close

Enter

Log in using OpenID

BA Serisi Kullanma Kılavuzu - BA10 V0.0

embedDownload
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
İçindekiler
1
2
3
4
5
6
7
Sunum ......................................................................................................................... 3
Giriş ............................................................................................................................. 4
Güvenlik ...................................................................................................................... 5
3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!) ................................................................................ 5
3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları ............................................................................. 7
Kurulum ....................................................................................................................... 8
4.1 Yer seçimi .............................................................................................................. 8
4.2 KGK’nın Taşınması ................................................................................................ 9
4.3 Ambalajın Açılması ve KGK’nın Yerleştirilmesi .................................................... 10
4.4 Kullanıcı Kontrol ve Haberleşme Ara Yüzleri ....................................................... 12
4.5 Elektriksel Bağlantıların Yapılması ...................................................................... 14
4.5.1 Giriş geri besleme koruması ........................................................................ 14
4.5.2 Kullanılması Gereken Kablo Kesitleri .......................................................... 14
4.5.3 Kablo Bağlantılarının Yapılması .................................................................. 15
Çalışma Modları ........................................................................................................ 18
5.1 Online Çalışma Modları ....................................................................................... 18
5.1.1 Normal Çalışma Modu ................................................................................. 18
5.1.2 Aküden Çalışma Modu ................................................................................ 19
5.1.3 Bypass Çalışma Modu ................................................................................ 20
5.2 Ekonomik Çalışma Modu (ECO-MOD) ................................................................ 21
5.3 Sistem Kapalı Modu ............................................................................................. 21
5.4 Manuel Bypass Modu .......................................................................................... 22
Ön Panel ve Menü Yapısı.......................................................................................... 23
6.1 Ön Panelin Yapısı ................................................................................................ 23
6.1.1 Mimik Diyagram Ekranı ............................................................................... 23
6.1.2 Veri İzleme Ekranı ....................................................................................... 24
6.2 Menü Yapısı ......................................................................................................... 25
6.3 Ana Menüler ........................................................................................................ 27
6.3.1 Komutlar ...................................................................................................... 27
6.3.2 Ölçümler ...................................................................................................... 30
6.3.3 Data Kayıtları............................................................................................... 33
6.3.4 Olay Kayıtları ............................................................................................... 34
6.3.5 Kalibrasyon.................................................................................................. 38
6.3.6 Ayarlar ......................................................................................................... 38
İşletim Prosedürleri .................................................................................................... 43
7.1 KGK’nın Açılması ................................................................................................. 43
7.2 KGK’nın Çalıştırılması.......................................................................................... 44
7.2.1 Şebekeden Çalıştırma ................................................................................. 44
7.2.2 Aküden Çalıştırma ....................................................................................... 47
7.3 KGK’nın Durdurulması ......................................................................................... 49
7.4 KGK’nın Kapatılması............................................................................................ 49
7.5 Manuel Bypass Çalıştırma ................................................................................... 49
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 1
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
7.5.1 KGK’nın Manual Bypass Moduna Alınması................................................. 49
7.5.2 KGK’nın Manuel Bypass Modundan Çıkarılması ........................................ 50
7.6 Ekonomik Çalışma Modunda Çalıştırma (ECO-MOD) ......................................... 51
7.6.1 Ekonomik Çalışma Modunun Devreye Alınması ......................................... 51
7.6.2 Ekonomik Çalışma Modunun Devreden Çıkarılması ................................... 51
7.7 Acil Kapatma İşlemi ............................................................................................. 52
7.8 Şebeke Kesintisi Durumunda Çalışma ................................................................ 53
7.9 KGK’nın Uzaktan Çalıştırılması ve Durdurulması ................................................ 53
7.10
Akülerin Test Edilmesi ................................................................................... 54
7.10.1 Manuel Test ................................................................................................ 54
7.10.2 Periyodik Test ............................................................................................. 54
7.11
Jeneratörden Çalışma Durumu ..................................................................... 54
7.12
Aşırı Yüklenme Durumunda Çalışma ............................................................ 55
8 Paralel Çalışma ......................................................................................................... 56
8.1 Kurulum ............................................................................................................... 56
8.2 Ayarların Yapılması ............................................................................................. 59
8.3 Paralel Sistemin Çalıştırılması ............................................................................. 59
8.4 Paralel Sistemin Durdurulması ............................................................................ 61
8.4.1 Sistemdeki Herhangi Bir KGK’nın Durdurulması ......................................... 61
8.4.2 Sistemdeki Tüm KGK’ların Durdurulması .................................................... 62
9 Haberleşme ............................................................................................................... 62
9.1 RS–232 ve RS–485 İletişim Seçenekleri ............................................................. 63
9.2 Mod-Bus İletişim Seçeneği .................................................................................. 65
9.3 Basit Ağ Yönetim Protokol (SNMP) İletişimi ........................................................ 65
9.4 Uzaktan İzleme Paneli (Opsiyonel) ...................................................................... 66
9.5 Programlanabilir Röle Ünitesi .............................................................................. 67
9.6 Kullanıcı Girişleri Soketi ....................................................................................... 69
10 Arıza Arama .............................................................................................................. 71
11 Bakım ........................................................................................................................ 72
12 Teknik Özellikler ........................................................................................................ 73
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 2
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
1 Sunum
Yüksek teknolojili ENEL™ E2 Serisi™ kesintisiz güç kaynağını tercih ettiğiniz için
teşekkür ederiz. Satın almış olduğunuz bu ürün, en ileri seviye teknolojik donanım
kullanılarak, ISO9001 kalite güvence sistemiyle üretilmiştir.
Ürününüzden maksimum verim alabilmek ve güvenli bir kullanım sağlamak için,
kullanma kılavuzun okumanızı ve saklamanızı önemle rica ederiz. Bununla birlikte, daha
fazla bilgi için www.enel.com.tr web adresini ziyaret edebilir veya size en yakın yetkili
satış ve teknik destek noktasına ulaşabilirsiniz.
ENEL ile iletişime geçmeden önce…
Arıza durumunda veya ilgili konularda yardıma ihtiyacınız olduğunda ENEL Teknik
Destek Hattı’nı arayınız. Kısa sürede cevap almak için, lütfen aşağıdaki bilgileri doğru
şekilde doldurunuz.
Model
E2 Serisi
Güç (KVA)
………………………………
Seri Numarası
………………………………
Satın Alma Tarihi
………………………………
Devreye Alma Tarihi
………………………………
Şebeke Gerilimi/Frekansı ………………………………
Akü Sayısı x Ah
………………………………
Firma
………………………………
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 3
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
2 Giriş
E2 Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK, UPS: Uninterreptible Power Supply); sanayi
tesisleri, hastaneler, eğitim merkezleri, bankalar, iş merkezleri, bilgisayar ve haberleşme
sistemleri gibi alanlarda kesintisiz enerji sağlamak üzere geliştirilmiş yüksek teknoloji
ürünü bir cihazdır. E2 Serisi KGK’lar üç-seviyeli dönüştürücü topolojisi (Three-Level
Inverter) kullanılarak üretilmektedir. Bu sayede yüksek verime ve kararlı bir verim
eğrisine sahiptir. Statik bypass (yangeçit) sistemine sahip, online (çevrimiçi) yapıda olan
ve gerekli tüm koruma sistemlerini içeren KGK’nızı tüm yüklerinizde güvenle
kullanabilirsiniz. Tasarımda DSP (Digital Signal Processor: Sayısal İşaret İşleyici) tabanlı
mikroişlemci kullanılmasıyla KGK çıkış gerilimi hassas bir şekilde kontrol edilerek,
gerilim değişikliğinden kolay etkilenen cihazların kararlı bir şekilde çalışması sağlanmış
olur.
Bu KGK online çalışma prensibine göre tasarlandığı için, bağlı olduğu yükleri sürekli
olarak kararlı frekans ve genlikteki gerilim ile besler. Bu nedenle elektrik şebekesinde
oluşabilecek problemler (kesinti, çökme, yükselme vb.) yüke yansımaz ve herhangi bir
geçiş süresi, kesinti yaşanmaz.
Sistemin statik bypass ünitesiyle, şebekenin devamlı yedekte beklemesini
sağlanmıştır. Aşırı yüklenme durumunda bu sistem yükü kesintisiz olarak üzerine alır.
Aşırı yüklenme durumu geçince yük tekrar eviriciye aktarılır. Bunun dışında statik
bypass ünitesi KGK arızalandığı durumlarda da aynı şekilde davranır ve sistemin
enerjisiz kalmasını önler.
Şebekenin belirlenen limitlerin dışına çıkması durumunda KGK kendine bağlı olan
yükleri akülerden enerji çekerek besleyecektir. Kullanılan akülerin kapasitesine ve KGK
çıkışındaki yük oranına bağlı olarak değişen bu yedekleme süresi boyunca yükler
aküden beslenir. Yedekleme süresi içerisinde şebeke gerilimi geri gelirse güç kaynağı
otomatik olarak normal çalışma moda geçecek ve yükleri beslemeye devam edecektir.
Aynı zamanda aküleri şarj edecektir.
KGK, çeşitli haberleşme seçeneklerini kullanarak bir bilgisayar sistemine
bağlandığında, uygun yazılım ile KGK’nın tüm fonksiyonları kullanıcı tarafından
izlenebilir. Modem vasıtasıyla uzaktaki bir cihaza bağlanarak KGK’ya ilişkin fonksiyon ve
problemlerin bilgisayara aktarılması sağlanabilir. E2 Serisi kesintisiz güç kaynağında
kullanılan sistem aşağıda basit blok diyagramla gösterilmiştir.
Şekil–1 KGK blok yapısı
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 4
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
3 Güvenlik
Bu bölüm, 10-120KVA güç aralığındaki E2 Serisi KGK’nın taşınması, kurulması ve
çalıştırılması esnasında dikkat edilmesi gereken hususları ile ilgili bütün güvenlik
bilgilerini içermektedir.




KGK sisteminizi çalıştırmadan önce bu kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz.
Kullanma kılavuzunda belirtilen uyarılara dikkat ediniz.
Lütfen bütün talimatları sırası ile uygulayınız.
Gelecekte ihtiyaç duyulabileceğinizi düşünerek kullanma kılavuzunu saklayınız.
3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)
Canlı Emniyeti
 KGK’yı erişimin kısıtlı olduğu odada kullanın (TS EN 62040-1-2).
 KGK kendi enerji kaynağına sahiptir (Aküler). Bu yüzden, şebeke ile
bağlantısı kesilse bile çıkışında enerji olabilir.
 KGK içinde tehlikeli düzeyde gerilim bulunur, yalnızca yetkili servis
personeli tarafından açılmalıdır.
 KGK kurallara uygun bir şekilde topraklanmalıdır.
 Yangın riskine karşı aküleri aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
 Akünün içini açmaya çalışmayın. Kimyasal yapısı cildiniz ve gözleriniz
için tehlikeli olabilir.
 Atık akülerin imhasında uygulanan bütün yönetmeliklere uyun.
Emniyetli Taşıma




Yük taşırken dikkatli olun. Ağır yükleri yardım olmadan taşımayın.
Tekerlekli KGK’ları engelsiz ve pürüzsüz yüzeylerde hareket ettirin.
10° açıdan daha eğimli rampa kullanmayın.
Yük ağırlıklarında aşağıdaki tavsiyelere uyun.




18 kg’a kadar yükleri bir yetişkin insan taşıyabilir.
32 kg’a kadar yükleri iki yetişkin insan taşıyabilir.
55 kg’a kadar yükleri üç yetişkin insan taşıyabilir.
55 kg’dan ağır yükleri taşımak için transpalet, forklift vb. araçlar
kullanın.
KGK Emniyeti
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 5
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
 KGK tüm koşullarda dikey pozisyonda çalıştırılmalıdır.
 KGK, aşırı yüklenme ve kısa devre durumlarına karşı kolayca
ulaşılabilen bir devre kesici ile korunmalıdır.
 Ortam sıcaklığı ve bağıl nem oranı kılavuzda belirtilen değerin dışında
ise KGK’yi çalıştırmayın.




KGK’yi sıvı bulunan veya aşırı nemli ortamlarda asla çalıştırmayın.
KGK’nin içine sıvı veya yabancı cisim girmesine asla izin vermeyin.
KGK’nin havalandırma ızgaralarını kesinlikle tıkamayın.
KGK’yi doğrudan güneş ışığına ya da ısı kaynağına asla maruz
bırakmayın.
 KGK’ya harici olarak akü bağlanması gerekiyorsa sadece yetkili kişiler
tarafından KGK ile uyumlu aküler bağlanabilir.
 KGK’nın kullanım ömrü 10 yıldır.
Özel Emniyet Bilgileri
 KGK’nın elektrik bağlantısı kılavuzda belirtildiği gibi yapılmalıdır.
 KGK gücünün, şebekeye ve KGK’ye bağlanacak toplam yüke
uygunluğunu kontrol edin.
 KGK devreye alınmadan önce nem bakımından kuru ortamda, -10°C ile
45°C arasında depolanmalıdır.
 KGK kullanılmadığında ayda en az bir kez aküleri doldurmak için 24
saat boyunca çalıştırılmalıdır.
 Akü ömrü üretim tarihinde başladığı için depolama süresi sınırlıdır.
 KGK kılavuzda belirtilen yükseklik, çalışma ortam sıcaklığı, bağıl nem
oranı, taşıma ve depolama şartlarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
 Normal olmayan işletme koşulları için özel tasarım ve koruma önlemleri
gerekir. Bu koşullar:
- Zararlı duman, toz, aşındırıcı toz,
- Nem, buhar, kötü hava, çiğ,
- Patlayıcı toz ve gaz karışımı,
- Aşırı sıcaklık değişimleri,
- Kötü havalandırma,
- Diğer kaynaklardan doğrudan ya da radyasyon ile sıcaklığa maruz
kalma,
- Şiddetli elektromanyetik alan,
- Zararlı radyoaktif seviye,
- Böcek, haşarat, mantar, …vb
Akülerin Değiştirilmesi ve Geri Dönüşümü
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 6
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
 Akü değişimi yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.
 Kişisel kazaları önlemek için kol saati, yüzük gibi metal aksesuarlar
çıkartılmalı, kauçuk ayakkabı ve eldiven kullanılmalıdır.
 Yalıtkan saplı aletler kullanılmalıdır.






