close

Enter

Log in using OpenID

AT ANTRENÖRÜ

embedDownload
AT ANTRENÖRÜ
_________________________________________________________
TANIM
Atın beslenme, bakım, idman, hijyen ve resmi kayıtlarından sorumlu olan, yarış
eğitimi vererek atı yarışa hazırlayan kişidir.
_________________________________________________________
A-GÖREVLER
-Atı besler,
-Atın rahatsızlığının olup, olmadığını kontrol eder,
-Atın yaşadığı yerin ( Box ve Padoklar) fiziki koşullarını ayarlar,
-Atı yarışa hazırlar, hazır olup olmadığına karar verir,
-Atın günlük antrenman programını hazırlar ve uygulamasını takip eder.
KULLANILAN ARAÇ,
GEREÇ VE EKİPMAN
-Tok,(kask),
-Çizme,
-Kantarma(başlık),
-Eğer,
-Üzengi,
-Kronometre,
-Lonj kamçısı,
-Yular,
-Lonj ipi,
KOCAELİ
A.1.1 2014/II
AT ANTRENÖRÜ
________________________________________________
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
At antrenörleri öncelikle atçılık sporunu ve atı sevmelidirler,
- Atlarla iyi iletişim kurabilen, sabırlı ve dayanıklı,
- Yeniliklere açık,
- Tedbirli ve dikkatli
kimseler olması gerekir.
C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
At antrenörleri genellikle açık havada çalışırlar. Kapalı çalışma alanları kokulu
olabilir, çalışırken atın üzerinden düşme ve at tarafından saldırıya uğrama gibi
tehlikeleri vardır. İşlerini yaparken bazen tek başına bazen diğer çalışanlar, at
sahipleri, jokeyler ve seyisler ile iletişim halindedirler.
KOCAELİ
B.C.1.1 2014/II
AT ANTRENÖRÜ
_________________________________________________________
D-MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “At Antrenörlüğü”
bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Atçılık ve Antrenörlüğü”
olarak değişmesi nedeniyle,
“At Antrenörlüğü” adıyla artık öğrenci
alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “
At Antrenörlüğü” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri
kapsamaktadır.
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime giriş sınavında At Antrenörlüğü” önlisans programı için yeterli
puan aldıklarında, bu programa girebilirler.
EĞİTİM SÜRESİVE İÇERİĞİ
Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra 2 yıldır. Eğitim Türkiye Jokey
Kulübünden görevlendirilen elemanlar ile Veteriner Fakültesi öğretim
görevlilerince verilmektedir.
Ayrıca 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE DİPLOMA
Eğitimi başarı ile tamamlayanlar, “önlisans” diploması ve Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulunca açılan sınavda başarılı
olmaları halinde “At Antrenörü ” unvanı alabilmektedirler.
KOCAELİ
D.1.1 2014/II
AT ANTRENÖRÜ
_________________________________________________________
E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu bölümden mezun olanlar gördükleri eğitim kapsamında hipodromlarda, özel ve
kamuya ait haralar ve at barınaklarında iş bulabilirler. Ayrıca meslek mensupları,
idman merkezleri açarak kendi adlarına çalışabilmektedirler.
F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci
kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve
kuruluşlardan burs alabilirler.
EĞİTİM SONRASI
Ücretler çalışılan işyerlerine ve deneyime bağlı olarak asgari ücretin 3-4 katı
arasında değişmektedir. Ayrıca çalıştırdığı atın koşu kazanması durumunda
verilen ikramiyenin %10 u antrenöre verilmektedir.
KOCAELİ
E.F.1.1/ 2014/II
AT ANTRENÖRÜ
_________________________________________________________
G-MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
“At Antrenörlüğü önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans
Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS
kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
BENZER MESLEKLER
-Seyis
-Binici
KOCAELİ
G.1.1 2014/II
AT ANTRENÖRÜ
_______________________________________________________
H-EK BİLGİLER
GÖREV
-
İş organizasyonu yapar,
Çevre koruma önlemleri alır,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
I- KAYNAKÇA
- Meslek elemanları,
- Eğitim Kurumları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar
İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
-
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
T.C.
Ölçme,
Seçme
ve
Yerleştirme
Merkezi
Başkanlığı,
http://www.osym.gov.tr/
Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları,
işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.
KOCAELİ
H.I.İ.1/2014/II
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
246 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content