close

Enter

Log in using OpenID

ormer samec - Sakarya Üniversitesi

embedDownload
ORMER
SAMEC
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi
Center for Middle Eastern Studies
‫ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟﺷرق اﻷوﺳط‬
Bu Sayıda / In This Issue
Etkinlikler:
Gündem Toplantıları / Agenda Meetings
Paneller ve Seminerler / Panels and Seminars
Çalıştaylar ve Söyleşiler / Workshops and
Conversations
Tez Sunumları Serisi / Thesis Presentations
Arapça Yaz Okulu / Arabic Summer School
Ortadoğu Yaz Okulu / Middle East Summer
School
Yurtdışı Aktiviteler / Activities Abroad
Yaklaşan Etkinlikler/ Future Events
Ziyaretler / Visits
ORMER İftar Yemeği / SAMEC Fast-breaking Meal
Yayınlar:
Dergiler / Journals
Raporlar / Reports
Perspektif Yazıları / Perspectives
Analiz Yazıları / Analyses
Ormer Yorum Yazıları / SAMEC Commentaries
Makaleler ve Bildiriler / Articles and Papers
Kitap Analizi / Book Review
Gazete ve Yorum Yazıları / Newspaper Op-Eds
Tamamlanmış ve Hazırlanmakta Olan Tezler /
Postgraduate Theses in Progress
Hazırlanmakta Olan Projeler ve Yayınlar /
Fortcoming Projects and Publications
ORMER
SAMEC
Bülten
Newsletter
Mayıs-Ağustos 2014
Sayı: 2
May - August 2014
Issue: 2
2
ORMER Bülten Sayı 2 /SAMEC Newsletter Issue 2
Başlangıç / Introduction
Sakarya Üniversitesi bünyesinde
kurulan Ortadoğu Araştırmaları
Merkezi (ORMER), Ocak 2014
tarihinden itibaren faaliyetlerine
başlamıştır. ORMER mensupları olarak
yılda 3 kez siz değerli öğrenciler,
meslektaşlar ve ilgililer ile kurum
bünyesinde gerçekleştirdiğimiz ve
gerçekleştireceğimiz faaliyetleri aktaran
bir bülten ile karşınızda olacağız.
In January 2014 The Centre for Middle
Eastern Studies (SAMEC), established as
part of Sakarya University, started its
activities. Through this newsletter, the
CMES members will communicate with
our dear students, colleagues and
friends three times a year.
ORMER Bülten Sayı 2 /SAMEC Newsletter Issue 2
Etkinlikler
Gündem Toplantıları
Agenda Meetings
3
tarihli cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde
Mısır'da 25 Ocak 2011 Mısır
Devrimi'nden o güne kadar yaşanan
olayları ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi.
Sadiq Elsheikheid, “İsrail'in Gazze'ye
Yönelik Saldırıları”
16 Temmuz
Her hafta Çarşamba günleri yapılmakta
olan bu toplantılarda araştırmacılarımız
kendi çalışma alanları ile ilgili son
gelişmeleri değerlendirmekte ve Ortadoğu
gündemi farklı alan ve perspektifler
ışığında tartışılmaktadır.
Gazzeli Sadiq Elsheikheid, İsrail'in 8
Temmuz 2014'te başlattığı Gazze'ye
yönelik saldırılarını muhtemel sebepler
üzerinden ele alarak ateşkes görüşmeleri
ve saldırıların gidişatıyla ilgili ön görülerde
bulundu.
Kemal İnat ve Zana Baykal, “Son
Gelişmeler Işığında Ortadoğu”, Bilgi
Kültür Merkezi
2 Mayıs
Paneller ve Seminerler
Panels and Seminars
Hassan Abdel Aleem Youssef, “Mısır'da
Güncel ve Siyasi Gelişmeler”
30 Nisan
Mısırlı akademisyen Hassan Abdel
Youssef, konuşmasında 26-28 Mayıs 2014
“Son Gelişmeler Işığında Ortadoğu”
başlıklı sunumda Prof. Dr. Kemal İnat ve
Arş. Gör. Zana Baykal Irak- Kürdistan
Bölgesel Yönetimi'nin enerji politikası, Irak
Dış politikası ve Türkiye'nin bölge ile olan
ilişkilerini ele alarak, Mısır'da yaklaşan
4
ORMER Bülten Sayı 2 /SAMEC Newsletter Issue 2
cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Filistin'de
yaşanan El- Fetih ve Hamas birlikteliği
üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Kemal İnat, “Dünya Politikasında
Ekonomik Dönüşüm ve Türkiye”, Bilgi
Kültür Merkezi
9 Mayıs
teolojik olarak algılanmaktadır.
