close

Enter

Log in using OpenID

2010-2011 eğitim yılı

embedDownload
DÖNEM III
Dönem III –-119
Dönem III –-120
2014 - 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
AKADEMİK TAKVİMİ VE DERS KURULLARI
Dönem Başlama ve Bitiş
Yarıyıl Tatili
Final Sınavı
Bütünleme Sınavı
KODU
TIP 3101
KURUL
:
:
:
:
15.09. 2014 - 08. 06. 2015
26.01.2015 - 06.02.2015
26.06.2015
14.08.2015
KURUL ADI
1. KURUL HÜCRESEL PATOLOJİ II
SÜRE
AKTS
5 Hafta
7
TARİH
15.09.2014
17.10.2014
DOLAŞIM VE SOLUNUM
TIP 3102
2. KURUL
TIP 3103
3. KURUL SİNDİRİM SİSTEMLERİ
TIP 3104
4. KURUL
SİSTEMLERİ
20.10. 2014
6 Hafta
10
3 Hafta
7
28.11. 2014
01.12.2014
23.12. 2014
HEMATOPOETİK VE KASİSKELET SİSTEMLERİ
YARIYIL TATİLİ ………
5 Hafta
7
24.12. 2014
23.01.2015
2 Hafta
26.01.2015
06.02.2015
TIP 3105
5. KURUL
TIP 3106
6. KURUL
TIP 3107
7. KURUL
NÖROLOJİK BİLİMLER VE
DUYU SİSTEMLERİ
DERİ, ENDOKRİN
SİSTEMLERİ VE MEME
ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ
09.02.2015
4 Hafta
7
4 Hafta
5
4 Hafta
7
09.03.2015
10.03.2015
06.04.2015
07.04.2015
04.05.2015
TIP 3108
8. KURUL
SOSYAL TIP
5 Hafta
7
05.05.2015
08.06.2015
TOPLAM
Dönem III Koordinatörü
Dönem III Koordinatör Yrd.
Dönem III Koordinatör Yrd.
38
60
Doç. Dr. Tuğba ÇAVUŞOĞLU
Doç. Dr. Peyker TEMİZ
Yrd. Doç. Dr. Tahir BURAN
Dönem III –-121
AMAÇ : Dönem III tıp eğitiminin amacı, Temel Tıp Bilimleri ile Klinik Tıp Bilimleri arasındaki
bilgi, beceri ve tutumlarda köprü işlevinin sağlanması ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin Klinik
Bilimlere hazır hale getirilmesidir.
PROGRAM: İnsan organizmasının normal yapı ve işlevinin öğrenilmiş olarak gelindiği bu dönemde
öğrenciler hastalıkların klinik yansımaları ile tanışacaklardır. Hastalıkların nedenleri, oluş
mekanizmaları, organlarda yarattıkları morfolojik değişiklikler, bunların klinik özellikleri ve tanı
yöntemleri yanı sıra hastalıklardan korunma yöntemleri üzerinde durulacak, sağaltıma ilişkin bilgiler
genel olarak ele alınacaktır. Bu dönemde öğrenciler farmakolojik ilaçlar hakkında bilgi sahibi
olacaklardır. Temel Tıp Bilimlerinin desteği ile Patoloji, Farmakoloji, ağırlıklı olarak Cerrahi ve
Dahili Bilimlerin kapsadığı konular propedötik düzeyinde verilecektir. Hastalıkların hücresel temeli,
başlıca nedenleri ve temel sağaltım ilkeleri Hücresel patoloji II’de işlenecektir. Hastalıklarla ilgili
değişiklikleri tanımaya ve öğrenmeye hazır duruma getirilecek öğrenciler, solunum ve dolaşım
sistemleri, hemapoetik ve kas-iskelet sistemleri, endokrin sistem, ürogenital sistem, nörolojik
bilimler ve duyu sistemleri, sindirim sistemleri kurullarında yukarıda adı geçen anabilim dalları
tarafından entegre biçimde ele alınacaktır. Sosyal tıp kurulunda ise hekimliğin sosyal ve adli yönü ile
sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin konular yer alacaktır. Tüm kurulda, hastalıkların klinik
belirtileri, anamnez ve temel muayene yöntemleri, öğretilecek ve NÖKS ile değerlendirilerek Dönem
III dersleri tamamlanmış olacaktır.
Dönem III –-122
DÖNEM III
1. DERS KURULU –TIP 3101
HÜCRESEL PATOLOJİ II (5 Hafta)
15.09.2014 – 17.10.2014
Sınavlar:
Patoloji Pratik :17.10.2014
DERS
KODU
TIP 3101.01
TIP 3101.02
TIP 3101.03
TIP 3101.04
TIP 3101.05
TIP 3101.06
TIP 3101.07
TIP 3101.08
TIP 3101.09
TIP 3101.10
Patoloji
Farmakoloji
Biyokimya
Klinik Bilimler
Çocuk Sağlığı ve Hst.
Enfeksiyon Hastalıkları
İç Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Kardiyoloji
Mikrobiyoloji
Radyasyon Onkolojisi
Değerlendirme, Geribildirim
Ders Kurulu Klinik Pratiği
Sınav
TOPLAM
Teori
k
33
35
9
Teorik:17.10.2014
Pratik
Toplam
Soru
Sayıları
3
36 saat
35 saat
9 saat
28
30
8
17 saat
1 saat
16 saat
1 saat
1 saat
1 saat
2 Saat
12 saat
7 saat
138 saat
15
1
14
1
1
1
1
17
1
16
1
1
1
2
12
116
15
100
Ders Kurulu Başkanı : Doç. Dr. Kâmil VURAL
Ders Kurulu Başkan Yardımcıları : Doç. Dr. Özge YILMAZ
: Doç. Dr. Peyker TEMİZ
: Yrd. Doç. Dr. Tuğba GÖKTALAY
Ders Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet VAR
Prof. Dr. Ali Rıza KANDİLOĞLU
Prof. Dr. Aydın İŞİSAĞ
Prof. Dr. Betül ERSOY
Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ
Prof. Dr. Cevval ULMAN
Prof. Dr. Ece ONUR
Prof. Dr. Ercüment ÖLMEZ
Prof. Dr. Erhun KASIRGA
Prof. Dr. Fatma TANELİ
Prof. Dr. Hakan YÜCEYAR
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
Prof. Dr. Hüseyin GÜLEN
Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU
Prof. Dr. Kenan DEĞERLİ
Prof. Dr. Muzaffer POLAT
Prof. Dr. Şenol ÇOŞKUN
Prof. Dr. Timur PIRILDAR
Prof. Dr. Zeliha HEKİMSOY
Prof. Dr. Zeki ARI
Doç. Dr. Elmas KASAP
Doç. Dr. Gamze GÖKSEL
Doç. Dr. Kâmil VURAL
Doç. Dr. Peyker TEMİZ
Doç. Dr. Ömür K. ÇELIK
Doç. Dr. Özge YILMAZ
Doç. Dr. Özgür BAYTURAN
Doç. Dr. Tuğba ÇAVUŞOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali Aykan ÖZGÜVEN
Yrd. Doç. Dr. Ayşen YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Gökmen BİLGİLİ
Yrd. Doç. Dr. Mine MİSKİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Şebnem ŞENOL
Yrd. Doç. Dr. Tahir BURAN
Yrd. Doç. Dr. Tuğba GÖKTALAY
Dönem III- 1. Ders Kurulu: Hücresel Patoloji II-123
DÖNEM III - TIP 3101
1. KURUL (HÜCRESEL PATOLOJİ II)
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ
Hücresel patoloji ders kurulu sonunda ; hasta muayene ve anamnez alma, immun sistem,
enfeksiyon hastalıkları ve neoplazinin klinik özellikleri, laboratuar bulguları ve tedavileri
ile ilgili bilgi verilmesi ve bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel kavramların
öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER:
Bu kurul sonunda öğrencilerin;
1. Hücresel, hümoral immun sistemin çalışma esaslarını belirtebilmeleri,
2. Otoimmünite oluşum mekanizmalarını ve otoimmun hastalıkların klinik ve patolojik
özelliklerini açıklayabilmeleri,
3. İmmun sistem hastalıklarında kullanılan ilaçların etki etki mekanizmalarını,
farmakokinetiğini, toksik etkilerini ve klinik kullanımın sayabilmeleri,
4. Yenidoğan ve çocukta anamnez alma ve fizik muayene yöntemlerini belirtebilmeleri,
vital bulguların değerlendirebilmeleri,
5. Alerjik hastalıklarının klinik bulgularını ve tedavisini belirtebilmeleri,
6. Bakteriyel ve viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan kematorapötiklerin etki
mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini ve bu ilaçlar arasındaki etkileşimleri
kavrayabilmeleri,
7. Neoplazilerin biyolojik, patolojk ve klinik yönleri ile tanı yöntemlerini belirtebilmeleri,
8. Benign ve malign tümörlerin patolojik özelliklerini ve tümör immünolojisini
açıklayabilmeleri,
9. Kanserin epidemiyolojisi ve kanserli hastaya klinik yaklaşımı belirtebilmeleri,
10. Kanser tanısında kullanılan tümör markırları ile sitolojik ve histolojik yöntemleri
belirtebilmeleri,
11. Antineoplastik ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç
etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilmeleri hedeflenmektedir.
12. Anamnez ve hasta muayenesini yapmayı öğrenmek ve muayeneyi gösterebilmek,
Dönem III- 1. Ders Kurulu-Hücresel Patoloji II 124
TARİH
DERS
15.09.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Dekanlık Saati
Dekanlık Saati
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Çocuk Sağ. ve Hst.
Patoloji
Patoloji
Patoloji
16.09.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Çocuk Sağ. ve Hst.
İç Hastalıkları
Çocuk Sağ. ve Hast.
Çocuk Sağ. ve Hst
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Çocuk Sağ.ve Hst.
Patoloji
Patoloji
Patoloji
17.09.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
İç Hastalıkları
Çocuk Sağ. ve Hst.
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Çocuk Sağ. Ve Hst.
Biyokimya
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
18.09.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
İç Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Çocuk Sağ. ve Hst.
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
19.09.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Çocuk Sağ. ve Hst.
Çocuk Sağ. ve Hst.
İç Hastalıkları
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Koordinatörlük saati
Koordinatörlük saati
Anamnez ve Fizik Muayene
Vital Bulgular
Öğle Arası
Pediatride Anamnez ve Fizik Muayene
K.VURAL
T. ÇAVUŞOĞLU
T. BURAN
T. BURAN
İmmün Sistem Hücreleri ve Doku Uyum
Antijenleri
A. A. ÖZGÜVEN
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
Çocukta Baş, Boyun Muayenesi
Baş, Boyun, Cilt Muayenesi
Temel İmmünoloji
Pediatride Vital Bulgular
Öğle Arası
Pediatrik Nörolojik Muayene
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
A. A. ÖZGÜVEN
C. KIRMAZ
Ö. YILMAZ
Ş. COŞKUN
Karın Muayenesi
Karın Muayenesi
Antiseptik ve Dezenfektanlar
Antiseptik ve Dezenfektanlar
Öğle Arası
Hücresel İmmün Yanıt MHC, CD, immun Sist
Pediatrik Biyokimya
Temel İmmünoloji
Temel İmmünoloji
H. YÜCEYAR
E. KASIRGA
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
Ekstremite Muayenesi
Solunum Sistemi Muayenesi
Kompleman Sistemi
İlaç Alerjisi
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
T. PIRILDAR
T. GÖKTALAY
H. YÜKSEL
T. ÇAVUŞOĞLU
Kemoterapötiklere Giriş
Kemoterapötiklere Giriş
Kemoterapötiklere Giriş
Kemoterapötiklere Giriş
Öğle Arası
Solunum Sistemi Muayenesi ve anamnez
Büyümenin Değerlendirilmesi
Antijen Hazırlanması ve Sunumu
Serbest Çalışma
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
Dönem III- 1. Ders Kurulu-Hücresel Patoloji II 125
M.POLAT
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
H. YÜKSEL
F. TANELİ
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
Ö. YILMAZ
B. ERSOY
C. KIRMAZ
TARİH
DERS
22.09.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Biyokimya
Farmakoloji
Farmakoloji
İç Hastalıkları
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Kardiyoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
23.09.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Patoloji
Patoloji
Çocuk Sağ. ve Hast
Çocuk Sağ. ve Hst.
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
16:30 – 17:15
Mikrobiyoloji
24.09.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Patoloji
Patoloji
Çocuk Sağ. ve Hst.
Çocuk Sağ. ve Hst.
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Çocuk Sağ. Hst.
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
25.09.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Çocuk Sağ. Hast.
İç Hastalıkları
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
26.09.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Biyokimya
Biyokimya
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Patoloji
Patoloji
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Akut Faz Yanıtı ve Protein elektroforezi
Antihistaminik İlaçlar
Antihistaminik İlaçlar
Otoimmün Hastalıkların Kliniği
Öğle Arası
Kardiyovasküler Sistem Muayenesi
Otoimmün Hastalıkların Patolojisi
Otoimmün Hastalıkların Patolojisi
Otoimmün Hastalıkların Patolojisi
Z. ARI
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
C. KIRMAZ
Neoplaziye Giriş ve Genel Bilgiler
Tümörlerin Adlandırılması
Hümoral İmmun Yanıt
Çocuk Onkolojisine Giriş
Öğle Arası
Penisilinler
Penisilinler
Penisilinler
Mikroorganizma ve İmmun kompleks
hastalıkları
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
H. YÜKSEL
A. A. ÖZGÜVEN
Kanserin Epidemiyolojisi
Kanserin Epidemiyolojisi
Alerjik Hastalıkların Kliniği
Çocuklarda Kardiyolojik Muayene
Öğle Arası
Tümor lösemi; immünolojisi
Sefalosporinler
Sefalosporinler
Diğer β-laktam Antibiyotikler
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
Ö. YILMAZ
Ş. ÇOŞKUN
Tümör Patogenezi
Bağ Dokusu Hastalıklarının Kliniği
Makrolidler ve Linkozamidler
Makrolidler ve Linkozamidler
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
A. A. ÖZGÜVEN
T. PIRILDAR
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
Alerjik Hastalıkların Kliniği
Alerjik Hastalıkların Kliniği
Vücut Boşluklarında Patolojik Sıvılar ve
Paraproteinler
Öğle Arası
Kanserin Moleküler Temeli
Kanserin Moleküler Temeli
Kanserin Moleküler Temeli
Serbest Çalışma
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
A. VAR
A. VAR
Dönem III- 1. Ders Kurulu-Hücresel Patoloji II 126
Ö. BAYTURAN
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
K. DEĞERLİ
A. YILDIRIM
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
TARİH
DERS
29.09.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
Patoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Çocuk Sağ. ve Hst.
Farmakoloji
Farmakoloji
30.09.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Biyokimya
Biyokimya
Farmakoloji
Patoloji
13:30 – 14:15
Farmakoloji
14:30 – 15:15
Enfeksiyon Hst.
15:30 – 16:15
Radyasyon Onk.
16:30 – 17:15
Radyasyon Onk
01.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Ders Kurulu
Klinik Pratik 1
02.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
03.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Erişkinde İmmün Eksiklikler
Erişkinde İmmün Eksiklikler
İmmün Yetmezlik Hastalıkları Patolojisi
İmmün Yetmezlik Hastalıkları Patolojisi
Öğle Arası
İmmün Yetmezlik Hastalıkları Patolojisi
İmmun Yetmezlik
İmmünosüpresif İlaçlar
İmmünosüpresif İlaçlar
C. KIRMAZ
C. KIRMAZ
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
Hücre döngüsü kanser oluşum mekanizması
Hücre döngüsü kanser oluşum mekanizması
İmmünstimülan İlaçlar
Benign ve Malign Tümörlerin Özellikleri
Öğle Arası
Tetrasiklin ve Amfenikoller
Enfeksiyon Hastalıklarında Klinik belirti ve
bulgular
Radyoterapinin tanımı, temel prensipleri,
Radyoterapinin etkileri, diğer tedavi
yöntemleri ile etkileşimleri
E.ONUR
E. ONUR
T. ÇAVUŞOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
Tümör İmmünolojisi, Gelişiminin
Biyolojisi ve Tümörlerin Klinik Özellikleri
Viral ve Kimyasal Karsinojenler
Antistafilokok İlaçlar
Öğle Arası
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup1)
(Grup2)
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup2)
(Grup1)
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
E. ÖLMEZ
Tümör Gelişiminin Biyolojisi
Aminoglikozidler
Aminoglikozidler
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
KURBAN BAYRAMI (ARİFE)
Dönem III- 1. Ders Kurulu-Hücresel Patoloji II 127
A. İŞİSAĞ
Ö. YILMAZ
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
E. ÖLMEZ
Ş. SENOL
Ö. K. ÇELİK
Ö. K. ÇELİK
H. YÜCEYAR
A. YILDIRIM
E. KASAP
A. A. ÖZGÜVEN
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
K. VURAL
K. VURAL
TARİH
06.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
DERS
Pazartesi
KURBAN BAYRAMI
Öğle Arası
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
07.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
ÖĞR. ÜYESİ
KONU
KURBAN BAYRAMI
Salı
KURBAN BAYRAMI
Öğle Arası
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
KURBAN BAYRAMI
08.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Ders Kurulu
Klinik Pratik 2
09.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Biyokimya
Biyokimya
Farmakoloji
Patoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
10.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
Patoloji
Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Kanser Tanısında Kullanılan Sitolojik ve
Histolojik Yöntemler
Kinolonlar
Öğle Arası
İç Hastalıkları
(Grup 3)
İç Hastalıkları
(Grup 4)
Çocuk Hast.
(Grup 4)
Çocuk Hast.
