close

Enter

Log in using OpenID

2015 yılı öğretmenlerin hizmetiçi eğitim planı

embedDownload
T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 65894265/774/949027
Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi
Eğitim Planı
27/01/2015
............................. MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi:
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 20/01/2015 tarih ve 647166 7 sayılı
yazısı.
İlgi yazı gereği,Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015 Yılı Hizmetiçi
Eğitim planının yürürlüğe girmesiyle ilgili yazı ekte gönderilmiş olup,Okulunuzdaki tüm
eğitim çalışanlarına duyurulması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKİ:
1-Yazı (1 Sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend955-0002-3000-8704-3108 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 73943645/774.01/647166
Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi
Eğitim Planı
20/01/2015
............................. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün
19/01/2015 tarihli ve 592607 sayılı yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün
2015 Yılı Hizmetiçi Eğitim planının yürürlüğe girmesiyle ilgili yazı ekte gönderilmiş olup;
İlçenizdeki tüm eğitim kurumu ve kuruluşlarına duyurulması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
Eki: Yazı (1 Sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Ayşe Fitnat Cad. 31070 Antakya/HATAY
Elektronik Ağ : hatay.meb.gov.tr - www.hataymeb.gov.tr
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Mürsel ARSLANTAŞ VHKİ
Tlf.
: 0 326 - 2276868- (1118)
Faks : 0 326 - 2276969
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenbd81-2e97-3e4e-8dc6-9632 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Sayı : 43501582/774.01/592607
Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi
Eğitim Planı
19/01/2015
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 15.01.2015 tarihli ve
43501582/774.01/485787 sayılı Makam Onayı.
b) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 19.01.2015 tarihli ve
43501582/774.01/583333 sayılı Makam Onayı.
Genel Müdürlüğümüzce yürütülen ve öğretmenleri kapsayan 2015 yılı Öğretmenlerin
Hizmetiçi Eğitim Planı, ilgi (a) Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.
Söz konusu plan, Genel Müdürlüğümüzün http://oyegm.meb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi arz/rica ederim.
Doç. Dr. Ali YILMAZ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM
A Planı
B Planı
Hizmetiçi Eğitim Enstitüleri
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Furkan MEMİŞ
Tel: (0 312) 417 50 70 - 4177
Faks: (0 312) 419 62 74
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene03a-6cf1-376f-ba01-d614 kodu ile teyit edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
268 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content