Hasanov'un dikkat çektiği bir diğer nokta,
içerik açısından analiz edildiğinde İslam'ın
diyaloğa açık olduğu; fakat mevcut dinler
arası diyalogda Hristiyanlık misyonerliği
hedeflendiği için konunun Müslümanlar
açısından temkinle yaklaşılması
gerektiğidir.
Çalıştaylar ve Söyleşiler
Workshops and Conversations
Arap Baharı Söyleşileri: “Tunus
Tecrübesi” / Arab Spring Conversations:
Tunisian Experience
24 Nisan
Dünya politikasında öne çıkan ülkelerin
uluslararası sistemi etkileyen ekonomik
kapasiteleri üzerinde duran Prof. Dr.
Kemal İnat, ekonomik yatırım ve
yardımların dış politikada nasıl önemli bir
araç olduğuna ve Türk Dış politikasının
ulaşılmak istenen hedefler doğrultusunda
ekonomik kapasitesinin dönüşümüne dair
tespitlerde bulundu.
Eldar Hasanov,
"Dinlerarası
Diyalog Nedir?",
Bilgi Kültür
Merkezi
30 Mayıs
Yrd. Doç. Dr.
Eldar Hasanov,
“Dinler Arası
Diyalog Nedir?” başlıklı sunumunda, dinler
arası diyaloğun içeriği, kapsamı ve tarihsel
arka planı hakkında bilgi verdikten sonra
dinler arası diyaloğun İslam'ın
doktrinleriyle uygun olup olmadığına
değindi. Hasanov'a göre, dinlerarası
diyalog diplomasinin bir kanadı ve politik
bir söylemken konu din olduğu için
Tunuslu iki konuşmacı Mohamed Feres
Jabnouni ve Monia Triki, Tunus'ta Aralık
2010 yılında patlak veren ve Zeynel
Abidin bin Ali'nin 23 yıllık iktidarının
sonlanmasıyla sonuçlanan halk
ayaklanmasını ve Yasemin Devrimi olarak
adlandırılan süreci kişisel tecrübeleri
üzerinden aktardı.
Arap Baharı Söyleşiler: “Suriye
Tecrübesi” / Arab Spring Conversations:
Syrian Experience
29 Mayıs
ORMER Bülten Sayı 2 /SAMEC Newsletter Issue 2
5
Arap Baharı Söyleşileri kapsamında
ikincisini düzenlediğimiz “Suriye
Tecrübesi” söyleşisinde Suriyeli iki öğrenci
Hasan Alkder ve Elif Alhesso, Suriye'deki
halk isyanı ve iç savaş ile ilgili tecrübelerini
ve analizlerini katılımcılarla paylaştı.
Ortaöğretimde Demokrasi ve İnsan
Hakları Eğitimi
2-20 Haziran
Merkezimizde Haziran ayında lise
öğrencilerine yönelik “Ortaöğretimde
Demokrasi ve İnsan Hakları” konulu üç
haftalık bir eğitim semineri verilmiştir.
Tez Sunumları Serisi
Thesis Presentations
Arş. Gör. Bilal Yıldırım,
“Ortadoğu ile Demokratik Bir Asabiye
İnşa Etmenin İmkânları”
26 Haziran
Merkezimiz araştırmacılarının lisansüstü
tez çalışmalarının kritiğinin amaçlandığı
tez sunumları serisinin ikincisini oluşturan
bu sunumda, Arş. Gör. Bilal Yıldırım tez
konusu ve izleyeceği metod hakkında kısa
bir bilgilendirme yapmış, sonrasında ise
katılımcıların soru ve eleştirileri eşliğinde
tez başlığı, teori ve metoda yönelik genel
bir değerlendirme ve kritik yapılmıştır.
Arş. Gör. Berkan Öğür
“Kürdistan'ı Konumlandırmak: MekânKimlik-Siyaset İlişkisine Dair Teorik
Notlar”
2 Temmuz
Tez sunumları serisinin üçüncüsünü
oluşturan bu sunumda, Arş. Gör. Berkan
Öğür tez konusu ve izleyeceği metod
hakkında kısa bir bilgilendirme yapmış ve
katılımcıların soru ve eleştirileri eşliğinde
tez başlığı, teori ve metoda yönelik genel
bir değerlendirme ve kritik yapılmıştır.
