close

Enter

Log in using OpenID

Bio-Rad 2014 Kampanyası

embedDownload
Bio-Rad
2014 Kampanyası
Yenilikçi Bir Araştırma
Anlayışıyla İnsanlığa Hizmet
Yeni çözüm...
Yeni Çözüm :
Esneklik ve Boyasız Jeller
Gel Doc EZ, kompakt ve otomatik gel görüntüleme sistemidir. Kontrolü tek
tuş ile sağlanıp, görüntüleme analizleri, elektroforez işleminden 5 dakika
kadar kısa bir süre sonra tamamlanır.
Criterion™ Cell, orta ölçekli elektroforez sistemi olup, geleneksel küçük
ölçekli jellerden daha uzun ve geniş formatta olan bir veya iki adet criterion
jelini yürütebilme kapasitesine sahiptir.
Boyasız jel teknolojisi— Boyasız jel kullanarak, 2 saat süren
Commassie protokollerinizi, 5 dakikada gerçekleştirin.
Staining - Destaining işlemi yok!
26 örneğinizi, her bir örnek
için yalnızca 0.69 € ödeyerek,
Criterion TGX boyasız jelleri
ile çalışabilirsiniz.
www.bio-rad.com/geldoc-ez
Sipariş Bilgisi
1708270EM9
Indirimli Fiyat*
GelDoc EZ Imaging System + White Tray + Tray Holder + Criterion Cell + 4 X Criterion TGX Stain Free Gels +
AnykD 26 samples + 4 X Criterion TGX Stain Free Gels, 12% 26 Samples + 4 Criterion TGX Stain Free Gels,
7,5% 26 Samples + Precision Unstained standart + Tris; glycine:SDS 10x + Laemmli sample buffer 4x + DTT
6 599,00 €
1708270EM10
GelDoc EZ Imaging System + White Tray + Tray Holder + Criterion Cell + 4 X Criterion TGX Stain Free Gels +
AnykD 26 samples + 4 X Criterion TGX Stain Free Gels, 12% 18 Samples + 4 Criterion TGX Stain Free Gels,
7,5% 18 Samples + Precision Unstained standart + Tris; glycine:SDS 10x + Laemmli sample buffer 4x + DTT
6 599,00 €
1708270EM11
GelDoc EZ Imaging System + White Tray + Tray Holder + Criterion Cell + 3 X Criterion TGX Stain Free Gels +
AnykD 26 samples + 3 X Criterion TGX Stain Free Gels, 12% 26 Samples + 3 X Criterion TGX Stain Free
Gels, 18 Samples + 3 X Criterion TGX Stain Free Gels, 12%, 18 samples, Precision Unstained standart +
Tris; glycine:SDS 10x + Laemmli sample buffer 4x + DTT
6 599,00 €
1708270EM6
GelDoc EZ + White Tray + UV Tray + Tray holder + Mini-Protean Tetra complete 1mm + Mini-Protean Stain
Free TGX 4-15% gels + Precision all blue and unstained standards + TGS running Buffer 10X +
Laemmli sample buffer 4X
6 599,00 €
1708270EM7
GelDoc EZ + White Tray + UV Tray + Tray holder + Mini-Protean Tetra complete 1mm + Mini-Protean Stain
Free TGX AnykD gels + Precision all blue and unstained standards + TGS running Buffer 10X +
Laemmli sample buffer 4X
6 599,00 €
Detaylı sipariş bilgisi için lütfen ELİPS Bölge Satış Uzmanları ile iletişime geçiniz.
Tel: 0 216 455 12 12
E-mail: [email protected]
Ürünler, fotoğraftakilerden farklı olabilir.
2
Teklİfler, 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.
Bulletin 6349 House Keeping Protein (HKP) Publications
Bulletin 6350 Total Protein Normalization Publications
Bulletin 6351 V3 Publications
Bulletin 6351 Traditional vs V3 Western Workflow
Bulletin 6286 NGC Chromatography System
Bulletin 6326 NGC Module Selection Guide
Bulletin 5390 Proein Interaction Array System
ProteOn Literature Sheet Jan 2013 Excel sheet
Tools
o
Protein Pürifikasyon İş Akışı
Protein Pürifikasyon Sistemini
QX100, V3 and Bio-Plex Selling and Buying Guides
NGC Kromatografi Sistemi ve TGX
Boyasız Jelleri ile Hızlandırın
Western
Blotting
Solutions
NGC orta basınç
kromatografi
sistemleri, uygulama ve verimlilik
gereksinimlerine
uygun
ekilde,
kromotografi
çalışmalarına
This
brochure helps
youolacak
to show
all the
western workflow
to the customers and provide a summary of all produ
tek
bir
çözüm
sunuyor...
can offer in this area for Mini and Midi gels.
