close

Enter

Log in using OpenID

MPR MPR1000 - Makel

embedDownload
Çalışma modları
ÇALIŞMAYA BAŞLAMA durumu :
• AÇIK : Çalışmaya başladıktan sonra 30 saniye
tarafından montaj standartlarına göre
boyunca ışık hemen açılır.
Bir algılama olması halinde ışık (otomatik
auto
test
1
mod), zaman gecikmesi boyunca açık kalır; aksi
lux
2
takdirde ışık kapatılır.
ÇALIŞMAYA BAŞLAMA durumu :
on
• KAPALI : Detektör, ısınma süresinden sonra seçili
Ürüne bağlı olan bir KNX butonu sayesinde aydınlatma
1 min
• AÇIK : Çalışmaya başladıktan sonra 30 saniye
Detektörün
2
farklı
modu
bulunmaktadır.
Çalışma modları
moda geçer.
20 min
tarafındanVarlık
montaj standartlarına
göre
Uygulama
KNX adresleme ve
boyunca ışık
hemendurumu
açılır. :
- Mevcudiyet algılaması (otomatik).
ÇALIŞMAYA
BAŞLAMA
Adr 1 h
konumu
IR tanıma
Bir algılama
olması
halinde
ışık (otomatik
DE otomatik)
- Detektörün
Yokluk algılaması
TR
GB
• AÇIK
:
Çalışmaya
başladıktan
sonra
30 saniye
4 Kanal Anahtar Aktüatör
2 farklı (yarı
modu
bulunmaktadır.
User
varlık
Aktif/pasif hücre
tarafından montaj standartlarına göre
varlık
mod), zaman
gecikmesi
boyunca
ışık hemen
açılır. boyunca açık kalır; aksi
Çalışmaya
başlama
ve hücrenin
çalışması her mod
önceden ayarlanmış
- Mevcudiyet
algılaması
(otomatik).
Aktif
hücre
Bu- Yokluk
moddaalgılaması
iken, ışıklar,
alanındaki hareketler
Schaltausgang
4-fach
kapatılır.
Birtakdirde
algılamaışık
olması
halinde ışık (otomatik
1Kanal tavan tipi
varlık
(yarıalgılama
otomatik)
4 kanal MSA0410
Ortam
ışık seviyesiThe
yeterli
iseoutput
fotoselmodule
sensörden
çıkışı are r
4-fold
4-fach-Ausgänge MSA0410
das
1
200
mod),
zaman
gecikmesi
boyunca
açık kalır;sonra
aksi MSA0410
•
KAPALI
:
Detektör,
ısınma
süresinden
seçili
Çalışmaya
başlama
ve
hücrenin
çalışması
her
mod
Ürüne
bağlı
olan
bir
KNX
butonu
sayesinde
aydınlatma
Varlık
engeller.
Ortam
ışık
seviyesito
gerekli LüksBus
seviyesinin
KNX
on/o
Schalten
von
Lasten
über
den
KNX-Bus.
dedektörü 360Output module 4-fold
User
Varlık
takdirde
ışık
kapatılır.
moda
geçer.
>1 ... 2 <
> 200 ... 400 <
loads.
They are part
of the Smarth
Geräte gehören zum Smarthome
.
altında iken sensör
birisinin
mevcudiyetini
algıladığı
varlık
•
KAPALI
:
Detektör,
ısınma
süresinden
sonra
seçili
Ürüne bağlı olan bir KNX butonu
sayesinde aydınlatma
system.
zur Ansteuerung
der
(Elektrooderışıklar aktive edilir. Ancak
takdirde
ortam ışık seviyesi
1Kanal tavan tipi varlık
Varlık
2
400
varlık
varlık
geçer.
Aktif/pasif
TheyLüks
can seviyesinin
be used to control
g
W
oder
Lasten moda
aller
Art,
e hücre
kıyaslar.
varlık
zaman
içinde
gerekli
üzerindeki bir
dedektörü 360
Aktif
hücre
or hot water) or any other load cont
über
r Kontakte
ansteuern lassen.
>2 ... On <
> 400 ... 1000 < varlık
Bu modda iken, ışıklar,
algılama alanındaki
hareketler
değere yükseldiği
takdirde sensör bunu algılayarak
Aktif/pasif
hücre
.
byyeterli
contact
of sensörden
4V
h ışık
Ortam
seviyesi
isefree
fotosel
çıkışı
varlık Geräte
Yapılandırma
ışığıren
kapatır.
Aktif
hücre
4 product
accor
to
durch algılama
den Typ und
der
AçıkVarlık
1000
engeller.
Ortam ışık
seviyesi gerekliare
Lüks seviyesinin
Bu modda iken, ışıklar,
alanındaki hareketler
Ortam
ışıkiken
seviyesi
yeterli
ise
fotosel
sensörden
çıkışı loads.
power
and
the
type
of connectable
Lasten
.
altında
sensör
birisinin
mevcudiyetini
algıladığı
• S-modu
ETS
:
Uygulama
yazılımı
varlık
Varlık
Pasif hücre
engeller.
Ortam ışık seviyesi gerekli Lüks seviyesinin
varlık
* Işık ölçme hassaslığısürümü
(lüks) mevcuttur.
takdirde
ışıklar aktive edilir. Ancak ortam ışık seviyesi
varlık
Birisi algılandığı
ortam
ışık seviyesi
yeterli
altında
iken sensörsırada
birisinin
mevcudiyetini
algıladığı
kıyaslar.
varlık
zaman
içinde gerekli
seviyesinin
üzerindeki
bir by b
4 Lüks
channels
controlled
IR sensör (algılama)
IR
alıcı
(uzaktan
kumandalar)
4
vor
Kanäle,
Ansteuerung
• edilir.
•
olduğuışıklar
takdirde
fotosel
sensörden
çıkışı
Bus
takdirde
aktive
Ancak ortam
ışıkengeller.
seviyesi
varlık
TP RF 230V~ 30
değere
yükseldiği
takdirde
sensör
bunu
algılayarak
KNX.
über
KNX-Bus.
V
İşlevler
kıyaslar.
zaman
içinde gerekli
Lüksortam
seviyesinin
üzerindeki
bir
Birisi algılandığı
sırada
ışık seviyesi
yükseldiği
2
Yapılandırma
Bir KNX butonu vasıtası
kumandadan
ışığı kapatır.
volt-free
e Kontakte.
• 4kapatmaz.
• 4 ile veyar uzaktan
• KNX ver yolu tarafından kontr
değere
yükseldiği
sensörcontacts.
bunu algılayarak
takdirde
fotosel takdirde
ışığı
YIL
on the produ
der Ausgänge am Gerät.
Yapılandırma bağımsız kanal.
• Output states are
•
ışığı kapatır.
Açıklama
Ayarlar
Algılama alanları
• S-modu ETS : Uygulama yazılımı
Pasif hücre
Outputs can be controlled manually from
zur manuellen Ansteuerung der
• 4 adet voltsuz kontak.
•
varlık
Birkaç detektörün• birleştirilmesi
Birisi
algılandığı sırada
ortam ışık seviyesi yeterli
product.
Ausgänge über das Gerät gegeben.
• S-modu ETS •: Çıkış
Uygulama
yazılımı
Pasif
hücre
durumları,
ürünün üzer
ter varlıkr.
T
Daten
•
Detektörün
kapsama alanını genişletmek için
Each
product
feature
depends
on
olduğu
takdirde
fotosel
sensörden
çıkışı
engeller.
genauen
Geräte
hängen
von
der
Çakışma
L1
Birisi
algılandığı
sırada
ortam
ışık seviyesi
yeterli
s
T
rak kontrol
• Çıkışlar, ürün üzer
Schalter
Auto/Manu
detektör bir veya and
birkaç detektör
ile birleştirilebilir.
Parlaklık• ölçme
sensörü
und den
nolduğu
Birisi algılandığı
sırada
ortam. ışık
seviyesi
yükseldiği
Açıklama
Ayarlar
takdirde fotosel
sensörden
çıkışı
engeller.
• Auto/Manu
h
L2
Bir
KNX
butonu
vasıtası
ile
veya
uzaktan
kumandadan
Yayların takılması
auto
ab. kumanda Birisi
açılması için duvarParameter
anahtarından veya uzaktan
takdirde
fotosel
ışığıortam
kapatmaz.
Besleme voltajı
algılandığı
sırada
ışıknseviyesi yükseldiği
• KNX veri yolunda bir adet aydınlatma kanalı.
L3
Bir KNX butonu vasıtası ile veya uzaktan kumandadan
test 6m
Versorgungsspannung
•
1
takdirde fotosel ışığı kapatmaz.
•
Varlık
olma
/
olmama
modu
kontrolü.
n
N
change
mode:
To
lux
S upply volta ge
30 V DC
• Kontrollleuchten
Parlaklık ölçme sensörü
Birkaç detektörün birleştirilmesi
ayarlarına
• ETS Zaman ve Lüks
seviyesibağlıdır.
ayarı.