Arapça Yaz Okulu
Arabic Summer School
2014 Bahar yarıyılının tamamlanmasının
ardından, Temmuz ayı boyunca Mısırlı bir
hoca eşliğinde merkezimizde bir aylık
hızlandırılmış Arapça yaz kursu
gerçekleştirildi
Ortadoğu Yaz Okulu
Middle East Summer School
16 - 20 Haziran
6
ORMER Bülten Sayı 2 /SAMEC Newsletter Issue 2
Bu yıl dört farklı şehirde gerçekleştirilen
Orsam Ortadoğu Yaz Okulu Programının
ikincisi 16-20 Haziran 2014 tarihinde
merkezimizin katkıları ile Sakarya'da
düzenlendi. Ortadoğu konulu derslerden
oluşan bir seminerler dizisi şeklinde
yürütülen programda Ortadoğu üzerine
çalışan birçok uzman, danışman ve
öğretim üyesi ile birlikte merkezimizin
araştırmacıları tarafından da dersler verildi.
Yrd. Doç Dr. Murat Yeşiltaş, Orsam
Ortadoğu Yaz Okulu programı
kapsamında merkezimizde “Ortadoğu'nun
Eleştirel Jeopolitiği” başlıklı bir sunum
yaptı.
Prof. Dr. Kemal İnat, “Arap Devrimleri
Sürecinde Türkiye'nin Ortadoğu
Politikası”, Orsam Ortadoğu Yaz Okulu,
Sakarya, 16 Haziran
Doç Dr. Tuncay Kardaş, Orsam Ortadoğu
Yaz Okulu programı kapsamında
merkezimizde “Ortadoğu'da Toplumsal
Güvenlik”, başlıklı bir sunum yaptı.
Doç. Dr. Muammer İskenderoğlu, “İslam
Siyasi Düşünce Tarihi”, Orsam Ortadoğu
Yaz Okulu, Sakarya, 16 Haziran
Arş. Gör. Ömer Behram Özdemir ve Arş.
Gör. Recep Tayyip Gürler, “Ortadoğu'da
Terörizm”, Orsam Ortadoğu Yaz Okulu,
Sakarya, 18 Haziran
Yrd. Doç. Dr. Eldar Hasanov, “İsrail İç
Politikasında Din”, Orsam Ortadoğu Yaz
Okulu, Sakarya, 19 Haziran
Yurtdışı Aktiviteler
Activities Abroad
Doç Dr. Ali Balcı, Orsam Ortadoğu Yaz
Okulu programı kapsamında
merkezimizde “Post-kolonyal Ortadoğu ve
Post-kolonyal Çalışmalar” başlıklı bir
sunum yaptı.
Nebi Miş ve Numan Telci, Brismes Annual
Conference 2014, “The Middle East in
Global Perspective: An Interactions
Across Time and Space”, 16th - 18th June
2014
ORMER Bülten Sayı 2 /SAMEC Newsletter Issue 2
7
Ziyaretler
Visits
Yaklaşan Etkinlikler
Future Events
II. Ortadoğu'da
Siyaset Ve
Toplum
Kongresi: “Yeni
Ortadoğu”
II. Middle
Eastern
Congress on
Politics and
Society: “New
Middle East”
14-17 Ekim 2014
2012 yılında düzenlenen ilk kongrenin
üzerinden geçen iki sene boyunca
Ortadoğu siyasetinde ciddi öneme sahip
gelişmeler gerçekleşmiştir. Bu kongrede,
Ortadoğu'da gerçekleşen güncel olaylar
ve dönüşümlerle birlikte bölge halklarına,
toplumlarına ve siyasal yapılarına dair ilgili
fenomenlerin (Arap devrimleri, siyasal
hareketler, devlet inşası, sivil-asker ilişkileri,
demokratik siyaset, otoritenin sosyal
meşruluğu, sosyal adalet, sosyal medya,
yeni siyasal bilinç, ulusal selfdeterminasyon ve Ortadoğu'nun
uluslararası siyasetteki konumu, dış
politika) yeniden ele alınması ve
tartışılması amaçlanmaktadır.