Akü bağlantılarının yanlışlıkla topraklanmadığından emin olun.
Akülerin üstünde alet ya da metal parçalar bırakmayın.
Akü, elektrik çarpması ve kısa devre riski taşır.
Aküler aynı tip, kapasite, sayı ve ölçülerdeki akülerle değiştirilmelidir.
Aküleri ateşe atmayınız patlama riski vardır.
Akülerin geri dönüşümü sağlanmalıdır. Aküleri herhangi bir geri
dönüşüm tesisine ya da satın aldığınız firmaya yeni akülerin ambalaj
malzemesi ile teslim edin.
Kılavuzda yer alan talimatları uygularken herhangi bir problemle
karşılaştığınızda kılavuzun arka kapağında yer alan telefon veya e-posta
yoluyla çağrı merkezimize başvurunuz.
3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları
TEHLİKE! YÜKSEK GERİLİM
DİKKAT
AĞIR YÜK
EMNİYET
GERİ DÖNÜŞÜM
TOPRAK
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 7
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
4 Kurulum
4.1 Yer seçimi

KGK erişimin kısıtlı olduğu odaya kurulmalıdır (Sadece Yetkili Personel).
KGK hassas elektronik devreler içermektedir. Bu nedenle KGK’nın
çalıştırılacağı ortam çok iyi etüt edilerek belirlenmelidir.
KGK’nın üzerine konulacağı zemin, KGK’nın tüm ağırlığını taşıyabilecek
yapıda, düz ve mümkünse üstü plastikle kaplanmış olmalıdır.









KGK çalışma ortamı için önerilen sıcaklık, nem ve yükseklik değerleri teknik
özellikler (bkz. Bölüm-13) bölümünde belirtilmiştir. Kurulum ortamını belirtilen
değerlerde tutacak şekilde yeterli havalandırma sağlayan soğutma cihazları
bulunmalıdır.
KGK’yi düzgün olmayan zemine ve açık alana kurmayın.
KGK’yı sıvı tesisatı bulunan yerlere ve yangın riski taşıyan ortamlara kurmayın.
KGK’yı doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı ya da ısı kaynaklarından
etkileneceği yerlere kurmayın.
KGK ile duvar ve yakınındaki cihazlar arasında bırakılması gereken boşluklara
uyun (bkz. Şekil-2).
KGK’yi titreşime ve darbelere maruz kalacağı ortamlara kurmayın.
KGK’yi çok yüksek ya da çok düşük nemli ortamlara kurmayın.
KGK’yi tozlu ve kirli ortamlarda çalıştırmayın.
Çalışma ortamında hidrojen sülfür, sülfürik asit, klorür, amonyum, nitrik asit,
ozon, hidroklorik asit gibi yanıcı ve yakıcı gazlar bulunmamalıdır.
Şekil–2 KGK yerleşimi
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 8
E2 SERİSİ 30-120kVA


KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
E2 Serisi KGK 0–40 C arasındaki sıcaklıkta çalışmaktadır. Ancak KGK’nın
verimli çalışabilmesi için ortam sıcaklığı 15–25 C aralığında tutulmalıdır.
Kurulum ortamında sıcaklığı bu çalışma aralığında tutacak şekilde yeterli
havalandırma sağlayan soğutma ekipmanları bulunmalıdır. Kurulum ortamında
bulunması gereken klima gücü aşağıda Tablo-1’de verilmiştir.
KGK Gücü (KVA)
Klima Gücü (BTUx1000)
30 40 60 80 100 120
8
9
13 18
22
26
Tablo–1 KGK güçlerine göre klima gücü

KGK Şekil-3’te gösterildiği gibi olan havalandırma giriş-çıkışları kapanmayacak
şekilde yerleştirilmelidir.
Şekil-3 KGK havalandırma giriş çıkışları
4.2 KGK’nın Taşınması
Paketleme taşıma ve transfer sürecinde yaşanabilecek problemlere karşı koruma
sağlamaktadır. Bu nedenle KGK’yı kurulum yapılacak yere ulaşıncaya kadar
paketlenmiş şekliyle taşıyınız.

Tüm taşıma ve transfer işlemlerinde KGK’nın dik pozisyonda olmasına dikkat
ediniz.

KGK Şekil-4’te gibi bir forklift ya da el paleti kaldıracı yardımıyla nakliye ile
birlikte gelen paletiyle kurulum yapılacağı yere taşıyınız.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 9
E2 SERİSİ 30-120kVA

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
KGK en az iki kişi tarafından taşınmalıdır.
Şekil–4 KGK’nın taşınması
4.3 Ambalajın Açılması ve KGK’nın Yerleştirilmesi
KGK uzun süre stokta bekleyecek ise kurulum anına kadar ambalajı
açmayınız.

Ambalajın açılmasında aşağıdaki adımları sırasıyla izleyiniz.
1. KGK paketinde Şekil-5’te gösterildiği gibi bağlı siyah şeritler var ise kesici bir
alet yardımıyla kesiniz.
2. Karton kutuya sarılmış olan naylon korumayı çıkarınız.
3. Karton kutuyu yukarıya doğru çekip çıkarınız.
4. KGK’nın üst köşelerine takılmış olan köpük korumaları çıkarınız.
Şekil–5 Ambalajın açılması
Ambalajı açıldıktan sonra KGK’yı dikkatlice inceleyiniz. Nakliye sırasında
KGK zarar görmüş olabilir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 10
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KGK ile birlikte gelen standart ya da isteğe bağlı ürünlerin doğruluğunu kontrol
ediniz (Kullanma kılavuzu, haberleşme kablosu, paralel kablosu ve garanti
belgesi).

KGK Şekil-6’da gösterildiği gibi ön ve arka tarafından sabitleyici parçalar ile
paletin üzerine monte edilmiştir.
Şekil–6 KGK’nın palet üzerinden indirilmesi




Şekil-6’da (A) ile gösterilen ön ve arka sabitleyici parçaları tornavida veya M10
anahtar kullanarak sökünüz.
KGK’yı dikkatli bir şekilde paletin üzerinden indiriniz
Şekil-6’da (B) ile gösterilen tekerlekler vasıtasıyla KGK’yı çalışacağı alana
yerleştiriniz.
KGK’yı sabitleme ayaklarını sıkarak çalışacağı alana sabitleyiniz.
Paketleme malzemelerini geri dönüşüm kutularına atmayı unutmayınız.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 11
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
4.4 Kullanıcı Kontrol ve Haberleşme Ara Yüzleri
Bu bölümde KGK üzerinde bulunan ve operatör tarafından kullanılabilen kontrol ve
haberleşme ara yüzlerinin yerleşimi açıklanmaktadır (bkz. Şekil-7 ve Tablo-2).
Şekil-7.a KGK arkadan görünümü
No.
Parça
1
‘GİRİŞ’ Devre Kesici
2
‘ÇIKIŞ’ Devre Kesici
3
‘AKÜ’ Devre Kesici
4
‘BYPASS’ Devre Kesici (Opsiyonel)
5
‘MANUEL BYPASS’ Devre Kesici
6
Güç Bağlantı Terminalleri Koruma Kapağı
7
Paralel Çalışma Kartı Soketleri (Opsiyonel)
Tablo-2.a KGK arkadan görünüm açıklamaları
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 12
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil-7.b KGK önden görünümü
No.
Parça
8
Acil Kapatma Tuşu (EPO)
9
Dokunmatik LCD Ekran
10
RS485 Soketi (bkz. Bölüm-9 Haberleşme)
11
RS232 Soketi (bkz. Bölüm-9 Haberleşme)
12
Kullanıcı Girişleri Soket (bkz. Bölüm-9 Haberleşme)
13
Kullanıcı Röle Çıkışları (bkz. Bölüm-9 Haberleşme)
14
LAN RJ45 Ethernet Soketi (bkz. Bölüm-9 Haberleşme)
15
USB Port (bkz. Bölüm-9 Haberleşme)
Tablo-2.b KGK önden görünüm açıklamaları
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 13
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
4.5 Elektriksel Bağlantıların Yapılması

4.5.1
E2 Serisi KGK’nın çalışabilmesi için girişine üç-faz ve nötr (3P+N) bağlantısı
yapılması gerekmektedir.
Giriş geri besleme koruması
E2 Serisi KGK geri besleme akımlarına karşı koruma amaçlı herhangi dahili bir
devre içermemektedir. Bu yüzden kullanıcıların veya KGK’yı kuran kişilerin KGK’nın
kullanıldığı hatta yer alan bütün şebeke devre ayırıcı şalterlerin üzerine bir uyarı etiketi
koymaları gerekmektedir. Uyarı etiketi, bu devreler üzerinde çalışma yapacak olan
teknik elemanlara, bu hatta bir KGK‘nın çalıştığını hatırlatacaktır. Bu uyarı etiketi Şekil8’de gösterildiği gibi olmalıdır.
BU DEVRE ÜZERİNDE ÇALIŞMADAN
ÖNCE KGK’YI İZOLE EDİNİZ
Şekil-8 Uyarı etiketi
4.5.2
Kullanılması Gereken Kablo Kesitleri
Kullanılacak kablo kesitleri aşağıdaki Tablo-3’te verilmiştir. Güvenli bir
çalışma için verilen kablo kesitlerine mutlaka uyunuz.
KGK
Gücü
(KVA)
Giriş Kablo Kesiti Çıkış Kablo Kesiti
(mm2)
(mm2)
Toprak Kablo
Kesiti
(mm2)
Akü Kablo Kesiti
(mm2)
30
4x10
4x10
1x10
4x10
40
4x16
4x16
1x16
4x16
60
4x25
4x25
1x25
4x35
80
4x35
4x35
1x35
4x50
100
4x50
4x50
1x50
4x70
120
4x70
4x70
1x70
4x95
Tablo–3 Kablo kesitleri
Yukarıdaki tabloda verilen akü kablo kesitleri akü kabini ile KGK arasına
bağlanacak olan kablolar için geçerlidir.
Yukarıdaki tabloda verilen akü kablo kesitleri akü kabini ve KGK arasında
3m’den daha az mesafe varsa geçerlidir. Daha uzun mesafeler için lütfen
üretici firma ile irtibata geçiniz.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 14
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Yukarıdaki tabloda verilen akü kablo kesitleri en çok 5dk. yedekleme
süresi içindir. Daha uzun yedekleme süreleri için üretici firma ile irtibata
geçiniz.
4.5.3
Kablo Bağlantılarının Yapılması
KGK’nın arkadan görünüşü ve bağlantı terminalleri Şekil-9’da gösterilmiştir.
KGK güç şalterleri ünitesindeki tüm şalterlerin kapalı olduğunu kontrol
ediniz.
(a)
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 15
E2 SERİSİ 30-120kVA
L1
L2
L3
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
N3
BYPASS GİRİŞ (OPSİYONEL)
L1
L2
L3
GİRİŞ
N1
L1
L2
L3
ÇIKIŞ
P+
N2
E
P-
N+
N-
AKÜ
(b)
Şekil–9 (a) KGK’nın arkadan görünümü, (b) bağlantı terminalleri
Bağlantı Terminalleri
L1
L2
L3
GİRİŞ
R fazı
S fazı
T fazı
L1
L2
L3
BYPASS GİRİŞ
(Opsiyonel)
R fazı
S fazı
T fazı
P+
PN+
Pozitif
Pozitif
Negatif
AKÜ
Grup
Grup
Grup
(+) kutup
(-) kutup
(+) kutup
L1
L2
L3
ÇIKIŞ
U fazı
V fazı
W fazı
E
TOPRAK
Toprak
Tablo-4 Bağlantı terminalleri açıklamaları
N1
Nötr
N3
Nötr
NNegatif
Grup
(-) kutup
N2
Nötr
KGK bağlantı terminallerine elektriksel bağlantıları yaparken aşağıdaki adımları
izleyiniz.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 16
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
KGK bağlantı terminaline ilk olarak TOPRAK (E) bağlantısını yapınız.
1. Güç bağlantı terminalleri koruma kapağını çıkarınız.
2. Şekil-9.b’de ‘E’ olarak gösterilen ve ‘TOPRAK’ olarak tanımlanan terminale
tesisatınıza ait toprak akblosunu bağlayınız.
3. Giriş kablolarını ‘GİRİŞ’ (L1), (L2), (L3) ve (N1) olarak tanımlanan terminallere
bağlayınız.
Giriş kablolarını bağlarken faz sırasına dikkat ediniz. Faz sırası
hatalı olursa KGK çalışmayacaktır.
4. KGK bypass hattı ikinci bir kaynaktan beslenecekse bypass giriş kablolarını
‘BYPASS GİRİŞ’ (L1), (L2), (L3) ve (N3) olarak tanımlanan terminallere
bağlayınız.
5. Çıkış kablolarını sırasıyla ‘ÇIKIŞ’ (L1), (L2), (L3) ve (N2) olarak tanımlanan
terminallere bağlayınız.
4.5.3.1 Akü Kabini Bağlantılarının Yapılması
E2 Serisi 60, 80, 100 ve 120kVA KGK’larda aküler harici kabin/kabinlerde
bulunmaktadır. Akü bağlantılarını yaparken aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır.

Akü kabinleri ile KGK arasındaki mesafe üç (3) metreden fazla ise akü
kablolarını birbirine dolayarak çekiniz.
Aküler ile çalışırken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz. Aküler elektrik çarpmaları için
büyük risk oluştururlar.




Kol saati, yüzük ve diğer metal eşyalarınızı çıkarınız.
Elden yalıtılmış aletler kullanınız.
İzoleli eldiven ve çizme giyiniz.
Kullandığınız aletleri ya da metal parçaları akülerin üzerinde bırakmayınız.
Akü kablolarını terminallere bağlarken polariteye mutlaka dikkat
ediniz. Polarite hatası olursa KGK zarar görecektir.

40/44 adetlik tek akü kabini kullanılacaksa (bkz. Şekil-10) KGK’nın ‘AKÜ P+’
terminalinden akü kabinini ‘P+’ terminaline, KGK’nın ‘AKÜ P-’ terminalinden
akü kabinini ‘P-’ terminaline, KGK’nın ‘AKÜ N+’ terminalinden akü kabinini ‘N+’
terminaline ve KGK’nın ‘AKÜ N-’ terminalinden akü kabinini ‘N-’ terminaline
bağlantı yapınız.

