close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim öğretim yılı öğrenim ücreti miktarları

embedDownload
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KAYIT DUYURUSU
ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
TEBRİKLER 2014 ÖSYS sonucunda BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NE yerleşmiş
bulunmaktasınız. Kayıtlarda problem yaşamamanız ve kaydınızı rahat bir şekilde
yapabilmeniz için aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmelisiniz:
A) ÖN KAYIT: ÖSYS Sonucunda yerleştirildiğiniz programa 01-05 Eylül 2014 tarihleri
arasındaki belirlenen kesin kayıt günlerinden önce mutlaka ön kayıt yapmalısınız.
Ön Kayıt Nasıl Yapılır?
25 Ağustos – 5 Eylül 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz web sitesinde yayınlanacak
olan Ön Kayıt linkine tıklayarak, açılan Ön Kayıt ekranına TC Kimlik Numaranızı,
Baba Adınızı ve Doğum Tarihinizi doğru girerek sisteme giriş yaptıktan sonra
öğrenci bilgi formunu doldurmalısınız.
Öğrenci bilgi Formu çıktısını alarak ilgili yeri imzaladıktan sonra, kesin kayıt günlerinde
diğer belgelerle birlikte kayıt memuruna teslim etmeniz gerekir.
B) KESİN KAYIT:
2014 ÖSYS Kesin Kayıtlarının E-Devlet üzerinden yapılması amacıyla YÖK’ün çalışmaları
devam etmektedir. Bu çalışmalar Kesin Kayıtların E – Devlet üzerinden yapılabileceği
şeklinde sonuçlanması halinde; 2014 ÖSYS ile Üniversitemize yerleşen öğrenciler
E – Devlet üzerinden Kesin Kayıt yapılabilecektir. Detaylı Bilgi için lütfen tıklayınız…
Not 1: Bulunduğunuz yerleşkenin PTT Şubelerinden birinde E-Devlet şifrenizi temin
edebilirsiniz.
Not 2: E-Devlet ONLINE İşlemlerinde başvuru yapamayan
öğrenciler için 01 – 05 Eylül 2014 tarihinde
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine
şahsen başvuru yaparak gerekli evraklarla
Kesin kaydını yapabilecektir.
B.1. Kesin Kayıt Yerleri ve Tarihi
* Kayıt Yeri Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde yapılacaktır.
* Kayıt Tarihi 01.09.2014 – 05.09.2014 arasında gerçekleşecektir.
Sayfa 1 / 4
1-Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt
süresi içerisinde kaydolacağı yere şahsen başvurması zorunludur.
2-Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar
kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
B.2.Kayıt İçin Gerekli Belgeler
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli
mezuniyet belgesi
b) Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle
yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi
okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun
olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı
yazılmaktadır.)
c) 6 adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)
e) Nüfus cüzdan fotokopisi
f) Askerlik durumu ve Sabıka kaydı yazılı beyanı
Askerlik durumları, üniversite tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr internet
adresinde görülebilmektedir(İlgili alanda yapılan sorgulamada “Kayıt Yapmasında
Sakınca Yoktur” diye çıktığında üniversitemize hemen kaydı yapılacaktır. Ancak
“Askerlik Şubesine Müracaatı Gerekmektedir” gibi durumlarda ise öğrenci
askerlik şubesinden üniversite kaydı için belge getirdiği takdirde kaydı
yapılacaktır.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubesine, kendi konusunda ayrıntılı
bilgi için de Üniversite Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, yerleştiği
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar
Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
B.3. Kayıtla İlgili Önemli Konular
a) Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının
getirilmesi suretiy le Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Sayfa 2 / 4
C) ÖĞRENİM ÜCRETİ
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında ÖSYS sonucunda Üniversitemize yerleşen
öğrenciler Ziraat Bankasının herhangi bir ATM veya İnternet Bankacılığı aracılığıyla
Öğrenim Ücretini Öğrenci Numaralarıyla en geç kesin kayıt gününe kadar
yatırarak alacakları banka dekontu ile birlikte kesin kayıt için 1-5 Eylül 2014
tarihlerinde belirlenen kayıt gününde istenen diğer evraklarla birlikte Bitlis Eren
Üniversitesinin deki kayıt yerine şahsen başvuru yapacaklardır.
Öğrenci Numaranızı öğrenmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız…
(http://obs.beu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx)
Yeni Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme
Yeni Öğrenci Kayıtları
25.08.2014
01.09.2014
05.09.2014
05.09.2014
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI
FAKÜLTELER_YÜKSEKOKULLAR VE
MESLEK YÜKSEKOKULLAR
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programları)
Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Programlar)
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Hizan Meslek Yüksekokulu
Tatvan Meslek Yüksekokulu
Adilcevaz Meslek Yüksekokulu
Ahlat Meslek Yüksekokulu
İKİNCİ VE UZAKTAN ÖĞRETİM
642 TL
481 TL
765 TL
578 TL
578 TL
385 TL
385 TL
385 TL
385 TL
385 TL
385 TL
385 TL
Sayfa 3 / 4
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI
FAKÜLTE/ YÜKS EKOKUL/
MES LEK YÜKS EKOKUL
BÖLÜMLERİN B AĞLI OLDUĞU YERL EŞ KE
TELEFON
NUMARAS I
Fen-Edebi yat Fakültesi
M üh end islik - M im arlık Fakültesi
Üni versite Kampusu B İTLİS
(0434) 228 31 27
Sağlık Yüksekokulu
Hizan Meslek Yüksekokulu
Ahlat Meslek Yüksekokulu
Ahlat İlçesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
(0434) 412 40 90
Tatvan Meslek Yüksekokulu
Tatvan İlçesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
(0434 )825 17 60
Adilce vaz Meslek Yüksekokulu
Adilce vaz İlçesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
(0434) 311 26 40
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(0434) 228 50 45
Hüsrevpaşa Mahallesi Sosyal Konutlar B İTLİS
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(0434) 228 50 01
(0434) 228 50 01
E – Devlet İşlemleri Altında Kesin Kayıt İşlemleri İçin Detaylı Bilgile r
1. Kayıtlar 01-05 Eylül arasında e-devlet kapısı üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.
2. Online kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
3. Online kayıt işlemi 2014-2015 öğretim dönemi için ÖSYM den temin edilecek yerleşen verisi
içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır.
4. Online kayda ikinci öğretim ve özel yetenek programlarına yerleşen öğrenciler harç ödemeleri ve
diğer hususlar sebebiyle bu sene dahil edilmeyecektir.
5. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/adresine giriş yaparak
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.
6. Online kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir. Asker
Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığında mezun olup olmadığına dair
bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak
Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler online kayıt yapamayacak
ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.
7. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı da alabileceklerdir.
8. Kayıt olanlara ait bilgiler YÖKSİS üzerinden günlük olarak alınabilecektir.
9. Kayıt işlemini online yapan öğrenciler web sitenizde duyurduğunuz tarihlerde ders kaydına
gelecekler ve duyuruda belirttiğiniz belgeleri sunmaları ve diğer şartlarınızı sağlamaları durumunda
ders kaydı yapabileceklerdir.
Sayfa 4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
661 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content