJİ
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
BİRGÜL
ŞİMŞEK
NERGİZ
GÖK
VEHBİ
DÜŞME
VEDAT
İŞENME
CİHAN
ASLAN
ERHAN
YAŞAR
137
138
139
140
141
142
SİNAN
ÖLMEZ
Mehmet
Mazhar
YILDIZ
143
144
SERDAR
MEHMETOĞLU
SERDAR
MEHMETOĞLU
HEYBET
ELİLÇİ
145
146
147
Türkiye Tarihi II : Osmanlı dönemi
(1300-1566) / Yaşar Yücel, Ali Sevim
[956.1015/YÜC] Ödünç Verme Salonu
Çırak / Tess Gerritsen [813/GER]
Ödünç Verme Salonu
Felsefe ve diyalektik (Bilgi kuramı) /
Şahin Yenişehirlioğlu [121/YEN]
Ödünç Verme Salonu
Felsefenin temel ilkeleri / Georges
Politzer; çev. Erol esençay
[146.32/POL] Ödünç Verme Salonu
Hazreti Muhammed'in açıkladığı
"Allâh" / Ahmed Hulûsi [297.42/AHM]
Ödünç Verme Salonu
Genel Kimya 1 / editör Hüseyin Bağ ;
yazanlar Giray Topal ... [ ve başkları]
[540 / GEN] Ödünç Verme Salonu
19. yüzyıldan 20. yüzyıla modern
siyasal ideolojiler / derl. : H. Birsen Örs
[320.5/YÜZ] Ödünç Verme Salonu
Karşılaştırmalı siyasal katılma : Siyasal
eylemin kökenleri üzerine bir
inceleme ... [323.4/KAL] Ödünç
Verme Salonu
Tıbbi fizyoloji cep kitabı / Arthur C.
Guyton; çev. Zeynep Çolakoğlu
[612/GUY] Ödünç Verme Salonu
Fonksiyonel nöroanatomi / ed.Taner
Doğan [611.8/FON] Ödünç Verme
Salonu
Sadece başbakan okusun / Erdal
Demirkıran [813.42/DEM] Ödünç
Verme Salonu
287
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
283
İŞLETME
Öğrenci
275
ARKEOLOJİ
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
275
ARKEOLOJİ
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
275
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
268
İLKÖĞRETİM MATEMATİK Ziya Gökalp Eğitim
ÖĞRETMENLİĞİ
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
267
SOSYOLOJİ
213
KAMU YÖNETİMİ
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
Akademik Personel
259
TIP FAKÜLTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Tıp Fakültesi
259
TIP FAKÜLTESİ
Tıp Fakültesi
Öğrenci
254
ALMANCA
ÖĞRETMENLIĞI
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
ADNAN
AKGÜN
Ahmet Reşit
TOPTANCI
Ahmet Reşit
TOPTANCI
AHMET
BAYAT
YASİN
ÇALKENDİR
ŞEYDA
ADIYAMAN
MİHRAÇ
ARI
HASAN
ERDEN
Fehime
KONUR
BAHAR
DEMİRCAN
GÜLÜŞAN
ALTUN
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
İnsan ne ile yaşar / Tolstoy, Türkçesi :
İhsan Özdemir [891.733/TOL] Ödünç
Verme Salonu
İşletme bilimlerine giriş / M. Şerif
Şimşek; M.Şerif Şimşek, Adnan Çelik
[658/ŞİM] Ödünç Verme Salonu
Toyota kültürü : Toyota tarzının kalbi
ve ruhu / Jeffrey K. Liker, Michael
Hoseu ... [658.500952/LİK] Ödünç
Verme Salonu
Farmakoloji 1 [615/FAR] Ödünç
Verme Salonu
Ethica : Geometrik yöntemle
kanıtlanmış ve beş bölüme ayrılmış
ahlak / Benedictu ... [170/SPT] Ödünç
Verme Salonu
İsyan Günlerinde Aşk / Ahmet Altan
[813.42/ALT] Ödünç Verme Salonu
Anna Kareninna / Tolstoy; çev. Ergin
Altay [891.733/TOL] Ödünç Verme
Salonu
Türk eğitim tarihi M.Ö. 1000-M.S.