40/44 adetlik iki adet akü kabini kullanılacaksa (bkz. Şekil-11) KGK’nın ‘AKÜ
P+’ terminalinden akü kabinlerinin ‘P+’ terminallerine, KGK’nın ‘AKÜ P-’
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 17
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
terminalinden akü kabinlerinin ‘P-’ terminallerine, KGK’nın ‘AKÜ N+’
terminalinden akü kabinlerinin ‘N+’ terminallerine ve KGK’nın ‘AKÜ N-’
terminalinden akü kabinlerinin ‘N-’ terminallerine bağlantı yapınız.
Akü kabinleri arasında kablo atlaması yapmayınız. Akü kablolarını
akü kabinlerinden KGK’ya direkt olarak çekiniz.
AKÜ KABİNİ
KGK
P+
P-
N+
N-
P+
P-
N+
N-
Şekil–10 40/44 adetlik tek akü kabini bağlantısı
AKÜ KABİNİ-1
KGK
P+
P-
N+
N-
P+
P-
N+
AKÜ KABİNİ-2
N-
P+
P-
N+
N-
Şekil–11 40/44 adetlik iki akü kabini bağlantısı
5 Çalışma Modları
5.1 Online Çalışma Modları
5.1.1
Normal Çalışma Modu
E2 Serisi KGK’lar normal çalışma modunda bağlı olduğu yükleri sürekli olarak
kararlı frekans ve genlikteki gerilim ile besler. Doğrultucu ve evirici üniteleri sürekli
çalışır. Yük, evirici tarafından üretilen kararlı sinüzoidal gerilimle beslenir. Evirici ile
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 18
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
bypass gerilimleri birbirine senkrondur. Bu sayede KGK içinde kesintisiz yük transferi
yapılabilmektedir. Aküler sürekli olarak tampon şarj geriliminde tutulur. Bu çalışma
modunda LCD ekrandan görülen mimik diyagram görüntüsü Şekil-12’de gösterilmiştir.
Şekil–12 Normal çalışma modu
Aşağıdaki koşullar oluştuğunda KGK bu çalışma modundan çıkar.




5.1.2
Şebeke gerilimi veya frekansı limit dışı
Aşırı ısı veya aşırı yük
Akü test işlemi
Arıza durumunda
Aküden Çalışma Modu
Bu çalışma modunda doğrultucu ünitesi çalışmaz, evirici ünitesi aküden
beslenerek çalışır. Yük, evirici tarafından üretilen kararlı sinüzoidal gerilimle beslenir.
Aküler deşarj konumundadır. LCD ekrandan görülen mimik diyagram görüntüsü Şekil13’te gösterilmiştir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 19
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil–13 Aküden çalışma modu
Aşağıdaki koşullar oluştuğunda KGK bu çalışma moduna geçer.


Şebeke gerilimi veya frekansı limit dışı

Akü test işlemi
5.1.3
Şebeke faz sırası hatası
Bypass Çalışma Modu
Doğrultucu ve evirici üniteleri çalışmaz. Yük, statik bypass ünitesi üzerinden
bypass kaynağı tarafından beslenir. Mimik diyagram görüntüsü Şekil-14’te
gösterilmektedir.
Şekil–14 Bypass çalışma modu
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 20
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Aşağıda belirtilen koşullar oluşursa KGK bu çalışma moduna geçer.

KGK açıldıktan sonra


Aşırı ısı kapatma, aşırı yük kapatma veya evirici aşırı akım arızası

Doğrultucu ve evirici ünitelerinde arıza oluşursa
KGK’yı uzaktan kapatma anahtarı ile durdurma
5.2 Ekonomik Çalışma Modu (ECO-MOD)
Yükün, KGK tarafından üretilen enerji yerine bypass kaynağı ile beslendiği çalışma
durumudur. Bypass çalışma modundan farklı olarak, bu modda doğrultucu ve evirici
üniteleri çalışmaktadır. Bypass kaynağının gerilimi, frekansı ve dalga şekli sürekli izlenir.
Evirici gerilimi, bypass kaynağı ile senkron bir şekilde hazır tutulur. LCD ekrandan
görülen mimik diyagram görüntüsü Şekil-15’te gösterilmektedir.
Bypass kaynağının gerilimi veya frekansı belirlenen limitlerin dışına çıktığında yük
otomatik olarak hazır bekleyen evirici ünitesine aktarılır. Bypass kaynağı normal limitlerin
içerisine döndüğünde yük otomatik olarak tekrar statik bypass ünitesine aktarılır.
Bu çalışma modunda aküler sürekli şarjda tutulur. Şebeke gerilimi limitlerin dışına
çıktığında doğrultucu ünitesi kapatılır, evirici ünitesi akülerden beslenmeye başlar ve
aküler deşarj konumuna geçer. Şebeke gerilimi geri gelirse doğrultucu yeniden devreye
girer ve aküler şarj olmaya başlar.
Şekil–15 Ekonomik çalışma modu
5.3 Sistem Kapalı Modu
Doğrultucu, evirici ve statik bypass üniteleri çalışmaz. KGK çıkışına enerji vermez.
KGK’ya bağlı yüklerin enerjisi kesilir. Bu çalışma modunda LCD ekranda gösterilen
mimik diyagram görüntüsü Şekil-16’da gösterilmektedir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 21
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil–16 Sistem kapalı modu
Aşağıda belirtilen koşullar oluşursa KGK bu moda geçer.