(Grup 3)
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
G. BİLGİLİ
C. KIRMAZ
Ö. YILMAZ
Z. HEKİMSOY
Tümör Markırları
Tümör Markırları
Sulfonamidler
Amiloidoz
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
E. ONUR
E. ONUR
T. ÇAVUŞOĞLU
A. İŞİSAĞ
Kimyasal Karsinojenler ve Radyasyon
Karsinogenezisi
Kanserli Hastaya Klinik Yaklaşım
Kanserli Hastaya Klinik Yaklaşım
Öğle Arası
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
G. GÖKSEL
G. GÖKSEL
Antineoplastik İlaçlar
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
Antineoplastik İlaçlar
Dönem III- 1. Ders Kurulu-Hücresel Patoloji II 128
TARİH
13.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
DERS
ÖĞR. ÜYESİ
KONU
Pazartesi
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Biyokimya
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Antiviral ilaçlar
Antiviral ilaçlar
Antiviral ilaçlar
Çevresel Toksisitenin Biyokimyası
Öğle Arası
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
Ders Kurulu
(Grup5)
(Grup6)
Klinik
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
Pratik 3
(Grup6)
(Grup5)
14.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Patoloji
Patoloji
15.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
M. POLAT
G.GÖKSEL
H. GÜLEN
İ. AYDOĞDU
P. TEMİZ
P. TEMİZ
P. TEMİZ
K.VURAL
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
16.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çevresel Patoloji
Çevresel Patoloji
Çevresel Patoloji
Antibakteriyel İlaçlar Arasında Etkileşmeler
Öğle Arası
PRATİK – Neoplazi
PRATİK – Neoplazi
PRATİK – Neoplazi
Serbest Çalışma
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
C. ULMAN
Perşembe
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
17.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
Cuma
11:45 – 12:30
1. DERS KURULU PATOLOJİ PRATİK SINAVI (11:30)
1. DERS KURULU TEORİK SINAVI (09:30)
1. DERS KURULU DEĞERLENDİRME ve GERİ BİLDİRİM TOPLANTISI (12:00)
Öğle Arası
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Dönem III- 1. Ders Kurulu-Hücresel Patoloji II 129
Dönem III- 1. Ders Kurulu-Hücresel Patoloji II 130
DÖNEM III
2. DERS KURULU – TIP 3102
SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ (6 Hafta)
20.10.2014 - 28.11.2014
Sınavlar: Beceri: 26.11.2014
Patoloji Pratik: 28.11.2014
DERS
DERSLER
Teorik
Pratik
KODU
TIP 3102.01 Patoloji
31
7
TIP 3102.02 Farmakoloji
41
TIP 3102.03 Biyokimya
6
TIP 3102.04 Mikrobiyoloji
11
Klinik Bilimler
TIP 3102.05
Çocuk Sağlığı ve Hst.
8
TIP 3102.06
GKD Cerrahisi
1
TIP 3102.07
Göğüs Hastalıkları
7
TIP 3102.08
Kardiyoloji
12
TIP 3102.09
KBB
3
TIP 3102.10
Nükleer Tıp
2
TIP 3102.11
Parazitoloji
3
TIP 3102.12
Radyoloji
3
TIP 3102.13
Radyasyon Onkolojisi
1
20
Ders Kurulu Klinik Pratiği
20
Beceri Uygulaması
Değerlendirme, Geri Bildirim
Sınav
4
Klinik Sınav
TOPLAM
129
51
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcıları
Beceri Uygulamasından Sorumlu Öğretim Üyesi
Teorik: 28.11.2014
Soru
Toplam
Sayıları
38 saat
24
41 saat
32
6 saat
4
11 saat
8
8 saat
1 saat
7 saat
12 saat
3 saat
2 saat
3 saat
3 saat
1 saat
20 saat
20 saat
1 saat
14 Saat
4 saat
196
6
1
6
10
2
2
2
2
1
100
: Prof. Dr. Aydın İŞİSAĞ
: Prof. Dr. Cüneyt BALCIOĞLU
: Doç. Dr. Tuğba ÇAVUŞOĞLU
: Yrd. Doç. Dr. Yavuz HAVLUCU
: Prof. Dr. Gönül TEZCAN KELEŞ
Ders Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ali Rıza BİLGE
Prof. Dr. Arzu YORGANCIOĞLU
Prof. Dr. Aydın İŞİSAĞ
Prof. Dr. Ayşın ŞAKAR COŞKUN
Prof. Dr. Betül ERSOY
Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ
Prof. Dr. Cihan GÖKTAN
Prof. Dr. Cüneyt BALCIOĞLU
Prof. Dr. Ece ONUR
Prof. Dr. Ercüment ÖLMEZ
Prof. Dr. Erhun KASIRGA
Prof. Dr. Gönül TEZCAN KELEŞ
Prof. Dr. Hakan TIKIZ
Prof. Dr. Hakan YÜCEYAR
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
Prof. Dr. Hörü GAZİ
Prof. Dr. İpek AKİL
Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU
Prof. Dr. Pelin ERTAN
Prof. Dr. Pınar ÇELİK
Prof. Dr. Semin AYHAN
Prof. Dr. Seyhun KÜRŞAT.
Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Prof. Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU
Prof. Dr. Şenol COŞKUN
Prof. Dr. Timur PIRILDAR
Prof. Dr. Uğur Kemal TEZCAN
Prof. Dr.Yüksel PABUŞCU
Prof. Dr. Zeliha HEKİMSOY
Doç. Dr. Elmas KASAP
Doç. Dr. Gül GÜMÜŞER
Doç. Dr. Görkem ESKİİZMİR
Doç. Dr. Gülay OK
Doç. Dr. Kıvanç GÜNHAN
Doç. Dr. Kâmil VURAL
Doç. Dr. Nalan NEŞE
Doç. Dr. Nuri ÖZKÜTÜK
Doç. Dr. Özge YILMAZ
Doç. Dr. Özgür BAYTURAN
Doç. Dr. Ömür KARAKOYUN ÇELİK
Doç. Dr. Adnan Taner KURDAL
Doç. Dr. Tuğba ÇAVUŞOĞLU
Yrd. Doç. Dr. A. Aykan ÖZGÜVEN
Yrd. Doç. Dr. Aysun TORAMAN
Yrd. Doç. Dr Ayşen YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Gökmen BİLGİLİ
Yrd. Doç. Dr. Salaheddin AKÇAY
Yrd. Doç. Dr. Süheyla RAHMAN
Yrd. Doç. Dr. Selim ALTAN
Yrd. Doç. Dr. Tahir BURAN
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZSARAÇ
Dönem III- 2. Ders Kurulu: Solunum ve Dolaşım Sistemleri - 131
DÖNEM III - TIP 3102
2. KURUL (SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ)
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ
Solunum ve dolaşım sistemleri ders kurulu sonunda; solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının
klinik özellikleri, laboratuar bulguları ve tedavileri ile ilgili bilgi verilmesi ve bu sistemlerin
hastalıkları ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER: Bu kurul sonunda öğrencilerin;
1. Kardiyovasküler sistem muayenesini yapabilmeleri,
2. Kalp yetmezliğinin fizyopatolojisini ve klinik özelliklerini belirtebilmeleri,
3. Otonom sinir sisteminin nörotransmiterleri ve ileti basamaklarını kavrayabilmeleri, otonom
sistem ilaçlarının etki mekanizmaları ve klinikte kullanılış yerleri ile yan etkilerini
belirtebilmeleri,
4. İskemik kalp hastalıklarının risk faktörlerini, tanısını, klinik özelliklerini, tanı yöntemlerini
sayabilmeleri,
5. EKG analizini ve ritm bozukluklarını açıklayabilmeleri,
6. Aritmi tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını ve yan etkilerini belirtebilmeleri,
7. Üst solunum yolu obstruksiyonlarının nedenlerini sayabilmeleri,
8. Endokard, myokard ve perikard hastalıklarının patolojisini ve klinik özelliklerini
belirtebilmeleri,
9. Hipertansiyonun epidemiyolojisini, tanısını, komplikasyonlarını belirtebilmeleri ve tedavi
seçeneklerini sayabilmeleri,
10. Konjenital kalp hastalıklarını belirtebilmeleri,
11. Solunum sistemi muayenesini yapabilmeleri,
12. Akut bronşit, pnömoni gibi alt solunum yolları enfeksiyonlarının fizyopatolojisini, tanısını,
kliniğini ve tedavisini belirtebilmeleri,
13. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının etkenlerini, bulaşma yollarını ve korunma yöntemlerini
açıklayabilmeleri,
14. Tüberkülozun kliniğini ve tedavisini belirtebilmeleri,
15. Akciğer ve plevra tümörlerini belirtebilmeleri,
16. Restriktif ve obstruktif akciğer hastalıklarının patolojisi ve kliniğini açıklayabilmeleri,
17. Dolaşım ve solunum sisteminin görüntüleme yöntemlerini açıklayabilmeleri,
18. Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçlar ile vitaminlerin etki mekanizmasını,
farmakokinetiği, yan etkileri ile ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını belirtebilmeleri
hedeflenmektedir.
Dönem III - 2. Ders Kurulu: Solunum ve Dolaşım Sistemleri - 132
TARİH
DERS
20.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Patoloji
Patoloji
21.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Beceri
Uygulaması
22.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Radyoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Patoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Ders Kurulu
Klinik Pratik
4
23.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Biyokimya
Biyokimya
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
24.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Patoloji
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Otonom Sinir Sistemi Anatomisi, Fizyolojisi,
Nörotransmitterleri ve İleti Basamakları
Otonom Sinir Sistemi Anatomisi, Fizyolojisi,
Nörotransmitterleri ve İleti Basamakları
Öğle Arası
Damarların Normal Yapı ve İşlevleri
Damar Duvarı Patolojileri
Arterioskleroz
Serbest Çalışma
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
Arterioskleroz
Atheroskleroz
Parasempatomimetik İlaçlar
Parasempatomimetik İlaçlar
Öğle Arası
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
K. VURAL
K. VURAL
Kalp ve Dolaşım Radyolojisi
Parasempatomimetik İlaçlar
Parasempatomimetik İlaçlar
Kor Pulmonale
Öğle Arası
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup7)
(Grup8)
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup8)
(Grup7)
Y. PABUŞÇU
K. VURAL
K. VURAL
S. AYHAN
Ateroskleroz Patogenezinde Biyokimyasal
Mekanizmalar
Parasempatolitik İlaçlar
Parasempatolitik İlaçlar
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
E. ONUR
E. ONUR
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
İntravasküler Kateter İnfeksiyonları
Sempatomimetik İlaçlar
Sempatomimetik İlaçlar
Sempatomimetik İlaçlar
Öğle Arası
Kalp Hastalıklarında Fizik Muayene
Kalp Hastalıklarında Fizik Muayene
Kalp Yetmezliği
Serbest Çalışma
H. GAZİ
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
Dönem III - 2. Ders Kurulu: Solunum ve Dolaşım Sistemleri - 133
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
G. T. KELEŞ
G. OK
S. ALTAN
S. RAHMAN
P. ERTAN
S. KÜRŞAT
İ. AKİL
T. PIRILDAR
H. TIKIZ
H. TIKIZ
S. AYHAN
TARİH
DERS
27.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Çocuk Sağ. ve Hst
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Biyokimya
Biyokimya
Farmakoloji
28.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Beceri Uygulaması
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
Ş. COŞKUN
Yenidoğan Resüssitasyonu
E. ONUR
E. ONUR
T. ÇAVUŞOĞLU
S. AKÇALI
G. BİLGİLİ
S. ALTAN
S. RAHMAN
Çarşamba
CUMHURİYET BAYRAMI
Öğle Arası
CUMHURİYET BAYRAMI
Perşembe
Parazitoloji
Parazitoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
31.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Artritli Çocuk Hastalara Yaklaşım
Öğle Arası
Dislipoproteinemiler
Dislipoproteinemiler
Gangliyon Stimulan Ve Blokörleri
Serbest Çalışma
CUMHURİYET BAYRAMI
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
30.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
ÖĞR. ÜYESİ
Öğle Arası
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
29.10.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
KONU
Cuma
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Beceri Uygulaması
Dolaşım Sistemini Etkileyen Paraziter
İnfeksiyonlar
Alfa Reseptör Blokörleri
Beta Reseptör Blokörleri
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
EKG’ye Giriş
Beta Reseptör Blokörleri
Beta Reseptör Blokörleri
Öğle Arası
Pediatride Ölçümler
Dönem III - 2. Ders Kurulu: Solunum ve Dolaşım Sistemleri - 134
C. BALCIOĞLU
C. BALCIOĞLU
K. VURAL
K. VURAL
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
K. VURAL
K. VURAL
Ö. YILMAZ
N. ÖZKÜTÜK
S. ALTAN
S. RAHMAN
TARİH
DERS
03.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Patoloji
Patoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
04.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Biyokimya
Biyokimya
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Patoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
05.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
EKG Analizi ve Aritmiler
EKG Analizi ve Aritmiler
Vaskülitler
Vaskülitler
Öğle Arası
Antiaritmik İlaçlar
Antiaritmik İlaçlar
Antiaritmik İlaçlar
Serbest Çalışma
U.K. TEZCAN
U.K. TEZCAN
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
Kardiyak Belirteçler
Kardiyak Belirteçler
Kalsiyum Kanal Blokörü İlaçlar
Kalsiyum Kanal Blokörü İlaçlar
Öğle Arası
Anevrizmalar, Ven ve Lenfatik Hastalıkları, Vasküler
Tümörler
Kapak Hastalıkları
Kapak Hastalıkları
E. ONUR
E. ONUR
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Kalp Kapağı Hastalıkları Patolojisi
Kalp Kapağı Hastalıkları Patolojisi
Hipolipidemik ilaçlar
Hipolipidemik ilaçlar
Öğle Arası
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
Ders Kurulu
(Grup9)
(Grup10)
Klinik Pratik
İç Hastalıkları
Çocuk Hast
5
(Grup10)
(Grup9)
06.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
07.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Hipertansiyon Kliniği
Antihipertansif İlaçlar
Antihipertansif İlaçlar
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Cuma
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Primer Myokardiyal ve Perikardiyal Hastalıklar
Primer Myokardiyal ve Perikardiyal Hastalıklar
Vazodilatör İlaçlar (ADE İnhibitörleri ve Diğerleri)
Vazodilatör İlaçlar (ADE İnhibitörleri ve Diğerleri)
Öğle Arası
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
Ders Kurulu
(Grup11)
(Grup12)
Klinik Pratik
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
6
(Grup12)
(Grup11)
Dönem III - 2. Ders Kurulu: Solunum ve Dolaşım Sistemleri - 135
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
S. AKÇAY
S. AKÇAY
S. AYHAN
S. AYHAN
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
İ. AYDOĞDU
Ş. COŞKUN
T. BURAN
H. YÜKSEL
A. R. BİLGE
A. R. BİLGE
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
S. AYHAN
S. AYHAN
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
E. KASIRGA
A. TORAMAN
B. ERSOY
H. YÜCEYAR
TARİH
DERS
10.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Mikrobiyoloji
11.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
GKD Cerrahisi
Farmakoloji
Farmakoloji
Nükleer Tıp
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Göğüs Hast.
Farmakoloji
KBB
KBB
12.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Çocuk Sağ. ve H.
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
13.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
ÖĞR. ÜYESİ
KONU
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Ders Kurulu
Klinik Pratik
Sınavı I
Perşembe
Göğüs Hast.
Radyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
14.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Çocuk Sağ ve Hst
Patoloji
Patoloji
KBB
Beceri
Uygulaması
ATATÜRK’Ü ANMA
ATATÜRK’Ü ANMA
İskemik Kalp Hastalıkları
İskemik Kalp Hastalıkları
Öğle Arası
İskemik Kalp Hastalığı ve Hipertansif Kalp
Hastalığı Patolojisi
Kalp Tümörleri, Konjenital Kalp Hastalıkları
İnfektif Endokardit, Myokardit, Perikardit
Ö. BAYTURAN
Ö. BAYTURAN
S. AYHAN
S. AYHAN
S. AYHAN
H. GAZİ
Muayene Yöntemleri ve Hastalıkları
İskemik Kalp Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar
İskemik Kalp Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar
Myokard perfüzyon sintigrafisi
Öğle Arası
Erişkin AC, Solunum Fizyolojisine Giriş
Oksijen tedavisi
Burun ve Larinks; Anatomisi, Fizyolojisi ve
KBB Muayene Yöntemleri
A.T. KURDAL
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
G. GÜMÜŞER
ÜSY, Nazofarinks, Larinks ve Mediastinal Kitleler
ÜSY, Nazofarinks, Larinks ve Mediastinal Kitleler
ÜSY, Nazofarinks, Larinks ve Mediastinal Kitleler
Akciğerin Fetal ve Postfetal Gelişimi
Öğle Arası
Çocuk Sağ. ve
İç Hastalıkları
Hastalıkları
N. NEŞE
N. NEŞE
N. NEŞE
H. YÜKSEL
1., 2. 3. 4. Pratik Grupları
Solunum Fizyolojisi
ÜSY ve Toraks Radyolojisine Giriş
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Çocuk İleri Yaşam Desteği Becerisi
Öğle Arası
Solunum Sistemi Hastalıklarında Laboratuvar
Akciğer Patolojisine Giriş, Konjenital Anomaliler,
Atelektazi, Konjesyon, Ödem
Üst Havayolu Obstrüksiyonu
Dönem III - 2. Ders Kurulu: Solunum ve Dolaşım Sistemleri - 136
A. Ş.COŞKUN
K.VURAL
G. ESKİİZMİR
B.ÜLKÜMEN
H.YÜCEYAR ,
E. KASAP,
B. ERSOY,
E. KASIRGA,
H. YÜKSEL,
Ş. COŞKUN
A. YORGANCIOĞLU
C. GÖKTAN
S. AKÇALI
S. AKÇALI
G. OK,
M. ÖZSARAÇ,
S. RAHMAN,
S. ALTAN
H. YÜKSEL
N. NEŞE
N. NEŞE
K. GÜNHAN
TARİH
DERS
17.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Göğüs Hast.