2006 / Yahya Akyüz [370.9561/AKY]
Ödünç Verme Salonu
Çanlar çalınınca / Gorki; çev. Haluk
Bölügiray [891.734/GOR] Ödünç
Verme Salonu
Evlerin ışıkları bir bir yanarken / İclal
Aydın [814.42/AYD] Ödünç Verme
Salonu
KPSS : Program geliştirme / Sevil Filiz
Büyükalan, Mehmet Ali Filiz
[375.001/FİL] Ödünç Verme Salonu
247
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner Fakültesi
Öğrenci
199
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Akademik Personel
199
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Akademik Personel
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
225
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner Fakültesi
Öğrenci
233
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrenci
231
İLKÖĞRETİM MATEMATİK Ziya Gökalp Eğitim
ÖĞRETMENLİĞİ
Fakültesi
TIP FAKÜLTESİ
Tıp Fakültesi
Öğrenci
209
ALMANCA
ÖGRETMENLIGI
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
224
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Öğrenci
209
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
197
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
225
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
GÜLÜŞAN
ALTUN
ROHELAT
AKTULUM
Serhat
GAZANFER
159
160
161
RUKEN
CANDAN
MUHSİN
SOYSAL
Rüya
BAĞIR
162
163
164
Mehmet Emin AYDIN
165
Mehmet Emin AYDIN
166
SABIR
CUŞA
Rasim
MUSTAFAOĞLU
167
168
Öğretim ilke ve yöntemleri / ed.
Ahmet Doğanay [371.3/ÖĞR] Ödünç
Verme Salonu
Geleneksel kültürümüzde çocuk /
Sedat Veyis Örnek [392/ÖRN] Ödünç
Verme Salonu
Statik-Mukavemet Problemleri /
Mehmet Bakioğlu, Ünal Aldemir
[620.1053/STA] Ödünç Verme Salonu
Temel klinik anatomi / Keith L. Moore,
çev edt. Alaittin Elhan [611/MOO]
Ödünç Verme Salonu
Velev ki ciddiyim / Gülse Birsel
[814.42/BİR] Ödünç Verme Salonu
Trablusgarp savaşı ve 1911-1912 Türk
- İtalyan ilişkileri Trablusgarp
Savaşı’nd ... [956.101543/ŞIV] Ödünç
Verme Salonu
Madencilik sektörü endüstriyel
hammaddeler özel ihtisas komsiyonu
[338.4755364/553.64/MAD] Ödünç
Verme Salonu
197
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
188
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
157
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Mühendislik Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
160
TIP FAKÜLTESİ
Tıp Fakültesi
Öğrenci
128
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
YAKINÇAĞ TARİHİ
Mühendislik Fakültesi
Öğrenci
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürlüğü
Öğrenci
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Akademik Personel
6.11.2014
114
6.11.2014
6.11.2014
57
57
Ankara’da sanayi üretiminin tarihsel
gelişim süreci ve mekânsal
örgütlenme biçim ...
[338.0956/915.615/TEK] Ödünç
Verme Salonu
JAVA programlama dli yazılım tasarımı 66
/ Altuğ B. Altıntaş [005.369/ALT]
Ödünç Verme Salonu
36
Dental implant prosthetics / Carl E.
Misch [617.693/MIS] Ödünç Verme
Salonu
6.11.2014
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Akademik Personel
6.11.2014
BİLGİSAYAR
PROGRAMCILIĞI
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Akademik Personel
6.11.2014
6.11.2014
Yüksel
COŞKUN
Yüksel
COŞKUN
Yüksel
COŞKUN
Yüksel
COŞKUN
Menice
ÇİN
Hamdiye
TAYAR
KADER
ŞİMŞEK
LEYLA
BAHAR
LEYLA
BAHAR
ZEYNEP
ÖZGÜR
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
AYŞEGÜL
179
AY
Geobotanical foundations of the
middle east / Michael Zohary
[581.9/ZOH] Ödünç Verme Salonu
Cytogenetics / Jurgen Schulz Schaeffer
[574.873223/SCH] Ödünç Verme
Salonu
Ağaç sincaplarının Türkiye’deki
durumu sempozyum I = The Status of
tree squirrel ...