KGK’yı acil kapatma anahtarı ile durdurma

Bypass çalışma modunda iken bypass gerilimi ve frekansı limit dışı


Bypass çalışma modunda iken statik bypass anahtarı (SCR) arızası
KGK’yı bilgisayar üzerinden kapatma
Bypass çalışma modunda iken aşırı ısı veya aşırı yükten kapatma durumu
5.4 Manuel Bypass Modu
Bu çalışma modunda yük şebeke tarafından beslenmektedir. İşletme prosedürleri
bölümündeki adımlar sırasıyla yerine getirildiğinde yük kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde
şebekeye aktarılacaktır. Manuel bypass modunda mimik diyagram görüntüsü Şekil17’de gösterilmektedir. Yük şebeke tarafından beslendiği için KGK kapatılabilir. Bu
çalışma modu bakım ve servis amacıyla kullanılmaktadır. Bu mod sayesinde yükün
enerjisi kesilmeden KGK bakımı ve onarımı yetkili servis personeli tarafından
yapılabilmektedir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 22
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil–17 Manuel bypass modu
6 Ön Panel ve Menü Yapısı
6.1 Ön Panelin Yapısı
Ön panel KGK ile kullanıcı arasında iletişim kurmak için tasarlanmış kullanıcı ara
yüzüdür. Bu ara yüz yardımıyla KGK ile bilgilere kolaylıkla ulaşılmakta ve KGK
ayarlarında değişiklikler yapılabilmektedir. Kullanıcı ara yüzü iki ana bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölüm mimik diyagram ekranı, ikinci bölüm ise veri izleme ve
ayarları değiştirme ekranıdır. Ekran dokunmatik TFT LCD paneldir. Ayrıca bir tuş takımı
bulunmamaktadır. Tüm işlemler ekran üzerinden dokunmatik olarak yapılmaktadır. Bu
bölümde kullanıcı ara yüzünün kullanımı hakkında bilgiler verilecektir.
6.1.1
Mimik Diyagram Ekranı
Bu pencere mimik diyagram, KGK modeli bölümü, KGK gücü bölümü, KGK seri
numarası bölümü ve tarih/saat bilgi bölümünden oluşmaktadır.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 23
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Mimik diyagram grafiksel bir diyagramdır (Bkz. Şekil-18). Diyagram üzerinde giriş
(şebeke), çıkış, akü, şarjör, doğrultucu ve evirici ünitelerini gösteren semboller ve
KGK’nın çalışma modunu gösteren yollar bulunmaktadır. Mimik diyagram üzerinde
bulunan sembollerin üzerine basarak o sembolün ait olduğu ünite ile ilgili bilgilere
ulaşılabilir.
Şekil–18 Ön panel mimik diyagram görüntüsü
6.1.2
Veri İzleme Ekranı
Bu ekran içerisinde, KGK ile ilgili veriler ve durum bilgileri izlenir,
parametrelerde ve ayarlarda değişiklikler yapılabilir (Bkz. Şekil-19).
Şekil–19 Veri izleme bölümü
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 24
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
6.2 Menü Yapısı
KGK’nın verilerine kolayca ulaşabilmek ve gerektiğinde değişiklik yapabilmek için
veri izleme penceresi içerisinde bir menü yapısı yaratılmıştır. Menü yapısı, sırasıyla Ana
Menü, Ara Menü ve Alt Menü olarak tanımlanmış üç seviyeden oluşmaktadır.
Kullanıcı sadece “Komutlar”, “Ölçümler”, “Data Kayıtları”, “Olay Kayıtları” ve
“Ayarlar” ana menülerinin bazı kısımlarını kullanabilir (Bkz. Şekil-20). “Kalibrasyon” ana
menüsünün tümüne ve “Ayarlar” ana menüsünün bazı bölümlerine sadece yetkili teknik
personeli tarafından erişilebilmektedir. Tablo-3’te menü yapısı içindeki başlıklar
gösterilmektedir.
Menülerde
kullanılan
sembollerin
açıklamaları
Tablo-4’te
gösterilmektedir.
Şekil–20 Ana Menüler
Komutlar
UPS Start/Stop
Akü Test Start/Stop
Akü Dengeleme Şarjı
Start/Stop
Akü Kapasitesini
Sıfırla
Ayarları Yazdır
MENU
Olay
Ölçümler Data Kayıtları
Kalibrasyon*
Ayarlar
Kayıtları
Giriş
Giriş Gerilim L1
Giriş
Şifreler
Çıkış
Giriş Gerilim L2
Çıkış
Akü
Giriş Gerilim L3
Akü
DC Bara
Çıkış Gerilim L1
DC Bara
Zaman
Bypass
Ekran
Kullanıcı
Kontakları
Çıkış Gerilim L2
Bypass
Olay Takvimi
Olay Kayıtlarını Yazdır Evirici
Çıkış Gerilim L3
Evirici
Garanti
Olay Kayıtlarını Sil
Çıkış Yük L1
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Cihaz
Data Kayıtları
Sayfa| 25
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Data Kayıtlarını Yazdır
Çıkış Yük L2
İletişim
Data Kayıtlarını Sil
Çalışma Süresini
Sıfırla
Fabrika Ayarlarına
Dön
Çıkış Yük L3
Giriş*
Akü Gerilim
Çıkış*
Sıcaklık
Akü*
Çıkış Akım L1
DC Bara*
Çıkış Akım L2
Bypass*
Çıkış Akım L3
Doğrultucu*
Evirici*
Paralel*
Genel*
Donanım*
Tablo–3 Menü yapısı (*: Kullanıcıya kapalıdır)
Giriş
Komutlar
Seçili
Bypass
Ölçümler
Seçili Değil
Çıkış
Data
Kayıtları
İptal
Akü
Olay
Kayıtları
Sil
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 26
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Doğrultucu
Kalibrasyon
Enter
Evirici
Ayarlar
Seçili Kayıt
Şarjör
Stop
Seçilmemiş
Kayıt
Statik
Anahtar
SD Kart
Başlangıç
Alarm
USB
Son
Mimik
Diyagram
Paralel
Sağ Ok
Ethernet
Menü
Sol Ok
Buzzer
Klasör
Dosya
Yardım
Üst
Klasör
Tablo-4 Kullanılan Sembol
6.3 Ana Menüler
6.3.1
Komutlar
Komutlar ana menüsü toplamda üç sayfadan oluşmaktadır. Ekranın sağ üst
köşesinde menünün kaç sayfadan oluştuğunu ve hangi sayfanın görüntülendiğini
gösteren bilgi mevcuttur (Bkz. Şekil-21).
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 27
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Komutlar (1/3)
Komutlar (2/3)
Komutlar (3/3)
Şekil-21 Komutlar ana menüsü
UPS Start/Stop
KGK’yı çalıştırmak ve durdurmak için kullanılan komuttur. Bu komuta basıldığında
ekranda onay penceresi açılır. Onay penceresinden yapılan işlemin onaylanması
istenir. Onay penceresinden gelen bilgiye göre komut işleme alınır veya alınmaz.
Akü Test Start/Stop
KGK’ya bağlı olan akülerin test edilmesi işlemini başlatmak ve durdurmak için
kullanılan komuttur. Bu komuta basıldığında ekranda onay penceresi açılır. Onay
penceresinden yapılan işlemin onaylanması istenir. Onay penceresinden gelen
bilgiye göre komut işleme alınır veya alınmaz.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 28
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Akü Dengeleme Şarjı Start/Stop
KGK’ya bağlı olan akülerin dengeleme şarjı işlemine tabi tutulmasına başlatmak ve
durdurmak içi kullanılan komuttur. Bu komuta basıldığında ekranda onay penceresi
açılır. Onay penceresinden yapılan işlemin onaylanması istenir. Onay penceresinden
gelen bilgiye göre komut işleme alınır veya alınmaz.
Akü Kapasitesini Sıfırla
KGK’ya bağlı akülerin kapasitesinin hesaplanmasında kullanılan değerleri ilk
değerlerine döndürmek için kullanılmaktadır. Bu komuta basıldığında ekranda onay
penceresi açılır. Onay penceresinden yapılan işlemin onaylanması istenir. Onay
penceresinden gelen bilgiye göre komut işleme alınır veya alınmaz.
Ayarları Yazdır
KGK’nın mevcut çalışma ayarlarını metin dosyası şeklinde elektronik olarak
yazdırmak için kullanılan komuttur. Bu komuta basıldığında metin dosyasını
kaydetmek istediğiniz yeri seçmenizi sağlayacak bir pencere açılır. Bu pencereden
kayıt yeri olarak USB veya SD Kart seçilebilmektedir.
Olay Kayıtlarını Yazdır
KGK hafızasında bulunan olay kayıtlarının metin dosyası şeklinde elektronik olarak
yazdırmak için kullanılan komuttur. Bu komuta basıldığında metin dosyasını
kaydetmek istediğiniz yeri seçmenizi sağlayacak bir pencere açılır. Bu pencereden
kayıt yeri olarak USB veya SD Kart seçilebilmektedir.
Olay Kayıtlarını Sil
KGK hafızasında bulunan olay kayıtlarının silinmesi için kullanılan komuttur. Bu
komut şifrelerle koruma altına alınmıştır. Bu komutun aktif olabilmesi için şifrelerin
doğru olarak girilmesi gerekmektedir. Bu komuta basıldığında ekranda onay
penceresi açılır. Onay penceresinden yapılan işlemin onaylanması istenir. Onay
penceresinden gelen bilgiye göre komut işleme alınır veya alınmaz.
Data Kayıtlarını Yazdır
KGK hafızasında bulunan data kayıtlarının metin dosyası şeklinde elektronik olarak
yazdırmak için kullanılan komuttur. Bu komuta basıldığında metin dosyasını
kaydetmek istediğiniz yeri seçmenizi sağlayacak bir pencere açılır. Bu pencereden
kayıt yeri olarak USB veya SD Kart seçilebilmektedir.
Data Kayıtlarını Sil
KGK hafızasında bulunan data kayıtlarının silinmesi için kullanılan komuttur. Bu
komut şifrelerle koruma altına alınmıştır. Bu komutun aktif olabilmesi için şifrelerin
doğru olarak girilmesi gerekmektedir. Bu komuta basıldığında ekranda onay
penceresi açılır. Onay penceresinden yapılan işlemin onaylanması istenir. Onay
penceresinden gelen bilgiye göre komut işleme alınır veya alınmaz.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 29
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Çalışma Süresini Sıfırla
KGK’nın çalışma süresini için kullanılan komuttur. Bu komut şifrelerle koruma altına
alınmıştır. Bu komutun aktif olabilmesi için şifrelerin doğru olarak girilmesi
gerekmektedir. Bu komuta basıldığında ekranda onay penceresi açılır. Onay
penceresinden yapılan işlemin onaylanması istenir. Onay penceresinden gelen
bilgiye göre komut işleme alınır veya alınmaz.
Fabrika Ayarlarına Dön
KGK’nın tüm ayarlarını ilk değerlerine döndürmek için kullanılan komuttur. Bu komut
şifrelerle koruma altına alınmıştır. Bu komutun aktif olabilmesi için şifrelerin doğru
olarak girilmesi gerekmektedir. Bu komuta basıldığında ekranda onay penceresi
açılır. Onay penceresinden yapılan işlemin onaylanması istenir. Onay penceresinden
gelen bilgiye göre komut işleme alınır veya alınmaz.
6.3.2
Ölçümler
Şebeke (giriş), çıkış, akü, DC bara, bypass, evirici ve KGK ile ilgili genel verilerin
izlenebildiği menüdür. Menü içerisinde gezinmek için parmağınızı ekran üzerinde
sağa/sola sürükleyiniz. Alt penceresinde sağ üst köşesinde içinde bulunulan alt
menünün kaç ekrandan oluştuğu ve hangi ekranın görüntülendiği “Görüntülenen
ekran/Toplam ekran” şeklinde gösterilmektedir.
Giriş
Ana kaynak (şebeke) gerilimleri (faz-nötr), şebeke akımları, şebekeden çekilen
görünür ve aktif güçler, güç faktörü, giriş akımlarının tepe katsayısı (crest faktör)
değerleri ve giriş frekans değeri izlenir (Bkz. Şekil-22).
Giriş (1/2)
Giriş (2/2)
Şekil–22 Giriş alt menüsü
Çıkış
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 30
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
KGK çıkış gerilimleri (faz-nötr), yük akımları, yük yüzdeleri, yük görünür ve aktif
güçleri, çıkış güç faktörü, yük akımlarının tepe katsayısı (crest faktör) değerleri ve
çıkış frekans değeri izlenir (Bkz. Şekil-23).
Çıkış (1/2)
Çıkış (2/2)
Şekil–23 Çıkış alt menüsü
Akü
Akü gerilimi, akü akımı, kalan akü kapasitesi (yüzde olarak), aküden çalışılan süre
(her aküden çalışmada süre sıfırlanır), deşarj sırasında aküden kalan çalışma süresi
izlenir (Bkz. Şekil-24). Manuel akü test bu menüden yapılır (Bkz. Akülerin Test
Edilmesi). Yapılan akü test işlemlerin sonuçları da bu menüde gösterilmektedir.
Akü (1/2)
Akü (2/2)
Şekil–24 Akü alt menüsü
DC Bara
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 31
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
KGK DC barasına ait gerilim değerleri bu menüden gözlemlenebilir (Bkz. Şekil-25).
Şekil–25 DC Bara alt menüsü
Bypass
Yedek kaynak (bypass) gerilimleri (faz-nötr) ve frekansı izlenir (Bkz. Şekil-26).
Şekil–26 Bypass alt menüsü
Evirici
KGK evirici ünitesi tarafından üretilen gerilimler (faz-nötr) izlenir (Bkz. Şekil-27).
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 32
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil–27 Evirici alt menüsü
Cihaz
Bu menüden KGK’da yüklü olan yazılımların versiyon ve tarih bilgileri
görülebilmektedir. Ayrıca KGK çalışma süresi de bu menüden izlenebilmektedir (Bkz.
Şekil-28).
Şekil–28 Cihaz alt menüsü
6.3.3
Data Kayıtları
Bu menü KGK’nın çalışma koşullarını gösteren grafiksel bir menüdür. Bu
menüden geçmişe yönelik izleme yapılabilmektedir. Giriş gerilimleri, çıkış gerilimleri, yük
yüzdeleri, çıkış akımları, sıcaklık ve akü gerilimi bilgileri bu menüden grafiksel olarak
izlenebilir (Bkz. Şekil-29). Ayrıca izlenilen parametreye ait en yüksek değer, en düşük
değer ve ortalama değer ekranda gösterilmektedir. Grafik üzerinde gezinmek için “Sağ
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 33
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Ok” ve “Sol Ok” tuşları kullanılmaktadır. Grafiğin en başına gitmek için “İkili Sol Ok” ve
en sonuna gitmek için “İkili Sağ Ok” tuşları kullanılabilir. İzlenilen bilgiler arasında geçiş
yapmak için ekranın en üstünde bulunan yeşil renkli bölgeye basmak ve açılan
pencereden izlenmek istenen parametreyi seçmek yeterlidir (Bkz. Şekil-30). Hangi
parametrelerin hangi sıklıkla kayıt altına alınması gerektiği “Ayarlar/Data Kayıtları”
menüsünden seçilmektedir.
Şekil–29 Data kayıtları alt menüsü
6.3.4
Şekil–30 Data kaydı seçme
Olay Kayıtları
Bu menüden geçmiş uyarı, arıza ve mesaj bilgileri izlenir. 1024 adet uyarı,
oluştuğu tarih ve saat bilgisiyle birlikte yer alır. Olay kayıtları arasında gezebilir ve
KGK’nın geçmiş arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Olay kayıtları sayfa yapısı
şeklinde izlenir. KGK’nın en son uyarısı 1 numaralı sırada gösterilir. Uyarı tarihi kısmı,
gün ve ay bilgisinden oluşmaktadır (Bkz. Şekil-31). Olay kaydının üzerine basarak
listelenen olayların kaç kez tekrarlandığı bilgisini içeren yeni bir pencere açılır (Bkz.
Şekil-32). Açılan bu pencerede olay kaydının üzerine basıldığında basılan olay kaydının
hangi tarihlerde ve saatlerde tekrarlandığını gösteren yeni bir pencere açılır (Bkz. Şekil33). Bu pencere üzerindeki kayıtlardan birinin üzerine basıldığında o olay kaydının
bulunduğu olay kayıtları ana sayfasına ulaşılabilir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 34
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil–31 Olay kayıtları menüsü
Şekil–32 Olay kayıtları tekrarları
Şekil–33 Olay kayıtları arama listesi
Olay kayıtları menüsünde yer alabilecek muhtemel uyarı ve arızaların listesi
aşağıda tabloda verilmiştir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 35
E2 SERİSİ 30-120kVA
Uyarı Adı
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Uyarı Açıklaması
Besleme Açıldı
KGK’nın açıldığını gösterir.
Stop Mod
KGK’nın durduğunu/durdurulduğunu gösterir.
Doğrultucu Start
Doğrultucu ünitesinin çalıştığını gösterir.
Evirici Start
Evirici ünitesinin çalıştığını gösterir.
Normal Mod
KGK’nın online modda çalıştığını gösterir.
Aküden Çalışma
KGK’nın aküden çalıştığını gösterir.
Aküler Düşük
Aküden çalışma modunda iken akülerin bitmek üzere olduğunu
gösterir.
Aküler Bitti
Akülerin tamamen bittiğini gösterir.
Akü Test
KGK’nın manuel veya periyodik akü test işlemini yaptığını gösterir.
Senkron Kontrol
Evirici ile bypass
yapıldığını gösterir.
Eco Mod
KGK’nın ekonomik çalışma modunda çalıştığını gösterir.
Kapatma Bekle
KGK’nın bilgisayar üzerinde çalışan bir kontrol programı vasıtasıyla
kapatılmaya çalışıldığını gösterir.
Açılma Bekle
KGK’nın bilgisayar üzerinde çalışan bir kontrol programı vasıtasıyla
yeniden açılmaya çalışıldığını gösterir.
Şebeke Hatalı
Şebeke geriliminin belirlenen limitin altına düştüğünü ve KGK’nın
aküden çalışmaya başladığını gösterir.
Şebeke Yüksek
Şebeke geriliminin belirlenen limitin üstüne çıktığını ve KGK’nın
aküden çalışmaya başladığını gösterir.
Bypass Düşük
Bypass geriliminin belirlenen limitin altına düştüğünü gösterir. Statik
bypass ünitesi bypass gerilimini çıkışa vermeyecektir.
Bypass Yüksek
Bypass geriliminin belirlenen limitin üstüne çıktığını gösterir. Statik
bypass ünitesi bypass gerilimini çıkışa vermeyecektir.
Dc Düşük
Doğrultucu ünitesinin çıkışındaki bara gerilimi belirlenen limitin altına
düşmüştür.
Dc Yüksek
Doğrultucu ünitesinin çıkışındaki bara gerilimi belirlenen limitin üstüne
çıkmıştır.
Akü Yüksek
Akü grubunun uçlarındaki gerilimin belirlenen limitin üstüne çıktığını
gösterir.
gerilimleri
arasında
senkronizasyon
işlemi
Tablo-5 Olay kayıtları listesi
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 36
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Aküler Arızalı
Periyodik veya manuel akü test işlemi sırasında akülerin arızalı
olduğu tespit edilmiştir.
Doğrultucu Arızalı
Doğrultucu ünitesinin çalıştırılması sırasında, bu ünitenin çıkışında
beklenen gerilimin oluşmadığı ve bu ünitenin arızalı olabileceğini
gösterir.
Evirici Arızalı
Evirici ünitesi çıkışındaki gerilimin belirlenen limitlerin dışına çıktığını
gösterir. Yük statik bypass ünitesine aktarılır.
Senkron Oluşmadı
Evirici ile bypass gerilimleri arasındaki senkronizasyon işleminin
başarısız olduğunu gösterir. Senkronizasyon arızası var.
Fan Arızası
Soğutma ünitesine bağlı olan fanlardan birisinin arızalı olduğunu
gösterir.
Sigorta Atık
KGK’da yer alan hızlı sigortalardan birisinin arızalı olduğunu gösterir.
Acil Kapatma
KGK’nın acil kapatma anahtarı ile durdurulduğunu gösterir.
Jeneratör devrede
Jeneratör uygulamasında, jeneratörün devreye girerek güç kaynağını
beslediğini gösterir.
Servis Şalteri ON
KGK’nın manuel bypass moduna alındığını gösterir.
Servis Şalteri OFF
KGK’nın manuel bypass modundan çıktığını gösterir.
Aşırı Isı Kapatma
Soğutucu ısısının kapatma seviyesinin (80°C) üzerine çıktığını
gösterir. Yük statik bypass ünitesine aktarılır.
Aşırı Yük
KGK’dan çekilen yük belirlenen limitlerin üzerine çıkmıştır. Cihaz
online modda çalışmaya devam eder. KGK’nın fazla ısınmaması için
yüklerin azaltılmasını öneririz.
Aşırı Yükten Kapat
Aşırı yük altında çalışma süresi aşılmıştır. Yük statik bypass ünitesine
aktarılır. Yüklerin azaltılmasını öneririz.
Aşırı Akım Doğrultucu
Doğrultucu ünitesinde sorun var. Cihaz akünden çalışma moduna
geçer. Bu durumda KGK, doğrultucu ünitesini birkaç kez çalıştırmayı
dener.
Aşırı Akım Evirici
KGK’nın çıkışı kısa devre edilmiş, çıkıştan anlık çok yüksek akım
çekilmiş veya evirici ünitesinde sorun vardır. Yük geçici olarak statik
bypass ünitesine aktarılır. Bu durumda KGK, evirici ünitesini birkaç
kez çalıştırmayı dener.
Aşırı Akım Arıza
Doğrultucu veya evirici ünitelerinde üst üste meydana gelen aşırı
akım probleminden dolayı KGK arıza moduna geçmiştir. Yük kalıcı
olarak statik bypass ünitesine aktarılır.
Bypass SCR Arızası
Bypass tristörleri arızalı
Evirici SCR Arızası
Evirici tristörleri arızalı
Tablo-5 Olay kayıtları listesi (devamı)
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 37
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Evirici CPU Arızası
Evirici işlemcisi ile panel işlemcisi arasında sorun vardır.
Doğrul. CPU Arızası
Doğrultucu işlemcisi ile panel işlemcisi arasında sorun vardır.
Çıkış Kısa Devre
Çıkış yüklerinin herhangi birisinde kısa devre oluşmuştur.
Giriş Şalteri ON
KGK giriş şalterinin açıldığını gösterir.
Giriş Şalteri OFF
KGK giriş şalterinin kapatıldığını gösterir.
Bypass Şalteri ON
KGK bypass şalterinin açıldığını gösterir.
Bypass Şalteri OFF
KGK bypass şalterinin kapatıldığını gösterir.
Akü Şalteri ON
KGK akü şalterinin açıldığını gösterir.
Akü Şalteri OFF
KGK akü şalterinin kapatıldığını gösterir.
Çıkış Şalteri ON
KGK çıkış şalterinin açıldığını gösterir.
Çıkış Şalteri OFF
KGK çıkış şalterinin kapatıldığını gösterir.
Tablo–5 Olay kayıtları listesi (devamı)
6.3.5
Kalibrasyon
KGK kalibrasyonunun yapılması için kullanılan bir menüdür. Şifrelerin doğru
olarak girilmesi sonucu aktif olmaktadır. Sadece yetkili teknik servis personeli tarafından
kullanılmalıdır.
6.3.6
Ayarlar
Kullanıcıların kendi istek ve amaçlarına uygun olarak parametre değişikliği
yapabileceği bir menüdür. Ayrıca bu menüde sadece yetkili teknik servis personeli
tarafından kullanılabilecek ve KGK’nın çalışmasına direkt olarak etki eden
parametrelerin bulunduğu alt menüler bulunmaktadır. Ayarlar menüsünün altında
Şifreler, Ekran, Kullanıcı Kontakları, Zaman, Olay Takvimi, Garanti, Data Kayıtları ve
İletişim alt menüleri bulunmaktadır.
Şifreler
Koruma altına alınmış menülerin açılması için kullanılan şifrelerin girildiği ekrandır
(Bkz. Şekil-34). Şifreler tarihe ve KGK’nın seri numarasına göre sürekli
değişmektedir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 38
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil-34 Şifreler alt menüsü
Ekran
Ekran ve görünüm ile ilgili ayarların yapıldığı menüdür (Bkz. Şekil-35). Ekranda
kullanılacak dil ‘Dil’ menüsü üzerine basılarak değiştirebilir. Türkçe, İngilizce,
Fransızca, Almanca, Lehçe, Macarca, İtalyanca İspanyolca ve Portekizce olmak
üzere dokuz dil seçeneği mevcuttur. Açılan pencereden istenilen dilin üzerine
basılarak ekran dili değiştirilebilmektedir. Ekran kullanılan renk kombinasyonu ‘Tema’
menüsü kullanılarak değiştirilebilir. Toplamda dört renk kombinasyonu mevcuttur.
‘Parlaklık’ menüsü kullanılarak ekran parlaklığı ayarlanabilmektedir. Parlaklık
menüsü üzerine basılarak açılan tuş takımı penceresinden istenilen parlaklık değeri
girilmektedir. ‘Zaman Aşımı’ menüsü kullanılarak ekranın belirli bir süre sonra
kararması sağlanabilmekte ve güç tasarrufu yapılabilmektedir. Bu özelliği
kullanabilmek için ‘Zaman Aşımı’ menüsü üzerine basmak ve açılan tuş takımı
penceresinden 1-30dk. arası bir değer girilmesi gerekmektedir. Değer olarak ‘0’
girilmesi durumunda zaman aşımı özelliği kapalı duruma geçmektedir. ‘Diyagram
Zaman Aşımı’ menüsü herhangi bir alt menüde bekleme zamanını belirlemektedir.
Belirlenen süre sonunda ekran otomatik olarak mimik diyagrama dönmektedir. Bu
özelliği etkin kılmak için üzerine basmak ve açılan tuş takımı penceresinden 1-60dk.
arası bir değer girmek gerekmektedir. Değer olarak ‘0’ girilmesi durumunda bu özellik
kapalı duruma geçmektedir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 39
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil-35 Ekran alt menüsü
Kullanıcı Kontakları
KGK üzerinde kullanıcı tarafından kullanılabilecek üç adet röle çıkışı ve dört adet
özel giriş bulunmaktadır. Bu menü (Bkz. Şekil-36) kullanılarak girişler ve röle çıkışları
programlanabilmektedir. Kullanıcı kontakları hakkında detaylı bilgi Bölüm-9
Haberleşme başlığı altında verilmiştir.
Şekil-36 Kullanıcı kontakları alt menüsü
Zaman
KGK saat ve tarih bilgisini değiştirmek için kullanılan menüdür (Bkz. Şekil-37). Bu
menüde değişiklik yapılabilmesi için ‘Şifreler’ bölümündeki şifrelerin doğru olarak
girilmesi gerekmektedir. Sadece yetkili teknik servis tarafından değiştirilebilmektedir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 40
E2 SERİSİ 30-120kVA
Zaman (1/2)
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Zaman (1/2)
Şekil-37 Zaman alt menüsü
Olay Takvimi
KGK’nın belirlenen zamanlarda istenilen olayları yerine getirmesini programlamak
için kullanılan menüdür (Bkz. Şekil-38). Toplamda dört adet olay programlayabilmek
mümkündür. Olay sırasını seçmek için ‘Olay’ bölümü üzerine basmak ve açılan
pencereden istenilen sıra numarasının üzerine basmak gerekmektedir. Olayın
oluşmasını istediğimiz saat bilgisini ‘Saat’ bölümü üzerine basarak ve açılan tuş
takımından saat bilgisini girerek belirlemek mümkündür. Dakika bilgisi de saat bilgisi
ile aynı şekilde girilmektedir. Olayın haftanın hani gününde gerçekleşeceğini
belirlemek için ‘Gün’ bölümü üzerine basmak ve açılan pencereden günü seçmek
yeterli olmaktadır. Olayda gerçekleştirilecek eylemi belirlenmesi için ‘Eylem’ bölümü
üzerine basmak açılan pencereden (Bkz. Şekil-39) istenilen eylemi seçmek
gerekmektedir.
Şekil-38 Olay takvimi alt menüsü
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Şekil-39 Olay eylemi seçme menüsü
Sayfa| 41
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Garanti
KGK garanti süresi ile ilgili işlemlerin yapıldığı menüdür (Bkz. Şekil-40). KGK garanti
süresi ve garantinin bitiş tarihini bu pencereden görmek mümkündür. Belirlenen her
garanti süresi için ayrı bir kod girilmesi gerekmektedir. Yetkili teknik servis personeli
tarafından işlem yapılabilen bir menüdür.
Şekil-40 Garanti alt menüsü
Data Kayıtları
Data kayıtları grafik ekranında görüntülenecek parametrelerle ilgili ayarların yapıldığı
menüdür (Bkz. Şekil-41). Data kayıtlarının yapılması KGK çalışma koşullarının
analizi için önemlidir. Bu nedenle ‘Kayıt Durumu’ ‘On’ konumunda olması
önerilmektedir. Data kayıtlarını ‘Kayıt Durumu’ bölümü üzerine basarak açılan
pencereden ‘On’ veya ‘Off’ yapabilmektedir. Kayıt altına alınacak parametrelerin
hangi sıklıkla örnekleneceği ‘Kayıt Aralığı’ bölümünde gösterilmektedir. Bu aralık 260sn olarak ayarlanabilmektedir. Bu bölüm üzerine basıldığında tuş takımı açılır ve
istenilen kayıt aralığı değeri girilebilir. ‘Kayıt İçeriği’ bölümünden hangi parametrelerin
kayıt altına alınacağı seçilebilmektedir. Bu bölümde seçilebilecek parametrelerin
listesi Tablo-6’da gösterilmektedir. Bu bölüm toplam iki sayfadan oluşmaktadır.
Sayfa-1
Sayfa-2
Giriş Gerilimi L1
Çıkış Yük L2
Giriş Gerilimi L2
Çıkış Yük L3
Giriş Gerilimi L3
Akü Gerilimi
Çıkış Gerilimi L1
Sıcaklık
Çıkış Gerilimi L2
Çıkış Akımı L1
Çıkış Gerilimi L3
Çıkış Akımı L2
Çıkış Yük L1
Çıkış Akımı L3
Tablo-6 Kayıt içeriği seçenekleri
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 42
E2 SERİSİ 30-120kVA
Şekil-41 Data kayıtları alt menüsü
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil-42 Data kayıtları seçme menüsü
7 İşletim Prosedürleri
7.1 KGK’nın Açılması
KGK üzerindeki tüm güç şalterlerinin ‘KAPALI (OFF)’ olduğunu kontrol
ediniz.
Elektriksel bağlantıların doğruluğunu kontrol ediniz.
KGK’yı açmak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayınız.
1. ‘GİRİŞ’ güç şalterini ‘AÇIK (ON)’ konuma alınız (Bkz. Şekil-43).
2. Kısa bir uyarı sesi duyduğunuzdan ve kullanıcı ekranının açıldığını kontrol
ediniz.
3. Eğer varsa ‘BYPASS’ güç şalterini ‘AÇIK (ON)’ konuma alınız (Bkz. Şekil-43).
4. ‘AKÜ’ güç şalterini ‘AÇIK (ON)’ konuma alınız (Bkz. Şekil-43).
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 43
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
5. Bypass kaynağı belirlenen limitler içinde ise KGK bypass moduna geçecektir.
Bypass kaynağı limitler dışında ise sistem kapalı moduna geçecektir.
KGK’nın açılması sırasında beklenmeyen bir durum oluşursa, yetkili
teknik servisle irtibata geçiniz.
Şekil-43 KGK’nın açılması (Değiştirilecek)
7.2 KGK’nın Çalıştırılması
KGK’nın açılması aşamasındaki adımların sorunsuzca gerçekleşmesinden
sonraki aşamada KGK’nın çalıştırılması işlemleri bu bölümde açıklanacaktır. E2 Serisi
KGK hem şebekeden hem de şebekenin olmadığı ortamlarda aküden çalışabilme
özelliğine sahiptir.
7.2.1 Şebekeden Çalıştırma
1. Ön panel üzerindeki “MENÜ / KOMUTLAR / UPS Start” tuşuna bir kez basınız
(Bkz. Şekil-44).
2. Açılan onay penceresinde ‘Tamam’ tuşuna basınız (Bkz. Şekil-44). Tuşa
bastıktan sonra ekranda mimik diyagram görünecektir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 44
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil–44 KGK’nın çalıştırılması
Çalıştırma işlemini iptal etmek için ekranın altında bulunan ‘STOP’ tuşunu
kullanabilirsiniz.
3. Doğrultucu ünitesi çalışmaya başlayacaktır. Mimik diyagram Şekil-45’teki gibi
görünecektir.
Şekil-45 Doğrultucu start
4. Doğrultucu ünitesi çalıştıktan sonra evirici ünitesi otomatik olarak çalışacaktır.
Mimik diyagram Şekil-46’daki gibi görünecektir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 45
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil-46 Evirici start
5. Evirici ünitesi hazır olduktan sonra KGK normal çalışma moduna geçecektir.
Mimik diyagram Şekil-47’deki gibi görünecektir.
Şekil-47 Normal Mod
6. KGK normal çalışma moduna geçtikten sonra akü şarjörü devreye girecektir ve
mimik diyagram Şekil-48’deki gibi görünecektir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 46
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil-48 Akü şarjörü devrede
7. ‘ÇIKIŞ’ güç şalterini ‘AÇIK (ON)’ konumuna alınız.
8. KGK’ya bağlı yüklerinizi açabilirsiniz.
KGK’nın çalıştırılması sırasında beklenmeyen bir durum oluşursa, yetkili
teknik servisle irtibata geçiniz.
7.2.2 Aküden Çalıştırma
E2 Serisi KGK, şebeke bağlantısı yapılmadan çalışma aküden beslenerek çalışma
özelliğine sahiptir. Bu özellik ‘Aküden Başlatma (Cold Start)’ olarak adlandırılmaktadır.
‘AKÜ’ güç şalterinin ‘AÇIK (ON)’ olduğundan emin olunuz.
1. Ön panel üzerindeki “MENÜ / KOMUTLAR / UPS Start” tuşuna bir kez basınız.
2. Açılan onay penceresinde ‘Tamam’ tuşuna basınız. Ekranda mimik diyagram
görünecektir.
Çalıştırma işlemini iptal etmek için ekranın altında bulunan ‘STOP’ tuşunu
kullanabilirsiniz.
3. Evirici ünitesi akülerden enerji alarak çalışmaya başlayacaktır. Mimik diyagram
Şekil-49’daki gibi görünecektir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 47
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil-49 Aküden çalışma modu evirici start
4. Evirici ünitesi hazır olduktan sonra KGK aküden çalışma moduna geçecek ve
mimik diyagram Şekil-50’deki gibi görünecektir.
Şekil-50 Aküden çalışma modu
5. ‘ÇIKIŞ’ güç şalterini ‘AÇIK (ON’) konumuna alınız.
6. KGK’ya bağlı yüklerinizi açabilirsiniz.
KGK’nın çalıştırılması sırasında beklenmeyen bir durum oluşursa, yetkili
teknik servisle irtibata geçiniz.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 48
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
7.3 KGK’nın Durdurulması
1. Ön panel üzerindeki “MENÜ / KOMUTLAR / UPS Stop” tuşuna bir kez basınız.
2. Açılan onay penceresinde ‘Tamam’ tuşuna basınız. Ekranda mimik diyagram
görünecektir.
3. Bypass kaynağı belirlenen limitler içindeyse KGK bypass moduna, dışında ise
sistem kapalı moduna geçecektir. Mimik diyagramda ilgili modun görüntüsü
gelecektir.
7.4 KGK’nın Kapatılması
1. KGK’yı ‘KGK’nın Durdurulması’ bölümünde belirtilen şekilde durdurunuz.
2. KGK’ya bağlı olan tüm yüklerinizi kapatınız.
3. ‘ÇIKIŞ’ güç şalterini ‘KAPALI (OFF)’ konumuna alınız.
4. ‘AKÜ’ güç şalterini ‘KAPALI (OFF)’ konumuna alınız.
5. Eğer varsa ‘BYPASS’ güç şalterini ‘KAPALI (OFF)’ konumuna alınız.
6. ‘Giriş’ güç şalterini ‘KAPALI (OFF)’ konumuna alınız.
KGK kapatıldıktan sonra içerisinde tehlikeli gerilim vardır. Kesinlikle
KGK’nın iç kısımlarına müdahale etmeyiniz.
7.5 Manuel Bypass Çalıştırma
Sadece yetkili personel tarafından yapılması gereken bir işlemdir.
7.5.1
KGK’nın Manual Bypass Moduna Alınması
Aküden çalışma modundan bu moda geçiş
yapıldığında KGK çıkışında enerji olmayacaktır.
yapmayınız.
Geçiş
KGK’nın çıkışında enerji kesintisi yaratmayacak şekilde güvenli bir
manuel bypass işlemi için aşağıdaki adımları izleyiniz.
1. Ön panel üzerindeki “MENÜ / KOMUTLAR / UPS Stop” tuşuna bir kez basınız.
2. Açılan onay penceresinde ‘Tamam’ tuşuna basınız. Ekranda mimik diyagram
görünecektir.
3. Bypass kaynağı belirlenen limitler içindeyse KGK bypass moduna, dışında ise
sistem kapalı moduna geçecektir. Mimik diyagramda ilgili modun görüntüsü
gelecektir.
4. ‘MANUEL BYPASS’ güç şalterini ‘AÇIK (ON)’ konumuna alınız. Bu esnada bir
siren sesi gelecektir. ‘Olay Kayıtları’ menüsünde ‘Servis Şalteri On’ uyarısı
gözükür. Mimik diyagram Şekil-51’de gösterildiği gibidir.
5. Sırasıyla ÇIKIŞ, AKÜ, BYPASS (varsa) ve GİRİŞ güç şalterlerini ‘KAPALI
(OFF)’ konumuna alınız. Bir müddet sonra KGK kapanacaktır.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 49
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
KGK manuel bypass modunda iken giriş, bypass (varsa), akü ve çıkış
terminallerinde tehlikeli enerji vardır. Terminal koruyucu kapağını
açmayınız.
MANUEL BYPASS güç şalteri AÇIK (ON) konumuna alındıktan sonra şebeke
gerilimi olduğu sürece KGK’ya bağlı olan yükler enerjisiz kalmayacaktır. Ancak
şebekede yaşanacak kesintiler ve diğer olaylar yüke yansıyacaktır.
Şekil–51 Manuel bypass modu
7.5.2
KGK’nın Manuel Bypass Modundan Çıkarılması
KGK manuel bypass modunda ve kapalı iken, MANUEL BYPASS güç
şalterini KAPALI (OFF) konumuna almayınız.
KGK manuel bypass modunda ve kapalı iken, ÇIKIŞ güç şalterini AÇIK
(ON) konumuna almayınız. KGK’nın çıkışında enerji kesintisi
yaratmayacak şekilde güvenli bir manuel bypass işlemi için aşağıdaki
adımları izleyiniz.
1. ‘KGK’nın Açılması’ bölümünde belirtilen şekilde KGK’yı açınız.
2. KGK’nın bypass modunda olduğunu kontrol ediniz.
KGK bypass moduna geçmezse teknik servis ile irtibata geçiniz.
3. ÇIKIŞ güç şalterini AÇIK (ON) konumuna alınız.
4. MANUEL BYPASS güç şalterini KAPALI (OFF) konumuna alınız.
5. ‘KGK’nın Çalıştırılması’ bölümünde belirtilen şekilde KGK’yı çalıştırınız.
6. KGK’nın online çalışma moduna geçtiğini kontrol ediniz.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 50
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
KGK online çalışma moduna geçmezse teknik servis ile irtibata geçiniz.
7.6 Ekonomik Çalışma Modunda Çalıştırma (ECO-MOD)
Sadece yetkili teknik personel tarafından yapılması gereken bir işlemdir.
Şifre girilerek açılan ana menülere ulaşımı gerektirmektedir.
7.6.1
Ekonomik Çalışma Modunun Devreye Alınması
1. ‘KGK’nın Durdurulması’ bölümündeki adımları takip ederek KGK’yı durdurun ve
KGK’nın bypass çalışma moduna geçtiğini kontrol edin.
2. “AYARLAR/ Genel/ Çalışma Modu” menüsünden “Eco Mod” seçeneğini seçiniz.
3. ‘KGK’nın Çalıştırılması’ bölümündeki adımları izleyerek KGK’yı çalıştırın.
4.
“UYARILAR” menüsüne “Eco Mod” uyarısı geldikten sonra mimik diyagramın
görüntüsü aşağıdaki şekildeki gibi olur.
Şekil–52 Ekonomik çalışma modu
Eco-mod aktif durumdayken KGK durdurulursa Eco-mod geçici olarak
devre dışı kalır. Bu durumdayken bypass gerilimi kesilirse yükleriniz
enerjisiz kalır. Eco-mod özelliğini yeniden aktif duruma getirmek için
yukarıda belirtilen işlemleri tekrarlayınız.
7.6.2
Ekonomik Çalışma Modunun Devreden Çıkarılması
1. ‘KGK’nın Durdurulması’ bölümündeki adımları takip ederek KGK’yı durdurun ve
KGK’nın bypass çalışma moduna geçtiğini kontrol edin.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 51
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
2. “AYARLAR/ Genel/ Çalışma Modu” menüsünden “Normal” seçeneğini seçiniz.
3. ‘KGK’nın Çalıştırılması’ bölümündeki adımları izleyerek KGK’yı çalıştırın.
4.
KGK’nın normal çalışma moduna geçtiğini kontrol ediniz.
KGK normal çalışma moduna geçmezse teknik servis ile irtibata geçiniz.
7.7 Acil Kapatma İşlemi
Yangın, deprem, sel baskını gibi olağan dışı durumlarda KGK acil kapatma
anahtarı vasıtasıyla durdurulabilir. Acil kapatma anahtarı kullanıldığı zaman doğrultucu
ve evirici üniteleri kapanır, statik bypass ünitesi devreye girmez ve KGK sistem kapalı
moduna geçer. Acil kapatma işlemi yapıldığında ’UYARILAR’ ana menüsüne ‘Acil
kapatma’ uyarısı gelir.
Acil kapatma işleminden sonra, giriş ve akü terminallerinde tehlikeli
gerilim vardır. Terminal bölümlerinin koruyucu kapaklarını açmayınız.
Acil kapatma işlemi, panel üzerindeki bir anahtar yardımıyla yapılır. Acil kapatma
özelliğini etkinleştirmek aşağıdaki adımları takip ediniz.
1. ‘KGK’nın Durdurulması’ bölümündeki adımları takip ederek KGK’yı durdurun ve
KGK’nın bypass çalışma moduna geçtiğini kontrol edin.
2. ‘KULLANICI AYARLARI \ Şifreler’ menüsünden şifreleri girerek koruma altına
alınan menülerin açılmasını sağlayınız.
3. Ana menüler arasında gezinerek koruma altına alınan menülerin açıldığını
kontrol ediniz.
4. ‘AYARLAR \ Donanım \ Acil Kapatma’ menüsünü ‘on’ (açık) konumuna getiriniz.
5. ‘KGK’nın Çalıştırılması’ bölümündeki adımları izleyerek KGK’yı çalıştırın.
6. KGK’nın normal çalışma moduna geçtiğini kontrol ediniz.
Acil kapatma işlemi uzaktan harici bir anahtar bağlanarak ta yapılabilir. Harici acil
kapatma anahtarının uçları KGK haberleşme ünitesi üzerinde yer alan ‘KULLANICI
GİRİŞLERİ’ soketinin üzerinden alınır. Acil kapatma anahtarının hangi uçlar arasına
bağlanması gerektiği Bölüm-9’da Kullanıcı Girişleri başlığı altında açıklanmıştır. KGK
çalışırken harici acil kapatma anahtarı açık (on) konumuna alınırsa acil kapatma işlemi
gerçekleşir. Harici anahtar ile acil kapatma özelliğini etkinleştirmek aşağıdaki adımları
takip ediniz.
1. ‘KGK’nın Durdurulması’ bölümündeki adımları takip ederek KGK’yı durdurun ve
KGK’nın bypass çalışma moduna geçtiğini kontrol edin.
2. Acil kapatma anahtarını ‘Kullanıcı Girişleri Soketi’ne takınız (bkz. Bölüm-9
Kullanıcı Girişleri).
3. ‘KULLANICI AYARLARI \ Kullanıcı Kontakları’ menüsünden ilgili kullanıcı
girişini, ‘Acil Kapatma’ eylemini ve kontak bilgisini seçiniz.
4. ‘KGK’nın Çalıştırılması’ bölümündeki adımları izleyerek KGK’yı çalıştırın.
5. KGK’nın normal çalışma moduna geçtiğini kontrol ediniz.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 52
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
KGK normal çalışma moduna geçmezse teknik servis ile irtibata geçiniz.
Acil kapatma işleminden sonra KGK’yı tekrar çalıştırmak için KGK’yı
kapatıp sonra yeniden açmanız gerekmektedir.
7.8 Şebeke Kesintisi Durumunda Çalışma
Şebeke kesildiğinde yük kesintisiz olarak aküden beslenmeye başlar ve KGK’da
aşağıdaki değişiklikler olur.
1. Aküden çalışma moduna geçer ve mimik diyagrama aküden çalışma modunun
görüntüsü gelir.
2. Alarm bilgi penceresine ‘Şebeke Limit Dışı’ ve ‘Olay Kayıtları’ menüsüne
‘Şebeke Hatalı uyarısı’ gelir.
3. Periyodik siren devreye girer.
Şebeke kesintisi süresince akü gerilimi azalmaya başlar. Akü geriliminin azalma
hızı, akü kapasitesine ve çıkıştaki yük miktarına bağlıdır. Akü gerilim değeri azaldıkça
siren daha sık çalacaktır.