Çocuk Sağ ve Hast
Patoloji
Patoloji
ÖĞR. ÜYESİ
KONU
Obstrüktif Restriktif AC Hastalıkları
Hışıltılı Bebek ve Astım Bronşiale
Obstrüktif Akciğer Hastalıklarının Patolojisi
Restriktif Akciğer Hastalıklarının Patolojisi
Öğle Arası
13:30 – 14:15 Çocuk Sağ ve Hast Çocukta Solunum Sıkıntısı
14:30 – 15:15 Farmakoloji
Obstrüktif Akciğer Hastalıklarının
Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
15:30 – 16:15 Farmakoloji
16:30 – 17:15 Farmakoloji
18.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Göğüs Hast.
Patoloji
Patoloji
Patoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Patoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
19.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Parazitoloji
Göğüs Hast.
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
Patoloji/Beceri
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
20.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
21.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Cuma
Patoloji
Patoloji
Göğüs Hast.
Radyoloji
Ders Kurulu
Klinik Pratik 7
A.YORGANCIOĞLU
H. YÜKSEL
N. NEŞE
N. NEŞE
Ö. YILMAZ
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
Erişkin Göğüs Hst.larında Tanı Yönt. ve Lab. P. ÇELİK
PRATİK-Kardiovasküler Sistem Patolojisi
Öğle Arası
Pulmoner İnf, Mikobakteriyel, Bakteriyel,
Viral, Fungal, Paraziter Akciğer Hst Pato.
Akciğerin Mantar İnfeksiyonları
Pnömoniler
İnfluenza- Lejyoner Hastalığı
Akciğer Aktinomikozu, Nokardiyoz
Solunum Sistemini Etkileyen Paraziter Enf.
Sigara ve Sağlık
Öğle Arası
Solunum Sistem Hst.
Patolojisi (A)
Erişkin İleri Yaşam
Desteği Becerisi (A)
Erişkin İleri Yaşam
Desteği Becerisi (B)
Solunum Sistem Hst.
Patolojisi (B)
A. İŞİSAĞ
S. AYHAN
N. NEŞE
N. NEŞE
H. GAZİ
H. GAZİ
S. AKÇALI
S. SÜRÜCÜOĞLU
C. BALCIOĞLU
A.Ş. COŞKUN
N. NEŞE, G.OK,
S. RAHMAN,
G. T. KELEŞ,
S. ALTAN
Akciğerin Tümöral Lezyonları
Akciğerin Vasküler Hastalıkları
Antitüsif İlaçlar
Mukoaktif İlaçlar
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
N. NEŞE
N. NEŞE
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
Akciğer ve Plevra Tümörleri
Akciğer ve Plevra Tümörleri
Göğüs Hastalıklarında Özel Klinik Belirtiler
Akciğer Parankim Radyolojisi
Öğle Arası
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup13)
(Grup14)
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup14)
(Grup13)
N. NEŞE
N. NEŞE
A. COŞKUN
C. GÖKTAN
A.TORAMAN
A. A. ÖZGÜVEN
E. KASAP
A. YILDIRIM
Dönem III - 2. Ders Kurulu: Solunum ve Dolaşım Sistemleri - 137
TARİH
24.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
DERS
Pazartesi
Çocuk Sağ ve Hst.
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Ders Kurulu
Klinik Pratik 8
25.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Çocuk Sağ ve Hast.
Mikrobiyoloji
Nükleer Tıp
Radyasyon Onk.
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
26.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
27.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
ÖĞR. ÜYESİ
Tüberküloz
Tüberküloz
Ekstapulmoner Tüberküloz
Tüberküloz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Öğle Arası
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup15)
(Grup16)
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup16)
(Grup15)
Ö. YILMAZ
S. SÜRÜCÜOĞLU
S. SÜRÜCÜOĞLU
K. VURAL
Kistik fibrozis ve Bronşektazi
Difteri-Kabakulak- Boğmaca
Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi
Akciğer Kanserinde Radyoterapi
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
H. YÜKSEL
S. SÜRÜCÜOĞLU
G. GÜMÜŞER
Ö. K. ÇELİK
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
2. DERS KURULU BECERİ SINAVI ( 13.30)
Perşembe
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
28.11.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
KONU
Cuma
Serbest Çalışma
2. DERS KURULU TEORİK SINAVI (09:45)
2. DERS KURULU PATOLOJİ PRATİK SINAVI (11:45)
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dönem III - 2. Ders Kurulu: Solunum ve Dolaşım Sistemleri - 138
Z. HEKİMSOY
Ö. YILMAZ
C.KIRMAZ
G. BİLGİLİ
DÖNEM III
3. DERS KURULU – TIP 3103
SİNDİRİM SİSTEMİ (3 Hafta)
01.12.2014 – 23.01.2014
Patoloji Pratik: 23.12.2014;
Sınavlar:
DERS KODU DERSLER
Teorik: 23.12.2014
Teorik
Pratik
Toplam
Soru
Sayıları
TIP 3103.01
TIP 3103.02
Patoloji
23
6
29 saat
24
Farmakoloji
9
–
9 saat
10
TIP 3103.03
Biyokimya
3
–
4 saat
4
TIP 3103.04
Mikrobiyoloji
9
–
10 saat
10
TIP 3103.05
Parazitoloji
7
–
7 saat
8
Klinik Bilimler
TIP 3103.06
Çocuk Cerrahisi
3
–
3 saat
3
TIP 3103.07
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4
–
4 saat
4
TIP 3103.08
Genel Cerrahi
3
–
3 saat
3
TIP 3103.09
İç Hastalıkları
23
–
23 saat
24
TIP 3103.10
Nükleer Tıp
2
–
2 saat
2
TIP 3103.11
Radyoloji
4
–
4 saat
4
8
8 saat
-
4 saat
Ders Kurulu Klinik Pratiği
İnteraktif Modül
4
Değerlendirme ve Geribildirim
1 saat
Sınav
7 saat
TOPLAM
93
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcıları
14
115 saat
: Prof. Dr. Semin AYHAN
: Prof. Dr. Aydın ŞENCAN
: Prof. Dr. Sinem AKÇALI
: Doç. Dr. Elmas KASAP
Ders Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Abdülkadir GENÇ
Prof. Dr. Ahmet ÖZBİLGİN
Prof. Dr. Ahmet VAR
Prof. Dr. Aydın ŞENCAN
Prof. Dr. Cüneyt GÜNŞAR
Prof. Dr. Eray KARA
Prof. Dr. Ercüment ÖLMEZ
Prof. Dr. Erhun KASIRGA
Prof. Dr. Gökhan PEKİNDİL
Prof. Dr. Hakan YÜCEYAR
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
Prof. Dr. Hüseyin GÜLEN
Prof. Dr. İpek AKİL
Prof. Dr .İsmet AYDOĞDU
Prof. Dr. Kor YERELİ
Prof .Dr. Muzaffer POLAT
Prof. Dr. Nogay GİRGİNKARDEŞLER
Prof. Dr. Pelin ERTAN
Prof. Dr. Semin AYHAN
Prof. Dr. Semra KURUTEPE
Prof. Dr. Seyhun KÜRŞAT
Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Prof. Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU
Prof. Dr. Şenol COŞKUN
Prof. Dr. Timur PIRILDAR
Prof. Dr. Yamaç ERHAN
Prof. Dr. Yavuz KAYA
Prof. Dr. Zeki ARI
Doç. Dr. A. Ali KİLİMCİOĞLU
Doç. Dr. Elmas KASAP
Doç. Dr. Gül GÜMÜŞER
Doç. Dr. Gamze GÖKSEL
Yrd. Doç .Dr. Mine MİSKİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Tahir BURAN
Yrd. Doç .Dr. Yeşim GÜVENÇ
Dönem III- 3. Ders Kurulu: Sindirim Sistemi - 139
4
100
DÖNEM III – TIP 3103
3. KURUL (SİNDİRİM SİSTEMİ)
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ:
Bu kurulda, sindirim sisteminde ortaya çıkan hastalıkların patogenez, klinik yaklaşım, biyokimyasal ve
radyolojik bulgular, cerrahi ve farmakolojik tedavi prensipleri çerçevesinde bütünsel olarak öğrenilmesi
amaçlanmaktadır.
HEDEFLER:
Bu kurul sonunda öğrencilerin;
1. Sindirim kanalı hastalıklarının patolojik, biyokimyasal, radyolojik ve klinik özellikleri ile temel
farmakolojik ve cerrahi tedavi ilkelerini belirtebilmeleri,
2. Karaciğer hastalıklarının patolojik, biyokimyasal, radyolojik ve klinik özellikleri ile temel
mikrobiyolojik yaklaşımı belirtebilmeleri,
3. Safra kesesi ve safra yolu hastalıklarının patolojik, biyokimyasal, radyolojik ve klinik özellikleri ile
cerrahi tedavi ilkelerini belirtebilmeleri,
4. Pankreas hastalıklarının patolojik, biyokimyasal, radyolojik ve klinik özelliklerini belirtebilmeleri
hedeflenmektedir.
Dönem III - 3. Ders Kurulu: Sindirim Sistemi - 140
TARİH
01.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
DERS
ÖĞR. ÜYESİ
KONU
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Pazartesi
Patoloji
Ağız Boşluğu Hastalıkları
Patoloji
Tükürük Bezi Hastalıkları
İç Hastalıkları
Yutma Güçlüğü Olan Hastaya Yaklaşım
2.KURUL DEĞERLENDİRME ve GERİBİLDİRİM
Öğle Arası
Çocuk Sağ. ve Hst. Karın Ağrılı Çocuğa Yaklaşım
Çocuk Sağ. ve Hst. Kusma ve Bulantılı Çocuğa Yaklaşım
Parazitoloji
Bağışıklığı Sağlam Bireyde GİS Paraziter Enf.
Parazitoloji
Bağışıklığı Sağlam Bireyde GİS Paraziter Enf.
02.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Patoloji
Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
İç Hastalıkları
Farmakoloji
Parazitoloji
Parazitoloji
03.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Patoloji
Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
04.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Ders Kurulu
Klinik Pratik 9
Perşembe
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
05.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
Patoloji
Patoloji
Çocuk Sağ. ve Hst.
Çocuk Cerrahisi
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Radyoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
S. AYHAN
S. AYHAN
H. YÜCEYAR
E. KASIRGA
E. KASIRGA
A. ÖZBİLGİN
A. ÖZBİLGİN
Özofagus Hastalıkları
Özofagus Hastalıkları
Özofagus Hastalıkları
Özofagus Hastalıkları
Öğle Arası
Mide Sekresyon ve Motilite Bozuklukları
Emetik-Antiemetik İlaçlar
Bağışıklığı Sağlam Bireyde GİS Paraziter Enf.
Bağışıklığı Sağlam Bireyde GİS Paraziter Enf.
S. AYHAN
S. AYHAN
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
Mide Hastalıkları
Mide Hastalıkları
Gastritler
Peptik Ülser
Öğle Arası
İç Hastalıkları
(Grup17)
İç Hastalıkları
(Grup18)
S. AYHAN
S. AYHAN
E. KASAP
E. KASAP
Çocuk Hast.
(Grup18)
Çocuk Hast
(Grup17)
T. BURAN
E. ÖLMEZ
A. ÖZBİLGİN
A. ÖZBİLGİN
G. GÖKSEL
H. GÜLEN
M. MİSKİOĞLU
M. POLAT
Mide Tümörlerinin Kliniği
Karın Ağrıları/Fonksiyonel Barsak Hast.
Peptik Ülserde Kullanılan İlaçlar
Peptik Ülserde Kullanılan İlaçlar
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
E. KASAP
T. BURAN
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
İnce ve Kalın Barsaklar
İnce ve Kalın Barsaklar
İshalli Çocuğa Yaklaşım
Pilor Stenozu
Öğle Arası
Üst GİS Radyolojisi
Antidiyareik ilaçlar
Bakteriyel Gastroenteritler
Bakteriyel Gastroenteritler
S. AYHAN
S. AYHAN
E. KASIRGA
A. ŞENCAN
Dönem III - 3. Ders Kurulu: Sindirim Sistemi - 141
G. PEKİNDİL
E. ÖLMEZ
S. KURUTEPE
S. KURUTEPE
TARİH
DERS
08.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Patoloji
Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
09.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Çocuk Sağ. ve Hst.
Çocuk Cerrahisi
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Genel Cerrahi
Radyoloji
Mikrobiyoloji
Patoloji
10.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
İç Hastalıkları
Patoloji
Patoloji
Patoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
11.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Ders Kurulu
Klinik Pratik 10
Perşembe
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
12.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Patoloji
Patoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
İnce ve Kalın Barsaklar
İnce ve Kalın Barsaklar
Malabsorbsiyon Sendromları
Malabsorbsiyon Sendromları
Öğle Arası
Laksatif-purgatif İlaçlar
Besin Zehirlenmeleri
Besin Zehirlenmeleri
Viral Gastroenteritler
S. AYHAN
S. AYHAN
T. BURAN
T. BURAN
İnflamatuar Barsak Hastalıkları
İnflamatuar Barsak Hastalıkları
Konstipasyonlu Çocuğa Yaklaşım
Konjenital GİS Anomalileri
Öğle Arası
Akut Karın Ağrısına Yaklaşım
İnce Barsak-Kolon Radyolojisi
Tifo
İnce ve Kalın Barsaklar
T. BURAN
T. BURAN
E. KASIRGA
C. GÜNŞAR
Barsak Tümörleri
Karaciğer Zedelenmesi
Karaciğer Zedelenmesi
Karaciğer Zedelenmesi
Öğle Arası
İç Hastalıkları
(Grup19)
İç Hastalıkları
(Grup20)
E. ÖLMEZ
S. KURUTEPE
S. KURUTEPE
S. KURUTEPE
Y. ERHAN
G. PEKİNDİL
S. SÜRÜCÜOĞLU
S. AYHAN
H. YÜCEYAR
S. AYHAN
S. AYHAN
S. AYHAN
Çocuk Hast.
(Grup20)
Çocuk Hast.
(Grup19)
S.KÜRŞAT
İ. AKİL
T. PIRILDAR
P. ERTAN
Kronik Karaciğer Hastalıkları
Kronik Karaciğer Hastalıkları
Kronik Karaciğer Hastalıkları
Antiamibik İlaçlar
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
E. KASAP
E. KASAP
E. KASAP
E. ÖLMEZ
Viral Hepatitler/ Sero-Epidemiyoloji
Viral Hepatitler/ Sero-Epidemiyoloji
Viral Hepatitler
Viral Hepatitler
Öğle Arası
Viral Hepatitler
Antihelmentik İlaçlar
Antihelmentik İlaçlar
Antihelmentik İlaçlar
S. AKÇALI
S. AKÇALI
S. AYHAN
S. AYHAN
Dönem III - 3. Ders Kurulu: Sindirim Sistemi - 142
S. AYHAN
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
TARİH
DERS
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Alkolik Karaciğer Hastalığı
Metabolizma ve Çocukluk KC Hast.
Sirozda Laboratuvar
Mekanik Biliyer Obstrüksiyonlar
Öğle Arası
Dışkı Örneklerinde Parazitolojik Tanı
Karaciğer ve Safra Yolları Radyolojisi
GİS Sintigrafisi
Hepatobiliyer Sistem Görüntülemesi
S. AYHAN
S. AYHAN
A. VAR
Y. KAYA
Sarılıklı Hastaya Yaklaşım
Sarılıkta Laboratuvar. Testleri
İntrahepatik Safra Yolu Hastalıkları
Safra Kesesi Hastalıkları
Öğle Arası
H. YÜCEYAR
A. VAR
S. AYHAN
S. AYHAN
15.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Patoloji
Patoloji
Biyokimya
Genel Cerrahi
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Parazitoloji
Radyoloji
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
16.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
İç Hastalıkları
Biyokimya
Patoloji
Patoloji
13:30 – 14:15
İnteraktif
Modül
Klinik Pratik: Olgu Sunumu I
S. AYHAN, E.ÖLMEZ
G. PEKİNDİL, H.
YÜCEYAR, N.
GİRGİNKARDEŞLER
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
İç Hastalıkları
Çocuk Cer.
Safra Kesesi ve Yolları Hastalıkları
Çocuklarda Rektal Kanama
E. KASAP
A. GENÇ
17.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
Patoloji
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
S. AYHAN
S. AYHAN
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Mikrobiyoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Siroz ve Komplikasyonları
Siroz ve Komplikasyonları
Pankreas Hastalıkları
Pankreas Hastalıkları
Öğle Arası
Kolera
PRATİK – GIS patolojisi
PRATİK – GIS patolojisi
PRATİK – GIS patolojisi
18.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Radyoloji
Biyokimya
Pankreas Hastalıklarına Yaklaşım
Akut-Kronik Pankreatit, Pankreas Kanseri
Pankreas Hastalıkları Radyolojisi
Pankreasın Ekzokrin Fonk. Testleri
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
H. YÜCEYAR
H. YÜCEYAR
G. PEKİNDİL
Z. ARI
14:30 – 15:15
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
19.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
Cuma
İnteraktif
Modül
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Parazitoloji
Parazitoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Genel Cerrahi
Patoloji
Patoloji
Patoloji
K. YERELİ
G. PEKİNDİL
G. GÜMÜŞER
G. GÜMÜŞER
S. SÜRÜCÜOĞLU
S. AYHAN
S. AYHAN
S. AYHAN
S. AYHAN, E. ÖLMEZ, G.
PEKİNDİL, H. YÜCEYAR ,
N. GİRGİNKARDEŞLER
Klinik Pratik: Olgu Sunumu
Bağışıklığı Baskılanmış Bireyde
Paraziter Enfeksiyonları
Öğle Arası
GİS Tümör Cerrahisinde Prensipler
PRATİK – GIS patolojisi
PRATİK – GIS patolojisi
PRATİK – GIS patolojisi
GİS N. GİRGİNKARDEŞLER
N. GİRGİNKARDEŞLER
Dönem III - 3. Ders Kurulu: Sindirim Sistemi - 143
E. KARA
S. AYHAN
S. AYHAN
S. AYHAN
TARİH
22.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
DERS
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
ÖĞR. ÜYESİ
Pazartesi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
23.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
KONU
Salı
3. DERS KURULU TEORİK SINAVI
(09:45)
3. DERS KURULU PATOLOJİ PRATİK SINAVI (11:45)
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dönem III - 3. Ders Kurulu: Sindirim Sistemi - 144
DÖNEM III
4. DERS KURULU - TIP 3104
HEMATOPOETİK VE KAS-İSKELET SİSTEMLERİ (4 hafta)
24.12.2014–23.01.2015
Sınavlar:
DERS KODU
TIP 3104.01
TIP 3104.02
TIP 3104.03
TIP 3104.04
TIP 3104.05
TIP 3104.06
TIP 3104.07
TIP 3104.08
TIP 3104.09
TIP 3104.10
TIP 3104.11
TIP 3104.12
Patoloji Pratik: 23.01.2015
DERSLER
Teorik
Pratik
Patoloji
19
6
Farmakoloji
23
Parazitoloji
9
Biyokimya
5
Mikrobiyoloji
6
Teorik: 23.01.2015
Toplam
Soru Sayıları
26 saat
20
18 saat
18
11 saat
10
5 saat
4
6 saat
6
Klinik Bilimler
Çocuk Sağlığı ve Hst.