1
•
state
den
Umschaltung
Çalışmaya başlama
Birkaç
detektörün
birleştirilmesi
Detektörün
kapsama
alanını genişletmek için
Yayların takılması
2 auto
Yapılandırma
Manugenişletmek
(
)
Güç Dağıtımı
steht der çalışmaya
Schalter başladıktan
, auf Manu (
) detektör bir
Detektörün
kapsama
alanını
için pr ess channels 1
Detektördeki bir parametre,
veya birkaç
detektör ile birleştirilebilir.
test
Test Modu:
push-buttons
for 3 s befor
1
V
g
1 W (4x4A),
•
3
Sekunden
lang
Taster
der
Kanäle
1
detektör
bir
veya
birkaç
detektör
ile
birleştirilebilir.
on
lux
the output
(press
1
3
5
7
Bu mod, algılama alanını doğrulamayı sağlar. Bu
n
3 W (4x10A), 8 W (4x16A)
Power
commande locale
açılması
için
duvar
anahtarından
veya
uzaktan
kumanda
und
2
drücken,
bevor
e
1Kanal
tavan
tipi
varlık
Çalış
• KNX veri yolunda bir adet aydınlatma kanalı.
(şebekeye
dönüş).
C1 C2
C3
C4
1
açılması
için
duvar
anahtarından
veya
uzaktan
kumanda
1
n
• Taster zur lokalen Ansteuerung
der
Ausgänge
(durch
der
ETS:
software
•
KNX
veri
yolunda
bir
adet
aydınlatma
kanalı.
1 ve 2
2 2,5m
•
•
Varlık
olma
/
olmama
modu
kontrolü.
Isıtma moduna
değyapıldıktan
r
Boyutlar
• Local command push-button
dedektörü
360 20 m
test"• konumuna
Algılama
Taste boyunca
) auslösen.
and
database and Dete
Yeşil LED, ısınma aşaması
yanıp söner. Çalışmaya
olma
/ayarlayın.
olmama
modu
kontrolü.
• ETS Varlık
Zaman
ve Lüks
seviyesi
ayarı.
Abmessung
Anahtar
Manuel
( ) konumdayken, çıkış
2 MSA0410-B
tarafından montaj standartlarına
göremanufacturer.
from the
C3
C1 on
Çalışmaya
başlama
•
ETS
Zaman
ve
Lüks
seviyesi
ayarı.
Başlama
AÇIK
durumunda
iken,
şebeke
elektriği
sensöre
2,5m
2,5m
ETS:
Anwendungssoftware
(Beleuchtung
- Me
•
D m e ns o ns
4 x 17,5 mm
•
numaralandırmayı başlatmadan önce kanal
1 ve 2başlama
Çalışmaya
auto
Detektördeki
bir parametre,
çalışmaya
başladıktan
verildiği
veya ona
geri
zaman
aydınlatmaya
unddöndüğü
Datenbank
und Beschr
m
1 n
- Yok
Test Modu:
Adr 1 h
1nve 2
Detektördeki
bir
parametre,
çalışmaya
başladıktan
x zur
• Leuchttaster
Kırmızı
LED
ışığı,
ölçülen
ışık
seviyesinin
mevcut
Test Modu:
Hersteller
. Başlama KAPALI
otomatik olarak enerji
verilir. Çalışmaya
Koruma sınıfı
Çalış
Bu mod, algılamatuşuna
alanınıbasın).
doğrulamayı sağlar. Bu
20
m
Adr
g
y
1m
ayardan
düşük
olduğunu
gösterir.
Yeşil LED
ışığıBu
Bu mod,
algılama
alanını
doğrulamayı
sağlar.
C2
C4
(şebekeye dönüş).
2
Schutzart
(şebekeye
dönüş).
•
Test and startup
addr
d
yandığı zaman, ölçülen ışık seviyesi mevcut ayardan aşaması sırasında sensör çalışmaz.
IP 30
P ro te c t o n c la s s
Ürün
auto
test"test"
konumuna
ayarlayın. Algılama yapıldıktan
h 2,5m push
3m button
3,5m
Yeşil
boyuncayanıp
yanıpsöner.
söner.Çalışmaya
Çalışmaya
and local comma
test
konumuna ayarlayın. Algılama yapıldıktan
Adr 1 h
1
YeşilLED,
LED,ısınma
ısınma aşaması
aşaması boyunca
Varlık Auto/Manu
lux
push-button
.
Başlama
AÇIK
durumunda
iken,
şebeke
elektriği
sensöre
Çalışma sıcaklığı
• ETS: uygulama yazılımı (aydınlatma ve Başlama AÇIK durumunda iken, şebeke elektriği sensöre
x 5m
5m
5m 2
Test und
Manu (
)
verildiği
döndüğüzaman
zamanaydınlatmaya
aydınlatmaya
ve açıklama ür
rafındanveya
ısıtma): ver
on
verildiği
veya ona
ona geri
geri döndüğü
C1 C2 C3 C4
30V DC
varlık
8m
9m1 min
Kırmızı
LEDLED
ışığı,
ölçülen
ışıkışık
seviyesinin
mevcut
Schalter
Auto/Manu
undKAPALI
Taster
zur lokalen
temperature
0 °C —> + 45 °C y 7m
- +
otomatik
olarak
enerji
verilir.
ÇalışmayaBaşlama
Başlama
KAPALI
buttons
control loads connected to ou
Kırmızı
ışığı,
ölçülen
seviyesinin
mevcut
2
6
8
4
auto
otomatik
olarak
enerji
verilir.
Çalışmaya
sağlanır.
(uzak
KNX
yükü),
her
algılamadan
sonra
2
saniye
test
20 min
1
Ansteuerung
.
ayardan
düşük
olduğunu
gösterir.
Yeşil
LED
of
Use Auto
Bu m
Uygulama
ayardan
düşük
olduğunu
gösterir.
Yeşil
LEDışığı
ışığı
lux
KNX adresleme ve
boyunca
açılır
, auf Manu (
), können
Steht
derçalışmaz.
Schalter
Saklama sıcaklığı
Adr 1 h
yandığı
zaman,
ölçülen
ışıkışık
seviyesi
mevcut
ayardan
2
mode
or
to
re
the
product.
In
A
konumu
yandığı
zaman,
ölçülen
seviyesi
mevcut
ayardan
aşaması
sırasında
sensör
IR tanıma
aşaması
sırasında
sensör
çalışmaz.
Test ve başlangıç
Varlık
Ayarlar
Lagertemperatur
an
Ausgänge angeschlossenen Lasten über
on
of
push buttons
1
Manuel
anahtar
1
ve
lokal
kumanda
Otoma
Ayarlar
önceden ayarlanmış
1 min
Storage temperature
- 20 °C —> + 70 °CAçıklama
geschaltet werden.
Taster
Ayarlar
Eylem
and relays are controlled by comma
20 min
Uygulama
ren des Gerätes hat der Schalter
Zum
KNX adresleme ve
400 lüks
from
the KNX bus.
Aydınlatma şiddeti
eşiği
1
200
1
h
Adr
N orm IR tanıma
N F E N 60669- 1
Anahtar 1 Manuel ( ) konumdayken düğmeler 3,
auf Auto zu stehen. Steht der Schalter
auf Auto
konumu
Bus
kıyaslar.
(uzak
KNX
yükü),
her
algılamadan
sonra
2
saniye
(uzak
KNX
yükü),
her
algılamadan
sonra
2
saniye
Aydınlatma
süresi
20 dak.
Parlaklık
ölçme
Standard
NF-EN 60669-2-1
State
testTaster
und
lassen
>1 ... 2 <
> 200 ... 400
< sensörü
1
önceden ayarlanmış
boyunca
açılır
boyunca
açılır
N oauto
rm
E N 50090- 2- 2
s
the r
of co
nur über denlux
Bus KNX ansteuern.
Anahtarın
1 Otoma
Önceden
tanımlanan değerler:
Yayların takılması
Yapılandırma
auto
Mod
Mevcudiyet
test
1
output relays:
2
400
Lüx
=
400,
test
1
200
2
lux
1 Ayarlar
Kontrollleuchten
on = closedKapalı
relay.
Çalışmaya başlama
Eylem
Ayarlar
Eylem
Schaltausgänge können an
Phasen
angeschlossen
werden.
lux
süre
= 20 dak.
• S-modu
: Uygulama
yazılımı
1
>2 ... On
<
>
Kontrollleuchten
geben den Zustand
der ETS
After
product
on/o or
on
>1400
... 2...<1000 < > 200 ... 400 <
400
Aydınlatma
şiddeti
eşiği
lüks
v
2
The
outputs
can
be
connected
to
rent
phases.
400
1
Aydınlatma
şiddeti eşiği
lüks
Aktif
Hücre (Aydınlatma
Hücresi)
entsprechenden Ausgangsr
an:
: 2 dak. test modu
0,75 mm 2 —> 2,5 mm 2
theAçık
product
2
Açık
1000
ayarları kullanın.
Aydınlatma
süresi
20
dak.
2
400
Leuchte
=
geschlossen.
test
Aydınlatma süresi
20 dak.
•
mode:
1
on
test
1 luxdes Gerätes bzw. nach Teknik özellikler
Önceden tanımlanan değerler:
on Önceden
Mod
Mevcudiyet
for 5 s.
lux
tanımlanan
değerler:
>2
...
On
<
>
400
...
1000
<
Mod
Mevcudiyet
Bir K
1 n
* Işık ölçme hassaslığı (lüks)
Download geben
Zustandsmeldeleuchten
Durum göstergeler
Lüx = 400,
Elektriksel özellikler
2
mode: Kapalı
for 5 s.
1 nLüx = 400,
2
Çalışmaya başlama•
Aufschluß
über
des
Gerätes:
1
ve
2
Göster
g
kış
röleler
ter
r:
IR sensör
(algılama)
IR
alıcı
(uzaktan
kumandalar)
süre = 20 dak.