NedenNGC
birçokSystem
araştırmacı
Online
Tour protein pürifikasyonu esnasında jel
yürütmeyi tercih etmezler? Çünkü dökmesi, yürütmesi
ve boyaması oldukça uzun sürüyor.
STAIN-FREE TECHNOLOGY
Çözüm TGX Boyasız jelleri ile Criterion Cell sistem
• Tek bir jelde, 26 adete kadar örnek çalışabilirsiniz.
• Jelleri 15 Advisor
dakika kadar kısa bir sürede yürütebilirsiniz.
Bio-Plex
Another
great tool proteinlerinizi
from the Bio-Plex
Business
• Boyama yapmadan
5 dakika
kadarUnit:
kısa the Bio-Plex Advisor!
CHROMATOGRAPHY
This
offline
software
will
allow
you
to
propose
the
best Off-The-Shelf Panels, when your customer wants som
bir sürede gözlemleyerek, analiz edebilirsiniz.
It will save you the time to go in the brochures, look at what is available, try to combine… Remember that th
delivery with the Off-the-shelf panels, and also get a much better price! This tool is available on SFDC Conte
Western
Blot Doctor
NGC QUEST™
10(tekli dalgaboyu) veya
WeNGC
wanted
to let you 10
know
that we have
launched a new online western blotting troubleshooting site, The West
QUEST™
PLUS(çoklu
dalgaboyu)
This
site
will
allow
a
customer
to
identify
at
common blotting problems via pictures and lead them to solutions an
alarak,
new western blotting protocols to help them troubleshoot and improve their blotting results.
The
site canCollector
be found invethe
applications
technologies
section of the website under the western blotting se
BioFrac
Criterion
Celland
elde
edin.
bio-rad.com/evportal/en/US/evolutionPortal.portal?_nfpb=true&_pageLabel=SolutionsLandingPage&catID
Please ensure that your sales reps know about the resource and feel free to use it as part of future marketing ac
Bio-Rad Brooadcasting: More than 150 Bio-Rad Videos at You Tube!
https://www.youtube.com/watch?feature=player_
www.youtube.com/bioradlifescience
embedded&v=eKRiHPPuf8Y#t=31
Sipariş Bilgisi
7880001EM1
The Chatter
NGC Quest 10 system + BioFrac Collector + Criterion Cell + 10X Criterion TGX Stain Free
Gels, 8-16%, 26 samples + Precision Unstained standard + Tris/glycine/SDS 10x +
Laemmli sample buffer 4x + DTT
İndirimli Fiyat*
33 899,00 €
Have you
ever hear about Facebook ? ;)
and to add any information37about
competition.
NGC Quest 10 Plus system + BioFrac Collector + Criterion Cell + 10X Criterion TGX Stain
899,00 €
ChatterFree
is Gels,
the 8-16%,
professional
of
26 samples version
+ Precision Unstained
standard + Tris/glycine/SDS 10x+
Private Messages
Laemmli sample buffer 4x + DTT
Facebook.
It provides collaboration
Communicate from the Field with people in the hom
es such as real-time feed updates, user profiles, and feeds that
vice versa directly in Chatter through Private Messa
Detaylı sipariş bilgisi için lütfen ELİPS Bölge Satış Uzmanları ile iletişime geçiniz.
users to see changes that are important to them for example:
Tel: 0 216 455 12 12
Following Records
E-mail: [email protected]
Teklifler, 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.
(Public & Private)
3
Ürünler, fotoğraftakilerden farklı olabilir.
