close

Enter

Log in using OpenID

2014 Mart Ayı Enflasyon Raporu

embedDownload
ÖZET
MART AYI
ENFLASYON RAPORU
03.04.2014
HAZIRLAYAN
Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi
Arş. Gör. Hakan BEKTAŞ - İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü
ÖZET
Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilerin üzerinde arttı.
Mart ayında TÜFE bir önceki aya göre %1.13 arttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’ne göre katılımcılar, TÜFE’nin Mart ayında %0.65 oranında
artış göstermesini beklemekteydi. Anadolu Ajansı (AA) Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne
göre ise TÜFE’nin ortalama %0.86 artış kaydetmesi beklenmekteydi.
Aralık 2013’den beri artış eğiliminde olan TÜFE’deki yıllık artış Mart ayında %8.39
olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Mart ayı toplantı kararında,
enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin önemini koruduğu ve baz etkisinin de katkısıyla
Haziran ayına kadar enflasyondaki yükselişin devam edebileceği ifade edilmiştir.
Bu dönemde Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre %0.74 artarken yıllık bazdaki
artış %12.31 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışı, Türk Lirası (TL)’nda yaşanan değer
kaybının tetiklediği ifade edilmektedir.
Tablo 1. Mart ayı için TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimleri
TÜFE
Yİ-ÜFE
Değişim
2013
2014
2013
2014
Aylık
Yıllık
0.66
7.29
1.13
8.39
0.81
2.30
0.74
12.31
(%)
http://www.ifesam.org
Sayfa 1 / 5
%
Grafik 1. 2013 ve 2014 Yılları TÜFE Seyiri
7,75
7,31
7,89
7,03
8,39
7,29
8,30
6,13
8,88
8,17
7,88
7,71
7,32
7,40
6,51
2014
2013
Ana harcama grupları açısından TÜFE incelendiğinde, Mart ayında alkollü içecekler
hariç diğer tüm grupların enflasyonu yukarı yönlü etkilediği görülmektedir. Aylık bazda en
yüksek artış %2.49 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşmiştir. Giyim ve ayakkabı
grubunda yaşanan yüksek fiyat artışının mevsimsel faktörler ile ilgili olup bir sonraki ayda da
bu yükselişin devam edeceği beklenmektedir.
Grafik 2. Ana Harcama Gruplarının Aylık Bazda 2014 Mart Ayı TÜFE’ye
Katkıları
GİYİM VE AYAKKABI
GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER
Ana Harcama Grupları
LOKANTA VE OTELLER
ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER
EV EŞYASI
ULAŞTIRMA
SAĞLIK
EĞLENCE VE KÜLTÜR
HABERLEŞME
KONUT
EĞİTİM
ALKOLLÜ İÇECEKLER
%
http://www.ifesam.org
Sayfa 2 / 5
TCMB’nın para politikası için takip ettiği H endeksindeki artış bir önceki yılın aynı
ayına göre %9.52 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonun genel eğilimini yansıtması açısından
önem taşıyan bir diğer gösterge olan I endeksindeki yıllık artış ise %9.32 olarak gözlenmiştir.
TÜİK tarafından açıklanan H ve I endeksleri incelendiğinde enflasyon hedefinde belirgin bir
sapma olduğu görülmektedir. Söz konusu sapma ile ilgili iki temel sebepten bahsedilmektedir.
Söz konusu nedenler; yerel seçimlere gidilen süreçte oluşturulan siyasi belirsizlik durumu
neticesinde yaşanan iktisadi dalgalanma ve gıda fiyatlarındaki küresel fiyat artışı olarak
sayılmaktadır. Gıda fiyatları ile ilgili olarak Mart ayına ilişkin veriler incelendiğinde fiyatı en
çok artan ürün %29.01 ile karnabahar olmuştur. Ayrıca fiyatı en fazla artan 10 üründen 8’i
tarımdandır.
%
Grafik 3. Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (Yıllık % Değişim)
9,32
8,43
5,80
5,44 5,56 5,57
6,09 6,37
6,96
7,59
7,49 7,22
7,08
7,29 7,61 7,28 7,11 7,70
6,33 6,00 6,12 6,11 6,49 6,79
H
8,63
9,52
I
H: İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç endeks
I: Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç endeks
Mart 2014’te endekse dahil edilen 432 maddeden; 49 maddenin ortalama fiyatlarında
değişme olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 86 maddenin ortalama
fiyatlarında ise düşüş gözlenmiştir.
http://www.ifesam.org
Sayfa 3 / 5
%
Grafik 4. İstanbul İli için 2013 ve 2014 Yılları TÜFE Seyiri
8,77 8,92
8,72
8,02 7,92 7,8
7,48 7,59
8,4 8,43
8,06
7,15
7,63 7,48
6,46
2013
2014
Grafik 4 incelendiğinde Mart ayında İstanbul için hesaplanan TÜFE, bir önceki yılın
aynı ayına göre %8.72 artış kaydetmiştir. Bu durum İstanbul’daki yıllık TÜFE artışının, genel
TÜFE artışından yüksek olduğunu göstermektedir.
Grafik 5. 2013 ve 2014 Yılları Yİ-ÜFE Seyiri
%
12,4 12,31
10,72
6,61
6,38
6,23
5,23
1,88
1,84
2,3
1,7
6,97
6,77
5,67
2,17
2013
2014
http://www.ifesam.org
Sayfa 4 / 5
Grafik 5’te Yİ-ÜFE’nin seyri yer almaktadır.Bu veriden hareketle sanayinin dört
sektörünün bir önceki aya göre değişimleri incelendiğinde; madencilik ve taşocakçılığı
sektöründe %0.10 düşüş, imalat sanayi sektöründe %1.03 artış, elektrik ve gaz sektöründe
%1.69 düşüş ve su sektöründe %0.56 artış olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 2. Mart Ayı Yİ-ÜFE için Sektörlerin Değişim Oranları
Sektörler (NACE Rev.
2)
Madencilik
Taşocakçılığı
İmalat
Elektrik ve gaz
Su temini
ve
Aylık
Değişim (%)
-0.10
Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre
Değişim (%)
13.73
1.03
-1.69
0.56
13.16
1.12
9.00
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2014 yılı Mart ayında en yüksek aylık artış
dayanıklı tüketim mallarında, en yüksek yıllık artış ise sermaye mallarında gerçekleşmiştir.
http://www.ifesam.org
Sayfa 5 / 5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
566 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content