Çalışmaya
başlama
Açık
1000
Besleme
voltajı:
KNX veri yolu 30 V DC Kapalı
20 m
of
on
süre
dak. röle.
2
• Beleuchtungsmodus:
Kontrollleuchten leuchten
m==:20
gösterge
açık
kapalı
Aktif
Hücre
(Aydınlatma
Hücresi)
on
Veri
yolu
tüketimi:
10mA
2 dak. test
modu
of wrong AçıkAçık software.
Işığın tanımlanmış
bir 20
2
Aktif
Hücre
(Aydınlatma
Hücresi)
5 Sekunden
lang ununterbrochen.
: 2 dak. test modu
ayarları kullanın.
test
İşlevsel özellikler
* Işık ölçme hassaslığı (lüks)
1
süre otomatik
olarak
Adr 1 h
ayarları
kullanın.
addr
push button
Kontrollleuchten
5Teknik
Sekunden
•
lux
göstergeler,
ürün yapılandırmasını göster r:
özellikler
1
h
Adr
açılması.
IR sensör (algılama)
IR alıcı (uzaktan kumandalar)
Algılama alanları
to perform
pushbutton
Teknik özellikler
lang.
klı göstergeler 5 sn
• aydınla
Elektriksel
özellikler Press
2
ofVthe
product or to
the
b
addr
Elektriksel
özellikler
aller Kontrollleuchten besagt, daß
das
açılm
Besleme
voltajı:
KNX
veri
yolu
30
DC
boyunca yanar.
• KNX veri yolundapresence
bir adet:aydınlatma
kanalı.
on
=
bus
pres
on
geladene
Programm
dem
Gerät
l
Besleme
voltajı:
KNX
veri
yolu
30
V
DC
Veri
yolu
tüketimi:
10mA modu kontrolü.
• ısıtma
rek
Çakışma
Işığın tanımlanmış
birmodu: göstergeler 5 sn bo
auto
• Varlık
olma
/ olmama
2,5
m —>
3,5m
addr
.
product
test
. test 1 m n
1
Veri yolu
tüketimi:and
10mA
İşlevsel
özellikler
Işığınsüre
tanımlanmış
bir
yanar.
lux
Algılama alanları
1
otomatik
olarak
• ETS Zaman
ve Lüks
Algılama
aralığı:
Ø 7mseviyesi ayarı.
lux
test
20
m
İşlevsel
özellikler
Çalış
2
1
süreaçılması.
otomatik olarak
Leuchttaster zur
Adr
.
lux
on
2 Leuchttaster
Dete
6m
um
e
den
Drücken
açılması.
Test
Modu:
1 min
Çakışma
1h 2
Uygulama
Gerätes vorzunehmen oder
das
Adr Adr on des
20 min
Bu mod, algılama alanını doğrulamayı sağlar. Bu
Ortam
Uygulama
KNX adresleme ve
konumu
2,5 m —> 3,5m
des
(şeb
Algılama bölgesinin
Test modu
1 m nBusses zu überprüfen:
on
Adr 1 h
Çalışma sıcaklığı: -10 °C —> +45 °C
konumu
IR tanıma
Algılama
aralığı:
Ø 7m
=
Bus
an,
e
Leuchte
2,5 m —>
3,5m
test
edilip
önceden ayarlanmış
test
test
20
m
1
m
n
test" konumuna
Saklama
sıcaklığıayarlayın. Algılama yapıldıktan
1läuft.
1
6m
Yeşi
Adr
Algılama aralığı: Ø 7m
lux
lux
doğrulanması. önceden ayarlanmış
Yalıtım sınıfı: II
20 m
Baş
1
200
1
h
Adr
2
2
IK 04
1
200
veril
Ortam
2,5m
düğmeye 6Test
basın
: açık gösterge = ver yolu
>1 ... 2 <
> 200 ... 400 <
Adr on1 h
Algılama bölgesinin
modu
Kırmızısıcaklığı:
LED
ışığı,
mevcut
Koruma
sınıfı:
IP41
otom
on
Çalışma
-10ölçülen
°C —> ışık
+45seviyesinin
°C
Ortam
>1 ... test
2 < edilip > 200 ... 400 <
test
test
ayardan
düşük
olduğunu
Yangına
dayanıklılık:
650°Cgösterir. Yeşil LED ışığı
Saklama
sıcaklığı
1
1
2,5m
2,5m
Algılama bölgesinin
Test modu
2
400
Çalışma
sıcaklığı:
-10
°C
—>
+45
°C
lux
lux
adresleme 400
Potansiyometre 2'yi "Adr." durumuna getirin.
yandığı
zaman,
ölçülen ışık
seviyesi mevcut ayardan aşam
Maks.
montaj
2000m
2KNX
Yalıtım
sınıfı:
II yüksekliği:
testdoğrulanması.
edilip
test
test
Saklama
sıcaklığı
12
1 m 1n2
2,5m
Achtung:
:
>2 ... On <
> 400x... 1000 <
impuls voltajı: 800V
04
lux
lux IKNominal
doğrulanması.
Yalıtım
sınıfı:
II
>2 ... On <
> 400
y
20 m
nur durch
- ... 1000 <
must be
only
1m
Kirlenme
derecesi:
Koruma
sınıfı:
IP41 2on und2 Montage dürfen
on
2
Açık
1000
IK 04
2,5m
2,5m
Elektrofachkraft erfolgen.
by a EN50491-3,
Yangına
dayanıklılık:
650°C
Standartlar:
EN60669-2-1,
Açık
1000
Koruma
sınıfı:
IP41 - Conform
h 2,5m 3m
3,5m
on
KNX adresleme- SELV montaj
- Adr on1 h
zur Schutzmaßnahme
kurallarına2'yi
uyun.
Potansiyometre
"Adr." durumuna getirin.
Maks.
montaj
yüksekliği:
2000m to SELV
(uzak
KNX yükü),
her algılamadan
sonra 2 saniye rules.
EN
50428
x
Yangına
dayanıklılık:
650°C
* Işık ölçme hassaslığı (lüks)
1mn
Nominal
impuls
voltajı:
800V
SELV
beachten.
boyunca
açılır
x 5m
5m
5m
y
*
Işık
ölçme
hassaslığı
(lüks)
KNX adresleme
1m
Potansiyometre 2'yi "Adr." durumuna getirin.
Maks. montaj
yüksekliği:
2000m
20 m
Kirlenme
derecesi:
2
1mn
2
6T 7918.b
IR sensör (algılama)
IR alıcı (uzaktan kumandalar)
y 7m
8m
9m
Nominal impuls
voltajı:EN50491-3,
800V
Standartlar:
EN60669-2-1,
h 2,5m 3m
3,5m
Ayarlar
Eylem derecesi: 2
Adr 1 h 20 m
ENKirlenme
50428
x 5m
5m
5m
Standartlar: EN60669-2-1, EN50491-3,
Adr 1 h
EN 50428
1
y 7m
8m
9m
2
6T 7918.b
Algılama alanları
Adr
MSA0416-C : 4 x16 A
MSA0410-B : 4 x10 A
MPR1000
•
¢
£
§
MPR1000
6T 7274.b
¶
ß
h
MPR1000
1h
Detektörün 2 farklı modu bulunmaktadır.
- Mevcudiyet algılaması (otomatik).
- Yokluk algılaması (yarı otomatik)
Çalışmaya başlama ve hücrenin çalışması her mod
Çalışma modları
h
h
modes
In the during
Power warm
up ONup
state
the lighting will autoeachFunctional
mode.
A parameter
ofwarm
the detector
allows
choice
During
upperiod.
phase,
thethe
green
LED
Automatic
mode
(presence
detection) be set for
The
power
up
cell
operation
The
detector
has
2 and
different
modes.
matically
be energised
when
mains
power
is blinks.
A KNX
pushbutton
linked
to the
productcan
makes it
of
state
for
the
lighting
after
power
uplighting
(mains will autoIn
the
Power
up
ON
the
In
this
mode
the
light
is
controlled
by
motion
in
the
- Presence
detection
(automatic).
each
mode.
initially supplied or returnedstate
to the
sensor.
2
possible
to reverse
the lighting
output state.
POWER
UPbe
state :
matically
mains
power is
detection
area and
ambienttolight
levels.
Power
Absence
detection
(semi-automatic)
A Functional
KNX
pushbutton
product
makes it Inreturn).
modes
the Power
upUp
OFFenergised
state the when
lighting
will not
on
This- state
is maintained
forlinked
the timethe
period
set by
During
warm
up
phase,
green
LEDtoallows
blinks.
• initially
ON
: The
lightof
isthe
immediately
switched
for
supplied
or
returned
the sensor.
The
power
uptois
and
cell
operation
can
be
setlevels
for
If
presence
detected
whilst
the
light
are
A
parameter
the
detector
theON
choice
possible
reverse
the
lighting
output
state.
1 min
The
detector
has
2
different
modes.
be
energised
and
the
sensor
will
not
operate
LED’s for testing ,
the each
potentiometer
In the Power
up
ON
state
thestate
lighting
will
auto-up
30s.
after
power
up.
mode.