14-17 Ekim 2014 tarihinde Sakarya'da
gerçekleşen kongrenin açılış konuşmasını
University of Colombia, Los Angeles'tan
Prof. Dr. Michael Mann tarafından
yapılacaktır. Kongreye katılımı kesinleşen
diğer konuşmacılar arasında Hamid
Dabashi, Bobby S. Sayyid, Fawas Gerges,
Omar Ashour, Thomas Pierret, Khalil AlAnani, Michael Lüders ve Madawi AlRasheed gibi Ortadoğu üzerine çalışmaları
ile bilinen bilim insanları bulunmaktadır.
Prof. Dr. Yasin Aktay, 13 Mayıs
Ak Parti Dışişlerinden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay,
merkezimizi ziyaret etmiş ve
araştırmacılarımızla tanışıp faaliyetlerimiz
hakkında kendisine bilgi verilmiştir.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan
Çetinsaya, 15 Mayıs
YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan
Çetinsaya'nın merkezimize gerçekleştirdiği
ziyarette, Çetinsaya araştırmacılarımızla
tanışmış, merkezimiz ve faaliyetlerimiz
hakkında kendisine bilgi verilmiştir.
8
ORMER Bülten Sayı 2 /SAMEC Newsletter Issue 2
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 6 Haziran
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin
merkezimize olan katkılarından dolayı
kendileriyle bir teşekkür kahvaltısı
yapılmıştır.
Özdemir ile Suriye iç savaşı ve Suriyeli
mülteciler ile ilgili bir röportaj
gerçekleştirdi.
Sabah
gazetesinden
H. Salih
Zengin,
merkezimize
yapmış olduğu
ziyarette
merkezimizin
müdürü Prof.
Dr. Kemal İnat ile dünyadaki çatışma
bölgeleri ve özelde Ortadoğu'daki
çatışmalar üzerine bir röportaj
gerçekleştirdi.
http://www.sabah.com.tr/Pazar/2014/06/
22/dunyadaki-catismalarda-son-50-yilda60-milyon-insan-oldu
Ormer İftar Yemeği
Waar Tv, Mayıs ayında merkezimizde
Doç. Dr. Ali Balcı ile Türkiye ve Kurdistan
Bölgesel Yönetimi'nin enerji ilişkileri
üzerine bir röportaj gerçekleştirdi.
Merkezimin araştırmacıları ve ailelerinin
katılımıyla bir iftar programı
gerçekleştirilmiştir.
İnsan ve Hayat Dergisi editörü Harun
Özdemir 12 Haziran'da merkezimizi
ziyaret ederek araştırmacılarımızdan
Ömer Behram Özdemir ve Ayşe Selcan
ORMER Bülten Sayı 2 /SAMEC Newsletter Issue 2
9
Yayınlar:
Zana Baykal, “Irak Kürdistan Bölgesinin
Bağımsızlık İsteği”, Seta, 22 Temmuz
Dergiler
Journals
Türkiye Ortadoğu
Çalışmaları Dergisi Cilt:
1, Sayı: 1, Mayıs 2014 /
Turkish Journal of Middle
Eastern Studies Vol: 1 No:
1 May 2014
Recep Tayyip Gürler, Ömer Behram
Özdemir, “Tevhid ve Cihad Örgütü'nden
'İslam Devleti'ne”, Seta, 6 Ağustos
Berkan Öğür, “Çözüm Süreci ve Yasal
Düzenleme: Ne Vaat Edildi, Neredeyiz,
Ne Hedefleniyor?”, Ormer, 14 Ağustos
Analiz Yazıları
Analyses
Bilgi Dergisi'nin “Arap
Baharı ve Yeni Ortadoğu”
konulu 27. Sayısının
dosya editörlüğünü
araştırmacılarımızdan Yrd.
Doç. Dr. Filiz Cicioğlu ve
Yrd. Doç. Dr. Nebi Miş
yapmıştır.