Aküler tümüyle bitmeden önce şebeke geri gelirse, KGK kesintisiz olarak normal
çalışma moduna geçecektir.
Akülerin tümüyle bittiği anda KGK ‘Aküler Bitti’ uyarısı verir ve doğrultucu ile evirici
ünitelerini kapatır. Bu durumda yük enerjisiz kalır.
Aküler tümüyle bittikten sonra, KGK şebeke gerilimini yaklaşık 4 (dört) dakika
süresince izlemeye devam eder. Şebeke bu süre içerisinde geri gelirse KGK
otomatik çalışarak normal çalışma moduna geçer. Şebeke gerilimi bu süre içinde geri
gelmezse akülerin zarar görmemesi için KGK tümüyle kapanacaktır.
KGK’nın tümüyle kapanmasından sonra, şebeke geri geldiğinde KGK’nın
otomatik olarak çalışıp normal çalışma moduna geçebilmesi için AKÜ,
GİRİŞ ve ÇIKIŞ sigortalarını kapalı konumuna almayınız. Aksi takdirde
KGK’nın kullanıcı tarafından çalıştırılması gerekecektir.
7.9 KGK’nın Uzaktan Çalıştırılması ve Durdurulması
E2 Serisi KGK harici bir anahtar kullanılarak bypass ve normal çalışma modları
arasında geçiş yapabilme özelliğine sahiptir. Harici anahtarın uçları KGK’nın haberleşme
ünitesi üzerinde yer alan ‘KULLANICI GİRİŞLERİ’ soketinin üzerinden alınır (Bkz
Kullanıcı Girişleri Soketi). KGK çalışırken bu anahtar kapalı (off-açık devre) konumuna
alınırsa KGK bypass çalışma moduna geçer. Doğrultucu ve evirici üniteleri kapatılır, yük
statik bypass üzerinden beslenir. Anahtar yeniden açık (on-kısa devre) konumuna
alındığında KGK yeniden normal çalışma moduna geçer. Uzaktan çalıştırma-durdurma
özelliğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.
1. ‘KGK’nın Durdurulması’ bölümündeki adımları takip ederek KGK’yı durdurun ve
KGK’nın bypass çalışma moduna geçtiğini kontrol edin.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 53
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
2. Acil kapatma anahtarını ‘Kullanıcı Girişleri Soketi’ne takınız (bkz. Bölüm-9
Kullanıcı Girişleri)
3. ‘KULLANICI AYARLARI \ Kullanıcı Kontakları’ menüsünden ilgili kullanıcı
girişini, ‘Uzaktan Kapatma’ eylemini ve kontak bilgisini seçiniz.
4. ‘KGK’nın Çalıştırılması’ bölümündeki adımları izleyerek KGK’yı çalıştırın.
5. KGK’nın normal çalışma moduna geçtiğini kontrol ediniz.
KGK normal çalışma moduna geçmezse teknik servis ile irtibata geçiniz.
7.10 Akülerin Test Edilmesi
Aküler manuel ve periyodik olmak üzere iki farklı şekilde test edilir. Akü test işlemi
sadece KGK normal çalışma modunda çalışırken yapılır.
7.10.1 Manuel Test
Manuel akü test işlemi hem web üzerinden hem de kulanıcı ekranı üzerinden
yapılabilmektedir. Web üzerinden test işlemi hakkında detaylı bilgi “Bölüm-9:
Haberleşme” verilmiştir. Test işlemini manuel olarak başlatmak için aşağıdaki adımları
takip ediniz. Akü test süresi fabrika ayarı olarak 1 dakika olarak ayarlanmıştır. Bu süre
sadece yetkili teknik servis tarafından değiştirilebilmektedir.
1. ‘MENÜ\Komutlar\Akü Test Start’ menüsüne geliniz ve ‘Akü Test Start’ tuşuna
basınız.
2. KGK aküden çalışma moduna geçecektir. Mimik diyagramda aküden çalışma
modu gösterilmektedir.
3. KGK 1 dakika boyunca aküden çalışacak ve bu süre sonunda normal çalışma
moduna dönecektir.
4. Akü test sonucunu ‘MENÜ\Ölçümler\Akü\Test Sonucu’ bölümünden kontrol
ediniz.
5. Akü test sonucunda ‘Arızalı’ ibaresi varsa yetkili teknik servis ile irtibata geçiniz.
7.10.2 Periyodik Test
Aküler ‘AYARLAR\ Akü\ Test Periyodu’ menüsünden belirlenen periyotlarla otomatik
olarak test edilebilir. Fabrika ayarı olarak bu süre yedi gün seçilmiştir. Periyodik akü testi
ile ilgili ayarlar sadece yetkili teknik servis personeli tarafından ulaşılabilen menülerden
yapılabilmektedir. Bu menülerde değişiklikler yapabilmek için yetkili teknik servis ile
irtibata geçiniz.
7.11 Jeneratörden Çalışma Durumu
KGK’nın şebeke yerine jeneratörden beslendiği zamanlarda jeneratörün daha
verimli ve sorunsuz çalışması için KGK’nın akü şarj özelliği devre dışı bırakılabilir. Bunun
için jeneratörden KGK’ya bir kontak bilgisi verilmelidir. Bu kontak uçları ‘KULLANICI
GİRİŞLERİ’ soketinin uçlarına takılmalıdır (bkz Kullanıcı girişleri soketi). KGK aküden
çalışma modunda iken jeneratör devreye girdiğinde KGK normal çalışma moduna
geçecek fakat aküleri şarj etmeyecektir. Şebeke geri gelip jeneratör devreden çıktığında
aküler tekrar şarj olmaya başlayacaktır. Bu özelliği etkinleştirmek için aşağıdaki adımları
takip ediniz.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 54
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
1. ‘KGK’nın Durdurulması’ bölümündeki adımları takip ederek KGK’yı durdurun ve
KGK’nın bypass çalışma moduna geçtiğini kontrol edin.
2. Jeneratörden gelen kontak uçlarını ‘Kullanıcı Girişleri Soketi’ne takınız (bkz.
Bölüm-9 Kullanıcı Girişleri)
3. ‘KULLANICI AYARLARI \ Kullanıcı Kontakları’ menüsünden ilgili kullanıcı
girişini, ‘Jeneratör Devrede’ eylemini ve kontak bilgisini seçiniz.
4. ‘KGK’nın Çalıştırılması’ bölümündeki adımları izleyerek KGK’yı çalıştırın.
5. KGK’nın normal çalışma moduna geçtiğini kontrol ediniz.
KGK normal çalışma moduna geçmezse teknik servis ile irtibata geçiniz.
7.12 Aşırı Yüklenme Durumunda Çalışma
KGK’nın çıkışından anma değerlerinden fazla akım çekildiğinde aşırı yüklenme
durumu oluşur. Aşırı yükleme durumu meydana geldiğinde KGK’da aşağıdaki
değişiklikler meydana gelir;