20 min
In
the
Power
up
OFF
the
lighting
will
not
below
the
required
Lux
level,
the
sensor
is
activated
of
state
for
the
lighting
after
power
(mains
This
state
is
maintained
for
the
time
period
set
by
Presence
detection
(automatic).
during
warm
up period.when mains power is
Occupancy
sensors
MRP1000
arearms).
presence
KNX addressing and
qualified
electrician
according
to
Position
of
Lux
Application
matically
be
energised
Automatic
mode
(presence
movements
(movements
from
body
or
A KNX
pushbutton
linked
to
the product
it
Inreturn).
case
of detection,
lightwill
(innot
automatic
be
energised
and thethe
sensor
operate
Product
description
and
operation
and
keeps
the
light
ondetection)
whilst
there ismakes
still occuand
compares
itvalue
to the
preset
onthe
the
the
potentiometer
- Absence
detection
(semi-automatic)
Adr 1 h
detectors
designed
tolevel
detect
low amplitude
IR acknowledgement
installation's
standards.
potentiometer
approximate
*
initiallyduring
supplied
or returned
to the
sensor.
possible
to
reverse
the
lighting
output
state.
In this
mode
the
light
isand
controlled
by motion
in
the
Detection
is by means
ofETS
the
pyroelectric
IR
DE
mode)
remains
on
during
the
time delay;
TR
GB
4 Kanal Anahtar Aktüatör
warm
upup
period.
pancy
and
for
the
time
out
period
afterwards.
potentiometer
by
parameter.
User
During
warm
phase,
the
green
LED blinks.
principles
The
power
up
cell
operation
can
be
set
for
Automatic
mode
(presence
detection)
movements
(movements
from
body
or
arms).
In
the
Power
up
OFF
state
the
lighting
will
not
POWER otherwise
UP
statePower
: the up
This
state
ismode.
maintained
for
the levels.
time period
set by
detection
area
and
ambient
light
sensor
located
under
detection
light
is state
switched
off.
Once
the
sensor
deactivated
theby
lights,
it will
In the
ON
the lighting
will autoproducts
part of
oflens.
the
tebis
installation
Occupancy
sensors
MRP1000
are
presence
each
autoThese
test
preset
In
this
mode
thehas
light
is
controlled
motion
in the ON
Detection
is byare
means
the
pyroelectric
IR
energised
andisthe
sensor
will switched
not operate
: The
light
immediately
ON power
for
therequire
potentiometer
If presence
is detected
whilst
the
light
levels
are
The occupancy
sensor
measures
the
4-fach
a new
occupancy
whilst
the
ambient
light it •be
1Kanal tavan tipiSchaltausgang
varlık
matically
be
energised
when
is
detectors
designed
to detect
low amplitude
A KNX
pushbutton
linked
to
the
product
makes
system.
• POWER
OFF
: up
The
detector
switches
tomains
the selected
Product
description
and
operation
UP
state
:
4under
kanal
MSA0410
detection
area
and
ambient
light
levels.
sensor
located
detection
lens.
during
warm
period.
30s.das
after
power
up.The or
4-fold
output
module
MSA0410 are r
4-fach-Ausgänge
below
the
required
Lux
level,
the
sensor
isMSA0410
activated
brightness
in the 200
room
on a continuous
basis
Automatic
(presence
detection)
levels
aremode
below
the
required
Lux
levels
to
activate
movements
(movements
from body
or arms).
initially
supplied
returned
to
the
sensor.
1
Corridor
possible
to
reverse
the
lighting
output
state.
mode
after
warm
up.
•
ON
:
The
light
is
immediately
switched
ON
for on/o
If
presence
is
detected
whilst
the
light
levels
are
The
occupancy
sensor
measures
the
principles
caseIn
ofthe
detection,
theOFF
lightstate
(in automatic
to
Bus will
KNXnot
dedektörü 360 Output module 4-fold
Schalten
vonforisthe
Lasten
über
KNX-Bus.
andInkeeps
thestate
light
on
whilst
there
stillmotion
occuand compares
it istoby
the
level of
preset
on the
thisThis
mode
theislight
is controlled
by
in theset
Configuration
Detection
means
the pyroelectric
IR
User
the
lights
again.
Power
up
the lighting
maintained
period
bydenIn
30s.
after
power
up.the
below
the
required
Lux
level,
the time
sensor
ismactivated
brightness
in200
the
room
on a continuous
basis pancy
sensors
MRP1000
are presence
mode)
remains
on
during
time
delay;
loads.
They
are
part
of
the
Geräte
gehören
zum
S
a
r
t
h
o
m
e
.
POWER
UP
state
:
Active/passive
cell
>1 ...•sensor
2S-mode
<Occupancy
>
...
400
<
and
for
the
time
out
period
afterwards.
potentiometer
by
ETS
parameter.
detection
area
and
ambient
light
levels.
located
under
detection
lens.
be
energised
and thethe
sensor
not operate Smarth
thekeeps
potentiometer
ETSdesigned
: Application
software
Inoder
case
of
detection,
lightwill
(in
and
thedeactivated
lightwhilst
on whilst
there
isitstill
occuand
compares
it to the
preset
the
detectors
tolevel
detect
low on
amplitude
otherwise
the
light
isup
switched
off.
system.
• (ElektroON :Active
The
light
is immediately
switched
ONautomatic
for
zur
Ansteuerung
cellwarm
Once
the
sensor
has
thelight
lights,
will
If presence
is detected
the
levels
areder
occupancy
sensor
measures
the
These The
products
areDatabase
part
of the
tebis
installation
during
period.
MRP1000.
and
description
mode)
remains
on
during
the
time
delay;
pancy
formode
the
out
potentiometer
by
ETSon
parameter.
Lighting
time
delay
is(presence
restarted
afterafterwards.
detection.
detection)
movements
(movements
from
bodybasis
or arms).require
2
400
Offices
30s.
after
power
up.will
They
can be
used
to control
W
oder
Lasten
allerThe
Art,
e
photocell
inhibit
the
output
from the
below
the and
required
Luxtime
level,
the
sensor
iseach
activated
brightness
in
the
room
a continuous
aAutomatic
new
occupancy
whilst
theperiod
ambient
light
system.
•
OFF
:
The
detector
switches
to
the
selected
available
from
manufacturer.
otherwise
the
light
is
switched
off.
Once
the
sensor
has
deactivated
the
lights,
it
will
These
products
are
part
of
the
tebis
installation
In
this
mode
the
light
is
controlled
by
motion
in
the
Detection
is
by
means
pyroelectric
IR
In
case
of
detection,
the
light
(in
automatic
or
hot
water)
or
any other load con
and
keeps
the
light
on
whilst
there
is
still
occuüber
r
Kontakte
ansteuern
lassen.
and compares it to the level preset on the
sensor
the ambient
light level is sufficient.
automatic
mode (absence
levels Semi
are below
the required
Lux levelsdetection)
to activate
mode
afterifwarm
up.
>2 ... potentiometer
On
<
> 400
1000
<
UP
state
: occupancy
require
a new
occupancy
whilst
the
light
detection
area
and
ambient
light
sensor
located
under
detection
lens.
mode)
remains
ondetects
during
the
time
system.
OFF
: The
detector
switches
the selected
and
for
the
time
period
afterwards.
by ...
ETS
parameter.
by contact
free delay;
ofto
Geräte
4 levels.
Vaambient
hPOWER
If•the
sensor
whilst
the.
Configuration
The
sensor
needs
toout
be
activated
by
KNX
the pancy
lights
again.
Physical
addressing
•mode
ON
: light
The
light
isup.
immediately
switched
for
levels
are below
the den
required
Lux
levels
to
activate
Ifthe
presence
isadurch
detected
whilst
the
light
levels
are Active/passive
Theproducts
occupancy
measures
the
otherwise
the
light
is4 switched
off.the required
cell
after
warm
Once
sensor
deactivated
the
lights,
it will
These
aresensor
part
of
tebis
installation
product
are
accor
t
Typ
und
der
ren
ambient
level
is
below
LuxON
pushbutton
orhas
user
remote
control
input.
2software
potentiometer
to the
"Adr."
position,
the
On Set
1000
• S-mode
ETS
: Application
Presence detector 360° monobloc User instructions
Configuration
30s.
after
power
up.
the
again.
below
required
Lux level,
thehold
sensor
islights
activated
brightness
in the room
on aOffices
continuous basis
require
alights
newthe
occupancy
whilst
the
ambient
light
Active
cell
power
and
the
type
of
connectable
loads.
Lasten
.
system.
level,
the
lights
will
be
activated.
However
if
Once
the
sensor
is
activated,
it
will
the
•
OFF
:
The
detector
switches
to
selected
red
LED
switches
on.
To
exit
this
state,
move
MRP1000.
Database
and
description
Active/passive
cell
Lighting
time
delay
is
restarted
after
each
detection.
In
case
of
detection,
the
light
(in
automatic
and
keeps
the
light
on
whilst
there
is
still
occuand
compares
it
to
the
level
preset
on
the
levels
are below
the
Lux levels
tofor
activate
Themode
photocell
will inhibit
the increases
output from
• S-mode
ETS : Application
software
after
warm
up. level
the
ambient
light
to athe
value
on whilst
there
is required
still occupancy
and
the time
potentiometer
to another
value.
from
manufacturer.
cell remains
mode)
on
during
the level
time during
delay;
* available
The the
light
measurement
(Lux)
is
Configuration
the
lights
again.
pancy
and
for
the time
out period
sürümü
mevcuttur.
potentiometer
byaccuracy
ETS
parameter.
ifActive
the
ambient
light
level
is sufficient.
Semi
automatic
mode
(absence
detection)
MRP1000.
Database
and
description
where
it
is above
the
required
Lux
out
period
afterwards.