Raporlar
Reports
Berkan Öğür, Zana Baykal ve Ali Balcı,
“Kuzey Irak - Türkiye İlişkileri: PKK,
Güvenlik ve İşbirliği”, Ormer Rapor, No:
2014/1, Temmuz 2014
Perspektif Yazıları
Perspectives
Rahman Dağ, “Pro-Kurdish 'Democratic
Islam Congress' and The Middle East”,
Ormer, 28 Haziran
Zana Baykal, “2014 Kürdistan Bölgesi
Vilayet Seçimleri” Ormer, 28 Haziran
Tuncay Kardaş, Ömer Behram Özdemır
“European Foreign Fighters In Syria And
Virtual Radicalization” Ormer, 9 Temmuz
Ali Balcı, “Enerjisine Kavuşan Komşuluk:
Türkiye-Kürdistan Bölgesel Yönetimi
İlişkileri”, Seta, 13 Haziran
Ali Balcı, İbrahim Efe, “The 2014 Local
Elections: Reflections on the Kurdish
Question”, Seta, 6 Mayıs
Nebi Miş , Ali Aslan , Abdullah Eren,
“Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'nın
Demokratikleşmesi”, Seta, 8 Ağustos
Nebi Miş, Medaim Yanık,
“Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Adaylar:
Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Siyasal Anlamı”,
Seta, 9 Ağustos
Ormer Yorum Yazıları
SAMEC Commentaries
Bilal Yıldırım, “İdam Cezaları ve Mısır'da
Demokrasi Tahammülsüzlüğü”, 28
Haziran
Ahmet Üçağaç, “Körfez'deki Kriz Sona
Erdi mi?”, 28 Haziran
Ömer Behram Özdemir, “Suriye
Muhalefeti ve Dış Destek: Yeni
Oluşumlar”, 28 Haziran
10
ORMER Bülten Sayı 2 /SAMEC Newsletter Issue 2
İbrahim Efe, “Amerika Birleşik Devletleri
Der ki…”, 4 Temmuz
Çalışmaları Kongresi ) Ankara 2014, 20
Ağustos
Veysel Başçı, “Doğal Bir Kültür Galerisi
İran”, 9 Temmuz
İsmail Numan Telci, “Mısır Devrimi
Sürecinde Aktörler”, Tezkire Dergisi, Sayı:
49, Haziran-Temmuz-Ağustos, 2014
Abdullah Yeğin, “İran'da Federalizmin
Ayak Sesleri”, 9 Temmuz
Kemal İnat, “Filistinli Çocuklara Ne
Söyleyelim?”, 14 Temmuz
Kemal İnat, “Hamas'ın Direnişi ve
Mısır'daki Darbe”, 24 Temmuz
Makaleler ve Bildiriler
Articles and Papers
İsmail Numan Telci, “The New Middle
East and Construction of a Geographical
Space: A Critical Geopolitics Approach”,
Brismes Annual Conference 2014, “The
Middle East in Global Perspective: Â
Interactions Across Time and Space”, 16th
- 18th June 2014
İskenderoğlu, M., “Nazratu'l-İslamiyyine'Etrak Li's-Sevrati'l-İraniyye ve Li Siyaseti
ُ
Tahran Ticahe Ezmeti's-Suriye” (‫ﻧظرة‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن اﻷﺗراك ﻟﻠﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ وﻟﻧﮭﺞ طﮭران ﺗﺟﺎه‬
‫)اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ‬, Türkiye el-İhvaniyye: Hazır
ve Müstakbeli Hizbi'l-Adaleti ve't-Tenmiye
(‫ﺗرﻛﯾﺎ اﻹﺧواﻧﯾﺔ‬.. ‫ﺣﺎﺿر وﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ‬
‫)واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‬, s. 233-263, Dubai: Al Mebsar
Studies & Research Centre, 2014
Muammer İskenderoğlu, “Fakhr al-Din alRazi and Ibn Arabi on the Ways to
Knowledge of God: Unveiling or
Reflection and Reasoning?”, Vocmes
(Dünya Orta Doğu Çalışmaları Kongresi )
Ankara 2014, 18 Ağustos
Zana Baykal, “Turkey: Energy Relations
with Kurdistan Regional Government
(KRG), Wocmes (Dünya Orta Doğu
Kitap Analizi
Book Review
Ayşenur Hazar, “İslam ve Arap Uyanışı”,
Tarık Ramazan, (Tezkire Dergisi, Sayı: 49,
Haziran-Temmuz-Ağustos, 2014)
Bilal Yıldırım, “An Introduction to Islam in
the Twenty-First Century”, Ed: Aminah
Beverly Mccloud, (Türkiye Ortadoğu
Çalışmaları Dergisi Cilt: 1, Sayı: 1, Mayıs
2014)
Gazete ve Yorum Yazıları
Newspaper Op-Eds
Kemal İnat, “AİHM'nin Kıbrıs Müdahalesi”,
Sabah, 17 Mayıs
Kemal İnat, “Basın Özgürlüğü Sopası”,
Yeni Türkiye, 17 Mayıs
Kemal İnat, “Avrupa'da 'Öteki' Olmak Artık
Daha Zor!”, Yeni Türkiye, 2 Haziran
Kemal İnat, “Avrupa'da Yükselen AB
Karşıtlığı”, Seta, 10 Haziran
Kemal İnat, “IŞİD Bölgesel Politikayı Nasıl
Etkiler?”, Sabah, 14 Haziran
Kemal İnat, “'Cumhur-Başkanı Erdoğan'ın
Dış Politika Çizgisi”, Yeni Türkiye,14
Temmuz
Kemal İnat, “Hamas'ın Direnişi ve
Mısır'daki Darbe”, Seta, 25 Temmuz
Tuncay Kardaş, “Ortadoğu'da
Toplumlararası Güvenlik İkilemleri”,
11
ORMER Bülten Sayı 2 /SAMEC Newsletter Issue 2
Ortadoğu Analiz, Temmuz-Ağustos 2014,
Cilt:6, Sayı:63, s-40-43.