Users will be able to follow CASE records from LSG
ovide a convenient way to share information respond to
This will be activate in the near future.
ons, provide knowledge, and touch base with Subject Matter
7880003EM2
"All in one" plate formatı ve eşsiz bir konfigürasyon
Bio-Plex Pro™ Human MMP
& Bio-Plex Pro™ Human TIMP
Sitokin, kemokin veya kanser markerları,
İnflamasyon, kanser, anjiyogenez veya otoimmün
rahatsızlıkları çalışıyorsanız....
Bio-Plex Pro İnsan - Matriks Metalloproteinaz (MMP) ve
Metalloproteinaz Doku İnhibitör (TIMP) analizleri, size
mükemmel bir hedef sunuyor...
UNIQUE: Bio-Plex Pro Human MMP kiti, tek bir panelde 9 adet MMP target
içererek, analizlerin tek BİR plate ile gerçekleştirilebilmesine olanak sağlıyor.
Including target of MMP - 8
Coolagenase
Gelatinase
Matrilysin
Mettalloestase
Stromelysin
Inhibithors
MMP-1
MPP-8
MPP13
MMP-2
MPP-9
MPP-7
MPP-12
MPP-3
MPP-10
TIMP-1
TIMP-2
TIMP-3
TIMP-4
Tüm Bio-Plex & Luminex sistemleri ile uyumlu
http://www.bio-rad.com/en-us/product/human-mmp-timp-assays
http://www.bio-rad.com/en-us/product/human-mmp-timp-assays
The Bio-Plex Pro™ Human MMP Paneli, tek bir panelde
9 MMP hedefi içererek multiplex assay sağlar.
Sipariş Bilgisi
İndirimli Fiyat*
171AM001MEM1
BP Pro Hu MMP Panel 9-Plex, 1x96
1 599,00 €
171AM001MEM2
BP Pro Hu TIMP Panel 4-Plex, 1x96
1 599,00 €
M50-000007A
Bio-Plex Pro™ Human Cytokine 8-plex Assay
M50-0KCAF0Y
Bio-Plex Pro Human Cytokine 27-plex Assay
2 499,00 €
M50-00031YV
Bio-Plex Pro Human Cytokine 17-plex Assay
1 499,00 €
Detaylı sipariş bilgisi için lütfen ELİPS Bölge Satış Uzmanları ile iletişime geçiniz.
Tel: 0 216 455 12 12
E-mail: [email protected]
Ürünler, fotoğraftakilerden farklı olabilir.
4
959,00 €
Teklifler, 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.
Bulletin 5390 Proein Int
anels will make you become the leader in Multiplex
ProteOn Literature Sh
say in your territory!
™ Akrilamid
QX100,
V3 and Bio
TGX™ and TGX Stain Free™ & FastCast
Kitleri
New Tools
dateDökme Jellerden Daha
Tetrad2 Discontinued
Fazlasını İsteme Vakti!
inform you that Bio-Rad has sold his last unit of
G (Tetrad2). The part number is now inactive. We
ger accept any orders.
Western Blotting S
ct
r units in the field for up to 5 years from now (dependFastCast kitleri sizin için dizayn edildi!
ts availability).
You probably remembe
The address is: http://
demonstrate ChromLa
Modularity!
This brochure helps yo
can offer in this area fo
Çalışmalarınızda dökme jel kullanmayı tercih ediyorsunuz,
jelinizi
yürütmeyi
ve service
hızlı ve etkin
managerancak
will do
hiskolayca
best to
manage
andbir blotlama
yapmayı da istiyorsunuz...
tion
ll be
ctropho-
Online NGC Syste
Kolay kullanım ve polimerizasyon çalışmaları için TEMED & APS ile teslimat
Bio-Plex Advisor
• 5 dakikada boyasız görüntüleme - staining/destaining yok
• Kolay döküm - Jeller 30 dakika içinde yürütülmeye hazır
• 1 ay raf ömrü olan jeller
• 20 dakika kadar kısa bir sürede jel yürütme işlemi
*Her bir kittekiNew
yaklaşık
mini jelassays
sayısı ~ will
50
Bio-Plex
be
discounted, xMark Microplate
reader will be included, and
of course the NGC Quest will
be offered for early adopters.
unch in South Africa
ector, Supply Center
eam in South
Sipariş Bilgisi
enter in the
1610171TAEM1
k at the Kwa1610173TAEM2
th Africa.
ollaboration 1610175TAEM3
Natal.