Fizik Tedavi ve Reh.
İç Hastalıkları
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ortopedi ve Trav.
Radyoloji
Klinik Pratik
Klinik Pratik Sınav
Değ. ve Geribildirim
Sınav
TOPLAM
7 saat
5 saat
16 saat
1 saat
1 saat
10 saat
4 saat
12 saat
4 saat
1 saat
8 saat
130 saat
7
5
14
1
1
10
4
-
16
4
104
18
7
5
15
1
1
9
4
100
Ders Kurulu Başkanı : Prof. Dr. Canan TIKIZ
Ders Kurulu Başkan Yardımcıları : Doç. Dr. Ali KİLİMCİOĞLU
: Yrd. Doç. Dr. Mine MİSKİOĞLU
: Yrd. Doç. Dr. Ayşen T.YILDIRIM
Ders Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet VAR
Prof. Dr. Aydın İŞİSAĞ
Prof. Dr. Betül ERSOY
Prof. Dr. Canan TIKIZ
Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ
Prof. Dr. Cüneyt BALCIOĞLU
Prof. Dr. Ece ONUR
Prof. Dr. Ercüment ÖLMEZ
Prof. Dr. Erhun KASIRGA
Prof. Dr. Güvenir OKÇU
Prof. Dr. Hakan YÜCEYAR
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
Prof. Dr. Hatice MAVİOĞLU
Prof. Dr. Hörü GAZİ
Prof. Dr. Hüseyin GÜLEN
Prof. Dr. Hüseyin YERCAN
Prof. Dr. İpek AKİL
Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU
Prof. Dr. Lale CERRAHOĞLU
Prof. Dr. Mine ÖZKOL
Prof. Dr. Muzaffer POLAT
Prof. Dr. Nogay GİRGİNKARDEŞLER
Prof. Dr. Pelin ERTAN
Prof. Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU
Prof. Dr. Şebnem ÖRGÜÇ
Prof. Dr. Şenol COŞKUN
Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ
Prof. Dr. Timur PIRILDAR
Prof. Dr. Zeki ARI
Prof. Dr. Zeliha ÜNLÜ
Prof. Dr. Zeliha HEKİMSOY
Doç. Dr. Ali KİLİMCİOĞLU
Doç. Dr. Elmas KASAP
Doç. Dr. Gamze GÖKSEL
Doç. Dr. Gül GÜMÜŞER
Doç. Dr. Kâmil VURAL
Doç. Dr. Özge YILMAZ
Doç. Dr. Peyker TEMİZ
Doç. Dr. Serkan ERKAN
Doç. Dr. Taçkın ÖZALP
Yrd. Doç. Dr. A.Aykan ÖZGÜVEN
Yrd. Doç. Dr. Aysun TORAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ayşen T.YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Gökmen BİLGİLİ
Yrd. Doç. Dr. Mine MİSKİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Tahir BURAN
Yrd. Doç. Dr. Yeşim GÜVENÇ
Dönem III- 4. Ders Kurulu: Hematopoetik ve Kas-İskelet Sistemleri -145
DÖNEM III - TIP 3104
3. DERS KURULU (HEMATOPETİK VE KAS-İSKELET SİSTEMLERİ)
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ:
Bu kurulda, hematopoetik ve lenfoid dokuların (kan, kemik iliği, dalak, timus, lenf nodu) neoplastik ya
da non-neoplastik hastalıklarının klinik ve laboratuar özellikleri, bunlara yönelik tedavide kullanılan
ilaçların özellikleri ve lökomotor sitem hastalıklarının klinik ve patolojik özelliklerinin öğrenilmesi
amaçlanmaktadır.
HEDEFLER: Bu kurul sonunda öğrencilerin;
1. Kanın yapısı ve fonksiyonları, hematopoezin temel mekanizmasını belirtebilmeleri,
2. Çocuk ve erişkin anemilerinin klinik, laboratuvar bulguları, bunların tedavisine yönelik ilaçları
sayabilmeleri,
3. Çocuk ve erişkin çağda görülen, lenf nodu ve lökositleri tutan neoplastik ya da non-neoplastik
hastalıkların klinik ve patolojik bulgularını belirtebilmeleri,
4. Koagulasyon mekanizmalarındaki bozukluklara bağlı hastalıkların klinik ve laboratuvar bulguları ile
bunlara
yönelik
(antikoagulan,
hemostatik,
antitombositik,
trombolitik)
ilaçların
özelliklerini
sayabilmeleri,
5. Kemik iliği, dalak ve timus hastalıklarının patolojik özelliklerini belirtebilmeleri,
6. Plazma hücresi, histiyosit ve dentritik hücrelerden köken alan hastalıkların patolojik özelliklerini
belirtebilmeleri,
7. Kök hücre tedavisinin temel prensiplerini açıklayabilmeleri,
8. Kan tablosunu etkileyen, lenfatik sistemi etkileyen, karaciğer ve dalağı tutan ve ateşle seyreden
paraziter hastalıkları belirtebilmeleri,
9. Kemik dokunun olağan yapısı ve gelişimini, radyolojik özelliklerini açıklayabilmeleri,
10. Kas- iskelet sistemine ait temel kavram ve terminoloji belirtebilmeleri,
11. Kemiğin kongenital, travmatik, metabolik, enfeksiyöz ve neoplastik hastalıklarının klinik, radyolojik
ve patolojik özelliklerini belirtebilmeleri,
12. Romatizmal hastalıklara yaklaşımın temel prensiplerini açıklayabilmeleri,
13. İskelet kası hastalıklarının klinik ve patolojik özelliklerini belirtebilmeleri,
14. Kas-iskelet sistemini tutan paraziter hastalıkları sayabilmeleri,
15.Nöromusküler bloke edici ilaçlar, santral etkili kas gevşeticiler, non-steroid antienflamatuvar ilaçlar
gibi kas-iskelet sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların özelliklerini belirtebilmeleri,
16. Antimalaryal ilaçları sayabilmeleri,
17. Kas-iskelet sitemine yönelik klinik pratik yaklaşımı yapabilmeleri hedeflenmektedir.
Dönem III - 4. Ders Kurulu: Hematopoetik ve Kas-İskelet Sistemleri - 146
TARİH
22.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
DERS
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
24.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
ÖĞR. ÜYESİ
Pazartesi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
23.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
KONU
Salı
3. DERS KURULU TEORİK SINAVI (09:45)
3. DERS KURULU PATOLOJİ PRATİK SINAVI (11:45)
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Çarşamba
Çocuk Sağ. ve Hst. Çocukta Anemiye Yaklaşım
H. GÜLEN
Çocuk Sağ. ve Hst. Çocukta Anemiye Yaklaşım
H. GÜLEN
Çocuk Sağ. ve Hst. Çocukta Anemiye Yaklaşım
H. GÜLEN
3. DERS KURULU DEĞERLENDİRME ve GERİBİLDİRİM TOPLANTISI
Öğle Arası
İ. AYDOĞDU
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup21)
(Grup22)
H. YÜKSEL
Ders Kurulu
Klinik Pratik 11
T. BURAN
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup22)
(Grup21)
Ş. COŞKUN
25.12.2014
Perşembe
08:45 – 09:30
İç Hastalıkları
09:45 – 10:30
İç Hastalıkları
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 17:15
26.12.2014
Cuma
08:45 – 09:30
İç Hastalıkları
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
İç Hastalıkları
Biyokimya
Biyokimya
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Farmakoloji
Farmakoloji
Parazitoloji
Hemopoez, Kanın Yapısı ve
Fonksiyonları
Periferik Yayma ve Kemik İliği
Değerlendirmesi-Anemilere Genel Bakış
Vitaminler
Vitaminler
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Erişkinde Mikrositer, Makrositer
Anemiler
Edinsel Hemolitik Anemilere Genel Bakış
Anemilerin Laboratuvar Tanısı
Anemilerin Laboratuvar Tanısı
Öğle Arası
Anemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Anemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Lenfatik Sistemi Etkileyen Paraziter Hast.
Serbest Çalışma
M. MİSKİOĞLU
İ. AYDOĞDU
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
Y. GÜVENÇ
Y. GÜVENÇ
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
A. KİLİMCİOĞLU
Dönem III - 4. Ders Kurulu: Hematopoetik ve Kas-İskelet Sistemleri - 147
TARİH
DERS
29.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Patoloji
Patoloji
İç Hastalıkları
Biyokimya
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Parazitoloji
Parazitoloji
Çocuk Sağ.ve Hast
Çocuk Sağ.ve Hast
30.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Patoloji
Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
31.12.2014
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Ders Kurulu
Klinik Pratik 12
Çarşamba
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
Patoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
01.01.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
ÖĞR. ÜYESİ
Lökositlerin Neoplastik Proliferasyonları
Lökositlerin Neoplastik Proliferasyonları
Erişkinde Lösemiler
Hemoglobinopatilerde Laboratuvar Tanı
Öğle Arası
Kan Tablosunu Etkileyen Paraziter Enfek.
Kan Tablosunu Etkileyen Paraziter Enfek.
Kanamalı Çocuğa Yaklaşım
Lökosit fonksiyon Bozuklukları
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
İ. AYDOĞDU
A. VAR
Plazma hücreli Neoplazmlar ve İlişkili
Hastalıklar
Erişkin Çağı Purpuralarına Yaklaşım
Erişkin Çağı Purpuralarına Yaklaşım
Öğle Arası
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup23)
(Grup24)
İç Hastalıkları
Çocuk Hast
(Grup24
(Grup23)
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
Lenfadenopatili Erişkine Yaklaşım
Lenfadenopatili Erişkine Yaklaşım
Lenf Nodlarının Reaktif Değişiklikleri
Lenf Nodlarının Reaktif Değişiklikleri
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İ. AYDOĞDU
İ. AYDOĞDU
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
A. KİLİMCİOĞLU
A. KİLİMCİOĞLU
A. YILDIRIM
A. YILDIRIM
H. YÜCEYAR
B. ERSOY
A.TORAMAN
E. KASIRGA
Perşembe
YILBAŞI
Öğle Arası
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
02.01.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
KONU
YILBAŞI
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dönem III - 4. Ders Kurulu: Hematopoetik ve Kas-İskelet Sistemleri - 148
TARİH
05.01.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
DERS
Pazartesi
Çocuk Sağ. ve
Hast.
Çocuk Sağ. ve
Hast.
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Farmakoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
06.01.2015
08:45 – 09:30
Salı
Patoloji
09:45 – 10:30
Patoloji
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
Biyokimya
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
07.01.2015
Çarşamba
08:45 – 09:30
Parazitoloji
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Parazitoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
08.01.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Ders Kurulu
Klinik Pratik
Sınavı II
Perşembe
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 17:15
09.01.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
Ortopedi ve T
Ortopedi ve T
Parazitoloji
Parazitoloji
13:30 – 14:15
İç Hastalıkları
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Farmakoloji
Farmakoloji
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Batında Kitle, Mediastinal Kitleli Hastaya
Yaklaşım
Batında Kitle, Mediastinal Kitleli Hastaya
Yaklaşım
Antikoagülan İlaçlar
Antikoagülan İlaçlar
Öğle Arası
Antikoagülan İlaçlar
Dissemine İntravasküler Koagülasyon
Trombozlu Hastanın Değerlendirilmesi
Serbest Çalışma
A. A. ÖZGÜVEN
Kemik İliği Patolojisi
Histiosit ve Dendritik Hücre
Proliferasyonları
Antitrombositik İlaçlar
Antitrombositik İlaçlar
Öğle Arası
Trombogenezde Lab. Göstergeleri
Kan, Kan Ürünleri ve Plazma Genişleticiler
Transfüzyonla Bulaşan İnfeksiyon
Etkenleri-Tanısı
Serbest Çalışma
A. İŞİSAĞ
Hemopoetik ve Kas İskelet Sistemini Tutan
Paraziter Enfeksiyonlarda Tanı
Karaciğer ve Dalağın Paraziter Hast.
Trombolitik İlaçlar
Trombolitik İlaçlar
Öğle Arası
Çocuk Sağl. ve
İç Hastalıkları
Hastalıkları
5., 6. 7. 8. Pratik Grupları
A. A. ÖZGÜVEN
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
M. MİSKİOĞLU
M. MİSKİOĞLU
A. İŞİSAĞ
K. VURAL
K. VURAL
E. ONUR
K. VURAL
T. ŞANLIDAĞ
N.GİRGİNKARDEŞLER
N.GİRGİNKARDEŞLER
K. VURAL
K. VURAL
Z. HEKİMSOY,
C. KIRMAZ, İ.AKİL
P.ERTAN,H.GÜLEN,
M.POLAT
Dalak patolojisi
Timus Patolojisi
Araşidonik Asid ve Metabolitleri:
Siklooksijenaz Ürünleri
Öğle Arası
Serbest Çalışma
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
K. VURAL
K. VURAL
Ortopediye Giriş temel kavramlar ve
Terminoloji
Ateşle Seyreden Paraziter Enfeksiyonlar
Ateşle Seyreden Paraziter Enfeksiyonlar
Öğle Arası
Kök Hücre Tedavisi Nedir? Kimlerde
Kullanılır?
Antimalaryal İlaçlar
Antimalaryal İlaçlar
Serbest Çalışma
T. ÖZALP
T. ÖZALP
C. BALCIOĞLU
C. BALCIOĞLU
M. MİSKİOĞLU
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
Dönem III - 4. Ders Kurulu: Hematopoetik ve Kas-İskelet Sistemleri - 149
TARİH
12.01.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
DERS
Pazartesi
Patoloji
Patoloji
Nöroloji
Ortopedi ve Trav.
Ders Kurulu
Klinik Pratik
Sınavı III
13.01.2015
Salı
08:45 – 09:30
Radyoloji
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Farmakoloji
Patoloji
Ortopedi ve Trav.
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Mikrobiyoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
14.01.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
FTR
FTR
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
Patoloji
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
15.01.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 17:15
16.01.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Patoloji
Patoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Radyoloji
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Kemik Dokuya Giriş, Remodelasyon,
Kemiğin Konjenital ve Herediter Hst.
İskelet Kası Hastalıkları
El hastalıkları ve deformiteleri
Öğle Arası
Çocuk Sağl. ve
İç Hastalıkları
Hastalıkları
P. TEMİZ
P. TEMİZ
H. MAVİOĞLU
T. ÖZALP
9., 10., 11. ve 12. Pratik Grupları
Kemik Büyüme ve Olgunlaşması, Kemik
Yaş Tayini, Travma
Santral Etkili Kas Gevşetici İlaçlar
İskelet Kası Patolojisi
Vertebra Hastalıkları, Osteoporoz
Öğle Arası
Bruselloz
PRATİK –
Hastalıkları
Hematolenfoid
G. GÖKSEL
M. MİSKİOĞLU
Ö. YILMAZ
G. BİLGİLİ
A. A. ÖZGÜVEN
A. T. YILDIRIM
M. ÖZKOL
K. VURAL
A. İŞİSAĞ
S. ERKAN
S. SÜRÜCÜOĞLU
A. İŞİSAĞ
Sistem
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
Romatizmal Hastalıkların
Sınıflandırılması
Lökotrienler
Diğer Otokoidler
Öğle Arası
Kırık Onarımı, Kemiğin Avasküler
Nekrozu Eklem Hastalıkları
Osteomyelitler
Ayak Deformiteleri Ve Hastalıkları, Spor
Yaralanmaları
L. CERRAHOĞLU
L. CERRAHOĞLU
K. VURAL
K. VURAL
Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaçlar
Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaçlar
Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaçlar
Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaçlar
Öğle Arası
Serbest Çalışma
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
Travmatolojiye Giriş ve Ana Prensipler,
Kemik Tümörleri ve Benzeri Oluşumlar
Kemik Tümörleri ve Benzeri Lezyonlar
Kemik Tümörleri ve Benzeri Lezyonlar
Öğle Arası
Hemorajik Ateş Etkenleri
Hemorajik Ateş Etkenleri
Displaziler, DKÇ, Çocukluk Çağı Tm.
