close

Enter

Log in using OpenID

Başvurulan Bölüm ve Sınıf

embedDownload
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Değişikliğinin Ek Madde 1'İn Uygulanması Hükümleri
Uyarınca 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Süresi İçinde Yatay Geçiş Başvurusu Yapan
Öğrencilerden İsimleri Aşağıda Belirtilenlerin Başvuruları Kabul Edilmiş Olup, 10-12 Eylül
2014 Tarihleri Arasında Fakültemiz Öğrenci İşleri Ofisine Başvurarak Kayıtlarını Yaptırmaları
Gerekmektedir.
Başvurulan Bölüm ve Sınıf: İktisat Bölümü
Adı Soyadı
Berat Onur COŞKUN
Esra TURAN
Ali GÜLTEKİN
Burak KURT
Merve YÜCEL
Mert KARAOĞLAN
Zahrettin Aykut ÖKSÜZ
Gökhan AVCI
Özgür SEZER
Nazan OLGUN
Bölüm
İktisat
İktisat
İktisat
İktisat
İktisat
İktisat
İktisat
İktisat
İktisat
İktisat
Öğrt. Şekli
II. Öğretim
I. Öğretim
II. Öğretim
II. Öğretim
II. Öğretim
II. Öğretim
II. Öğretim
II. Öğretim
II. Öğretim
I. Öğretim
Sınıf
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
Öğrt. Şekli
I. Öğretim
Sınıf
1
Başvurulan Bölüm ve Sınıf: İşletme Bölümü
Adı Soyadı
Abdulkadir Can KORKUT
Bölüm
İşletme
Ahmet TÜFEKÇİ
Çağlar ÇİÇEK
Zehra AK
Ezgi EYÜPOĞLU
Togay İNCE
Davut SEVER
Recep UYSAL
Ozan ERGUN
Doğan BULUT
Havva ÜSTÜN
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme
I. Öğretim
II. Öğretim
II. Öğretim
II. Öğretim
II. Öğretim
I. Öğretim
II. Öğretim
II. Öğretim
II. Öğretim
II. Öğretim
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
Öğrt. Şekli
II. Öğretim
I. Öğretim
Sınıf
1
2
Öğrt. Şekli
II. Öğretim
Sınıf
2
Öğrt. Şekli
I.Ö.
I.Ö.
İ.Ö.
Sınıf
1
2
2
Başvurulan Bölüm ve Sınıf: Ç.E.E.İ. Bölümü
Adı Soyadı
Hamide GÜLCAN
Cahit Ertuğrul ÇAĞLI
Bölüm
Ç.E.E.İ.
Ç.E.E.İ.
Başvurulan Bölüm ve Sınıf: Maliye Bölümü
Adı Soyadı
Ali SARAÇ
Bölüm
Maliye
Başvurulan Bölüm ve Sınıf: Ekonometri Bölümü
Adı Soyadı
Buse ÇELİK
Emre CAN
Ozan TOSUN
Bölüm
Ekonometri
Ekonometri
Ekonometri
Lutuf Burak KAYA
Burhan YILDIRIM
Ekonometri
Ekonometri
İ.Ö.
İ.Ö.
2
2
Başvurulan Bölüm ve Sınıf: Kamu Yönetimi Bölümü
Adı Soyadı
Ebru ATAŞ
Kübra ÇİÇEK
Gizem TİS
Bölüm
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi
Öğrt. Şekli
I. Öğretim
II. Öğretim
II. Öğretim
Sınıf
1
2
2
Başvurulan Bölüm ve Sınıf: Uluslararası İlişkiler Bölümü
Adı Soyadı
Bulut TOPRAK
Mikail BAYKAL
İsmail ÖZDEMİR
Tuğçe GÜZEL
Abdulkadir GÜNDÜZ
Melek Damla KARAGÖZ
Bölüm
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
Öğrt. Şekli
İ.Ö.
İ.Ö.
İ.Ö.
İ.Ö.
İ.Ö.
İ.Ö.
Sınıf
1
1
2
2
2
2
Not: Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerine Yatay Geçişleri Kabul edilen öğrencilerden Daha Önce
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenimi Almayan Öğrenciler 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Yabancı Dil
Hazırlık Sınıfında Öğrenim Göreceklerdir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content