Nebi Miş, “Siyasetin Soma Sınavı”, Sabah,
17 Mayıs
Ali Balcı, “Ortadoğu'da Neo-kolonyalizm:
Arkeoloji, Bilgi ve İktidar”, Orsam
Ortadoğu Yaz Okulu, Trabzon, 13
Haziran
Ali Balcı, “Ortadoğu'da Neo-kolonyalizm:
Arkeoloji, Bilgi ve İktidar”, Orsam
Ortadoğu Yaz Okulu, Çanakkale, 3
Temmuz
Nebi Miş, “Otoriterleşme Üzerine
Klişeler”, Seta, 26 Mayıs
Ali Balcı, “Ortadoğu'da Yeni-Sömürgeci
Pratikler: Arkeoloji, Bilgi ve İktidar”,
Ortadoğu Analiz, Temmuz-Ağustos 2014,
Cilt:6, Sayı:63, s.75-77.
Nebi Miş, “Cumhurbaşkanlığı Kurumunun
Demokratikleşmesi”, Sabah, 28 Haziran
Ali Balcı, “Filistinli Çocuklar Neden
Ölmeli?, www.abalci.com, 8 Ağustos
Ali Balcı, “Şehir Savaşı, Temsil ve
Oryantalizm: Doğulular Nasıl Savaşır?”,
Birikim Dergisi, 11 Ağustos
Murat Yeşiltaş, “Ukrayna'nın Zor Seçimi”,
Sabah, 31 Mayıs
Murat Yeşiltaş, “Ortadoğu'nun Eleştirel
Jeopolitiği”, Orsam Ortadoğu Yaz Okulu,
Trabzon, 9 Haziran
Murat Yeşiltaş, “Ortadoğu'nun Eleştirel
Jeopolitiği”, Orsam Ortadoğu Yaz Okulu,
Çanakkale, 3 Temmuz
Murat Yeşiltaş, “Kimin Kürdistan'ı?”,
Sabah, 12 Temmuz
Murat Yeşiltaş, “Gazze ve Uluslararası
Toplumun Sefaleti”, Sabah, 26 Temmuz
Murat Yeşiltaş, “Türkiye'nin Gazze için
Çözüm Arayışı”, Aljazeera, 29 Temmuz
Nebi Miş, “Demokratikleşme Terazisinin
Dengesi”, Sabah, 10 Mayıs
Nebi Miş, “27 Mayıs Siyasete Ne
Getirdi?”, Sabah, 31 Mayıs
Nebi Miş, “Çözüm Sürecine Muhalefet
Bariyeri”, Sabah, 14 Haziran
Nebi Miş “Seçim Sürecinin Türkiye
Siyasetine Kalıcı Etkileri”, Sabah, 12
Temmuz
Nebi Miş, “Turkey's Possible Regime
Change Election”, Euronews, 4 Ağustos
Nebi Miş, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Kurucu Siyaset”, Star / Açıkgörüş, 16
Ağustos
Eldar Hasanov, “Türkiye-İsrail
Yakınlaşmasına İsrail'in Bakışı”, Ortadoğu
Analiz, -Temmuz, Ağustos 2014, Cilt:6,
Sayı:63, s.9-11.