1610181TAEM4
of the lab
Dr. Styen is 1610183TAEM5
ply Center. 1610185TAEM6
or promers as a
d heard things
make things
Western Blot Doct

Video
Bio-Rad Brooadca
https://www.youtube.com/watch?v=z2LKUYKKbRo
www.youtub
İndirimli Fiyat*
2X TGX Fast Cast Acrylamide Kit, 7,5%, TEMED, APS + Mini-Protean Tetra Cell, 10 wells, 1,0
mm thickness, complete system
959,00 €
Have you e
Chatter is
2x TGX FastCast Acrylamide Kit, 12%, TEMED, APS + Mini-Protean Tetra Cell, 10 wells, 1,0
959,00 €
Facebook
mm thickness, complete system
features
such
as
real-time
feed
updates
2x TGX Stain-Free FastCast Acrylamide Kit, 7.5%, TEMED, APS + Mini-Protean Tetra Cell, 10
959,00 €
wells, 1,0 mm thickness, complete system
allow users to see changes that are imp
2X TGX Fast Cast Acrylamide Kit, 10%, TEMED, APS + Mini-Protean Tetra Cell, 10 wells, 1,0
mm thickness, complete system
959,00 €
2x TGX Stain-Free FastCast Acrylamide Kit, 10%, TEMED, APS + Mini-Protean Tetra Cell, 10
wells, 1,0 mm thickness, complete system
959,00 €
2x TGX Stain-Free FastCast Acrylamide Kit, 12%, TEMED, APS + Mini-Protean Tetra Cell, 10
wells, 1,0 mm thickness, complete system
959,00 €
in K-riTH with the Automated supply Center
(from left to right: Amanda L. Foster, nicolene Pillay senior account manager and Ashleigh Berndt
Teklifler, 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.
annesburg training our customer service and sales
Detaylı sipariş bilgisi için lütfen ELİPS Bölge Satış Uzmanları ile iletişime geçiniz.
Tel: 0 216 455 12 12
E-mail: [email protected]
5
Ürünler, fotoğraftakilerden farklı olabilir.
https://na13.salesforce.com/_ui/cor
ProfilePage?g=0F9a0000000PQKy
Bulletin 6133 ChemiDocTM MP Imaging System
Bulletin 6349 House Keeping Protein (HKP) Publications
Bulletin 6350 Total Protein Normalization Publications
Bulletin 6351 V3 Publications
Trans-Blot® Turbo™
Bulletin 6351 Traditional vs V3 Western Workflow
Bulletin 6286 NGC Chromatography System
Bulletin 6326 NGC Module Selection Guide
Bulletin 5390 Proein Interaction Array System
ProteOn Literature Sheet Jan 2013 Excel sheet
Transfer Sistemi
Western Blot Çalışmalarının Yeni
New Tools
We have edited the İndirimli
selling guides to helpFiyat
you to qualifyFırsatı
customers and better
understand the the
Referansına,
ile
help you to set up tenders, according to our strengths and weaknesses compared to the compe
Erişin!of the Droplet Digital, Western blotting and Multiplex Immunoassay technology. The sellin
Trans-Blot® Turbo™ Transfer
SistemiWestern
ile... Blotting Solutions
This brochure helps you to show all the western workflow to the customers and provide a summa
can offer
in this areaküçük
for Mini
and Midi gels.
Hızlı blot transferi
- 3 dakikada
veya
orta ölçekli jellerin
transferi
Online
NGC System Tour
You probably remember the iPad App that was presented in Florida. The PFD division has also de
Yüksek iş hacmi
Tek seferde
1–4 adet küçük veya
The —
address
is: http://biorad-ads.com/ngc-interactive-demo/
.Start by showing the Value Pr
1–2 adet orta demonstrate
ölçekli jel analizi
ChromLab Software with the 4 Videos. And you can finish with the NGC Configurato
Modularity!
Yüksek verim — Diğer protein blotting transfer
Bio-Plex
Advisor
sistemlerinden
daha yüksek
verimlilik
Another great tool from the Bio-Plex Business Unit: the Bio-Plex Advisor!
