close

Enter

Log in using OpenID

D-SMART KAMPANYA ŞARTLARI • 2 ay ucretsiz

embedDownload
D-SMART KAMPANYA ŞARTLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 ay ucretsiz 1000TL limitle cuzdan ve kartlarınızı AIG güvencesiyle koruma altına
almak icin Sigorta yazıp Ad, Soyad ve Yaşınızı aralarında boşluk bırakıp 3442’ye SMS
atın. Bu kampanyadan D-Smart üyeleri yararlanabilir.
Bu kampanya, D-Smart ve AIG Sigorta A.Ş. işbirliği ile sağlanmakta olup, 05.12.2014 ve
08.12.2014, tarihleri arasında geçerlidir.
D-Smart üyeleri, SMS yoluyla aktiflelecek ücretsiz, 2 (iki) ay boyunca 1.000 TL limitli
cüzdan kaybı ve kredi kartı hileli kullanım teminatları ile sigorta poliçe koşulları
dahilinde güvence altına alınmaktadır.
Kampanya kapsamında hediye edilen sigorta için Müşteriler herhangi bir prim ödemesi
yapmayacaktır.
Kampanya kapsamında hediye edilen sigorta AIG Sigorta A.Ş.’nin 999000010152309
numaralı master poliçesi kapsamında düzenlenmiştir
Her bir Müşteri, bu kampanya dahilinde sadece bir kez sigortalanabilir. Kampanya
kapsamında kampanya koşullarının sağlandığı ilk sigorta kaydı geçerli olacaktır.
Ücretsiz sigortanın geçerli olabilmesi için Müşterinin 18-65 yaş arasında olması ve
verdiği özlük bilgilerinin doğru olması gerekmektedir. 18-65 yaş aralığı dışındaki
katılımcılar, kayıt olsalar dahi sigortadan yararlanamazlar.
AIG Sigorta A.Ş. ürünleri hakkında bilgi vermek üzere sizinle iletişime geçebilecektir.
İletmiş olduğunuz bilgiler AIG Sigorta A.Ş. hizmet sağlayıcıları, danışmanları ve grup
şirketleri dışında farklı bir 3. kişi ile paylaşılmayacaktır.
Kampanyaya katılan herkes, kampanya şartlarını kabul etmiş sayılır.
Sağlanan Sigorta ile ilgili sorularınız ve hasar talepleriniz için 444 1 244 numaralı
telefondan AIG Müşteri İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Her bir kişi, bu kampanya dahilinde sadece bir kez sigortalanabilir. Kampanya
kapsamında sigorta, kampanya koşullarının ilk sağlandığı tarih itibariyle geçerli olacak
olup, daha sonra, başka bir defa kampanya koşulları sağlansa dahi sahip olunacak ikinci
bir sertifika, öncekinin yanı sıra ikinci bir sigorta imkanı sağlamayacaktır.
Ücretsiz sigortanızın geçerli olabilmesi için 18-65 yaş arasında olmanız ve verdiğiniz
özlük bilgilerinizin doğru olması gerekmektedir. 18-65 yaş aralığı dışındaki katılımcılar,
kayıt olsalar dahi sigortadan faydalanamazlar.
Kredi Kartı Hileli Kullanım ve Cüzdan Kaybı Teminatları, Hırsızlık Sigortası Genel
Şartları (Hırsızlık Sigortası Genel Şartları’nın A.1 maddesi hilafına A1.5 maddesi)
dahilinde geçerlidir.
Kredi Kartı Hileli Kullanım Teminatı, Sertifika sahibinin kredi kartının kaybolduğu ya
da çalındığı andan itibaren, kredi kartının iptaline ilişkin başvurunun yapılması şartıyla,
başvurunun yapılmadan önceki ilk 24 saatlik zaman dilimi içinde kredi kartının üçüncü
şahıslar tarafından hileli olarak kullanılmasından doğan zararları teminat altına
almaktadır.
Kredi Kartı Hileli Kullanım Teminatı istisnaları aşağıda belirtilmiştir.
Sertifika sahibinin ödeme kartını aldığı kuruluş/kuruluşlara söz konusu
durumu ilk bildirimden önceki 24 saatten fazla çalınan veya kaybolan ödeme
kartından yapılan harcamalar teminat kapsamında değildir.
Sertifika sahibinin ödeme kartını aldığı kuruluş/kuruluşlara söz konusu durumu
ilk bildirimden sonraki çalınan veya kaybolan ödeme kartından yapılan
harcamalar teminat kapsamında değildir.
Nakit avans çekimi ve internetten yapılan sanal alışverişler teminat dışıdır.
Hasarın Sertifika sahibinin ağır ihmali veya kastına dayanması ile ilişkili
olduğu durumlar teminat kapsamında değildir.