Lighting
time
delay
is restarted
afterafterwards.
each detection.sensor
The
photocell
will
inhibit
the
output
fromcontrolled
the
Active/passive
cell
IR receiver (remote controls)
IR sensor (detection)
otherwise
the
light
is
switched
off.
affected
by
the
environment
(furniture,
ground,
4
channels
by
Once
the
sensor
has
deactivated
the
lights,
it
will
4
vor
Kanäle,
Ansteuerung
These
products
are
part
of
the
tebis
installation
•
If
the
sensor
detects
occupancy
whilst
the
•
The
sensor
needs
to
be
activated
by
a
KNX
available
from
manufacturer.
•
S-mode
ETS
:
Application
software
a
certain
time,
the
sensor
will
detect
it
and
Once
the
sensor
has
deactivated
the
lights,
it
will
Physical
addressing
Bus
Active sensor
cell
if theisambient
light
level is Lux
sufficient.
Semi
automatic
mode
(absence
detection)
Features
TP RF 230V~ 30
walls...).
If
necessary,
the
level
has
to
be
adjusKNX.
require
a
new
occupancy
whilst
the
ambient
light
über
KNX-Bus.
V
ambient
light
level
below
the
required
pushbutton
or
a
user
remote
control
input.
MRP1000.
Database
and
description
system.
•
OFF
:
The
detector
switches
to
the
selected
İşlevler
switch
off
the
light.
require
another
input
from
the
wallswitch
or
the
2
Lighting
time delay
is restarted
after each
detection.
Set potentiometer
to "Adr."
position,
the
The
photocell
will
inhibit
the
output
from
the
If
the
sensor
detects
occupancy
whilst
the
The
sensor
needs
to
be
activated
by
a
KNX
•
One
lighting
channel
on
the
KNX
bus.
tedLED
by Physical
potentiometer
orexit
remote
control.
addressing
2
levels
are
the itrequired
levels
available
from
manufacturer.
the lights
will
be•warm
activated.
the
sensor
is below
activated,
will
hold
the
lightsto activate level,
4 volt-free
contacts.if
rlights
e Lux
Kontakte.
mode
after
up.is However
remote
control
switch
thedetection)
on.
• a 4user
red
switches
thisyolu
state,
move kontr Once
tarafından
•To
KNX
ver
sensorPassive
if the
ambient
light
level
sufficient.
Semi
automatic
mode
(absence
celllight
ambient
level
is below
required Lux
pushbutton
orto
remote
control
input.
• Control
of on.
presence/
mode.
2absence
Set
potentiometer
to "Adr."
position, the on whilst
Configuration
the
lights
again.
the
ambient
light
level
increases
to the
a value
there
is still
occupancy
and
for
the Ausgänge
time
YIL
Output
states
are
the potentiometer
to
another
value.
der
am
Gerät.
•
•
bağımsız
kanal.
If
the
sensor
detects
occupancy
whilst
theHowever
The
sensor
needs
to
be
activated
by
a
KNX
The
photocell
will
inhibit
the
output
from the
the lights
will be
activated.
ifon the prod
Once
the sensor is activated, it will hold the lights where itlevel,
•Physical
Time
andswitches
Lux levelon.
adjustment
via
ETSmove out period
addressing
Active/passive
cell
Açıklama
Ayarlar
Detection areas
red
LED
To
exit
this
state,
is
above
the
required
Lux
level
during manually
afterwards.
• potentiometer
S-mode ETS• :4Application
software
ambient
light
islight
below
required
Lux
pushbutton
orthere
a user
control
input.
can be controlled
from
zur manuellen
Ansteuerung
der sensor
iflevel
atcell
the
time
ofthe
detection
the
ambient
• Outputs
adet
voltsuz
• isremote
2to to
the
ambient
level
increases
to
a
value
on
whilst
still
occupancy
and
for
the
time
Set
"Adr."kontak.
position,
the
Active
the
potentiometer
another
value.
alevel,
certain
time,
the
sensor
will detect
it and
Once
theLighting
sensor
has
it will
V2.6.0
MRP1000.
Database
and
description
the
lights
will
be activated.
However
iflevelfrom
Once
the
sensor
isdeactivated
activated,
it the
will
hold
the
lights
time
delay
is restarted
after
each
detection.
product.
Ausgänge
überlights,
das
Gerät
gegeben.
Features
light
level
is
sufficient.
In
case
of
detection,
if
red
LED
switches
on.
To
exit
this
state,
move
where
it
is
above
the
required
Lux
during
out
period
afterwards.
•
Çıkış
durumları,
ürünün
üzer
ter
r.
The
photocell
will
inhibit
the
output
the
T
Daten
Remote
control
for
settings
•
Test
Mode
switch
off thelight
light.
require
another
input
from
the wallswitch
or
the
available
from
manufacturer.
the ambient
level
increases
towill
alevel
value
on whilst
is still
occupancy
and for
the
time itGeräte
Each
product
feature
•The
Oneinstaller
lighting
channel
on
the
KNX
bus.
Overlap
the potentiometer
another
value.
the
ambient
light
level
increases,
the
photocell
a sensor
certain
the
sensor
detect
it and on
Once
the
lights,
will hängen
genauen
von
der iftime,
the
ambient
light
isdepends
sufficient.
Semithere
automatic
mode
(absence
detection)
L1
s
T
rak
• Çıkışlar,
ürünto
üzer
remote
control
EE807
• Schalter
Auto/Manu
This
mode
makes
ittopossible
validate the
Parlaklık ölçme
sensörü
remote
control
tosensor
switchhas
thedeactivated
lights
on. the
Features
Bus
where
itcell
isnot
above
the
required
Lux .level during
outkontrol
period
afterwards.
Passive
and
•
Control
of
presence/
absence
mode.
will
turn
off
the
light.
230V~
switch
off
the
light.
require
another
input
from
the
wallswitch
or
the
und
den
n
TP
RF
If
the
sensor
detects
occupancy
whilst the
The
sensor
needs
to
be
activated
by
a
KNX
can be
used
to area.
set the
following
• Auto/Manu
30 Vh
Physical
addressing
L2
detection
To
select
this
mode,
set
the
•
One
lighting
channel
on
the
KNX
bus.
a
certain
time,
the
sensor
will
detect
it
and
Once
the
sensor
has
deactivated
the
lights,
it
will
Yayların takılması
The photocell
willlight
inhibit
theisoutput
the
•features
Timepotentiometer
and
Lux
level adjustment
via"Adr."
ETS "auto
auto
remote
controlor
toa switch
the lights
on.ab.
Parameter
Features
ambient
level
below from
the required
Lux
pushbutton
user remote
control
input.
Besleme voltajı
if the
potentiometer
isposition
set
on
2absence
1 to the
Set
potentiometer
to
position,
Passive
cell
test".the
• Control
of presence/
mode.
switch if
offatthe
require another input from the wallswitch or the
L3
n ambient
thelight.
time
of
detection
the
test
•test"
One
channel
onTothe
KNX
bus.
level,
the
lights
will
be activated.
However
if
Once
the to
sensor
is the
activated,
it will hold the lights sensorAssociation
of
several
detectors
Versorgungsspannung
1 6m
"autoThe
: lighting
•
red
LED
switches
on.
exit
this
state,
move
The
photocell
will
inhibit
the
output
from
the
green
or
red
LED
behind
the
lens
is
on
•
Time
and
Lux
level
adjustment
via
ETS
remote
control
switch
lights
on.
- for
level
iscan
sufficient.
InTocase
ofincreases
detection,
n
N
Passive
cell
change
mode:
Control
presence/
absence
mode.
lux
the
ambient
level
toifambient
a value
on whilst there is still occupancy
and for the time light
Itsensor
can
be
associated
with
one or several
Test
S upply volta ge
30 V DC
- L uxMode
vthe
e ls potentiometer
( ofafter
)
• Kontrollleuchten
to another
value.
ifwill
atlevel
thelight
time
ofoutput
detection
the
2•leseconds
detection.
ayarlarına
bağlıdır.
the
ambient
light
increases,
the
photocell
The
photocell
inhibit
the
from
the
•
Time
and
Lux
level
adjustment
via
ETS
1
where
it is
above
the In
required
level during
out period afterwards.
detectors
in
order
to extend
its zone
of coverage.
This
mode
possiblethat
to validate
the
•
state
Umschaltung den
Settings
Description
level
is
sufficient.
case
ofLux
detection,
if
The
LEDitindicates
the light
level measured
- Time
( red
)makes
sensor
ifturn
the
of detection
ambient
2
notlight
offtime
the
light.
Test
Mode
Yapılandırma
aatcertain
time,
the
sensor
itprand
Once the sensorsteht
hasder
deactivated
it will( will
Manu
( thewill
) detect
ess channels 1
detection
area.
To select
thissetting.
mode, set the
Güç Dağıtımı
the
ambient
light
level
increases,
the
photocell
isThis
lower
than
current
Schalter the lights,
, auf Manu
) level
Features
- Absence/presence
detection
light
is
sufficient.
In
case
of
detection,
if
mode
makes
it
possible
to
validate
the
Mode
switch
off the
light.
push-buttons
for 3 s befo
require another input from3 the
wallswitch
1 LED
potentiometer
to the
position
"auto
test".
V
g
1 W (4x4A),
•
will
not
turn
off increases,
the
light. the photocell
IfTest
the
green
is
on,
the this
light
level
measured
is
Sekunden
lang or the
Tasterthe
derambient
Kanäle
1 light
• One
lighting
channel
on
the
KNX
bus.
level
on
- Power
up
behaviour
detection
area.behind
To
select
set
Association
ofthe
several
detectors
This
mode
it possible
to mode,
validate
thethe
the output
(pressFu
remote controlund
to switch
the lights
on.
