close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim - Batman Üniversitesi

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAŞARI PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DEĞERLENDİRME
SONUÇLARI
Yök DönüĢüm Tablosuna
Göre BaĢarı Puanı
Sıra No:
Kayıt Yılı
4'lük Sistem 100'lük Sistem
Değerlendirme
Sonucu
AsilYedek
Öğrencinin Adı Soyadı
Kayıtlı Olduğu Üniversite
Bölüm
1
ġükran YAMAN
Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
3,62
91,13
Asil-1
2
AyĢe SĠYAH
Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
3,31
83,90
Asil-2
3
AyĢe DUYMAK
Cumhuriyet Üniversitesi Su ġehri
Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
3,29
83,43
Asil-3
4
Zeynep YEġĠLYURT
Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü
2013
3,22
81,80
Asil-4
5
BüĢra DAL
Erzincan Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
3,21
81,56
Asil-5
6
Ömer MĠRZAOĞLU
Ġzmir Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
3,17
80,63
Asil-6
7
Nurcan CABA
Mevlana Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
3,16
80,40
Yedek-1
8
Dilek SÜMER
Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü
2013
3,15
80,16
Yedek-2
9
Mehmet Sait ÇETĠN
Kafkas Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
3,06
78,06
Yedek-3
10
Uğur ÖZHAN
Ġstanbul Arel Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fak.
HemĢirelik Bölümü
2013
3,04
77,60
Yedek-4
11
Remziye ÇELĠK
Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2006
3,02
77,13
Yedek-5
12
Caner TAġKALE
Cumhuriyet Üniversitesi Su ġehri
Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
3,01
76,90
Yedek-6
13
Zahide ÜREN
Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2012
3,00
76,66
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
14
Amine KARAHAN
Adnan Menderes Üniversitesi Söke
Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
2,99
76,43
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
15
Nurhan EKĠNCĠ
Cumhuriyet Üniversitesi Su ġehri
Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
2,97
75,96
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
16
Mazlum DEMĠREL
Cumhuriyet Üniversitesi Su ġehri
Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
2,93
75,03
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
17
Leyla SEVĠM
Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
Ebelik
2013
2,92
74,79
Red
(Farklı Program)
18
Bilal TANSIK
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
2,90
74,33
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
19
Melek TARHAN
Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü
2013
2,88
73,92
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
20
Feride KURHAN
Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü
2013
2,86
73,29
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
21
Aydın ÇĠÇEK
Gediz Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi
HemĢirelik Bölümü
2013
2,83
72,70
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
22
Rojda KAYA
Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü
2013
2,83
72,60
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
23
BüĢra YILMAZ
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
2,80
72,00
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
24
Davut ĠDER
Erzincan Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
2,78
71,53
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
25
Halil Ġbrahim BAġBOĞA
Ġstanbul Arel Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
2,77
71,30
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
26
Zeynep BOZKURT
Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü
2013
2,75
70,96
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
27
Çağla BACI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
2,72
70,13
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
28
Agrin YILDIRIM
Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner
HemĢirelik Bölümü
Sağlık Yüksekokulu
2013
2,71
69,90
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
29
Zeynep AKSOY
Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü
2012
2,71
69,83
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
30
Sultan DURSUN
Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
2,70
69,58
31
Beyda EKĠNCĠ
Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü
2013
2,68
69,06
32
Kübra SEVEN
NevĢehir Hacı BektaĢ Veli
Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük
Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
2,64
68,26
33
Derya ÖKSÜZ
Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi
HemĢirelik Bölümü
2012
2,61
67,56
34
Kübra ÇELĠKEL
Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü
2013
2,60
67,29
35
Osman TEVKUR
MuĢ Alparslan Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
2,59
67,10
36
Ayten Aylin ġĠMġEK
Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi
HemĢirelik Bölümü
2012
2,58
66,86
37
Yahya TUNA
Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi
HemĢirelik Bölümü
2012
2,56
66,40
38
Zehra BUDAK
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık
HemĢirelik Bölümü
Yüksekokulu
2013
2,51
65,23
39
Gülbahar KAYGUSUZ
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
2,44
63,60
40
LaleĢ ATA
Gaziantep Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi
HemĢirelik Bölümü
2013
2,44
63,60
41
Muhammed Ali SAYIN
Haliç Üniversitesi HemĢirelik Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
2,40
62,66
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
Zeki ÇELĠK
Kafkas Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
43
Rabiya DEVELĠOĞLU
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
2013
44
Nurcan ORAK
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
45
Hakan ANIL
Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık
Hizmetleri Yüksekokulu
Ortopedik Protez-Ortez
Programı
2013
42
HemĢirelik Bölümü
2013
56,88
Red
(GANO
ortalaması yetersiz)
1,86
50,06
Red
(Farklı Program ve
GANO ortalaması
yetersiz)
1,41
39,56
Red
(GANO ortalaması
yetersiz)
0,00
Red
(Farklı
Program ve GANO
yok)
2,15
03.09.2014
Kesin Kayıt Tarihi
: 08.09.2014-10.09.2014
Yedek Kayıt Tarihi
: 11.09.2014-12.09.2014
Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler
: 2 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi, Öğrenci Kimlik Kartı
Kayıt Yeri
: Batman Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı - Merkez Kampüs
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
163 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content