İsmail Numan Telci, “Why is Algeria
Important for Turkey?, Aljazeera, 31 Mayıs
Ömer Behram Özdemir ve Recep Tayyip
Gürler, “IŞİD: Irak'ta Yerli Suriye'de
Yabancı”, Ortadoğu Analiz Dergisi,
Temmuz-Ağustos, Cilt:6, Sayı:63, 2014.
Ömer Behram Özdemir, “Esad ile El-Kaide
Arasında Irak Şam İslam Devleti”, Nahda
Toplantısı, 22 Mayıs
Ömer Behram Özdemir, “Suriye'deki
Silahlı Gruplar”, A'dan Z'ye Suriye Yaz
Okulu, Bilgi Üniversitesi Küresel Sorunlar
12
ORMER Bülten Sayı 2 /SAMEC Newsletter Issue 2
Platformu, 23 Haziran
Ömer Behram Özdemir, “Suriye'de Devlet
Dışı Silahlı Hareketler”, Orsam Ortadoğu
Yaz Okulu, Çanakkale, 3 Temmuz
Tamamlanmış ve Hazırlanmakta
Olan Tezler
Postgraduate Theses in Progress
Ortadoğu Yıllığı 2013, Ed: Murat Yeşiltaş
ve Berkan Öğür
Kadromuz
Rumeysa Eldoğan, “Amerikan Medyasında
Müslüman Kardeşler Temsili: New York
Times ve Wall Street Journal Örnekleri”,
Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Ali Balcı,
(Tamamlandı)
Berkan Öğür, “Muhalif Bir Söylem Olarak
Kürdistan'ın İnşası”, Yüksek Lisans Tezi,
Danışman: Murat Yeşiltaş, (Devam Ediyor)
Recep Tayyip Gürler, “Irak Politikasında Şii
Aktörlerin Yeri”, Yüksek Lisans Tezi,
Danışman: Prof. Dr. Kemal İnat, (Devam
Ediyor)
Mustafa Küpeli, “Nükleer Sorun
çerçevesinde İran'a karşı uygulanan
yaptırımların Ekonomi Politik Etkileri”,
Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yıldırım
Turan, (Devam Ediyor)
F.Zehra Toçoğlu, “Ak Partinin Hamas
Politikası”, Yüksek Lisans Tezi, Danışman:
Kemal İnat, (Devam Ediyor)
Rıdvan Kalaycı, “Girdi-Süreç-Çıktı Modeli
Üzerinden Devletlerin Dış Politika Karar
Verme Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi:
Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır”,
Doktora tezi, Danışman: Prof. Dr. Ertan
Efegil, (Devam Ediyor)
ORMER
SAMEC
Hazırlanmakta Olan Projeler ve
Yayınlar
Fortcoming Projects and Publications
Prof. Dr. Kemal İnat
Doç. Dr. Muammer İskenderoğlu
Doç. Dr. Tuncay Kardaş
Doç. Dr. Ali Balcı
Yrd. Doç. Dr. Murat Yeşiltaş
Yrd. Doç. Dr. Nebi Miş
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Turan
Yrd. Doç. Dr. Filiz Cicioğlu
Yrd. Doç. Dr. Eldar Hasanov
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Efe
Arş. Gör. İsmail Numan Telci
Arş. Gör. Bilal Yıldırım
Arş. Gör. Ömer Behram Özdemir
Arş. Gör. Mustafa Caner
Arş. Gör. Recep Tayyip Gürler
Arş. Gör. Ayşenur Hazar
Arş. Gör. Rumeysa Eldoğan
Arş. Gör. İsmail Akdoğan
Arş. Gör. Berkan Öğür
Arş. Gör. Zana Baykal
Arş. Gör. Ayşe Selcan Özdemirci
Arş. Gör. Mustafa Şeyhmus Küpeli
Arş. Gör. Abdüssamet Pulat
Arş. Gör. Ensar Muslu
Arş. Gör. Ahmet Üçağaç
Arş. Gör. Cüneyt Doğrusözlü
Arş. Gör. Fahriye Keskin
Arş. Gör. Rıdvan Kalaycı
Arş. Gör. Cahit Çelik
Fatma Zehra Toçoğlu
Sakar ya Üniversitesi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan / SAKARYA
+90 264 295 3602
www.ormer.sakarya.edu.tr
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
5 253 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content