This offline software will allow you to propose the best Off-The-Shelf Panels, when your customer
It will save you the time to go in the brochures, look at what is available, try to combine… Remem
delivery with the Off-the-shelf panels, and also get a much better price! This tool is available on S
Western Blot Doctor
We wanted to let you know that we have launched a new online western blotting troubleshooting
This site will allow a customer to identify at common blotting problems via pictures and lead them
new western blotting protocols to help them troubleshoot and improve their blotting results.
The site can be found in the applications and technologies section of the website under the west
bio-rad.com/evportal/en/US/evolutionPortal.portal?_nfpb=true&_pageLabel=SolutionsLandin
Please ensure that your sales reps know about the resource and feel free to use it as part of futur
Video
Bio-Rad Brooadcasting: More than 150 Bio-Rad Videos at You Tube!
www.youtube.com/bioradlifescience
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ys4iU9UopaQ
The Chatter
Sipariş Bilgisi
İndirimli Fiyat*
Have you ever hear about Facebook ? ;)
and to add any
information about com
2 159,00 €
Chatter is the professional version of
Private Messages
Detaylı sipariş bilgisi için lütfen ELİPS Bölge
Satış Uzmanları ile
geçiniz.collaboration
Facebook.
It iletişime
provides
Communicate from the Field with peo
Tel: 0 216 455 12 12
features
as real-time feed updates, user profiles, and feeds that
E-mail:such
[email protected]
vice versa directly in Chatter through
fotoğraftakilerden farklı olabilir.
Teklifler, 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.
allowÜrünler,
users
to see changes that are important to them for example:
6
Following Records
Groups (Public & Private)
Users will be able to follow CASE rec
Will provide a convenient way to share information respond to
1704150EM1
Trans-Blot Turbo System
Gücünüzü gösterin...
STOP hesitating, this pack is for you!
T100™ PCR Sistemi
• Bio-Rad'ın "all in one" iş akışı
• Amplifikasyondan elektroforeze,
ihtiyacınız olan her şeyi elde edin
• Zaman ve maliyet tasarrufu
and Paket,
Ensure
the Quality!
reaktifleri ve sarfları da içeriyor :
T100™ Thermal Cycler
www.bio-rad.com/T100
Nucleic Acid Electrophoresis
Nucleic Acid Standards
d Buffers and Consumables!
All You Need for a Precise Measurement.
Bio-Rad molecular rulers are DNA standards with precisely defined size intervals between bands for simplified estimation of the length of
nucleic acids separated on agarose gels.
s runs with premixed
dcast or precast gels.
1,000 bp
1,000 bp
Reference
band
3,000 bp
Reference
band
2,000
500
3,000 bp
8,000 bp
3,000
Reference
band
80
1,000
Reference
band
500
10
7
Reference
band
5
7
Reference
band
5
4
4
3
3
2
2
2,000
1,000
500
•
•
•
•
•
•
•
1,000
60
e Agarose
e free of inhibitors,
40
20
EZ Load 20 bp
Molecular Ruler
100
100
100 bp
Molecular Ruler
1
500
100
EZ Load 100 bp
Molecular Ruler
EZ Load 100 bp
PCR Molecular Ruler
EZ Load 500 bp
Molecular Ruler
1 kb Molecular
Ruler
1
EZ Load 1 kb
Molecular Ruler
www.bio-rad.com/nastandards
EZ Load Molecular Rulers
• No preparation — ready for
direct loading on agarose or
polyacrylamide gels
• Visually distinct reference bands
• Five size ranges to select from
• No contaminating plasmid DNA
Standard Molecular Rulers
• Visually distinct reference bands
• No contaminating plasmid DNA
Ordering information
Catalog #
Description
1708202
100 bp Molecular Ruler
R 590,00
1708204
1 kb Molecular Ruler
R 690,00
1708351
EZ Load 20 bp Molecular Ruler
R 890,00
1708352
EZ Load 100 bp Molecular Ruler
R 890,00
1708353
EZ Load 100 bp PCR Molecular Ruler
R 990,00
1708354
EZ Load 500 bp Molecular Ruler
R 960,00
1708355
EZ Load 1 kb Molecular Ruler
R 890,00
*prices are only valid for South Africa until 30th of December 2013, VAT excluded
Items may differ from the pictures.
