close

Enter

Log in using OpenID

9 Mayıs 2014 - Edebiyat Fakültesi

embedDownload
ULUSLARARASI
MÜBADELE SEMPOZYUMU
INTERNATIONAL
POPULATION EXCHANGE SYMPOSIUM
8-9 Mayıs 2014
May 8-9, 2014
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ege University, Faculty of Letters
8 MAYIS 2014
9.00- 10.00 Kayıt/ Registration
10.00- 12.30 Açılış programı /Opening Ceremony
“International Population Exchange Symposium, MÖTBE Congress Hall
ÇAĞRILI KONUŞMACILAR - KEY NOTE SPEAKERS
Moderatör : Ahmet Arslan
Herkül Millas
Evangeli Balta
Kemal Arı
12.30-13.30 Öğle Yemeği – Lunch (Edebiyat Fakültesi)
MÖTBE Congress Hall
14.00-15.00 Oturum Başkanı/ Chair of Session: Sabri Sürgevil
Bülent Özdemir, (Balıkesir Üniversitesi), Mübadele Öncesi Selanik.
Sabri Sürgevil, (Ege Üniversitesi), Mübadele Öncesi İzmir
15.00-15.30 Kahve Molası -Coffee Break
15.30-16.30 Oturum Başkanı/ Chair of Session: Nevzat Kaya
Sypridon Sfetas (Selanik Üniversitesi), On the Aegean Islands ad the First Attempt and
Exchange of Population Between Greece and Turkey in 1914: Prelude to Lausanne
Conference.
Alexandros Chatziliadis, (Greek Open University), The High Commissioner of Izmir.
Nevzat Kaya, (DEU), Dido Sotiryu’nun Benden Selam Söyle Anadolu’ya Romanında Ben ve
Öteki.
16.30-17.00 Kahve Molası- Coffee Break
17.00- 18.15Oturum Başkanı/ Chair of Session: Kemal Arı
Tuncay Ercan Sepetçioğlu, (ADÜ), An Ethnic and Demographic Transformation of a Small
Anatolian Town at the Beginning of the 20TH Century: From the Greek’s Kelebeç to Muslim
Güllübahçe.
Hasan Mert, (Ege Üniversitesi), Çirkince’den Şirince’ye Mübadelede Selçuk.
Mine Hoşcan Bilge, ( Ankara Üniversitesi) Selanik Mübadili Bir Kadın Hikaye Anlatıcısının Dil Sandığı.
Xaris Exertooglou, (University of Aegan), Organizing the Memory of the Last Homelands. The
Asia Minor Discourse and Forms of Refugee Socialty in Greece After the 1922 Katastrople.
18.15 -18.30 Kahve Molası- Coffee Break
20.00 Kokteyl/ Cocktail Fakülte Bahçesi
9 Mayıs 2014
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ SERGİ SALONU
10.00-11.15 Oturum Başkanı/ Chair of Session:
Kemal Çiçek
Aytek Soner Alpan, (California Üniversitesi), Mübadillerin 1920’lerde Hak Arama Girişimleri.
Necat Çetin-Muzaffer Çetin (Torbalı ve Istanbul)Tasfiye Talepnamelerine Göre Küçük
Menderes Bölgesine İskan Edilen Mübadillerin Memleketleri ve İskan Edildikleri Birimler.
Mehmet Kaya, (Niğde Üniversitesi), Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnamelerine
Göre Mübadillerin İzmir’de İskanı.
Günver Güneş (Adnan Menderes Üniversitesi), 1923 Türk-Yunan Nüfus
Antlaşması Sonrasında Aydın Sancağında Emval-i Metruke Meselesi.
Mübadele
11.15- 12.15 Oturum Başkanı/ Chair of Session: Zeki Arıkan
Olcay Pullukçuoğlu- Yapucu , (Ege Üniversitesi),Bir Mübadil Öyküsü: Gitmek İstemeyenler Dr.
Perikli.
Cihan Özgün , (Ege Üniversitesi), Bir Mübadil İstirhamnamesi ve Düşündürdükleri.
Gregory Stournaras, (Atina Ulusal Teknik Üniversitesi) The Refugee Statlement of Nea (New)
Ionia in Central Greece and the Contribution of the Population Exchange in the urban
Development of the City of Volos During the Middle War.