Serbest Çalışma
G. OKÇU
G. OKÇU
P. TEMİZ
P. TEMİZ
P. TEMİZ
P. TEMİZ
S. ERKAN
S. ERKAN
T. ŞANLIDAĞ
T. ŞANLIDAĞ
M. ÖZKOL
Dönem III - 4. Ders Kurulu: Hematopoetik ve Kas-İskelet Sistemleri - 150
TARİH
19.01.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
DERS
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Pazartesi
Radyoloji
Radyoloji
Parazitoloji
Parazitoloji
Lökomotor Sistem
Lökomotor Sistem
Kas Sistemini Tutan Parazitolojik Hastalıklar
Kas Sistemini Tutan Parazitolojik Hastalıklar
Ş. ÖRGÜÇ
Ş. ÖRGÜÇ
C. BALCIOĞLU
C. BALCIOĞLU
İç Hastalıkları
(Grup25)
İç Hastalıkları
(Grup26)
E. KASAP
A. T. YILDIRIM
A. TORAMAN
A. A. ÖZGÜVEN
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
Ders Kurulu
15:30 – 16:15 Klinik Pratik 13
16:30 – 17:15
20.01.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
FTR
FTR
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Patoloji
Mikrobiyoloji
21.01.2015
Çarşamba
08:45 – 09:30
Biyokimya
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
FTR
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Nükleer Tıp
Patoloji
Patoloji
Patoloji
22.01.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Çocuk Hst.
(Grup26)
Çocuk Hst.
(Grup25)
Üst ve Alt Ekstremite Muayenesi, Konjenital
Anomaliler, Kemik Enfeksiyonları, DKÇ,
Romatizmal Hastalıklarda Semptomoloji
Romatizmal Hastalıklarda Tanıya Yaklaşım
H. YERCAN
H. YERCAN
Z. ÜNLÜ
Z. ÜNLÜ
Yumuşak Doku Tümörleri
Yumuşak Doku Tümörleri
Özel Konakta Enfeksiyonlar
Serbest Çalışma
P. TEMİZ
P. TEMİZ
H. GAZİ
Öğle Arası
Artritlerde Kullanılan Testler ve Sinov. Sıvı
Analizi
Lökomotor Sistem Hastalıklarında Ağrı
Romatoloji’de Semiyoloji
Romatoloji’de Semiyoloji
Öğle Arası
Kemik ve Kİ Sintigrafisi, Kemik Dansitometresi
PRATİK – Yumuşak Doku ve Kemik
Hastalıkları
Z. ARI
C. TIKIZ
T. PIRILDAR
T. PIRILDAR
G. GÜMÜŞER
P.TEMİZ
P.TEMİZ
P.TEMİZ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
23.01.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Cuma
Serbest Çalışma
4. DERS KURULU TEORİK SINAVI 09:45)
4. DERS KURULU PATOLOJİ PRATİK SINAVI (11:45)
4. DERS KURULU DEĞERLENDİRME VE GERİBİLDİRİM TOPLANTISI(12:00)
Öğle Arası
Dönem III - 4. Ders Kurulu: Hematopoetik ve Kas-İskelet Sistemleri - 151
YARIYIL TATİLİ
26.01.2015 — 06.02.2015
Dönem III- 152
DÖNEM III
5. DERS KURULU - TIP 3105
NÖROLOJİK BİLİMLER VE DUYU SİSTEMLERİ (4 Hafta)
09.02.2015 – 09.03.2015
Sınavlar:
DERS
KODU
TIP 3105.01
TIP 3105.02
TIP 3105.03
TIP 3105.04
TIP 3105.05
TIP 3105.06
TIP 3105.07
TIP 3105.08
TIP 3105.09
TIP 3105.10
TIP 3105.11
TIP 3105.12
TIP 3105.13
TIP 3105.14
TIP 3105.15
Pratik: 09.03.2015
DERSLER
Patoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Biyokimya
Klinik Bilimler
Anesteziyoloji ve Rea.
Çocuk Sağlığı ve Hst.
Göz Hastalıkları
KBB
Nöroloji
Nöroşirürji
Nükleer Tıp
Parazitoloji
Psikiyatri
Radyoloji
Radyasyon Onkolojisi
İnteraktif Modül
Beceri uygulaması
Değer. ve Geribildirim
Klinik Pratik
Klinik Pratik Sınavı
Sınav
TOPLAM
Beceri : 05.03.2015
Teorik: 09.03.2015
Teorik
Pratik
Toplam
10
41
5
2
4
-
21 saat
34 saat
6 saat
2 saat
3
5
4
5
8
2
1
1
9
3
1
7
4
-
3 saat
8 saat
4 saat
4 saat
12 saat
2 saat
1 saat
2 saat
9 saat
3 saat
1 saat
8 saat
4 saat
1 saat
-
4
8
109
4
16
Soru
Sayıları
10
14 saat
140 saat
38
4
2
3
5
4
5
8
2
1
1
8
3
1
5
100
Ders Kurulu Başkanı : Prof. Dr. Deniz SELÇUKİ
Ders Kurulu Başkan Yardımcıları : Prof. Dr. Ercüment ÖLMEZ
: Doç. Dr. E. Oryal TAŞKIN
: Doç. Dr. Ömür KARAKOYUN ÇELİK
Beceriden Sorumlu Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Kıvanç GÜNHAN
Ders Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet VAR
Prof. Dr. Alp YENTÜR
Prof. Dr. Artuner DEVECİ
Prof. Dr. Aydın İŞİSAĞ
Prof. Dr. Ayşen ESEN DANACI
Prof. Dr. Betül ERSOY
Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ
Prof. Dr. Cevval ULMAN
Prof. Dr. Cüneyt TEMİZ
Prof. Dr. Demet AYDIN
Prof. Dr. Deniz SELÇUKİ
Prof. Dr. Emin KURT
Prof. Dr. Ercüment ÖLMEZ
Prof. Dr. Erhun KASIRGA
Prof. Dr. Erol ÖZMEN
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
Prof. Dr. Hatice MAVİOĞLU
Prof. Dr. Hikmet YILMAZ
Prof. Dr. Hörü GAZİ
Prof. Dr. Hüseyin GÜLEN
Prof. Dr. Kor YERELİ
Prof. Dr. Murat DEMET
Prof. Dr. Muzaffer POLAT
Prof. Dr. Onur ÇELİK
Prof. Dr. Ömer AYDEMİR
Prof. Dr. Serdar TARHAN
Prof. Dr. Seyhun KÜRŞAT
Prof. Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU
Prof. Dr. Süleyman Sami İLKER
Prof. Dr Şenol ÇOŞKUN.
Prof. Dr. Timur PIRILDAR
Prof. Dr. Zeliha HEKİMSOY
Doç. Dr. Gamze GÖKSEL
Doç. Dr. Gül GÜMÜŞER
Doç. Dr. E. Oryal TAŞKIN
Doç. Dr. Ömür KARAKOYUN ÇELİK
Doç. Dr. Kâmil VURAL
Doç. Dr. Kıvanç GÜNHAN
Doç. Dr. Özge YILMAZ
Doç. Dr. Tuğba ÇAVUŞOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin MAYALI
Yrd. Doç. Dr. Gökmen BİLGİLİ
Yrd. Doç. Dr. Göktuğ SEYMENOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mine MİSKİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Selim ALTAN
Yrd. Doç. Dr. Süheyla RAHMAN
Dönem III- 5. Ders Kurulu: Nörolojik Bilimler ve Duyu Sistemleri - 153
DÖNEM III - TIP 3105
5. KURUL (NÖROLOJİK BİLİMLER VE DUYU SİSTEMLERİ)
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ:
Bu kurulda, çocuk ve erişkinde santral sinir sistemi, duyu organları ve derinin neoplastik ya da
non-neoplastik hastalıklarının klinik, patolojik ve laboratuvar özellikleri; psikiyatrik hastalıkların
temel özellikleri ile bunlara yönelik tedavilerde kullanılan ilaçların temel özelliklerinin
öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER:
Bu kurulda öğrencilerin;
1. Santral sinir sisteminin kongenital, gelişimsel, travmatik, demyelinizan, dejeneratif ,
metabolik, vasküler hastalıklarının patolojik özellikleri ile bu hastalıklarla ilgili biyokimyasal
belirteçleri belirtebilmeleri,
2. Santral sinir sistemi ve periferik sinir tümörlerinin patolojisini açıklayabilmeleri,
3. Kranial sinir hastalıkları, piramidal ve ekstrapiramidal sistem hastalıkları, motor son plak ve
motor nöron hastalıklarının klinik ve radyolojik özellikleri ile bu hastalıklarda kullanılan
ilaçların temel özelliklerini belirtebilmeleri,
4. Santral sinir sistemi ve periferik sinir sitemini tutan enfektif hastalıkların (menenjit, ansefalit,
kuduz, poliomyelit, tetanoz, botilismus) klinik, mikrobiyolojik ve patolojik özelliklerini
açıklayabilmeleri,
5. Medulla spinalis hastalıklarının klinik ve radyolojik özelliklerini belirtebilmeleri,
6. Pediyatrik dönem ve erişkinde nörolojik muayenenin temel prensiplerini yapabilmeleri,
7. Optik sinir, retina ve görme yollarının anatomik ve fizyolojik özellikleri ile nörooftalmolojik
muayeneyi açıklayabilmeleri,
8. Kulak anatomisi, fizyolojisi ile otolojik, odyolojik muayene ve denge muayenesinin temel
prensiplerini belirtebilmeleri, vertigo ve işitme kaybı, koku ve tat bozukluklarına yaklaşımın
temel prensiplerini belirtebilmeleri,
9. Ağrıya klinik yaklaşımın ve başağrısına yaklaşımın temel prensiplerini belirtebilmeleri,
10. Çocukluk çağı ve erişkin dönemin epileptik, konvülzif hastalıklarına ve KİBAS’a
yaklaşımın temel prensiplerini ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan antiepileptik ilaçların
özelliklerini belirtebilmeleri,
11.Genel ve lokal anestezinin temel prensipleri ile genel ve lokal anestezide kullanılan ilaçların
özelliklerini sayabilmeleri,
12. Etil alkol ve diğer alkoller, metabolik etkileri ile ilgili farmakolojik ve biyokimyasal temel
özellikler ile alkol ve madde kullanım bozukluklarının klinik özelliklerini belirtebilmeleri,
13. Psikiyatrik muayene, psikiyatrik görüşmenin temel özellikleri ile psikiyatrik hastalıkların
(anksiyete, depresyon, bilişsel bozukluklar, bipolar bozukluk, şizofreni, somatoform
bozukluklar) klinik özelliklerini belirtebilmeleri, bunların tedavisinde kullanılan ilaçların
özelliklerini sayabilmeleri,
14. Deri hastalıklarına genel yaklaşım ve dermatopatolojinin temel özellikleri yanı sıra derinin
yangısal, enfektif, büllöz ve tümöral hastalıklarının klinik ve patolojik özelliklerini
belirtebilmeleri hedeflenmektedir.
Dönem III- 5. Ders Kurulu: Nörolojik Bilimler ve Duyu Sistemleri - 154
TARİH
09.02.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
DERS
Pazartesi
Koordinatörlük
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Nöroşirürji
Nöroşirürji
10.02.2015
08:45 – 09:30
Salı
KBB
09:45 – 10:30
Patoloji
10:45 – 11:30
Patoloji
11:45 – 12:30
Nöroloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Göz Hastalıkları
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
11.02.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
Çarşamba
Anestezi. ve Rean.
Nöroloji
Farmakoloji
11:45 – 12:30
Patoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Nöroloji
Çocuk Sağ. Ve Hst
Çocuk Sağ. Ve Hst
12.02.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 17:15
13.02.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
KBB
Patoloji
Patoloji
Göz Hastalıkları
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Ders Kurulu
Klinik Pratik
Sınavı IV
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Kurul Tanıtımı
SSS Farmakolojisine Giriş
SSS Farmakolojisine Giriş
SSS Farmakolojisine Giriş
Öğle Arası
Retina Fizyolojisi ve Anatomisi
Nörooftalmolojik Muayene
Bilinç Bozuklukları ve bilincin
Değerlendirilmesi
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
Periferik Fasiyal Muayene
SSS’nin İncinmeye Karşı Hücresel Yanıtları,
Beyin Ödemi, Hidrosefali, KİBAS ve
Herniasyon
Konjenital Malformasyonlar, Gelişim
Kusurları, Perinatal Beyin Hasarı, Travmatik
Uyku Nörofizyolojisi
Öğle Arası
Görme ve Görme Yolları
A. A. ve Protein Metabolizma Bozuklukları
A. A. ve Protein Metabolizma Bozuklukları
A. A. ve Protein Metabolizma Bozuklukları
O. ÇELİK
Ağrıya Klinik Yaklaşım
Başağrısı
Migren Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
SSS’nin Demyelinizan, Dejeneratif ve
Metabolik Hastalıklarının Patolojisi
Öğle Arası
Epilepsi ve Konvülzif Hastalıklar
Çocukluk Çağı Konvülzyonlarına Yaklaşım
Çocukluk Çağı Konvülzyonlarına Yaklaşım
Serbest Çalışma
A. YENTÜR
D. SELÇUKİ
T. ÇAVUŞOĞLU
Antiepileptik İlaçlar
Antiepileptik İlaçlar
Antiepileptik İlaçlar
Antiepileptik İlaçlar
Öğle Arası
Serbest Çalışma
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
Vestibüler Sistem ve Vertigo
Serebrovasküler Hastalıklar ve SSS’nin
Enfeksiyon Hastalıklarının Patolojisi
Optik Sinir
Öğle Arası
Çocuk Sağ. ve
İç Hastalıkları
Hastalıkları
O. ÇELİK
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
H. MAYALI
13., 14., 15. ve 16. Pratik Grupları
Dönem III- 5. Ders Kurulu: Nörolojik Bilimler ve Duyu Sistemleri - 155
E. KURT
S. S. İLKER
C. TEMİZ
C. TEMİZ
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
H. YILMAZ
S. S. İLKER
A. VAR
A. VAR
A. VAR
A. İŞİSAĞ
H. YILMAZ
M. POLAT
M. POLAT
B. ERSOY,
E. KASIRGA,
H. YÜKSEL,
Ş. COŞKUN,
S. KÜRŞAT,
T. PIRILDAR
TARİH
DERS
16.02.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
Pazartesi
Anestezi. ve Rean.
Patoloji
Çocuk Sağ.ve Hast.
11:45 – 12:30
Biyokimya
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Anestezi. ve Rean
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
17.02.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Nöroloji
Nöroloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Farmakoloji
KBB
Patoloji
Patoloji
18.02.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
19.02.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Ders Kurulu
Klinik Pratik 14
Perşembe
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Nöroloji
13:30 – 17:15
20.02.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Çocuk Sağ. Ve
Hast.
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Nörotoksinler
Nörokutanöz Sendromlar (Fakomatozlar)
Lökomotor Sistem Muayenesi
SSS ile İlişkili Hastalıklarda Biyokimyasal
Markırlar
Öğle Arası
Genel Anestezi.
Genel Anestezik İlaçlar
Genel Anestezik İlaçlar
Genel Anestezik İlaçlar
D. AYDIN
A. İŞİSAĞ
Ö. YILMAZ
Periferik Sinir ve Kas Hastalıkları
Ekstrapiramidal Sistem Hastalıkları
Antiparkinson İlaçlar
Antiparkinson İlaçlar
Öğle Arası
Lokal Anestezik İlaçlar
Koku ve Tat Bozukluğu
Periferik ve SSS Tümörleri Patolojisi
Periferik ve SSS Tümörleri Patolojisi
D. SELÇUKİ
D. SELÇUKİ
K. VURAL
K. VURAL
Periferik ve SSS Tümörleri Patolojisi
Periferik ve SSS Tümörleri Patolojisi
Hareket Bozuklukları Tedavisinde Kullanılan
İlaçlar
Öğle Arası
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup27)
(Grup28)
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup28
(Grup27)
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
K. VURAL
K. VURAL
Nöroradyoloji
Nöroradyoloji
Nöroradyoloji
Motor Son Plak ve Motor Nöron Hastalıkları
Öğle Arası
Serbest Çalışma
S. TARHAN
S. TARHAN
S. TARHAN
D. SELÇUKİ
Menenjitler
Menenjitler
Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar
H. GAZİ
H. GAZİ
K. VURAL
KİBAS
M. POLAT
İnteraktif Modül
A.YENTÜR
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
O. ÇELİK
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
C:KIRMAZ
G. BİLGİLİ
Z:HEKİMSOY
Ö. YILMAZ
Öğle Arası
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
C. ULMAN
Olgu Sunumları
Dönem III- 5. Ders Kurulu: Nörolojik Bilimler ve Duyu Sistemleri - 156
H. YILMAZ,
A. İŞİSAĞ,
K.VURAL,
S. TARHAN
TARİH
DERS
23.02.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Nöroloji
Nöroloji
Psikiyatri
Psikiyatri
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Mikrobiyoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
24.02.2015
Salı
08:45 – 09:30
Radyasyon Onk.
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Farmakoloji
Farmakoloji
Nöroloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
25.02.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Çarşamba
Psikiyatri
Farmakoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
26.02.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Ders Kurulu
Klinik Pratik 15
Perşembe
Psikiyatri
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Piramidal Sistem Hastalıkları
Piramidal Sistem Hastalıkları
Psikiyatrik Görüşme –I
Psikiyatrik Görüşme –II
Öğle Arası
Ansefalitler
PRATİK: Nöropatoloji
PRATİK: Nöropatoloji
PRATİK: Nöropatoloji
H. MAVİOĞLU
H. MAVİOĞLU
O.TAŞKIN
O.TAŞKIN
Sinir Sisteminin Benign ve Malign Tm.
Radyoterapi
SSS Uyarıcıları
SSS Uyarıcıları
Nörolojik Muayene
Öğle Arası
Ö. K. ÇELİK
Klinik Pratik A
D. SELÇUKİ
H. MAVİOĞLU
H. YILMAZ
Klinik Pratik B
H. GAZİ
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
A. İŞİSAĞ
K. VURAL
K. VURAL
H. MAVİOĞLU
Anksiyete Bozuklukları
Hipnosedatif ve Anksiyolitik İlaçlar
Hipnosedatif ve Anksiyolitik İlaçlar
Kuduz, Poliomyelit
Öğle Arası
Çocuk Hast.