[599.323209561/AĞA] Ödünç Verme
Salonu
Origins of man : Physical anthropology
/ John Buettner-Janusch [573.2/BUE]
Ödünç Verme Salonu
Öğretimde ölçme ve değerlendirme :
KPSS el kitabı / Şeref Tan
[371.27/TAN] Ödünç Verme Salonu
Türk Mitolojisi : Kaynakları ve
açıklamaları ile destanlar / Bahaeddin
Ögel [398.20561/ÖGE] Ödünç Verme
Salonu
Benim hüzünlü orospularım / Gabriel
Garcia Marquez; çev. İnci Kut
[868.99/MAR] Ödünç Verme Salonu
Hürriyet almanak 2013
[909.8305/HÜR] Ödünç Verme Salonu
Suskunlar / İhsan Oktay Anar
[813.42/ANA] Ödünç Verme Salonu
Aşkın gözyaşları 2 / Hz. Mevlana /
Sinan Yağmur [813.42/YAĞ] Ödünç
Verme Salonu
Aşkın Kimya’sı / Muriel Maufroy; çev.
Bilge Gündüz [823.914/MAU] Ödünç
Verme Salonu
31
BİYOLOJİ
Fen Fakültesi
Akademik Personel
31
BİYOLOJİ
Fen Fakültesi
Akademik Personel
31
BİYOLOJİ
Fen Fakültesi
Akademik Personel
31
BİYOLOJİ
Fen Fakültesi
Akademik Personel
44
matematik
Fen Fakültesi
Öğrenci
8
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
22
Anestezi
Öğrenci
22
KAMU YÖNETİMİ
22
KAMU YÖNETİMİ
9
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
Diyarbakır Atatürk Sağlık
Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
9
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
MUHAMMED
KAYA
MUHAMMED
KAYA
NURCAN
ŞAHİN
GAMZE
GÜNEY
180
181
182
183
GAMZE
AKDENİZ
ZEYNİ
AYDIN
BAYRAM
BALAMAN
MİRAÇ
SERHAT
ATA
MUHAMMED
İNANDİ
ŞULE KADER
KOÇ
184
185
186
187
188
189
Lehninger biyokimyanın ilkeleri /
David L. Nelson, Michael M. Cox ; çev.
ed. Ned ... [574.192/612.015/NEL]
Ödünç Verme Salonu
İnsan Biyokimyası / ed. Taner Onat,
Kaya Emerk, Eser Y. Sözmen
[612.015/ONA] Ödünç Verme Salonu
Köroğlu bütün şiirleri / Köroğlu
[811.24/398.20956101/KÖR] Ödünç
Verme Salonu
Gülme başına gelir komşuna / Mine
Sota [817.42/SOT] Ödünç Verme
Salonu
Abdülhamit ve Afrodit Kızıl Sultan'ın
Aşkı / İskender Fahrettin Sertelli; yay.
... [813.42/SER] Ödünç Verme Salonu
Alamut Fedailerin Kalesi / Wladimir
Bartol; çev. Atilla Dirim [891.84/BAR]
Ödünç Verme Salonu
İstanbul’un doğusunda bitmeyen oyun
/ Peter Hopkirk; ed. Serpil Demirtaş ;
çev. ... [940.3/HOP] Ödünç Verme
Salonu
Tanrının kapısını çalan bilim / Carl
Sagan [215/SAG] Ödünç Verme
Salonu
Tıbbi fizyoloji / Arthur C. Guyton; çev.