Price
5
wall
ermal cycler
e
www.bio-rad.com/nareagents
Price
Catalog #
Description
420,00
1620137
Pulsed Field Certified Agarose, 100 g
420,00
1620138
Pulsed Field Certified Agarose, 500 g
710,00
1620139
AGAROSE,PULSED-FIELD CERT, 5 g
1095,00
TBI0201
0.2 ml Tubes Without Caps, natural, 1000 units
2150,00
TBI0501
0.5 ml Tubes With Flat Caps, natural, 1000 units
000,00
TFI0201
3690,00
15 kb
10
4,000
500
200
180
160
140
120
100
15 kb
5,000
Reference
band
2,000
Proof™ High-Fidelity DNA Polimeraz
12 tüp strip ve 12 yuvarlak kapaklı strip
Mini-Sub® Cell GT Elektroforez Sistemi
PowerPac Basic güç kaynağı
Mini formda hazır agaroz jel
50 x TAE Buffer, 1L
EZ Load 1 kb Moleküler Çizelge
Price
R 1690,00
Sipariş Bilgisi
1861096EM4
İndirimli Fiyat*
R 7400,00
T100 Thermal Cycler (1x #186-1096); iProof High-Fidelity DNA Polymerase (1x
R 350,00
#172-5302); 12-tube stripsR (1x
#TBS1201), domed 12-cap strips (1x #TCS1201),
350,00
0.2 ml Tubes With Flat Caps, natural, 1000 units Mini Ready Sub-Cell GT (1x
R 350,00
#1704487), PowerPac Basic Power Supply (1x
#1645050), Mini ReadyAgarose Gel (10x #1613024), 50x Tris/Acetic Acid/EDTA
*prices are only valid for South Africa until 30th of December 2013, VAT excluded
(TAE),1 L (1x #1610743),
EZtheLoad
Items may differ from
pictures. 1 kb Molecular Ruler (1x #1708355)
™
Teklifler, 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.
R 200,00
™
4 499,00 €
Detaylı sipariş bilgisi için lütfen ELİPS Bölge Satış Uzmanları ile iletişime geçiniz.
Tel: 0 216 455 12 12
E-mail: [email protected]
7
Ürünler, fotoğraftakilerden farklı olabilir.
C1000 Touch 48/48 İş Akışı
Böyle Bir Teklife Hayır
Diyebilir misiniz?
Nucleic Acid Electrophoresis
Agarose, Buffers & Tubes
C100 Touch aldığınızda, yatay elektroforez sistemi, güç kaynağı ve sarfları yanında ücretsiz!
• Thermal gradient özelliği - Hızlı bir şekilde optimal annealing sıcaklığı tespiti
• Tek bir sistemde, iki bağımsız protokol çalışması
Acid Electrophoresis
• Real-Time PCR sistemine yükseltilebilme özelliği Nucleic
Nucleic Acid Standards
Choose Bio-Rad Agarose, Premixed Buffers and Consumables!
All You Need for a Precise Measurement.
Bio-Rad molecular rulers are DNA standards with precisely defined size intervals between bands for simplified estimation of the length of
Premixed Electrophoresis Running Buffers
nucleic acids separated on agarose gels.
Save preparation time and standardize your electrophoresis runs with premixed
electrophoresis running buffers. They can be used with handcast or precast gels.
1,000 bp
1,000 bp
Reference
band
3,000 bp
Reference
band
2,000
500
3,000 bp
8,000 bp
200
180
160
140
120
100
80
1,000
Reference
band
500
15 kb
10
4,000
3,000
Reference
band
15 kb
5,000
Reference
band
2,000
500
10
7
Reference
band
5
7
Reference
band
5
4
4
3
3
2,000
1,000
500
2
2
1
1
1,000
60
Certified Genetic Quality Tested (GQT) DNA Grade Agarose
All Bio-Rad Certified agarose products are guaranteed to be free of inhibitors,
DNases, and RNases.