Alarm bilgi penceresine ve uyarılar ana menüsüne ‘Aşırı Yük’ uyarısı gelir.
Periyodik siren sistemi devreye girer. Siren 5 saniyede 3 defa çalar.
Aşırı yük sayacı çalışmaya başlar.
Aşırı yük altında çalışma süresi, yük miktarına bağlı olarak değişir. Fabrika ayarı
olarak belirlenen değerler Tablo-7’de verilmiştir. Bu tabloda verilen değerler normal
çalışma modu için verilmiştir.
Yük Miktarı (yüzde olarak)
Yüklenme Süresi
%100
Sürekli
%101-110
1 saat
%111-130
10 dakika
%131-150
1 dakika
Tablo–7 Aşırı yük dayanım süresi
Aşırı yük dayanım süresi sonunda, KGK yükü otomatik olarak statik bypass
ünitesine aktarır. Doğrultucu ve evirici üniteleri kapatılır. Uyarılar ana menüsüne ‘Aşırı
Yük Kapatma’ uyarısı gelir. KGK soğutucu bloğun soğuması için 4 dakika bekler. Bu
süre sonunda yük miktarı düşerse KGK normal çalışma moduna geçer. Bu bekleme
süresinin sonunda aşırı yük durumu devam ederse KGK bypass çalışma modunda
çalışmaya devam eder.
Aşırı yük durumu, aşırı yük dayanım süresi dolmadan ortadan kalkarsa periyodik
siren sistemi susar. Aşırı yük sayacının değeri azalmaya başlar. Alarm bilgi
penceresindeki ‘Aşırı Yük’ uyarısı kalkar.
KGK’nın uzun ömürlü olması için aşırı yükte çalıştırılması tavsiye
edilmez. Böyle bir durumda yüklerin azaltılması gerekir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 55
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
8 Paralel Çalışma
Birden fazla KGK’nın çıkışlarını ortak bir yük şalteri üzerinde bağlayarak paralel bir
sistem oluşturulabilir. Paralel bir sistem, elektrik kesintilerine karşı aşırı hassas olan
yükleri güvenli bir şekilde besler. Paralel sistemde çalışan KGK’lar, toplam yükü eşit
olarak paylaşırlar. Paralel sistemde, KGK’lardan birisi arıza yaparak devreden çıktığında
diğer KGK’lar yükü beslemeye devam ederek yükün enerjisiz kalmasını engeller.
Paralel bir sistemdeki bütün KGK’ların arıza yapması ve yük miktarının normal
çalışma modundaki KGK’ların toplam gücünden fazla olması durumlarında paralel KGK
sistemi yükü otomatik olarak statik bypass hatlarına aktarır. Yük miktarının azaldığında
ve arıza durumu ortadan kalktığında KGK’lar otomatik olarak normal çalışma moduna
geçerler.
8.1 Kurulum
Paralel sistemdeki tüm KGK’ların elektriksel bağlantıları ‘Kurulum’ kısmında
anlatılan esaslara göre yapılmalıdır. Paralel sistemin kurulmasında aşağıda belirtilen
hususlara dikkat ediniz.
Paralel sistemin kurulması ve çalıştırılması sadece yetkili teknik servis
personeli tarafından yapılmalıdır.