İç Hast.(Grup29)
(Grup30)
İç Hast.(Grup30)
Çocuk
Hast.(Grup29)
M. DEMET
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
S. SÜRÜCÜOĞLU
Depresyon
Antidepresan İlaçlar
Antidepresan İlaçlar
Antidepresan İlaçlar
Öğle Arası
Ö. AYDEMİR
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
M. POLAT
M. MİSKİOĞLU
H. GÜLEN
G. GÖKSEL
BİLİM KULÜBÜ BİLGİ YARIŞMASI
27.02.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
Psikiyatri
Biyokimya
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
Alkol ve Metabolik Etkileri
Etil Alkol ve Diğer Alkoller
Etil Alkol ve Diğer Alkoller
Öğle Arası
İlaç ve Madde Bağımlılığı
İlaç ve Madde Bağımlılığı
İlaç ve Madde Bağımlılığı
Serbest Çalışma
A. DEVECİ
C.ULMAN
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
Dönem III- 5. Ders Kurulu: Nörolojik Bilimler ve Duyu Sistemleri - 157
TARİH
DERS
02.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Psikiyatri
Farmakoloji
Farmakoloji
Parazitoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Beceri
03.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Psikiyatri
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Psikiyatri
KBB
Nükleer Tıp
04.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Psikiyatri
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
Beceri
İnteraktif
Modül
16:30 – 17:15
05.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
TARİH
ÖĞR. ÜYESİ
Bipolar Bozukluklar
Bipolar Bozuklukta Kullanılan İlaçlar
Bipolar Bozuklukta Kullanılan İlaçlar
Sinir Sistemini Etkileyen Paraziter Enfeksiyonlar
Öğle Arası
Ö. AYDEMİR
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
K YERELİ
Makette Kulak Muayenesi becerisi
Makette Göz Muayenesi becerisi
K. GÜNHAN,
S. ALTAN, G.
SEYMENOĞLU,
S. RAHMAN
Opioid Türevi İlaçlar
Opioid Türevi İlaçlar
Opioid Türevi İlaçlar
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
Öğle Arası
Somotoform Boz., Yapay Boz., Temaruz
İşitme Kaybı
SSS Sintigrafileri, Beyin Perfüzyon Sintigrafisi
Serbest Çalışma
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
A. E. DANACI
Bilişsel Bozukluklar
Psikoz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Psikoz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Psikoz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Öğle Arası
A. DEVECİ
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
Olgu Sunumları
E. ÖZMEN
O. ÇELİK
G. GÜMÜŞER
Ö. AYDEMİR,
H. MAVİOĞLU,
T. ÇAVUŞOĞLU,
A. E. DANACI
Serbest Çalışma
Perşembe
BECERİ UYGULAMA SINAVI (08:45)
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
06.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
KONU
Cuma
DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
KONU
Dönem III- 5. Ders Kurulu: Nörolojik Bilimler ve Duyu Sistemleri - 158
ÖĞR. ÜYESİ
09.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
5.KURUL TEO RİK SINAVI (09:45)
5.KURUL PATOLOJİ PRATİK SINAVI (11:45)
Dönem III- 5. Ders Kurulu: Nörolojik Bilimler ve Duyu Sistemleri - 159
Dönem III- 5. Ders Kurulu: Nörolojik Bilimler ve Duyu Sistemleri - 160
DÖNEM III
6. DERS KURULU- TIP3106
DERİ, ENDOKRİN SİSTEM ve MEME (4 hafta)
10.03.2015 – 06.04.2015
Sınavlar:
Pratik: 06.04.2014
Teorik
Teorik: 06.04.2014
Soru
Pratik Toplam
Sayıları
7
29 saat
26
TIP 3106.01
TIP 3106.02
Patoloji
22
Farmakoloji
16
–
16 saat
18
TIP 3106.03
Biyokimya
8
–
8 saat
10
8
5
13
1
2
3
1
3
5
–
–
–
–
–
8 saat
5 saat
13 saat
1 saat
2 saat
3 saat
1 saat
3 saat
5 saat
12 saat
8 saat
1
9
6
15
1
2
4
1
4
4
TIP 3106.04
TIP 3106.05
TIP 3106.06
TIP 3106.07
TIP 3106.08
TIP 3106.09
TIP 3106.10
TIP 3106.11
Klinik Bilimler
Çocuk Sağlığı ve Hst.
Dermatoloji
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi
Nükleer Tıp
Parazitoloji
Plastik ve Rekons. Cer.
Radyoloji
İnteraktif Modül
Klinik Pratik
Klinik Pratik Sınavı
Değ. ve Geribildirim
12
8
Sınav
7 saat
TOPLAM
87
27
122 saat
100
Ders Kurulu Başkanı : Prof. Dr. Ali Rıza KANDİLOĞLU
Ders Kurulu Başkan : Doç. Dr. Gül GÜMÜŞER
Yardımcıları : Doç. Dr. Gülgün Y. OVALI
: Doç. Dr. Cemal BİLAÇ
Ders Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ali Rıza KANDİLOĞLU
Prof. Dr. Kor YERELİ
Prof. Dr. Aylin T. ERMERTCAN
Prof. Dr. M. Turhan ŞAHİN
Prof. Dr. Betül ERSOY
Prof.Dr. Muzaffer POLAT
Prof. Dr. Erhun KASIRGA
Prof. Dr. Pelin ERTAN
Prof. Dr. Fatma TANELİ
Prof. Dr. Serap ÖZTÜRKCAN
Prof. Dr. Gökhan PEKİNDİL
Prof. Dr. Seyhun KÜRŞAT
Prof. Dr. Hakan YÜCEYAR
Prof. Dr. Şebnem ÖRGÜÇ
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
Prof. Dr. Şenol COŞKUN
Prof. Dr. Hörü GAZİ
Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ
Prof . Dr. Hüseyin GÜLEN
Prof. Dr. Teoman COŞKUN
Prof. Dr. İpek AKİL
Prof. Dr. Timur PIRILDAR
Prof. Dr. Işıl İNANIR
Prof. Dr. Zeliha HEKİMSOY
Prof.Dr.İsmet AYDOĞDU
Doç. Dr. Cemal BİLAÇ
Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ
Doç. Dr. Gül GÜMÜŞER
Doç. Dr. Gülgün Y. OVALI
Doç. Dr. Gülsüm GENÇOĞLAN
Doç. Dr. Kamil VURAL
Doç. Dr. Özge YILMAZ
Doç. Dr. Peyker TEMİZ
Doç. Dr. Tuğba ÇAVUŞOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali Aykan ÖZGÜVEN
Yrd. Doç. Dr. Aysun TORAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ayşen T. YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Gökmen BİLGİLİ
Yrd. Doç. Dr. Hakan KEREM
Yrd. Doç. Dr. Tahir BURAN
Yrd. Doç. Dr. Yeşim GÜVENÇ
Dönem III- 6. Ders Kurulu: Deri, Endokrin Sistem ve Meme - 161
DÖNEM III - TIP3106
6. KURUL (DERİ, ENDOKRİN SİSTEM ve MEME)
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ :
Endokrin sistem ders kurulu sonunda; endokrin sistem ile ilgili hastalıkların klinik özellikleri,
laboratuar bulguları ve tedavileri ile ilgili bilgi edinmeleri ve bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili
temel kavramların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER: Bu kurul sonunda öğrencilerin;
1. Ön ve arka hipofiz hastalıklarının patolojileri, klinik özellikleri ve tanı yöntemlerini
sayabilmeleri,
2. Tiroid ve paratiroid hastalıklarının klinik ve patolojik özelliklerini belirtebilmeleri,
3. Diyabetes Mellitus fizyopatolojisini, tanı ve tedavisini, tanıda kullanılan laboratuar testlerini
belirtebilmeleri,
4. Diyabetes Mellitus tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini,
toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını belirtebilmeleri,
5. Obesitenin klinik özellikleri ile obesiteli hastaya yaklaşımı açıklayabilmeleri,
6. Poliüri ve polidipsili hastalara yaklaşım ile puberte bozukluklarının klinik özelliklerini
belirtebilmeleri,
7. Böbrek üstü bezi hastalıklarının patoloji ve
kliniği ile bu hastalıklarda kullanılan tanı
yöntemlerini belirtebilmeleri,
8. Kalsiyum ve fosfor metabolizması ve bunlarla ilgili patolojik durumlarda kullanılan
tedavilerde kullanılan ilaçları sayabilmeleri,
9. Endokrin hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini,
toksik etkilerini ve klinik kullanımlarını belirtebilmeleri,
10. Meme ile ilişkili neoplazik ve nonneoplazik hastalıklarına yaklaşım ile bunların patolojisini
ve meme hastalıklarında kullanılan tanı yöntemlerini açıklayabilmeleri hedeflenmektedir.
Dönem III- 6. Ders Kurulu- Deri, Endokrin Sistem ve Meme 162
TARİH
09.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
DERS
ÖĞR. ÜYESİ
KONU
Pazartesi
5.KURUL TEO RİK SINAVI (09:45)
5.KURUL PATOLOJİ PRATİK SINAVI (11:45)
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Salı
Patoloji
P. TEMİZ
Dermatopatolojiye Giriş ve Derinin
Yangısal Hastalıkları
Patoloji
P. TEMİZ
Dermatoloji
Deri Hastalıklarına Genel Yaklaşım
S. ÖZTÜRKCAN
5. DERS KURULU DEĞERLENDİRME VE GERİBİLDİRİM TOPLANTISI
Öğle Arası
P. ERTAN
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup31)
(Grup32)
S. KÜRŞAT
Ders Kurulu
Klinik Pratik 16
P. ERTAN
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup32)
(Grup31)
T. PIRILDAR
11.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Dermatoloji
Dermatoloji
Parazitoloji
Parazitoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Plast.- Rekon. Cer,
Patoloji
Patoloji
12.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Parazitoloji
Farmakoloji
Patoloji
Dermatoloji
10.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
13.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Psöriyazis, Ekzema, Liken Planus
Derinin Viral ve Paraziter Enfeksiyonları
Parazitolojik Hastalarda Eozinofili, Allerji
ve Dermatozlar
Öğle Arası
Malign Deri Tümörleri
Derinin Melanositik Lezyonları
Benign ve Malign Epidermal Lezyonlar
Serbest Çalışma
A. ERMERTCAN
T. ŞAHİN
K. YERELİ
K. YERELİ
Ektoparazitler
Ektoparaziter ilaçlar
Derinin Büllöz Hastalıkları
Derinin Büllü Hastalıkları
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
K. YERELİ
K. VURAL
P. TEMİZ
K. GÜNDÜZ
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dönem III- 6. Ders Kurulu- Deri, Endokrin Sistem ve Meme 163
H. KEREM
P. TEMİZ
P. TEMİZ
TARİH
16.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
DERS
Pazartesi
Dermatoloji
Mikrobiyoloji
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Mikrobiyoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
17.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Radyoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
İnteraktif Modül
İnteraktif Modül
İnteraktif Modül
İnteraktif Modül
18.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
İç Hastalıkları
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
Ders Kurulu Klinik
Pratik Sınavı V
16:30 – 17:15
19.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
Patoloji
13:30 – 17:15
20.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
Patoloji
Farmakoloji
İç Hastalıkları
Çocuk Sağ. Ve Hast.
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Ders Kurulu Klinik
Pratik 17
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Derinin Bakteri-Mantar Enfeksiyonları
Deri, yumuşak doku, kemik ve eklem
enfeksiyonları
Antifungal İlaçlar
Antifungal İlaçlar
Öğle Arası
Döküntülü Hastalık Etkenleri
PRATİK- Dermatopatoloji
PRATİK- Dermatopatoloji
PRATİK- Dermatopatoloji
I. İNANIR
Hipofiz Hastalıklarının Patolojisi
Hipotalamus ve Hipofiz Hastalıkları
Hipotalamus ve Hipofi z Hastalıkları
Hipofiz- Hipotalamus-Tiroid Radyolojisi
Öğle Arası
P. TEMİZ
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
G. Y. OVALI
Klinik: Olgu Sunumları
P. TEMİZ,
K. VURAL,
C. BİLAÇ,
G.GENÇOĞLAN
Tiroid Bezi Hastalıkları
Ön Hipofiz Hormonları
Ön Hipofiz Hormonları
Arka Hipofiz Hormonları
Öğle Arası
Çocuk Sağ. ve
İç Hastalıkları
Hastalıkları
16., 17., 18. ve 20. Pratik Grupları
H. GAZİ
K. VURAL
K. VURAL
T. ŞANLIDAĞ
P. TEMİZ
P. TEMİZ
P. TEMİZ
Z. HEKİMSOY
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
İ.AYDOĞDU
T.BURAN
İ. AKİL
P. ERTAN
H. GÜLEN
M. POLAT
Tiroid Bezi Hastalıkları
Tiroid Bezi Hastalıkları
Tiroid Hastalıklarının Patolojisi
Tiroid Hastalıklarının Patolojisi
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
P. TEMİZ
P. TEMİZ
Tiroid Hastalıklarının Patolojisi
Tiroid Hormonları ve Antitiroid İlaçlar
Paratiroid Bezi Hastalıkları
Ca ve P Metabolizması
Öğle Arası
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup 33)
(Grup34)
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup34)
(Grup33)
P. TEMİZ
T. ÇAVUŞOĞLU
Z. HEKİMSOY
B. ERSOY
Dönem III- 6. Ders Kurulu- Deri, Endokrin Sistem ve Meme 164
Ş. COŞKUN
T. BURAN
H. YÜKSEL
İ. AYDOĞDU
TARİH
DERS
23.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Biyokimya
Biyokimya
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
24.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Patoloji
Biyokimya
Farmakoloji
Farmakoloji
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Tiroid Hastalıklarında Kullanılan
Laboratuvar Testleri
Tiroid ve Paratiroid Sintigrafisi
Tiroid ve Paratiroid Sintigrafisi
Öğle Arası
Paratiroid Hastalıklarının Patolojisi
Kemiğin Metabolik Hastalıkları
Kemiğin Metabolik Hastalıkları
Kemiğin Metabolik Hastalıkları
F. TANELİ
F. TANELİ
G. GÜMÜŞER
G. GÜMÜŞER
Kemiğin Metabolik Hastalıkları
Kemik Markırları
Kalsiyotropik İlaçlar
Kalsiyotropik İlaçlar
Öğle Arası
P. TEMİZ
F. TANELİ
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
İç Hastalıkları
Ders Kurulu Klinik
Pratik Sınavı VI
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
21., 22. 23. 24. Pratik Grupları
16:30 – 17:15
25.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Biyokimya
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Biyokimya
Patoloji
Patoloji
Patoloji
26.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Biyokimya
Biyokimya
Çocuk Sağ. Ve Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
27.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Çocuk Sağ. Ve Hst.
Çocuk Sağ. ve Hst.
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
P. TEMİZ
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
P. TEMİZ
Ö. YILMAZ
G. BİLGİLİ
A. A. ÖZGÜVEN
A. YILDIRIM
İ.AYDOĞDU
T.BURAN
Diabetes Mellitus
Diabetes Mellitus
Diabetes Mellitus
Karbonhidrat Metabolizma Bozuklukları
Öğle Arası
Karbonhidrat Metabolizma Bozuklukları
Endokrin Pankreas Patolojisi
Endokrin Pankreas Patolojisi
Endokrin Pankreas Patolojisi
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
Y. GÜVENÇ
Diyabet Tanısında Laboratuvar Testleri
Diyabet Tanısında Laboratuvar Testleri
Çocukluk Çağı Hipoglisemileri
Obesite
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
F. TANELİ
F. TANELİ
B. ERSOY
B. ERSOY
İnsülin ve Oral Antidiabetikler
İnsülin ve Oral Antidiabetikler
İnsülin ve Oral Antidiabetikler
İnsülin ve Oral Antidiabetikler
Öğle Arası
Boy Kısalıklarına Yaklaşım
Doğuştan Metabolizma Hast. Yaklaşım
Sürrenal Bezi Hastalıkları
Sürrenal Bezi Hastalıkları
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
Dönem III- 6. Ders Kurulu- Deri, Endokrin Sistem ve Meme 165
Y. GÜVENÇ
P. TEMİZ
P. TEMİZ
P. TEMİZ
B. ERSOY
B. ERSOY
Z. HEKİMSOY
Z. HEKİMSOY
TARİH
DERS
30.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Patoloji
Patoloji
Çocuk Sağ. ve Hst.
Çocuk Sağ. ve Hst.
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Biyokimya
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
31.03.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Radyoloji
Genel Cerrahi
Patoloji
Patoloji
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
Çocuk Sağ. ve
Hast.