12.30-13.30 Öğle Yemeği/ Lunch
14.00-15.00 Oturum Başkan/ Chair of Session: Nükhet Adıyeke
Nuri Adıyeke, (9 Eylül Üniversitesi), Drama Cemaat-i İslamiye Kurumu ve Mübadele Hazırlık
Faaliyetleri.
Nükhet Adıyeke, (Mersin Üniversitesi- Emk.), Muhtariyet Dönemi Girit’te Müslüman Cemaatin
Hukuksal ve Sosyal Durumu.
Mehmet Köseoğlu, (Samsun), Nüfus Defterlerine Göre Samsun’da Karadağ ve Üçhanlar
Köylerine Gelen Mübadil Ailelerin Yapısı .
15-00-16.00 Oturum Başkanı / Chair of Session : Mehmet Ali Kaya
Yücel Yiğit, (Balıkesir Üniversitesi), Mübadele Sürecinde Misakça Köyü.
İsmail Aslan, (Balikesir Üniverstesi), Balkan Savaşları’ndan I. Dünya Savaşı’na Kadar Olan
Süreçte Mübadele Öncesinde Kuzey Yunanistan’da Müslümanlar.
Nejat Doğan, (Anadolu Üniversitesi), Uluslar arası Sürekli Adalet Divanında Türkiye Yunanistan
Mübadele Davaları.
16.00-16.30 Kahve Molası/Coffee Break
16.30-17.30 Oturum Başkanı/ Chair of Session: M. Akif Erdoğru
Bestami Bilgiç, (İpek Üniversitesi), Yunanistan’dan Türkiye’ye Göç Yolunda Müslüman
Mübadiller.
Aysun Sarıbey Haykıran- Necat Cetin (ADÜ), Tasfiye Talepnamelerine Göre Kemalpaşa’ya
İskan Edilen Mübadillerin Memleketleri ve İskan Edildikleri Birimler.
Hasan Babacan (Balikesir Üniversitesi), Tasfiye Talepnamelerine Göre Isparta’ya İskan Edilen
Mübadillerin Durumu.
17.30-18.30 Oturum Başkanı/ Chair of Session: Baha Taneli
Mustafa Kuzucuk (Akhisar), Akhisar Mübadil Kayıtları.
Baha Taneli, (Ege Üniversitesi Emk.), Balkanlarda Bıraktığımız Hastaneler.
Mert Rüstem, (İzmir), Mübadil Fotoğrafhane .
18.30-19.00 Kahve Molası/ Coffee Break
19.00 Sempozyum Değerlendirme Konuşması
20.00 Akşam Yemeği/ Lunch
10 Mayıs Cumartesi günü Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Şirince Gezisi
programa dahil edilmiştir.
9 Mayıs 2014
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DESTEK ÜNİTESİ
10.00-11.15 Oturum Başkanı/ Chair of Session: Hale Okçay
Yonca Denizaslanı, Zeynep Asya Altuğ, "Mübadele Tarihine Yeniden Bakış: Maro Duka'nın Masumlar
ve Suçluları ile Tassos Boulmetis'in Politiki Kouzina'sında Mekansızlaşma, Kimlik Algısı,Geçmiş ve
Bugün."
Hilal Ortaç, (Ege Üniversitesi), Ulus Yaratma Sürecinde Dikensiz Gül Bahçesi’.
Alev Gözcü, (DEÜ), Bornova’nın Ortak Belleğinde Mübadele.
Ahmet Mehmetefendioğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi), Bir Mübadele Hatıratına Göre Didim Akköye
Yerleşmek.
11.15-12.15 Oturum Başkanı/ Chair of Session: Fazıl Gökçek
Müberra Bağcı, (Ege Üniversitesi), Mübadele Romanlarında İzmir.
Yücel Aksan, (Ege Üniversitesi),”İzmir Büyücüleri”: Mara Meimaridi’nin Romanında
Mübadele Öncesi İzmirli Kadınlar.
Abide Doğan- Koray Üstün, (Hacettepe Üniversitesi), Mübadeleyi Konu Edinen Romanlar
Üzerine Bir İnceleme.