Paralel kablolarının uzunluğu en fazla 20 metre olmalıdır. Bununla birlikte daha
kısa kablo daha güvenli bir çalışma sağlayacaktır.
Paralel sistemdeki her KGK için ayrı topraklama kablosu kullanınız.
Her KGK için ayrı akü grubu kullanınız.
Paralel sistemdeki tüm KGK’lar aynı model ve güç değerlerinde olmalıdır.
KGK’ların bulunduğu odanın soğutma düzeni, paralel sistemin toplam gücü
dikkate alınarak kurulmalıdır.
KGK’ların giriş ve çıkış kablolarını, şebeke ve yük pano bağlantılarını ayrı ayrı
yapınız ve ortak çıkış barasını burada oluşturunuz.
Yük dağıtım panosu üzerindeki ortak çıkış barası ile yük sistemi arasına bir yük
kesici şalterin konulması ayrıca önerilir.
Şekil-53’de paralel KGK sistemi için önerilen elektriksel bağlantı şeması
gösterilmektedir.
Paralel sistemde, KGK’lar arasında veri iletişimini sağlamak için sinyal kabloları
kullanılmaktadır. Bu sinyal kabloları KGK’ların haberleşme üniteleri üzerinde yer
alan paralel kartlarına ait soketlere takılır (bkz. Şekil-54 DB1 ve DB2).
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 56
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil–53 Elektriksel paralel bağlantı şeması
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 57
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil–54 Paralel bağlantı soketleri
E2 Serisi KGK’larda kullanılan halka (ring) bağlantı metoduyla veri iletişiminin
güvenirliliği arttırılmıştır. Paralel sinyal kablolarını haberleşme kartındaki paralel portuna
Şekil-55’teki gibi takınız.
Şekil–55 Sinyal kablosunun takılması
Sinyal kablolarının bu bağlantı metodundan dolayı paralel sistemdeki KGK’ların
yerleşimi oldukça önem kazanmaktadır. Bu yüzden KGK’ları aşağıda belirtilen Şekil56’da gösterildiği gibi yerleştirmenizi öneririz.
Şekil–56 Paralel sistem için önerilen KGK yerleşim planı
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 58
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
KGK’ların çıkış kablolarını ortak baraya bağlarken faz sıralarının doğru
olmasına dikkat ediniz.
8.2 Ayarların Yapılması
KGK paralel çalışma ayarları şifrelerle koruma altına alınmış menüler kullanılarak
yapılmaktadır. Bu işlemlerin sadece yetkili teknik servis personeli tarafından yapılması
gerekmektedir. Tüm ayarların doğru olarak yapılmasından sonra ‘Ölçümler’ ana
menüsünün altına ‘Paralel’ alt menüsü gelir ve bu menüde paralel sistemde bulunan tüm
KGK’ların yük yüzdeleri ile durumları gösterilmektedir (Bkz Şekil-57). Ayrıca kullanıcı
ekranı en altında paralel çalışma ikonu belirir (Bkz. Şekil-58). Bu ikonun üstüne
basıldığında ‘Ölçümler\Paralel’ menüsüne direkt olarak ulaşmak mümkündür.
Şekil–57 Paralel menüsü
Şekil–58 Paralel çalışma ikonu
8.3 Paralel Sistemin Çalıştırılması
Paralel sistem çalıştırılmadan önce, dağıtım panosu üzerindeki yük kesici
şalterin kapalı (off) konumunda olduğunu kontrol ediniz.
Paralel sistemdeki KGK’lar kendi ön paneli üzerinden teker teker ya da herhangi bir
KGK üzerinden tüm sistem aynı anda çalıştırılabilir. Buna rağmen sistem ilk kez devreye
alınırken KGK’ların teker teker çalıştırılmasını öneririz.
1. Herhangi bir KGK’dan başlamak üzere, “KGK’nn Çalıştırılması” bölümünde
belirtilen şekilde KGK’yı çalıştırınız. Ekrana gelen menüden ‘Cihaz’ seçeneğine
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 59
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
basınız (Bkz. Şekil-59). ‘Sistem’ seçeneğine bastığınızda paralel sistemdeki tüm
KGK’lar aynı anda çalışmaya başlayacaktır.
Şekil–59 Paralel sistemin çalıştırılması
2. Bir süre sonra o KGK normal çalışma moduna geçer. Tam bu anda diğer KGK’lar
hep birlikte sistem kapalı (off) moduna geçerler.
3. Aynı işlemi paralel sistemdeki diğer KGK’lar için de yaparak tüm KGK’ları
çalıştırın.
4. Paralel sistemdeki KGK’ların ‘ÇIKIŞ’ güç şalterlerini sırasıyla açık (on) konumuna
alınız.
5. Yük panosundaki ana kesici şalteri açık (on) konumuna getiriniz.
Paralel sistemdeki tüm KGK’lar çalıştırıldıktan sonra herhangi bir KGK’nın ekranı
üzerinde ‘ÖLÇÜMLER\Paralel’ menüsünden KGK’ların çalışma durumlarını ve yük
paylaşımlarını izleyebilirsiniz (bkz. Şekil-60). KGK’lar arası yük paylaşımları mümkün
olduğu kadar dengeli olmalıdır.
KGK’lar arası yük paylaşımında büyük bir dengesizlik olduğu takdirde
yetkili teknik servis ile iletişime geçiniz.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 60
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil–60 Paralel menüsü
8.4 Paralel Sistemin Durdurulması
8.4.1
Sistemdeki Herhangi Bir KGK’nın Durdurulması
Paralel sistemdeki herhangi bir KGK, bir arıza sonrası veya manuel olarak devre
dışı bırakılmak istendiğinde yükün enerjisiz kalmaması için aşağıdaki adımları izleyiniz.
1. Durdurmak istediğimiz KGK için “KGK’nın Durdurulması” bölümünde belirtilen
adımları izleyiniz. Açılan menüden ‘Cihaz’ seçeneği üzerine basınız (Bkz. Şekil61).
Şekil–61 Paralel sistemdeki bir KGK’nın durdurulması
2. Bu anda KGK sistem kapalı (off) moduna geçecektir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 61
E2 SERİSİ 30-120kVA
3.
4.
5.
6.
8.4.2
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
‘ÇIKIŞ’ güç şalterini kapalı (off) konumuna alınız.
‘AKÜ’ güç şalterini kapalı (off) konumuna alınız.
‘GİRİŞ’ güç şalterini kapalı (off) konumuna alınız.
KGK devre dışı bırakıldıktan sonra normal çalışma modundaki KGK’ların yükü
eşit olarak paylaştığını ‘ÖLÇÜMLER/Paralel’ menüsünden kontrol ediniz.
Sistemdeki Tüm KGK’ların Durdurulması
Paralel çalışan sistemdeki tüm KGK’lar herhangi bir KGK üzerinden durdurulabilir.
Sistemin güvenli bir şekilde durdurulması için aşağıdaki adımları izleyiniz.
1. Sistemdeki herhangi bir KGK üzerinde “KGK’nın Durdurulması” bölümünde
belirtilen adımları izleyiniz. Açılan menüden ‘Sistem’ seçeneği üzerine basınız
(Bkz. Şekil-62). Sistemdeki tüm KGK’lar aynı anda bypass çalışma moduna
geçecektir.
Şekil–62 Paralel sistemin durdurulması
2.
3.
4.
5.
Sisteme bağlı yüklerinizi kapatınız.
‘ÇIKIŞ’ güç şalterini kapalı (off) konumuna alınız.
‘AKÜ’ güç şalterini kapalı (off) konumuna alınız.
‘GİRİŞ’ güç şalterini kapalı (off) konumuna alınız
9 Haberleşme
E2 Serisi KGK birçok gelişmiş haberleşme seçeneğini desteklemektedir. KGK ile
istenilen şekilde iletişim kurmak için ‘AYARLAR\ İletişim’ menüsü kullanılmaktadır (Bkz.
Şekil-63).
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 62
E2 SERİSİ 30-120kVA
İletişim (1/2)
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
İletişim (2/2)
Şekil-63 İletişim alt menüsü
9.1 RS–232 ve RS–485 İletişim Seçenekleri
E2 Serisi KGK RS232 ve RS485 iletişim protokollerini desteklemektedir. RS232
ve RS485 haberleşme soketlerinin KGK haberleşme ünitesi üzerindeki konumları Şekil64’te gösterilmektedir.
Şekil–64 Haberleşme kartı üzerindeki RS232 ve RS485 soketleri
RS232
KGK’nın RS232 protokolü üzerinden yakın mesafedeki (en fazla 20 metre) bir
bilgisayar ile haberleşmesi için kullanılır. RS232 haberleşme soketi sinyal uçları Şekil65’te gösterilmektedir. Bu özelliği etkinleştirmek için ‘AYARLAR\ İletişim\ COM Port’
menüsünden ‘RS232’ seçeneğini seçiniz. ‘AYARLAR\ İletişim\ Baudrate’ menüsünden
iletişim hızı değiştirilebilir.
RS232 protokolü sahip olduğu yardımcı yazılımlar sayesinde aşağıdaki özelliklere
sahiptir.
1.
Windows, Unix, Macintosh işletim sistemlerinde çalışabilir.
2.
KGK’ da meydana gelen durum değişiklikleri izlenebilir.
3.
KGK durumu e-posta ile istenen adreslere bildirilir.
4.
KGK tarafından ölçülen verileri istenen zaman aralıklarında kaydeder.
5.
Gerektiğinde bilgisayarı ve açık olan programları kapatabilir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 63
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Pin
Sinyal
Sinyal Açıklaması
2
B
3
A
Gönderilen ve alınan
sinyaller
5
GND
Toprak bağlantısı
Şekil-65 RS232 Soketinin sinyal uçları
RS485
Daha uzak mesafelerde RS232 yazılımlarının sağladıkları kolaylıklardan
yararlanabilmek için RS485 seçeneği kullanılır. RS485 haberleşme soketi sinyal uçları
Şekil-66’da gösterilmektedir. RS485 iletişimi bir çeşit sinyal dönüştürme işlemi
olduğundan bilgisayar tarafına bağlanabilmesi için çeviriciye (RS–485 adaptörü) ihtiyaç
vardır. RS485 seçeneğini etkinleştirmek için ‘AYARLAR \ İletişim \ COM Port’
menüsünden ‘RS485’ seçeneğini seçiniz. ‘AYARLAR \ İletişim \ Baudrate’ menüsünden
iletişim hızı değiştirilebilir.
Pin
Sinyal
1
B
2
A
3
Z
4
Y
5
GND
Sinyal Açıklaması
Alınan sinyaller
Gönderilen sinyaller
Toprak bağlantısı
Şekil-66 RS485 Soketinin sinyal uçları
RS-232 ve RS-485 iletişim seçenekleri için çeşitli yazılım protokollerini kullanmak
mümkündür. KGK tarafından desteklenen yazılım protokollerinin listesi Şekil-67’de
gösterilmektedir. Yazılım protokolünü değiştirmek için ‘AYARLAR \ İletişim \ Yazılım
Protokolü’ bölümüne basmak ve açılan pencereden uygun olan protokolü seçmek
yeterlidir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 64
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil-77 Yazılım protokolü seçme
9.2 Mod-Bus İletişim Seçeneği
KGK’nın, PLC ve diğer endüstriyel sistemler ile veri alışverişini sağlayan standart
bir iletişim protokolüdür. Mod-Bus özelliğini etkinleştirmek için ‘AYARLAR\ İletişim\ COM
Port’ menüsünden ‘RS485’ protokolünü ve ‘AYARLAR\ İletişim\ Yazılım Protokolü’
menüsünden ‘Modbus (rtu)’ seçeneğini seçiniz. İletişim hızı ‘AYARLAR\ İletişim\
baudrate’ menüsünden seçilebilir.

Daha detaylı bilgi için üretici firma ile irtibata geçiniz ve Mod-Bus Kılavuzunu
isteyiniz.
Pin
Sinyal
Sinyal Açıklaması
1-3
B
2-4
A
Gönderilen ve alınan
sinyaller
5
GND
Toprak bağlantısı
Tablo–8 RS–485 Mod-Bus bağlantısı için soketin içyapısı
9.3 Basit Ağ Yönetim Protokol (SNMP) İletişimi
Birden fazla KGK’nın bir merkezden aynı anda izlenmesi ve yönetilmesi için
geliştirilmiş bir iletişim protokolüdür. Ağ ortamında kullanılacak her bir KGK kendisine ait
ethernet portunu kullanarak ağa bağlanır (bkz. Şekil-78).
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 65
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil–78 KGK’nın ağa bağlanması
SNMP üzerinden KGK’lara IP adresi atanarak, merkezden bu KGK’lara
bağlanılabilir ve son durumları ile ilgili tüm bilgiler alınabilir.
 KGK’nın çalışma durumu bilgisayar ekranından izlenebilir.
 KGK’nın giriş, çıkış ve akü bilgileri bilgisayar ekranından izlenebilir.
 KGK aküden çalışma modunda iken akü durumu ile ilgili son durumlar
izlenebilir.
 KGK’nın arıza durumları öğrenilebilir ve teknik birimin zamanında müdahale
etmesi sağlanabilir.
 Ağ ortamına bağlanan birden fazla KGK aynı anda tek bir bilgisayar üzerinden
izlenebilir.