İnteraktif Modül
İnteraktif Modül
16:30 – 17:15
İnteraktif Modül
01.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Radyoloji
13:30 – 14:15
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
02.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
03.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Ders Kurulu
Klinik Pratik 18
Perşembe
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Sürrenal Korteks ve Medulla
Hastalıklarının Patolojisi
Poliüri ve Polidipsi İle Giden
Hastalıklara Yaklaşım
Öğle Arası
Sürrenal Hast. kullanılan Lab. Testleri
Glukokortikoid İlaçlar
Glukokortikoid İlaçlar
Glukokortikoid İlaçlar
P. TEMİZ
P. TEMİZ
B. ERSOY
B. ERSOY
Pankreas ve Endokrin Radyolojisi
Meme Hastalıklarına Yaklaşım
Memenin Nonneoplastik Hastalıkları ve
Erkek Memesi
Öğle Arası
G. PEKİNDİL
T. COŞKUN
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
Puberte Bozuklukları
B. ERSOY
F. TANELİ
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
P. TEMİZ,
Klinik: Olgu Sunumları
Z. HEKİMSOY,
T. ÇAVUŞOĞLU,
F. TANELİ,
G. PEKİNDİL
Memenin Neoplastik Hastalıkları
Memenin Neoplastik Hastalıkları
Memenin Neoplastik Hastalıkları
Meme Radyolojisi
Öğle Arası
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup35)
(Grup36)
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup36)
(Grup35)
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
Ş. ÖRGÜÇ
PRATİK – Endokrin Sistem ve Meme
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dönem III- 6. Ders Kurulu- Deri, Endokrin Sistem ve Meme 166
E. KASIRGA
H. YÜCEYAR
B. ERSOY
A. TORAMAN
A. R.
KANDİLOĞLU
P.TEMİZ
TARİH
06.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
DERS
KONU
Pazartesi
6. DERS KURULU TEORİK SINAVI (09:45)
6. DERS KURULU PATOLOJİ PRATİK SINAVI (11:45)
Dönem III- 6. Ders Kurulu- Deri, Endokrin Sistem ve Meme 167
ÖĞR. ÜYESİ
Dönem III- 6. Ders Kurulu- Deri, Endokrin Sistem ve Meme 168
DÖNEM III
7. DERS KURULU
ÜROGENİTAL SİSTEM (4 Hafta)- TIP 3107
07.04.2015 – 04.05.2015
Sınavlar:
Patoloji Pratik: 04.05.2015
DERS
DERSLER
Teorik
KODU
TIP 3107.01 Patoloji
22
Teorik: 04.05.2015
Soru
Pratik Toplam
Sayısı
6
28 saat
22
TIP 3107.02
Farmakoloji
14
14 saat
14
TIP 3107.03
Biyokimya
4
3 saat
4
TIP 3107.04
Mikrobiyoloji
4
4 saat
4
TIP 3107.05
Parazitoloji
4
4 saat
4
TIP 3107.06
TIP 3107.07
TIP 3107.08
TIP 3107.09
TIP 3107.10
TIP 3107.11
TIP 3107.12
Klinik Bilimler
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Nükleer Tıp
Radyoloji
Üroloji
Ders Kurulu Klinik Pratiği
5
8
10
14
2
3
11
5
8
10
14
2
3
10
4
5 saat
8 saat
10 saat
14 saat
2 saat
3 saat
11 saat
4 saat
4
4 saat
Ders Kurulu Klinik Prt Sınav
Değerlendirme ve Geribildirim
1 saat
Sınav
8 saat
TOPLAM
101
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcıları
Ders Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Abdülkadir GENÇ
Prof. Dr. Ali Rıza KANDİLOĞLU
Prof. Dr. Aydın ŞENCAN
Prof. Dr. Betül ERSOY
Prof. Dr. Bilali GÜMÜŞ
Prof. Dr. Can TANELİ
Prof. Dr. Cevval ULMAN
Prof. Dr. Cüneyt BALCIOĞLU
Prof. Dr. Cüneyt GÜNŞAR
Prof. Dr. Ece ONUR
Prof. Dr. Elvan SAYIT BİLGİN
Prof. Dr. Erhun KASIRGA
Prof. Dr. Faik M. KOYUNCU
Prof. Dr. Gökhan PEKİNDİL
12
120 saat
100
: Prof. Dr. Pelin ERTAN
: Doç. Dr. Gökhan TEMELTAŞ
: Yrd. Doç. Dr. Burcu ÜLKÜMEN
: Yrd. Doç. Dr. Oktay ÜÇER
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
Prof. Dr. Hörü GAZİ
Prof. Dr. İpek AKİL
Prof. Dr. Kemal KUŞÇU
Prof. Dr. Pelin ERTAN
Prof. Dr. Semra KURUTEPE
Prof. Dr. Semra ORUÇ KOLTAN
Prof. Dr. Seyhun KÜRŞAT
Prof. Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU
Prof. Dr. Şenol COŞKUN
Prof. Dr. Talha MÜEZZİNOĞLU
Prof. Dr. Tevfik GÜVENAL
Prof. Dr. Yeşim BAYTUR
Prof. Dr. Yüksel PABUŞÇU
Doç. Dr. Elmas KASAP
Doç. Dr. Gökhan TEMELTAŞ
Doç. Dr. Kâmil VURAL
Doç. Dr. Nalan NEŞE
Doç. Dr. Tuğba ÇAVUŞOĞLU
Doç. Dr. Yıldız UYAR
Yrd. Doç. Dr. A. Aykan ÖZGÜVEN
Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖKER
Yrd. Doç. Dr. Aysun TORAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ayşen YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Burcu ÜLKÜMEN
Yrd. Doç. Dr. M. Bilgehan YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. Oktay ÜÇER
Dönem III- 7. Ders Kurulu: Ürogenital Sistem - 169
DÖNEM III - TIP 3107
7. KURUL (ÜROGENİTAL SİSTEM)
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ
Ürogenital sistem ders kurulu sonunda;
Ürogenital sistem ile ilgili hastalıkların klinik özellikleri, laboratuar bulguları ile tanı
yöntemleri ve tedavileri ile ilgili bilgilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER:
Bu kurul sonunda öğrencilerin;
1. Glomerül hastalıkları ve böbreğin tübüler hastalıklarının patogenezi, semptom ve
bulgularını belirtebilmeleri,
2. Üriner sistem konjenital anomalilerini sayabilmeleri,
3. Akut ve kronik böbrek yetmezliğinin semptom ve bulgularını sayabilmeleri,
4. Üriner enfeksiyonların semptom ve bulguları ile tanı yöntemlerini ve tedavisini
belirtebilmeleri,
5. Ürolojik tümörlerin semptom ve bulgularını belirtebilmeleri,
6. Prostatın nonneoplazik ve neoplazik hastalıklarının klinik özelliklerini açıklayabilmeleri,
7. Vulva, vagina ve serviksin hastalıklarının patolojik ve klinik özelliklerini belirtebilmeleri,
8. Üreme fizyolojisi ve seks hormonlarını belirtebilmeleri, seks hormonlarının tedavide
kullanımları, önemli yan etkileri ve antagonistlerinin farmakolojik özelliklerinin
tanımlayabilmeleri,
9. Kadın genital sistem tümörlerinin patolojisini ve tanı yöntemlerini belirtebilmeleri,
10. Sıvı-elektrolit dengesinin ve sıvı elektrolit bozuklukları tedavisinde kullanılan ilaçların
etki mekanizmalarını sayabilmeleri,
11. Gebeliğin oluşumu, gebelik tanısında kullanılan yöntemler ve gebelik takibi ile ilgili
bilgileri kavrayabilmeleri,
12. Ürogenital sistemin paraziter enfeksiyonlarını belirtebilmeleri,
13. Ürogenital sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını,
farmakokinetiğini,
toksik
etkilerini,
ilaç
etkileşimlerini
ve
klinik
kullanımını
belirtebilmeleri,
14. Genitoüriner sistem ile ilgili pratik beceri yaklaşımları yapabilmeleri hedeflenmektedir.
Dönem III- 7. Ders Kurulu: Ürogenital Sistem - 170
TARİH
06.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
DERS
Pazartesi
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
6. DERS KURULU TEORİK SINAVI (09:45)
6. DERS KURULU PATOLOJİ PRATİK SINAVI (11:45)
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Salı
Patoloji
N.NEŞE
Glomerül Hastalıklarının Patogenezi ve
Patoloji
N.NEŞE
Patolojisi
Patoloji
N.NEŞE
6. DERS KURULU DEĞERLENDİRME VE GERİBİLDİRİM TOPLANTISI
Öğle Arası
Çocuk Sağ. ve Hast.
Pediatrik Nefrolojide Klinik Semptomlar
İ. AKİL
İç Hastalıkları
Ödem ve Hipervolemi Fizyopat. Mek
S. KÜRŞAT
İç Hastalıkları
Nefrotik Sendrom Sempt. ve Oluşum Mek
S. KÜRŞAT
Çocuk Cerrahisi
Çocukta Genital Muayene
A. ŞENCAN
08.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Üroloji
Üroloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Çocuk Sağ. ve Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast.
09.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
Perşembe
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Çocuk Sağ. ve Hast
07.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
11:45 – 12:30 Biyokimya
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
10.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
Cuma
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
11:45 – 12:30 Patoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Patoloji
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Hiponatremiler
Hipernatremiler
Genitoüriner enfeksiyonlarda semptomlar
Yetişkinlerde Üriner Enfeksiyonlar
Öğle Arası
Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkenleri
Üriner Sistem Enf. Tedavisinde Kul. İlaçlar
Sıvı-Elektrolit Bozuklukları
Akut Böbrek Hasarı
A. TORAMAN
A. TORAMAN
G. TEMELTAŞ
G. TEMELTAŞ
Hiperkalemiler
Hipokalemiler
Böbreğin Tübüler Hastalıkları
Nonprotein Azotlu Maddeler ve Böbrek
Hast. Tanısı
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
S. KÜRŞAT
S. KÜRŞAT
İ. AKİL
Diüretikler
Diüretikler
Diüretikler
Böbreğin Tubulointerstisyel, Obstrüktif ve
Damarsal Hastalıkları
Öğle Arası
Üriner Sistemin Konjenital Anomalileri
Alt Üriner Sistem Hastalıkları ve Tümörleri
Üst Üriner Sistemin Konjenital Anomalileri
Alt Üriner Sistemin Konjenital Anomalileri
K. VURAL
K. VURAL
K. VURAL
Dönem III- 7. Ders Kurulu: Ürogenital Sistem - 171
H. GAZİ
T. ÇAVUŞOĞLU
P. ERTAN
P. ERTAN
C. ULMAN
N. NEŞE
N. NEŞE
N. NEŞE
A. ŞENCAN
C. GÜNŞAR
TARİH
DERS
13.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
Pazartesi
Çocuk Sağ. ve Hst.
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
11:45 – 12:30
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Çocuk Sağ. ve Hast
Biyokimya
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
14.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Çocuk Sağ. ve Hast
Radyoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
Üroloji
Patoloji
Biyokimya
Çocuk Sağ. ve
Hast.
16:30 – 17:15
15.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Üroloji
Üroloji
Biyokimya
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Patoloji
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
16.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Patoloji
Patoloji
Üroloji
Üroloji
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Hematürili Çocuğa Yaklaşım
Asit Metabolizması Boz.
Baz Metabolizması Boz.
Asit-Baz Metabolizma Bozukluklarında
Kullanılan İlaçlar
Öğle Arası
Çocuklarda Üriner Enfeksiyonlar
Böbrek taşları
Genital Sistem Enf. ve Cinsel Yolla Bulaşan
Hastalıklar
P. ERTAN
A. TORAMAN
A. TORAMAN
Kalsiyum-Fosfor Met. Boz.
Kronik Böbrek Yetmezliği
Kronik Böbrek Yetmezliği
Böbrek ve Üreter Radyolojisi
Öğle Arası
Benign Prostat Hiperplazisi
Prostatın Non-Neoplasik Hastalıkları
Prostat Hast.Tanısında Biyokim. Testler
A. TORAMAN
A. TORAMAN
İ. AKİL
Y. PABUŞÇU
Proteinürili Çoçuğa Yaklaşım
P.ERTAN
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Steroidlerin Biyokimyası
Androjenler ve Anabolik Steroidler
Öğle Arası
O. ÜÇER
O. ÜÇER
C. ULMAN
T. ÇAVUŞOĞLU
Böbrek Tümörleri
Dinamik ve Statik Böbrek Sintigrafisi
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
17.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
Üroloji
Üroloji
Patoloji
Patoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Radyoloji
Çocuk Cerrahisi
T. ÇAVUŞOĞLU
İ. AKİL
E. ONUR
S. KURUTEPE
S. KURUTEPE
T. MÜEZZİNOĞLU
N. NEŞE
C. ULMAN
N. NEŞE
N. NEŞE
E. SAYİT BİLGİN
E. SAYİT BİLGİN
Penis Hastalıkları
Prostat Tümörleri
Ürogenital Sistem Tümörleri
Ürogenital Sistem Tümörleri
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
N. NEŞE
N. NEŞE
T. MÜEZZİNOĞLU
T. MÜEZZİNOĞLU
İnmemiş Testis
İntraskrotal Kitleler
Testis Hastalıkları
Testis Hastalıkları
Öğle Arası
Testis Hastalıkları
Mesane ve Erkek Genital Organ Radyolojisi
Fimozis, Parafimozis, Sünnet
Serbest Çalışma
M.B. YÜKSEL
M.B. YÜKSEL
N. NEŞE
N. NEŞE
Dönem III- 7. Ders Kurulu: Ürogenital Sistem - 172
N. NEŞE
G. PEKİNDİL
C. TANELİ
TARİH
DERS
20.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Üroloji
Üroloji
Kadın Hast.-Doğum
Kadın Hast. -Doğum
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Patoloji
Parazitoloji
Parazitoloji
21.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Kadın Hast. - Doğum
Kadın Hast. - Doğum
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Patoloji
Radyoloji
Kadın Hast. - Doğum
Kadın Hast. - Doğum
22.04.2015
Çarşamba
08:45 – 09:30
Patoloji
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Ders Kurulu Klinik
Pratik 19
23.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
ÖĞR. ÜYESİ
Erkek İnfertilitesi
Erektil Disfonksiyon
Jinekolojik ve Obstetrik Öykü
Kadın Genital Sistem Muayenesi
Öğle Arası
Vulva ve Vagina Hastalıkları
Serviksin Non-neoplastik ve Neoplastik Hst.
Cinsel Yolla Bulaşan Paraziter Enf
Cinsel Yolla Bulaşan Paraziter Enf
B. GÜMÜŞ
B. GÜMÜŞ
Y. BAYTUR
B. ÜLKÜMEN
Üreme Fizyolojisi ve Seks Hormonları
Menstrüel Siklus ve Anormal Kanamalar
Östrojenler ve Progestinler
Östrojenler ve Progestinler
Öğle Arası
Serviksin Non-neoplastik ve Neoplast. Hast.
Kadın Genital Radyolojisi
Serviks ve Myometrium Tümörleri
Serviks ve Myometrium Tümörleri
Y. UYAR
Y. UYAR
K. VURAL
K. VURAL
Endometrium ve Myometriumun Nonneoplastik Hastalıkları
Endometriyum ve Myometriyum Tümörleri
Antiandrojenik, Antiöstrojenik ve
Antiprogestin İlaçlar
Öğle Arası
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup37)
(Grup38)
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
(Grup38)
(Grup37)
A. R. KANDİLOĞLU
Perşembe
ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK
BAYRAMI
Öğle Arası
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
24.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
KONU
ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK
BAYRAMI
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dönem III- 7. Ders Kurulu: Ürogenital Sistem - 173
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
C. BALCIOĞLU
C. BALCIOĞLU
A. R. KANDİLOĞLU
G. PEKİNDİL
T. GÜVENAL
T. GÜVENAL
A.R. KANDİLOĞLU
K. VURAL
K. VURAL
E. KASAP
A. A. ÖZGÜVEN
A. TORAMAN
A. YILDIRIM
TARİH
DERS
27.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Patoloji
Patoloji
Kadın Hast. - Doğum
Kadın Hast. - Doğum
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Mikrobiyoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
28.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Kadın Hast. - Doğum
Farmakoloji
Farmakoloji
Patoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
Kadın Hast. - Doğum
16:30 – 17:15
Ders Kurulu Klinik
Pratik Sınavı VII
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Çocuk Cerrahisi
Patoloji
Patoloji
Patoloji
30.04.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Kadın Hast. - Doğum
Kadın Hast. - Doğum
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 17:15
01.05.2015
Over Tümörleri
Over Tümörleri
Fetusun İyilik Halinin Değerlendirilmesi
Kadın Genital Sistemi Enfeksiyonları
Öğle Arası
Konjenital Enfeksiyonlar
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
F.M. KOYUNCU
B. ÜLKÜMEN
Aile Planlaması ve Kontrasepsiyon
Oral Kontraseptifler
Oral Kontraseptifler
Gestasyonel ve Plasental Hastalıklar
Öğle Arası
Endometriozis
Çocuk Sağl. ve
İç Hastalıkları
Hastalıkları
25., 26., 27 ve 28. Pratik Grupları
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
08:45 – 09:30
ÖĞR. ÜYESİ
PRATİK – Üriner ve Erkek Genital
Sistem Patolojisi
Çarşamba
Kadın Hast. ve
Doğum
Parazitoloji
Parazitoloji
Kadın Hast. - Doğum
29.04.2015
KONU
S. SÜRÜCÜOĞLU
N. NEŞE
N. NEŞE
N. NEŞE
A. GÖKER
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
B. ÜLKÜMEN
E. KASAP, B. ERSOY
A. TORAMAN,
E. KASIRGA
H. YÜKSEL,
Ş. COŞKUN
Klimakterium ve Postmenapoz
K. KUŞÇU
Ürogenital Sistemi Etkileyen Paraziter Enf.
Ürogenital Sistemi Etkileyen Paraziter Enf.