Sertifika sahibinin kredi kartının kaybolduğu ya da çalındığı bildirimi
yapmadığı durumlar teminat kapsamında değildir.
Sertifika sahibinin hasar ihbarını hasarın vukuu bulduğu tarihten itibaren 5 iş
günü içerisinde yapmadığı durumlar teminat kapsamında değildir.
Sertifika sahibinin kendi veya yakınlarının kasıtlı ya da hileli yolla karıştığı
olay, savaş, hükümet veya kamu yetkilisinin ambargosu, el koyma veya imha
durumları, nükleer rizikolar ile, nakit para ve kredi kartından yapılan nakit
çekim işlemleri, internetten yapılan işlemler ve karttan çeşitli iletişim araçları
ile kart numarası bildirilmek veya imza yerine geçen kod numarası, şifre ya da
kimliği belirleyici benzeri başka bir yöntemle işlem yapılmak suretiyle de
kullanılması halleri teminat kapsamında değildir.
Genel muafiyetler dışında, bu teminat, Sertifika sahibinin risklere (meşru
müdafaa değilse), ayaklanmalar, grevler, halk hareketleri, cinayet ya da her
türlü suça katılımı durumunda geçersizdir.
Cüzdan Kaybı Teminatı, Sertifika sahibinin cüzdanının kaybolması veya çalınması
durumunda, kaybolan veya çalınan cüzdan, aynı zamanda cüzdanın içinde bulunan
şahsi belgeler ve ödeme kartlarının ikame bedeli, yeni şahsi belge ve/veya ödeme kartı
başvurularına ait başvuru ücretleri masraflarını karşılamaktadır.
Talebin, karşılanabilmesi için olayın teminat altındaki süre içerisinde gerçekleştiğinin
hukuken ispat edilebilmesi veya resmi polis tutanağının düzenlenmesi gerekmektedir.
•
Cüzdan Kaybı Teminatının istisnaları aşağıda belirtilmiştir.
Şahsi belgelerin ve ödeme kartlarının dışında çalınan veya kaybolan cüzdanda
bulunan para, çek, seyahat biletleri veya benzeri eşyalar;
Yangın, su, normal yıpranma ve aşınma, üretim hataları, haşarat, böcek,
temizlik veya tamirat veya benzeri olaylar gibi kaybolma veya çalınma
dışındaki herhangi bir durumdan kaynaklanan zararlar;
Cüzdanın ve içindeki eşyaların bir kaza neticesinde zarar görmesi;
Kaybolan veya çalınan ödeme kartlarından yapılan dolandırıcılığa
konu/yetkisiz harcamalar;
Kaybolan veya çalınan şahsi belgeler veya ödeme kartlarının sebep olduğu
kimlik hırsızlığına ilişkin masraflar
Poliçe süresi içinde gerçekleşmemiş zararlar;
Sertifika sahibinin işi veya mesleği de dahil işinden kaynaklanan zararlar;
Sertifika sahibinin veya yakınının yasadışı fiillerden kaynaklanan zararlar;
Kasten sebep olunan zararlar;
Sertifika sahibinin doğrudan içinde bulunduğu fiillerden veya bildiği veya
planladığı fiillerden doğan zararlar;
Savaş, saldırı, düşmanın faaliyetleri, düşmanın fiilleri veya (ilan edilmiş olsun
veya olmasın) savaş benzeri operasyonlar, iç savaş, ayaklanma, devrim, isyan,
iç karışıklık, ayaklanma, askeri veya hükümet darbeleri, sıkıyönetim, terörizm,
kargaşa veya kanunen kurulmuş otoritenin her türlü eylemine bağlı zararlar.
Devlet, kamu otoritesi veya müşteri yetkililerinin vermiş olduğu emirlerden
doğan zararlar
AIG Sigorta, sigorta ürünleri hakkında bilgi vermek üzere sizinle iletişime geçebilecektir.
Sorularınız ve hasar talepleriniz için 444 1 244 numaralı telefondan AIG Müşteri İletişim
Merkezi’ni arayabilirsiniz.
•
Kampanya kapsamında 3442 kısa servis numarasına yapılan tüm kısa mesaj gönderimleri
1 sms (kısa mesaj) bedeli olarak ücretlendirilecektir. Bu bedel Avea için 0,60 TL KDV ve
ÖİV dahil, Turkcell için 0,65 TL KDV ve ÖİV dahil, Vodafone için 0,40 TL KDV ve
ÖİV dahil olarak ücretlendirilir. Avea, Turkcell ve Vodafone kampanya süresince kısa
mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri yansıtma hakkını saklı tutar.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
48 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content