40
20
EZ Load 20 bp
Molecular Ruler
100
100
EZ Load 100 bp
Molecular Ruler
EZ Load 100 bp
PCR Molecular Ruler
EZ Load 500 bp
Molecular Ruler
1 kb Molecular
Ruler
EZ Load 1 kb
Molecular Ruler
www.bio-rad.com/nastandards
EZ Load Molecular Rulers
• No preparation — ready for
direct loading on agarose or
polyacrylamide gels
• Visually distinct reference bands
• Five size ranges to select from
• No contaminating plasmid DNA
0.2 ml and 0.5 ml Individual PCR Tubes
Bio-Rad 0.2 ml and 0.5 ml individual tubes are made of thin-wall
polypropylene and are designed to fit precisely in Bio-Rad thermal cycler
reaction blocks to ensure optimal heat transfer to the sample
100
100 bp
Molecular Ruler
500
Standard Molecular Rulers
• Visually distinct reference bands
• No contaminating plasmid DNA
Ordering information
Catalog #
Description
1708202
100 bp Molecular Ruler
R 590,00
1708204
1 kb Molecular Ruler
R 690,00
1708351
EZ Load 20 bp Molecular Ruler
R 890,00
1708352
EZ Load 100 bp Molecular Ruler
R 890,00
1708353
EZ Load 100 bp PCR Molecular Ruler
R 990,00
1708354
EZ Load 500 bp Molecular Ruler
R 960,00
1708355
EZ Load 1 kb Molecular Ruler
R 890,00
Price
*prices are only valid for South Africa until 30th of December 2013, VAT excluded
Items may differ from the pictures.
5
www.bio-rad.com/nareagents
Ordering information
Catalog #
Description
Price
Catalog #
Description
1610733
10x Tris/Boric Acid/EDTA (TBE), 1 L
R 420,00
1620137
Pulsed Field Certified Agarose, 100 g
R 1690,00
1610741
10x Tris/Boric Acid/EDTA (TBE), extended range, 1 L
R 420,00
1620138
Pulsed Field Certified Agarose, 500 g
R 7400,00
1610743
50x Tris/Acetic Acid/EDTA (TAE), 1 L
R 710,00
1620139
AGAROSE,PULSED-FIELD CERT, 5 g
R 200,00
1610770
10x Tris/Boric Acid/EDTA (TBE), 5 L cube
R 1095,00
TBI0201
0.2 ml Tubes Without Caps, natural, 1000 units
R 350,00
1610773
50x Tris/Acetic Acid/EDTA (TAE), 5 L cube
R 2150,00
TBI0501
0.5 ml Tubes With Flat Caps, natural, 1000 units
R 350,00
1613111
Certified Low-Melt Agarose, 25 g
R1000,00
TFI0201
0.2 ml Tubes With Flat Caps, natural, 1000 units
R 350,00
1613112
Certified Low-Melt Agarose, 125 g
R 3690,00
www.bio-rad.com/1000_series
4
Price
*prices are only valid for South Africa until 30th of December 2013, VAT excluded
Items may differ from the pictures.
Sipariş Bilgisi
İndirimli Fiyat*
1851148EM2
C1000 Touch Dual48/48 (1x #185-1148) + Low-Profile 0.2 ml 8-Tube Strips without Caps,
natural, 120 units (1x #TLS-0801) + Domed 8-Cap Strips, for 0.2 ml tubes and plates,
natural, 120 (1x #TCS-0801) + PowerPac Basic Power Supply, 100-120/220-240 V
(1x #164-5050) + Mini ReadyAgarose Gel, TAE, 3.0% + EtBr, 12-well, 7.1 x 10 cm
(10x #161-3024) + 50x Tris/Acetic Acid/EDTA (TAE), 1 L (1x #161-0743) + EZ Load 1 kb
Molecular Ruler (1x #170-8355) + iProof High-Fidelity DNA Polymerase, 250 runs
(1x #172-5301) + Mini-Sub Cell GT System, with 7 x 10 cm tray, mini-gel caster
(1x #170-4467)
9 399,00 €
1851196EM2
C1000 Touch™ Thermal Cycler 96-well block (1x #1851196) + iProof™ High-Fidelity DNA
Polymerase (1x #1725301) + Hard-Shell® High-Profile 96-Well Semi-Skirted PCR Plates, 25
plates (1x #HSS9601) + Microseal® ‘F’ Foil (1x #MSF1001)
5 900,00 €
Detaylı sipariş bilgisi için lütfen ELİPS Bölge Satış Uzmanları ile iletişime geçiniz.