İnfertil Çifte Yaklaşım
Öğle Arası
Çocukta Kasık Kanalı Patolojileri
PRATİK – Kadın Genital Sistem
Patolojisi
C. BALCIOĞLU
C. BALCIOĞLU
B. ÜLKÜMEN
Normal ve Riskli Gebeliklerde Prenatal B
Çoğul Gebelikler
Gebelikte İlaç Kullanımı
Gebelikte İlaç Kullanımı
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Y. BAYTUR
S. KOLTAN
T. ÇAVUŞOĞLU
T. ÇAVUŞOĞLU
Cuma
EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ
04.05.2015
Pazartesi
08:45 – 09:30
Serbest Çalışma
09:45 – 10:30
7. DERS KURULU TEORİK SINAVI (09:45)
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30 7. DERS KURULU PATOLOJİ PRATİK SINAVI (11:45)
Dönem III- 7. Ders Kurulu: Ürogenital Sistem - 174
A. GENÇ
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
A.R. KANDİLOĞLU
DÖNEM III
8. DERS KURULU
SOSYAL TIP (4 Hafta) TIP 3108
05.05.2015 – 08.06.2015
Sınavlar:
DERS
KODU
Beceri: 05.06.2015
Teorik: 08.06.2015
DERSLER
Teorik
TIP 3108.01
TIP 3108.02
Halk Sağlığı
Pratik
Toplam
Soru
Sayısı
78
77 saat
76
Tıbbi Etik
10
10 saat
10
TIP 3108.03
Adli Tıp
8
8 saat
8
TIP 3108.04
Farmakoloji
6
6 saat
6
Değerlendirme Geribildirim
Klinik Pratik
12
1 saat
12 saat
Klinik Pratik Sınavı
20
20 saat
Beceri Uygulaması
3
3 saat
Sınav
7 saat
TOPLAM
101
35
143 saat
100
Ders Kurulu Başkanı : Prof. Dr. Erhan ESER
Ders Kurulu Başkanı Yardımcıları : Doç. Dr. Beyhan C. ÖZYURT
: Yrd. Doç. Dr. Selim ALTAN
: Yrd. Doç. Dr. Tarık ULUÇAY
Beceri Uygulamasından Sorumlu Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Pınar ERBAY DÜNDAR
Ders Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Betül ERSOY
Prof. Dr. Cemil ÖZCAN
Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ
Prof. Dr. Erhan ESER
Prof. Dr. Erhun KASIRGA
Prof. Dr. Ercüment ÖLMEZ
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
Prof. Dr. Hüseyin GÜLEN
Prof. Dr. İpek AKİL
Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU
Prof. Dr. Muzaffer POLAT
Prof. Dr. Pelin ERTAN
Prof. Dr. Pınar ERBAY DÜNDAR
Prof. Dr. Seyhun KÜRŞAT
Prof. Dr. Şenol COŞKUN
Prof. Dr. Timur PIRILDAR
Prof. Dr. Zeliha HEKİMSOY
Doç. Dr. Beyhan CENGİZ ÖZYURT
Doç. Dr. Gamze GÖKSEL
Doç. Dr. Kâmil VURAL
Doç. Dr. Özge YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ali Aykan ÖZGÜVEN
Yrd. Doç. Dr. Ayşen T. YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Gökmen BİLGİLİ
Yrd. Doç. Dr. Mine MİSKİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. M. Ziya KIR
Yrd. Doç Dr. Selim ALTAN
Yrd. Doç. Dr. Tahir BURAN
Yrd. Doç. Dr. Tarık ULUÇAY
Yrd. Doç. Dr. Yıldıray ZEYFEOĞLU
Dönem III- 8. Ders Kurulu - Sosyal Tıp 175
DÖNEM III - TIP 3108
8. DERS KURULU (SOSYAL TIP)
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ:
Bu kurulda,
Sosyal Tıp, Halk Sağlığı, Adli hekimlik, Tıp Etiği ve geleneksel sağaltım yöntemleri ile ilgili temel ilke
ve uygulamalarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER: Bu kurul sonunda öğrencilerin ;
1. Sosyal Tıp ve Halk Sağlığı ile ilgili temel kavramları belirtebilmeleri,
2. Koruyucu hekimlik tanım ve ilkelerini sayabilmeleri,
3. Toplumun sağlık düzeyini değerlendirmek, o toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını
belirlemek, bunların en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin
geliştirilmesi için çözümleri bulmak, önermek ve uygulamak konularını belirtebilmeleri,
4. Sağlık yönetimi, Ana-çocuk Sağlığı ve aile planlaması, Bağışıklama, Bulaşıcı ve cinsel yolla
bulaşan hastalıklar, Çevre sağlığı, İş Sağlığı ve meslek hastalıkları, Toplum beslenmesi, Bölge
Sağlık yönetimi ve Birinci basamak sağlık hizmetleri; Kronik hastalıklar epidemiyolojisi,
Denografi, Sağlığın geliştirilmesi, Okul sağlığı ve olağanüstü durumlarda sağlık yönetimi
konularındaki temel bilgileri kavrayabilmeleri,
5. Geleneksel sağaltım yöntemlerinin kullanımı sonucu oluşan yan etkiler ve bunlarla ilgili ilaç
etkileşimlerini belirtebilmeleri,
6. Adli hekimliğin tanımı, hekimlerin adli hekimlik görevleri ve yasal sorumlulukları, ölüm,
otopsi, kimliklendirme, cinsel saldırı, adli travmatoloji ve adli psikiyatrik değerlendirmelerde
kullanılan tıbbi kavramları belirtebilmeleri,
7. Araştırma Etiği – Etik Kurullar – Hekim Hasta İlişkileri – Hasta Hakları – Genetik
Araştırmalar – Organ Aktarımı – Ötanazi – Klinik etik – Etik bildirgeler – Etik Eğitimi –
Öğrenci hasta ilişkisi konu başlıklarında planlanmış tartışmaları yapmaları ve bu tartışmalardan
elde edilen sonuçlarla hekimin hizmet sunumunda karşılaşabileceği etik sorunları çözme
yeteneğini kazanabilmeleri hedeflenmektedir.
Dönem III- 8. Ders Kurulu – Sosyal Tıp 176
TARİH
04.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
DERS
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Pazartesi
Serbest Çalışma
7. DERS KURULU TEORİK SINAVI (09:45)
7. DERS KURULU PATOLOJİ PRATİK SINAVI (11:45)
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Salı
Sosyal Tıbba Giriş, Sosyal Tıp İlkeleri
Halk Sağlığı
E. ESER
Halk Sağlığı
Sağlık ve Sağlık Hizmetleri
E. ESER
Halk Sağlığı
Sağlık ve Sağlık Hizmetleri
E. ESER
7. DERS KURULU DEĞERLENDİRME ve GERİBİLDİRİM TOPLANTISI
Öğle Arası
Ö. YILMAZ
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
Ders Kurulu
(Grup39)
(Grup40)
C. KIRMAZ
Klinik Pratik
Z. HEKİMSOY
İç Hastalıkları
Çocuk Hast.
20
(Grup40)
(Grup39)
G. BİLGİLİ
06.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Tıp Tar.-Deon.
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıp Tar.- Deon.
Tıp Tar.- Deon.
07.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
05.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
08.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
Cuma
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
10:45 – 11:30
Halk Sağlığı
11:45 – 12:30
Tıp Tar.- Deon
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Ders Kurulu
Klinik Pratik
Sınavı VIII
Tıbbi Etiğe Giriş
Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisine Giriş
Sağlık Düzeyi Ölçütleri
Sağlık Düzeyi Ölçütleri
Öğle Arası
Uluslarası Sağlık Hizmetleri ve Yaptırımları
Sağlık Yönetimi
Evrensel Etik İlkeler
Etik Kurullar ve Araştırma Etiği
S. ALTAN
B.C.ÖZYURT
E. ESER
E. ESER
Bulaşıcı Hastalıklarda Kaynak, Bulaşma Yolu
ve Konakçıya Ait Önlemler
Toplum Beslenmesi
Toplum Beslenmesi
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
B.C.ÖZYURT
B.C.ÖZYURT
E. ESER
E. ESER
Bulaşıcı Hastalıklarda Kaynak, Bulaşma Yolu
ve Konakçıya Ait Önlemler
Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Düzeyi
Göstergeleri
Hasta Hakları
Öğle Arası
Çocuk Sağlığı ve
İç Hastalıkları
Hastalıkları
B.C.ÖZYURT
B.C.ÖZYURT
29., 30., 31. ve 32. Pratik Grupları
Dönem III- 8. Ders Kurulu – Sosyal Tıp 177
C. ÖZCAN
C. ÖZCAN
S. ALTAN
S. ALTAN
E. ESER
S.ALTAN
C. KIRMAZ,
Z. HEKİMSOY,
İ.AKİL,P.ERTAN,
H.GÜLEN,
M. POLAT
TARİH
DERS
11.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
12.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Adli Tıp
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Ders Kurulu
Klinik Pratik 21
13.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Farmakoloji
Farmakoloji
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
14.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Ders Kurulu
Klinik Pratik
Sınavı IX
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
Toplum Beslenmesi
Toplum Beslenmesi
Toplum Beslenmesi
Çevre Sağlığına Giriş
Öğle Arası
Su
Su
Su
Serbest Çalışma
E. ESER
E. ESER
E. ESER
P.DÜNDAR
Atıklar
Atıklar
Katı Atıklar ve Hava Kirliliği
Adli Tıbbın Tanımı, Uğraş Alanları
Öğle Arası
İç Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve
Mazeret
Hast. Mazeret
İç Hastalıkları
Çocuk sağlığı ve
Mazeret
Hast. Mazeret
P.DÜNDAR
P.DÜNDAR
P.DÜNDAR
Y. ZEYFEOĞLU
Salgın
Salgın
İlaç Zehirlenmeleri ve Tedavi İlkeleri
İlaç Zehirlenmeleri ve Tedavi İlkeleri
Öğle Arası
Çocuk Sağlığı ve
İç Hastalıkları
Hastalıkları
B. C.ÖZYURT
B. C.ÖZYURT
K. VURAL
K. VURAL
33., 34., 35. ve 36. Pratik Grupları
Perşembe
Adli Tıp
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
15.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Cuma
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıp Tar. ve Deon.
Tıp Tar. ve Deon.
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Adli Tıp
P.DÜNDAR
P.DÜNDAR
P.DÜNDAR
H. GÜLEN
G. GÖKSEL
M. MİSKİOĞLU
M. POLAT
M. MİSKİOĞLU
G. GÖKSEL
Ö. YILMAZ
G. BİLGİLİ
A. A. ÖZGÜVEN A.
YILDIRIM
Adli Travmatolojide Terimler
Çocuk Sağlığı Konusunda Gelişmeler ve
Çocuk Sağlığı Düzeyi
Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Bakım
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
M. ZİYA KIR
P.DÜNDAR
P.DÜNDAR
B.C.ÖZYURT
Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi
Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi
Yaşamın Başlangıcı
Yaşamın Sonu
Öğle Arası
Temel Sağlık Hizmetleri
Temel Sağlık Hizmetleri
Kimliklendirme
Serbest Çalışma
B.C.ÖZYURT
B.C.ÖZYURT
S. ALTAN
S. ALTAN
Dönem III- 8. Ders Kurulu – Sosyal Tıp 178
C. ÖZCAN
C. ÖZCAN
M. ZİYA KIR
TARİH
18.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
DERS
Pazartesi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
19.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Öğle Arası
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
20.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Çarşamba
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Ders Kurulu
Klinik Pratik
22
21.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
Perşembe
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
11:45 – 12:30
Halk Sağlığı
13:30 – 17:15
22.05.2015
Cuma
08:45 – 09:30
Halk Sağlığı
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
15:30 – 16:15
Adli Tıp
16:30 – 17:15
ÖĞR. ÜYESİ
KONU
Kadın Sağlığı Konusunda Gelişmeler ve Kadın
Sağlığı
Çocukluk Çağında Büyüme ve Gelişmenin İzlemi.
Çocukluk Çağında Beslenme
Öğle Arası
Çocuk Sağlığı ve
İç Hastalıkları Mazeret
Hast. Mazeret
İç Hastalıkları Mazeret
Çocuk Sağlığı ve
Hast. Mazeret
B.C.ÖZYURT
B.C.ÖZYURT
P.DÜNDAR
P.DÜNDAR
Ana ve Çocuk sağlığında Risk Yaklaşımı
Ana ve Çocuk Sağlığında Risk Yaklaşımı
Ana ve Çocuk Sağlığında Risk Yaklaşımı
Önemli Çocukluk Çağı Sorunları (İshal,
Hipotiroidi, DKÇ)
Öğle Arası
Serbest Çalışma
B.C.ÖZYURT
B.C.ÖZYURT
B.C.ÖZYURT
Sağlık hizmetlerinde bölge kavramı ve Bölge
Sağlık Yönetiminde (BSY) planlama basamakları
Bölge Sağlık Yönetiminde planlama basamakları
Önemli Çocukluk Çağı Sorunları (Malnutrisyon)
Önemli Çocukluk Çağı Sorunları (Malnutrisyon)
Öğle Arası
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi
Hekimlerin Adli Görevleri ve Yasal
Sorumlulukları
Serbest Çalışma
Dönem III- 8. Ders Kurulu – Sosyal Tıp 179
P. ERTAN
S. KÜRŞAT
T.PIRILDAR
İ. AKİL
P.DÜNDAR
E. ESER
E. ESER
P.DÜNDAR
P.DÜNDAR
C. ÖZCAN
C. ÖZCAN
Y. ZEYFEOĞLU
TARİH
25.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
DERS
Pazartesi
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Ders Kurulu
Klinik Pratik
Sınavı X
26.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
27.05.2015
Çarşamba
Adli Tıp
08:45 – 09:30
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıp Tar.- Deon.
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Ders Kurulu
Klinik Pratik
Sınavı XI
28.05.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Adli Tıp
29.05.2015
08:45 – 09:30
Cuma
Halk Sağlığı
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Adli Tıp
16:30 – 17:15
Adli Tıp
ÖĞR. ÜYESİ
Aile Planlaması
Aile Planlaması
Bağışıklama İlkeleri
Ulusal Aşı Programı
Öğle Arası
Çocuk Sağlığı ve
İç Hastalıkları
Hastalıkları
B.C.ÖZYURT
B.C.ÖZYURT
P.DÜNDAR
P.DÜNDAR
37., 38., 39. ve 40. Pratik Grupları
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
13:30 – 17:15
KONU
S. KÜRŞAT,
T.PIRILDAR,
B. ERSOY,
E. KASIRGA
H. YÜKSEL,
Ş. COŞKUN
İş Sağ. Uygulama İlkeleri, İşyeri Hekim.
İş Sağlığı Mevzuatı
Bölge Sağlık Yönetiminde planlama
Bölge Sağlık Yönetiminde kayıt bildirim
Öğle Arası
Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Sağlık Mevzuatı
Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi
Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi
B.C.ÖZYURT
B.C.ÖZYURT
E. ESER
E. ESER
Birinci basamak sağlık hizmetinin
özellikleri ve hizmetin değerlendirilmesi
Pnömokonyozlar
Pnömokonyozlar
Organ ve Doku Aktarımı
Öğle Arası
Çocuk Sağlığı ve
İç Hastalıkları
Hastalıkları
E. ESER
Mazeretli Öğrenciler
C. ÖZCAN
C.ÖZCAN
P.DÜNDAR
P.DÜNDAR
B.C.ÖZYURT
B.C.ÖZYURT
S. ALTAN
İ. AYDOĞDU
T. BURAN
E. KASIRGA
Ş. COŞKUN
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
İşyeri Ortamında Maruz Kalınabilecek
Kimyasal Etkenler
Cinsel Saldırılara İlişkin Kavramlar
Öğle Arası
Serbest Çalışma
B.C.ÖZYURT
B.C.ÖZYURT
B.C.ÖZYURT
T. ULUÇAY
Birinci basamak sağlık hizmetinin
özellikleri ve hizmetin değerlendirilmesi
Sağlık B. merkez ve taşra örgütlenmesi
Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi
Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi
Öğle Arası
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Tarihçesi
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Tarihçesi
Ölümün tanımı, Orijini -Yasal Kavramlar
Adli Rapor- Diğer Rapor Düzenlenmesi
E. ESER
Dönem III- 8. Ders Kurulu – Sosyal Tıp 180
E. ESER
P. DÜNDAR
P. DÜNDAR
C. ÖZCAN
C. ÖZCAN
T. ULUÇAY
M. ZİYA KIR
TARİH
DERS
01.06.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Halk Sağlığı
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
02.06.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Salı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıp Tar. ve Deon.
Tıp Tarihi ve Deon.
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Farmakoloji
Beceri
Beceri
Beceri
03.06.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Çarşamba
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Adli Tıp
Tıp Tarihi - Deon.
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
Beceri
Beceri
Beceri
Beceri
04.06.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Perşembe
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
ÖĞR. ÜYESİ
İşyeri Ortamında Maruz Kalınabilecek
Fiziksel Etkenler
Halk Sağlığı açısından Yaşlılık
Olağanüstü Durumlarda Sağlık Yönetimi
Öğle Arası
Demografi
Bitkisel Tedaviler ve Besin Destekleyicileri
Bitkisel Tedaviler ve Besin Destekleyicileri
Bitkisel Tedaviler ve Besin Destekleyicileri
B.C.ÖZYURT
B.C.ÖZYURT
P. DÜNDAR
P. DÜNDAR
İşyeri Ortamında Maruz Kalınabilecek
Kimyasal, Biyolojik Etkenler ve İş Kazaları
Hekim ve Mesleki ilişkiler
Genetik ve Etik
Öğle Arası
Mantar zehirlenmeleri
Çevre Sağlığı (su numunesi alabilme,
su
dezenfeksiyonu yapabilme,
sularda
klor düzeyini belirleyebilme)
B.C.ÖZYURT
B.C.ÖZYURT
S. ALTAN
S. ALTAN
Okul Sağlığı
Okul Sağlığı
Adli Psikiyatrik Kavramlar
Etik Bildirgeler
Öğle Arası
B.C.ÖZYURT
B.C.ÖZYURT
T. ULUÇAY
S. ALTAN
8. DERS KURULU BECERİ SINAVI
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
05.06.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
10:45 – 11:30
KONU
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Öğle Arası
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dönem III- 8. Ders Kurulu – Sosyal Tıp 181
P. DÜNDAR
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
E. ÖLMEZ
K.VURAL
P. DÜNDAR
B.C.ÖZYURT,
E. ESER
P. DÜNDAR
B.C.ÖZYURT
E. ESER
TARİH
DERS
08.06.2015
08:45 – 09:30
09:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:45 – 12:30
Pazartesi
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
8. KURUL TEORİK SINAVI (09:45)
8. KURUL DEĞERLENDİRME VE GERİBİLDİRİM TOPLANTISI
Öğle Arası
Dönem III- 8. Ders Kurulu – Sosyal Tıp 182
FİNAL SINAVI
26.06.2015
Saat : 10:00
BÜTÜNLEME SINAVI
14.08.2015
Saat: 10.00
Dönem III- 183
Dönem III- 184
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 980 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content