1
3
5
7
The
green
or
red makes
LED
the
lens
is on
for
n
3 W (4x10A), 8 W (4x16A)
Power
commande locale
higher
than
current
setting.
Passive
cell
2
drücken,
bevor
e
Brightness measurement sensor
•
Control
of
presence/
absence
mode.
will
not
turn
off
light.
Caution
:
1
potentiometer
to. the
"auto
C1 C2
C3
C4
Active/passive
cell out
detection
area.
To select
this2position
mode,
set
the test".
It can canThe
be associated
with
one or the
several
1 n
2- seconds
after
detection.
• Taster zur lokalen
Ansteuerung
The
There
is
a
time
during
minutes
which
is
photocell
will
inhibit
output
from
the
der
Ausgänge
(durch
der
(under
the
detection
lens)
ETS:
software
1
ve
2
•
Time
and
Lux
level
adjustment
via
ETS
Association
of
several
detectors
2,5m
•
Thisindevice
must
be installed
bycoverage.
a suitably
The
or red
LED
behind
the
lens
on for
Fixing springs
1Isıtma
potentiometer
tothe
the
position
"auto
test".
detectors
orderif to
extend
itsof
zone
of
auto
moduna
değ
ris
The red
LEDgreen
indicates
that
light
level
measured
Boyutlar
• Local command push-button
Power Up
reactivated
after
each
detection.
Functional
modes
at
the time
detection
the database
ambient and - P
Taste
) auslösen.
and
It sensor
can can
be
associated
with
one
Association
of
several
detectors
qualified
electrician
according
to or
theseveral
20
m
2
seconds
after
detection.
Override
remote
control
Caution
:
The
green
or
red
LED
behind
the
lens
is
on
for
test
MSA0410-B
is lower
than
current
setting.
Abmessung
2 Thisdetector
Anahtar
Manuel
( switched
) konumdayken,
-A
User instructions
1
The
output
(remote
KNXthat
load)
during çıkış A parameter of the detector allows the choice
The
detector
has
2 different
modes.
light
level
is sufficient.
Infrom
case
of detection,
if
the
manufacturer.
detectors
in standards.
order
to one
extend
its zone
of coverage.
It can installation's
can
be associated
with
or
several
C1
2,5m must360°
red
LED
indicates
theis
light
levelismeasured
Presence
monobloc
instructions
2The
seconds
after
detection.
Test
Mode
device
be2,5m
installed
by C3
a suitably
Anwendungssoftware
(Beleuchtung
• ETS:
lux User
control
EE808
allows
IfThe
the
green
LED
is on,
the(automatic).
light
level
measured
D m e ns o ns
4 x 17,5 mm
lighting
after power up (mains
•
The
2s.
after
each
detection.
numaralandırmayı
başlatmadan
önce kanalof1 state
ve 2 for the
-remote
Presence
detection
ambient
light its
level
increases,
the photocell
auto
detectorsthe
in order
to extend
zone
of coverage.
The
red
LED
indicates
that
the
light
level
measured
is
lower
than
current
setting.
This
mode
makes
it
possible
to
validate
the
qualified
electrician
according
to
the
und
Datenbank
und
Beschr
m
1
the -switching
ON orsetting.
OFF(semi-automatic)
of the light
higher
than current
return).
eac
Adr 1 h
Absence
detection
will not turn off the light.
x
• Leuchttaster
zur
n
isIflower
than
current
setting.
the
green
LED
is
on,
the
light
level
measured
is
2
detection
area.
To
select
this
mode,
set
the
installation's
standards.
Hersteller
.
( The
There
is a).power
time out
during
2operation
minutes
which
isset for
Koruma sınıfı
AK
During warm up phase, the green LED blinks.
Product
description
and
operation
upLED
and
cell
can
be
tuşuna
basın).
If
the
green
is
on,
the
light
level
measured
is
Adr
y g
higher
than
current
setting.
1
1m
potentiometer
to the position "auto test".
C2
C4
Theeach
EE808
allows
the detection.
same
reactivated
after
each
Schutzart
po
In the Power up ON state the lighting will automode.
higher
than
current
setting.
principles
•
Association
of
several
detectors
There
is
a
time
out
during
2
minutes
which
is
on
Test
and
startup
addr
d
The(remote
green
redload)
LED behind
the lens
is on for
functionality
as
theor
wallswitch.
The
output
KNX
is2 minutes
switched
during
IP 30
P ro te c t o n c la s s
Thi
matically
be
energised
when
mains
power
is
A There
KNX
pushbutton
linked
to
the
product
makes
it
Potentiometers
Product
description
and
operation
is
a
time
out
during
which
is
Occupancy
sensors
MRP1000
are
presence
It
can
can
be
associated
with
one
or
several
h 2,5m push
3m auto
3,5m
reactivated
after
detection.
2 seconds
after each
detection.
button
Auto/Manu
and local comm
test
1
2s. after
each
detection.
1 min
the
initially
supplied
or
returned
to
the
sensor.
possible
to
reverse
the
lighting
output
state.
1 and 2 principles
reactivated
after
each
detection.
lux
detectors
designed
to
detect
low
amplitude
detectors
in
order
to
extend
its
zone
of
coverage.
The
(remote
KNXthat
load)
is light
switched
during
Theoutput
red LED
indicates
theyazılımı
level
measured
push-button
.
Çalışma sıcaklığı
• ETS:KNX
uygulama
(aydınlatma
ve In the Power up OFF state the lighting will not
x 5m
5m
5m2
This
state
iseach
maintained
for
the istime
period
set by
The
output
(remote
load)
switched
during
Au
The “y” values are given
for lateralsensors
range. MRP1000 are presence
movements
(movements from body or arms).
2s.is
after
detection.
Occupancy
Factory settings
20
min
lower
than
current
setting.
Test
und
Manu (
)
be energised and the sensor will not operate
2detect
on
açıklama
ür is rafından
ısıtma):
verthe light ve
2s.potentiometer
after
each
detection.
the
C1the
C2sensor.
C3 amplitude
C4
In t
DCdesigned
The range may be reduced
if30V
walking
towards
Detection is by means of the pyroelectric IR
detectors
to
low
If
the
green
LED
is
on,
level
measured
y
7m
8m
9m
1 min
Auto/Manu
und Taster zur lokalen
temperature
0 °C —> + 45 °C
V2.6.0
- +
buttons
control
loads
ou
during warmSchalter
up period.
2
6
8
4
sağlanır.
Luminosity
threshold
luxconnected tode
sensor
located
under
detection
lens.400
Automatic
(presence
detection)
movements (movements
from
body
higher mode
than current
setting.
20 min
Potentiometer
Settings
Ansteuerung
.
1 hor arms).
Action
Use
Auto
of
Uygulama
KNX adresleme ve
Adr
If p
The occupancy sensor measures the
In
this
mode
the
light
is
controlled
by
motion
in
the
Detection
is
by
means
of
the
pyroelectric
IR
There
is
a
time
out
during
2
minutes
which
is
Lighting time
20
, auf Manu (
), können
Steht der Schalter
Adr 1 h
re min.
the
product. In beA
Bus
konumu
IR tanıma Saklama sıcaklığı
brightness in themode
room or
ontoa continuous
basis
POWER UP state :
230V~
detection
area and
ambient
light levels.
under detection lens.
TP RF sensor
Test
ve başlangıç
reactivated
after
each
detection.
30located
V
Lagertemperatur
an is immediately
Ausgänge angeschlossenen
Lasten
über
of
push
3
www.hager.com
and
compares
it
to
the
level
preset
on
the
•
ON
:
The
light
switched
ON
for
Factory
settings
M
o
d
e
P
r
e
s
e
n
c ebuttons and
If
presence
is
detected
whilst
the
light
levels
are
The
occupancy
sensor
measures
the
TheAuto
output
(remote
load) is
switched
Use
settings
önceden ayarlanmış
Manuel
anahtar
1 veduring
lokal kumanda
Otoma KNX
Storage temperature
- 20 °C —> + 70 °C
Taster up. geschaltet werden.
and relays are controlled by comm
Auto
pan
potentiometer by ETS parameter.
auto
30s. after power
below
the
required
Lux level,
theSettings
sensor is activated
brightness in the room on a continuous basis
2s.
after
each
detection.
(factory)
or
test
Detection lens
Factory
Zum
ren des
Gerätes hat der Schalter
1
Power
Upsettings
Luminosity
threshold
lux
OFF
from
theofKNX
bus.
Putthere
the Lux
potentiometer
on “autoIntest”.
Factory
settings
On
lux
case of detection,
the light
(in automatic
1
200
These
products
are
part
the400
tebis
installation
and
keeps
the
light
on
whilst
is
still
occuand
compares
it
to
the
level
preset
on
the
Potentiometer
set
by
the
remote
Settings
auto
Action
N o rm
N F E N 60669- 1
Anahtar 1The
Manuel
( are
) konumdayken
3, remains
auf Auto
zu stehen.
Steht
der Schalter
auf Auto
Bus
2
settings
predefined : düğmeler
Settings
req
mode)
on
during
the
time
delay;
test
pancy
and
for
the
time
out
period
afterwards.
potentiometer
by
ETS
parameter.
system.
control
or
via
ETS
to
Active
cell
(Luminosity
Cell)
Lighting
time
20
min.
