close

Enter

Log in using OpenID

05 Mayıs 2014 Pazartes 06 Mayıs 2014 Salı

embedDownload
05 Mayıs 2014 Pazartes
9.30 -10.00 Açılış Konuşmaları
B r nc Oturum
Başkan: Seyda ERBİLGİN
10.00-10.20
Sema DOĞAN: “Demre (Myra)
Az z N kolaos K l ses Kazı,
Koruma ve Onarım
Çalışmaları.”
10.20-10.40
Pel n Ş. TEKİNALP: “Duvar
Resimlerinde
Avrupa
İmgeleri.”
10.40-11.00
H. Ceylan KARACA: “Göreme
Az ze Barbara K l ses Yen
Düşünce ve Sorular.”
11.00-11.20 ARA
İk nc Oturum
Başkan: Mehtap DİCLELİ
11.20-11.40
Serp l BAĞCI: “Mustafa ͑Âl ’ye
Göre 16. Yüzyıl Sonlarında
İstanbul’da Sanat P yasası.”
11.40-12.00
Ç ler Buket TOSUN: “Ankara Yapı-Usta
Okulu.”
12.00-12.20
Bora GÜRDAŞ: “İkt dar-B rey İl şk s n n
Görsel Kanıtları Olarak Meydan Park ve
Anıtlar: Ankara-Kızılay.”
12.20-13.30 YEMEK
Üçüncü Oturum
Başkan: Ayşe Nah de YILMAZ
13.30-13.50
Sac t PEKAK: “N ğde Aktaş Konstant n ve
Helena K l ses Kazı Sonuçları ve Koruma
Projeler .”
13.50-14.10
Murat KOCAASLAN: “Kösem Sultan.”
14.10-14.30
Özge GENÇEL: “Günümüz Sanatçıları
İstanbul Serg ler (1980-2010).”
14.30-14.50
Hat ce Ö. TÜRKYILMAZ: “Hüsamett n
Koçan’ın Sanatında Gelenek Sorunsalı.”
06 Mayıs 2014 Salı
B r nc Oturum
Başkan: Ulv Reha FİDANCI
10.00-10.20
Mac t TEKİNALP: “Arykanda Ant k
Kent 2011-2013 yılı Arkeoloj k
Kazıları.”
10.20-10.40
Fat h MÜDERRİSOĞLU: “Osmanlı
Devlet ’nde Vakıf Meden yet :
Ban ve Şeh r İl şk s .”
10.40-11.00
Derya AYDIN: “Sanat Tar h Yazımı ve
Oktay Aslanapa.”
11.00-11.20 ARA
İk nc Oturum
Başkan: Meral UÇMAZ
11.20-11.40
Nerm n Ş. DOĞAN: “Kayser ’dek
Selçuklu Dönem Kadın
Türbeler .”
11.40-12.00
Zeynep Y. YAMAN: “Ankara’da B r M ll
Müze Serüven .”
12.00-12.20
Can ERPEK: “Sykeonlu eodoros Dönem İç
Anadolu Coğrafyası.”
12.20-13.30 YEMEK
Hacettepe Ün vers tes
Edeb yat Fakültes
Sanat Tar h Bölümü
Üçüncü Oturum
Başkan: Cem l BAŞPINAR
13.30-13.50
Sercan Y. AYDIN: L l th, Xnoub s ve
D ğerler : İnanç, Büyü ve S h r Arasında
Hır st yanlar.”
13.50-14.10
Ünal ARAÇ-Bora KESKİNER: “Çerağan
Eğlenceler ve Ç çekç l k Tar h 'ne Işık
Tutan B r Eser: Tuhfe- Çerağan (TSMK,
H.1442).”
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
SEMİNERLERİ
III
14.10-14.30
B lge BAHAR: “Gebze Eskihisar Kalesi”
14.30-14.50
Hülya ŞAHNA: “Kapadokya Bölges
Manastır Sorunu.”
5-6 Mayıs 2014
KAPANIŞ
Edeb yat Fakültes
Tuğrul İnal Salonu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
368 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content