Daha detaylı bilgi için üretici firma ile irtibata geçiniz ve SNMP kılavuzunu
isteyiniz.
KGK’nın ağ ayarlarını yapmak için ön panel üzerinde bulunan “Ethernet” ikonu
üzerine basınız ve açılan pencereden ilgili ayarları yapınız.
9.4 Uzaktan İzleme Paneli (Opsiyonel)
Kesintisiz güç kaynağını uzaktan izlemek için tasarlanmış bir paneldir (Bkz. Şekil79). Genel olarak cihazın çalışma modunu, gerilim, akım, yük ve frekans bilgilerini
gösterir.
1.
2.
3.
4.
RS–485 iletişim protokolü ile çalışır.
Birden fazla panel paralel bağlanabilir.(En fazla 32 adet)
Panel kesintisiz güç kaynağının en fazla 100 metre uzağına taşınabilir.
Sadece izleme amaçlıdır. Kontrol özelliği yoktur.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 66
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Uzaktan izleme panelinin kullanımını etkinleştirmek için “AYARLAR/ İletişim/
COM Port” menüsünden RS485 seçilmelidir. “AYARLAR/ İletişim/ Yazılım Protokolü”
menüsünden “Remote” seçilmelidir.
Şekil–79 Uzaktan izleme panelinin görünüşü
Haberleşme sinyallerinin soket içerisindeki yerleri aşağıdaki tablodaki gibidir.
Pin
Sinyal
3
B
4
A
5
GND
Sinyal Açıklaması
Gönderilen ve alınan
sinyaller
Toprak bağlantısı
Tablo- 9 Uzaktan izleme soketinin içyapısı
Şekil–80 Uzaktan izleme paneli çıkışı
9.5 Programlanabilir Röle Ünitesi
KGK’nın durum sinyallerini kullanıcıya aktaran ve 3 adet röleden oluşan ünitedir.
Kullanıcı tarafından her röle birbirinden bağımsız olarak programlanabilir. Ön panel
üzerinden her bir röle için, onu aktif hale getirecek bir durum seçilebilir. Seçilen durum
oluştuğunda röle aktif olur ve kontak konum değiştirir. Rölelerin kontaklarına maksimum
24V DC gerilim uygulanabilir ve maksimum 3A akım geçirilebilir.
Rölelerin kontak uçlarına, haberleşme ünitesi üzerinde yer alan ‘RÖLE ÇIKIŞLARI’
(DB-9) dişi soket üzerinden erişilebilir (bkz. Şekil-81). Rölelerin kontak uçlarının soket
içindeki yerleri aşağıda tabloda verilmiştir (bkz. Tablo-10).
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 67
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil–81 Haberleşme birimi üzerindeki röle çıkışı
Kontak \ Röle
RL1
RL2
RL3
NO (normalde açık)
4
7
1
NC (normalde kapalı)
9
3
6
COM (ortak)
5
8
2
Tablo-10 Röle kontaklarının soket içerisindeki yerleri
Röle ünitesinin programlanması

‘AYARLAR\ Kullanıcı Kontakları’ menüsüne (Bkz. Şekil-82) geliniz.

Bu menüde ‘Çıkış’ bölümü üzerine basınız ve açılan pencereden programlamak
istediğiniz röleyi seçiniz.

‘Eylem’ bölümü üzerine basarak rölenin hangi durumda aktif olacağını seçiniz.
Röleler için belirlenen eylemler ve fabrika çıkışı ayarlar Tablo-11’de gösterilmiştir.
Şekil–82 Kullanıcı kontakları menüsü
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 68
E2 SERİSİ 30-120kVA
Durum
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Varsayılan Röle
Açıklama
Normal çalışma
RL1
KGK normal çalışma modunda.
Bypass çalışma
-
KGK bypass çalışma modunda.
Aküden çalışma
RL2
KGK aküden çalışma modunda.
Bekleme modu
-
Şu anda aktif olarak kullanılmıyor.
Giriş limit dışı
-
Şebeke gerilimi belirlenen limitlerin dışında.
Bypass limit dışı
-
Bypass gerilimi belirlenen limitlerin dışında.
-
Çıkış gerilimi belirlenen limitlerin dışında.
Çıkış limit dışı
Akü düşük
RL3
Aküler bitmek üzere.
Aküler arızalı
-
Akülerde arıza tespit edildi.
Aşırı yük
-
Aşırı yüklenme durumu var.
Aşırı ısı
-
Aşırı ısı durumu var.
Fan arıza
-
Fanlarda arıza var.
Sigorta atık
-
Hızlı sigortalardan biri arızalı.
Genel arıza
-
KGK’da genel bir arıza var.
Jeneratör devrede
-
Jeneratör çalışıyor.
Akü şalteri OFF
-
Akü şalteri kapalıdır.
Servis şalteri ON
-
Manuel bypass şalteri açık.
Acil kapatma
-
Acil kapatma durumu var.
Uzaktan kapatma
-
KGK uzaktan erişim ile kapatıldı.
Doğrultucu arızalı
-
Doğrultucu ünitesi arızalı
Aküler iyi
-
Akü test sonucu iyi.
Şarjör devrede
-
Akü şarjörü devrede
Genel alarm
-
KGK’da genel bir alarm var.
Tablo-11 Röle eylem listesi
9.6 Kullanıcı Girişleri Soketi
KGK kullanıcı girişlerinde bulunan pinlerden durum bilgisi alarak çalışma modunu
kendisi kontrol edebilir. Haberleşme ünitesindeki ‘KULLANICI GİRİŞLERİ’ soketinin
konumu Şekil-83’te gösterilmektedir. Şekil-84’te soketin sinyal uçları gösterilmektedir.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 69
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Şekil–83 Haberleşme kartı üzerindeki kullanıcı girişleri
Kullanıcı Giriş
Pin
Giriş-1
2-3
Giriş-2
4-5
Giriş-3
1-6
Giriş-4
8-9
Şekil–84 Kullanıcı girişleri soketi sinyal uçları
Kullanıcı girişlerini aktif hale getirme işleme sadece yetkili teknik servis
personeli tarafından yapılmalıdır. Lütfen teknik servis ile irtibata geçiniz.

Kullanıcı girişlerinin aktif olabilmesi için aşağıdaki adımları izleyiniz.
“KGK’nın Durdurulması” bölümünde belirtilen şekilde KGK’yı durdurunuz.
KGK’nın bypass çalışma moduna geçtiğini kontrol ediniz.
“Kullanıcı Girişleri” soketine bağlantıyı yapınız.
‘AYARLAR\ Kullanıcı Kontakları’ menüsüne geliniz (Bkz. Şekil-82).
Bu menüde ‘Giriş’ bölümü üzerine istenilen girişi seçiniz.
‘Eylem’ bölümü üzerine basınız ve açılan pencereden seçtiğiniz giriş için uygun
eylemi seçiniz. Tanımlanmış eylem tipleri Tablo-12’de gösterilmektedir.
7. ‘Bağlantı Tipi’ bölümü üzerine basarak bağlantının normalde açık (NO) veya
normalde kapalı (NC) olduğunu belirtiniz.
8. ‘KGK’nın Çalıştırılması’ bölümünde belirtilen şekilde KGK’yı çalıştırınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KGK normal çalışma moduna geçmezse teknik servis ile irtibata geçiniz.
Acil Kapatma
Uzaktan Kapatma
Jeneratör Devrede
Harici
Tablo–12 Kullanıcı girişleri eylemleri
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 70
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
10 Arıza Arama
KGK’nın çalışmasında herhangi bir sorun gözlenirse, yetkili teknik servise haber
vermeden önce aşağıdaki kontrolleri yapınız.
KGK üzerindeki gerekli kontroller yetkili teknik personel tarafından
yapılmalıdır.
KGK’nın giriş, çıkış ve akü bağlantılarının uygun olarak yapıldığını kontrol
ediniz.
KGK’nın giriş ve çıkışına bağlanan kesici şalterlerin uygunluğunu kontrol
ediniz.
KGK’nın koruma topraklamasının uygun şekilde yapıldığını kontrol ediniz.
KGK çalışması için gerekli olan elektriksel ve kurulum altyapısı sistemin sağlıklı
çalışması için çok önemlidir. KGK’larda karşılaşabileceğiniz temel sorunlar ve bu
durumda yapmanız gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

Aşırı yük
KGK’nın çıkışına bağlanan yüklerin KGK’nın anma gücünden fazla olmadığını
kontrol ediniz. KGK’nın üç (3) fazlı çıkışına bağlanan yükleri dengeli dağıtınız.

Şebeke limit dışı
Şebeke gerilim ve frekans değerlerinin KGK’nın teknik özellikler kısmında belirtilen
limit değerlere uygunluğunu kontrol ediniz.

Aşırı ısı
KGK’nın çalışma ortam sıcaklığının önerilen sıcaklık değerleri aralığında olduğunu
kontrol ediniz. KGK bulunduğu ortamdaki havalandırma sistemini kontrol ediniz.

Jeneratörle birlikte çalışma hatası
KGK ile birlikte kullanılan jeneratörün uygun güçte olduğunu kontrol ediniz.

Aküden çalışma süresi çok kısa
o Aküleri en az 10 saat şarj edip tekrar deneyiniz.
o Aküler için önerilen çalışma ortam koşullarını gözden geçiriniz. Çalıştıkları ortam
sıcaklığı akü ömürlerini belirleyen etkenlerden biridir.
o Elektrik kesilmelerinin çok sık yaşandığı ve akülerin sık sık devreye girip çıktığı
bir sistemde akü ömürleri de kaçınılmaz olarak kısalacaktır.
Arıza durumunda KGK’nın içine kesinlikle müdahale etmeyiniz.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 71
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
11 Bakım
KGK’ların devreye alınması, kullanımı ve bakımı aşamalarında müşterinin azami
itina göstermesi gereklidir. Modern KGK’lar hassas elektronik devrelerden oluşup ısıya
ve temiz olmayan ortama oldukça duyarlıdır. KGK’lar ve akü bankaları serin yerde (klima
odasında), temiz ve rutubetsiz ortamda çalıştırılmalı ve bakımlarının düzenli aralıklarla
yapılması gereklidir. Aksi takdirde KGK’nın ömrü azalır ve arıza oranı artar.
ENEL, E2 serisi kesintisiz güç kaynaklarından azami şekilde verim alınabilmesi için
periyodik bakım (yılda iki kez) yapılmasını önerir.
KGK ilgili tüm bakımlar ENEL tarafından yetkilendirilmiş teknik personel
tarafından yapılmalıdır.

KGK’da kullanılan fanlar her üç (3) ayda bir kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

Hava giriş ve çıkışları kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

Ön panel periyodik olarak (üç ayda bir) temizlenmelidir.

ENEL doğrultucu, evirici bölümündeki kondansatörlerin her beş (5) yılda bir
değiştirilmesini önerir.

Sistemde kullanılan aküler periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Akülerin kullanıldığı ortam koşulları temiz ve uygun sıcaklık değerlerinde olmalıdır.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 72
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
12 Teknik Özellikler
Güç
Sn (kVA)
Pn (kW)
GİRİŞ
Gerilim
Gerilim Aralığı
Frekans
Frekans Aralığı
Güç Katsayısı (PF)
THDi
BYPASS
Harici Bypass
Gerilim
Gerilim Aralığı
Frekans
Frekans Aralığı
Manuel Bakım Bypassı
ÇIKIŞ
Gerilim
Gerilim Aralığı
Frekans
Frekans Aralığı
Güç Katsayısı
THDv
Tepe Katsayısı (Crest Factor)
AŞIRI YÜK KAPASİTESİ
≤ %110
≤ %130
≤ %150
VERİM
Online
Eko-mod
GENEL
Teknoloji
Kontrol
Paralel Çalışma
Haberleşme
Uzaktan İzleme
Kuru Kontaklar
Programlanabilir Girişler
Isı Kompanzasyonlu Şarj
Cold Start
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
Bağıl Nem
Yükseklik
Gürültü (dB (A))
UPS KABİNİ
Boyutlar (G x D x Y) (mm)
Koruma Sınıfı
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
TEKNİK ÖZELLİKLER
E2 SERİSİ
40
60
80
36
54
72
30
27
100
90
120
108
380 / 400 / 415 Vac 3-faz + N
- %15, +%20 (tam yükte), -%36’ya kadar yüke bağlı
50 / 60 Hz
± %10
≥ 0,99
≤ %4
Opsiyonel
380 / 400 / 415 Vac 3-faz + N
- %25, +%20 ‘e kadar (ayarlanabilir)
50 / 60 Hz
± %10 ‘a kadar (ayarlanabilir)
Standart
380 / 400 / 415 Vac 3-faz + N
± %1 (statik yük), ± %5 (dinamik yük)
50 / 60 Hz (seçilebilir)
± %0,1 (öz-senkron), ± %1 (bypass-senkron, ± %5’e kadar ayarlanabilir)
0,9
≤ %2 (doğrusal yükte), ≤ %5 (doğrusal olmayan yükte)
3:1
60 dakikaya kadar
10 dakikaya kadar
1 dakikaya kadar
%95’e kadar
%98’e kadar
Üç-Seviyeli Doğrultucu & Evirici
DSP, SPWM
6 adede kadar
SNMP, USB, RS232, RS485, MODBUS
Uzaktan izleme paneli (opsiyonel)
3 adet (standart)
4 adet
Opsiyonel
Standart
<60
480x895x1225
0-40 °C (en uzun akü ömrü için 20-25 °C)
% 0-85 (yoğunlaşma olmadan)
≤ 2000 m
<65
480x895x1225
480x1000x1225
IP20
Sayfa| 73
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
Renk
RAL7012
AKÜ
Akü Sayısı
40 ± 4 (ayarlanabilir)
Dahili Akü Sayısı (En fazla)
88
Dahili Akü Kapasitesi (Ah)
7-9
STANDARTLAR
Güvenlik
EN 62040-1
EMC
EN 62040-2
KULLANIM ÖMRÜ
10 yıl
ENEL burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını gizli tutar.
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 74
Sayfa | 26 – A1 1-2-3kVA V1.0.1
E2 SERİSİ 30-120kVA
KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
MERKEZ:
ENEL ENERJİ ELK. SAN. ve TİC. A.Ş
Ekşioğlu Mah. Turgut Özal Cad. No:171 34794
Çekmeköy / İSTANBUL
Tel1: 444 1 856
Tel2: 0850 600 06 06
Fax: (0 216) 484 40 51
E-posta: info@enel.com.tr
İnternet Adresi: www.enel.com.tr
YETKİLİ TEKNİK SERVİS
E2 Serisi 30-120kVA Rev 1.0.0
Sayfa| 75
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
15 636 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content