12.30-13.30 Öğle Yemeği/ Lunch
14.00-15.15 Oturum Başkanı/ Chair of Session: Yılmaz Karakoyunlu
Mustafa Kaymakçı- Cihan Özgün, (Ege Üniversitesi), Mübadele Döneminde On İki Ada
Türklüğü.
Ayşe Aydın, (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Osmanlı Dönemi Mersin ve İlçelerindeki Rum
Kiliseleri.
Altay Suroy, (Kosova Anayasa Mahkemesi), Cemile Romanında Boşnak Göçmenlerin
Halkbilimi.
Abdullah Aydın, (Bingöl Üniversitesi), Hanyalı Nuri Osman ve Divanından Girit’e Dair Yansımalar.
15-15-16.15 Oturum Başkanı/ Chair of Session: Dilek Direnç
Hale Okçay, (Ege Üniversitesi), Mübadeleye Sosyolojik Bakmak .
Taner Kerimoğlu, (DEU), 1914 Mübadele Girişimi.
Fevzi Çakmak, (DEU), Türk Mizahında Mübadele.
16.15- 16.30 Kahve Molası/Coffee Break
16.30-17.45Oturum Başkanı/ Chair of Session: Mehmet Öcal Özbilgin
Bülent Uğraşsız, (DEÜ), Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Rebetiko.
Mehmet Öcal Özbilgin, Cem Gülseçkin, Ercan Çokbankır (Ege Üniversitesi), İzmir Seydiköy (Gaziemir)
Mübadil Toplumunda Geleneksel Dansların İşlevi.
Hüseyin Yaltırık, (Ege Üniversitesi), Selanik’ten İzmir ve Yöresine Yerleşen Mübadillerin Türküleri ve
Ezgileri Üzerine Bir İnceleme
Cenker Ekeman (DEU)/ Gül Kaplan Ekeman (Sakarya Üniversitesi), “Futbolun evrensel birleştiriciliği,
mübadelenin ötekileştiriciliği üzerine bir çözümleme”. Belgesel: “İki Yaka Dört Kulüp” den alınmıştır.
17.45-18.45 Oturum Başkanı/ Chair of Session: Cumhur Tanrıver
Reyhan Altınay, (Ege Üniversitesi), İzmir ve Yöresindeki Mübadil Roman Kadınlarda Profesyonel
Müzisyenlik ve Müzisyenler.
Şule Sevinç Kişi, (Ege Üniversitesi), Arşiv Belgelerinin Işığında Lozan Mübadillerinin Ödenek Sorunu.
A. Adnan Öztürk, Necat Çetin, (ADÜ), Tasfiye Talepnamelerine Göre Menemen’e İskan Edilen
Mübadillerin Memleketleri ve İskan Edildikleri İdari Birimler.
19.00 Kahve Molası/ Coffee Break
19.00 Sempozyum Değerlendirme Konuşması
20.00 Akşam Yemeği/ Lunch
10 Mayıs Cumartesi günü Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Şirince Gezisi
programa dahil edilmiştir.
Otel rezervasyonu için önerilerimiz/For Hotel booking:
Kordon Otel İzmir: www.kordonotel.com.tr
Best Western Otel: bestwesterhotelkonakizmir.com
İzmir Anemon Otel: www.anemonhotels.com/otel-İzmir/ anemon- İzmir.aspx
İzmir Bornova Öğretmenevi: bornovaogretmenevi.com
Anemon Ege Sağlık Oteli: anemonhotels.com*
*Sempozyum süresince Konaklama masrafları katılımcılara aittir.Rezervasyonlar
size aittir, yukarıda verilen adresler öneridir.
* Sunulan tebliğlerin en geç 30.6.2014 tarihine kadar [email protected],
[email protected], [email protected]
adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen
tebliğler sempozyum kitabına alınmayacaktır. Bildiri sahiplerinin tebliğlerini Ege
Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi makale formatına uygun olarak
hazırlamaları rica olunur.
* Papers must be sent, via mail, to [email protected],
[email protected], [email protected] until November 30.6.2014
The papers sent after deadline will not be added to the proceedings of
Symposium. The participants are kindly requested to prepare their papers
according to the format of journal of "Tarih İncelemeleri Dergisi" by Ege
University.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
459 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content