Tel: 0 216 455 12 12
E-mail: [email protected]
Ürünler, fotoğraftakilerden farklı olabilir.
8
Teklifler, 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.
CFX Connect™ ile HRM Yazılımı
Daha İyi, Daha Hızlı, Daha Ucuz!
CFX Connect™ Real-Time PCR
Detection Sistemi İçin İnanılmaz
Bir Teklif :
The CFX Connect™, CFX96 Touch™ sisteminin güvenilir performansı ile, 2 hedefli analiz
yapabilme imkanı sunuyor.
• Kolay başlangıç - fabrika çıkışlı kalibre edilen boyalar, sezgisel bir yazılım...
• Kolay optimizasyon - Thermal gradient özelliği
• Etkili data analiz araçları - CFX Manager™ Software
• Hızlandırılmış yayın teslimi - Biogazelle’s qbasePLUS Software
+ reaktifler ve sarflar
www.bio-rad.com/cfxconnect
Sipariş Bilgisi
1855200EM1
İndirimli Fiyat*
CFX CONNECT REAL TIME DET SYST W/ CONS (1x #185-5200) + Precision Melt Analysis
Software, 2 user licenses w/ calibration kit (1x #184-5025)
Teklifler, 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.
12 499,00 €
Detaylı sipariş bilgisi için lütfen ELİPS Bölge Satış Uzmanları ile iletişime geçiniz.
Tel: 0 216 455 12 12
E-mail: [email protected]
9
Ürünler, fotoğraftakilerden farklı olabilir.
Sadece hayal edin...
Teknoloji Harikası: ChemiDoc™ MP
V3
İnanılmaz teklifler
Bio-Rad V3 Western Wokflow™ sistemi ile:
• Elektroforez çalışmanızı 15 dakikada, protein transferlerinizi
de 3 dakika kadar kısa bir sürede gerçekleştirebilir,
• Çalışmanızın her basamağının kalitesini doğrulayabilir,
• Total protein ve Housekeeping Protein normalizasyon
işleminizin kontrolünü Image Lab Software analizleri ile
kolay ve hızlı bir şekilde sağlayabilirsiniz.
www.bio-rad.com/ad/v3em1
Sipariş Bilgisi
İndirimli Fiyat*
1708292EM
V3 WW Complete System for MiniGel
33 299,00 €
1708280EM
ChemiDoc MP System, Image Lab Software without computer
23 999,00 €
Detaylı sipariş bilgisi için lütfen ELİPS Bölge Satış Uzmanları ile iletişime geçiniz.
Tel: 0 216 455 12 12
E-mail: [email protected]
Ürünler, fotoğraftakilerden farklı olabilir.
10
Teklifler, 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.
NGC Sistemleri
İhtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamak için büyüyoruz...
NGC Discover
NGC Scout
NGC Quest
Bio-Rad olarak, yeni NGC sistemlerimizi
sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz...
4 katlı sistemimiz ile daha fazla
modülarite ve olanak sağlıyoruz:
• Tandem Kromatografi
• Multi Sequential Kromatografi
• 2D- Kromatografi
• Şimdi ChromLab 3.0 software ile...
Bio-Rad is happy to pr
NGC Discover Pro
NGC, sektörün en gelişmiş protein
purifikasyon kromatografi sistemidir.
Detaylı sipariş bilgisi için lütfen ELİPS Bölge Satış Uzmanları ile iletişime geçiniz.
Tel: 0 216 455 12 12
E-mail: [email protected]
11
Ürünler, fotoğraftakilerden farklı olabilir.
The Revolution Just Got
Simpler And Faster
www.bio-rad.com/qx200LearnMore
Starter Pack
1 Easier and faster data acquisition procedure
2 Fully automated workflow to discard
user-to-user variability
3 Quality report generated after each run
4 Reduces contamination with HEPA filtered
environment
5 Easy acceptance from different user profiles
EXPLORE
INFINITELY SMALL
POSSIBILITIES...
ELİPS SAĞLIK ÜRÜNLERİ İTHALAT VE
İHRACAT LTD. ŞTİ.
Atatürk Mah. Namık Kemal Cad. No: 17 Tan Plaza
Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 216-455 12 12 (PBX)
Fax: 216-548 29 30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
6 631 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content