Luminosity
threshold
1
400
lux
Description
Standard
NF-EN 60669-2-1
Luminosity
400 lux ON
Taster
Potentiometer
und
lassen thresholdState
>1 ... 2 < These>products
200 ... 400are
< part of the tebis installation Settings
Settings
on
Lux
= 400,
lux off.
lev
otherwise thePotentiometer
light
is switched
Settings
Action
Once
the
sensor
has
deactivated
the
lights,
it
will
switch
the
light
Action
Instances
of
lighting
levels
N o rm
s
r
ofthe
c
1 min
nur über den Bus KNX ansteuern. M
Anahtarın
1 Otoma
LED’s for testing , E N 5 0 0 9 0 - 2 - 2
time
=the
20min,
odConfiguration
e Lighting
re s e n20
c ethe
min.
Userequire
Auto
settings
Lighting
time time
20P min.
a new occupancy
whilst
ambient light
automatically
for
a
system.
• OFF : The detector switches
2 to the selected
20 min
2
400
output
relays:
Auto
Settings
KNX addressing and
(factory)
or
levels
are
below
the
required
Lux
levels
to
activate
Position
of
Lux
value
Application
defined
time.
•
S-mode
ETS
:
Application
software
: test
mode for 2min.
warm up.
Power
M ode
re s e nc e
on P=OFF
M ode Up
reclosed
s e nc P
erelay.
UseAuto
Autosettings
settingsPut the Lux
Brightness
measurement
sensor
potentiometer
on “auto test”.mode afterKontrollleuchten
IR acknowledgement
on
Schaltausgänge können an Adr 1 h >2 ... On <Phasen
set the
by Use
the
remote
features
Configuration
lights
again.
approximate *
auto
MRP1000.
and description on/o or
>angeschlossen
400the
... potentiometer
1000
< werden.
Auto
Settings
Auto
Settings
Lig
Kontrollleuchten
geben den ZustandTechnical
derFactory Database
After product
(factory)
(under
detection
lens)
(factory)
ororto
auto
settings
The
settings
are
predefined
:
test
Active/passive
cell
Fixing
springs
The
outputs
can
be
connected
to
rent
phases.
control
or
via
ETS
Electrical
characteristics
Active
cell
(Luminosity
Cell)
Power
Up
Power
Up
auto
1
available from manufacturer.
OFF
ON theOFF
thethe
LuxLux
potentiometer
on “auto
test”.test”. entsprechenden
Put
potentiometer
on “auto
• S-mode ETSauto
: Application
software
an:
0,75 mm 2 —> 2,5 mm 2
test
product
set
the
setby
by
theremote
remoteLux =Put
auto autolux Ausgangsr
400,
Sem
test
preset
Active
cell
1
Açık
1000
test
switch
the
light
Supply
voltage
:
KNX
bus
30
V
DC
The
settings
areare
predefined
: :
The
settings
predefined
Automatically
switch
settings
MRP1000. Database and description
test auto
Luminosity
threshold
1is
test
400 lux
Leuchte
geschlossen.
control
ororvia
ETS
to
Lighting
time
delay
restarted
after
each
detection.
Active
cell
(Luminosity
control
ETS
to
lux
Active
cell
(Luminosity
Cell)
1 =the
time
=Installer
20min,
The
1 output
ON
Potentiometer
• Cell): 10mA
mode:
ON
The photocell
will inhibit
from the
Settings
Physical
addressing
automatically
forlight
avia
Busline
consumption
test
lux
Action
2
Lux
=
400,
lux
Lux
=
400,
on
the
light
for
a
lux
available
from
manufacturer.
1
des
Gerätes
bzw.
nach
switch
the
1
200
Corridor
switch
the light
pu
1
for
5tos."Adr." position,
sensor if the ambient light level
is sufficient.
Semi
automatic
mode (absence
detection)
2
Set
potentiometer
the
Lighting
time
20
min.
defined
time.
lux
:
test
mode
for
2min.
time
=
20min,
1
time
=
20min,
defined
time.
Functional
characteristics
*
Işık
ölçme
hassaslığı
(lüks)
2
geben
Zustandsmeldeleuchten
Durum
göstergeler
2
automatically
forabe
a activated
on occupancy
On
2 whilst
Technical
features
If the sensorDownload
detects
the
Theautomatically
sensor needsfor
to
by a KNX
2
red
LED
switches
on.
To
exit
this
state,
move
•
mode:
for
5
s.
Physical
addressing
>1
...
2
<
>
200
...
400
<
Lighting
output
operating
time
:
1min.
—>
1
h
defined
time.
Aufschluß
über 2the required Lux des Electrical
Gerätes: characteristics
test
mode
2min.
M ode
P re s e nc e
defined
time.
IR sensör (algılama)
IR alıcı (uzaktan kumandalar)
:g
test
mode
for
2min. ter r: ambient light
Göster
kış for
röleler
Use Auto
on
level on
is below
pushbutton
or asettings
user
remote :control
input.
the
potentiometer
to
another
value.
2
Set
potentiometer
to
"Adr."
position,
the
Technical
features
of
on
Brightness
level
:
5
—>
1000
Lux
on
Auto
Settings
Technical
features
(factory)
or
ou
•
Beleuchtungsmodus:
Kontrollleuchten
leuchten
açık
kapalı
Supply
voltage
: Up
KNX bus 30 VofDC
onisgösterge
level, the lights will be on
activated. However if
Once the sensor
activated,
it =will
holdröle.
the lights
2 on. To exit this
400state, move Offices
red LED switches
Electrical
characteristics
Power
Automatically
switch
Installer
settings
software.
Recommended
installationwrong
height : OFF
Put the Lux potentiometer on “auto test”. auto
Electrical
characteristics
Potentiometers
set for
by
the
remote
On
5 Sekunden
lang ununterbrochen.
auto
1 min
Busline
consumption
the ambient light
level
increases
to a value
on whilst
there
still occupancy and for the time
test
Supply
voltage
: 3,5m
KNX: 10mA
bus
30 Vbus
DC 30 V DC
the potentiometer to another
value.
on the
light
a is
1 min
Features
1
1
min
2,5
m
—>
Automatically
switch
Installer
settings
The
settings
are
predefined
:
Supply
voltage
:
KNX
auto
test
1
2
and
control
or via
ETS to Installer
Active
cellchannel
(Luminosity
Cell)
>2 ... On <
> 400 ... 1000 <
Automatically
switch
settings
1 Lux level during
addr
lux Kontrollleuchten
theauto
required
outon
period
afterwards.
5 Sekunden
• test
Busline
consumption
: 10mA
göstergeler,
ürün
yapılandırmasını
göster r:where it is above
defined
time.
Functional
characteristics
• Detection
One
lighting
on
the
KNX bus.ON push buttonreq
the
light
for
a
range
:
Ø
7m
Lux
=
400,
1
lux
20
min
Busline
consumption
:
10mA
20
min
test
the for
light
Algılama2alanları
rem
onswitch
thesensor
light
a 20
1 detect it and
to perform
pushbutton
Press time
a certain time, the
sensor
will
Once
the
deactivated
lights, it will
lang.
min timethe
Lighting
output
operating
1min.
—> 1 h
• (installed
Control
ofproduct
presence/
absence
mode.
• aydınla
defined
time. has
2 lux
Functional
characteristics
Features On
height
: :2.5m)
= 20min, klı göstergeler 5 sn
2automatically
1000
Officesrequire
forfrom
a the
defined
time.input
Functional
characteristics
2lux
switch off the light.
another
wallswitch or the
of the—>
product
or to
the b
addr
aller
Kontrollleuchten
besagt,
daß
das
Brightness
level
:
5
—>
1000
Lux
•
Time
and
Lux
level
adjustment
via
ETS
Lighting
output
operating
time
:
1min.
1
h
boyunca
yanar.
2
• One lighting channel on the KNX bus.
Hole
size
required
:
60mm
1
h
defined
time.
: test
Lighting
operating
: 1min.
onAdr Programm
2
remote
control
to switch the lights
on. mode for 2min.
presence
on —> 1 h= bus pre
Adr 1 h
dem Gerät
l installation
Recommended
height
:
Brightness
level
:output
5 —>
1000
Lux: time
Passive
cell geladene
• Control of presence/ absence mode.
Çakışma
on
ısıtma modu: göstergeler 5 sn bo
rek
Adr 1• h
Technical
features
Environment
Brightness
level
: 5 product
—>
1000
Lux
on
* The light measurement accuracy (Lux) is Test and
addr
.
and
min
validate the Test mode
. 1inhibit
Recommended
installation
height
:
2,5
m
—>
3,5m
auto
auto
The
photocell
will
the
output
from
the
•
Time
and
Lux
level
adjustment
via
ETS
on
Test
Modetemperature
Electrical
characteristics
yanar.
Operating
: -10 °C
—> +45
°C
Recommended
height
:
IR receiver (remote controls)
IR sensor (detection)
affected by the environment (furniture, ground,
test
1of
min
detection zone.
Move the potentiometer 1 to sensor
“auto test”.
2,5 m
—>
3,5m makes
Detection
range
: Ø 7mitinstallation
if at the timetest
the ambient
1
1
20detection
min
This
mode
possible
to
validate
the
Supply
voltage
:
KNX
bus
30
V
DC
1
min
Storage
temperature
:
-20
°C
—>
+60
°C
Leuchttaster
zur
Adr
.