Hayrünisa Çavuşoğlu , Berrak Çağlayan
Y ... [612/GUY] Ödünç Verme Salonu
Yapı tasarım bilgisi / Ernst Neufert;
editör: Çağla Özaslan ; çeviren: Gizem
Ter ... [720.2/NEU] Ödünç Verme
Salonu
9
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
Mühendislik Fakültesi
Öğrenci
9
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
Mühendislik Fakültesi
Öğrenci
8
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Edebiyat Fakültesi
Öğrenci
8
ALMANCA
ÖĞRETMENLIĞI
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
8
ALMANCA
ÖĞRETMENLIĞI
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
7
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Mühendislik Fakültesi
Öğrenci
6
OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrenci
6
TIP FAKÜLTESİ
Tıp Fakültesi
Öğrenci
3
MİMARLIK
Mimarlık Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
HAMDİYE
AKBAL
AYHAN
SANSARKAN
AYHAN
SANSARKAN
MUSTAFA
DİNÇ
Ramazan
KESKİN
MAHSUM
ÖNCÜ
190
191
192
193
194
195
Mehmet
Veysel
ŞİMŞEK
MEHMET
DEMİRCİ
MUSTAFA
YILDIZ
196
197
198
SEVİM
ÖZEN
SERAP
ERGÜN
199
200
ELİF
201
ALDEMİR
İnsan davranışnın kültürel temelleri /
Philip K. Bock [304/BOC] Ödünç
Verme Salonu
Cemile / Orhan Kemal [813.42/ORH]
Ödünç Verme Salonu
Leylâ ile Mecnun / Reşat Nuri
Güntekin [813.41/GÜN] Ödünç
Verme Salonu
Dikimden hasada antep fıstığı / Celal
Kuru [634.5/KUR] Ödünç Verme
Salonu
Canavar / Anders Roslund; çev. Levent
Aydoğan ; ed. Elif Kolcuoğlu
[839.7374/ROS] Ödünç Verme Salonu
Söyleşiler Nurullah Ataç / Nurullah
Ataç [814.42/ATA] Ödünç Verme
Salonu
Yüzüklerin Efendisi 2 / J.R.R. Tolkien;
çev. Çiğdem Erkal İpek [823.912/TOL]
Ödünç Verme Salonu
Son vaka : Sherlock Holmes bütün
maceralar 5 / Sir Arthur Conan Doyle
[823.914/DOY] Ödünç Verme Salonu
Kaset / Anita Shreve; çev. İrem
Sağlamer [828.3354/SHR] Ödünç
Verme Salonu
Ses ve öfke : Roman / William,
Faulkner; çeviren: Rasih Güran
[828.3352/FAU] Ödünç Verme Salonu
Monte Kristo / Alexandre Dumas
[843.8/DUM] Ödünç Verme Salonu
Ne bildiğimizi bir bilseydik / Carla O’
Dell [651.7/ODE] Ödünç Verme
Salonu
3
MİMARLIK
Mimarlık Fakültesi
Öğrenci
3
İŞLETME
Öğrenci
3
İŞLETME
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
2
Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakültesi
Öğrenci
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Öğrenci
2
HEMŞİRELİK
Diyarbakır Atatürk Sağlık
Yüksekokulu
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
2
Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakültesi
Öğrenci
2
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Fakültesi
Öğrenci
2
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
2
Tıbbi Dökümantasyon Ve
Sekreterlik
2
Tıbbi Dökümantasyon Ve
Sekreterlik
2
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Diyarbakır Atatürk Sağlık
Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Diyarbakır Atatürk Sağlık
Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
Öğrenci
6.11.2014
LEYLA
KAYA
FİGEN
İÇİER
ADİLE
SALMAN
ADİLE
SALMAN
GÜLSAADET
ÖÇAL
ENGİN
AYAZ
202
203
204
205
206
207
ŞAHADET
208
SELİMOĞLU
Kılıç yarası gibi / Ahmet Altan
[813.42/ALT] Ödünç Verme Salonu
Tarihçi / Elizabeth Kostova; çev. İdem
Erman [828.3354/KOS] Ödünç Verme
Salonu
Avrupa topluluğu ve Türkiye
[341.2424/337.142/956.341/AVR]
Ödünç Verme Salonu
Kültürlerarası diyalog için beyaz kitap
“ Eşit bireyler olarak yaşamak”
[341.481/KÜL] Ödünç Verme Salonu
Dudaktan kalbe / Reşat Nuri Güntekin,
Danışman ; M. Fatih Kanter
[813.41/GÜN] Ödünç Verme Salonu
Katıhal fiziği / J. R. Hook; çev. Fevzi
Köksal [530.41/HOO] Ödünç Verme
Salonu
Diferansiyel Denklemler
/
Faruk Güngör [515.35/GÜN] Ödünç
Verme Salonu
1
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Fakültesi
Öğrenci
1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner Fakültesi
Öğrenci
1
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Fakültesi
Öğrenci
1
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Fakültesi
Öğrenci
1
HEMŞİRELİK
Diyarbakır Atatürk Sağlık
Yüksekokulu
Öğrenci
1
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
67
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Öğrenci
6.11.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
31
File Size
305 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content