2,5
m
—>
3,5m
lux
walls...). If necessary, the level has to be adjus- Automatically switch Installer settings
Detection
range
: Øheight
7m
min lux
(installed
product
: 2.5m)
light level is sufficient.auto
In20case
of detection, if
detection
To
mode, set the
Busline
consumption
: 10mA
test
Test Modeted by auto
6m
Insulation
class
: IIselect
earea.
den 2Leuchttaster
Detection
range
: :Ø2.5m)
7mthis
potentiometer or remote control.
on the light for a
20
1 minthe photocellum
(installed
product
height
size
required
: 60mm
1 h increases,
Detection lens
the ambientDrücken
light level
2 Hole
Adr
1
1
potentiometer
to
the position
"auto test".
lux
This mode makes ittestpossible
to
validate
the
IK
04
lux
(installed
product
height
:
2.5m)
des
Gerätes
vorzunehmen
oder
das
Adr
defined time.
Functional
characteristics
Hole
size
required
:
60mm
1
h
Adr
will not turn off the light.
The
green
orrequired
red LED
behind the
lens
is on —>
for 1 h
Environment
detection area. To select 2this mode, set the
Protection
degree
: IP41
Hole
size
:
60mm
1 h 2 auto
on Busses
on
des
zu überprüfen:
Detection areas
Lighting
output
operating
time
: 1min.
Test and validate the Test mode
auto Adr
Environment
2Fire
seconds
afterlevel
detection.
Operating
temperature
: -10
°C —>
+45
°C
Test zone.
and validate the
Test
mode
Instances of lighting levels
potentiometer 1 toonthe position "auto test". Instances
resistance
:
650°C
auto 1 = Bus test
auto
test
1
an,
e
Leuchte
Brightness
:
5
—>
1000
Lux
detection
Move
the
potentiometer
to
“auto
test”.
lighting
Environment
Operating
temperature
: -10
°C—>
—>
+45
KNX
addressing
min
test auto
test 1
"Adr."
Move
thepotentiometer
potentiometer1 2to to
Association
detectors
The
red
LED indicates
the
light
Testof
and
validate
the Move
Testthe
mode
Storage
temperature
: -20
°Cthat
+60
°C°Clevel
detection
zone. levels
“auto
test”.
auto
LED’s for testing ,
The green orRemote
red LED 1behind
thefor
lenssettings
is on for
1luxon
1 lux
Max
installation
height
: 2000m
control
Recommended
installation
height
: measured
läuft.
Adrof several
Storage
temperature
: -20
°C
—>
+60°C
°C
Operating
: -10
—> +45
°C
20 min
luxone or several
1 min
testwith
test lux 1 Insulation
Position of
Lux value
Application
1 toIt“auto
(long
push
> 5s. on the
can can
be associated
isRated
lower
than
current
setting.
detection
zone.
Move
the potentiometer
test”.
Overlap and
class
: II temperature
KNX addressing
2 seconds after
1min
impulse
voltage
:
800V
1
Thedetection.
installer
remote
control
EE807
2,5
m
—>
3,5m
Position
of
Lux
value
Application
Insulation
class :temperature
IILED is on, the
2
2
Storage
: -20
°C —>
+60
°C
lux of coverage.
lux
h
potentiometer approximate *
Adr 1
SET
key
till
the
remote
control's
LED
blinks).
detectors
in
order
to
extend
its
zone
If
the
green
light
level
measured
is
IK
04
20
min
2
2
IR acknowledgement
The
red
LED
indicates
that
the
light
level
measured
Pollution
degree
:
2
can be used to set the following
Detectionclass
range : Ø 7m
potentiometer approximate *
20 min
IK 04 Insulation
2,5m
higher
than: current
degree
IP41: II setting.
on
on
düğmeye 6 basın : açık gösterge = ver yolu
is lower thanfeatures
current ifsetting.
2
2 Protection
Standards
EN60669-2-1,
EN50491-3,
the potentiometer is set on
(installed
height
: 2.5m)
Protection
degree
::product
IP41
auto test
preset
on
on
IK
04
There
is asize
out during
2 minutes which is
test
preset
Fire
::time
650°C
AdrAdr1 h 1 h
If the green LED
is test"
on, the
EN
50428,
6m
"auto
: light level measured is auto
Hole
required
: 60mm
Fireresistance
resistance
650°C
Protection
degree
: IP41
KNX addressing
2,5m
2,5m
on
on
2 to
the potentiometer
reactivated
after
each
detection.
KNX
addressing MoveMove
Max
installation
height
: 2000m
2000m
2 "Adr."
the potentiometer
to "Adr."
higher than current
1
200
Corridor
- L ux lesetting.
ve ls (
)
Max
installation
height
:
1
min
Fire
resistance
:
650°C
Environment
1
200validate
Corridor
(long
push
> mode
5s.>on
1 min
The
outputvoltage
(remote
KNX load) is switched during
Rated
impulse
voltage
800V
push
5s.the
on the
Testaddressing
and
the(long
Test
There is a time
out during
auto
auto
KNX
Rated
impulse
:: 800V
2 blinks).
x
to "Adr."
Move
the
potentiometer
- Time
( ) 2 minutes which is
Achtung:
: till
installation
height : 2000m
Operating
temperature
: -10 °C —> +45
SET key
the
remote
control's
LED1LED
20
min
test
test
2s.Max
after
each
>1 ... 2 <
> 200 ... 400 <
Pollution
degree
: 22detection.
SET
key
till
the>potentiometer
remote
control's
blinks).
detection
zone.
Move
the
to
“auto test”.
20
min
4
6T °C
7918.b
reactivated
after
each
detection.
1
min
1
1
Pollution
degree
:
(long
push
5s.
on
the
>1
...
2
<
>
200
...
400
<
y
impulse
voltage
: 800V
Storage
temperature
-20 °Cmust
—> +60
- Absence/presence
und Montage
- EN50491-3,
be °C
only
1m
lux dürfen nur durch
lux Rated
Standards
:: EN60669-2-1,
EN50491-3,
The output (remote
KNX load) is detection
switched during
Standards
EN60669-2-1,
SET
key
till
the
remote
control's
LED
blinks).
20
min
Pollution
degree
:
2
Insulation
class
II
2
400
Offices
1
h
Elektrofachkraft
erfolgen.
by
a
Power
up
behaviour
1
h
AdrAdr
2s. after each detection.
EN50428,
50428,
2
2EN
2
400
Offices
Standards
: EN60669-2-1,
EN50491-3,
IK 04
h 2,5m 3m
3,5m
zur Schutzmaßnahme
- Conform
to SELV
rules.
- SELV montaj kurallarına uyun.
- Active/passive cell
.
1h
>2 ... On <
> 400 ... 1000 <
Adr on
ENProtection
50428, degree : IP41
2,5m
on
>2
...
On
<
>
400
...
1000
<
SELV
beachten.
x 5m
5m
5m
Fire
resistance
:
650°C
4KNX addressing
6T6T7918.b
4
7918.b
Override remote control
On
1000
Offices
Move
the potentiometer 2 to "Adr."
Max installation height : 2000m
On
1000
Offices
2,5m
2,5m
y 7m
8m
9m
Faks: 0212
1 min 689 50 61
The remote control EE808 allows
(long push > 5s. on theTel: 0212 689 50 50
4
6T 7918.b
Rated impulse voltage : 800V
the switching ON or OFF of the light
Kıraç, İstiklal
Mah. Fevzi Çakmak Cad.
SET key till the remote control's
LED blinks).
20 minNo:38
* The light measurement accuracy (Lux) is
x
Pollution
degree
:
2
* The light measurement accuracy (Lux) is
(
).
Esenyurt/İSTANBUL
affected by the environment (furniture, ground,
Factory
settings
Standards : EN60669-2-1,
EN50491-3,
Settings
y
1m
Action
IR sensor (detection)
IR receiver
(remote
controls)
affected by the environment (furniture, ground,
The EE808
allows
the same
1
walls...).
If necessary, the level has to be adjusAdr 1 h
[email protected]
- www.makel.com.tr
EN 50428,
walls...). If necessary, the level has to be adjusfunctionality
as
the
wallswitch.
Luminosity
threshold
400
lux
ted by potentiometer
control.3m
6
Potentiometer
h 2,5m
3,5m
Settings
1 or remote
ted by potentiometer or remote
control.
Action
Use Auto settings
Lighting time
20 min.
Auto
Settings
x 5m
5m
5m
(factory) or
4
6T 7918.b
The “y” values
Detection
areasare given for lateral range.
Put the Lux potentiometer on “a
set by the remote
M ode
P re s e nc e
Use Auto settings
The range may be reduced if walking towards the sensor.
y 7m
8m
9m
The settings are predefined :
Auto Settings
control or via ETS to
Remote control for settings
(factory) or
MSA0416-C : 4 x16 A
MSA0410-B : 4 x10 A
Detection lens
MPR1000
•
¢
6T 7274.b
¶
ß
£
§
1
lux
installation's
standards.
Caution
: (movements
movements
from body or arms).
Thisdescription
device must beand
installed by a suitably
Product
Detection
is by means of operation
the pyroelectric IR
qualified electrician according to the
principles
sensor
located
under detection
Product
description
and lens.
operation
installation's
standards.
Caution
:MRP1000
Occupancy
sensors
are presence
Instances
of lighting
levels
The
occupancy
sensor
measures
the
principles
This
device
must
be
installed
by a suitably
detectors
designed
to
detect
low
amplitude
brightness in the room on a continuous
basis
MRP1000
§
6T 7918.b
¢
auto
test
tebis
+
h
M
MRP1000
§
6T 7918.b
¢
tebis
h
+
0310-019
AAK10013-10505065
h
M
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
83
File Size
3 759 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content